Home » [Update] OFC หมายถึงอะไร? (และตัวอย่างการใช้งาน) | ofc คือ – NATAVIGUIDES

[Update] OFC หมายถึงอะไร? (และตัวอย่างการใช้งาน) | ofc คือ – NATAVIGUIDES

ofc คือ: คุณกำลังดูกระทู้

Elise Moreau

อัปเดต 24 มิถุนายน 2563

OFC ย่อมาจาก: แน่นอน .

‘แน่นอน’ คือสำนวนที่คุณอาจจำได้เนื่องจากใช้บ่อยในภาษาแบบตัวต่อตัวในชีวิตประจำวัน เมื่อใช้ออนไลน์และใน ข้อความพูด อย่างไรก็ตามมันสะดวกที่จะใช้สิ่งนี้ อักษรย่อ เพื่อประหยัดเวลาและไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ทั้งหมด

ความหมายของ OFC

OFC เป็นวิธีที่สุภาพกว่าเล็กน้อยในการพูดว่า ‘ชัด’ หมายความว่าชิ้นส่วนของข้อมูลสามารถเข้าใจ รับรู้ หรือตกลงกันได้ง่าย

วิธีใช้ OFC

สามารถใช้ OFC ที่จุดเริ่มต้นของประโยค ในตอนท้ายของประโยคหรือที่ใดที่หนึ่งตรงกลางประโยค นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพียงอย่างเดียวในการตอบคำถามใช่หรือไม่ใช่ หรือเป็นการแสดงข้อตกลงกับบุคคลอื่น

OFC สามารถใช้ในรูปแบบตัวอักษรหรือแบบประชดประชัน เมื่อใช้ตามตัวอักษร OFC สามารถช่วยยืนยันบางสิ่งที่แน่ชัดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็น หากยังไม่ชัดเจนสำหรับใครก็ตาม

เมื่อใช้อย่างประชดประชัน สามารถใช้ OFC เพื่อทำให้บางสิ่งที่ปกติแล้วไม่ชัดเจนจนดูเหมือนควรจะชัดเจน การใช้ OFC แบบประชดประชันสามารถช่วยเพิ่มอารมณ์ขันให้กับการสนทนาได้

ตัวอย่างของ OFC ในการใช้งาน

ตัวอย่าง 1

เพื่อน#1 : ‘ เฮ้ พรุ่งนี้คุณไปประชุมไหม ‘

เพื่อน #2 : ‘ Ofc ‘

ในตัวอย่างแรกนี้ เพื่อน #1 ถามคำถามกับเพื่อน #2 แทนที่จะตอบเพียงว่าใช่ เพื่อน #2 ตอบด้วย OFC ซึ่งหมายความว่าคำตอบ ‘ใช่’ ของพวกเขาควรชัดเจน

ตัวอย่าง 2

เพื่อน#1 : ‘ ดูเหมือนคุณจะไม่สนใจว่าเรื่องนี้จะจริงจังขนาดไหน ‘

เพื่อน #2 : ‘ ฉันสบายดี ช่วงนี้ฉันไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง ‘

ตัวอย่างที่สองนี้แสดงให้เห็นว่า OFC สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของนิพจน์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นได้อย่างไร Friend #2 ใช้ OFC เพื่อยืนยันด้วยความมั่นใจว่าพวกเขาใส่ใจในการตอบสนองต่อข้อความที่น่าสงสัยของ Friend #1

ตัวอย่างที่ 3

เพื่อน#1 : ‘ บอกฉันทั้งหมดเกี่ยวกับการเดทของคุณกับแซมเมื่อคืนนี้!’

เพื่อน #2 : ‘ มันเยี่ยมมากจนกระทั่งฉันไปอาบน้ำ – ฉันมีอาหารติดฟันเมื่อตรวจดูในกระจก !! ‘

ตัวอย่างสุดท้ายนี้แสดงให้เห็นว่า OFC สามารถใช้ในลักษณะประชดประชันได้อย่างไร Friend #2 อธิบายสถานการณ์ที่ปกติแล้วไม่ชัดเจนสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ (หรือที่รู้จักโดยอัตโนมัติว่าเมื่อใดที่อาหารติดฟัน) และใช้ OFC เพื่อทำให้ดูเหมือนชัดเจนเพื่อให้ฟังดูตลกขึ้น

การใช้ OBV หรือ OBVI เป็นทางเลือกแทน OFC

เนื่องจาก OFC มีความหมายเหมือนกันกับคำว่า ‘ชัดเจน’ คุณจึงควรใช้คำย่อยอดนิยมสองคำสำหรับคำนี้สลับกับ OFC ได้ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ ตัวย่อสองตัวนี้คือ OBV และ OBVI

OBV และ OBVI อาจให้โทนเสียงที่ดูสบายๆ กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ OFC แต่โปรดระวังด้วย เพราะบางคนอาจมองว่าฟังดูเป็นการดูถูกเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น แทนที่จะพูดว่า ‘OFC I’m coming to the party’ คุณสามารถพูดว่า ‘OBV I’m coming to the party’

See also  [NEW] Participial Phrase (วลี Participle) | กลุ่มคํา - NATAVIGUIDES

หากคุณต้องการใช้ภาษาของคุณสุภาพขึ้นเล็กน้อยหรือเป็นทางการมากขึ้น ให้ยึดติดกับ OFC มิฉะนั้น OBV และ OBVI อาจเป็นทางเลือกที่ดีในการพิจารณาใช้

[Update] OFC หมายถึงอะไร? (และตัวอย่างการใช้งาน) | ofc คือ – NATAVIGUIDES

Elise Moreau

อัปเดต 24 มิถุนายน 2563

OFC ย่อมาจาก: แน่นอน .

‘แน่นอน’ คือสำนวนที่คุณอาจจำได้เนื่องจากใช้บ่อยในภาษาแบบตัวต่อตัวในชีวิตประจำวัน เมื่อใช้ออนไลน์และใน ข้อความพูด อย่างไรก็ตามมันสะดวกที่จะใช้สิ่งนี้ อักษรย่อ เพื่อประหยัดเวลาและไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ทั้งหมด

ความหมายของ OFC

OFC เป็นวิธีที่สุภาพกว่าเล็กน้อยในการพูดว่า ‘ชัด’ หมายความว่าชิ้นส่วนของข้อมูลสามารถเข้าใจ รับรู้ หรือตกลงกันได้ง่าย

วิธีใช้ OFC

สามารถใช้ OFC ที่จุดเริ่มต้นของประโยค ในตอนท้ายของประโยคหรือที่ใดที่หนึ่งตรงกลางประโยค นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพียงอย่างเดียวในการตอบคำถามใช่หรือไม่ใช่ หรือเป็นการแสดงข้อตกลงกับบุคคลอื่น

OFC สามารถใช้ในรูปแบบตัวอักษรหรือแบบประชดประชัน เมื่อใช้ตามตัวอักษร OFC สามารถช่วยยืนยันบางสิ่งที่แน่ชัดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็น หากยังไม่ชัดเจนสำหรับใครก็ตาม

เมื่อใช้อย่างประชดประชัน สามารถใช้ OFC เพื่อทำให้บางสิ่งที่ปกติแล้วไม่ชัดเจนจนดูเหมือนควรจะชัดเจน การใช้ OFC แบบประชดประชันสามารถช่วยเพิ่มอารมณ์ขันให้กับการสนทนาได้

ตัวอย่างของ OFC ในการใช้งาน

ตัวอย่าง 1

เพื่อน#1 : ‘ เฮ้ พรุ่งนี้คุณไปประชุมไหม ‘

เพื่อน #2 : ‘ Ofc ‘

ในตัวอย่างแรกนี้ เพื่อน #1 ถามคำถามกับเพื่อน #2 แทนที่จะตอบเพียงว่าใช่ เพื่อน #2 ตอบด้วย OFC ซึ่งหมายความว่าคำตอบ ‘ใช่’ ของพวกเขาควรชัดเจน

ตัวอย่าง 2

เพื่อน#1 : ‘ ดูเหมือนคุณจะไม่สนใจว่าเรื่องนี้จะจริงจังขนาดไหน ‘

เพื่อน #2 : ‘ ฉันสบายดี ช่วงนี้ฉันไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง ‘

ตัวอย่างที่สองนี้แสดงให้เห็นว่า OFC สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของนิพจน์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นได้อย่างไร Friend #2 ใช้ OFC เพื่อยืนยันด้วยความมั่นใจว่าพวกเขาใส่ใจในการตอบสนองต่อข้อความที่น่าสงสัยของ Friend #1

ตัวอย่างที่ 3

เพื่อน#1 : ‘ บอกฉันทั้งหมดเกี่ยวกับการเดทของคุณกับแซมเมื่อคืนนี้!’

เพื่อน #2 : ‘ มันเยี่ยมมากจนกระทั่งฉันไปอาบน้ำ – ฉันมีอาหารติดฟันเมื่อตรวจดูในกระจก !! ‘

ตัวอย่างสุดท้ายนี้แสดงให้เห็นว่า OFC สามารถใช้ในลักษณะประชดประชันได้อย่างไร Friend #2 อธิบายสถานการณ์ที่ปกติแล้วไม่ชัดเจนสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ (หรือที่รู้จักโดยอัตโนมัติว่าเมื่อใดที่อาหารติดฟัน) และใช้ OFC เพื่อทำให้ดูเหมือนชัดเจนเพื่อให้ฟังดูตลกขึ้น

การใช้ OBV หรือ OBVI เป็นทางเลือกแทน OFC

เนื่องจาก OFC มีความหมายเหมือนกันกับคำว่า ‘ชัดเจน’ คุณจึงควรใช้คำย่อยอดนิยมสองคำสำหรับคำนี้สลับกับ OFC ได้ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ ตัวย่อสองตัวนี้คือ OBV และ OBVI

OBV และ OBVI อาจให้โทนเสียงที่ดูสบายๆ กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ OFC แต่โปรดระวังด้วย เพราะบางคนอาจมองว่าฟังดูเป็นการดูถูกเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น แทนที่จะพูดว่า ‘OFC I’m coming to the party’ คุณสามารถพูดว่า ‘OBV I’m coming to the party’

หากคุณต้องการใช้ภาษาของคุณสุภาพขึ้นเล็กน้อยหรือเป็นทางการมากขึ้น ให้ยึดติดกับ OFC มิฉะนั้น OBV และ OBVI อาจเป็นทางเลือกที่ดีในการพิจารณาใช้


[OFC Club] คนละไม้คนละมือ ตอนมือใหม่สร้างค่ายหัวใจอาสา


รายการคนละไม้คนละมือ ตอนมือใหม่สร้างค่ายหัวใจอาสา ซึ่งออกอากาศในเดือนมกราคม ปี 2553 ซึ่งถือเป็นการเผยแพร่จุดกำเนิดกลุ่มจิตอาสากลุ่มเล็กๆ นามว่า Overflow Club หรือเรียกกันติดปากว่า OFC เพราะพวกเราคือ vrofc

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

[OFC Club] คนละไม้คนละมือ ตอนมือใหม่สร้างค่ายหัวใจอาสา

Learn How to Play Open Face Chinese Poker ( OFC )


Pineapple OFC is an exciting variant of Texas Hold’em, but is not quite the same game. While the rules (hand ranking) are the same, the setup is slightly different.

See also  The Chainsmokers - Roses (Lyric Video) ft. ROZES | slow hands แปล

Learn How to Play Open Face Chinese Poker ( OFC )

ช่วงที่ดีที่สุด – BOYdPOD | Kanyanut Q cover [เนื้อเพลง]


IG : kann_1483
_____
\”เนื้อเพลง\”
ช่วงที่ดีที่สุด BOYdPOD (ภาพวันและคืนเหล่านั้นจะยังงดงามไม่เคยเปลี่ยนไป) | Kanyanut Q cover

เดินจับมือกัน
ทุกข์สุขด้วยกัน
หัวเราะร้องไห้ด้วยกันมานานเท่าไหร่
ฉันไม่เคยลืมจากใจ
วันที่เรายิ้ม
วันที่ทะเลาะ
ภาพวันและคืนเหล่านั้นจะยังงดงามไม่เคยเปลี่ยนไป
ยังคงเป็นดั่งเหมือนกับเมื่อวาน
อยู่ในส่วนลึกความทรงจำ
แต่ต่างกันแค่เพียงในตอนนี้
ฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ข้างข้าง
เหมือนวันที่เราเคยเดินข้ามผ่าน
ทุกทุกสิ่ง
ทุกทุกอย่างมาด้วยกัน
นับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุด
แม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นสั้น
ที่เคยเกิดขึ้นกับฉัน
เพราะเธอ
เพลงและของขวัญ
ตั๋วจากโรงหนัง
จดหมายที่ส่งให้กันในวันที่ห่าง
ฉันนั้นยังคงเก็บไว้
วันที่เหนื่อยล้า
ถ้อยคำที่ปลอบใจ
ภาพวันและคืนเหล่านั้นจะยังงดงามไม่เคยเปลี่ยนไป
ยังคงเป็นดั่งเหมือนกับเมื่อวาน
อยู่ในส่วนลึกความทรงจำ
แต่ต่างกันแค่เพียงในตอนนี้ (ในตอนนี้)
ฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ข้างข้าง
เหมือนวันที่เราเคยเดินข้ามผ่าน
ทุกทุกสิ่ง
ทุกทุกอย่างมาด้วยกัน
นับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุด
แม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นสั้น
แต่ก็เคยเกิดขึ้นกับฉัน
เพราะเธอ
ไม่รู้ว่าเธอ
ไม่รู้ว่าจะได้ยินเพลงนี้รึยัง
อยากจะให้เธอ (ฮื้อ ฮือ)
ช่วยมารับฟัง
ว่าฉันนั้นคิดถึง ฮ้า
นานานาน้า ฮาฮาฮ้า ฮาฮาฮา อาอา
ฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ข้างข้าง
เหมือนวันที่เราเคยเดินข้ามผ่าน
ทุกทุกสิ่ง
ทุกทุกอย่างมาด้วยกัน
นับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุด
แม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นสั้น
ที่เคยเกิดขึ้นกับฉัน
ฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ข้างข้าง
เหมือนวันที่เราเคยเดินข้ามผ่าน
ทุกทุกสิ่ง ทุกทุกสิ่ง ทุกทุกอย่างมาด้วยกัน
นับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุด
แม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นสั้น
แต่ก็เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอ
เอ้อเฮอ เพราะเธอ
ทุกทุกสิ่ง
ทุกทุกอย่าง
ก็ผ่านมาด้วยกัน (นาฮ้า)
นับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุด (เพราะเธอ)
แม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นสั้น (เพราะเธอ เออ)
แต่ก็เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอ (เพราะเธอ เออ)
นับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุด
แม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นสั้น (เพราะเธอ)

ช่วงที่ดีที่สุด - BOYdPOD | Kanyanut Q cover [เนื้อเพลง]

พี่ชายเอ๋ย – เบลล์ นิภาดา【COVER VERSION】


เพลง : พี่ชายเอ๋ย
ศิลปิน : เบลล์ นิภาดา
ศิลปินต้นฉบับ : เเนท พรสวรรค์
คำร้อง/ทำนอง : มิกซ์ ถิรวิทย์
เรียบเรียง : ภาคิน DL Studio
Rearrange : จักรี อบมา
Production : น้ำเพชรสตูดิโอ
Mix : แฮปปี้สตูดิโอ
ต้นฉบับ : https://youtu.be/QYVaS5IK1Rk
……เนื้อเพลง……
โอ้ยยละน้ออ พี่ชายเอ้ยคิดฮอดเจ้า
อ้ายเอ้ยย้อนว่าคิดฮอดเจ้า
นั่งกอดเข่าอยู่ผู้เดียวบ่อได้เลียวหาผู้ใหม่
คือเจ้าดอกหว่า
อ้ายเอ้ยตั้งเเต่เจ้าถิ่มป๋า
ตาหลังบ่อหันเเนมนำตาน้อง บ่อมีค่า
พอสิรั่งให้อ้ายอยู่ พอสิกู้อ้ายกลับมา
พอสิจ่องค่านเอิ่นใจคืนมา
คึดต่อตั้งหน้าจาฮักคือเเต่กี้
โอ๋เด้พี่ชายเอ๋ยคนเคยฮวมสู้
ยอดพะทูบอนเจ้ายังบ่อมีไผซอน
น้องนี้นอนกอดน้ำตาหลับบ่อเลยเลบสักคา
แม้จันทราเคลื่อนคล้อยขี้ตะเง็นเเทนที่
สักกี่คืนยังสะอื้นหาจูบสั่งลาเทื่อสุดท้าย
อ้ายบ่อมี ให้ไว้ ใจดำเเท้น้ออ..
โอ้ยละน้ออพี่ชายเอ้ยย คิดฮอดเจ้า..
น้ำตาบ่อพอสิรั่งให้อ้ายอยู่
บ่อพอบ่อกู้อ้ายกลับมา
บ่อพอสิจ่องค่านเอิ่นใจคืนมา
คึดต่อตั้งหน้าจาฮักคือเเต่กี้
โอ๋เด้พี่ชายเอ๋ยคนเคยฮวมสู้
ยอดพะทูบอนเจ้ายังบ่อมีไผซอน
น้องนี้นอนกอดน้ำตาหลับบ่อเลยเลบสักคา
แม้จันทราเคลื่อนคล้อยขี้ตะเง็นเเทนที่
สักกี่คืนยังสะอื้นหาจูบสั่งลาเทื่อสุดท้าย
อ้ายบ่อมี ให้ไว้ใจดำเเท้น้ออ
โอ้ย ละน้ออพี่ชายเอ้ยย คิดฮอดเจ้า
・✿.。 ติดตามอัพเดทผลงาน .\”เบลล์ นิภาดา\” ได้ที่ 。✿゚
Facebook เบลล์ นิภาดา ▶️ https://bit.ly/2T97wf7
Fanpage เบลล์ นิภาดา แกรมมี่โกลด์ ▶️ https://bit.ly/2YdIQ41
Youtube เบลล์ นิภาดา OFFICIAL ▶️ https://bit.ly/2SBRjgl
Youtube เบลล์ นิภาดา Lifestyle ▶️ https://bit.ly/2Wb2dwV
Youtube Banponglang Official ▶️ https://bit.ly/3b8yUPN
Instagram bell_nipada ▶️ https://bit.ly/2Gtta6V
Tiktok เบลล์ นิภาดา ▶️ https://bit.ly/2Yi8Efe
Twitter เบลล์ นิภาดา ▶️ https://bit.ly/34VR1qS
☎ ติดต่องานศิลปิน โทร. 0868600272
พี่ชายเอ๋ย เบลล์นิภาดา

See also  [NEW] SCUM on Steam | number s ราคา - NATAVIGUIDES

พี่ชายเอ๋ย - เบลล์ นิภาดา【COVER VERSION】

ແພງອ້າຍ ( แพงอ้าย ) SOPHANA x Nutdao x Mild\u0026Mint x แบกือ BiGYAI [OFFICIAL MV]


Artist: Sophana , Nutdao , Mild\u0026Mint , Bigyai ແບກື ,
Lyrics by : BIGPOM , Gx2 ,Sophana
Record: SANGSAN STUDIO
Mix \u0026 Mastered: Airnoy Banna
Beat Prod: BIGPOM \u0026 THAY KT
MV Production: SANGSAN
Camera Man: Paoz SANGSAN \u0026 MAX MASTER
1 horm 1 ຫນື່ງ ຮ່ອມ ຫນື່ງ
ซาวน์ดนตรีสำหรับโคฟเว่อร์ BKT ດົນຕຮີສຳລັບ Cover ส่งมาหาก่อนนะ
https://drive.google.com/drive/folders/1uDgWr6pUwFB2aSpRp75fSbDM1_C9mit3?usp=sharing
เนื้อเพลง
Nutdao :
น้องก็อยู่คนเดียวมาดน บ่มีซายคนใดเข้ามา
หรือมันเป็นเพราะโซกซะตาที่นำพาเฮาพบกัน
เห็นอ้ายอยู่เดียวแบบนี้ หวังว่าแฟนอ้ายคงบ่มี
และมันคงเป็นเรื่องที่ดี ที่เฮาได้พบกัน
คือสิดีเนาะ
ฮักอ้ายมันคือสิดีเนาะ
มีเฮาสองคนเป็นแม่พ่อ
หนึ่งเรื่องที่อยากจะขอน้องก็ขอได้อ้ายเพียงเท่านี้
สินุ่มเนาะ
แก้มอ้ายมันคือสินุ่มเนาะ
ได้กอดอ้ายคือสิอุ่นเนาะ
ที่เว้ามานี่ก็เพราะว่าอยากได้เจ้ามาเป็นเแฟน
คั่นอ้ายฮักน้องจะให้หอม
คั่นอ้ายหอมน้องจะให้กอด
คั่นอ้ายหอมน้องพร้อมจะบอก
ว่าฮักอ้ายนั้นตลอดเวลา
น้องคนนี้ยังบ่มีไผ
อยากให้อ้ายมาเคียงข้างกาย
อยู่ด้วยกันแล้วสุขสบาย
เวลาเหงาใจเฮามากอดกัน
SOPHANA :
คั่นได้ฮักอ้ายสิถนอม
คั่นได้หอมแล้วอ้ายสิแพง
เพราะว่าเจ้าคือคนอ้ายแยง
และสิฮักแพงน้องหล้าคนงาม
คันหากเจ้าบ่ทันมีไผ
อยากมีคนมาเคียงข้างกาย
เป็นแบบนั้นมาอยู่กับอ้าย
เวลาเหงาใจเฮามากอดกัน
Mint :
อู้ว ……มายด์ \u0026 มิ้นท์ เด้ออ้าย
น้องนี่ก็โสด ก็โสดมาเป็นปี ได้คบกับอ้ายคนนี้ก็คงดี
น้องมักที่จิตใจนิสัยดี และมันคงสุขใจถ้าได้อ้ายเป็นสามี
Mild :
ยากยอกกะย่านอ้ายบ่สน
ยากวนกะย่านอ้ายบ่เว้า
เป็นความประสงค์ของสองเฮา
อีแม่กะเอาค่าดองบ่หลาย
อยากให้อ้ายมาถามน้องนั้นบ่ทันมีไผ
หมดสี่ห้องของหัวใจน้องเก็บเอาไว้ให้อ้ายผู้เดียว
Nutdao:
คั่นอ้ายฮักน้องจะให้หอม
คั่นอ้ายหอมน้องจะให้กอด
คั่นอ้ายหอมน้องพร้อมจะบอก
ว่าฮักอ้ายนั้นตลอดเวลา
น้องคนนี้ยังบ่มีไผ
อยากให้อ้ายมาเคียงข้างกาย
อยู่ด้วยกันแล้วสุขสบาย
เวลาเหงาใจเฮามากอดกัน
SOPHANA :
คั่นได้ฮักอ้ายสิถนอม
คั่นได้หอมแล้วอ้ายสิแพง
เพราะว่าเจ้าคือคนอ้ายแยง
และสิฮักแพงน้องหล้าคนงาม
คันหากเจ้าบ่ทันมีไผ
อยากมีคนมาเคียงข้างกาย
เป็นแบบนั้นมาอยู่กับอ้าย
เวลาเหงาใจเฮามากอดกัน
แบกื BiGYAI :
โอย………แบกือยูโนว……แฮ่……
แบกือกะฮักเป็นนำเขาอยู่เด้
ถ้าอ้ายได้คบกับเจ้าสัญญาว่าสิบ่เท
สิบ่ไปไส สิบ่เปลี่ยนใจ
สิกอดเอาไว้แบบนี้ทุกคืน
ผมฮักแท้นะ ไม่ได้ขี้ตั๋ว
มาลองคบกับผมโลดถ้าบ่เชื่อ
ความรักผมมีเหลือๆ
เก็บเอาไว้เพื่อให้น้องผู้เดียว
คั่นได้ฮัก คั่นได้ฮัก อ้ายสิแทง! แฮ่…
คั่นได้แพง คั่นได้แพง อ้ายสิเว้า
ว่าเป็นจั่งได๋กะมีแต่เจ้า
มีเฮาสองคนตลอดไป

ซ้ำท่อนฮุก

Nutdao :
ນ້ອງກໍ່ຢູ່ຄົນດຽວມາດົນ ບໍ່ມີຊາຍຄົນໃດເຂົ້າມາ
ຫຼືມັນເປັນເພາະໂຊກຊະຕາ ທີ່ນຳພາເຮົາພົບກັນ
ເຫັນອ້າຍຢູ່ຄົນດຽວແບບນີ້ ຫວັງວ່າແຟນອ້າຍຄົງບໍ່ມີ
ແລະມົນຄົງເປັນເລື່ອງທີ່ດີລະ ທີ່ເຮົາໄດ້ພົບກັນ
ຄືຊິດີເນາະ
ຮັກອ້າຍມັນຄືຊິດີເນາະ
ມີເຮົາສອງຄົນເປັນແມ່ພໍ່
ໜຶ່ງເລື່ອງທີ່ຢາກຈະຂໍນ້ອງກໍ່ຂໍພຽງເທົ່ານີ້
ຄືຊິນຸ້ມເນາະ
ແກ້ມອ້າຍມັນຄືຊິນຸ້ມເນາະ
ໄດ້ກອດອ້າຍຄືຊິອຸ່ນເນາະ
ທີ່ເວົ້າມານີ້ກໍ່ເພາະວ່າຢາກໄດ້ເຈົ້າມາເປັນແຟນ
ຄັນອ້າຍຮັກນ້ອງຈະໃຫ້ຫອມ
ຄັນອ້າຍຫອມນ້ອງຈະໃຫ້ກອດ
ຄັນອ້າຍກອດນ້ອງພ້ອມຈະບອກ
ວ່າຮັກອ້າຍນັ້ນຕະຫຼອດເວລາ
ນ້ອງຄົນນີ້ຍັງບໍ່ມີໃຜ
ຢາກໃຫ້ອ້າຍມາຄຽງຂ້າງກາຍ
ຢູ່ດ້ວຍກັນແລ້ວສຸກສະບາຍ
ເວລາເຫງົາໃຈເຮົາມາກອດກັນ
SOPHANA :
ຄັນໄດ້ຮັກແລ້ວຊິຖະໜອມ
ຄັນໄດ້ຫອມແລ້ວອ້າຍຊິແພງ
ເພາະວ່າເຈົ້າຄືຄົນອ້າຍແຍງ
ແລະຊິຮັກແພງນ້ອງຫຼ້າຄົນງາມ
ຄັນຫາກເຈົ້າບໍ່ທັນມີໃຜ
ຢາກມີຄົນມາຄຽງຂ້າງກາຍ
ເປັນແບບນັ້ນມາຢູ່ກັບອ້າຍ
ເວລາເຫງົາໃຈເຮົາມາກອດກັນ
Mint
ນ້ອງນີ້ກະໂສດກະໂສດມາເປັນປີ ໄດ້ຄົບກັບອ້າຍຄົນນີ້ກໍ່ຄົງດີ
ນ້ອງມັກທີ່ຈິດໃຈນິໄສດີ ແລະມັນຄົງສຸກໃຈຖ້າອ້າຍເປັນສາມີ
Mild
ຢາກຢອກກະຢ້ານອ້າຍບໍ່ສົນ
ຢາກວົນກະຢ້ານອ້າຍບໍ່ເວົ້າ
ເປັນຄວາມປະສົງຂອງສອງເຮົາ
ອີ່ແມ່ກະເອົາຄ່າດອງບໍ່ຫຼາຍ
ຢາກໃຫ້ອ້າຍມາຖາມ ນ້ອງນັ້ນບໍ່ທັນມີໃຜ
ໝົດສີ່ຫ້ອງຫົວໃຈ ຈະເກັບເອົາໄວ້ໃຫ້ອ້າຍຜູ້ດຽວ ( ຊຳ້ hook )
แบกื BiGYAI
ແບກຶກະຮັກເປັນນຳເຂົາຢູ່ເດ
ຖ້າອ້າຍໄດ້ຄົບກັບເຈົ້າສັນຍາວ່າຊິບໍ່ເທ
ຊິບໍ່ໄປໃສ ຊິບໍ່ປ່ຽນໃຈ
ຊິກອດເອົາໄວ້ ແບບນີ້ທຸກຄືນ

ผมฮักแท้นะ ไม่ได้ขี้ตั๋ว
มาลองคบกับผมโลดถ้าบ่เชื่อ
ความรักผมมีเหลือๆ
เก็บเอาไว้เพื่อให้น้องผู้เดียว
คั่นได้ฮัก คั่นได้ฮัก อ้ายสิแทง!
คั่นได้แพง คั่นได้แพง อ้ายสิเว้า
ว่าเป็นจั่งได๋กะมีแต่เจ้า
มีเฮาสองคนตลอดไป ( ຊຳ້ hook )

ແພງອ້າຍ  ( แพงอ้าย ) SOPHANA x  Nutdao x Mild\u0026Mint x  แบกือ  BiGYAI [OFFICIAL MV]

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ofc คือ

Leave a Reply

Your email address will not be published.