Skip to content
Home » [Update] Grammar: รวมคำกริยา (Verb) ที่ใช้คู่กับคำบุพบท (Preposition) ต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ | ฉวยโอกาส ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

[Update] Grammar: รวมคำกริยา (Verb) ที่ใช้คู่กับคำบุพบท (Preposition) ต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ | ฉวยโอกาส ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

ฉวยโอกาส ภาษาอังกฤษ: คุณกำลังดูกระทู้

Table of Contents

ในภาษาอังกฤษ คำนาม คำกริยา และคำคุณศัพท์บางคำมักจะใช้คู่กับคำบุพบท หรือบุพบทเฉพาะที่ต้องใช้กับคำนี้เท่านั้น เราเรียกกลุ่มคำที่ใช้ร่วมกันว่า Collocation ซึ่งเราได้รวมคำกริยา (Verb) ที่ใช้คู่กับคำบุพบท (Preposition) ต่าง ๆ มาไว้ให้พร้อมประโยคตัวอย่าง

 

Verb + Preposition ‘in’

arrive in (a city, country) หมายถึง มาถึง (เมือง, ประเทศ)

Ex. I arrived in Italy yesterday.
     (ฉันมาถึงอิตาลีเมื่อวานนี้)

believe in หมายถึง เชื่อในการมีตัวตนอยู่ของ… / เชื่อในพลังความสามารถของ…    

Ex. Do you believe in Father Christmas?
     (คุณเชื่อว่าซานตาคลอสมีจริงไหม?)

Ex. He is a man who believes in his own abilities.
     (เขาเป็นผู้ชายที่เชื่อในความสามารถของตัวเขาเอง)

 

dressed in หมายถึง สวมใส่เสื้อผ้า

Ex. Women dressed in  agorgeous dress at the party last night.
     (พวกผู้หญิงสวมใส่ชุดหรูในงานปาร์ตี้เมื่อคืนนี้)

interested in (something, someone) หมายถึง สนใจ

Ex. I’m interested in playing guitar.
     (ฉันสนใจในการเล่นกีต้าร์)
หมายเหตุ : interested in someone หมายถึง มีความสนใจในเชิงรักใคร่

See also  นับเลข 1-100 ภาษาอังกฤษ | Numbers 1-100 | Learn and song | 24 ภาษา อังกฤษ

 

participate in (something) หมายถึง มีส่วนร่วม

Ex. I cannot participate in this because of another meeting at that time.
     (ฉันไม่สามารถมีส่วนร่วมในการประชุมนี้ได้ เพราะมีประชุมอื่นในเวลานั้น)

succeed in (doing something) หมายถึง ประสบความสำเร็จ (ในการทำบางสิ่ง)

Ex. He succeeded in crossing the Pacific Ocean by boat.
     (เขาประสบความสำเร็จในการล่องเรือข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก)

Verb + Preposition ‘for’

account for หมายถึง คำนวณ ทำบัญชี

Ex. Can you account for all the money you spent?
     (คุณทำบัญชีสำหรับเงินทั้งหมดที่คุณใช้ไปได้ไหม?)
 

blame (someone) for (something) หมายถึง ตำหนิ

Ex. I don’t blame you for what you’re thinking.
     (ฉันไม่ตำหนิคุณที่คุณคิดอะไรอย่างนั้นหรอก)

care for (someone) หมายถึง ดูแล

Ex. Nui is caring for her 80-year-old grandmother.
     (นุ้ยกำลังดูย่าวัย 80 ของเธอ)

exchange (something) for (something) หมายถึง แลกเปลี่ยน

Ex. I exchanged baht for dollars.
     (ฉันแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นดอลล่าร์)

forgive (someone) for (something) หมายถึง ยกโทษให้, ให้อภัย

Ex. She has forgiven her husband for everything.
     (เธอให้อภัยสามีของเธอสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง)

pay for หมายถึง จ่าย

Ex. I paid 3,000 baht for this bag.
     (ฉันจ่ายไป 3,000 บาทเพื่อกระเป๋าใบนี้)

search for หมายถึง ค้นหา

Ex. I’ve been searching for the same kind of shoes as these.
     (ฉันกำลังหารองเท้าที่ใส่สบายเหมือนคู่นี้)

work for (a company/person) หมายถึง ทำงาน

Ex. I work for True PlookPanya Media.
     (ฉันทำงานให้กับทรูปลูกปัญญามีเดีย)

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ >> รวมคำกริยาที่ใช้คู่กับคำบุพบท ‘for’

Verb + Preposition ‘to’

adapt to หมายถึง ปรับให้เข้า, ทำให้เหมาะ

Ex. We are looking for an employee who is able to adapt to a variety of situation.
     (พวกเรากำลังมองหาลูกจ้างที่สามารถปรับตัวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้)

belong to หมายถึง เป็นของ

Ex. This car belongs to me.
     (รถยนต์คันนี้เป็นของฉัน)

consent to (something) หมายถึง อนุญาตให้, ยินยอมให้

Ex. Mother did not consent to my keeping rabbits.
     (แม่ไม่อนุญาตให้ฉันเลี้ยงกระต่าย)

explain (something) to (someone) หมายถึง อธิบาย, ชี้แจง

Ex. Can you explain to me how to bake a cake?
    (คุณช่วยอธิบายเรื่องวิธีอบเค้กให้ฉันหน่อยได้ไหม?)

get used to หมายถึง คุ้นเคย, เคยชิน

Ex. I got used to living alone.
     (ฉันเคยชินกับการใช้ชีวิตคนเดียว)

happen to หมายถึง เกิดขึ้น

Ex. I don’t know what happened to me.
     (ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉัน)

object to หมายถึง คัดค้าน

Ex. I will not object to your plan.
     (ฉันจะไม่คัดค้านโครงการของคุณ)

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ >> รวมคำกริยาที่ใช้คู่กับคำบุพบท ‘to’

Verb + Preposition ‘on’

agree on (something) หมายถึง ตัดสิน, เลือก, ตกลง

Ex. We agreed on a date for the next meeting.
     (พวกเราเลือกวันที่จะประชุมกันสัปดาห์หน้าแล้ว)

base on หมายถึง มาจากรากฐาน, มีพื้นฐานจาก

Ex. This movie is based on a true story.
     (ภาพยนตร์เรื่องมีพื้นฐานมาจากเรื่องจริง)

comment on หมายถึง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

Ex. I look forward to your comments on the report.
     (ฉันตั้งตารอความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับรายงาน)

decide on หมายถึง ตัดสินให้, ยินยอมให้

Ex. I want to decide on the meeting place.
     (ฉันอยากให้ตัดสินใจกันเรื่องสถานที่ประชุม)

elaborate on หมายถึง ให้รายละเอียดเพิ่มเติม

Ex. Could you elaborate on that last point?
     (คุณให้รายละเอียดเพิ่มเติมในจุดสุดท้ายนี้ได้ไหม?)

plan on หมายถึง วางแผน, วางโครงการ

Ex. I plan on moving to Japan someday.
     (ฉันวางแผนจะย้ายไปญี่ปุ่นในสักวันหนึ่ง)
**Plan on จะต้องตามด้วย V-ing**

waste (money/time) on หมายถึง ใช้เงินหรือใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์

Ex. Don’t waste time on pointless disputes.
     (อย่าเสียเวลาไปกับการโต้เถียงที่ไร้ประโยชน์)

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ >> รวมคำกริยาที่ใช้คู่กับคำบุพบท ‘on’

 

Verb + Preposition ‘of’

accuse (someone) of (something) หมายถึง กล่าวหา, ฟ้องร้อง    

Ex. The woman accused him of stealing her car.
     (ผู้หญิงคนนั้นกล่าวหาเขาว่าขโมยรถของเธอ)

 

consist of หมายถึง ประกอบด้วย  

 

Ex. The committee consists of five members.
     (คณะกรรมการประกอบไปด้วยสมาชิก 5 คน)
   

dream of หมายถึง ฝัน    

Ex. He dreams of becoming a president someday.
     (เขาใฝ่ฝันว่าจะได้เป็นประธานาธิบดีในสักวันหนึ่ง)

ข้อสังเกตเพิ่มเติม : ถ้าเป็นความใฝ่ฝันหรือความหวังใช้ dream about หรือ dream of ก็ได้ แต่ถ้าเป็นความฝันขณะหลับจะใช้ dream about เท่านั้น

See also  [Update] Noun คืออะไร มีการใช้อย่างไร | plural nouns คือ - NATAVIGUIDES

get rid of หมายถึง ขจัด, กำจัด   

Ex. I am trying to get rid of a bad smell in my room.
     (ฉันกำลังพยายามกำจัดกลิ่นเหม็นภายในห้องออกไป)
 

hear of หมายถึง ได้ยิน

Ex. This is a company I have not heard of before.
     (นี่เป็นบริษัทที่ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย)
 

suspect (someone) of (something) หมายถึง สงสัย    

Ex. I suspected him of taking my money.
     (ฉันสงสัยเขาว่าหยิบเงินฉันไป)
 

take advantage of (someone/something/situation) หมายถึง หาผลประโยชน์, เอาเปรียบ, ฉกฉวยโอกาส

Ex. He took advantage of my sister’s honest character.
     (เขาหาผลประโยชน์จากความจริงใจของน้องสาวของฉัน)

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ >> รวมคำกริยาที่ใช้คู่กับคำบุพบท ‘of’

Verb + Preposition ‘with’

argue with (someone) หมายถึง โต้เถียง

Ex. Mark argued with the taxi driver about the fare.
     (มาร์กเถียงกับคนขับแท็กซี่เกี่ยวกับค่าโดยสาร)

be bored with หมายถึง เบื่อ, เบื่อหน่าย

Ex. We got a little bored with them.
     (พวกเราเบื่อพวกเขานิดหน่อยน่ะ)

be content with หมายถึง ทำให้พอใจ

Ex. He does not seem to be content with his job.
     (ดูเหมือนว่าเขาจะไม่พอใจงานของเขา)

deal with หมายถึง จัดการ, ดำเนินงาน

Ex. Law courts must deal with lawbreakers.
     (ศาลต้องจัดการกับคนที่ทำผิดกฎหมาย)

be familiar with หมายถึง คุ้นเคย

Ex. I’m familiar with this song.
     (ฉันรู้จักเพลงนี้ดี)

have patience with หมายถึง อดทน

Ex. I had no patience with my nosy neighbors.
     (ฉันทนไม่ไหวกับพวกเพื่อนบ้านที่ส่งเสียงดัง)

provide (someone) with หมายถึง จัดหาให้

Ex. I provided my friends with food.
     (ฉันจัดหาอาหารให้เพื่อน ๆ ของฉัน)

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ >> รวมคำกริยาที่ใช้คู่กับบุพบท ‘with’

 

Verb + Preposition ‘about’

argue about (something) หมายถึง โต้เถียง

Ex. They are always arguing about money.
     (พวกเขาโต้เถียงกันเกี่ยวกับเรื่องเงินเสมอ)

dream about หมายถึง ฝัน

Ex. I had a dream about him.
     (ฉันฝันเกี่ยวกับเขา)

forget about หมายถึง ลืม

Ex. I am going to just forget about the things that happened yesterday.
     (ฉันจะลืมเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวาน)

hear about หมายถึง ได้ยิน

Ex. Did you hear about Mark?
     (คุณได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับมาร์กไหม?)

learn about หมายถึง เรียน

Ex. I’m learning about cooking from YouTube.
     (ฉันกำลังเรียนทำอาหารจากยูทูป)

speak about หมายถึง พูด

Ex. In today’s seminar, she spoke about environmental pollution.
     (ในการสัมมนาวันนี้ เธอพูดเกี่ยวกับมลพิษทางสิ่งแวดล้อม)

warn about หมายถึง ตักเตือน

Ex. The doctor warned me about the dangers of smoking.
     (คุณหมอเตือนฉันเกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหรี่

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ >> รวมคำกริยาที่ใช้คู่กับบุพบท ‘about’

 

Verb + Preposition ‘at’

angry at (someone) หมายถึง โกรธ

Ex. I’m angry at my girlfriend’s inability to express her feelings.
     (ฉันโกรธแฟนของฉันที่เธอไม่แสดงความรู้สึกของเธอออกมา)

gaze at หมายถึง จ้องมองบางสิ่งเป็นเวลานานและกำลังครุ่นคิด

Ex. we gazed at the beautiful scenery.
     (พวกเราจ้องมองทิวทัศน์อันสวยงามนั้น)

laugh at หมายถึง หัวเราะ

Ex. They suddenly laughed at me, when I said something stupid.
     (พวกเขาหัวเราะฉันทันที เมื่อฉันพูดบางอย่างโง่ ๆ ออกไป)

shout at หมายถึง ตะโกน

Ex. You were shouting at her, and I don’t like that.
      (แกกำลังตะคอกใส่เธอ และฉันก็ไม่ชอบนะ)
หมายเหตุ : มีความหมายเดียวกับ yell ดังนั้นสามารถใช้ yell at แทนได้

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ >> รวมคำกริยาที่ใช้คู่กับบุพบท ‘at’

 

Verb + Preposition ‘from’

borrow from หมายถึง ขอยืม…จาก…

Ex. I borrowed this book from Tom.
     (ฉันยืมหนังสือเล่มนี้จากทอม)

graduate from (a place) หมายถึง จบการศึกษาจาก…

Ex. I graduated from Kasetsart University in 2000.
     (ฉันจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปีค.ศ.2000)

hear from (someone) หมายถึง ได้รับการติดต่อจาก….

Ex. I look forward to hearing from you.
     (ฉันกำลังตั้งตารอได้รับการติดต่อจากคุณ)

keep (someone/something) from (doing something) หมายถึง ป้องกัน, ขัดขวาง (บางคน/บางสิ่ง) จาก (การทำบางสิ่ง)

Ex. He keeps her from doing what she does.
     (เขาขัดขวางเธอจากการกระทำอะไรก็ตามที่เธอทำ)

recover from (something) หมายถึง ฟื้นตัวจาก, ฟื้นไข้จาก

Ex. He will probably recover from injury next month.
     (เขาอาจฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บเดือนหน้า)

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ >> รวมคำกริยาที่ใช้คู่กับบุพบท ‘from’

 

Verb + Preposition ‘of’

accuse (someone) of (something) หมายถึง กล่าวหา, ฟ้องร้อง    

Ex. The woman accused him of stealing her car.
     (ผู้หญิงคนนั้นกล่าวหาเขาว่าขโมยรถของเธอ)
 

See also  ทุกคนเคยร้องไห้ - ป้าง นครินทร์「Official MV」 | เรียนยังไงให้เข้าใจ

consist of หมายถึง ประกอบด้วย  

Ex. The committee consists of five members.
     (คณะกรรมการประกอบไปด้วยสมาชิก 5 คน)
 

dream of หมายถึง ฝัน    

Ex. He dreams of becoming a president someday.
     (เขาใฝ่ฝันว่าจะได้เป็นประธานาธิบดีในสักวันหนึ่ง)

ข้อสังเกตเพิ่มเติม : ถ้าเป็นความใฝ่ฝันหรือความหวังใช้ dream about หรือ dream of ก็ได้ แต่ถ้าเป็นความฝันขณะหลับจะใช้ dream about เท่านั้น
 

get rid of หมายถึง ขจัด, กำจัด   

Ex. I am trying to get rid of a bad smell in my room.
     (ฉันกำลังพยายามกำจัดกลิ่นเหม็นภายในห้องออกไป)  
 

think of หมายถึง คิดถึง, นึกถึง    

Ex. I always think of him whenever I see that photo.
     (ฉันคิดถึงเขาเสมอเมื่อฉันเห็นรูปนั้น)

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ >> รวมคำกริยาที่ใช้คู่กับคำบุพบท ‘of’

[NEW] เพราะชีวิตแสนสั้น สิ่งที่ดีที่สุดจึงอาจเป็นการฉกฉวยวันเวลาเอาไว้ | ฉวยโอกาส ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

“Carpe diem. Seize the day, boys. Make your lives extraordinary.”

     ในโอกาสที่ภาพยนตร์ระดับตำนาน Dead Poets Society ครบรอบ 30 ปี เราขอพาคุณไปย้อนทวนความทรงจำกับคำพูดติดปากของคุณครูภาษาอังกฤษผู้เป็นที่รัก จอห์น คีทติง ผู้รับบทโดย โรบิน วิลเลียมส์ อย่าง “Carpe Diem” หรือ “Seize the day” ที่คอยย้ำเตือนลูกศิษย์ถึงชีวิตอันแสนสั้น ความไม่แน่นอนของวันพรุ่งนี้ และการก้าวออกมาจากความคุ้นชินเดิมๆ เพื่อทำทุกวันให้เหมือนเป็นวันสุดท้ายของชีวิต

     เราเชื่อว่าหลายคนเคยมีช่วงเวลาที่คิดย้อนกลับไปในอดีตแล้วถามตัวเองขึ้นว่า “ถ้าวันนั้นเลือกทำแบบนี้ วันนี้จะเป็นอย่างไร” บางคนอาจจะเคยมีความฝันอยากเป็นศิลปิน แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ต่อสู้ให้ได้มันมา เพราะกลัวว่าในวันข้างหน้าจะไม่มั่นคง บางคนอาจจะเคยอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ แต่ล้มเลิกความตั้งใจเพราะโดนเพื่อนในห้องแซวว่า ‘เนิร์ด’ หรือแม้แต่บางคนที่แอบชอบคนคนหนึ่งมาเป็นเวลานาน แต่ก็ไม่กล้าสารภาพความในใจออกไป จนสุดท้ายก็ต้องเก็บมาคิดทั้งชีวิตว่า ถ้าวันนั้นตัดสินใจพูดออกไป เราอาจจะได้การรักตอบมาก็ได้

 

 

     ในเรื่อง Dead Poets Society อาจารย์คีทติงเชื่อว่าเด็กนักเรียนทุกคนมีความฝันเป็นของตัวเอง เขาแหกกฎการสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนเก่าแก่ปฏิบัติมาหลายสิบปีด้วยการให้นักเรียนฉีกหน้าเกณฑ์การให้คะแนนบทกวีในหนังสือออก แล้วขึ้นไปยืนบนโต๊ะของตัวเอง พร้อมกับอนุญาตให้นักเรียนเรียกเขาว่า “O Captain! My Captain!” และที่สำคัญคือปลูกฝังความคิด ‘Carpe Diem’ ซึ่งเป็นวลีภาษาละตินที่แปลว่า ฉกฉวยวันเวลาเอาไว้ หรือใช้ชีวิตให้เต็มที่ ไว้กับเหล่าลูกศิษย์ เพื่อให้พวกเขาหัดฟังเสียงที่ซ่อนอยู่ในจิตใจ และใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองปรารถนา

     คำว่า Carpe Diem ปรากฏขึ้นครั้งแรกเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้ว ในหนังสือบทกวีชุด Odes เล่มที่ 1 ของ Quintus Horatius Flaccus หรือนักกวีชาวโรมันที่เป็นที่รู้จักในชื่อ โฮเรซ (Horace) โดยมีภาษาตันฉบับว่า

     Dum loquimur, fugerit invida

     Aetas: carpe diem, quam minimum credula postero

     หมายความว่า While we’re talking, envious time is fflleeing: pluck the day, put no trust in the future – ในขณะที่เราพูดคุยกันอยู่นั้น วันเวลาก็กำลังโบยบินหายไปอย่างรวดเร็ว: ฉกฉวยช่วงเวลานั้นเอาไว้ และอย่าไว้ใจอนาคต

     ในคำแปลต้นฉบับ ได้ให้ความหมายของ Carpe Diem ในภาษาอังกฤษว่า Pluck the day (as it is ripe) ซึ่งหมายถึงการดึงวันเวลานั้นอย่างรุนแรง (ในขณะที่มันกำลังสุกงอม) โดยวลีนี้ยังมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า seize (ฉกฉวย) enjoy (เพลิดเพลิน) และ make use of (ใช้บางอย่างให้เป็นประโยชน์) ด้วย

 

 

     เวลาผ่านมา 30 ปี วลี Carpe Diem ที่โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง Dead Poets Society ยังคงออกมาเตือนใจผู้คนทั่วโลกอยู่เสมอ โดยยังมีวลีใหม่ๆ ในความหมายเดียวกันปรากฏขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เช่น

     Live for the day – ใช้ชีวิตเพื่อวันนี้

     Grab the chance – ฉกฉวยโอกาสไว้

     และศัพท์สแลงอย่าง YOLO ซึ่งย่อมาจาก You only live once – คุณมีชีวิตแค่ครั้งเดียว

 

     แม้ว่าคำว่า Carpe Diem มักจะถูกนำไปผูกกับข้อความสร้างแรงบันดาลใจให้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ ออกจากบ้านไปเดินทางรอบโลก เล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีม แต่ความจริงแล้ว วลีนี้ไม่ได้หมายถึงการใช้ชีวิตอย่างตื่นเต้นโลดโผนในทุกวันเสมอไป เพราะมันยังหมายถึงการเชื่อมั่นในตัวเองและไม่ลังเลที่จะทำสิ่งที่หัวใจร้องเรียก แม้ว่าจะลำบาก ยากเย็น หรือน่ากลัวอย่างไร อาจจะเป็นทั้งเรื่องงาน ความฝัน ความสัมพันธ์ หรือเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่อยากทำมานานแต่ไม่เคยกล้า หรือไม่เคยมีโอกาสทำสักที เพราะใครจะรู้ ถ้าวันนี้เราไม่ฉกฉวยมันเอาไว้ วันพรุ่งนี้มันอาจจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็ได้

 

ที่มา:


ให้โอกาสฉันได้มั้ย มีโอกาสเท่าไหร่ โดยบังเอิญ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร


สอบถามเรื่องคอร์สได้ที่ไลน์ @ajarnadam หรือโทร 02 612 9300
รายละเอียดคอร์ส http://www.ajarnadam.tv/
FB: http://www.facebook.com/AjarnAdamBradshaw
IG: https://www.instagram.com/ajarnadam
Twitter: http://twitter.com/AjarnAdam

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ให้โอกาสฉันได้มั้ย มีโอกาสเท่าไหร่ โดยบังเอิญ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

600 วลีสำคัญในภาษาอังกฤษ


มาเรียนรู้วลีพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ซึ่งใช้กันทั่วไปในการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน!
ติดตามเสียงภาษาไทยและเสียงภาษาอังกฤษจะเล่มตามมา
โดยการฟังเสียงที่ได้ยินซ้ำ ๆ หลายครั้ง วลีที่คุณได้เรียนรู้จะยังคงอยู่ในหัวของคุณต่อไป
คุณต้องการที่จะพูดภาษาอังกฤษได้คล่องหรือไม่ หากต้องการแบบนั้นให้ลองอ่านออกเสียงไปพร้อม ๆ กับวิดีโอและเสียงที่ได้ยิน! หากคุณฝึกฝนซ้ำ ๆ วลีและคำศัพท์ต่าง ๆ ที่คุณจำได้จะเริ่มออกมาจากปากของคุณเองโดยธรรมชาติ
———————————————
บ่งบอกตัวตนของคุณเป็นภาษาอังกฤษ
https://youtu.be/nAVk_KU_1Mw แบบฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบช้าและง่าย

600 วลีสำคัญในภาษาอังกฤษ

ธรรมะเตือนสติ ข้อคิดดี ดี โดยพระอาจารย์ศักดา สุนฺทโร


Dhamma ธรรมะข้อคิด พระอาจารย์ศักดา
เสียงธรรมบรรยายโดยพระอาจารย์ศักดา สุทฺนโร
วัดไร่ป่าธรรม ภิมุก จ.ตราด พระนักเทศน์ชื่อดัง ที่ได้เผยแพร่ธรรมะดี ๆ
บนโลกออนไลน์มากกว่า สองพันคลิป ผ่านเฟซบุ๊กชื่อ “พระศักดา สุนฺทโร”
ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 2 ล้านคน โดยท่านทั้งเทศน์ ตั้งกล้องถ่ายเองและตัดต่อเอง
ด้วยมือถือธรรมดา ๆ ที่สำคัญทุกคลิปแฝงไว้ด้วยข้อคิด…ของการใช้ชีวิตอย่างมีสติ
ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟัง ผู้ชม ผู้แชร์

ธรรมะเตือนสติ ข้อคิดดี ดี โดยพระอาจารย์ศักดา  สุนฺทโร

ช่วงเวลา โอกาสสำคัญ ชั่วขณะ ในอีกสักพัก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ???


สอบถามเรื่องคอร์สได้ที่ไลน์ @ajarnadam หรือโทร 02 612 9300
รายละเอียดคอร์ส http://www.ajarnadam.tv/
FB: http://www.facebook.com/AjarnAdamBradshaw
IG: https://www.instagram.com/ajarnadam
Twitter: http://twitter.com/AjarnAdam

ช่วงเวลา โอกาสสำคัญ  ชั่วขณะ ในอีกสักพัก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ???

เทคนิคเก่งภาษาอังกฤษใน 5 นาที! | Sananthachat


ศนันอยากจะมาแชร์เทคนิคที่ศนันทำอยู่บ่อยๆในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษกันค่าา
เป็นเทคนิคง่ายๆใกล้ตัวเราเลย ใช้ง่าย สะดวก แล้วก็ไม่น่าเบื่อด้วย
ใครที่ดูวิดิโอนี้จบแล้วมีเทคนิคไหนอยากจะมาแชร์ ก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ มาแชร์ๆประสบการณ์กันได้เลยค่า 📖🎒

มาหาฝนที่อื่นๆ ด้วยนะ ❤️
https://www.instagram.com/sananthachat/ https://twitter.com/sananthachatth
https://www.instagram.com/getlostwithsanan/

เทคนิคเก่งภาษาอังกฤษใน 5 นาที!  | Sananthachat

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ฉวยโอกาส ภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *