Home » [Update] Pronoun คืออะไร พร้อมตัวอย่างประโยค | us คือ อะไร – NATAVIGUIDES

[Update] Pronoun คืออะไร พร้อมตัวอย่างประโยค | us คือ อะไร – NATAVIGUIDES

us คือ อะไร: คุณกำลังดูกระทู้

Pronoun เป็นหัวข้อหนึ่งในภาษาอังกฤษที่สำคัญมาก เพราะเป็นสิ่งที่ใช้บ่อยและเป็นพื้นฐานในการเรียนแกรมม่าเรื่องอื่นๆ

ในบทความนี้ ชิววี่จะมาอธิบายเกี่ยวกับ pronoun ว่ามันคืออะไร มีการใช้อย่างไร และมีตัวอย่างประโยคอะไรบ้าง ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้ว เราไปดูกันเลย

Pronoun คืออะไร

Pronoun (คำสรรพนาม) คือคำที่ใช้แทนคำนาม เพื่อความสะดวกและความกระชับในการใช้ภาษา อย่างเช่นคำว่า I, you, he, she, it, we, they, everyone, someone เป็นต้น

ยกตัวอย่างให้เห็นภาพเช่น

John is my friend. He lives in the same town with me.
จอห์นเป็นเพื่อนฉัน เขาอาศัยอยู่ในเมืองเดียวกันกับฉัน

สังเกตว่า เราจะไม่ใช้ John ซ้ำในประโยคที่ 2 แต่จะเปลี่ยนไปใช้ he แทน คำว่า he ในที่นี้ก็คือ pronoun ซึ่งเป็นคำที่ใช้แทนคำนาม John นั่นเอง

ในภาษาอังกฤษ เมื่อเรากล่าวซ้ำถึงคำนามใด หรือเมื่อเรากล่าวถึงสิ่งที่ทั้งผู้พูดและผู้ฟังรู้กันอยู่แล้วว่าหมายถึงสิ่งไหน เราจะเปลี่ยนไปใช้ pronoun แทน

ตัวอย่างคำ pronoun มีอะไรบ้าง

Pronoun พื้นฐาน 7 ตัว

Pronoun พื้นฐานจะมีอยู่ 7 ตัวคือ I, you, he, she, it, we, they โดยทั้ง 7 ตัวนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันมีหลายรูป เราจะต้องเลือกใช้รูปให้ตรงกับหน้าที่ในประโยค

Pronoun
ทำหน้าที่
เป็นประธานPronoun
ทำหน้าที่
เป็นกรรมPronoun
แสดงความเป็นเจ้าของPronoun สะท้อนIMeMineMyselfYouYouYoursYourself/YourselvesHeHimHisHimselfSheHerHersHerselfItItItsItselfWeUsOursOurselvesTheyThemTheirsThemselves

สำหรับ pronoun พื้นฐาน 7 ตัวนี้ ถ้าใช้เป็นประธานในประโยค เราจะต้องใช้รูปประธาน ซึ่งก็คือ I, you, he, she, it, we, they

She called me yesterday.
เธอโทรหาฉันเมื่อวาน

ถ้าใช้เป็นกรรม (ผู้ถูกกระทำ) ในประโยค เราจะต้องใช้รูปกรรม ซึ่งก็คือ me, you, him, her, it, us, them

I called her yesterday.
ฉันโทรหาเธอเมื่อวาน

ถ้าใช้บอกความเป็นเจ้าของ เราจะต้องใช้รูปแสดงความเป็นเจ้าของ ซึ่งก็คือ mine, yours, his, hers, its, ours, theirs

This bag is hers.
กระเป๋าใบนี้เป็นของเธอ

ถ้าประธานและกรรมเป็นบุคคลหรือสิ่งเดียวกัน การใช้ pronoun เป็นกรรม เราจะต้องใช้รูปสะท้อน ซึ่งก็คือ myself, yourself, yourselves, himself, herself, itself, ourselves, themselves

She can take care of herself.
เธอสามารถดูแลตัวเองได้

Pronoun ชนิดอื่นๆ

นอกจาก pronoun พื้นฐานเหล่านี้แล้ว ยังมี pronoun ชนิดอื่นๆอีก อย่างเช่น

Interrogative pronoun (คำสรรพนามที่ใช้ในคำถาม) เช่น what, which, who, whom, whose

Indefinite pronoun (คำสรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะ) เช่น everybody, everyone, everything, somebody, someone, something, some, anybody, anyone, anything, any, nobody, no one, nothing, neither, none

Relative pronoun (คำสรรพนามที่ใช้เชื่อมประโยคหรือขยายคำนาม/คำสรรพนาม) เช่น who, whom, whose, which, that, where, when, why

Pronoun เหล่านี้แต่ละตัวก็จะมีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป เราควรเรียนรู้วิธีการใช้เสียก่อน เพื่อที่จะได้นำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

คำสรรพนามบุรุษที่ 1, 2, 3

เราสามารถแบ่งประเภท pronoun เป็นสรรพนามบุรุษต่างๆได้ 3 ประเภท คือ

สรรพนามบุรุษที่ 1 (first-person pronouns) คือคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูด อย่างเช่นคำว่า

I – ฉัน
We – พวกเรา

สรรพนามบุรุษที่ 2 (second-person pronouns) คือคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ฟัง อย่างเช่นคำว่า

You – คุณ, พวกคุณ

สรรพนามบุรุษที่ 3 (third-person pronouns) คือคำสรรพนามที่ใช้แทนบุคคลอื่น (ผู้ที่อยู่นอกวงสนทนา) อย่างเช่นคำว่า

He – เขา
She – เธอ
It – มัน
They – พวกเขา

คำบุรุษสรรพนามกับแกรมม่า

ในภาษาอังกฤษ การใช้คำสรรพนามบุรุษที่ 3 ที่เป็นเอกพจน์ (มีจำนวนหนึ่งหน่วย) อย่างเช่น he, she, it เราจะต้องใช้คำกริยารูปเอกพจน์ เมื่อใช้คำกริยาช่อง 1 (เช่น is, does, has, คำกริยาที่เติม s/es)

She eats spicy food regularly.
เธอกินอาหารเผ็ดเป็นประจำ

It is cute.
มันน่ารักจัง

แต่ถ้าเป็นคำสรรพนามพหูพจน์ หรือคำสรรพนามบุรุษอื่น เราจะต้องใช้คำกริยารูปพหูพจน์ (เช่น are, do, have, คำกริยาที่ไม่เติม s/es)

I eat spicy food regularly.
ฉันกินอาหารเผ็ดเป็นประจำ

You are cute.
คุณน่ารักจัง

ตัวอย่าง pronoun ในประโยค

เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น เรามาดูตัวอย่างประโยคการใช้ pronoun พื้นฐานทั้ง 7 ตัวกัน

1. I

I แปลว่า “ฉัน, ผม, ดิฉัน” ใช้เป็นประธานในประโยค

I want to be a lawyer.
ฉันอยากเป็นทนาย

ถ้าใช้เป็นกรรม เราจะใช้ me

My mom want me to be a lawyer.
แม่อยากให้ฉันเป็นทนาย

ถ้าใช้กับ “สิ่งที่เป็นของฉัน” เราจะใช้ mine

This pen is mine.
ปากกาด้ามนี้เป็นของฉัน

ถ้าทั้งประธานและกรรมคือ “ฉัน” เราจะใช้กรรมเป็น myself

I believe in myself.
ฉันเชื่อในตัวฉันเอง

2. You

You แปลว่า “คุณ, พวกคุณ” ใช้เป็นประธานในประโยค

You are a good student.
คุณเป็นนักเรียนที่ดี

You are good students.
พวกคุณเป็นนักเรียนที่ดี

การใช้เป็นกรรม เราจะใช้รูปเดียวกับประธาน เพราะคำว่า you มีรูปประธานและรูปกรรมเหมือนกัน

See also  Toronto Vacation Travel Guide | Expedia | โทรอนโต

I don’t want you to be sad.
ฉันไม่อยากให้คุณเสียใจ

ถ้าใช้กับ “สิ่งที่เป็นของคุณ/พวกคุณ” เราจะใช้ yours

My umbrella is broken. Can I borrow yours?
ร่มฉันพัง ขอฉันยืมของคุณได้มั้ย

ถ้าทั้งประธานและกรรมคือ “คุณ/พวกคุณ” เราจะใช้กรรมเป็น yourself/yourselves

You should be proud of yourself.
คุณควรภูมิใจในตัวเอง

3. He

He แปลว่า “เขา” (ใช้กับบุคคลอื่นที่เป็นเพศชาย) ใช้เป็นประธานในประโยค

Tim lives together with me. He is my roommate.
ทิมอาศัยอยู่ด้วยกันกับฉัน เขาเป็นรูมเมทของฉัน

ถ้าใช้เป็นกรรม เราจะใช้ him

Tim is my roommate. I live together with him.
ทิมเป็นรูมเมทของฉัน ฉันอาศัยอยู่ด้วยกันกับเขา

ถ้าใช้กับ “สิ่งที่เป็นของเขา” เราจะใช้ his

The black bag is mine, and the green one is his.
กระเป๋าใบสีดำเป็นของฉัน และใบสีเขียวเป็นของเขา

ถ้าทั้งประธานและกรรมคือ “เขา” เราจะใช้กรรมเป็น himself

He called himself a clever man.
เขาเรียกตัวเองว่าคนฉลาด

4. She

She แปลว่า “เธอ” (ใช้กับบุคคลอื่นที่เป็นเพศหญิง) ใช้เป็นประธานในประโยค

She told me her secret.
เธอบอกความลับของเธอแก่ฉัน

ถ้าใช้เป็นกรรม เราจะใช้ her

I told her my secret.
ฉันบอกความลับของฉันแก่เธอ

ถ้าใช้กับ “สิ่งที่เป็นของเธอ” เราจะใช้ hers

This book isn’t hers.
หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ของเธอ

ถ้าทั้งประธานและกรรมคือ “เธอ” เราจะใช้กรรมเป็น herself

She looks at herself in the mirror every morning.
เธอมองตัวเองในกระจกทุกเช้า

5. It

It แปลว่า “มัน” (ใช้กับสัตว์หรือสิ่งที่ไม่มีชีวิต) ใช้เป็นประธานในประโยค

This book is amazing. It was written by my uncle.
หนังสือเล่มนี้เยี่ยมมาก มันถูกเขียนโดยคุณลุงของฉันเอง

การใช้เป็นกรรม เราจะใช้รูปเดียวกับประธาน เพราะคำว่า it มีรูปประธานและรูปกรรมเหมือนกัน

This book is amazing. I just bought it yesterday.
หนังสือเล่มนี้เยี่ยมมาก ฉันเพิ่งซื้อมันมาเมื่อวาน

คำว่า it แม้จะมีรูปสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของเป็น its แต่เราจะไม่นิยมใช้กัน ถ้าจะใช้ ให้เราเลี่ยงไปใช้คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของแทน ซึ่งจะเขียนว่า its เหมือนกัน แต่เวลาใช้ต้องมีคำนามตามหลัง

This milk is past its expiration date.
นมอันนี้เลยวันหมดอายุแล้ว
(Its ในที่นี้เป็นคำคุณศัพท์ เวลาใช้ต้องมีคำนามตามหลัง เราจะไม่นิยมใช้คำว่า its เป็นคำสรรพนาม)

ถ้าทั้งประธานและกรรมคือ “มัน” เราจะใช้กรรมเป็น itself

The cat is licking itself.
แมวกำลังเลียตัวมันเอง

6. We

We แปลว่า “พวกเรา” ใช้เป็นประธานในประโยค

We have been married for nearly three years.
พวกเราแต่งงานกันเกือบ 3 ปีแล้ว

ถ้าใช้เป็นกรรม เราจะใช้ us

The teacher told us to be quiet.
ครูบอกให้พวกเราเงียบ

ถ้าใช้กับ “สิ่งที่เป็นของพวกเรา” เราจะใช้ ours

This land is ours.
ดินแดนแห่งนี้เป็นของพวกเรา

ถ้าทั้งประธานและกรรมคือ “พวกเรา” เราจะใช้กรรมเป็น ourselves

We have rights to protect ourselves.
พวกเรามีสิทธิที่จะป้องกันตัวเอง

7. They

They แปลว่า “พวกเขา” ใช้เป็นประธานในประโยค

They went on a trip to France last week.
พวกเขาไปเที่ยวฝรั่งเศสเมื่อสัปดาห์ก่อน

ถ้าใช้เป็นกรรม เราจะใช้ them

I had lunch with them yesterday.
ฉันกินข้าวเที่ยงกับพวกเขาเมื่อวาน

ถ้าใช้กับ “สิ่งที่เป็นของพวกเขา” เราจะใช้ theirs

This land isn’t theirs.
ดินแดนแห่งนี้ไม่ใช่ของพวกเขา

ถ้าทั้งประธานและกรรมคือ “พวกเรา” เราจะใช้กรรมเป็น themselves

Many children have to look after themselves.
เด็กหลายๆคนต้องดูแลตัวเอง

เป็นยังไงบ้างครับกับ pronoun ในภาษาอังกฤษ ทีนี้เพื่อนๆก็คงจะรู้จักและพอจะใช้ pronoun กันเป็นแล้ว ถ้ายังไงก็อย่าลืมหมั่นทบทวนและฝึกใช้บ่อยๆด้วยนะ

อย่าลืมนะครับ ภาษาอังกฤษยิ่งเรียนรู้ ยิ่งฝึก ก็ยิ่งเก่ง สำหรับบทความนี้ ชิววี่ต้องขอตัวลาไปก่อน See you next time

[NEW] Object pronoun คืออะไร อธิบายแบบง่ายๆ | us คือ อะไร – NATAVIGUIDES

Pronoun (คำสรรพนาม) ในภาษาอังกฤษนั้นมีหลายชนิด โดยแต่ละชนิดก็จะมีหน้าที่ในประโยคที่ต่างกัน

สำหรับในบทความนี้ ชิววี่จะพาเพื่อนๆไปดู object pronoun ซึ่งก็คือคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรม ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้ว เราไปดูกันเลย

Object pronoun คืออะไร

Object pronoun คือคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค ซึ่งหลักๆได้แก่ me, you, him, her, it, us, them

(คำว่า object แปลว่า “กรรม” ซึ่งก็คือ “ผู้ถูกกระทำ” ส่วนคำว่า pronoun นั้นแปลว่า “คำสรรพนาม” ซึ่งก็คือ “คำที่ใช้แทนคำนาม”)

Subject pronounObject pronounความหมายรายละเอียดการใช้IMeผม, ฉัน, ดิฉันใช้แทนตัวผู้พูดYouYouคุณ, พวกคุณใช้แทนตัวคู่สนทนา ใช้ได้ทั้งคู่สนทนาคนเดียวและหลายคนHeHimเขาใช้แทนบุคคลอื่นที่เป็นเพศชายSheHerเธอใช้แทนบุคคลอื่นที่เป็นเพศหญิงItItมันใช้แทนสัตว์ สิ่งของ สิ่งที่เป็นนามธรรมWeUsพวกเราใช้แทนกลุ่มของผู้พูดTheyThemพวกเขา, พวกมันใช้แทนกลุ่มบุคคลอื่น กลุ่มสัตว์ กลุ่มสิ่งของ กลุ่มของสิ่งที่เป็นนามธรรม

Subject pronoun ในตารางก็คือคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธาน

จากตาราง เราจะเห็นได้ว่า เมื่อหน้าที่ในประโยคเปลี่ยนไป รูปแบบของ pronoun ที่ใช้ก็จะเปลี่ยนไปด้วย อย่างเช่น เราจะใช้คำว่า I เมื่อเป็นประธาน แต่จะใช้คำว่า me เมื่อเป็นกรรม ยกตัวอย่างให้เห็นภาพมากขึ้นเช่น

I live with my friend.
ฉันอาศัยอยู่กับเพื่อน
(ฉันในที่นี้ทำหน้าที่เป็นประธาน เราเลยใช้รูป subject pronoun ซึ่งก็คือ I เราห้ามใช้ Me live with my friend. โดยเด็ดขาด)

My friend lives with me.
เพื่อนอาศัยอยู่กับฉัน
(ฉันในที่นี้ทำหน้าที่เป็นกรรม เราเลยใช้รูป object pronoun ซึ่งก็คือ me เราห้ามใช้ My friend lives with I. โดยเด็ดขาด)

สังเกตว่า pronoun บางตัวจะมีรูป subject pronoun และ object pronoun เหมือนกัน นั่นก็คือ you และ it ในการใช้สองคำนี้ เราจึงใช้ตัวเดียวกันได้เลย ไม่ว่าจะเป็นประธานหรือกรรม

You are a good student. I have high hope for you.
คุณเป็นนักเรียนที่ดี ฉันตั้งความหวังกับคุณไว้สูงนะ
(You ตัวหน้าทำหน้าที่เป็นประธาน ส่วน you ตัวหลังทำหน้าที่เป็นกรรม)

It is delicious. I like it.
มันอร่อย ฉันชอบ
(It ตัวหน้าทำหน้าที่เป็นประธาน ส่วน it ตัวหลังทำหน้าที่เป็นกรรม)

See also  English Grammar - Gerund or Infinitive? ('I like swimming' or 'I like to swim'?) | infinitives

ตัวอย่าง object pronoun ในประโยค

Me แปลว่า “ผม, ฉัน, ดิฉัน” ใช้แทนตัวผู้พูด

My mom called me last night.
แม่ของฉันโทรหาฉันเมื่อคืน

You แปลว่า “คุณ, พวกคุณ” ใช้แทนคู่สนทนา

I love you.
ฉันรักคุณ

Him แปลว่า “เขา” ใช้แทนบุคคลอื่นที่เป็นเพศชาย

I miss him so much.
ฉันคิดถึงเขามาก

Her แปลว่า “เธอ” ใช้แทนบุคคลอื่นที่เป็นเพศหญิง

I want to give her a gift.
ฉันอยากให้ของขวัญแก่เธอ

It แปลว่า “มัน” ใช้แทนสัตว์ สิ่งของ หรือสิ่งที่เป็นนามธรรม

I like this bag a lot. My uncle bought it for me.
ฉันชอบกระเป๋าใบนี้มาก ลุงฉันซื้อมันให้ฉัน

Us แปลว่า “พวกเรา” ใช้แทนกลุ่มผู้พูด

We love teacher Anne. She takes a very good care of us.
พวกเรารักครูแอน ครูดูแลพวกเราดีมาก

Them แปลว่า “พวกเขา, พวกมัน” ใช้แทนกลุ่มบุคคลอื่น กลุ่มสัตว์ กลุ่มสิ่งของ หรือกลุ่มของสิ่งที่เป็นนามธรรม

These books are so good. You should read all of them.
หนังสือพวกนี้ดีมาก คุณควรอ่านให้หมดทุกเล่มเลย

แล้ว pronoun ชนิดอื่นมีอะไรบ้าง

ในภาษาอังกฤษ นอกจาก object pronoun แล้ว ยังมี pronoun ชนิดอื่นๆอีก ซึ่งได้แก่

จบแล้วนะครับกับ object pronoun ทีนี้เพื่อนๆก็คงจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วนะครับ ถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมทบทวนและนำไปฝึกใช้บ่อยๆนะ

อย่าลืมนะครับ ภาษาอังกฤษยิ่งเรียนรู้ ยิ่งฝึก ก็ยิ่งเก่ง สำหรับบทความนี้ ชิววี่ต้องขอตัวลาไปก่อน See you next time


รู้เท่ารู้ทัน : บิตคอยน์ (31 ส.ค. 61)


บิตคอยน์
\”บิตคอยน์\” คืออะไร
วิธีการใช้บิตคอยน์
บิตคอยน์แตกต่างจากเงินทั่วไปอย่างไร
วิธีการทำเหมืองขุดบิตคอยน์
จะคุ้มค่าหรือไม่กับการลงทุนบิตคอยน์
ติดตามได้ในรู้เท่ารู้ทัน วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคมนี้ เวลา 07.00 07.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง http://www.thaipbs.or.th/Live

กด Subscribe
ติดตามรายการดีๆของช่อง ได้ที่ : http://goo.gl/hdy2ye
และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่
Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBSFan
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
Google Plus : http://www.thaipbs.or.th/GooglePlus
LINE : http://bit.ly/2GtS44i
Youtube : http://www.youtube.com/user/ThaiPBS

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

รู้เท่ารู้ทัน  : บิตคอยน์ (31 ส.ค. 61)

ความหมายเดียวกัน แต่เรียกต่างกัน British English และ American English | Eng ลั่น [by We Mahidol]


ถ้าเราพูดว่า “I want a rubber.” อาจมีคนยื่นยางลบให้เรา หรือ บางคนอาจจะมองกลับด้วยสายตาแปลก ๆ เพราะว่าเรากำลังขอถุงยางอนามัยอยู่! และนี่คือหนึ่งในตัวอย่างความแตกต่างกันของ British English และ American English
วันนี้พี่คะน้า รุ่นพี่วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล จะชวนพี่คิม ธิติสรรค์ กู๊ดเบิร์น หนุ่ม British และ แมทธิว คริสโตเฟอร์ ไมย์ หนุ่ม American มาเล่าให้เราฟัง
WeMahidol Mahidol Engลั่น BritishEnglish AmericanEnglish

YouTube : We Mahidol
Facebook : http://www.facebook.com/wemahidol
Instagram : https://www.instagram.com/wemahidol/
Twitter : https://twitter.com/wemahidol
TikTok : https://www.tiktok.com/@wemahidol
มหาวิทยาลัย มหิดล Mahidol University : https://www.mahidol.ac.th/th/
Website : https://channel.mahidol.ac.th/

ความหมายเดียวกัน แต่เรียกต่างกัน British English และ American English | Eng ลั่น [by We Mahidol]

Childish Gambino – This Is America (Official Video)


Official Video for \”This Is America\” by Childish Gambino
Listen to Childish Gambino: https://ChildishGambino.lnk.to/listenYD
Watch more Childish Gambino videos: https://ChildishGambino.lnk.to/listenYD/youtube
Subscribe to the official Childish Gambino YouTube channel: https://ChildishGambino.lnk.to/subscribeYD
Follow Childish Gambino:
Facebook: https://ChildishGambino.lnk.to/followFI/facebook
Instagram: https://ChildishGambino.lnk.to/followII/instagram
Twitter: https://ChildishGambino.lnk.to/followTI/twitter
Spotify: https://ChildishGambino.lnk.to/followSI/spotify
YouTube: https://ChildishGambino.lnk.to/subscribeYD
Chorus:
This is America
Don’t catch you slippin’ now
Don’t catch you slippin’ now
Look what I’m whippin’ now
This is America (Woo)
Don’t catch you slippin’ now
Don’t catch you slippin’ now
Look what I’m whippin’ now
Director: Hiro Murai
Producer: Jason Cole of Doomsday with Ibra Ake and Fam Rothstein of Wolf + Rothstein
tour tickets and merchandise available at childishgambino.com
ChildishGambino ThisIsAmerica GuavaIsland

Childish Gambino - This Is America (Official Video)

Speaking Cartoon | 45 minutes Kids Dialogues | Easy conversation | Learn English for Kids


http://www.youtube.com/user/EnglishSingsing9
Speaking Cartoon | 45 minutes Kids Dialogues | Easy conversation | Learn English for Kids | Collection of Easy Dialogue
★ Subscribe us on YouTube: http://goo.gl/gDa963
★ More Our Compilation: https://goo.gl/Ghy0W5
Click on the link below to see each video in this compilation video.
The each video, that has sound \u0026 mute version, is accompanied by English subtitles.
01_What’s this? What’s that? : 00:03
https://goo.gl/rWtxEc
02_What color is it? It’s red. : 01:15
https://goo.gl/p8FOkm
03_It’s green and white. It’s raining. : 02:03
https://goo.gl/NH6Cqj
04_What time is it? Time for breakfast. : 02:48
https://goo.gl/Q6eakx
05_Time for lunch. What time is it? : 03:45
https://goo.gl/8mynjx
06_What day is it today? It’s Wednesday. : 04:33
https://goo.gl/hcoJcu
07_How old are you? I’m five years old. : 05:17
https://goo.gl/4Su6m8
08_How many bears? Three bears. : 06:12
https://goo.gl/MVoa6p
09_How much is it? I want it. : 07:27
https://goo.gl/RC9SEg
10_Who is he? Who is she? : 08:41
https://goo.gl/NSUPfO
11_Whose bike is this? What a nice bike! : 09:56
https://goo.gl/Jwi031
12_Can I Speak to Sally? Speaking. : 10:46
https://goo.gl/LrVQwK
13_May I speak to Kate? I’ll call back later. : 11:58
https://goo.gl/qGuf0g
14_May I take your order? I’d like a pizza and spaghetti. : 12:58
https://goo.gl/X86wCI
15_May I take your order? Anything else? For here or to go. : 13:39
https://goo.gl/kQaL4j
16_Help yourself. May I have some more? : 14:29
https://goo.gl/0kKn5M
17_Good morning. How are you? : 15:41
https://goo.gl/UgaCbo
18_Nice to meet you. I’m great. : 16:22
https://goo.gl/suLwDL
19_What’s wrong? I have a toothache. : 17:13
https://goo.gl/bBzrQu
20_Watch out! Are you okay? : 18:00
https://goo.gl/0QjdXO
21_How was your summer vacation? It was great. : 18:47
https://goo.gl/nyGvib
22_Do you have crayon? You’re welcome. : 19:59
https://goo.gl/jlXPXc
23_Do you like cheese? Do you like ham? : 21:02
https://goo.gl/xaGsGJ
24_I like soccer. Let’s go! : 22:33
https://goo.gl/BwV0HO
25_Let’s go camping. Let’s go fishing. : 23:40
https://goo.gl/zbOel4
26_What are you doing? I’m making cookies. : 24:51
https://goo.gl/X86wCI
27_What are you doing? I’m jumping. : 25:59
https://goo.gl/4ZZxQ6
28_What’s he doing? He’s dancing. : 27:29
https://goo.gl/YUj0RG
29_What did you do? We went to the park. : 28:17
https://goo.gl/kqVfRR
30_What’s your favorite subject? My favorite subject is P.E. : 29:31
https://goo.gl/CekgrT
31_What does she look like? She has short curly hair. : 30:37
https://goo.gl/2whHE0
32_Where is my cap? Where is it? : 31:40
https://goo.gl/afzpwp
33_Where is my pencil? It’s on the chair. : 32:24
https://goo.gl/VgmAqE
34_Where is it? Go straight. : 33:03
https://goo.gl/epYDec
35_Where is the post office? Go straight. : 33:53
https://goo.gl/mJpVwH
36_Where is the restroom? Go straight and turn left. : 34:40
https://goo.gl/KM3NFA
37_It’s snowing. Do you like snow? : 35:33
https://goo.gl/i1xRiE
38_Put on your coat. It’s cold and windy. : 36:48
https://goo.gl/SPlLxm
39_Put on your pants. Is this yours? : 37:20
https://goo.gl/Najvzp
40_Wash your hands. Let’s eat pizza! : 38:37
https://goo.gl/erG5mc
41_Happy birthday! This is for you. : 39:18
https://goo.gl/1DU33X
42_What a wonderful! What a nice day! : 40:46
https://goo.gl/KUxwPp
43_What a big tree! Don’t touch that! : 41:49
https://goo.gl/vOlfcL

See also  เที่ยวเซี่ยงไฮ้ต้องไป!พาเที่ยวถนนหนานจิงหอไข่มุกที่เป็นเอกลักษณ์ที่ห้ามพลาดของเซี่ยงไฮ้I Roam2gether | เมือง เซี่ยงไฮ้

Thanks for checking out the \”English Singsing\”.
© Amanta Inc.

Speaking Cartoon | 45 minutes Kids Dialogues | Easy conversation | Learn English for Kids

136 / Soi Ếch đêm ở Miền Tây


Vân xin chào cô chú anh chị và các bạn, hôm nay Vân đi soi Ếch về nấu cháo đậu xanh, rất ngon và bổ dưỡng, mời các bạn cùng Vân đi soi Ếch nhé.
Chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ.
134 / Cắm câu cá lóc về nấu bữa cơm đạm bạc, cá lóc kho bầu
https://www.youtube.com/watch?v=fkRK7zvgKLw\u0026list=RDCMUCDwPNDTHL_69NTMvw2JYwg\u0026start_radio=1
Nguồn videdo : Vân Nguyễn Cuộc Sống Miền Tây VN

136 / Soi Ếch đêm ở Miền Tây

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ us คือ อะไร

Leave a Reply

Your email address will not be published.