Home » [Update] Nouns – เอกพจน์/พหูพจน์ | ox พหูพจน์ – NATAVIGUIDES

[Update] Nouns – เอกพจน์/พหูพจน์ | ox พหูพจน์ – NATAVIGUIDES

ox พหูพจน์: คุณกำลังดูกระทู้

Nouns เอกพจน์/พหูพจน์ (Singular/Plural)

 

 

คำนามในภาษาอังกฤษที่เกียวกับการนับมี 2 ชนิดคือ

นามนับได้ ( countable nouns ) สามารถเป็นเอกพจน์ ( Singular ) หรือ พหูพจน์ ( Plural ) ได้

นามนับไม่ได้ ( uncountable nouns ) โดยทั่วไปเป็นเอกพจน์ ( Singular ) แต่มีข้อยกเว้นสำหรับบางคำสามารถทำให้เป็นพหูพจน์ ได้

นามนับได้ ส่วนใหญ่ทำให้เป็นพหูพจน์โดยการเติม – s ที่ท้ายคำ

นามนับไม่ได้โดยทั่วไป ทำเป็นพหูพจน์ไม่ได้ ( แต่มีข้อยกเว้น ซึ่งทำให้กลายเป็นคำนามที่ใช้อย่างนามนับได้ เช่น wine ปกติเป็นนามนับไม่ได้ แต่สามารถนำมาใช้แบบนับได้คือ wines หมายถึง เหล้าองุ่นชนิดต่างๆ )

หลักโดยทั่วไปของการทำให้เป็นพหูพจน์ มีดังนี้

1. โดยทั่วไปเติม s หลังนามเอกพจน์ เช่น

Singular/Plural

apple ( แอปเปิล ) apples

comb ( หวี ) combs

computer ( คอมพิวเตอร์ ) computers

stamp ( แสตมป์ ) stamps

face (หน้า ) faces

2. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย s, ss, sh, ch, x, z ให้เติม es เช่น

Singular/Plural

glass ( แก้ว ) glasses

bus ( รถประจำทาง ) buses

church ( โบสถ์ ) churches

dish ( จาน ) dishes

box ( กล่อง ) boxes

quiz ( การสอบสั้นๆ ) quizes

3. คำนามที่ลงท้ายด้วย o และหน้า o เป็นพยัญชนะ เติม es เช่น

Singular/Plural

tomato ( มันฝรั่ง ) tomatoes

potato ( มันฝรั่ง ) potatoes

torpedo ( ตอร์ปิโด ) torpedoes

hero ( วีรบุรุษ ) heroes

echo ( เสียงก้อง ) echoes

ข้อยกเว้น คำนามที่ลงท้ายด้วย o บางคำที่ข้างหน้าเป็นสระหรือพยัญชนะ เติม s เช่น

Singular/Plural

auto (รถยนต์ ) autos

bamboo ( ไม้ไผ่ ) bamboos

studio (ห้องสตูดิโอ ) studios

kangaroo ( จิงโจ้ ) kangaroos

casino ( บ่อนการพนัน ) casinos

piano ( เปียโน ) pianos

tobacco ( ยาสูบ ) tobaccos

kilo ( กิโล ) kilos

ข้อยกเว้น นามที่ลงท้ายด้วย o บางคำจะเติม s หรือ es ได้ทั้งสองอย่าง

Singular/Plural

cargo ( สินค้า ) cargos,cargoes

mango ( มะม่วง) mangos,mangoes

mosquito ( ยุง ) mosquitos, mosquitoes

buffalo ( ควาย ) buffalos, buffaloes

motto ( ภาษิตประจำใจ ) mottos,mottoes

zero ( เลขศูนย์ ) zeros, zeroes

4. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เช่น

Singular/Plural

army ( กองทัพ ) armies

lady ( สุภาพสตรี ) ladies

family ( ครอบครัว ) families

library ( ห้องสมุด ) libraries

baby ( เด็ก ) babies

ถ้าหน้า y เป็นสระ ให้เติมเพียง s

Singular/Plural

toy ( ของเล่น )toys

boy ( เด็กชาย )boys v

key ( กุญแจ )keys

day ( วัน ) days

monkey ( ลิง )monkeys

storey ( ชั้น )storeys

valley ( หุบเขา ) valleys

5. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe เปลี่ยนให้เป็น v แล้วเติม es เช่น

Singular/Plural

calf ( ลูกวัว) calves

wolf ( หมาป่า ) wolves

thief ( ขโมย ) thieves

life ( ชีวิต ) lives

knife ( มีด ) knives

wife ( ภรรยา ) wives

half ( ครึ่ง ) halves

ยกเว้นคำต่อไปนี้เติม s เท่านั้น

Singular/Plural

belief ( ความเชื่อถือ) beliefs

dwarf ( คนแคระ ) dwarfs

brief ( สำนวนคดีความ ) briefs

grief ( ความเศร้าโศก ) griefs

chef ( หัวหน้าพ่อครัว ) chefs

gulf ( อ่าว ) gulfs

chief ( หัวหน้า) chiefs

reef (หินโสโครก ) reefs

cliff ( หน้าผา ) cliffs

safe ( ตุ้นิรภัย) safes

คำต่อไปนี้ทำได้ 2 แบบคือ

Singular/Plural

scarf ( ผ้าพันคอ ) scarfs,scarves

roof ( หลังคา ) roofs,rooves

staff (คณะบุคคล ) staffs,staves

wharf (ท่าเรือ ) wharfs ,wharves

ุ6. ทำเป็นนามพหุพจน์โดยเปลี่ยนภายในคำ

Singular/Plural

goose ( ห่าน ) geese

man ( ผู้ชาย ) men

louse ( เหา,หมัด ) lice

woman (ผู้หญิง ) women

mouse ( หนู ) mice

ox ( วัว ) oxen

foot ( เท้า ) feet

child ( เด็ก ) children

tooth ( ฟัน ) teeth

7. คำต่อไปนี้เหมือนกันทั้งรูปพหูพจน์ และ เอกพจน์

Singular & Plural

aircraft ( เครื่องบิน )

herring ( ปลาเฮอริง )

deer ( กวาง )

species ( ชนิด )

carp ( ปลาคาร์พ )

salmon ( ปลาซาลมอน )

bison ( วัวกระทิง )

corps ( กองร้อย )

fish ( ปลา )

mackerel ( ปลาแมคเคอเรล )

shellfish( สัตว์น้ำที่มีเปลือก )

series ( ชุด )

sheep ( แกะ )

trout ( ปลาเทร้า )

barracks ( โรงเรือนทหาร )

8. คำนามต่อไปนี้มีรูปพหูพจน์แต่ใช้อย่างเอกพจน์

economics (วิชา เศรษฐศาสตร์ )

civics ( วิชาหน้าที่พลเมือง )

works ( โรงงาน ผลงาน )

ethics (วิชาศีลธรรม)

mumps ( คางทูม)

news ( ข่าว )

mathematics ( คณิตศาสตร์ )

teens ( คนวัย 13 – 19 ปี )

ashes ( ขี้เถ้า )

See also  AM กับ PM ใช้ต่างกันยังไง และใช้ตอนไหน? - English Tips EP.1 | หน่วยนับ ภาษาอังกฤษ

mechanics ( กลสาสตร์ )

twenties ( คนวัย 20-29 )

measles ( หัด )

politics ( การเมือง )

thirties ( คนวัย 30 – 39 )

tactics ( กลยุทธ )

sciences ( วิทยาศาสตร์ )

headquarters ( สำนักงานใหญ่)

means ( วิธี )

statistics (วิชาสถิติ )

whereabouts ( ที่อยู่ )

เช่น Mathematics is my favorite subject.

Measles is still a fairly serious childhood disease in some countries.

9. คำนามต่อไปนี้มีรูปพหูพจน์และใช้อย่างความหมายพหูพจน์ เช่น

arms ( อาวุธ )

pajamas ( ชุดนอน )

thanks ( ความขอบคุณ )

assets (ทรัพย์สิน )

scissors ( กรรไกร )

shorts ( กางเกงขาสั้น )

auspices ( ฤกษ์ )

drawers ( ลิ้นชัก )

wages ( ค่าจ้าง )

biceps ( กล้ามเนื้อแขน )

sheers ( กรรไกรยาว )

intestines ( ลำใส้ใหญ่ )

clothes ( เสื้อผ้า )

suds ( ฟองสบู่ )

goods ( สินค้า )

contents ( สารบัญ )

spectacles ( แว่นตา )

eyeglasses ( แว่นตา )

customs ( ภาษีศุลกากร )

earnings ( รายได้ )

trousers,pants ( กางเกง )

jeans ( กางเกงจีนส์ )

binoculars ( กล้องส่องทางไกล )

sandals ( รองเท้าแตะ )

remains ( ซากที่เหลืออยู่ )

credentials ( หนังสือรับรอง )

เช่น My trousers are too long.

The company’s earings have increased for the last five years.

10. นามต่อไปนี้มีรูปเป็นเอกพจน์ แต่ใช้ในความหมายพหูพจน์

people( ประชาชน )

cattle ( ปศุสัตว์ )

youth ( คนหนุ่มสาว )

police ( ตำรวจ )

majority ( คนส่วนมาก )

swine ( สัตว์พันธุ์หมู รวมทั้งหมูป่า)

poultry ( สัตว์ปีก )

minority ( คนส่วนน้อย )

clergy ( พระฝรั่ง )

offspring ( ลูก )

เช่น They are nice people.

The police are looking for the Olympic Park bomber.

11. นามต่อไปนี้ เมื่อเป็นเอกพจน์มีความหมายอย่างหนึ่ง และเมื่อเป็นพหูพจน์มีความหมายอีกอย่างหนึ่ง

Singular/Plural

advice ( คำแนะนำ ) advices ( รายงาน )

air ( อากาศ ) airs (การวางท่าหยิ่ง )

color ( สี ) colors ( ธงประจำกองทหาร ธงชาติ )

compass ( เข็มทิศ ) compasses ( วงเวียน )

content ( ความพอใจ ) contents ( สารบัญ )

copper ( ทองแดง ) coppers ( เหรียญทองแดง )

custom ( ธรรมเนียม ประเพณี ) customs ( ศุลกากร )

draught ( กระแสลม ) draughts ( หมากรุกฝรั่ง )

dump (ที่ทิ้งขยะ ) dumps ( ความหดหู่ )

effect ( ผลกระทบ ) effects ( ทรัพย์สิน )

force ( อิทธิพล ) forces ( กองทัพ )

good ( ดี ) goods ( สินค้า )

ground ( ดิน ) grounds ( เหตุผล )

iron ( เหล็ก ) irons ( โซ่ตรวน )

manner ( วิธี อาการ) manners ( มารยาท )

minute ( นาที ) minutes ( รายงานการประชุม )

physic ( ยา ) physics ( วิชาฟิสิกส์ )

quarter ( หนึ่งในสี่ ) quarters ( ที่อยู่อาศัย )

return ( การกลับ ) returns ( ผลกำไร ผลตอบแทน )

sand ( ทราย ) sands ( หาดทราย )

spirit ( น้ำใจนักกีฬา,วิญญาณ ) spirits ( เหล้า ปีศาจ )

water ( น้ำ ) waters ( แหล่งน้ำ น่านน้ำ )

work ( งาน ผลงาน ) works ( โรงงาน )

Share this:

Like this:

ถูกใจ

กำลังโหลด…

[NEW] คำนามเอกพจน์ (Singular Noun) และคำนามพหูพจน์ (Plural Noun) ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย | ox พหูพจน์ – NATAVIGUIDES

คำนามเอกพจน์ คือ คำนามที่แสดงถึงสิ่งของเพียงชิ้นเดียว คนๆเดียว หรือสัตว์ตัวเดียว เช่น กระเป๋า 1 ใบ (a bag) ผู้ชาย 1 คน (a man) พูดง่ายๆเลยก็คือ อะไรก็ตามที่มีเพียงหนึ่งหน่วย

คำนามพหูพจน์ คือ คำนามที่แสดงถึงสิ่งของที่มีมากกว่า 1 ชิ้น เช่น กระเป๋า 2 ใบ (2 bags) ผู้ชาย 4 คน (4 men) เป็นต้น

อย่างที่เรารู้กันดีว่า ในภาษาอังกฤษเวลาที่เราต้องการเปลี่ยน “คำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์” เพื่อบอกปริมาณสิ่งของที่เพิ่มขึ้นนั้นสามารถทำได้หลายวิธี มาดูกันว่ามีวิธีการใดบ้าง
วิธีการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์มีทั้งหมด 7 วิธีด้วยกัน

1. เติม –s ท้ายคำนามได้เลย

       ได้ยินกันบ่อยมากกก เรื่องของการ เติม –s เวลาที่เราต้องการพูดถึงคำนามที่มีมากกว่าหนึ่ง ส่วนมากเราสามารถเติม –s ไปหลังคำนามได้เลย เช่น ห้างสรรพสินค้า 3 แห่ง จากเดิมที่ใช้ Mall ก็ให้เติม –s ลงไป เป็น Malls แทน

ตัวอย่าง I heard that Central will renovate three of their shopping malls this year.

2. หากคำนามลงท้ายด้วย ch, s, ss, sh, x, และ z ต้องเติม -es ท้ายคำนั้นๆ

Singular
Plural
คำแปล

bush (บุช)
bushes (บุช-เชส)
พุ่มไม้

bus (บัส)
buses (บัส-เซส)
รถเมล์

dress (เดรส)
dresses (เดรส-เซส)
ชุดกระโปรง

church (เชิร์ช)
churches (เชอร์-เชส)
โบสถ์

3. คำนามที่ลงท้ายด้วย O แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ เติม –s หรือ เติม –es
– ส่วนมากแล้วคำนามที่ลงท้ายด้วย –o มักจะเติม –s ได้เลย เช่น Studio (สตูดิโอ) เปลี่ยนเป็น studios (สตูดิโอส) , Zoo (ซู) เปลี่ยนเป็น zoos (ซูส)
– บางคำที่ลงท้ายด้วย –o จะต้องเติม –es เช่น

Singular
Plural
คำแปล

buffalo (บัฟ-ฟา-โลว์)
buffaloes (บัฟ-ฟา-โลว์ส)
ควาย

domino (ดอ-มิ-โนว์)
dominoes (ดอ-มิ-โนว์ส)
โดมิโน่

hero (ฮี-โรว์)
heroes (ฮี-โรว์ส)
ฮีโร่

echo (เอ็ค-โคว์)
echoes (เอ็ค-โคว์ส)
เสียงก้อง

mosquito (มอส-กี-โทว์)
mosquitoes (มอส-กี-โทว์ส)
ยุง

potato (เพอะ-เท-โทว์)
potatoes (เพอะ-เท-โทว์ส)
มันฝรั่ง

tomato (โท-เม-โทว์)
tomatoes (โท-เม-โทว์ส)
มะเขือเทศ

 

4.

คำนามที่ลงท้ายด้วย –y แบ่งเป็น 2 ประเภท คือเติม-s หรือเติม –es

    ถ้าหน้า –y เป็นสระ –a, -e, -i, -o, -u คำนามตัวนั้นจะต้องเติม –s เช่น

Singular
Plural
คำแปล

monkey (มัง-คิ)
monkeys (มัง-คิส์)
ลิง

birthday (เบิร์ธ-เดย์)
birthdays (เบิร์ธ-เดย์ส)
วันเกิด

key (คีย์)
keys (คีย์ส)
กุญแจ

way (เวย์)
ways (เวย์ส)
เส้นทาง

chimney (ชิม-นีย์)
chimneys (ชิม-นีย์ส)
ปล่องไฟ

 สระในภาษาอังกฤษมีอยู่ 5 ตัว คือ a, e, i, o, u

    ถ้าหน้า –y เป็นพยัญชนะ เราต้องตัด y เป็น i แล้วเติม –es เช่น

Singular
Plural
คำแปล

enemy (เอเน-มิ่)
enemies (เอเนมิ่ส์)
ศัตรู

berry (เบร์-ริ่)
berries (เบร์ริ่ส์)
ลูกเบอร์รี่

duty (ดิว-ทิ่)
duties (ดิว-ทิ่ส์)
หน้าที่

spy (สปาย)
spies (สปายส์)
สายลับ

library (ไล-แบร-ริ่)
libraries (ไล-แบร-ริ่ส์)
ห้องสมุด

5. คำนามที่ลงท้ายด้วย –f หรือ –fe ให้เปลี่ยนตัว –f หรือ –fe เป็น –v แล้วเติม –es เช่น

Singular
Plural
คำแปล

 life (ไลฟ)
lives (ลายฟส์)
ชีวิต

 shelf (เชลฟ์)
shelves (เชลฟส์)
ชั้นวางของ

 loaf (โลฟ)
loaves (โลฟส์)
ก้อนขนมปัง

 thief (ธีฟ)
thieves (ธีฟส์)
โจร

 wife (ไวฟ)
wives (ไวฟส์)
ภรรยา

6. คำนามบางคำ เวลาทำให้เป็นพหูพจน์ เราต้องเปลี่ยนรูปคำนั้นทันที
อันนี้เรามักจะพบเห็นกันอยู่บ่อยๆ เช่น

Singular
Plural
คำแปล

child (ชายลด์)
children (ชิล-เดริน)
เด็ก

tooth (ทูธ)
teeth (ทีธ)
ฟัน

foot (ฟุท)
feet (ฟีท)
เท้า

mouse (เมาส์)
mice (ไมส์)
หนู

man (แมน)
men (เม็น)
ผู้ชาย

7. คำนามบางคำ สามารถใช้รูปเดิมได้ทั้งเวลาเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์

        อันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนรูป หรือเติมอะไรเลย ส่วนมากก็จะเป็นคำที่เกี่ยวกับสัตว์ทั้งนั้น มาดูกันว่ามีคำไหนบ้าง เช่น

 • fish 

 • deer  

 • sheep  

8. คำนามบางคำเป็นพหูพจน์อยู่เสมอ
คือต้องมี –s หรือ –es ต่อท้ายตลอด ไม่มีไม่ได้ เช่น

 • scissors

 • pants    

 • clothes    

 • jeans    

 • glasses   

 • noodles    

 • goods    

หลักการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์

1. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย s, ss, x, sh, ch, zz, และ z ให้เติม es ง่ายเวลาออกเสียง

 • bus – buses (รถประจำทาง)

 • kiss – kisses (จูบ)

 • fox – foxes (สุนขจิ้งจอก)

 • brush – brushes (แปรง)

 • witch – witches (แม่มด)

 • buzz – buzzes (เสียงของผึ้ง)

2. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย  o และหน้า o เป็นพยัญชนะ ให้เติม es

 • buffalo – buffaloes (ควาย)

 • mango – mangoes (มะม่วง)

 • tomato – tomatoes (มะเขือเทศ)

 • potato – potatoes (มันฝรั่ง)

*Remark* …ยกเว้นบางคำที่ข้างหน้า o เป็นพยัญชนะสามารถเติม s ได้เลย นักเรียนจะต้องสังเกตและจดจำคำศัพท์และการใช้ s และ es จากตัวอย่างที่ให้

ตัวอย่าง การเติม s หลังคำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย  o และหน้า o เป็นพยัญชนะ ให้เติม s ได้เลย

 • piano – pianos (เปียโน)

 • memo – memos (บันทึกข้อความ)

 • solo – solos (การบันเลงเพลงเดี่ยว)

 • photo – photos (รูปถ่าย)

3. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย o และหน้า o เป็นสระ ให้เติม s ได้เลย

 • radio – radios (วิทยุ)

 • bamboo – bamboos (ไม้ไผ่)

4. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es

 • baby – babies (เด็กทารก)

 • copy – copies (สำเนา)

 • lady – ladies (สุภาพสตรี/คุณผู้หญิง)

 • candy – candies (ลูกกวาด/ลูกอม)

5. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นสระ ให้เติม s ได้เลย

 • toy – toys (ของเล่น)

 • boy – boys (เด็กผู้ชาย)

 • day – days (วัน)

 • monkey – monkeys (ลิง)

6. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe  ให้เปลี่ยน f หรือ fe เป็น v แล้วเติม es

 • knife – knives (มีด)

 • leaf – leaves (ใบไม้)

 • half – halves (ครึ่งหนึ่ง)

 • shelf – shelves (ชั้นวางของ)

 • wife – wives (ภรรยา)

 • thief – thieves (ขโมย)

*Remark* …ยกเว้นบางคำที่ข้างหน้า f เป็นพยัญชนะ ให้เติม s ได้เลย โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยน f หรือ ef เป็น v ก่อน

 • gulf – gulfs (อ่าว)

 • cliff – cliffs (หน้าผา)

 • scarf – scarfs หรือ scarves (ผ้าพันคอ) เมื่อเปลี่ยนเป็นพหูพจน์จะใช้ได้ทั้งสองแบบ

7. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe และหน้า f หรือ fe เป็นสระ ให้เติม s ได้เลย

 • roof – roofs (หลังคา)

 • belief – beliefs (ความเชื่อ)

 • chief – chiefs (หัวหน้า)

 • proof – proofs (หลักฐาน/พิสูจน์)

 • grief – griefs (ความเศร้าโศก)

 • fife – fifes (ขลุ่ย)

 • safe – safes (ตู้นิรภัย)

8. คำนามเอกพจน์เปลี่ยนรูปไปเลย เมื่อเป็นพหูพจน์

 • man – men (ผู้ชาย)

 • woman – women (ผู้หญิง)

 • tooth – teeth (ฝัน)

 • ox – oxen (วัวตัวผู้)

 • louse -lice (เหา/หมัด)

 • child – children (เด็ก)

 • mouse – mice (หนู)

 • person – people (คน/ประชาชน)

*Remark* …ยกเว้นบางคำที่มาจากภาษาลาตินหรือกรีก จะมีรูปเป็นพหูพจน์ตามภาษษเดิม

 • crisis – crises (เหตุฉุกเฉิน)

 • basis – bases (หลักสำคัญ/หลักเกณฑ์)

 • thesis – theses (ข้อสมมติ/วิทยานิพนธ์)

 • analysis – analyses (การวิเคราะห์)

9. คำนามมีรูปเหมือนกันทั้งคำนามเอกพจน์และคำนามพหูพจน์

 • dear – dear (กวาง)

 • fish* – fish (ปลา)

 • sheep – sheep (แกะ)

 • salmon – salmon (ปลาแซลมอน)

 • cod – cod (ปลาคอด)

 • trout -trout (ปลาเทราท์)

*Remark* …เราสามารถเติม es หลัง fish เมื่อต้องการจะสื่อ หรือบอกว่ามี ปลาหลายสายพันธุ์

10. คำนามต่อไปนี้เป็นรูปพหูพจน์ แต่ต้องใช้เป็นเอกพจน์เสมอ

 • tactics (กลวิธี)

 • news (ข่าว)

 • headquarters (กองบัญชาการ)

 • means (วิธี)

 • statistics (สถิติ)

 • alms (การให้ทาน)

 • folks (สมาชิกในครอบครัว)

 • United Nations (สหประชาชาติ)


หลักการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์ Singular and Plural


คำนามเอกพจน์ คำนามพหูพจน์ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์singular plural

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

หลักการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์ Singular and Plural

မူႏပေႏသꩻဖြုံႏထို(มู้ เป้ สะ โพร้ง โฐ ) – ထွိုင်ႏရုဲင်းခွန်ทึ้งไร้ขุน


ထွိုင်ႏရုဲင်းခွန် ทึ้งไร้ขุน เพลงปะโอ
https://www.youtube.com/user/khun91

မူႏပေႏသꩻဖြုံႏထို(มู้ เป้ สะ โพร้ง โฐ ) - ထွိုင်ႏရုဲင်းခွန်ทึ้งไร้ขุน

ประธานเอกพจน์ พหูพจน์อย่างง่าย


การแบ่งประธานออกเป็นประธานเอกพจน์และประธานพหูพจน์ ในภาษาอังกฤษ จะช่วยให้ง่ายต่อการเลือกใช้คำกริยาที่ถูกต้องตามประธานและ Tense ค่ะ ครูตาลลืมอธิบายประธาน I ในตัวอย่างสไลด์สุดท้าย ขออธิบายตรงนี้นะคะ
I ใช้แบบเดียวกับประธานพหูพจน์ทั้งหมด ยกเว้น Verb to Be ค่ะ I จะใช้กับ am และ was เท่านั้นค่ะ

ประธานเอกพจน์ พหูพจน์อย่างง่าย

หลักการเติม S ในภาษาอังกฤษ หายงงได้ในคลิปเดียว 10 นาที


www.englishleklek.tv
Line ID: @englishleklek

Note !
อย่าลืมมา join group ติวโจทย์ TOEIC แบบใหม่ของพี่เล็กกันได้ที่
https://www.facebook.com/groups/531233361052037

Hilight!
เปิดแล้วคอร์สติว TOEIC Level up สำหรับคนที่อยากเพิ่มคะแนน TOEIC ให้ถึงเป้า
update แนวข้อสอบแบบใหม่ดูรายละเอียดได้ทาง
https://www.englishleklek.tv/courses/newtoeic_reading_online/
ติวโทอิค ติวTOEIC สอบTOEIC เพิ่มคะแนนTOEIC

หลักการเติม S ในภาษาอังกฤษ หายงงได้ในคลิปเดียว 10 นาที

สล็อตpg สล็อตออนไลน์ สล็อต Fortune Ox pg slot สูตรล่อทอง ทุน100 กำไร16,000


สล็อตpg สล็อตออนไลน์ สล็อต Fortune Ox pg slot สูตรล่อทอง ทุน100 กำไร16,000

👉การพนันเป็นสิ่งไม่ดี👈
👉ไม่แนะนำให้ทำตาม นะครับ👈
👉จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้น👈
“ไม่สนับสนุนให้เล่นตามนะคับรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นคับ”
ลิงก์ช่อง ฟรีสปิน ชุปแป้งทอด
👉👉👉: https://bit.ly/3v9WxTL
🎊ขอบคุณมากค้าบบบ🎊
สล็อตpg สล็อตออนไลน์ สล็อต

สล็อตpg สล็อตออนไลน์ สล็อต Fortune Ox pg slot สูตรล่อทอง ทุน100 กำไร16,000

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ox พหูพจน์

Leave a Reply

Your email address will not be published.