Home » [Update] Pronoun คืออะไร พร้อมตัวอย่างประโยค | what are they แปล ว่า – NATAVIGUIDES

[Update] Pronoun คืออะไร พร้อมตัวอย่างประโยค | what are they แปล ว่า – NATAVIGUIDES

what are they แปล ว่า: คุณกำลังดูกระทู้

Pronoun เป็นหัวข้อหนึ่งในภาษาอังกฤษที่สำคัญมาก เพราะเป็นสิ่งที่ใช้บ่อยและเป็นพื้นฐานในการเรียนแกรมม่าเรื่องอื่นๆ

ในบทความนี้ ชิววี่จะมาอธิบายเกี่ยวกับ pronoun ว่ามันคืออะไร มีการใช้อย่างไร และมีตัวอย่างประโยคอะไรบ้าง ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้ว เราไปดูกันเลย

Pronoun คืออะไร

Pronoun (คำสรรพนาม) คือคำที่ใช้แทนคำนาม เพื่อความสะดวกและความกระชับในการใช้ภาษา อย่างเช่นคำว่า I, you, he, she, it, we, they, everyone, someone เป็นต้น

ยกตัวอย่างให้เห็นภาพเช่น

John is my friend. He lives in the same town with me.
จอห์นเป็นเพื่อนฉัน เขาอาศัยอยู่ในเมืองเดียวกันกับฉัน

สังเกตว่า เราจะไม่ใช้ John ซ้ำในประโยคที่ 2 แต่จะเปลี่ยนไปใช้ he แทน คำว่า he ในที่นี้ก็คือ pronoun ซึ่งเป็นคำที่ใช้แทนคำนาม John นั่นเอง

ในภาษาอังกฤษ เมื่อเรากล่าวซ้ำถึงคำนามใด หรือเมื่อเรากล่าวถึงสิ่งที่ทั้งผู้พูดและผู้ฟังรู้กันอยู่แล้วว่าหมายถึงสิ่งไหน เราจะเปลี่ยนไปใช้ pronoun แทน

ตัวอย่างคำ pronoun มีอะไรบ้าง

Pronoun พื้นฐาน 7 ตัว

Pronoun พื้นฐานจะมีอยู่ 7 ตัวคือ I, you, he, she, it, we, they โดยทั้ง 7 ตัวนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันมีหลายรูป เราจะต้องเลือกใช้รูปให้ตรงกับหน้าที่ในประโยค

Pronoun
ทำหน้าที่
เป็นประธานPronoun
ทำหน้าที่
เป็นกรรมPronoun
แสดงความเป็นเจ้าของPronoun สะท้อนIMeMineMyselfYouYouYoursYourself/YourselvesHeHimHisHimselfSheHerHersHerselfItItItsItselfWeUsOursOurselvesTheyThemTheirsThemselves

สำหรับ pronoun พื้นฐาน 7 ตัวนี้ ถ้าใช้เป็นประธานในประโยค เราจะต้องใช้รูปประธาน ซึ่งก็คือ I, you, he, she, it, we, they

She called me yesterday.
เธอโทรหาฉันเมื่อวาน

ถ้าใช้เป็นกรรม (ผู้ถูกกระทำ) ในประโยค เราจะต้องใช้รูปกรรม ซึ่งก็คือ me, you, him, her, it, us, them

I called her yesterday.
ฉันโทรหาเธอเมื่อวาน

ถ้าใช้บอกความเป็นเจ้าของ เราจะต้องใช้รูปแสดงความเป็นเจ้าของ ซึ่งก็คือ mine, yours, his, hers, its, ours, theirs

This bag is hers.
กระเป๋าใบนี้เป็นของเธอ

ถ้าประธานและกรรมเป็นบุคคลหรือสิ่งเดียวกัน การใช้ pronoun เป็นกรรม เราจะต้องใช้รูปสะท้อน ซึ่งก็คือ myself, yourself, yourselves, himself, herself, itself, ourselves, themselves

She can take care of herself.
เธอสามารถดูแลตัวเองได้

Pronoun ชนิดอื่นๆ

นอกจาก pronoun พื้นฐานเหล่านี้แล้ว ยังมี pronoun ชนิดอื่นๆอีก อย่างเช่น

Interrogative pronoun (คำสรรพนามที่ใช้ในคำถาม) เช่น what, which, who, whom, whose

Indefinite pronoun (คำสรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะ) เช่น everybody, everyone, everything, somebody, someone, something, some, anybody, anyone, anything, any, nobody, no one, nothing, neither, none

Relative pronoun (คำสรรพนามที่ใช้เชื่อมประโยคหรือขยายคำนาม/คำสรรพนาม) เช่น who, whom, whose, which, that, where, when, why

Pronoun เหล่านี้แต่ละตัวก็จะมีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป เราควรเรียนรู้วิธีการใช้เสียก่อน เพื่อที่จะได้นำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

คำสรรพนามบุรุษที่ 1, 2, 3

เราสามารถแบ่งประเภท pronoun เป็นสรรพนามบุรุษต่างๆได้ 3 ประเภท คือ

สรรพนามบุรุษที่ 1 (first-person pronouns) คือคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูด อย่างเช่นคำว่า

I – ฉัน
We – พวกเรา

สรรพนามบุรุษที่ 2 (second-person pronouns) คือคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ฟัง อย่างเช่นคำว่า

You – คุณ, พวกคุณ

สรรพนามบุรุษที่ 3 (third-person pronouns) คือคำสรรพนามที่ใช้แทนบุคคลอื่น (ผู้ที่อยู่นอกวงสนทนา) อย่างเช่นคำว่า

He – เขา
She – เธอ
It – มัน
They – พวกเขา

คำบุรุษสรรพนามกับแกรมม่า

ในภาษาอังกฤษ การใช้คำสรรพนามบุรุษที่ 3 ที่เป็นเอกพจน์ (มีจำนวนหนึ่งหน่วย) อย่างเช่น he, she, it เราจะต้องใช้คำกริยารูปเอกพจน์ เมื่อใช้คำกริยาช่อง 1 (เช่น is, does, has, คำกริยาที่เติม s/es)

She eats spicy food regularly.
เธอกินอาหารเผ็ดเป็นประจำ

It is cute.
มันน่ารักจัง

แต่ถ้าเป็นคำสรรพนามพหูพจน์ หรือคำสรรพนามบุรุษอื่น เราจะต้องใช้คำกริยารูปพหูพจน์ (เช่น are, do, have, คำกริยาที่ไม่เติม s/es)

I eat spicy food regularly.
ฉันกินอาหารเผ็ดเป็นประจำ

You are cute.
คุณน่ารักจัง

ตัวอย่าง pronoun ในประโยค

เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น เรามาดูตัวอย่างประโยคการใช้ pronoun พื้นฐานทั้ง 7 ตัวกัน

1. I

I แปลว่า “ฉัน, ผม, ดิฉัน” ใช้เป็นประธานในประโยค

I want to be a lawyer.
ฉันอยากเป็นทนาย

ถ้าใช้เป็นกรรม เราจะใช้ me

My mom want me to be a lawyer.
แม่อยากให้ฉันเป็นทนาย

ถ้าใช้กับ “สิ่งที่เป็นของฉัน” เราจะใช้ mine

This pen is mine.
ปากกาด้ามนี้เป็นของฉัน

ถ้าทั้งประธานและกรรมคือ “ฉัน” เราจะใช้กรรมเป็น myself

I believe in myself.
ฉันเชื่อในตัวฉันเอง

2. You

You แปลว่า “คุณ, พวกคุณ” ใช้เป็นประธานในประโยค

You are a good student.
คุณเป็นนักเรียนที่ดี

You are good students.
พวกคุณเป็นนักเรียนที่ดี

การใช้เป็นกรรม เราจะใช้รูปเดียวกับประธาน เพราะคำว่า you มีรูปประธานและรูปกรรมเหมือนกัน

I don’t want you to be sad.
ฉันไม่อยากให้คุณเสียใจ

See also  English Conversation Learn English Speaking English Subtitles Lesson 01 | ด้วย ตนเอง ภาษา อังกฤษ

ถ้าใช้กับ “สิ่งที่เป็นของคุณ/พวกคุณ” เราจะใช้ yours

My umbrella is broken. Can I borrow yours?
ร่มฉันพัง ขอฉันยืมของคุณได้มั้ย

ถ้าทั้งประธานและกรรมคือ “คุณ/พวกคุณ” เราจะใช้กรรมเป็น yourself/yourselves

You should be proud of yourself.
คุณควรภูมิใจในตัวเอง

3. He

He แปลว่า “เขา” (ใช้กับบุคคลอื่นที่เป็นเพศชาย) ใช้เป็นประธานในประโยค

Tim lives together with me. He is my roommate.
ทิมอาศัยอยู่ด้วยกันกับฉัน เขาเป็นรูมเมทของฉัน

ถ้าใช้เป็นกรรม เราจะใช้ him

Tim is my roommate. I live together with him.
ทิมเป็นรูมเมทของฉัน ฉันอาศัยอยู่ด้วยกันกับเขา

ถ้าใช้กับ “สิ่งที่เป็นของเขา” เราจะใช้ his

The black bag is mine, and the green one is his.
กระเป๋าใบสีดำเป็นของฉัน และใบสีเขียวเป็นของเขา

ถ้าทั้งประธานและกรรมคือ “เขา” เราจะใช้กรรมเป็น himself

He called himself a clever man.
เขาเรียกตัวเองว่าคนฉลาด

4. She

She แปลว่า “เธอ” (ใช้กับบุคคลอื่นที่เป็นเพศหญิง) ใช้เป็นประธานในประโยค

She told me her secret.
เธอบอกความลับของเธอแก่ฉัน

ถ้าใช้เป็นกรรม เราจะใช้ her

I told her my secret.
ฉันบอกความลับของฉันแก่เธอ

ถ้าใช้กับ “สิ่งที่เป็นของเธอ” เราจะใช้ hers

This book isn’t hers.
หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ของเธอ

ถ้าทั้งประธานและกรรมคือ “เธอ” เราจะใช้กรรมเป็น herself

She looks at herself in the mirror every morning.
เธอมองตัวเองในกระจกทุกเช้า

5. It

It แปลว่า “มัน” (ใช้กับสัตว์หรือสิ่งที่ไม่มีชีวิต) ใช้เป็นประธานในประโยค

This book is amazing. It was written by my uncle.
หนังสือเล่มนี้เยี่ยมมาก มันถูกเขียนโดยคุณลุงของฉันเอง

การใช้เป็นกรรม เราจะใช้รูปเดียวกับประธาน เพราะคำว่า it มีรูปประธานและรูปกรรมเหมือนกัน

This book is amazing. I just bought it yesterday.
หนังสือเล่มนี้เยี่ยมมาก ฉันเพิ่งซื้อมันมาเมื่อวาน

คำว่า it แม้จะมีรูปสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของเป็น its แต่เราจะไม่นิยมใช้กัน ถ้าจะใช้ ให้เราเลี่ยงไปใช้คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของแทน ซึ่งจะเขียนว่า its เหมือนกัน แต่เวลาใช้ต้องมีคำนามตามหลัง

This milk is past its expiration date.
นมอันนี้เลยวันหมดอายุแล้ว
(Its ในที่นี้เป็นคำคุณศัพท์ เวลาใช้ต้องมีคำนามตามหลัง เราจะไม่นิยมใช้คำว่า its เป็นคำสรรพนาม)

ถ้าทั้งประธานและกรรมคือ “มัน” เราจะใช้กรรมเป็น itself

The cat is licking itself.
แมวกำลังเลียตัวมันเอง

6. We

We แปลว่า “พวกเรา” ใช้เป็นประธานในประโยค

We have been married for nearly three years.
พวกเราแต่งงานกันเกือบ 3 ปีแล้ว

ถ้าใช้เป็นกรรม เราจะใช้ us

The teacher told us to be quiet.
ครูบอกให้พวกเราเงียบ

ถ้าใช้กับ “สิ่งที่เป็นของพวกเรา” เราจะใช้ ours

This land is ours.
ดินแดนแห่งนี้เป็นของพวกเรา

ถ้าทั้งประธานและกรรมคือ “พวกเรา” เราจะใช้กรรมเป็น ourselves

We have rights to protect ourselves.
พวกเรามีสิทธิที่จะป้องกันตัวเอง

7. They

They แปลว่า “พวกเขา” ใช้เป็นประธานในประโยค

They went on a trip to France last week.
พวกเขาไปเที่ยวฝรั่งเศสเมื่อสัปดาห์ก่อน

ถ้าใช้เป็นกรรม เราจะใช้ them

I had lunch with them yesterday.
ฉันกินข้าวเที่ยงกับพวกเขาเมื่อวาน

ถ้าใช้กับ “สิ่งที่เป็นของพวกเขา” เราจะใช้ theirs

This land isn’t theirs.
ดินแดนแห่งนี้ไม่ใช่ของพวกเขา

ถ้าทั้งประธานและกรรมคือ “พวกเรา” เราจะใช้กรรมเป็น themselves

Many children have to look after themselves.
เด็กหลายๆคนต้องดูแลตัวเอง

เป็นยังไงบ้างครับกับ pronoun ในภาษาอังกฤษ ทีนี้เพื่อนๆก็คงจะรู้จักและพอจะใช้ pronoun กันเป็นแล้ว ถ้ายังไงก็อย่าลืมหมั่นทบทวนและฝึกใช้บ่อยๆด้วยนะ

อย่าลืมนะครับ ภาษาอังกฤษยิ่งเรียนรู้ ยิ่งฝึก ก็ยิ่งเก่ง สำหรับบทความนี้ ชิววี่ต้องขอตัวลาไปก่อน See you next time

[Update] แปลเพลง: Wonder – Shawn Mendes | what are they แปล ว่า – NATAVIGUIDES

ชอว์นปล่อยเพลงใหม่แล้วค่ะทุกคน ;-;
เพลงดีม้ากกก รู้สึกว่าแนวเพลงโตขึ้นเยอะเลย เอ็มวีภาพสวยมากด้วยค่ะ เหมือนได้เห็นด้านใหม่ ๆ ของชอว์นมากขึ้น ลองฟังกันค่า ๆๆ

I wonder if I’m being real
Do I speak my truth or do I filter how I feel?
I wonder, wouldn’t it be nice
To live inside a world that isn’t black and white?
I wonder what it’s like to be my friends
Hope that they don’t think I forget about them
I wonder, I wonder

ฉันอยากรู้ ว่าฉันซื่อสัตย์ต่อตัวเองรึเปล่า
แสดงความคิดไปตามตรงไหม หรือฉันกรองสิ่งที่รู้สึกอยู่เสมอ
ฉันสงสัย ว่ามันน่าจะดีนะ
ถ้าเราได้อยู่ในโลกที่ไม่ได้มีแค่ขาวกับดำ
นึกสงสัย ว่าการเป็นเพื่อนกับฉันมันรู้สึกยังไง
หวังว่าเพื่อน ๆ จะไม่คิดว่าฉันลืมพวกเขาไปแล้ว
ฉันสงสัย ฉันอยากรู้จัง

Right before I close my eyes
The only thing that’s on my mind
Been dreaming that you feel it, too
I wonder what it’s like to be loved by you, yeah
I wonder what it’s like
I wonder what it’s like to be loved by

ก่อนที่ฉันจะหลับตานอน
สิ่งเดียวที่อยู่ในใจ
เฝ้าฝันมาเสมอว่าเธอจะรู้สึกเหมือนกัน
ฉันอยากรู้ ว่าการเป็นคนที่เธอรักมันรู้สึกยังไง
ฉันสงสัยจังว่ามันรู้สึกยังไง
การได้เป็นคนที่เธอรักน่ะ

I wonder why I’m so afraid
Of saying something wrong, I never said I was a saint
I wonder, when I cry into my hands
I’m conditioned to feel like it makes me less of a man
And I wonder if some day you’ll be by my side
And tell me that the world will end up alright
I wonder, I wonder

See also  100 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ที่ต้องใช้จริงในชีวิตประจำวัน | คลิปสอนภาษาอังกฤษ

ฉันสงสัย ว่าทำไมถึงกลัว
การพูดอะไรผิด ทั้งที่ฉันไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นพ่อพระเสียหน่อย
ฉันอยากรู้ เวลาปิดหน้าร้องไห้
ทำไมฉันต้องรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่ลูกผู้ชาย
และฉันก็อยากรู้นะ ว่าจะมีสักวันไหมที่เธอจะอยู่ข้างกัน
แล้วบอกฉันว่าทุกอย่างจะลงเอยด้วยดี
ฉันสงสัย ฉันอยากรู้จัง

Right before I close my eyes
The only thing that’s on my mind
Been dreaming that you feel it, too
I wonder what it’s like to be loved by you, yeah
I wonder what it’s like
I wonder what it’s like to be loved by you
I wonder what it’s like to be loved by you, yeah
I wonder what it’s like to be loved by you
I wonder what it’s like to be loved by

ก่อนที่ฉันจะหลับตานอน
สิ่งเดียวที่อยู่ในใจ
เฝ้าฝันมาเสมอว่าเธอจะรู้สึกเหมือนกัน
ฉันอยากรู้ ว่าการเป็นคนที่เธอรักมันรู้สึกยังไง
ฉันสงสัยจังว่ามันรู้สึกยังไง
การได้เป็นคนที่เธอรักน่ะ

Right before I close my eyes
The only thing that’s on my mind
Been dreaming that you feel it too
I wonder what it’s like to be loved by you

ก่อนที่ฉันจะหลับตานอน
สิ่งเดียวที่นึกถึงเสมอ
และเฝ้าฝันมาตลอดว่าเธอจะรู้สึกเหมือนกัน
ฉันอยากรู้ ว่าการได้เป็นคนที่เธอรักมันรู้สึกยังไง

Lyric Source: https://genius.com/Shawn-mendes-wonder-lyrics

หมายเหตุ: ห้ามนำคำแปลออกไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

แบ่งปันสิ่งนี้:

Like this:

ถูกใจ

กำลังโหลด…


วิธีการใช้ I, You, We, They, He, She, It แบบเข้าใจง่าย | BONUS THE BOSS


ประธาน ภาษาอังกฤษง่ายๆ วิธีการใช้ประธานของโยค ภาษาอังกฤษพื้นฐาน I You We They He She It
สรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคมีทั้งหมด 7 ตัว
1. I ใช้แทน ตัวเราเอง (แปลว่า ฉัน, ผม)
2. You ใช้แทน บุคคลที่ 2 ที่เรากำลังสนทนาด้วย (แปลว่า คุณ, เธอ)
3. He ใช้แทน บุคคลที่ 3 ที่เรากำลังพูดถึง (แปลว่า เขาผู้ชาย)
4. She ใช้แทน บุคคลที่ 3 ที่เรากำลังพูดถึง (แปลว่า เขาผู้หญิง)
5. It เป็นสรรพนามบุรุษที่ 3 (ใช้แทน สัตว์, สิ่งของ, สถานที่) ที่มีจำนวนเพียงหนึ่งเดียว (เป็นเอกพจน์)
6. We ใช้แทน บุคคลที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มหลายคน โดยมีเราอยู่ในกลุ่มนั้นด้วย (เป็นพหูพจน์)
7. They ใช้แทน บุคคลที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มหลายคน แต่เราไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้น (เป็นพหูพจน์) ใช้ได้ทั้งคน, สัตว์, สิ่งของ และสถานที่

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

วิธีการใช้ I, You, We, They, He, She, It แบบเข้าใจง่าย | BONUS THE BOSS

อร่อยมั้ย ไม่ใช่ Is it delicious? #อดัมไลฟ์


ทักไลน์มาเพื่อรับโปรเรียนคอร์สออนไลน์กับอ.อดัม !! คลิก 👉 https://lin.ee/bVgSvqi

อร่อยมั้ย ไม่ใช่ Is it delicious? #อดัมไลฟ์

Shania Twain – I’m Gonna Getcha Good! (Performance Version)


Tickets to my Let’s Go! Vegas Residency are on sale now! Dates through December 2020 https://www.shaniatwain.com/vegas
Watch the official music video for \”I’m Gonna Getcha Good!\” (All Performance Version) performed by Shania Twain
Music video by Shania Twain performing I’m Gonna Getcha Good!. (C) 2002 Mercury Records, a Division of UMG Recordings, Inc.
Lyrics:
Let’s go!
Don’t wantcha for the weekend, don’t wantcha for a night
I’m only interested if I can have you for life, yeah
Uh, I know I sound serious; and baby, I am
You’re a fine piece of real estate, and I’m gonna get me some land
Oh, yeah
So, don’t try to run, honey; love can be fun
There’s no need to be alone when you find that someone
I’m gonna getcha while I gotcha in sight
(I’m gonna getcha)
I’m gonna getcha if it takes all night
(Yeah, you can betcha)
You can betcha by the time I say \”go, \” you’ll never say \”no\”
(I’m gonna getcha)
I’m gonna getcha; it’s a matter of fact
(I’m gonna getcha)
I’m gonna getcha, don’tcha worry ’bout that
(Yeah, you can betcha)
You can bet your bottom dollar, in time you’re gonna be mine
Just like I should I’ll getcha good
Yeah,
I’ve already planned it
Here’s how it’s gonna be
I’m gonna love you, and you’re gonna fall in love with me
Yeah
So, don’t try to run, honey; love can be fun
There’s no need to be alone when you find that someone
I’m gonna getcha while I gotcha in sight
(I’m gonna getcha)
I’m gonna getcha if it takes all night
(Yeah, you can betcha)
You can betcha by the time I say \”go, \” you’ll never say \”no\”
(I’m gonna getcha)
I’m gonna getcha; it’s a matter of fact
(I’m gonna getcha)
I’m gonna getcha, don’tcha worry ’bout that
(Yeah, you can betcha)
You can bet your bottom dollar, in time you’re gonna be mine
Just like I should I’ll getcha good
Follow Shania Twain:
Website: http://www.shaniatwain.com
Facebook: https://www.facebook.com/ShaniaTwain
Instagram: http://instagram.com/ShaniaTwain
Twitter: https://twitter.com/ShaniaTwain
Sign up to receive email updates from Shania Twain: http://umgn.us/shaniatwainupdates

Music video by Shania Twain performing I’m Gonna Getcha Good!. (C) 2002 Mercury Records, a Division of UMG Recordings, Inc.

Shania Twain - I'm Gonna Getcha Good! (Performance Version)

Trouble Is A Friend – Lenka | DJ 阿海 Remix | HOT Dance TikTok 2021


Trouble Is A Frend Lenka | DJ 阿海 Remix | HOT Dance TikTok 2021
===========================================
Song: Trouble Is A Frend
Artist: Lenka
Music Producer: DJ 阿海 Remix
__________________________________________
Copyright / Claims / Issues:
stayreami@gmail.com

Trouble Is A Friend - Lenka | DJ 阿海 Remix | HOT Dance TikTok 2021

Lenka – Everything At Once ( Lyrics )


🎧Lenka Everything At Once ( Lyrics )
Stream : http://smarturl.it/LenkaSpotify?IQid=LenkaEAO
🔔 Trun on notifications to stay updated with new uploads !
📌🆂🆄🅱🅲🆁🅸🅱🅴 : http://bit.ly/367sGNz
🎶O͎R͎I͎G͎I͎N͎A͎L͎ S͎O͎N͎G͎ : http://bit.ly/3aK7KQi
👉 Follow Lenka:
Website: http://lenkamusic.com/
Facebook: https://www.facebook.com/lenka
Twitter: https://twitter.com/lenkamusic
Instagram: https://instagram.com/lenkamusic/
👉 Lyrics :
As sly as a fox, as strong as an ox
As fast as a hare, as brave as a bear
As free as a bird, as neat as a word
As quiet as a mouse, as big as a house
All I wanna be, all I wanna be, oh
All I wanna be is everything
As mean as a wolf, as sharp as a tooth
As deep as a bite, as dark as the night
As sweet as a song, as right as a wrong
As long as a road, as ugly as a toad
As pretty as a picture hanging from a fixture
Strong like a family, strong as I wanna be
Bright as day, as light as play
As hard as nails, as grand as a whale
All I wanna be, all I wanna be, oh
All I wanna be is everything
As warm as the, the sun, as silly as fun
As cool as a tree, as scary as the sea
As hot as fire, cold as ice
Sweet as sugar and everything nice
As old as time, as straight as a line
As royal as a queen, as buzzed as a bee
Stealth as a tiger, smooth as a glider
Pure as a melody, pure as I wanna be
All I wanna be, all I wanna be, oh
All I wanna be is everything at once
📌 Lyric video for Everything At Once by Lenka
❥一 🆃🅷🅰🅽🅺🆂 🅵🅾🆁 🆆🅰🆃🅲🅷🅸🅽🅶 ︵✿
Lenka
EverythingAtOnce
Lyrics

Lenka - Everything At Once ( Lyrics )

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ what are they แปล ว่า

See also  วิธีอ่านตัวเลขหลักแสน ภาษาอังกฤษ l สอนนับเลขภาษาอังกฤษ | วิธี นับ เลข ภาษา อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.