Home » [Update] Present Perfect Tense: ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ (โครงสร้างประโยคและตัวอย่างประกอบ) | การใช้ present perfect – NATAVIGUIDES

[Update] Present Perfect Tense: ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ (โครงสร้างประโยคและตัวอย่างประกอบ) | การใช้ present perfect – NATAVIGUIDES

การใช้ present perfect: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

แต่งประโยคและแสดงตัวอย่าง

ช่วง “Ezy Quiz?”

ประโยคต่อไปนี้สามารถแต่งเป็นประโยคคำถามได้อย่างไร

ประโยคต่อไปนี้สามารถแต่งเป็นประโยคคำถามได้อย่างไร

Present Perfect Tense หรือ ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ เป็น Tense ที่แสดงหรือกล่าวถึงเหตูการณ์ในปัจจุบันอยู่ครับ แต่เป็นเหตุการณ์ที่บอกเป็นลำดับต่างๆได้ 4 ลำดับด้วยกัน


โครงสร้างประโยคหลัก

Structure of Present Perfect: โครงสร้างประโยค ปัจจุบันกาล

สมบูรณ์

S.has/haveV. 3Complimentโครงสร้างประโยค | Structure of Sentence

• Subject + Auxiliary verb + main verb (past participle) + compliment

• Subject + has/have + 3rd form of verb or past participle + compliment

ประธานประโยค you, we, they, I หรือพหูพจน์ ใช้กริยา have ตามหลังประธาน
แต่ถ้าประธานประโยคคือ he, she, it หรือเอกพจน์ ใช้กริยา has ตามหลังประธาน

หลักการใช้คือ

a. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันขณะพูด (Actions that happened at an unspecified time before the present time.)

b. ใช้แทนกริยาบางตัวเช่น “to be”,”to have”,”to know” ในประโยคของ Present Perfect Continuous Tense (To use for the verb  “to be”,”to have”,”to know” instead of the Present Perfect Continuous Tense form.)

c. ใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งกระทำแล้วเสร็จ (Actions that ended recently.)

d. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดในอดีตและกำลังดำเนินต่อไปโดยไม่เจาะจงเวลาสิ้นสุด ซึ่งจะใช้กับการพูดเสียส่วนใหญ่ (States that started in the past, and are still going on without specific ending timeline. It is usually used with states, not actions.)

a. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันขณะพูด (Actions that happened at an unspecified time before the present):

ประโยคตัวอย่าง

I have been to Beijing.
ไอ แฮฟว์ บีน ทู เปคกิง
ฉันเคยไปปักกิ่ง

I have read all Harry Potter books.
ไอ แฮฟว์ รีด ออล์ แฮร์รี พ็อตเตอร์ บุคส์
ผมอ่านหนังสือแฮรี พ็อตเตอร์ทุกเล่ม

I have finished booking a hotel online.
ไอ แฮฟว์ ฟินนิช บุคกิ่ง อะ โฮเท็ล ออนไลน์
ฉันจองห้องพักผ่านเน็ตเรียบร้อยแล้ว

You have learned to speak French.
ยู แฮฟว์ เลิร์น ทู สปีค เฟรน์ช
ท่านเคยเรียนพูดภาษาฝรั่งเศส

You have talked with my daddy.
ยู แฮฟว์ ทอล์ค วิท มาย แดดดี้
ท่านคุยกับพ่อของฉัน

We have become very successful.
วี แฮฟว์ บีคัม เวรี่ ซัคเซสฟูล
พวกเราได้รับความสำเร็จอย่างมาก

We have signed a franchise contact with the Water Management Company.
วี แฮฟว์ ไซน์ อะ แฟนไชส์ คอนแทค วิท เดอะ วอเตอร์ แมเนจเม็นท์ คัมพานี
พวกเราเซ็นต์สัญญาแฟนไชส์กับบริษัทบริหารจัดการน้ำ

They have never gone there before.
เดย์ แฮฟว์ เนเวอร์ กอน แดร์ บีฟอร์
พวกเขาไม่เคยไปที่นั่นมาก่อน

They have already watched Pi Mak Phrakhanong film for several times.
เดย์ แฮฟว์ ออลเลดี ว็อท์ช พี่ มาก พระโขนง ฟิล์ม ฟอร์ เซฟเวอร์รัล ไทมส์
พวกเขาดูพี่มากพระโขนงสองสามรอบ

He has changed so much!!!
ฮี แฮส เช้ง โซ มัช
เขาเปลี่ยนไปมาก

He has played the hunger game.
ฮี แฮส เพลย์ เดอะ ฮังเกอร์ เกมส์
เขาเล่นฮังเกอร์ เกมส์

She has moved one bit.
ชี แฮส มูฟว์ วัน บิท
หล่อนย้ายไปเล็กน้อย

She has run an internet café.
ชี แฮส รัน แอน อินเตอร์เนท คาเฟ่
หล่อนเปิดร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่

It has found the body.
อิท แฮส เฟาน์ด เดอะ บอดี้
มันได้พบร่าง(ศพ)แล้ว

The police has found a big bag of money.
เดอะ โปลิส แฮส เฟาน์ด อะ บิก แบก ออฟ มันนี
ตำรวจเจอเงินถุงใหญ่

I have seen a historic Ayutthaya capital city of Thailand many times.
ไอ แฮฟส์ ซีน อะ ฮิสโทริค อยุธยา แคปปิตัล ซิตี ออฟ ไทยแลนด์ แมนี่ ไทม์
ฉันเห็นเมืองประวัติศาสตร์อยุธยาหลายครั้งแล้ว

You have met him before. He is Michael.
ยู แฮฟว์ เม็ท ฮิม บีฟอร์  ฮี อิส ไมเคิล
ท่านเคยพบเขามาก่อนแน่ๆ นี่ไมเคิลไง

They have cleaned the dirty car in the past week.
เดย์ แฮฟว์ คลีน เดอะ เดอร์ตี้ คาร์ อิน เดอะ พาสต์ วีค
เขาทั้งหลายทำความสะอาดรถคันที่เลอะเทอะนั่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

They have played timeline many hours.
เดย์ แฮฟว์ เพลย์ ไทม์ไลน์ แมนี่ เอาเออร์
พวกเขาเล่นไทม์ไลน์เป็นเวลานานๆ

He has never been here, Thailand.
ฮี แฮส เนเวอร์ บีน เฮีย ไทยแลนด์
เขาไม่เคยมาที่เมืองไทยมาก่อน

She has found her boyfriend in Facebook.
ชี แฮส เฟาน์ด เฮอร์ บอยเฟร็นด์ อิน เฟสบุ๊ค
หล่อนพบแฟนในเฟสบุ๊ค

She has studied an English conversation lesson.
ชี แฮส สดัดดี้ แอน อิงลิช คอนเวอร์เซชั่น เลสซั่น
หล่อนได้เข้าเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ

It has already drunk warm water.
อิส แฮส ออลเรดี้ ดรั้ง วอร์ม วอเตอร์
มันได้ดื่มน้ำอุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

You have gone to school so far.
ยู แฮฟว์ กอน ทู สคูล โซฟา
คุณเข้าโรงเรียนกระทั่งวันนี้

They have recently started a part time job.
เดย์ แฮฟว์ รีเซ็นลี สตาร์ท อะ พาร์ท ไทม์ จ็อบ
พวกเขาเริ่มทำงานอดิเรก

She has never told a lie.
ชี แฮส เนเวอร์ โทลด์ อะ ไล
เธอไม่เคยกล่าวเท็จ

She has already written 13 books.
ชี แฮส ออลเรดี้ ริตเท็น เตอร์ทีน บุ๊ค
หล่อนเขียนหนังสือได้ 13 เล่ม

It has rained heavily recently.
อิท แฮส เรนด์ เฮฟวิลี่ รีเซ็นลี่
(ฝน) ตกหนักมากเมื่อเร็วๆนี้

b. ใช้แทนกริยาบางตัวเช่น “to be”,”to have”,”to know” ในประโยคของ Present Perfect Continuous Tense:
c. ใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งกระทำแล้วเสร็จ (Actions that ended recently.):

ประโยคตัวอย่าง

I have just bought a new cell phone from Amazon store.
ไอ แฮฟว์ จัส บอท อะ นิว เซล โฟน ฟอร์ม อเมซอน สโตร์
ฉันเพิ่งซื้อมือถือเครื่องใหม่จากอเมซอนเวปไซท์

You have just sold the last condominium.
ยู แฮฟว์ จัส โซลด์ เดอะ ลาสต์ คอนโดมิเนียม
คุณเพิ่งขายห้องคอนโดมิเนียม

He has just left for home.
ฮี แฮส จัส เล็ฟท์ ฟอร์ โฮม
เขาเพิ่งเดินทางกลับบ้าน

She has just done her driving test.
ชี แฮส จัส ดัน เฮอร์ ไดรวิ่ง เทสต์
หล่อนทดสอบขับรถเพิ่งเสร็จ

Sue has just broken the mirror.
ชี แฮส จัส โบรคเก็น เดอะ เมอร์เรอร์
เธอทำกระจกแตก

The airplanes just have arrived at Suvannaphumi airport.
เดอะ แอร์เพลน จัส แฮฟส์ แอไรฟว์ แอท สุวรรณภูม์ แอร์พอร์ท
บรรดาเครื่องบินเพิ่งจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิ

Our football team has already won. Let’s go to celebrate.
เอาเออร์ ฟุตบอล ทีม แฮส ออล์เรดี้ วอน เล็ทส์ โก ทู ซีลีเบร็ท
ทีมฟุตบอลเราชนะแล้ว ฉลองกันหน่อย

Police has just found out about the murder.
โปลิส แฮส จัส เฟาน์ด เอ๊า อะเบ้า เดอะ เมอร์เดอร์
ตำรวจเพิ่งพบตัวฆาตกร

The Scientific Crime Detection Division has just finished the Crime Scene Investigation.
เดอะ ไซน์ติฟิค ไคร์ม ดีเท็คชั่น ดิวิชั่น แฮส จัส ฟินนิช เดอะ ไคร์ม ซีน อินเวสติเกชั่น
กองพิสูจน์หลักฐานเพิ่งตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วเสร็จ

His relative just found something mystery.
ฮิส รีเลทีฟ จัส เฟาน์ด ซัมซิ่ง มิสเทอรี
ญาติของเขาเพิ่งพบความลี้ลับบางอย่าง

My wife has made a special dinner just for them.
มาย ไวฟ์ แฮส เมด อะ สเปเชียล ดินเนอร์ จัส ฟอร์ ฮิม
ภรรยาผมทำอาหารมื้อเย็นเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะ

Jim has just finished his homework.
จิม แฮส จัส ฟินนิส ฮิส โฮมเวอร์
จิมเพิ่งทำการบ้านเสร็จ

d. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดในอดีตและกำลังดำเนินต่อไปโดยไม่เจาะจงเวลาสิ้นสุด ซึ่งจะใช้กับการพูดเสียส่วนใหญ่ ( States that started in the past, and are still going on without specific ending timeline. It is usually used with states, not actions):

ประโยคตัวอย่าง

I have been sick for a week.
ไอ แฮฟว์ บีน ซิค ฟอร์ อะ วีค
ฉันป่วยเป็นสัปดาห์เลย

You have done about this task for three months.
ยู แฮฟว์ ดัน อะเบ้า ดิส ทาสค์ ฟอร์ ทรี มันส์
ท่านทำภาระกิจเป็นเวลา 3 เดือน

We have thought about it for several years.
วี แฮฟว์ ต้อต อะเบ้า อิท ฟอร์ เซเวอรัล เยียร์
พวกเราคิดอยู่เป็นเวลาสองสามปี

They have always loved fishing.
เดย์ แฮฟว์ ออลเวย์ส ลัฟ ฟิสชิ่ง
พวกเขาชอบการตกปลา

He has had a fighting cock.
ฮี แฮส แฮด อะ ไฟท์ติ้ง ค็อค
เขามีไก่ชนตัวหนึ่ง

She has lived in Paris since 2010.
ชี แฮส ลีฟ อิน ปารีส ซิ้น ทูเท้าซั่นแอน์เท็น
หล่อนอยู่ในกรุงปารีสตั้งแต่ปี 2010

John has played guitar since he was very young.
จอห์น แฮส แพลย์ กีตาร์ ซิ้น ฮี วอส เวรี่ ยัง
จอห์นเล่นกีต้าร์เป็นตั้งแต่ยังเล็กๆ

Jim has stumbled on the mid of thick forest.
จิม แฮส สตัมเบิ้ล ออน เดอะ มิด ออฟ ทริค ฟอร์เรสต์
จิมเดินโซเซอยู่กลางป่าทึบ

Travelers have walked on the night walking street Pattaya city.
เทรเวอเลอร์ แฮฟว์ วอล์ค ออน เดอะ ไนท์ วอล์คกิ่ง สทรีต พัทยา ซิตี้
นักท่องเที่ยวเดินบนถนนกลางคืนที่เมืองพัทยา

Google has crawled on my blogs recently.
กูเกิ้ล แฮส คลอวส์ ออน มาย บล็อค รีเซ็นลี
กูเกิ้ลคลานเข้าเวปบล็อกของฉัน (เป็นการทำงานของ Search Engine Robot)

Her website has indexed increasingly.
เฮอร์ เวปไซท์ แฮส อินเด็กซ์ อินครีสซิงค์ลี่
เวปของเธอมีการเยี่ยมชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ช่วงเฉลย “EZY Answer!”

 a. 

 b. 

 c. 

เช็ค 

เช็ค

ลิ้งค์แนะนำ คลิก 

👉

 : 

ลิ้งค์แนะนำ คลิก 

👉

 : 

ผมหวังเป็นอย่างที่สุดว่าสิ่งที่เราค้นหา เลือกสรรค์ และนำมาเขียนเพื่อ share ให้กับท่านในวันนี้ จะมีประโยชน์ต่อธุรกิจ การงาน หรือว่าต่อตัวท่านเองเป็นอย่างสูงนะครับ

Thanks for reading.

Posted by:

I’ve known, then I’ve grown.

See more articles:

ประธานประโยค you, we, they, I หรือพหูพจน์ ใช้กริยา have ตามหลังประธานแต่ถ้าประธานประโยคคือ he, she, it หรือเอกพจน์ ใช้กริยา has ตามหลังประธานa. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันขณะพูด (Actions that happened at an unspecified time before the present time.)b. ใช้แทนกริยาบางตัวเช่น “to be”,”to have”,”to know” ในประโยคของ Present Perfect Continuous Tense (To use for the verb “to be”,”to have”,”to know” instead of the Present Perfect Continuous Tense form.)c. ใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งกระทำแล้วเสร็จ (Actions that ended recently.)d. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดในอดีตและกำลังดำเนินต่อไปโดยไม่เจาะจงเวลาสิ้นสุด ซึ่งจะใช้กับการพูดเสียส่วนใหญ่ (States that started in the past, and are still going on without specific ending timeline. It is usually used with states, not actions.)I have been to Beijing.ไอ แฮฟว์ บีน ทู เปคกิงฉันเคยไปปักกิ่งI have read all Harry Potter books.ไอ แฮฟว์ รีด ออล์ แฮร์รี พ็อตเตอร์ บุคส์ผมอ่านหนังสือแฮรี พ็อตเตอร์ทุกเล่มI have finished booking a hotel online.ไอ แฮฟว์ ฟินนิช บุคกิ่ง อะ โฮเท็ล ออนไลน์ฉันจองห้องพักผ่านเน็ตเรียบร้อยแล้วYou have learned to speak French.ยู แฮฟว์ เลิร์น ทู สปีค เฟรน์ชท่านเคยเรียนพูดภาษาฝรั่งเศสYou have talked with my daddy.ยู แฮฟว์ ทอล์ค วิท มาย แดดดี้ท่านคุยกับพ่อของฉันWe have become very successful.วี แฮฟว์ บีคัม เวรี่ ซัคเซสฟูลพวกเราได้รับความสำเร็จอย่างมากWe have signed a franchise contact with the Water Management Company.วี แฮฟว์ ไซน์ อะ แฟนไชส์ คอนแทค วิท เดอะ วอเตอร์ แมเนจเม็นท์ คัมพานีพวกเราเซ็นต์สัญญาแฟนไชส์กับบริษัทบริหารจัดการน้ำThey have never gone there before.เดย์ แฮฟว์ เนเวอร์ กอน แดร์ บีฟอร์พวกเขาไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนThey have already watched Pi Mak Phrakhanong film for several times.เดย์ แฮฟว์ ออลเลดี ว็อท์ช พี่ มาก พระโขนง ฟิล์ม ฟอร์ เซฟเวอร์รัล ไทมส์พวกเขาดูพี่มากพระโขนงสองสามรอบHe has changed so much!!!ฮี แฮส เช้ง โซ มัชเขาเปลี่ยนไปมากHe has played the hunger game.ฮี แฮส เพลย์ เดอะ ฮังเกอร์ เกมส์เขาเล่นฮังเกอร์ เกมส์She has moved one bit.ชี แฮส มูฟว์ วัน บิทหล่อนย้ายไปเล็กน้อยShe has run an internet café.ชี แฮส รัน แอน อินเตอร์เนท คาเฟ่หล่อนเปิดร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่It has found the body.อิท แฮส เฟาน์ด เดอะ บอดี้มันได้พบร่าง(ศพ)แล้วThe police has found a big bag of money.เดอะ โปลิส แฮส เฟาน์ด อะ บิก แบก ออฟ มันนีตำรวจเจอเงินถุงใหญ่I have seen a historic Ayutthaya capital city of Thailand many times.ไอ แฮฟส์ ซีน อะ ฮิสโทริค อยุธยา แคปปิตัล ซิตี ออฟ ไทยแลนด์ แมนี่ ไทม์ฉันเห็นเมืองประวัติศาสตร์อยุธยาหลายครั้งแล้วYou have met him before. He is Michael.ยู แฮฟว์ เม็ท ฮิม บีฟอร์ ฮี อิส ไมเคิลท่านเคยพบเขามาก่อนแน่ๆ นี่ไมเคิลไงThey have cleaned the dirty car in the past week.เดย์ แฮฟว์ คลีน เดอะ เดอร์ตี้ คาร์ อิน เดอะ พาสต์ วีคเขาทั้งหลายทำความสะอาดรถคันที่เลอะเทอะนั่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วThey have played timeline many hours.เดย์ แฮฟว์ เพลย์ ไทม์ไลน์ แมนี่ เอาเออร์พวกเขาเล่นไทม์ไลน์เป็นเวลานานๆHe has never been here, Thailand.ฮี แฮส เนเวอร์ บีน เฮีย ไทยแลนด์เขาไม่เคยมาที่เมืองไทยมาก่อนShe has found her boyfriend in Facebook.ชี แฮส เฟาน์ด เฮอร์ บอยเฟร็นด์ อิน เฟสบุ๊คหล่อนพบแฟนในเฟสบุ๊คShe has studied an English conversation lesson.ชี แฮส สดัดดี้ แอน อิงลิช คอนเวอร์เซชั่น เลสซั่นหล่อนได้เข้าเรียนสนทนาภาษาอังกฤษIt has already drunk warm water.อิส แฮส ออลเรดี้ ดรั้ง วอร์ม วอเตอร์มันได้ดื่มน้ำอุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วYou have gone to school so far.ยู แฮฟว์ กอน ทู สคูล โซฟาคุณเข้าโรงเรียนกระทั่งวันนี้They have recently started a part time job.เดย์ แฮฟว์ รีเซ็นลี สตาร์ท อะ พาร์ท ไทม์ จ็อบพวกเขาเริ่มทำงานอดิเรกShe has never told a lie.ชี แฮส เนเวอร์ โทลด์ อะ ไลเธอไม่เคยกล่าวเท็จShe has already written 13 books.ชี แฮส ออลเรดี้ ริตเท็น เตอร์ทีน บุ๊คหล่อนเขียนหนังสือได้ 13 เล่มIt has rained heavily recently.อิท แฮส เรนด์ เฮฟวิลี่ รีเซ็นลี่(ฝน) ตกหนักมากเมื่อเร็วๆนี้I have just bought a new cell phone from Amazon store.ไอ แฮฟว์ จัส บอท อะ นิว เซล โฟน ฟอร์ม อเมซอน สโตร์ฉันเพิ่งซื้อมือถือเครื่องใหม่จากอเมซอนเวปไซท์You have just sold the last condominium.ยู แฮฟว์ จัส โซลด์ เดอะ ลาสต์ คอนโดมิเนียมคุณเพิ่งขายห้องคอนโดมิเนียมHe has just left for home.ฮี แฮส จัส เล็ฟท์ ฟอร์ โฮมเขาเพิ่งเดินทางกลับบ้านShe has just done her driving test.ชี แฮส จัส ดัน เฮอร์ ไดรวิ่ง เทสต์หล่อนทดสอบขับรถเพิ่งเสร็จSue has just broken the mirror.ชี แฮส จัส โบรคเก็น เดอะ เมอร์เรอร์เธอทำกระจกแตกThe airplanes just have arrived at Suvannaphumi airport.เดอะ แอร์เพลน จัส แฮฟส์ แอไรฟว์ แอท สุวรรณภูม์ แอร์พอร์ทบรรดาเครื่องบินเพิ่งจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิOur football team has already won. Let’s go to celebrate.เอาเออร์ ฟุตบอล ทีม แฮส ออล์เรดี้ วอน เล็ทส์ โก ทู ซีลีเบร็ททีมฟุตบอลเราชนะแล้ว ฉลองกันหน่อยPolice has just found out about the murder.โปลิส แฮส จัส เฟาน์ด เอ๊า อะเบ้า เดอะ เมอร์เดอร์ตำรวจเพิ่งพบตัวฆาตกรThe Scientific Crime Detection Division has just finished the Crime Scene Investigation.เดอะ ไซน์ติฟิค ไคร์ม ดีเท็คชั่น ดิวิชั่น แฮส จัส ฟินนิช เดอะ ไคร์ม ซีน อินเวสติเกชั่นกองพิสูจน์หลักฐานเพิ่งตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วเสร็จHis relative just found something mystery.ฮิส รีเลทีฟ จัส เฟาน์ด ซัมซิ่ง มิสเทอรีญาติของเขาเพิ่งพบความลี้ลับบางอย่างMy wife has made a special dinner just for them.มาย ไวฟ์ แฮส เมด อะ สเปเชียล ดินเนอร์ จัส ฟอร์ ฮิมภรรยาผมทำอาหารมื้อเย็นเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะJim has just finished his homework.จิม แฮส จัส ฟินนิส ฮิส โฮมเวอร์จิมเพิ่งทำการบ้านเสร็จI have been sick for a week.ไอ แฮฟว์ บีน ซิค ฟอร์ อะ วีคฉันป่วยเป็นสัปดาห์เลยYou have done about this task for three months.ยู แฮฟว์ ดัน อะเบ้า ดิส ทาสค์ ฟอร์ ทรี มันส์ท่านทำภาระกิจเป็นเวลา 3 เดือนWe have thought about it for several years.วี แฮฟว์ ต้อต อะเบ้า อิท ฟอร์ เซเวอรัล เยียร์พวกเราคิดอยู่เป็นเวลาสองสามปีThey have always loved fishing.เดย์ แฮฟว์ ออลเวย์ส ลัฟ ฟิสชิ่งพวกเขาชอบการตกปลาHe has had a fighting cock.ฮี แฮส แฮด อะ ไฟท์ติ้ง ค็อคเขามีไก่ชนตัวหนึ่งShe has lived in Paris since 2010.ชี แฮส ลีฟ อิน ปารีส ซิ้น ทูเท้าซั่นแอน์เท็นหล่อนอยู่ในกรุงปารีสตั้งแต่ปี 2010John has played guitar since he was very young.จอห์น แฮส แพลย์ กีตาร์ ซิ้น ฮี วอส เวรี่ ยังจอห์นเล่นกีต้าร์เป็นตั้งแต่ยังเล็กๆJim has stumbled on the mid of thick forest.จิม แฮส สตัมเบิ้ล ออน เดอะ มิด ออฟ ทริค ฟอร์เรสต์จิมเดินโซเซอยู่กลางป่าทึบTravelers have walked on the night walking street Pattaya city.เทรเวอเลอร์ แฮฟว์ วอล์ค ออน เดอะ ไนท์ วอล์คกิ่ง สทรีต พัทยา ซิตี้นักท่องเที่ยวเดินบนถนนกลางคืนที่เมืองพัทยาGoogle has crawled on my blogs recently.กูเกิ้ล แฮส คลอวส์ ออน มาย บล็อค รีเซ็นลีกูเกิ้ลคลานเข้าเวปบล็อกของฉัน (เป็นการทำงานของ Search Engine Robot)Her website has indexed increasingly.เฮอร์ เวปไซท์ แฮส อินเด็กซ์ อินครีสซิงค์ลี่เวปของเธอมีการเยี่ยมชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆลิ้งค์แนะนำ คลิกลิ้งค์แนะนำ คลิกผมหวังเป็นอย่างที่สุดว่าสิ่งที่เราค้นหา เลือกสรรค์ และนำมาเขียนเพื่อ share ให้กับท่านในวันนี้ จะมีประโยชน์ต่อธุรกิจ การงาน หรือว่าต่อตัวท่านเองเป็นอย่างสูงนะครับThanks for reading.See more articles:

See also  [NEW] ผจญภัยรอบโลกใน 24 ชั่วโมง สัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงเวลาที่สวยงามที่สุด | เวลาที่ฮาวาย - NATAVIGUIDES

[NEW] ใบความรู้ – EngLisH Is Fun | การใช้ present perfect – NATAVIGUIDES

                Present Simple Tense (ปัจจุบันกาล) คือ tense ที่พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่ไม่ได้ระบุว่าการกระทำนั้นๆ สมบูรณ์แล้วหรือยัง โดยมีโครงสร้างดังนี้

                โครงสร้าง :Subject + verb…
(ประธาน) + (กริยาช่องที่ 1)

        Subject คือ ประธานของประโยค โดยประธานอาจจะแตกต่างกันไปเช่น เป็นคำนาม (noun) เป็นคำสรรพนาม (pronoun) หรือเป็นประธานชนิดอื่นๆ โดยประธานจะมี 2 ชนิดคือ
– ประธานเอกพจน์
– ประธานพหูพจน์

        Verb คือ กริยาของประธานหรืออาการที่ประธานแสดงออกมาโดยกริยาแท้จะมี 3 ช่อง เช่น

            ช่อง 1 ช่อง 2 ช่อง 3

            speak spoke spoken

            write wrote write

            want watched wanted

            watch watched watched

            Present Simple Tense ใช้กับกริยาช่องที่ 1 เท่านั้น โดยนำกริยาช่องที่ 1 ไปเติมลงในโครงสร้างต่อจากประธาน โดยมีข้อระวังอยู่นิดเดียวคือ
– ถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาช่องที่ 1 ของ present simple tense ต้องเติม -s หรือ -es
– ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ กริยาเป็นช่องที่ 1 ไม่เติมอะไรเลย
เช่น
Ann works in the office.
แอน ทำงานในออฟฟิศ
(เติม -s ที่ work เพราะประธานเป็นเอกพจน์)

        Sona goes to school every day.
โซน่าไปโรงเรียนทุกวัน
(Sona เป็นประธานเอกพจน์กริยาลงท้ายด้วย o เติม -es)

        We go to Chiangmai every Sunday
พวกเราไปเชียงใหม่ทุกอาทิตย์
(go ไม่เติม -s, -es เพราะประธาน we เป็นพหูพจน์)

        I want a breath of fresh air.
ผมต้องการสูดหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์
(want ไม่เติม -s, -es เพราะประธานเป็น 1)

        Miss Suchada often buys a new hat on Monday.
คุณสุชาดามักจะซื้อหมวกใบใหม่ในวันอาทิตย์

        กริยาลงท้ายด้วย -o และหน้า -o เป็นพยัญชนะให้เติม -es เช่น

        She goes to visit her friend in the hospital every day.
หล่อนไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลทุกวัน

        He usually does his homework in the evening.
เขามักจะทำงานบ้านในช่วงเย็น

  ข้อยกเว้น : ถ้าหน้า -o เป็นสระ ( a, e, i, o, u ) ให้เติม -s ที่ท้ายกริยา เช่น

        He always woos the daughter of the king.
เขามักจะตามจีบลูกสาวพระราชาอยู่เสมอ

   หมายเหตุ : กฎการเติม -ed (เพื่อทำกริยาให้เป็นช่องที่ 2 – 3) ก็คล้ายกับ                                                                                                                            กฎการเติม s, es ยกเว้นกริยาจำพวก irregular verbs

                การใช้ Present Simple Tense
1) ใช้ present simple tense กับการกระทำที่เกิดขึ้นเป็นปกติวิสัยหรือ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำสม่ำเสมอ ซึ่งการใช้กับการกระทำ หรือเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ มักจะมีคำกริยาวิเศษณ์ บอกเวลา (adverbs of time) เหล่านี้อยู่ด้วยเสมอ คือ

        My watch keeps good time.
นาฬิกาของผมเดินตรงมาเลย (เดินเป็นปกติวิสัย)

        In summer John usually plays tennis once or twice a week.
ในช่วงหน้าร้อนจอห์นมักจะเล่นเทนนิส หนึ่งหรือ สองครั้งต่อสัปดาห์เสมอ

        Ann doesn’t drink tea very often.
แอนไม่ได้ดื่มน้ำชาบ่อยนัก

        Sally changes her job every year.
แชลลี่เปลี่ยนงานทำทุกปี

            2) ใช้ present simple tense กับสิ่งที่เป็นจริงตลอดกาล หรือความจริงที่มีอยู่ทั่วไป เช่น

        The sun rises in the east.
พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก

        Honey is sweet.
น้ำผึ้งมีรสหวาน

        The earth moves round the sun.
โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์

            3) ใช้ present simple tense กับแผนการ หรือตารางเวลาที่วางไว้ล่วงหน้าซึ่งสิ่งที่วาง แผนการไว้นั้นจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ เช่น

        The concert this afternoon starts at 13.15.
คอนเสิร์ตบ่ายนี้จะเริ่มแสดงเวลา 13.15 น.

        We go to New York next week.
พวกเราจะไปกรุงนิวยอร์คสัปดาห์หน้า

        I sail for America next Saturday.
ผมจะแล่นเรือใบสู่อเมริกาในวันเสาร์หน้านี้

            4) ใช้ present simple tense คู่กับ future simple tense ในประโยคเงื่อนไขที่มี คำเชื่อมที่ แสดงเวลาเป็นอนาคตนำหน้า present simple tense และคำแสดงเวลาในประโยคเงื่อนไขที่กล่าวถึงนี้ คือ

        When เมื่อ as soon as เมื่อ

        Before ก่อน if ถ้า

        unless ถ้า…ไม่ whenever เมื่อไหร่ก็ตาม

        until จนกระทั่ง till จนกระทั่ง

   หมายเหตุ: ใช้ present simple tense กับ If Clause                                                                                                                                         (หรือ unless) ที่เป็นประโยคเงื่อนไขชนิดที่ 1 เท่านั้น

                      โครงสร้าง : If + present simple, + ประโยคหลักมี will, shall…

            We shall start our journey when our advisor arrives.
พวกเราจะเริ่มการเดินทางเมื่อที่ปรึกษาของพวกเรามาถึง

            Unless you take your off the brake the car won’t move.
ถ้าคุณไม่ปล่อยเบรกรถก็จะไม่เคลื่อนที่

            She takes the boys to school before she goes to work.
หล่อนพาเด็กๆ ไปโรงเรียนก่อนที่หล่อนจะไปทำงาน

            I will be glad if it rains soon.
ผมจะดีใจมากถ้าฝนตก

   หมายเหตุ: ถ้าประโยคเงื่อนไขนั้นมีโครงสร้างใกล้เคียงกันมาก tense ของทั้ง 2 ประโยค จะอยู่ในรูปที่เสมอกัน                                                                                                                                        

            5) ใช้ present simple tense เมื่อพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังสือ ในบทละครหรือในภาพยนตร์ ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องที่ได้อ่าน ได้เห็นหรือได้ฟัง และใช้ present simple tense กับกริยา say เป็ยการอธิบายเนื้อหาของหนังสือ ที่ได้อ่านมา เช่น

        In the film he plays the central character of Charles Smithson.
ในบทภาพยนตร์เขาได้เล่นบทสำคัญของ Charles Smithson

        Keats says, “A thing of beauty is joy forever”.
คีธ กล่าวว่า สิ่งที่สวยงามคือความสนุกสนานชั่วนิรันดร์

See also  ถ่ายทอดสด พิธีอาบน้ำว่านแสงจันทร์ 23 สิงหาคม 2564 //ชมรมท้าววิรูปักโขนาคราช โดยอาจารย์ซัน มหาทศดารา | ท้าววิรูปักษ์ | Nataviguides

            6) ใช้ present simple tense กับกริยาที่แสดงความรู้สึก แสดงอารมณ์ หรือสภาวะทางจิตใจ ซึ่งโดยปกติแล้ว มักจะไม่นำไปใช้ใน present continuous tense (ดูเพิ่มเติมจาก present continuous tense) กริยาจำพวกนี้มี see, hear, love, like, hate เป็นต้น เช่น

        I hear you are getting married.
ผมทราบมาว่าคุณจะเข้าพิธีแต่งงาน

        I see there’s been trouble in Bangkok again.
ผมเข้าใจว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในกรุงเทพฯ อีกครั้ง

        I like this girl very much.
ผมชอบหญิงสาวคนนี้มาก

            Present Continuous Tense เป็น tense ที่ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นหรือกำลังกระทำอยู่ในขณะที่พูดนั้น present continuous tense สร้างมาจาก present tense โดยใช้ verb to be และ กริยาแท้ช่องที่ 1 เติม -ing

            โครงสร้าง : subject + is, am, are + V. ing…

        She is talking to a customer on the phone.
หล่อนกำลังคุยโทรศัพท์อยู่กับลูกค้า
( she เป็นประธานเอกพจน์จึงใช้กริยาช่วย verb to be เป็น is และกริยาแท้ talk เติม -ing ตามโครงสร้าง)

        You are drinking too much.
คุณดื่มมากไปแล้วนะ
(ใช้ are เพราะประธานเป็น you และกริยาแท้ drink ก็เติม -ing ตามโครงสร้าง)

        I am going to bed now. Goodnight!
ผมกำลังจะเข้านอน สวัสดีนะครับ
(ประธานของประโยคคือ I จึงใช้กริยาช่วย verb to be รูป am ส่วนกริยาแท้ go เติม -ing ตามโครงสร้าง)

            หลักการใช้ Present Continuous Tense
1) ใช้ present continuous tense กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่พูดนั้นซึ่งโดยมากจะมี คำกริยาวิเศษณ์บอกเวลาดังต่อไปนี้เป็นตัวบ่งชี้

        Now
At this moment
At the moment
= ขณะนี้
        Right now
At present

            Tell the two boys to stop shouting. We are writing our reports at this moment.
บอกเด็กชาย 2 คนนั้นให้หยุดตะโกนหน่อย พวกเรากำลังเขียนรายงานอยู่

            I am writing a letter to Jerisuda
ผมกำลังเขียนจดหมายถึงเจริสุดา (บอกถึงเหตุการณ์ที่กำลังกระทำอยู่ในขณะที่พูด)

            2) ใช้ present continuous tense แสดงเหตุการณ์ หรือการกระทำที่เกิดขึ้นชั่วคราว โดยกิจกรรมหรือการกระทำเหล่านั้นจะไม่คงอยู่แบบถาวร เช่น

        My sister is living at home for the moment.
ขณะนี้น้องสาวผมอยู่บ้าน (อีกไม่นานหล่อนอาจจะไปที่ไหนก็ได้เพียงแต่ตอนนี้อยู่บ้าน)

                หมายเหตุ : present continuous tense ใช้กับเหตุการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราว ไม่ใช่เกิดแบบถาวร ส่วน present simple tense จะใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติวิสัยหรือเกิดถาวร

            3) ใช้ present continuous tense กับการเตรียมการ การวางแผนงาน หรือการกระทำที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ และต้องระบุเวลาที่การกระทำนั้นๆ จะเกิดไว้ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดการสับสนระหว่างความหมายที่เป็นปัจจุบัน และความหมายที่เป็นอนาคต เช่น

        I am meeting Peter tonight. He is talking me to theatre.
ฉันจะไปพบปีเตอร์คืนนี้ เขาจะพนฉันไปดูหนัง (นัดไว้ล่วงหน้าแล้ว)

        She is going to a party next Sunday.
        หล่อนจะไปงานปาร์ตี้ในวันอาทิตย์หน้า

                หมายเหตุ : come และ go ใช้ใน present continuous tense โดยไม่มีคำแสดงเวลาก็ได้

            4) ใช้ present continuous tense กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เป็นปัจจุบัน แต่ไม่จำเป็นต้องเกิดในขณะที่พูดอยู่นั้น เพราะจะเป็นช่วงเวลายาวๆ เช่น เป็นสัปดาห์ เดือน เทอม ปี เช่น

        She is reading a play by Shaw.
หล่อนกำลังอ่านบทละครของชอว์
(หล่อนอาจจะกำลังอ่านอยู่ในขณะที่พูดหรืออาจจะอ่านอยู่ในช่วงสัปดาห์นี้หรือ เทอมนี้)

        You look lovely when you are smiling.
คุณดูน่ารักมากเวลาคุณยิ้ม

            5) ใช้ always ในประโยค ใช้ present continuous tense เมื่อเหตุการณ์หรือการกระทำนั้นๆ เกิดขึ้นบ่อยๆ หรือเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายมาก่อน เช่น

        I always meet Mr. Richard in the English Club.
ผมพบคุณริชาร์ตที่ชมรมภาษาอังกฤษเสมอๆ
(ใช้ present simple เพราะเป็นที่ที่ต้องพบกันประจำ)

            หมายเหตุ : forever, constantly และ continually ใช้ใน present continuous tense ได้เหมือน always และความหมายเหมือน always แต่การใช้จะมุ่งไปที่ความไม่พอใจหรือ ความรำคาญของผู้พูด เช่น

        My sister is forever losing her keys.
น้องสาวผมลืมกุญแจเสมอๆ (เป็นคนขี้ลืมจนน่าเบื่อ)

                    Present Perfect Tense ถูกสร้างขึ้นโดยมีกริยาช่วย have, has อยู่ในประโยคหรือกริยาแท้ของประโยค present perfect tense จะเป็นกริยาช่องที่ 3 เสมอ ซึ่งโดยมากแล้วจะอยู่ในรูปกริยา เติม -ed (finished, decided, arrested, improved, arrived, เป็นต้น) ซึ่งเรียกว่า regular verb ส่วนกริยาช่องที่ 3 ที่ เป็น irregular verb และถูกนำมาใช้ใน present perfect tense บ่อยๆ ก็มี lost, done, been, written เป็นต้น

            โครงสร้าง : S + has, have + V.3…

            Has: ใช้กับประธานเอกพจน์จำพวก he, she, it, Tom เป็นต้น

            Have: ใช้กับประธานพหูพจน์จำพวก we, they, you, Tom เป็นต้น

        We have been here for three days.
พวกเราอยู่ที่นี่มา 3 วันแล้ว

                การใช้ Present Perfect Tense

            1) ใช้ present perfect tense กับการกระทำที่เกิดขี้นในอดีตและดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งโดยมากแล้วจะมีกริยาวิเศษณ์จำพวก since, for เป็นตัน เป็นตัวชี้นำอยู่ในประโยค เช่น

        I have been in Bangkok since 1988
ผมอยู่กรุงเทพฯ มาตั้งแต่ 1988(ขณะนี้ก็ยังอยู่)

        Tom has been in the army for ten years.
ทอมได้เป็นทหารมา 10 ปีแล้ว (ขณะนี้ก็ยังเป็นอยู่)

            2) ใช้ present perfect tense กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ยังแสดงผลให้เห็นในปัจจุบัน และบ่อยครั้งที่มีคำกริยาวิเศษณ์จำพวก ever, never just, already, yetเป็นต้น อยู่ในประโยค เช่น

        Tom has had a bad car accident.
ทอมได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์ (คาดว่าตอนนี้นอนอยู่โรงพยาบาล)

        We have spoken to each other on the phone but we have never met.
พวกเราเคยคุยกันทางโทรศัพท์แต่ไม่เคยเจอหน้ากันเลย
(ผลคือยังไม่รู้หน้าตากัน)

            3) ใช้ present perfect tense กับการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ไม่ได้ระบุเวลาเฉพาะ เจาะจง เช่น

        I have traveled a lot in America.
ผมเดินทางบ่อยมากในอเมริกา

        Somchai has been to Japan.
สมชัยได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น

            4) ใช้ present perfect tense กับการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เพิ่งจะจบลงไปอย่างสมบูรณ์ หรือเกือบจะสมบูรณ์ในขณะที่พูดอยู่ นั้น โดยมีคำกริยาวิเศษณ์เหล่านี้อยู่ในประโยค คือ

        just เพิ่งจะ
yet ยังเลย
recently เมื่อเร็วๆนี้
already แล้ว
finally ในที่สุด

        He has already finished his work.
เขาทำงานเสร็จเมื่อครู่นี้

        I have just fallen downstairs.
ผมเพิ่งจะตกลงไปชั้นล่าง

                    Present Perfect Continuous Tense มีหลักการใช้คล้ายกับ present perfect tense เพียงแต่เน้นการกระทำที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง จากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน และรูปที่ใช้จะมี verb to be ด้วย

            โครงสร้าง : S + has, have + been + V.ing

She has been helping us since one o’ clock.
หล่อนได้ช่วยเหลือพวกเรามาตั้งแต่เวลาบ่ายโมงจนถึงขณะนี้

            การใช้ Present Perfect Continuous Tense
1) การใช้ Present Perfect Continuous Tense กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในบางช่วงเวลาในอดีตและยังดำเนินไปอยู่ในขณธที่พูดนั้น เช่น

Ladda has been reading for five hours.
ลัดดาอ่านหนังสือมา 5 ช.ม. แล้ว (ขณะนี้ยังอ่านอยู่)

I have been teaching English for many years.
ผมได้สอนภาษาอังกฤษมาหลายปี (ปัจจุบันก็ยังสอนอยู่)

2) ใช้ Present Perfect Continuous Tense เพื่อเน้นระยะเวลาของเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไป อีกอย่างใช้ tense นี้กับการกระทำที่เพิ่งจะจบลงเมื่อสักครู่นี้ เช่น

My boyfriend has been playing.
คนรักของฉันยังคงเล่นอยู่เลย (เล่นเกมส์ หรือ เล่นอะไรสักอย่าง)

Nida is very tired. She has been studying very hard.
นิดาเหนื่อยมากเพราะเธอเพิ่งผ่านการเรียนอย่างหนักมา

3) ใช้ Present Perfect Continuous Tense กับ how long, for… และ since … ซึ่งจะบอกว่าเหตุการณ์นั้นๆ ดำเนินต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน หรือเหตุการณ์นั้นๆ เพิ่งจะจบลง เช่น

How long have you been staying in Bangkok?
คุณจะพักอยู่กรุเทพฯ นานเท่าไหร่

                    Past Simple Tense พูดถึงเหตุการณ์ที่จบลงแล้ว คือ เหตุการณ์ที่ผ่านเป็นอดีตไปแล้วนั่นเอง ในโครงสร้างของ past tense นั้น past simple tense มีบทบาทค่อนข้างสูงเพราะง่ายต่อการนำมาใช้ และมีโครงสร้างคล้ายกับ present simple tense การใช้ก็ไม่ต่างกันมากเพียงแต่ past simple tense ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นอดีต ส่วน present simple tense ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบัน ส่วนกริยาที่ใช้ก็จะ ต่างกันนิดหน่อย โดยกริยาของ present simple tense จะเป็นช่องที่ 1 (V.1) ส่วนกริยาของ past simple tense จะเป็นช่องที่ 2 (V.2) และคำกริยาวิเศษณ์ของ past simple tense ก็จะต่างจาก present simple tense ด้วยเช่นกัน

                โครงสร้าง : S +V.2

She told me her story.
หล่อนเล่าเรื่องของหล่อนให้ผมฟัง

I wrote a letter to Ladda yesterday.
ผมได้เขียนจดหมายถึงลัดดาเมื่อวานนี้

                การใช้ Past Simple Tense
1) ใช้ Past Simple Tense กับเหตุการณ์ที่เกิดในอดีตและจบลงไปแล้วในอดีตและไม่มีอะไรต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งโดยมากจะมีคำกริยาวิเศษณ์บอกถึงอดีตอยู่ด้วย
        yesterday เมื่อวานนี้
        formerly แต่ก่อนนี้
        ago แล้ว, มาแล้ว
        last month เดือนที่แล้ว
last night คืนที่แล้ว
last… (last + คำนามอื่นๆ)

I finished my report last week.
ผมทำรายงานเสร็จเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

We bought a car yesterday.
พวกเราได้ซื้อรถคันหนึ่งเมื่อวานนี้

                                หมายเหตุ: ในกรณีที่ประโยคมีคำกริยาวิเศษณ์เหมือนที่กล่าวมาข้างต้นอยู่ด้วย แต่มีเวลาระบุไว้อย่างแน่ชัด ให้ใช้                                     past continuous tense

2) ใช้ Past Simple Tense กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นนิสัย เป็นประจำในอดีต โดยจะมีคำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่ และกริยาวิเศษณ์บอกถึงอดีตมากำกับในประโยคด้วย เช่น
I studied many hours every day.
ฉันเรียนหลายชั่วโมงทุกวัน

        When I was 10 years old, I always carried an umbrella.
เมื่อผมอายุ 10 ขวบ ผมมักจะถือร่มเป็นประจำเลย

 

                        Past Continuous Tense เป็น tense ที่ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและดำเนินไปอยู่ในอดีต หรือเกิดขึ้นและดำเนินไปอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่งในอดีต โดยมีรูปโครงสร้างคล้ายกับ present continuous tense ต่างแต่ past continuous tense ใช้กริยาช่วย verb to be รูป was, were และเหตุการณ์ที่กล่าวถึงนั้นจบลงแล้ว

                โครงสร้าง: S + was, were + V.ing

        Was: ใช้กับประธานเอกพจน์รวมทั้ง I

        Were: ใช้กับประธานพหูพจน์

                การใช้ Past Continuous Tense
1) ใช้ past continuous tense กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นและดำเนินไปอยู่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีต โดยอาจจะมีคำกริยาวิเศษณ์บอกเวลาในอดีตระบุไว้ให้ทราบด้วย เช่น

Tom was watching TV at 10 o’clock yesterday.
ทอมกำลังดู TV อยู่ในช่วงเวลานี้ของคืนที่แล้ว

Mickee was studying English at this moment yesterday.
มิคกี้กำลังเรยีนภาษาอังกฤษอยู่ในช่วงเวลานี้เมื่อวาน

2) ใช้ past continuous tense กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคู่กับในอดีต โดยเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ใช้ past continuous tense ส่วนเหตุการณ์ที่เข้ามาแทรกให้ใช้ past simple tense โดยที่ประโยคทั้ง 2 จะมีตัวเชื่อมจำพวก when, while เป็นตัวเชื่อมเหตุการณ์ทั้ง 2 เข้าด้วยกัน เช่น

The phone rang while I was watching television.
โทรศัพท์ได้ดังขึ้นในขณะที่ผมกำลังดูโทรทัศน์อยู่

Sally was driving when the accident occurred.
แซลลี่ กำลังขับรถอยู่ขณะที่อุบัติเหตุได้เกิดขึ้น

        While Sona was swimming I stole her clothes.
ในขณะที่โซน่ากำลังว่ายน้ำอยู่ ผมได้ขโมยเสื้อผ้าของหล่อนไป

        When Tom arrived we were having dinner.
เมื่อทอมมาถึง พวกเรากำลังทานอาหารอยู่

                หมายเหตุ: สังเกตได้ว่า while หรือ as ใช้วางไว้หน้า past continuous tense ส่วน when ใช้วางไว้หน้า past simple tense

3) ใช้ past continuous tense กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่กำลังดำเนินต่อเนื่องกันไปในช่วงเวลาเดียวกันในอดีตโดยจะมีคำเชื่อม while และ as อยู่ด้วย และทั้ง 2 เหตุการณ์ใช้ past continuous tense เช่น

        While Tom was writing, his wife was cooking.
ขณะที่ทอมกำลังเขียนหนังสืออยู่นั้นภรรยาของเขากำลังทำกับข้าว

        As he was reading a book, his wife was writing a letter.
ขณะที่เขากำลังอ่านหนังสืออยู่ภรรยาของเขากำลังเขียนจดหมาย

 

                Past Perfect Tense มีรูปโครงสร้างคล้ายกับ present perfect tense ต่างเฉพาะ present perfect tense ใช้ has, have เป็นกริยาช่วย ส่วน past perfect tense ใช้ had เป็นกริยาช่วยและการใช้ก็ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีต และเหตุการณ์ที่พูดถึงนั้นจบสมบูรณ์แล้ว

            โครงสร้าง: S + had +V.3…

        She explained that she had forgotten her book.
        หล่อนอธิบายว่าหล่อนได้ลืมหนังสือหนังสือเล่มหนึ่ง

My son ran away after he had broken the window.
 ลูกชายของผมได้วิ่งหนีไปหลังจากที่เขาได้ทำหน้าต่างแตก

            การใช้ Past Perfect Tense
1) ใช้ Past Perfect Tense กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงก่อนเหตุการณ์ที่เป็น past simple หมายความว่า เมื่อเราได้พูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นอดีตจบลงแล้ว (เหตุการณ์นี้ใช้ past simple) และถ้าอยากจะพูดถึงเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นก่อนอดีตที่เพิ่งจะพูดจบลงไปเมื่อครู่นี้ ให้ใช้ past perfect tense

See also  พิษโควิด-19 คนตกงานแห่ขายเบเกอรี่ สร้างรายได้ | เที่ยงทันข่าว | ตกงาน ขายอะไรดี | Nataviguides

        อีกอย่างคำจำกัดความข้อนี้หมายถึง การใช้ past perfect กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและจบลงไปแล้วในอดีต ให้ใช้ past perfect ส่วนอีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังและจบภายหลัง ซึ่งก็เป็นอดีตเหมือนกันให้ใช้ past simple โดยมากแล้วจะมีตัวเชื่อม จำพวก when, before, after เชื่อมในประโยค เช่น
After I had written the letter, Sudarat came in.

                การสร้าง Past Perfect Tense รูปอื่นๆ

 1) Past Perfect Tense ทำเป็นประโยคปฏิเสธได้โดยการเติม not ที่ had (เหมือน Present Perfect Tense)

2) Past Perfect Tense ทำเป็นประโยคคำถามโดยการนำ had มาวางไว้หน้าประธาน (เหมือน Present Tense)

        3) การตอบคำถามของ Past Perfect Tense ทำเหมือนกับ Present Perfect Tense

                Past Perfect Continuous Tense ใช้คล้ายๆ กับ Present Perfect Tense เช่นเดียวกับที่ Present Perfect Continuous Tense ใช้คล้ายกับ Present Perfect Tense โดย Past Perfect Continuous Tense จะเน้นถึงช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในอดีต

            โครงสร้าง: S + had + been +V.ing

    Had ใช้ได้กับประธาน ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์

At that time he had been writing a novel for two months.
ช่วงเวลานั้นเขาได้เขียนนวนิยายเป็นเวลา 2 เดือนแล้ว

                การใช้ Past Perfect Continuous Tense

1) ใช้ Past Perfect Continuous Tense กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งเกิดก่อนหน้าช่วงเวลาอดีตที่กำลังพูดถึงกันอยู่ (เหมือน Past Perfect Tense) และดำเนินต่อเนื่องกันมาถึงช่วงเวลาหนึ่งจึงจบลง ซึ่งจะใช้ Past Perfect หรือ Past Perfect Continuous ก็ได้โดยจะใช้ Past Perfect Continuous ก็ต่อเมื่อต้องการเน้นความต่อเนื่องของเหตุการณ์ที่เกิดก่อนในอดีต ว่าได้เกิดต่อเนื่องกันมามิได้หยุด ก่อนที่จะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นอดีตเช่นกันได้เกิดขึ้นในภายหลัง โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภายหลังนี้ใช้ Past Simple Tense เช่น

It is now eight p.m. I was very tired because I had been working since morning.
ขณะนี้ 2 ทุ่มแล้ว ผมรู้สึกเหนื่อยมากเพราะผมได้ทำงานติดต่อกันตลอดวัน ตั้งแต่เช้าตรู่ทีเดียว (ทำงานก่อนเป็น had been working และรู้สึกเหนื่อยตอนเลิกแล้วจึงใช้รูป past simple tense)

        It had been raining, so the ground wet.
ฝนได้ตก (เมื่อคืน) ดังนั้นพื้นดินจึงเปียก

2) Past Perfect ที่ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ หลายครั้ง สามารถใช้ Past Perfect Continuous Tense แทนได้ เช่น

I had tried ten times to get her on the phone. (past perfect)
ผมได้พยายามถึง 10 ครั้งเพื่อพูดโทรศัพท์กับหล่อน

I had been trying to get her on the phone. (past perfect continuous)

                    หมายเหตุ: กริยาที่ไม่ใช้รูป continuous (ยกเว้น want และ wish) จะไม่นำมาใช้ใน past perfect continuous เพราะ past perfect continuous อยู่ในรูป -ing เหมือน continuous ตัวอื่น

                    Future Simple Tense แสดงถึงอนาคตกาล คือ ทั้งที่ยังไม่เกิดขึ้น คำว่า Future (อนาคต) ก็คือ สิ่งที่ยังไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่า ด้วยความไม่แน่นอนนี่เอง รูปของ Future จึงมีหลายรูปด้วยกัน โดยจะบอกถึงโอกาสของการเกิดที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งโดยปกติแล้วเราจะคุ้นกับรูป Will, Shall ว่าเป็น Future แต่จริงๆ แล้วยังมีอีกหลายรูปหลาย Tense ที่ให้ความหมายเป็น Future ได้เหมือนกับ Will, Shall ดังนี้

1) รูป future ที่ใช้ will, shall
2) รูป future ที่ใช้ present simple
3) รูป future ที่ใช้ present continuous
4) รูป future ที่ใช้ be going to
5) รูป future ที่ใช้ future perfect
6) รูป future ที่ใช้ future perfect continuous
7) รูป future ที่ใช้ future continuous

ทั้ง 7 รูปข้างต้นนี้ล้วนแต่ให้ความหมายเป็นอนาคตได้ทั้งนั้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะนำรูปทั้งหมดนั้นมาใช้ในรูป future เพียงอย่างเดียว ที่บอกว่าเป็นอนาคตได้นั้นหมายเอาในบางแง่ที่สามารถนำมาใช้ในรูปอนาคตได้แต่ที่เป็นอนาคตตลอดเวลาได้ก็มีรูป will, shall และ be going to + v เท่านั้น ขอให้ศึกษาวิธีการใช้จากกฎเกณฑ์และตัวอย่างต่อไปนี้แล้วจะรู้ว่า ภาษอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด

                    โครงสร้าง: S + will / shall + v.1

will / shall ใช้เป็นกริยาช่วยเสมอ (เป็น modal auxiliary verb) กริยาแท้ที่ตามหลัง will shall จะเป็นกริยาช่องที่ 1 เสมอไม่ว่าประธานจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ตาม เช่น

Please wait here. I will be back soon.
กรุณารอที่นี่นะ ผมจะกลับมาเร็วๆนี้ (will ใช้ได้กับประธานทุกตัว ส่วน shall จะใช้กับประธาน I และ We โดยกริยาหลัง Will / Shall จะเป็นช่องที่ 1 เสมอ ประโยคข้างบนมี be เป็นกริยาแท้)

I shall do it tomorrow.
ผมจะทำสิ่งนี้ในวันพรุ่งนี้

                    การใช้ Future Simple Tense
1) ใช้ Future Simple Tense กับเหตุการณ์ที่เกิดในอนาคตโดยทั่วๆไป ที่ผู้พูดคิดหรือหวังว่าสิ่งที่กำลังพูดถึงอยู่นั้นจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งโดยมากแล้วจะมีคำ adverbs ดังต่อไปนี้อยู่ในประโยคด้วย

        tomorrow พรุ่งนี้
next week สัปดาห์หน้า
next month เดือนหน้า
tonight คืนนี้
later ในภายหลัง
the day after tomorrow มะรืนนี้
soon เร็ว ๆ นี้

Sakul will be back in Thailand next week.
สกุลจะกลับประเทศไทยในสัปดาห์หน้า

We shall buy a house in the city soon.
พวกเราจะซื้อบ้านในตัวเมืองเร็ว ๆ นี้
                หมายเหตุ:
1) ใช้ future tense กับการทำนายโดยใช้ได้ทั้งรูป will, shall และ be going to แต่ถ้าใช้ future tense ในรูป if clause (เป็นการทำนายเช่นกัน) จะใช้ได้เฉพาะรูป will, shall ห้ามใช้รูป be + going to

2) การคาดการณ์อาจจะมีคำว่า probably, sure, think, wonder เป็นต้น อยู่ในประโยคซึ่งความหมายของคำเหล่านี้จะเป็นการคาดการณ์

3) ใช้ future simple tense กับสิ่งที่ได้ตัดสินใจไว้แล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแน่นอน หรือเป็นสิ่งที่วางแผนไว้แล้วว่าจะทำโดยใช้ future ในรูป be + going to + V.1 ไม่นิยมใช้ will, shall เช่น

We are going to see a movie tonight.
พวกเราจะไปดูหนังในคืนวันนี้ (ชวนกันไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะไปดู)

Look at those black clouds. It’s going to rain.
ดูเมฆพวกนั้นสิเดียวฝนก็จะตก (เห็นเมฆดำมากจึงคิดว่าฝนน่าจะตก)

4) ใช้ future simple tense กับการตัดสินใจ (decisions) การข่มขู่ (threats) การให้สัญญา (promises) การเสนอและการขอร้อง (offers and requests) ดังนี้

4.1 future simple tense ที่ใช้กับการตัดสินใจ โดยปกติแล้วจะใช้ will เป็นตัวกำหนด (shall ไม่ค่อยถูกนำมาใช้ในรูป future ที่ใช้ในการตัดสินใจยกเว้นใช้ในประโยคคำถาม) เช่น

The phone is ringing. I will answer it.
โทรศัพท์กำลังดัง / ผมจะรับโทรศัพท์

What shall we do?
พวกเราควรทำอย่างไร (ถามว่าพวกเราควรตัดสินใจอย่างไร)

4.2 ใช้ future simple tense กับการเสนอและขอร้อง (offers and requests) เช่น

        Will you give me that camera?
ช่วยเอากล้องตัวนั้นให้ผมได้ไหม (จะให้หรือไม่ให้ต้องตัดสินใจ)

    Shall I use your room?
ขอใช้ห้องของคุณได้ไหม

5) ใช้ future simple tense กับเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดเป็นปกติหรือ จะเกิดเป็นประจำในอนาคต เช่น

Summer will come again.
ฤดูร้อนจะมาเยือนอีกครั้งแล้ว (ฤดูร้อนจะเวียนมาทุกปีแน่นอน)

The birds will build nests.
นกจะทำรัง (นกต้องทำรังเพื่ออยู่อาศัยเมื่อถึงฤดูของมัน)

                    Future Perfect Tense โดยปกติแล้วจะถูกนำมาใช้เพื่อบอกว่าเหตุการณ์จะจบสมบูรณ์ในช่วงเวลาที่แน่นอนในอนาคต โดยแท้จริงแล้วเป็นการยากที่จะนำ tense นี้มาใช้ แต่แม้จะมีโอกาสนำมาใช้ได้น้อยก็ใช่ว่าจะตัดทิ้งได้ เพราะยังมีใช้ให้เห็นอยู่โดย future perfect จะมี will / shall และ have อยู่ในประโยคเสมอ ดังนี้

                โครงสร้าง: S + will / shall + have + V.3

I shall have finished this job before this after noon.
ผมจะทำงานชิ้นนี้เสร็จสมบูรณ์ก่อนเวลาเที่ยง

Next year they will have been here for ten years.
ในปีหร้านี้พวกเราจะอยู่ที่นี่ครบ 10 ปีเต็ม

                        การใช้ Future Perfect Tense

1) ใช้ future perfect tense กับเหตุการณ์ที่คาดว่าจะสำเร็จบริบูรณ์ในอนาคต ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ โดยมากจะมี By + เวลา เป็นที่ให้สังเกต หรืออาจจะมีช่วงดวลาที่แน่นอน ให้เป็นที่สังเกตในประโยค เช่น

The bus will arrive Bangkok by 8 o’clock tonight.
รถประจำทางจะมาถึงกรุงเทพฯ ในเวลา 8 โมงเย็นนี้

We will have done this job by Christmas.
พวกเราจะทำงานชิ้นนี้เสร็จก่อนคริสต์มาส

2) ใช้ future perfect tense กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่จะเกิดไม่พร้อมกันในอนาคต โดยเหตุการณ์ที่เกิดก่อนให้ใช้ future perfect (s +will / shall + have + V.3) ส่วนเหตุการณ์ที่จะเกิดทีหลังใช้ present simple (s + V.1) เช่น

I shall have finished my report when the bell rings.
ผมจะทำรายงานเสร็จเมื่อระฆังดัง

She will have gone to India when her husband gets home tomorrow.
หล่อนจะไปอินเดียเมื่อสามีของหล่อนกลับมาถึงบ้านในวันพรุ่งนี้

                         Future Continuous Tense เป็น Tense ที่บ่งถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดในช่วงเวลาที่แน่นอนในอนาคต โดยโครงสร้างจะมี verb to be (be) มาช่วยและ verb แท้จะอยู่ในรูป -ing ดังนี้

            โครงสร้าง: S + will / shall + be + V.ing

John will be taking a nap in the afternoon.
จอห์นจะนอนพักสักงีบในช่วงบ่าย

I shall be reading the newspaper then.
ถัดจากนั้นผมก็จะอ่านหนังสือพิมพ์

        การใช้ Future Continuous Tense

1) ใช้ future continuous tense เพื่อบอกว่าการกระทำอย่างหนึ่งจะเกิดและดำเนินต่อเนื่องไปในเวลาเฉพาะช่วงใดช่วงหนึ่งในอนาคต ซึ่งมักจะมีเวลาระบุไว้ในประโยค เช่น

This time tomorrow I will be class.
เวลานี้ในพรุ่งนี้ผมคงจะสอนหนังสืออยู่ในห้องเรียน

At 8 o’clock this morning I will be writing my third book.
เวลา 8 โมงเช้าที่จะถึงนี้ ผมคงจะกำลังเขียนหนังสือเล่มที่ 3 อยู่ (ตอนที่พูดอยู่นี้ยังไม่ถึง 8 โมง)

2) ใช้ future continuous tense กับเหตุการณ์ที่ผู้พูดมั่นใจว่าจะเกิดขึ้นเพราะมีการนัดหมายไว้แล้ว หรือสิ่งนั้นๆ ได้มีการตัดสินใจไว้ล่วงหน้าแล้ว เช่น

I will be staying here till Sunday.
ผมจะพักอยู่ที่นี้จนถึงวันอาทิตย์หน้า

The president will be meeting us next week.
ท่านประธานจะมาพบพวกเราในสัปดาห์หน้า

3) ใช้ future continuous tense เป็นวิธีการถามที่สุภาพ เกี่ยวกับแผนงานของคนอื่น ที่ใช้ future continuous tense ถามก็เพื่อบอกถึงสิ่งที่ผู้พูดได้ตัดสินใจแล้ว แต่ไม่ต้องการให้คำถามนั้น กดดันหรือมีอิทธิพลต่อผู้ถูกถาม เช่น

        Will you be joining us tomorrow?
พรุ่งนี้คุณจะมาร่วมสังสรรค์กับพวกเราไหม

        Will you be teaching English next term?
เทอมการศึกษาหน้าคุณจะสอนวิชาภาษาอักฤษไหม

                    โดยทั่วไปแล้ว future perfect continuous tense ใช้คล้ายๆ กับ future perfect tense โดยบางครั้งสามารถนำเอา future continuous tense มาใช้แทนกันได้ เพราะเป็นการเน้นความต่อเนื่องที่จะเกิดในอนาคตเหมือนกัน

                        โครงสร้าง: S + will / shall + have + been + V.ing

                        การใช้ Future Perfect Continuous Tense

1) ใช้ future perfect continuous tense กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่จะเกิดและดำเนินต่อเนื่องกันไปในอนาคต (ใช้คล้ายกับ future perfect tense แต่เน้นที่ความต่อเนื่องกัน)

By next March I will have been teaching in this university for three years.
            ในเดือนมีนาคมหน้าผมจะสอนที่มหาวิทยาลัยนี้ครบ 3 ปีพอนี้

My son will have been sleeping for 4 hours by the time I get home.
            ลูกชายของผมจะนอนครบ 4 ชม. ในเวลาที่ผมกลับถึงบ้าน

He published his first book at the age of twenty. Five years later he would be a famous writer.
            เขาได้พิมพ์หนังสือเล่มแรกเมื่ออายุ 20 ปี 5 ปีถัดมาเขาก็กลายเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียง

 

cr: https://sites.google.com/site/englishlearningsujitra/mainmenu/tense-12-tense


เผยทริค Present Perfect ใช้ยังไง ให้ไม่งง | Eng ลั่น [by We Mahidol]


ทำไม๊ ทำไม จำได้แต่ใช้ไม่เป็น! หลายคนจำโครงสร้างประโยคของ Present Perfect Tense ได้ แต่ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ยังไง วันนี้พี่คะน้า เลยมีเทคนิคการใช้แบบเข้าใจบริบทและสถานการณ์มาแนะนำ แล้วสถาณการณ์แบบไหนที่ใช้ Present Perfect Tense ได้บ้าง ลองไปดูตัวอย่างประโยคกัน
ทุกวันอังคาร เวลา 20.00 น. ทางช่อง We Mahidol
Learn WithMe WeMahidol Mahidol Engลั่น PresentPerfect
YouTube : We Mahidol
Facebook : http://www.facebook.com/wemahidol
Instagram : https://www.instagram.com/wemahidol/
Twitter : https://twitter.com/wemahidol
มหาวิทยาลัย มหิดล Mahidol University : https://www.mahidol.ac.th/th/
Website : https://channel.mahidol.ac.th/

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

เผยทริค Present Perfect ใช้ยังไง ให้ไม่งง | Eng ลั่น [by We Mahidol]

การใช้ Present Perfect


การใช้ Present Perfect

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3 เรื่อง การใช้ Present perfect + การใช้ ever


สำหรับนักเรียนชั้น ป.5 ม.6 ทุกคนที่ต้องการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์
นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัด และทำแบบทดสอบได้จาก เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของเรา
Web: https://nockacademy.com/learn/
iOS: https://apple.co/2SKdksn
Android: http://bit.ly/2REzb7w
●สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่สนใจ●
http://nockacademy.com
●สำหรับโรงเรียนใดที่สนใจ●
https://nockacademy.com/forschool/

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3 เรื่อง การใช้ Present perfect + การใช้ ever

การใช้ Present Perfect กับ‘just’, ‘already’, และ ‘yet’


มาฝึกใช้ ‘just’, ‘already’ และ ‘yet’ กับประโยค Present Perfect ในบทเรียนนี้กับแคลร์และแซม พร้อมแบบฝึกหัดทบทวน
Join Clare and Sam for this useful lesson on when to use the Present Perfect with ‘just’, ‘already’ and ‘yet’. Watch to check what you already know, learn something new, and get lots of practice, too!
Learning English is easy!
Improve your English with our free English videos and lessons on listening, grammar, vocabulary, pronunciation and English exams.
Please use English when you comment.
For more free English lessons and videos visit our website: https://www.bbc.co.uk/learningenglish/thai/home
Subscribe to our channel here: https://www.youtube.com/channel/UCHbI0mPbb_q9tokc5RkOONA?sub_confirmation=1

การใช้ Present Perfect กับ‘just’, ‘already’, และ ‘yet’

ฝึกฟังประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จาก 0 ถึง 100 ตั้งแต่เริ่มต้นจนฟังออก


ฝึกฟังประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จาก 0 ถึง 100 ตั้งแต่เริ่มต้นจนฟังออก

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ การใช้ present perfect

Leave a Reply

Your email address will not be published.