Home » [Update] [Preposition] เทคนิคการใช้บุพบท in, on, at บอกเวลา | until การใช้ – NATAVIGUIDES

[Update] [Preposition] เทคนิคการใช้บุพบท in, on, at บอกเวลา | until การใช้ – NATAVIGUIDES

until การใช้: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Prepositions of Time

(

การใช้บุพบท  in

,

on

,

at บอกเวลา

)

 

คำบุพบท คือ  คำที่ใช้บอกตำแหน่ง  บอกสถานที่  บอกทิศทาง  แสดงการเคลื่อนไหว  หรือ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำนาม หรือสรรพนามกับคำอื่นๆ ในประโยค มักตามด้วย Noun, Noun Phrase, Pronoun, Noun Clause หรือ Gerund (V-ing)   ทั้งนี้ คำบุพบทในภาษาอังกฤษมีมากมายเลยล่ะค่ะ แต่ก็มีอยู่บางกลุ่มที่นักเรียนมักใช้ผิดอยู่บ่อยๆ นั่นคือ  in, on, at  ที่ใช้ในการแสดงเวลา และสถานที่ นั่นเองค่ะ   ซึ่งสาเหตุที่เรามักจะใช้ผิดก็เพราะ ส่วนใหญ่มักใช้ตามความหมายแบบไทยๆ ดังนั้น วันนี้ขออนุญาตนำเทคนิคการใช้งานคำบุพบททั้ง 3 คำนี้ มาฝากกันนะคะ

Preposition of time

in, on, at ที่ใช้ในการบอกเวลา

 1. In

  – ใช้กับ ปี  เดือน  ทศวรรษ  ศตวรรษ  ฤดูกาล  เช่น

ใช้กับเดือนต่างๆ

I will move to England in September.

My sister was born in March.

Remark: ถ้ามีวันที่อยู่กับเดือนให้ใช้ “on” นะคะ

ใช้กับปี

เช่น

I started working at Oxbridge Institute in 2012.

He was murdered in 1925

ใช้กับฤดูกาล

เช่น

It isn’t much cold here in the winter.

ใช้กับทศวรรษ

เช่น

We grew up in the 90s

นอกจากนี้เรายังใช้ in ในการบอกช่วงเวลา เช่น  in the morning, in the afternoon, in the evening เช่น

Classes start in the morning and go through the whole day.

 

 1. On

  – ใช้กับ  วันในสัปดาห์   วันที่  หรือวันสำคัญในเทศกาลต่างๆ  เช่น

ใช้กับวันในสัปดาห์

They flew to Japan on Monday.

We usually have an English class on Friday.

Remark: ใช้วันในสัปดาห์โดยบอกช่วงเวลาไว้ด้านหลังก็ยังใช้ on เช่นเดิมค่ะ  เช่น  on Sunday morning, on Friday night

ใช้กับวันที่

My birthday is on January 11.

Remark: ในการใช้ on บอกวันที่  ถึงแม้จะเอาเดือนขึ้นก่อน  แต่ถ้ามีวันที่ตามหลังก็ต้องใช้ on เช่นกันค่ะ

ใช้กับวันสำคัญต่างๆ

There’s a party at the Supakij’ house on Christmas Day.

นอกจากนี้คนอเมริกันเขาใช้ on กับวันหยุดหรือ วันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยค่ะ  คือ on weekend, on holiday

ข้อควรระวัง  เราใช้ on กับวันในสัปดาห์  แต่เนื่องจากคำในภาษาไทย มักใช้ว่า ในวันจันทร์  ในวันอังคาร  บางคนไม่ทันระวังก็มักจะเลือกใช้  in Monday  in Tuesday ซึ่งจริงๆแล้วผิดนะคะ

Remark: เมื่อเราอ่านวันที่ร่วมกับเดือน วิธีอ่านที่ถูกต้องคือ ให้เราอ่านวันที่ก่อน เช่น

               December 25 อ่านว่า “the twenty fifth of December” นะคะ

Preposition-IN-ON-AT

 1. At

  – ใช้บอกเวลาที่เป็นตัวเลขบนหน้าปัดนาฬิกา  เช่น

Yesterday, I got up at 10 o’clock.

The appointment is at 3 p.m.

นอกจากนี้ยังใช้กับสำนวนดังต่อไปนี้  at noon, at night, at midday, at midnight, at lunchtime, at sunrise, at sunset, at dawn, at dusk, at bed time, at present, at the moment, at the same time  เช่น

I’ll see you at lunchtime.

At sunrise everything is luminous but not clear.

I don’t eat anything at night.

**  ข้อควรระวังในการใช้คำบุพบทบอกเวลาคือ  คำแสดงเวลาบางคำไม่ต้องการบุพบท เช่น  today, tomorrow, yesterday  และคำบอกเวลาที่ขึ้นต้นด้วย  last, next, every, this เป็นต้น  เช่น

I went to Samed yesterday.

Santi will go to Singapore next week.

Somsri has a piano class every Sunday.

กฏเกณฑ์ในภาษาอังกฤษมีหลากหลาย แต่จะง่ายขึ้นถ้าฝึกใช้บ่อยๆนะคะ ^^

OXBRIDGE IELTS Institute

[Update] Engnow.in.th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ | until การใช้ – NATAVIGUIDES

Until Vs till ใช้ต่างกันอย่างไร?

            Until, till เราต่างรู้จักสองคำนี้ด้วยความหมายว่า “จนกระทั่ง” และบางคนอาจมีข้อสงสัยในหลักการใช้ว่า ที่จริงแล้วสองคำนี้ต่างกันไหม? คำไหนสุภาพกว่ากัน? วันนี้เราจะมาตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับ
Until, Till กันจ้า

Until คืออะไร?

Until indicates when
something will happen, begin, or end. การระบุสิ่งที่เริ่มต้นขึ้นจนสื้นสุดลง

Until แปลว่า จนกระทั่ง สามารถเป็น part of speech ได้สองชนิด ได้แก่

Until ที่ทำหน้าที่เป็น Conjunction คำสันธาน ทำหน้าที่เชื่อมระหว่างในประโยค

ยกตัวอย่าง

He waited until
his coffee had cooled down before taking a sip. เขารอจนกว่ากาแฟจะเย็นลงก่อนจะจิบมัน

We didn’t arrive at our
hotel until after midnight. พวกเราไม่เคยกลับมาถึงโรงแรมจนกว่าจะเลยเที่ยงคืนไปแล้ว

Until ที่ทำหน้าที่เป็น preposition คำสันธาน ทำหน้าที่เชื่อมคำในประโยค

ยกตัวอย่าง

We waited till
six thirty for you. พวกเราจะรอเธอจนกว่าจะถึง
6 โมง 40 นาที

Till คืออะไร?

Till means the same
thing as until. Till มีความหมายว่า “จนกระทั่ง”เช่นเดียวกับ Untill 

Till ที่ทำหน้าที่เป็น preposition คำสันธาน ทำหน้าที่เชื่อมคำในประโยค

ยกตัวอย่าง

We didn’t eat till
midnight. พวกเรายังไม่ได้กินอะไรจนถึงเที่ยงคืน

Till ที่ทำหน้าที่เป็น Conjunction คำสันธาน ทำหน้าที่เชื่อมระหว่างในประโยค

ยกตัวอย่าง

 • I think I can come but I won’t commit myself till I know for sure. ฉันคิดว่าฉันคงมาได้แต่ฉันไม่อยากจะผูกมัดตัวเอง จนกระทั้งฉันจะแน่ใจ
 • I’ll keep you company till the train comes. ฉันจะอยู่เป็นเพื่อนคุณเองจนกว่ารถไฟจะมา

Until Vs till มีความหมายแตกต่างกันหรือไม่? ไม่ต่างกัน, till and until มีความหมายเหมือนกัน ทั้งสองคำระบุถึงระยะเวลาที่เกิดขึ้น หรือมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดลงเมื่อใด

Is there a difference in meaning?  No, till and until mean the same thing. They indicate how long something will happen or when it will start or end.

ยกตัวอย่าง

 • I’ll be busy until 4:50 today. = I’ll be busy till 4:50 today. ใช้อันไหนก็ให้ความหมายที่เหมือนกัน

Until และ till มีความหมายกันในส่วนของระดับภาษา until จะมีความเป็นทางการมากกว่า ดังนั้น till จะนิยมใช้ในการภาษาพูด

ทดสอบความเข้าใจ

1. Until
ในประโยคต่อไปนี้ทำหน้าที่เป็นอะไร “Sunderland have signed free agent
Victor Anichebe on a deal until the end of the season. —BBC”

A. preposition คำสันธาน ทำหน้าที่เชื่อมคำในประโยค

B. Conjunction คำสันธาน
ทำหน้าที่เชื่อมระหว่างในประโยค

2.  till
ในประโยคต่อไปนี้ทำหน้าที่เป็นอะไร “Keep him off school till he
stops being contagious.”

A. preposition คำสันธาน ทำหน้าที่เชื่อมคำในประโยค

B. Conjunction คำสันธาน
ทำหน้าที่เชื่อมระหว่างในประโยค

3. จงเติมคำตอบลงในช่องว่าง “You’ll have to wait ______  your next birthday for a new bike.”

A. until                  B.
till

เฉลย 1. B              2.
B         3. A


How To ใช้ | EP.14 | English บ้านเจ๊หยก | until / since / for


How To ใช้ | EP.14
การใช้ until / since / for

ถ้าชอบการสอนภาษาอังกฤษของเจ๊ ก็สามารถติดตามความรู้อื่นๆต่อได้ที่ช่องทางต่อไปนี้
YouTube: english_baanjayyoke
Instagram: english_baanjayyoke
Facebook: English บ้านเจ๊หยก
Line: jayyoke
Tel: 0641191024
สร้างสรรค์ผลงานโดยเพจ English บ้านเจ๊หยก
Englishบ้านเจ๊หยก สอนภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ ติวภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ grammar learnEnglish

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

How To ใช้ | EP.14 | English บ้านเจ๊หยก | until / since / for

ตราบธุลีดิน – หน้ากากหอยนางรม | THE MASK SINGER 2


พบกับรายการ The Mask
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20.05 น.
ทาง ช่องเวิร์คพอยท์ หมายเลข 23
และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของรายการได้ที่
เว็บไซต์: https://www.workpointtv.com
เฟสบุ๊ค: https://www.facebook.com/TheMaskSingerTH

ตราบธุลีดิน - หน้ากากหอยนางรม | THE MASK SINGER 2

Using English Prepositions – Lesson 7: To, Till, Until, Through – Part 2 (time)


Need captions? Click on CC.
Link to Part 1: https://youtu.be/oZtvtdkq644
Go to this page for additional practice: http://www.englishwithjennifer.com/prepositions_time2.htm
Teachers: See a related post on my ELT blog:
https://englishwithjennifer.wordpress.com/2015/10/07/fromdaytodaylearningprepositionsoftime/
INDEX:
0:10 Intro to listening task.
0:27 Listening task.
1:13 Explanation of UNTIL.
1:40 Explanation of TO, TILL, and UNTIL.
2:20 Listening task.
3:28 Explanation of NOT UNTIL and THROUGH.
4:49 Exercise for review.
7:05 Lesson ending.
Looking for a special learning experience to improve your English? Check out my new selfpaced course on Intermediate Writing Skills. https://www.wiziq.com/course/110775intermediatewritingskillscoursewithjennifer

Using English Prepositions - Lesson 7: To, Till, Until, Through - Part 2 (time)

20200301 ( บุ๋นเปรม BounPrem ) หรือเราเคยพบกัน – Until we meet again : A Lasting Promise


20200301 ( บุ๋นเปรม BounPrem ) หรือเราเคยพบกัน - Until we meet again : A Lasting Promise

[Official MV] โชคดีแค่ไหน Ost.Until we meet again (ด้ายแดง) – รวมนักแสดงด้ายแดง


SONG : โชคดีแค่ไหน
Artist : รวมนักแสดงซีรีส์ Until we meet again (ด้ายแดง)
เพลงประกอบซีรีส์ Until we meet again (ด้ายแดง)
VERSE 1
รู้ไหมฉัน เคยเป็นยังไง
รู้ไหมว่า เคยกลัวความรักไม่กล้าเปิดใจให้กับใครที่ไหน
จนเมื่อฉันได้เจอกับเธอ
เธอเท่านั้น เปลี่ยนฉันเป็นคนใหม่ เปลี่ยนโลกไปทั้งใบ
PREHOOK
เธอคือคนนั้น ก็เธอคือความรัก
ก็เธอคือความฝันที่กลายเป็นจริง
Hook
รู้ไหมว่ารัก จากเธอเปลี่ยนแปลงฉัน
เธอทำให้รู้ว่าฉัน โชดดีแค่ไหน
Stay with me forever.
Just you and I forever.
แค่เพียงใกล้ชิด แค่เพียงเราสบตา
เธอพาใจฉันลอย ไปไกลสุดปลายฟ้า
You are my sunshine.
You are my star at night.
VERSE2
รู้ไหมฉัน เฝ้ารอเพียงเธอ
รู้ไหมรักจากเธอเท่านั้นที่ทำให้ฉัน กลับมีความหวัง
เพราะฉันเชื่อว่ารักมีจริง
เธอเติมเต็ม ด้วยรัก หมดทั้งหัวใจ
ฉันโชคดีแค่ไหน
ซ้ำ prehook , Hook
BRIDGE
เธอมาเปลี่ยนแปลงฉัน ปลุกฉันจากความฝัน
ทำให้เสียงหัวใจฉันดังขึ้นครั้ง
ฉันโชคดีแค่ไหน ที่ฉันได้พบเธอ
The day you came into my life.
I became the luckiest boy.
จนวันที่ได้พบเธอ
เธออยู่ตรงนี้ไม่เคยห่างไปไหน
Every time I look into your eyes.
It’s like looking at the blue sky.
เธอทำให้ฉันเป็นคนใหม่
รู้มั้ยว่าโชคดีแค่ไหน
Teaser ดีน ภาม : https://www.youtube.com/watch?v=AE7r4SCy_fY
Teaser กรณ์ อินทัช : https://www.youtube.com/watch?v=8J4aWcVZKC4
ติดต่อโฆษณา : studiowabisabith@gmail.com
อัพเดทข่าวสาร
FB : https://www.facebook.com/StudiowabisabiTH
IG : @studiowabisabith
Twitter @wabisabiTH

[Official MV] โชคดีแค่ไหน Ost.Until we meet again (ด้ายแดง) - รวมนักแสดงด้ายแดง

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ until การใช้

See also  [NEW] วลี/คำที่ใช้แทนคำว่า Finished เพื่อให้ดูเป็นมืออาชีพ (พร้อมแบบฝึกหัด + เฉลย) | ทํา ไง ให้ พูด อังกฤษ ได้ - NATAVIGUIDES

Leave a Reply

Your email address will not be published.