Skip to content
Home » [Update] SMTP คืออะไร SMTP คือ มาตราฐาน protocol ในการส่ง email | e-mail คืออะไร – NATAVIGUIDES

[Update] SMTP คืออะไร SMTP คือ มาตราฐาน protocol ในการส่ง email | e-mail คืออะไร – NATAVIGUIDES

e-mail คืออะไร: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

SMTP คืออะไร

Simple Mail Transfer Protocol หรือ SMTP คืออะไร ? มันคือ มาตราฐานบน Internet สำหรับการรับส่ง Email นั้นเอง หรือจะเรียกว่า protocol ส่ง mail ก็ว่าได้ ปัจจุบัน mail server และ ระบบส่งเมลล์ทั่วโลก ต่างใช้ SMTP ในการรับและส่งข้อมูลเมลล์กันหมดแล้ว ซึ่งสำหรับฝั่ง client เองแล้ว ตัว program mail จะใช้ SMTP สำหรับขาส่งไปหา mail server เท่านั้น สำหรับขารับ client program จะใช่ IMAP หรือ POP3

SMTP จะสื่อสารกันระหว่าง mail server ด้วย port 25 ในทางกลับกัน ฝั่ง mail client จะส่ง mail ไปยัง mail server ที่ port 587 แต่บางครั้งก็อาจจะไปใช้ port 456 แทนด้วยเหตุผลบางประการ และสำหรับ SSL connection เราจะเรียก protocol ว่า SMTPS

ส่วนสำหรับระบบที่เป็น proprietary หรือ เขียนด้วยภาษาเฉพาะเช่น IBM Lotus Notes, Microsoft Exchange รวมถึง webmail เช่น Outlook, Gmail, Yahoo! พวกนี้จะใช้มาตราฐานของภายในบริษัทเองในการเข้าถึงข้อมูลภายในบัญชี mail box ของแต่ละ mail server แต่ทั้งหมดจะยังคงใช้ SMTP ในการรับส่งเมลล์อยู่ดี

 

ประวัติของ SMTP

ช่วง 1960 คือช่วงที่การส่ง electronic message แบบ 1-1 เกิดขึ้นหลากหลายแบบ ต่างคนต่างพัฒนาระบบการสือสารของตน จนกระทั้งได้มีการพัฒนามาตราฐานที่สามารถให้ระบบต่างชนิดกันสามารถส่ง email หากันได้ SMTP ได้เติบโตขึ้นในช่วง 1970 ขึ้นมา

SMTP ถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงเดียวกับ Usenet (ระบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างหนึ่ง) เป็นการสื่อสารแบบ one-to-many  ซึ่งมีรูปแบบเดียวกัน และ SMTP ได้ขยายออกไปอย่างรวดเร็วในช่วง 1980 และเป็นช่วงที่มาเติมเต็ม UUCP mail (Unix to Unix Copy Program) ที่งคู่ทำหน้าที่ส่งและรับ mail ภายใน network ทำงานโดย store and forward แต่สุดท้าย UUCP ก็ค่อยๆหายไป เหลือแต่เพียง SMTP ที่ใช้กันในปัจจุบัน

 

 

การทำงานของ SMTP

SMTP มีชุดคำสั่งที่ค่อนข้างง่ายสำหรับใช้สือสารหรือส่ง email ระหว่าง mail server ทำงานโดยการให้ server แยกส่วนของข้อมูลออกมาเป็นหมวดหมู่ ที่ server ปลายทางสามารถเข้าใจได้ และเมื่อส่ง mail ออกไป ข้อมูลในรูป string หรือ text จะถูกแยกออกมาเป็นส่วนเพื่อวิเคราะห์หาสิ่งที่ต้องทำในและส่วนนั้นๆ

SMTP ช่วยในเรื่อง code ในการจำแนกข้อมูล message ใน mail ส่วน mail server ออกแบบมาให้ทำความเข้าใจความหมายของข้อมูลเหล่านั้น ขณะที่ message ถูกส่งผ่านไปยังปลายทาง บางครั้งอาจจะต้องผ่าน computer จำนวนมาก ซึ่งทำงานโดยการ stored and forward ไปยัง computer ลำดับต่อไปในเส้นทางนั้นเรื่อยๆ มองง่ายๆว่าเหมือนจดหมายนั้นถูกส่งต่อผ่านมือแต่ละคนระหว่างทางไปจนถึง mailbox

See also  ภาษาฝรั่งเศส - วิธีเปลี่ยนเพศสัญชาติ (ง่ายมากๆ) - Masculin et féminin de la nationalité | สัญชาติ | การออกแบบเว็บไซต์ด้วยตนเอง

 

ตัวอย่าง SMTP Transport

โดยปกติตัวอย่างการส่ง message ผ่าน SMTP ไปยัง 2 mailbox คือ alice กับ theboss ซึ่งที่งคู่อยู่ใน domain เดียวกัน คือ .com ขั้นตอนการทำงานจะเป็นดังนี้

 • สร้าง connection จาก sender ไปยัง SMTP server ซึ่งหลังจาก establish connection แล้วจะได้รับ greeting message จากฝั่ง server
 • ฝั่ง client จะต้องส่ง command HELO เพื่อยืนยันตัวตน และฝั่ง server ก็จะตอบรับกลับมาถ้า ข้อมูลถูกต้อง (250 Ok)
 • ส่งข้อมูล MAIL FROM ว่าส่งจากใคร
 • ส่งข้อมูล RCPT TO ว่าส่งถึงใคร ซึ่งในที่นี้มี 2 mailbox ก็คือ 2 command
 • ส่งข้อมูบ body ของ mail โดยเริ่มต้นด้วย DATA command  และจบด้วย Dot (.)
 • หลังจากส่ง body mail แล้ว ปิด connection ด้วยการส่ง QUIT command หรือถ้าไม่ส่ง ก็จะมี timeout อยู่ 10 นาที

S: 220 smtp.example.com ESMTP Postfix C: HELO relay.example.org S: 250 Hello relay.example.org, I am glad to meet you C: MAIL FROM:<[email protected]> S: 250 Ok C: RCPT TO:<[email protected]> S: 250 Ok C: RCPT TO:<[email protected]> S: 250 Ok C: DATA S: 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF> C: From: "Bob Example" <[email protected]> C: To: Alice Example <[email protected]> C: Cc: [email protected] C: Date: Tue, 15 January 2008 16:02:43 -0500 C: Subject: Test message C: C: Hello Alice. C: This is a test message with 5 header fields and 4 lines in the message body. C: Your friend, C: Bob C: . S: 250 Ok: queued as 12345 C: QUIT S: 221 Bye {The server closes the connection}

 

 

Author: Suphakit Annoppornchai

Credit: https://saixiii.com, https://en.wikipedia.org

 

Like this:

Like

Loading…

[Update] SMTP คืออะไร SMTP คือ มาตราฐาน protocol ในการส่ง email | e-mail คืออะไร – NATAVIGUIDES

SMTP คืออะไร

Simple Mail Transfer Protocol หรือ SMTP คืออะไร ? มันคือ มาตราฐานบน Internet สำหรับการรับส่ง Email นั้นเอง หรือจะเรียกว่า protocol ส่ง mail ก็ว่าได้ ปัจจุบัน mail server และ ระบบส่งเมลล์ทั่วโลก ต่างใช้ SMTP ในการรับและส่งข้อมูลเมลล์กันหมดแล้ว ซึ่งสำหรับฝั่ง client เองแล้ว ตัว program mail จะใช้ SMTP สำหรับขาส่งไปหา mail server เท่านั้น สำหรับขารับ client program จะใช่ IMAP หรือ POP3

SMTP จะสื่อสารกันระหว่าง mail server ด้วย port 25 ในทางกลับกัน ฝั่ง mail client จะส่ง mail ไปยัง mail server ที่ port 587 แต่บางครั้งก็อาจจะไปใช้ port 456 แทนด้วยเหตุผลบางประการ และสำหรับ SSL connection เราจะเรียก protocol ว่า SMTPS

See also  [Update] รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | ประกาศผล มจพ - NATAVIGUIDES

ส่วนสำหรับระบบที่เป็น proprietary หรือ เขียนด้วยภาษาเฉพาะเช่น IBM Lotus Notes, Microsoft Exchange รวมถึง webmail เช่น Outlook, Gmail, Yahoo! พวกนี้จะใช้มาตราฐานของภายในบริษัทเองในการเข้าถึงข้อมูลภายในบัญชี mail box ของแต่ละ mail server แต่ทั้งหมดจะยังคงใช้ SMTP ในการรับส่งเมลล์อยู่ดี

 

ประวัติของ SMTP

ช่วง 1960 คือช่วงที่การส่ง electronic message แบบ 1-1 เกิดขึ้นหลากหลายแบบ ต่างคนต่างพัฒนาระบบการสือสารของตน จนกระทั้งได้มีการพัฒนามาตราฐานที่สามารถให้ระบบต่างชนิดกันสามารถส่ง email หากันได้ SMTP ได้เติบโตขึ้นในช่วง 1970 ขึ้นมา

SMTP ถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงเดียวกับ Usenet (ระบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างหนึ่ง) เป็นการสื่อสารแบบ one-to-many  ซึ่งมีรูปแบบเดียวกัน และ SMTP ได้ขยายออกไปอย่างรวดเร็วในช่วง 1980 และเป็นช่วงที่มาเติมเต็ม UUCP mail (Unix to Unix Copy Program) ที่งคู่ทำหน้าที่ส่งและรับ mail ภายใน network ทำงานโดย store and forward แต่สุดท้าย UUCP ก็ค่อยๆหายไป เหลือแต่เพียง SMTP ที่ใช้กันในปัจจุบัน

 

 

การทำงานของ SMTP

SMTP มีชุดคำสั่งที่ค่อนข้างง่ายสำหรับใช้สือสารหรือส่ง email ระหว่าง mail server ทำงานโดยการให้ server แยกส่วนของข้อมูลออกมาเป็นหมวดหมู่ ที่ server ปลายทางสามารถเข้าใจได้ และเมื่อส่ง mail ออกไป ข้อมูลในรูป string หรือ text จะถูกแยกออกมาเป็นส่วนเพื่อวิเคราะห์หาสิ่งที่ต้องทำในและส่วนนั้นๆ

SMTP ช่วยในเรื่อง code ในการจำแนกข้อมูล message ใน mail ส่วน mail server ออกแบบมาให้ทำความเข้าใจความหมายของข้อมูลเหล่านั้น ขณะที่ message ถูกส่งผ่านไปยังปลายทาง บางครั้งอาจจะต้องผ่าน computer จำนวนมาก ซึ่งทำงานโดยการ stored and forward ไปยัง computer ลำดับต่อไปในเส้นทางนั้นเรื่อยๆ มองง่ายๆว่าเหมือนจดหมายนั้นถูกส่งต่อผ่านมือแต่ละคนระหว่างทางไปจนถึง mailbox

 

ตัวอย่าง SMTP Transport

โดยปกติตัวอย่างการส่ง message ผ่าน SMTP ไปยัง 2 mailbox คือ alice กับ theboss ซึ่งที่งคู่อยู่ใน domain เดียวกัน คือ .com ขั้นตอนการทำงานจะเป็นดังนี้

 • สร้าง connection จาก sender ไปยัง SMTP server ซึ่งหลังจาก establish connection แล้วจะได้รับ greeting message จากฝั่ง server
 • ฝั่ง client จะต้องส่ง command HELO เพื่อยืนยันตัวตน และฝั่ง server ก็จะตอบรับกลับมาถ้า ข้อมูลถูกต้อง (250 Ok)
 • ส่งข้อมูล MAIL FROM ว่าส่งจากใคร
 • ส่งข้อมูล RCPT TO ว่าส่งถึงใคร ซึ่งในที่นี้มี 2 mailbox ก็คือ 2 command
 • ส่งข้อมูบ body ของ mail โดยเริ่มต้นด้วย DATA command  และจบด้วย Dot (.)
 • หลังจากส่ง body mail แล้ว ปิด connection ด้วยการส่ง QUIT command หรือถ้าไม่ส่ง ก็จะมี timeout อยู่ 10 นาที

S: 220 smtp.example.com ESMTP Postfix C: HELO relay.example.org S: 250 Hello relay.example.org, I am glad to meet you C: MAIL FROM:<[email protected]> S: 250 Ok C: RCPT TO:<[email protected]> S: 250 Ok C: RCPT TO:<[email protected]> S: 250 Ok C: DATA S: 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF> C: From: "Bob Example" <[email protected]> C: To: Alice Example <[email protected]> C: Cc: [email protected] C: Date: Tue, 15 January 2008 16:02:43 -0500 C: Subject: Test message C: C: Hello Alice. C: This is a test message with 5 header fields and 4 lines in the message body. C: Your friend, C: Bob C: . S: 250 Ok: queued as 12345 C: QUIT S: 221 Bye {The server closes the connection}

 

See also  #ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมกรรมการ \u0026 #เจ้าหนี้เงินให้กู้ยืมจากกรรมการ คืออะไร? #มีความแตกต่างกันอย่างไร? | เงิน กู้ยืม กรรมการ

 

Author: Suphakit Annoppornchai

Credit: https://saixiii.com, https://en.wikipedia.org

 

Like this:

Like

Loading…


เซียนหรั่ง – วิถีชีวิตแบบมะลายยายอยาก l ตอน ฮื้อเฮอะตึกแห


เซียนหรั่ง​​​ วิถีชีวิตแบบมะลายยายอยาก​​​ ไทบ้าน​​​
เซียนหรั่ง วิถีชีวิตแบบมะลายยายอยาก
เรียลลิตี้ วีถีชีวิตแบบบ้านๆ หาอยู่หากินประสาคนอีสานบ้านเฮา
นี่คือที่สุดของวัยรุ่นแกวเหล่า ฮา าาาาาาๆๆๆๆ (หัวเราะเสียงสูง)
ติดตามเหล่าทีมงานเซียนหรั่ง ได้ที่
เพจ Facebook เซียนหรั่ง : https://www.facebook.com/เซียนหรั่ง1…​
เซียนหรั่ง : https://www.facebook.com/profile.php?…​
เซียนหย่อง : https://www.facebook.com/profile.php?…​
เซียนโอ๋ดุกเอ็น : https://www.facebook.com/profile.php?…​
เซียนไร้นาม : https://www.facebook.com/parinya21​
เซียนบิวบอง : https://www.facebook.com/profile.php?id=100012731259910
ติดต่อรายการหรือลงโฆษณา โทร 0639719693
ติดต่อรายการ
บริษัท ไทบ้าน สตูดิโอ จำกัด
โทร 0639719693
Email : [email protected]
https://www.thibaan.com
ติดต่อบริษัท
บริษัท เซิ้ง โปรดักชั่น แอนด์ ออร์แกไนเซอร์ จำกัด
โทร 0638500150
Email : [email protected]
https://www.serngproduction.co.th
ติดต่องานแสดงศิลปิน เซิ้ง มิวสิก
บริษัท เซิ้ง มิวสิก จำกัด
โทร 0984426915 (ผู้จัดการ เซิ้ง มิวสิค)
Email : [email protected]
https://www.serngmusic.co.th
ช่องทางติดตาม
Facebook Page : เซิ้ง MUSiC | ThibaanChannel
https://www.facebook.com/ThiBaanTheSeries
https://www.facebook.com/SerngMusic
ข่าวไทบ้านสดก่อนใคร:
https://www.thibaan.com
ThibaanChannel เซิ้งมิวสิค เซิ้งโปรดักชั่น

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

เซียนหรั่ง - วิถีชีวิตแบบมะลายยายอยาก l ตอน ฮื้อเฮอะตึกแห

อีเมล (E – Mail) คืออะไร ?


สมัครสมาชิก เพื่อสนับสนุน ช่อง Any ZONE
ปล. ครบ 100 คน มีเซอร์ไพรส์ แน่นอน !!! กดที่ลิ้งด้านล่างเพื่อสมัครได้เลย…
https://www.youtube.com/channel/UCHWxuHkyAO2UeHb6RlslCQ/join

อีเมล (E - Mail) คืออะไร ?

วิธีการสมัคร email address แบบมือใหม่ก็ทำได้ [gmail 2016]


อธิบายความหมายของ Email และสอนสมัคร gmail อย่างง่ายๆเป็นขั้นเป็นตอน

วิธีการสมัคร email address แบบมือใหม่ก็ทำได้ [gmail 2016]

เทคนิคจัดการ Email ขั้นเทพ | We Mahidol


เพื่อน ๆ คนไหนที่ใช้อีเมลในการทำงานหรือใช้ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ
วันนี้ เป้อาภากรณ์ เก่งการนา ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล แชมป์โลก Microsoft Word มีเทคนิคในการจัดการอีเมล เพื่อลดเวลาในการทำงาน และทำให้อีเมลของทุกคนเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นมาฝากกัน
Email Gmail hotmail WeMahidol Mahidol
YouTube : We Mahidol
Facebook : http://www.facebook.com/wemahidol
Instagram : https://www.instagram.com/wemahidol/
Twitter : https://twitter.com/wemahidol
TikTok : https://www.tiktok.com/@wemahidol
มหาวิทยาลัย มหิดล Mahidol University : https://www.mahidol.ac.th/th/
Website : https://channel.mahidol.ac.th/

เทคนิคจัดการ Email ขั้นเทพ | We Mahidol

วิธีสมัครอีเมล์ Gmail ในโทรศัพท์ 2021 สร้างอีเมลใหม่


วิธีสมัครอีเมล์ Gmail ในโทรศัพท์ 2021
วิธีสร้างอีเมลใหม่
สมัคร สนับสนุนช่อง เลี้ยงกาแฟ 1 แก้ว
\”ได้รับการตอบความคิดเห็นก่อนใคร แชทส่วนตัว\”
ที่ https://www.youtube.com/pratoshare/join
ใครมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
https://www.facebook.com/PratoShare
สมัครอีเมล์ในโทรศัพท์

วิธีสมัครอีเมล์ Gmail ในโทรศัพท์ 2021 สร้างอีเมลใหม่

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ e-mail คืออะไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *