Home » [Update] Present Perfect Tense: ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ (โครงสร้างประโยคและตัวอย่างประกอบ) | ตัวอย่าง ประโยค present perfect continuous tense – NATAVIGUIDES

[Update] Present Perfect Tense: ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ (โครงสร้างประโยคและตัวอย่างประกอบ) | ตัวอย่าง ประโยค present perfect continuous tense – NATAVIGUIDES

ตัวอย่าง ประโยค present perfect continuous tense: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

แต่งประโยคและแสดงตัวอย่าง

ช่วง “Ezy Quiz?”

ประโยคต่อไปนี้สามารถแต่งเป็นประโยคคำถามได้อย่างไร

ประโยคต่อไปนี้สามารถแต่งเป็นประโยคคำถามได้อย่างไร

Present Perfect Tense หรือ ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ เป็น Tense ที่แสดงหรือกล่าวถึงเหตูการณ์ในปัจจุบันอยู่ครับ แต่เป็นเหตุการณ์ที่บอกเป็นลำดับต่างๆได้ 4 ลำดับด้วยกัน


โครงสร้างประโยคหลัก

Structure of Present Perfect: โครงสร้างประโยค ปัจจุบันกาล

สมบูรณ์

S.has/haveV. 3Complimentโครงสร้างประโยค | Structure of Sentence

• Subject + Auxiliary verb + main verb (past participle) + compliment

• Subject + has/have + 3rd form of verb or past participle + compliment

ประธานประโยค you, we, they, I หรือพหูพจน์ ใช้กริยา have ตามหลังประธาน
แต่ถ้าประธานประโยคคือ he, she, it หรือเอกพจน์ ใช้กริยา has ตามหลังประธาน

หลักการใช้คือ

a. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันขณะพูด (Actions that happened at an unspecified time before the present time.)

b. ใช้แทนกริยาบางตัวเช่น “to be”,”to have”,”to know” ในประโยคของ Present Perfect Continuous Tense (To use for the verb  “to be”,”to have”,”to know” instead of the Present Perfect Continuous Tense form.)

c. ใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งกระทำแล้วเสร็จ (Actions that ended recently.)

d. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดในอดีตและกำลังดำเนินต่อไปโดยไม่เจาะจงเวลาสิ้นสุด ซึ่งจะใช้กับการพูดเสียส่วนใหญ่ (States that started in the past, and are still going on without specific ending timeline. It is usually used with states, not actions.)

a. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันขณะพูด (Actions that happened at an unspecified time before the present):

ประโยคตัวอย่าง

I have been to Beijing.
ไอ แฮฟว์ บีน ทู เปคกิง
ฉันเคยไปปักกิ่ง

I have read all Harry Potter books.
ไอ แฮฟว์ รีด ออล์ แฮร์รี พ็อตเตอร์ บุคส์
ผมอ่านหนังสือแฮรี พ็อตเตอร์ทุกเล่ม

I have finished booking a hotel online.
ไอ แฮฟว์ ฟินนิช บุคกิ่ง อะ โฮเท็ล ออนไลน์
ฉันจองห้องพักผ่านเน็ตเรียบร้อยแล้ว

You have learned to speak French.
ยู แฮฟว์ เลิร์น ทู สปีค เฟรน์ช
ท่านเคยเรียนพูดภาษาฝรั่งเศส

You have talked with my daddy.
ยู แฮฟว์ ทอล์ค วิท มาย แดดดี้
ท่านคุยกับพ่อของฉัน

We have become very successful.
วี แฮฟว์ บีคัม เวรี่ ซัคเซสฟูล
พวกเราได้รับความสำเร็จอย่างมาก

We have signed a franchise contact with the Water Management Company.
วี แฮฟว์ ไซน์ อะ แฟนไชส์ คอนแทค วิท เดอะ วอเตอร์ แมเนจเม็นท์ คัมพานี
พวกเราเซ็นต์สัญญาแฟนไชส์กับบริษัทบริหารจัดการน้ำ

They have never gone there before.
เดย์ แฮฟว์ เนเวอร์ กอน แดร์ บีฟอร์
พวกเขาไม่เคยไปที่นั่นมาก่อน

They have already watched Pi Mak Phrakhanong film for several times.
เดย์ แฮฟว์ ออลเลดี ว็อท์ช พี่ มาก พระโขนง ฟิล์ม ฟอร์ เซฟเวอร์รัล ไทมส์
พวกเขาดูพี่มากพระโขนงสองสามรอบ

He has changed so much!!!
ฮี แฮส เช้ง โซ มัช
เขาเปลี่ยนไปมาก

He has played the hunger game.
ฮี แฮส เพลย์ เดอะ ฮังเกอร์ เกมส์
เขาเล่นฮังเกอร์ เกมส์

She has moved one bit.
ชี แฮส มูฟว์ วัน บิท
หล่อนย้ายไปเล็กน้อย

She has run an internet café.
ชี แฮส รัน แอน อินเตอร์เนท คาเฟ่
หล่อนเปิดร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่

It has found the body.
อิท แฮส เฟาน์ด เดอะ บอดี้
มันได้พบร่าง(ศพ)แล้ว

The police has found a big bag of money.
เดอะ โปลิส แฮส เฟาน์ด อะ บิก แบก ออฟ มันนี
ตำรวจเจอเงินถุงใหญ่

I have seen a historic Ayutthaya capital city of Thailand many times.
ไอ แฮฟส์ ซีน อะ ฮิสโทริค อยุธยา แคปปิตัล ซิตี ออฟ ไทยแลนด์ แมนี่ ไทม์
ฉันเห็นเมืองประวัติศาสตร์อยุธยาหลายครั้งแล้ว

You have met him before. He is Michael.
ยู แฮฟว์ เม็ท ฮิม บีฟอร์  ฮี อิส ไมเคิล
ท่านเคยพบเขามาก่อนแน่ๆ นี่ไมเคิลไง

They have cleaned the dirty car in the past week.
เดย์ แฮฟว์ คลีน เดอะ เดอร์ตี้ คาร์ อิน เดอะ พาสต์ วีค
เขาทั้งหลายทำความสะอาดรถคันที่เลอะเทอะนั่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

They have played timeline many hours.
เดย์ แฮฟว์ เพลย์ ไทม์ไลน์ แมนี่ เอาเออร์
พวกเขาเล่นไทม์ไลน์เป็นเวลานานๆ

He has never been here, Thailand.
ฮี แฮส เนเวอร์ บีน เฮีย ไทยแลนด์
เขาไม่เคยมาที่เมืองไทยมาก่อน

She has found her boyfriend in Facebook.
ชี แฮส เฟาน์ด เฮอร์ บอยเฟร็นด์ อิน เฟสบุ๊ค
หล่อนพบแฟนในเฟสบุ๊ค

She has studied an English conversation lesson.
ชี แฮส สดัดดี้ แอน อิงลิช คอนเวอร์เซชั่น เลสซั่น
หล่อนได้เข้าเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ

It has already drunk warm water.
อิส แฮส ออลเรดี้ ดรั้ง วอร์ม วอเตอร์
มันได้ดื่มน้ำอุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

You have gone to school so far.
ยู แฮฟว์ กอน ทู สคูล โซฟา
คุณเข้าโรงเรียนกระทั่งวันนี้

They have recently started a part time job.
เดย์ แฮฟว์ รีเซ็นลี สตาร์ท อะ พาร์ท ไทม์ จ็อบ
พวกเขาเริ่มทำงานอดิเรก

She has never told a lie.
ชี แฮส เนเวอร์ โทลด์ อะ ไล
เธอไม่เคยกล่าวเท็จ

She has already written 13 books.
ชี แฮส ออลเรดี้ ริตเท็น เตอร์ทีน บุ๊ค
หล่อนเขียนหนังสือได้ 13 เล่ม

It has rained heavily recently.
อิท แฮส เรนด์ เฮฟวิลี่ รีเซ็นลี่
(ฝน) ตกหนักมากเมื่อเร็วๆนี้

b. ใช้แทนกริยาบางตัวเช่น “to be”,”to have”,”to know” ในประโยคของ Present Perfect Continuous Tense:
c. ใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งกระทำแล้วเสร็จ (Actions that ended recently.):

ประโยคตัวอย่าง

I have just bought a new cell phone from Amazon store.
ไอ แฮฟว์ จัส บอท อะ นิว เซล โฟน ฟอร์ม อเมซอน สโตร์
ฉันเพิ่งซื้อมือถือเครื่องใหม่จากอเมซอนเวปไซท์

You have just sold the last condominium.
ยู แฮฟว์ จัส โซลด์ เดอะ ลาสต์ คอนโดมิเนียม
คุณเพิ่งขายห้องคอนโดมิเนียม

He has just left for home.
ฮี แฮส จัส เล็ฟท์ ฟอร์ โฮม
เขาเพิ่งเดินทางกลับบ้าน

She has just done her driving test.
ชี แฮส จัส ดัน เฮอร์ ไดรวิ่ง เทสต์
หล่อนทดสอบขับรถเพิ่งเสร็จ

Sue has just broken the mirror.
ชี แฮส จัส โบรคเก็น เดอะ เมอร์เรอร์
เธอทำกระจกแตก

The airplanes just have arrived at Suvannaphumi airport.
เดอะ แอร์เพลน จัส แฮฟส์ แอไรฟว์ แอท สุวรรณภูม์ แอร์พอร์ท
บรรดาเครื่องบินเพิ่งจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิ

Our football team has already won. Let’s go to celebrate.
เอาเออร์ ฟุตบอล ทีม แฮส ออล์เรดี้ วอน เล็ทส์ โก ทู ซีลีเบร็ท
ทีมฟุตบอลเราชนะแล้ว ฉลองกันหน่อย

Police has just found out about the murder.
โปลิส แฮส จัส เฟาน์ด เอ๊า อะเบ้า เดอะ เมอร์เดอร์
ตำรวจเพิ่งพบตัวฆาตกร

The Scientific Crime Detection Division has just finished the Crime Scene Investigation.
เดอะ ไซน์ติฟิค ไคร์ม ดีเท็คชั่น ดิวิชั่น แฮส จัส ฟินนิช เดอะ ไคร์ม ซีน อินเวสติเกชั่น
กองพิสูจน์หลักฐานเพิ่งตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วเสร็จ

His relative just found something mystery.
ฮิส รีเลทีฟ จัส เฟาน์ด ซัมซิ่ง มิสเทอรี
ญาติของเขาเพิ่งพบความลี้ลับบางอย่าง

My wife has made a special dinner just for them.
มาย ไวฟ์ แฮส เมด อะ สเปเชียล ดินเนอร์ จัส ฟอร์ ฮิม
ภรรยาผมทำอาหารมื้อเย็นเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะ

See also  [Update] สำนวนภาษาอังกฤษ (Idioms) ประโยค คำศัพท์ต่างๆ พร้อมคำแปล | คิด แปล อังกฤษ - NATAVIGUIDES

Jim has just finished his homework.
จิม แฮส จัส ฟินนิส ฮิส โฮมเวอร์
จิมเพิ่งทำการบ้านเสร็จ

d. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดในอดีตและกำลังดำเนินต่อไปโดยไม่เจาะจงเวลาสิ้นสุด ซึ่งจะใช้กับการพูดเสียส่วนใหญ่ ( States that started in the past, and are still going on without specific ending timeline. It is usually used with states, not actions):

ประโยคตัวอย่าง

I have been sick for a week.
ไอ แฮฟว์ บีน ซิค ฟอร์ อะ วีค
ฉันป่วยเป็นสัปดาห์เลย

You have done about this task for three months.
ยู แฮฟว์ ดัน อะเบ้า ดิส ทาสค์ ฟอร์ ทรี มันส์
ท่านทำภาระกิจเป็นเวลา 3 เดือน

We have thought about it for several years.
วี แฮฟว์ ต้อต อะเบ้า อิท ฟอร์ เซเวอรัล เยียร์
พวกเราคิดอยู่เป็นเวลาสองสามปี

They have always loved fishing.
เดย์ แฮฟว์ ออลเวย์ส ลัฟ ฟิสชิ่ง
พวกเขาชอบการตกปลา

He has had a fighting cock.
ฮี แฮส แฮด อะ ไฟท์ติ้ง ค็อค
เขามีไก่ชนตัวหนึ่ง

She has lived in Paris since 2010.
ชี แฮส ลีฟ อิน ปารีส ซิ้น ทูเท้าซั่นแอน์เท็น
หล่อนอยู่ในกรุงปารีสตั้งแต่ปี 2010

John has played guitar since he was very young.
จอห์น แฮส แพลย์ กีตาร์ ซิ้น ฮี วอส เวรี่ ยัง
จอห์นเล่นกีต้าร์เป็นตั้งแต่ยังเล็กๆ

Jim has stumbled on the mid of thick forest.
จิม แฮส สตัมเบิ้ล ออน เดอะ มิด ออฟ ทริค ฟอร์เรสต์
จิมเดินโซเซอยู่กลางป่าทึบ

Travelers have walked on the night walking street Pattaya city.
เทรเวอเลอร์ แฮฟว์ วอล์ค ออน เดอะ ไนท์ วอล์คกิ่ง สทรีต พัทยา ซิตี้
นักท่องเที่ยวเดินบนถนนกลางคืนที่เมืองพัทยา

Google has crawled on my blogs recently.
กูเกิ้ล แฮส คลอวส์ ออน มาย บล็อค รีเซ็นลี
กูเกิ้ลคลานเข้าเวปบล็อกของฉัน (เป็นการทำงานของ Search Engine Robot)

Her website has indexed increasingly.
เฮอร์ เวปไซท์ แฮส อินเด็กซ์ อินครีสซิงค์ลี่
เวปของเธอมีการเยี่ยมชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ช่วงเฉลย “EZY Answer!”

 a. 

 b. 

 c. 

เช็ค 

เช็ค

ลิ้งค์แนะนำ คลิก 

👉

 : 

ลิ้งค์แนะนำ คลิก 

👉

 : 

ผมหวังเป็นอย่างที่สุดว่าสิ่งที่เราค้นหา เลือกสรรค์ และนำมาเขียนเพื่อ share ให้กับท่านในวันนี้ จะมีประโยชน์ต่อธุรกิจ การงาน หรือว่าต่อตัวท่านเองเป็นอย่างสูงนะครับ

Thanks for reading.

Posted by:

I’ve known, then I’ve grown.

See more articles:

ประธานประโยค you, we, they, I หรือพหูพจน์ ใช้กริยา have ตามหลังประธานแต่ถ้าประธานประโยคคือ he, she, it หรือเอกพจน์ ใช้กริยา has ตามหลังประธานa. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันขณะพูด (Actions that happened at an unspecified time before the present time.)b. ใช้แทนกริยาบางตัวเช่น “to be”,”to have”,”to know” ในประโยคของ Present Perfect Continuous Tense (To use for the verb “to be”,”to have”,”to know” instead of the Present Perfect Continuous Tense form.)c. ใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งกระทำแล้วเสร็จ (Actions that ended recently.)d. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดในอดีตและกำลังดำเนินต่อไปโดยไม่เจาะจงเวลาสิ้นสุด ซึ่งจะใช้กับการพูดเสียส่วนใหญ่ (States that started in the past, and are still going on without specific ending timeline. It is usually used with states, not actions.)I have been to Beijing.ไอ แฮฟว์ บีน ทู เปคกิงฉันเคยไปปักกิ่งI have read all Harry Potter books.ไอ แฮฟว์ รีด ออล์ แฮร์รี พ็อตเตอร์ บุคส์ผมอ่านหนังสือแฮรี พ็อตเตอร์ทุกเล่มI have finished booking a hotel online.ไอ แฮฟว์ ฟินนิช บุคกิ่ง อะ โฮเท็ล ออนไลน์ฉันจองห้องพักผ่านเน็ตเรียบร้อยแล้วYou have learned to speak French.ยู แฮฟว์ เลิร์น ทู สปีค เฟรน์ชท่านเคยเรียนพูดภาษาฝรั่งเศสYou have talked with my daddy.ยู แฮฟว์ ทอล์ค วิท มาย แดดดี้ท่านคุยกับพ่อของฉันWe have become very successful.วี แฮฟว์ บีคัม เวรี่ ซัคเซสฟูลพวกเราได้รับความสำเร็จอย่างมากWe have signed a franchise contact with the Water Management Company.วี แฮฟว์ ไซน์ อะ แฟนไชส์ คอนแทค วิท เดอะ วอเตอร์ แมเนจเม็นท์ คัมพานีพวกเราเซ็นต์สัญญาแฟนไชส์กับบริษัทบริหารจัดการน้ำThey have never gone there before.เดย์ แฮฟว์ เนเวอร์ กอน แดร์ บีฟอร์พวกเขาไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนThey have already watched Pi Mak Phrakhanong film for several times.เดย์ แฮฟว์ ออลเลดี ว็อท์ช พี่ มาก พระโขนง ฟิล์ม ฟอร์ เซฟเวอร์รัล ไทมส์พวกเขาดูพี่มากพระโขนงสองสามรอบHe has changed so much!!!ฮี แฮส เช้ง โซ มัชเขาเปลี่ยนไปมากHe has played the hunger game.ฮี แฮส เพลย์ เดอะ ฮังเกอร์ เกมส์เขาเล่นฮังเกอร์ เกมส์She has moved one bit.ชี แฮส มูฟว์ วัน บิทหล่อนย้ายไปเล็กน้อยShe has run an internet café.ชี แฮส รัน แอน อินเตอร์เนท คาเฟ่หล่อนเปิดร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่It has found the body.อิท แฮส เฟาน์ด เดอะ บอดี้มันได้พบร่าง(ศพ)แล้วThe police has found a big bag of money.เดอะ โปลิส แฮส เฟาน์ด อะ บิก แบก ออฟ มันนีตำรวจเจอเงินถุงใหญ่I have seen a historic Ayutthaya capital city of Thailand many times.ไอ แฮฟส์ ซีน อะ ฮิสโทริค อยุธยา แคปปิตัล ซิตี ออฟ ไทยแลนด์ แมนี่ ไทม์ฉันเห็นเมืองประวัติศาสตร์อยุธยาหลายครั้งแล้วYou have met him before. He is Michael.ยู แฮฟว์ เม็ท ฮิม บีฟอร์ ฮี อิส ไมเคิลท่านเคยพบเขามาก่อนแน่ๆ นี่ไมเคิลไงThey have cleaned the dirty car in the past week.เดย์ แฮฟว์ คลีน เดอะ เดอร์ตี้ คาร์ อิน เดอะ พาสต์ วีคเขาทั้งหลายทำความสะอาดรถคันที่เลอะเทอะนั่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วThey have played timeline many hours.เดย์ แฮฟว์ เพลย์ ไทม์ไลน์ แมนี่ เอาเออร์พวกเขาเล่นไทม์ไลน์เป็นเวลานานๆHe has never been here, Thailand.ฮี แฮส เนเวอร์ บีน เฮีย ไทยแลนด์เขาไม่เคยมาที่เมืองไทยมาก่อนShe has found her boyfriend in Facebook.ชี แฮส เฟาน์ด เฮอร์ บอยเฟร็นด์ อิน เฟสบุ๊คหล่อนพบแฟนในเฟสบุ๊คShe has studied an English conversation lesson.ชี แฮส สดัดดี้ แอน อิงลิช คอนเวอร์เซชั่น เลสซั่นหล่อนได้เข้าเรียนสนทนาภาษาอังกฤษIt has already drunk warm water.อิส แฮส ออลเรดี้ ดรั้ง วอร์ม วอเตอร์มันได้ดื่มน้ำอุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วYou have gone to school so far.ยู แฮฟว์ กอน ทู สคูล โซฟาคุณเข้าโรงเรียนกระทั่งวันนี้They have recently started a part time job.เดย์ แฮฟว์ รีเซ็นลี สตาร์ท อะ พาร์ท ไทม์ จ็อบพวกเขาเริ่มทำงานอดิเรกShe has never told a lie.ชี แฮส เนเวอร์ โทลด์ อะ ไลเธอไม่เคยกล่าวเท็จShe has already written 13 books.ชี แฮส ออลเรดี้ ริตเท็น เตอร์ทีน บุ๊คหล่อนเขียนหนังสือได้ 13 เล่มIt has rained heavily recently.อิท แฮส เรนด์ เฮฟวิลี่ รีเซ็นลี่(ฝน) ตกหนักมากเมื่อเร็วๆนี้I have just bought a new cell phone from Amazon store.ไอ แฮฟว์ จัส บอท อะ นิว เซล โฟน ฟอร์ม อเมซอน สโตร์ฉันเพิ่งซื้อมือถือเครื่องใหม่จากอเมซอนเวปไซท์You have just sold the last condominium.ยู แฮฟว์ จัส โซลด์ เดอะ ลาสต์ คอนโดมิเนียมคุณเพิ่งขายห้องคอนโดมิเนียมHe has just left for home.ฮี แฮส จัส เล็ฟท์ ฟอร์ โฮมเขาเพิ่งเดินทางกลับบ้านShe has just done her driving test.ชี แฮส จัส ดัน เฮอร์ ไดรวิ่ง เทสต์หล่อนทดสอบขับรถเพิ่งเสร็จSue has just broken the mirror.ชี แฮส จัส โบรคเก็น เดอะ เมอร์เรอร์เธอทำกระจกแตกThe airplanes just have arrived at Suvannaphumi airport.เดอะ แอร์เพลน จัส แฮฟส์ แอไรฟว์ แอท สุวรรณภูม์ แอร์พอร์ทบรรดาเครื่องบินเพิ่งจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิOur football team has already won. Let’s go to celebrate.เอาเออร์ ฟุตบอล ทีม แฮส ออล์เรดี้ วอน เล็ทส์ โก ทู ซีลีเบร็ททีมฟุตบอลเราชนะแล้ว ฉลองกันหน่อยPolice has just found out about the murder.โปลิส แฮส จัส เฟาน์ด เอ๊า อะเบ้า เดอะ เมอร์เดอร์ตำรวจเพิ่งพบตัวฆาตกรThe Scientific Crime Detection Division has just finished the Crime Scene Investigation.เดอะ ไซน์ติฟิค ไคร์ม ดีเท็คชั่น ดิวิชั่น แฮส จัส ฟินนิช เดอะ ไคร์ม ซีน อินเวสติเกชั่นกองพิสูจน์หลักฐานเพิ่งตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วเสร็จHis relative just found something mystery.ฮิส รีเลทีฟ จัส เฟาน์ด ซัมซิ่ง มิสเทอรีญาติของเขาเพิ่งพบความลี้ลับบางอย่างMy wife has made a special dinner just for them.มาย ไวฟ์ แฮส เมด อะ สเปเชียล ดินเนอร์ จัส ฟอร์ ฮิมภรรยาผมทำอาหารมื้อเย็นเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะJim has just finished his homework.จิม แฮส จัส ฟินนิส ฮิส โฮมเวอร์จิมเพิ่งทำการบ้านเสร็จI have been sick for a week.ไอ แฮฟว์ บีน ซิค ฟอร์ อะ วีคฉันป่วยเป็นสัปดาห์เลยYou have done about this task for three months.ยู แฮฟว์ ดัน อะเบ้า ดิส ทาสค์ ฟอร์ ทรี มันส์ท่านทำภาระกิจเป็นเวลา 3 เดือนWe have thought about it for several years.วี แฮฟว์ ต้อต อะเบ้า อิท ฟอร์ เซเวอรัล เยียร์พวกเราคิดอยู่เป็นเวลาสองสามปีThey have always loved fishing.เดย์ แฮฟว์ ออลเวย์ส ลัฟ ฟิสชิ่งพวกเขาชอบการตกปลาHe has had a fighting cock.ฮี แฮส แฮด อะ ไฟท์ติ้ง ค็อคเขามีไก่ชนตัวหนึ่งShe has lived in Paris since 2010.ชี แฮส ลีฟ อิน ปารีส ซิ้น ทูเท้าซั่นแอน์เท็นหล่อนอยู่ในกรุงปารีสตั้งแต่ปี 2010John has played guitar since he was very young.จอห์น แฮส แพลย์ กีตาร์ ซิ้น ฮี วอส เวรี่ ยังจอห์นเล่นกีต้าร์เป็นตั้งแต่ยังเล็กๆJim has stumbled on the mid of thick forest.จิม แฮส สตัมเบิ้ล ออน เดอะ มิด ออฟ ทริค ฟอร์เรสต์จิมเดินโซเซอยู่กลางป่าทึบTravelers have walked on the night walking street Pattaya city.เทรเวอเลอร์ แฮฟว์ วอล์ค ออน เดอะ ไนท์ วอล์คกิ่ง สทรีต พัทยา ซิตี้นักท่องเที่ยวเดินบนถนนกลางคืนที่เมืองพัทยาGoogle has crawled on my blogs recently.กูเกิ้ล แฮส คลอวส์ ออน มาย บล็อค รีเซ็นลีกูเกิ้ลคลานเข้าเวปบล็อกของฉัน (เป็นการทำงานของ Search Engine Robot)Her website has indexed increasingly.เฮอร์ เวปไซท์ แฮส อินเด็กซ์ อินครีสซิงค์ลี่เวปของเธอมีการเยี่ยมชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆลิ้งค์แนะนำ คลิกลิ้งค์แนะนำ คลิกผมหวังเป็นอย่างที่สุดว่าสิ่งที่เราค้นหา เลือกสรรค์ และนำมาเขียนเพื่อ share ให้กับท่านในวันนี้ จะมีประโยชน์ต่อธุรกิจ การงาน หรือว่าต่อตัวท่านเองเป็นอย่างสูงนะครับThanks for reading.See more articles:

See also  HOW TO USE SHALL IN ENGLISH GRAMMAR | shall

[NEW] ตัวอย่างการใช้ Present Perfect Continuous | ตัวอย่าง ประโยค present perfect continuous tense – NATAVIGUIDES

Present perfect continuous (เพรเซ่นทฺ เพอเฟ็กทฺ คอนทินิวเอิส) หรือ บางคนเรียก Present perfect progressive (เพสเซ่นทฺ เพอเฟ็กทฺ โพรเกรสซิฟวฺ) มีรูปและการใช้ดังนี้

รูปของ Present Perfect Continuous
(1) Statement form (สเตทเม้นทฺ ฟอม) หรือในภาษาโทยเรียกว่า “รูป บอกเล่า’’ ประกอบด้วย
ภาคประธาน + have/has + been + กริยาแท้เติม ing + ภาคกรรมหรือส่วนขยาย
อธิบาย ภาคประธาน (Subject ซับเจ็กทฺ) คือคำนามหรือสรรพนามที่ทำ หน้าที่เป็นผู้กระทำในอาการกิริยานั้นๆ
have เป็นคำกริยาช่วย ใช้เมื่ออยู่หลังภาคประธานที่เป็นพหูพจน์ (มีจำนวนมากกว่าหนึ่ง) หรือเป็นสรรพนาม ได้แก่ I, We, They
has เป็นคำกริยาช่วย ใช้เมื่ออยู่หลังภาคประธานที่เป็นเอกพจน์ (มีจำนวนเพียงหนึ่ง) หรือเป็นสรรพนามได้แก่ He, She, It
ภาคกรรมหรือส่วนขยาย (object or modifier อ็อบเจ็กทฺ ออ โมดิไฟเออะ) คือส่วนที่ทำให้ประโยคสมบูรณ์
ตัวอย่าง
I have been working for two hours.
ผมทำงานมาเป็นเวลา 2 ชั่วโมงแล้ว (แสดงว่า ทำงานโดยไม่ได้หยุดเลย
จนถึงบัดนี้)
He has been watching TV since 8 p.m.
เขาชมโทรทัศน์มาตั้งแต่ 2 ทุ่มแล้ว (แสดงว่า ชมมาตลอดตั้งแต่ 2 ทุ่ม จนถังบัดนี้)

(2) Negative form (เนเกอทิฟวฺ ฟอม) หรือในภาษาไทยเรียกว่า “รูป ปฏิเสธ’’ ประกอบด้วย
ภาคประธาน + haven’t/hasn’t + been + กริยาแท้เติม ing + ภาคกรรม หรือส่วนขยาย   
อธิบาย haven’t คือรูปย่อของ have not ซึ่ง have ถูกทำให้รูปปฏิเสธ โดยเติม not ข้างหลัง
hasn’t คือรูปย่อของ has not ซึ่ง has ถูกทำให้เป็นรูปปฏิเสธโดยเติม not ข้างหลัง
ตัวอย่าง
I haven’t been working for two hours.
ผมไม่ได้ทำงานมาตลอดเป็นเวลา 2 ชั่วโมงแล้ว (แสดงว่าไม่ได้ทำงานใดเลย จนถึงบัดนี้)
She hasn’t been washing clothes since she came back.
เธอไม่ได้ซักเสื้อผ้าเลยนับตั้งแต่ที่เธอกลับมา

(3) Yes-No question (เยส โน เควสเชิ่น) หรือในภาษาไทยคือ “คำถาม ที่ผู้ตอบจะตอบว่า Yes/No” ประกอบด้วย
Have/Has + ภาคประธาน + been + กริอาแท้เติม ing + ภาคกรรมหรือส่วนขยาย
อธิบาย Have เป็นกริยาช่วย ใช้เมื่อประธานของประโยคเป็นสรรพนาม I, We, You, They หรือ นามพหูพจน์ เช่น My friends, Mr. and Mrs. Brown เป็นต้น

Has เป็นกริยาช่วย ใช้เมื่อประธานของประโยคเป็นสรรพนาม He, She, It หรือนามเอกพจน์ เช่น Mr.Brown, My friend เป็นต้น

ท้ายประโยคคำถาม ต้องมีเครื่องหมาย ? (question – mark) ด้วย
ตัวอย่าง
Have you been doing a lot of cooking ?
คุณปรุงอาหารได้เยอะแล้วยัง (ตั้งแต่เริ่มปรุงมาจนถึงบัดนี้)
Has Helen been living here long ?
เฮเลนได้มาอาศัยอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยัง (ตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้)

(4) Wh-word question (ดับเบิลยู เอช เวิด เควสเชิ่น) หรือในภาษา ไทยคือ “คำถามที่ขึ้นต้นประโยคด้วย Wh-words ได้แก่ What, When. Where, Why, How long …. ฯลฯ’’ ประกอบด้วย
Wh-word + have/has + ภาคประธาน + been + กริยาแท้เติม ing +
ภาคกรรมหรือส่วนขยาย       
ยกเว้น “Who” ซึ่งแบ่งได้ 2 โครงสร้างคือ
Who + have/has + been + กริยาแท้เติม ing + ภาคกรรมหรือส่วนขยาย
เมื่อคำตอบเป็นภาคประธานของประโยค
Who + have/has + ภาคประธาน + been + กริยาแท้เติม ing + ส่วนขยาย
เมื่อคำตอบเป็นภาคกรรมของประโยค
ตัวอย่าง
How long have you been working for the company ?
คุณทำงานกับบริษัทนี้มานานเท่าใดแล้ว (ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน) Where have you been sleeping lately?
คุณไปนอนที่ไหนมาเมื่อเร็วๆ นี้ (ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน)
Susan has been waiting for Thomas for two hours.
A : Who has been waiting for Thomas for two hours ?
B : Susan.
ก – ใครที่รอโทมัสมาเป็นเวลาถึง 2 ชั่วโมง
ข – ซูซาน
A : Who has Susan been waiting for two hours ?
B : Thomas.
ก – ใครคือผู้ที่ซูซานรอคอยมานานถึง 2 ชั่วโมง
ข – โทมัส

การใช้ Present Perfect Continuous
1. ใช้แสดงช่วงเวลา (duration) ของกิจกรรมหรือการกระทำที่ได้เกิดขึ้น มาในอดีต และดำเนินสืบเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยไม่ขาดช่วง ปกติมักมีคำ หรือวลีที่แสดงเวลา (time expressions) อาทิ for (เป็นเวลา) since (ตั้งแต่) until now (จนถึงบัดนี้) all moming/evening/night/day/week/month/ year (ตลอด เช้า/บ่าย/เย็น/ กลางคืน/วัน/สัปดาห์/เดือน/ปี up to now (จนถึงเดี๋ยวนี้) all my life (ตลอดชีวิต) so far (ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา) recently/ lately (เมื่อไม่นานมานี้) อยู่ภายในประโยค
ตัวอย่าง
I have been sitting here since seven o’clock.
ผมนั่งอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ 7 โมงแล้ว
It has been raining all day. It is still raining right now.
ฝนตกตลอดทั้งวัน จนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังคงตกอยู่
Has Mr. Smith been working in the office all day?
นายสมิธทำงานในที่ทำงานตลอดทั้งวันใช่ไหม
Susan has been waiting for a bus for an hour.
ซูซานรอคอยรถประจำทางมาเป็นเวลา 1 ชั่วโมงแล้ว

หมายเหตุ (1) since (ซิ้นซฺ) ในที่นี้หมายถึง “ตั้งแต่” แสดงจุดใดจุดหนึ่งของเวลา (a point of time) อาทิ since 4:00 (ตั้งแต่บ่าย 4 โมง) since this morning (ตั้งแต่เช้านี้) since last week (ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว) since then(ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา) เป็นต้น

(2) for (ฟอร์) ในที่นี้หมายถึง “เป็นระยะเวลา” แสดงปริมาณมากน้อยของเวลา (an amount of time) อาทิ for five minutes (เป็นระยะเวลา 5 นาที) for two days (เป็นระยะเวลา 2 วัน) for several years (เป็นระยะเวลาหลายปี) เป็นต้น

(3) all (ออล) ในที่นี้หมายถึง “ตลอดช่วงเวลา” วางหน้าคำที่แสดงช่วงเวลาหนึ่ง (a time period) อาทิ all evening (ตลอดช่วงเย็น) all week (ตลอดสัปดาห์) all semester long (ตลอดภาคการศึกษา) เป็นต้น

2. ใช้แสดงการกระทำหรือกิจกรรมที่ดำเนินเรื่อยมาในอดีตจนจบสิ้นเมื่อไม่นานมานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกระทำนั้นยังมีผลให้แลเห็นอยู่ในปัจจุบัน
ตัวอย่าง
It has been snowing before now.
หิมะตกมาตลอดก่อนหน้านี้ (ตอนนี้หยุดตกแล้ว แต่ยังมีหิมะให้แลเห็น ทั่วไปบนพื้น)
Have you been running ? You look hot.
คุณวิ่งมาใช่ไหม ดูท่าทางคุณจะร้อน (ตอนนี้ไม่ได้วิ่งแล้ว)
We have been reviewing our software development program. เราทำการทบทวนโปรแกรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ (ทำมาตั้งแต่อดีต และปัจจุบันยังแลเห็นผลของการกระทำนั้น)

3. ใช้เพื่อกล่าวถึงการกระทำหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ (repeated actions or situations) ในช่วงเวลาหนึ่งๆ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน หรือเสร็จสิ้นเมื่อไม่นานมานี้
ตัวอย่าง
I have been having driving lessons for six months.
ผมเรียนขับรถยนต์มาเป็นเวลา 6 เดือนแล้ว (เรียนมาตลอด ปัจจุบันก็ ยังคงเรียนอยู่)
How long have you been living in New York?
คุณอาศัยอยู่ที่นิวยอร์กมานานเท่าไรแล้ว (อาศัยอยู่โดยตลอด)

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 29,519 times, 1 visits today)


Let’s Learn English! Topic: Work and Jobs 👷🏾👩‍💼 (Lesson Only)


One of the reasons you might have for learning English is to find work or to find a job where speaking English is something that that place of business is looking for. In this English lesson about jobs and work you’ll learn many English words and phrases that are used when talking about having a job.
You’ll learn the difference between \”employed\” and \”unemployed\”, words like \”hourly\”, and phrases like \”stay late\” and \”work overtime\”. In total I’ll talk about almost 40 different English words and phrases related to work.
I hope you enjoy this English lesson about jobs and work, and if one of your reasons for studying English is to get a job, I wish you all the best!
Have a great day!
✅ The slides to go with this lesson can be found right here: https://docs.google.com/document/d/1jRJmzF7TJ2MeBMqSRTEdrFkHrM32pOhDcWAyrmR114/edit?usp=sharing
⌛ Remember: Always watch the video three times. Twice today with English subtitles on, and once tomorrow with the English subtitles off. This will reinforce the English you have learned!

See also  Present Participle phrase || Explanation, examples, types, and tips || Advanced English grammar | present participle phrase คือ

✅ Support Me and Get These Members Only Perks:
😀💲 If you would like to become a member of my channel here is the link: https://www.youtube.com/channel/UCZJJTxA36ZPNTJ1WFIByaeA/join
Becoming a member at every level has these benefits and perks:
1) For 10 minutes or more at the end of each live stream you will be able to participate in the \”Members Only\” chat.
2) A cool crown beside your name during live streams and when making comments on videos.
3) Your name in green during live stream lesson chat.
4) You will have access to a members only video each Wednesday called, \”Wednesdays with Bob\”. These are behind the scenes bonus videos with full English transcripts for your listening practice.
5) A full transcript for every Tuesday video.
6) Access to a slower version of every Tuesday video with high quality audio and large easytoread English subtitles.
7) At least one worksheet for each Tuesday video to fill out while listening. (Great for Teachers!)
8) From time to time access to worksheets and games on Quizlet for each Tuesday video.
✅ Join now to receive these perks: https://www.youtube.com/channel/UCZJJTxA36ZPNTJ1WFIByaeA/join
I really appreciate those you that have chosen to thank me in this way! Please only support me if you can afford it!
If you prefer to support me via Patreon, here is a link to that page: https://www.patreon.com/bobthecanadian
Thank you for your generosity!

✅SEND ME A POSTCARD:
Bob the Canadian
P.O. Box 419
Smithville, Ontario
Canada
L0R2A0

TAKE YOUR ENGLISH CONVERSATIONS TO THE NEXT LEVEL:
✅Talk to a real English tutor / teacher at preply: http://tracking.preply.com/SH2X
(This is an affiliate, signing up for this service helps support my channel).

FOLLOW ME:
✅ I have a second Youtube channel right here: https://www.youtube.com/channel/UCmW5tmKIBrryNf5n_A6Fmw
✅ Join me on Instagram: https://www.instagram.com/engbobthecanadian/
✅ Sign up for my email list for regular English lesson practice materials: https://bit.ly/3iW5F7h
✅ P.S. If you are interested I have created a podcast of my shorter English lessons. It is right here: https://www.buzzsprout.com/1310116

englishlesson learnenglish bobthecanadian
Note: All images used under:
CC0 License ✓ Free for personal and commercial use ✓ No attribution required
From pexels.com or pixabay.com

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Let's Learn English! Topic: Work and Jobs 👷🏾👩‍💼 (Lesson Only)

7- شرح زمن الماضي التام في اللغه الانجليزيه Past Perfect


درس شرح قاعدة او زمن الماضي التام Past Perfect في اللغه الانجليزيه , والحقيقه انه من اكثر الدروس التي طلبها المتابعين الكرام لدروس اللغه الانجليزيه نظرا لاعتقادهم انه زمن صعب و يواجهون الكثير من المشاكل مع فهم الماضي التام او الـ Past Perfect .
لكن احب ان ازف لك الخبر السعيد وهو ان هذا الزمن فعلياً من اسهل الازمنه في اللغه الانجليزيه وستكتشف بنفسك في الفيديو
كما يمكنك مشاهدة الدروس السابقه من هنا :
شرح زمن الماضي البسيط Past Simple
https://www.youtube.com/watch?v=rlbFDiuwlF0
شرح زمن المضارع البسيط Present Simple
https://www.youtube.com/watch?v=5TjpEcrNbCc
شرح زمن المستقبل البسيط Future Simple
https://www.youtube.com/watch?v=TDhm2xLyg8
شرح زمن الماضي المستمر Past Continuous
https://www.youtube.com/watch?v=ZqQG54ydsY
شرح زمن المضارع المستمر Present Continuous
https://www.youtube.com/watch?v=oBzkMfEXj1s
شرح زمن المستقبل المستمر Future Continuous
https://www.youtube.com/watch?v=Q2Vkhcvq9uw
وهذا رابط صفحتنا علي فيسبوك:
http://www.facebook.com/droosonline
وهذا الايميل الشخصي لي:
droosonilne4u@gmail.com
وهذا هو موقعنا:
http://www.droosonline.com

7- شرح زمن الماضي التام في اللغه الانجليزيه Past Perfect

Simple Past Tense and Past Continuous Tense | Simple Past Tense | Grammar Connect 5


Simple Past Tense
The simple past tense form of a verb tells us about actions that took place in the past or talks about some past habitual actions.
Past Continuous Tense
The past continuous tense talks about an action that was going on or was not going on at some particular time in the past.
More Useful Links:
1. Modals: https://youtu.be/14xGC5jH3pE
2. Future Continuous Tense: https://youtu.be/k7xyx4iPbJM
3. Simple Future Tense: https://youtu.be/BDCP59ow0jA
4. Simple Present Tense and Present Continuous Tense: https://youtu.be/hyjwfIbmFBc
Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/accounts/login/
Follow us on YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC5XBccMPiEZTIamRHiH67aA/feed?reload=9
Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/blueprintedu/
Buy Here – The Grammar Connect (Latest Version): https://blueprinteducation.co.in/pro/thegrammarconnect
Grammar Connect 5 @Blueprint Digital

Simple Past Tense and Past Continuous Tense | Simple Past Tense | Grammar Connect 5

What are they doing? Present Continuous Tense


Learn how to use the present continuous tense in this video through a short story.

What are they doing? Present Continuous Tense

PAST SIMPLE or PRESENT PERFECT? | Let’s learn and compare! – English Tenses


past simple | present perfect | English tenses Let’s learn and compare the differences.
Hi Everyone,
In today’s video, I teach you how to use the past simple and the present perfect. I know these two tenses can be confusing, so I break the grammar down into 6 easy steps.
Practice this grammar and leave me a couple of examples 🙂
You might also like:
PRESENT PERFECT or PRESENT PERFECT CONTINUOUS: https://youtu.be/ncQ_PSr_TEo
PRESENT SIMPLE or PRESENT CONTINUOUS:
https://youtu.be/W3HdjN3cLiM
STILL ALREADY JUST YET:
https://youtu.be/NKvQg4rcHrE
If you SUBSCRIBE to my channel and turn on those NOTIFICATIONS, you’ll never miss a lesson.
Would you like to SUPPORT my channel? https://kofi.com/arnel
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/arnelseverydayenglish/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/ArnelsEverydayEnglish/
I hope this lesson is helpful! Thank you very much for watching 😊
Arnel
Cartoon Battle Vadodara by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 license. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Source: http://incompetech.com/music/royaltyfree/index.html?isrc=USUAN1100300
Artist: http://incompetech.com/

PAST SIMPLE or PRESENT PERFECT? | Let's learn and compare! - English Tenses

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ตัวอย่าง ประโยค present perfect continuous tense

Leave a Reply

Your email address will not be published.