Home » [Update] 10 คำถามฮิต พิชิตสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ | บท สัมภาษณ์ ภาษา อังกฤษ งาน โรงแรม – NATAVIGUIDES

[Update] 10 คำถามฮิต พิชิตสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ | บท สัมภาษณ์ ภาษา อังกฤษ งาน โรงแรม – NATAVIGUIDES

บท สัมภาษณ์ ภาษา อังกฤษ งาน โรงแรม: คุณกำลังดูกระทู้

สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ…หลายๆคนมักจะขาดความมั่นใจพอได้ยินว่าบริษัทที่ตัวเองสมัครไปต้องสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ แค่สัมภาษณ์ธรรมดาก็กังวลใจแล้ว นี่ยังเป็นภาษาอังกฤษอีก… โอยตายเลย ขืนเราไม่เตรียมพร้อมให้ดีมีหวังตกม้าตายเอาได้ง่ายๆ จริงๆแล้วการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษทั่วๆไป ย้ำว่าทั่วไปนะครับ บริษัทต้องการรู้ระดับทักษะภาษาอังกฤษของเรา ว่าสามารถใช้สื่อสารจริงได้ดีแค่ไหน

เรามาดูตัวอย่างคำถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษกันเลยครับ เรื่องแนะนำตัวนี่ขอข้ามไปก่อนเพราะเชื่อว่าหลายๆคนคงมีพื้นฐานอยู่แล้ว

คำถามแบบที่ 1: คุณสมบัติเฉพาะตัว (Personality)

เจอคำถามแบบนี้เข้าไปก็ต้องบรรยายถึงลักษณะเด่นของตัวเราที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทครับ อาจใช้คำคุณศัพท์หลายๆแบบเข้ามาช่วย

 1. Tell me about yourself. 

  (ไหนลองพูดเกี่ยวกับตัวคุณให้ฟังซิ)

 2. How would you describe your attitude towards work? 

  (คุณจะอธิบายทัศนคติในการทำงานของคุณอย่างไร) 

 3. What would you say about your personality? 

  (คุณมีลักษณะนิสัยอย่างไร)

 4. What inspires you to work?

  (อะไรเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานของคุณ)

 1. I’d say I’m hardworking and honest.

  (ผมเป็นคนขยันขันแข็งและซื่อสัตย์ครับ)

 2. I am a results-oriented person.

  (ดิฉันเป็นคนให้ความสำคัญกับผลลัพธ์)

 3. I am very outgoing and have the people skills needed to get customers interested.

  (ผมเป็นคนเข้าสังคมง่าย และมีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่จำเป็นในการทำให้ลูกค้าสนใจ)

 4. Challenging projects motivate me more than anything.

  (โครงการที่ท้าทายเป็นตัวกระตุ้นสำหรับผมมากกว่าสิ่งอื่นใด)

ตัวอย่างคำตอบยาว

I am an idealistic person. I want a job with a company that is making money, but also one that is helping people. I want to go home knowing that my work has helped others in their job or their personal life. I have to have a job where I believe in what I am doing.
ผมเป็นคนที่มีอุดมการณ์ ต้องการทำงานในบริษัทที่สร้างรายได้ แต่ก็ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วย ผมอยากกลับถึงบ้านด้วยความรู้สึกว่างานของผมได้ช่วยเหลือด้านการดำเนินชีวิตหรือการทำงานของผู้อื่น ผมต้องทำงานที่ผมศรัทธาว่ากำลังทำสิ่งนั้นอยู่

คำถามแบบที่ 2: เหตุผลการสมัครงาน (Reasons for Applying)

คำถามสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษแน่นอนต้องมีเหตุผลที่เราสมัครงานนี้ ก็บอกตามความเป็นจริงว่าเราอาจเรียนมาด้านนี้โดยตรง หรือบริษัทของเค้าโดดเด่นมากกว่าบริษัทอื่นๆก็ได้

 1. Why are you interested in this position?

  (ทำไมคุณถึงสนใจตำแหน่งนี้)

 2. Why do you think you are a good fit for this job?

  (ทำไมคุณถึงคิดว่าคุณเหมาะสมกับงานนี้)

 3. What do you know about our company?

  (คุณรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับบริษัทเรา)

 4. What do you hope to get out of a job?

  (คุณหวังว่าจะได้อะไรจากการทำงาน)

 1. This job is good fit for my background.

  (งานนี้เหมาะสมกับภูมิหลังของดิฉัน)

 2. With my negotiation skills, I feel I would be able to contribute a lot to the company.

  (ผมรู้สึกว่าจะมีส่วนช่วยบริษัทได้มากด้วยทักษะการเจรจาต่อรอง)

 3. I know this is the leading automobile company.

  (ผมรู้ว่าบริษัทนี้เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมยานยนต์)

 4. I want a job where I can contribute, and also learn.

  (ดิฉันต้องการงานที่สามารถมีส่วนช่วย ขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้งานไปด้วย)

ตัวอย่างคำตอบยาว

The first thing I look for in a job is the opportunity to better myself. I like jobs where I am forced to learn, and where I can get better at things over time. If a job isn’t challenging, I can’t improve my skills.
สิ่งแรกที่ผมใฝ่หาในงานคือโอกาสที่จะพัฒนาตนเองเสมอ ผมชอบงานที่บังคับให้ตนเองเรียนรู้ และที่ทำให้เติบโตขึ้นตามกาลเวลา ถ้างานไม่มีความท้าทายผมก็คงไม่สามารถพัฒนาทักษะตนเองได้

คำถามแบบที่ 3: รายละเอียดการทำงาน (About the Job)

ก่อนอื่นต้องทำการบ้านมาให้ดีนะครับว่าตำแหน่งที่ไปสมัครเนี่ย เค้ามี Job description อย่างไร เราต้องทำอะไรบ้าง และเรามีคุณสมบัติเหมาะสมรึเปล่า สามารถหาข้อมูลได้ตามกระทู้ต่างๆหรือถามจากผู้รู้ ส่วนเรื่องเงินเดือนควรรอให้ผู้สัมภาษณ์เสนอมาก่อน

 1. What skills do you think are needed for this position?

  (คุณคิดว่าทักษะอะไรบ้างที่จำเป็นต่องานตำแหน่งนี้)

 2. Tell me what skills or experiences you have that would be useful for this job.

  (ช่วยบอกหน่อยว่าคุณมีทักษะหรือประสบการณ์อะไรที่เป็นประโยชน์สำหรับงานนี้)

 3. How much do you expect to earn at this position?


  (คุณคาดหวังเงินเดือนเท่าไหร่ในตำแหน่งนี้)

 1. A solid understanding of the market is most important.

  (ความเข้าใจด้านการตลาดอย่างลึกซึ้งนั้นสำคัญที่สุด)

 2. I have worked in advertising before, and I have a degree in design.

  (เมื่อก่อนดิฉันเคยทำงานด้านโฆษณา แล้วก็มีปริญญาด้านการออกแบบด้วย)

 3. With my background and degree work, I feel something around 25,000 Baht would be acceptable.

  (เมื่อดูตามประวัติและประสบการณ์ส่วนตัวแล้ว ผมคิดว่าจะยอมรับเงินเดือนที่ประมาณ 25,000 บาท)

คำถามแบบที่ 4: ประวัติการศึกษา (Educational Experience)

คำถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษนี้จะย้อนเวลาไปสมัยที่เราเรียนอยู่ สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การทำงานควรเตรียมตัวด้านนี้เป็นพิเศษ

 1. What classes did you take that helped prepare you for this job?


  (คุณเรียนวิชาอะไรมาบ้างที่จะช่วยคุณเตรียมความพร้อมสำหรับงานนี้)

 2. Why did you choose business administration as your major?

  (ทำไมคุณเลือกบริหารธุรกิจเป็นวิชาเอก)

 3. Which subjects did you have the most trouble with? 


  (คุณมีปัญหากับวิชาไหนมากที่สุด)

 1. I took classes on marketing and consumer psychology that apply directly to this job.

  (ผมได้เข้าเรียนด้านการตลาดและจิตวิทยาผู้บริโภค ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้กับงานนี้ได้โดยตรง)

 2. I feel that an understanding of all aspects of a company is essential.

  (ผมรู้สึกว่าการเข้าใจทุกแง่มุมของบริษัทเป็นสิ่งจำเป็น)

 3. I had a bit of trouble with my English classes, but I am trying to improve.


  (ผมมีปัญหาเล็กน้อยในวิชาภาษาอังกฤษ แต่ผมก็กำลังพยายามพัฒนาอยู่)

คำถามแบบที่ 5: ประสบการณ์การทำงาน (Working Experience)

ผู้สัมภาษณ์ต้องการทำความเข้าใจกับทัศนคติในการทำงานของเราและความสามารถในการแก้ปัญหา

 1. What have you had the most success with in your career?


  (สิ่งที่คุณประสบความสำเร็จสูงสุดในการทำงานคืออะไร)

 2. How did you manage difficulties on the job?

  (คุณจัดการกับอุปสรรคการทำงานอย่างไร)

 3. Why did you leave your last job?


  (ทำไมคุณถึงลาออกจากงานเก่าล่ะ)

 1. The most rewarding experience I had so far was being named Salesman of the Year.


  (ประสบการณ์ที่มีค่าที่สุดของดิฉันคือได้รับรางวัลพนักงานขายยอดเยี่ยมแห่งปี)

 2. I plan and arrange tasks according to priority, and dedicate my full attention to them.

  (ผมวางแผนงานว่าอะไรสำคัญที่สุด อะไรควรทำก่อน-หลัง และก็มุ่งมั่นลงมือทำเต็มที่)

 3. I want to further my career. I am looking for bigger challenges and new experiences.

  (ผมต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ ผมจึงมองหาความท้าทายและประสบการณ์ใหม่ๆ)

คำถามแบบที่ 6: ความสามารถของผู้สมัคร (Candidate’s Abilities)

นี่เป็นคำถามสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษที่วัดความสามารถของเรา ว่าเราจะรู้จุดแข็งจุดอ่อนของตนหรือไม่ เราควรบอกจุดแข็งอย่างมั่นใจแต่ถ่อมตน และบอกจุดอ่อนอย่างตรงไปตรงมา จากนั้นแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะปรับปรุงส่วนที่ตนบกพร่อง

 1. What are your strengths/ weaknesses?


  (จุดแข็ง/จุดอ่อนของคุณคืออะไร)

 2. Do you mind having a number of tasks to do at once?

  (คุณทำงานหลายงานในเวลาเดียวกันได้ไหม)

 3. What do you do in your free time?

  (คุณทำอะไรในช่วงเวลาว่าง)

 4. Are you involved in any community groups or work?
  คุณเข้าร่วมกลุ่ม หรืองานเพื่อสังคมอะไรบ้างหรือเปล่า

 1. My strong point is being able to understand a customer’s needs, but I sometimes get nervous when I have to speak in public.


  (จุดแข็งที่สุดของผมคือการเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า แต่บางครั้งจะตื่นเต้นเมื่อต้องพูดต่อหน้าฝูงชน)

 2. I’m good at multitasking, and used to working on several projects at once.

  (ดิฉันทำงานหลายงานพร้อมกันได้ดี และเคยจัดการโครงการหลายอย่างในเวลาเดียวกันมาแล้ว)

 3. I like reading novels. I also go outdoors to play basketball, swimming, and sometimes badminton.


  (ดิฉันชอบอ่านนวนิยาย แล้วก็ชอบไปเล่นบาสเก็ตบอล ไปว่ายน้ำ แล้วก็แบตมินตันเป็นบางครั้ง)

 4. I was president of the faculty’s debate club.
  (ผมเคยเป็นประธานชมรมโต้วาทีของคณะ)

คำถามแบบที่ 7: ด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Experiences)

ตรงส่วนนี้บริษัทจะดูว่าเราจะทำงานกับเพื่อนร่วมงานอย่างไร และจะผลักดันให้ทีมประสบความสำเร็จหรือไม่ งานปัจจุบันเน้นทำเป็นทีมทั้งนั้นครับ 

 1. Tell me about your work relationship with your colleagues.


  (ช่วยบอกความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่างคุณกับเพื่อนร่วมงานหน่อย)

 2. How did you handle friction with your superiors?

  (คุณจัดการความไม่ลงรอยกับหัวหน้าคุณอย่งไร)

 3. What do you think is the most important thing in working with people?


  (คุณคิดว่าอะไรสำคัญที่สุดในการทำงานร่วมกับผู้อื่น)

 1. I always try to be a team player and work hard to get along with people at work.


  (ผมพยายามทำงานเป็นทีม และพยายามอย่างมากเพื่อทำความคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมงาน)

 2. I did my best to compromise and explain my intentions clearly.

  (ผมพยายามประนีประนอม และอธิบายความต้องการให้ชัดเจนที่สุด)

 3. It is important to treat everyone with respect as much as listening to them.

  (การปฏิบัติกับทุกคนด้วยความเคารพเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การรับฟังผู้อื่นก็สำคัญไม่แพ้กัน)

คำถามแบบที่ 8: แผนการในอนาคต (Future Plans)

ทางบริษัทอาจถามถึงสถานะส่วนตัว หรือครอบครัว ทั้งนี้เพราะมันมีผลต่อนโยบายของบริษัทในการโยกย้ายพนักงานไปที่อื่น

 1. Where do you see yourself in five years?

  (คุณหวังว่าอีก 5 ปีข้างหน้าคุณจะอยู่ตรงจุดไหน)

 2. What are some things you would like to do in your life?

  (คุณอยากทำอะไรบ้างในชีวิต)

 3. Have you ever considered studying abroad?

  (คุณเคยคิดจะไปเรียนต่อเมืองนอกไหม)

 1. My sights are set on management, so I want to be a department manager in the next few years.

  (ดิฉันมุ่งไปที่การบริหารจัดการ ดังนั้นจึงอยากเป็นผู้จัดการแผนกในอีก 2-3 ปีข้างหน้า)

 2. If I had the time, it would be nice to learn how to fly a plane.

  (ถ้ามีเวลา ผมคิดว่าถ้าได้ลองเรียนขับเครื่องบินก็คงจะดี)

 3. Learning in a classroom wasn’t very interesting to me, so no.

  (ผมไม่เคยสนใจการเรียนในห้องเรียนมากนัก ดังนั้นจะไม่เรียนต่อครับ)

คำถามแบบที่ 9: ความสำเร็จและความล้มเหลว (Successes and Failures)

การตอบคำถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษแนวๆนี้ อาจยกประสบการณ์ส่วนตัวขึ้นมา ทั้งช่วงที่ทำงานอยู่หรือตอนที่เรียนอยู่

 1. What has been your greatest success?

  (ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณคืออะไร)

 2. Tell me about a time when a task or project did not go well for you.

  (ช่วยเล่าช่วงเวลาที่งานหรือโครงการไม่ราบรื่นให้ฟังหน่อย)

 3. How do you feel about setbacks and failures?

  (คุณรู้สึกอย่างไรกับความพ่ายแพ้แล้วความล้มเหลว)

 1. The advertising campaign I led at my last job was a huge success.

  (แคมเปญโฆษณาล่าสุดที่ผมเป็นผู้นำทีมประสบความสำเร็จอย่างมาก)

 2. I was late for a teleconference one morning. The client lost trust in my company and turned to our competitor.

  (เช้าวันหนึ่งผมมาประชุมทางไกลสาย ลูกค้าเสียความเชื่อมั่นในบริษัทเราและหันไปหาคู่แข่งของเราแทน)

 3. Failure is not a bad thing. We learn more from our mistakes than from our success.

  (ความล้มเหลวก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้น เราเรียนรู้จากความผิดพลาดมากกว่าขากความสำเร็จ)

คำถามแบบที่ 10: ความสามารถในการบริหารจัดการ (Management Skills)

 1. How do you manage your time?

  (คุณบริหารจัดการเวลาอย่างไร)

 2. What do you think is the most important thing in managing projects?

  (คุณคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการจัดการกับโครงการคืออะไร)

 3. How would you describe your managing skills for people?

  (คุณจะบรรยายทักษะการบริหารจัดการคนของคุณอย่างไร)

 1. I prepare daily and weekly goals and regularly check my progress.

  (ดิฉันตั้งเป้าหมายล่วงหน้าไว้ทุกวันและทุกสัปดาห์ รวมทั้งตรวจสอบความก้าวหน้าของตนเองด้วย)

 2. The hands-on approach works best for me.

  (การลงมือปฏิบัติเอง เหมาะกับผมที่สุด)

 3. I am a strict manager, but I make sure to reward people when they perform well.

  (ผมเป็นผู้จัดการที่เข้มงวด แต่ผมจะให้รางวัลกับคนที่ทำงานดีอย่างแน่นอน)

คำถามเบื้องต้นสำหรับการสอบสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษก็มีเท่านี้ครับ ถ้าเจอคำถามสัมภาษณ์งานที่ต้องอาศัยไหวพริบอย่างเช่น “ผู้ชายคนหนึ่งจอดรถของเค้าไว้ที่โรงแรม และต่อมามันก็หายไป …เกิดอะไรขึ้น?” หรือ “ช่วยดีไซน์แผนอพยพ สำหรับเมืองซานฟรานซิสโกให้หน่อย” แบบนี้ร้อยคนร้อยคำตอบครับ อย่าเพิ่งตกใจไป เพราะนี่เป็นคำถามสัมภาษณ์งานของบริษัทระดับโลกอย่าง Google เชียวนะ บางทีเราอาจเจอคำถามจำพวกนี้ ถึงตอนนั้นก็ต้องใช้ประสบการณ์ส่วนตัวแล้วล่ะนะ

Table of Contents

[Update] 12 คําถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ สุดฮอต VS 12 ทริคตอบให้ได้งาน | บท สัมภาษณ์ ภาษา อังกฤษ งาน โรงแรม – NATAVIGUIDES

คําถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ ที่คิดไม่ถึง ? ชีวิตคนเราหนีไม่พ้นสี่เรื่อง เรียน ทำงาน หาเงิน ใช้หนี้ วันนี้ทาง สถาบันสอนภาษาอังกฤษ อิงฟินิตี้จึงมีตัวอย่างคำถามพร้อมคู่มือ เรียนพูดภาษาอังกฤษ ตอบคําถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ ง่ายๆ พร้อมทั้งได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษไปในตัว เพื่อให้เพื่อนได้งานที่ต้องการสมใจ

หรือมองหา เรียนภาษาอังกษที่ไหนดี ลองอ่านดู

เพิ่มโอกาสการได้งานต้องอ่าน 

และ

1.คําถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ Tell me about yourself. เล่าเรื่องตัวคุณให้ฟังหน่อย

สองเหตุผลที่ HR ถามคำถามนี้ เพราะ

1.ต้องการลองฟังคำตอบจากคำถามมาตรฐาน

2.พวกเขาต้องการให้คุณรู้สึกว่าคุณสำคัญ

วลีที่ใช้

My name is….

I graduated from…

With my 3 years experiences and skills.

ตัวอย่าง

Well. I’ve been working for the past six years as a systems analyst and data manager. During that time I’ve been trained and certified on a number of different software platforms and systems.

อ้างอิงประสบการณ์จากงานเก่าว่ามันน่าจะช่วยบริษัทใหม่ได้อย่างไร เหมือนเวลาเราไปสัมมนา MLM ต้องมีคนมาเล่า Success story แต่โจทย์ก็คือเรื่องความสำเร็จนี้จะช่วยบริษัทที่คุณสมัครได้อย่างไร

Note:อย่าลืมทำการบ้านว่าบริษัทใหม่ ต้องการอะไร หรือคนแบบไหน

2. คําถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ What are your strengths? อะไรเป็นจุดเด่น หรือ จุดแข็งของคุณ?

I think my strengths is … แล้วก็โม้หน่อยว่าทำไมถึงคิดเช่นนั้น เช่น จากที่ทำงานเก่าเจออะไรมา

โชวออฟบ้างว่าเรามีอะไรดี แต่ก็อย่าลืมเล่าหลักฐาน เช่น

“I am highly adaptable to change. During my internship a new payroll system was introduced, and other members of staff were unhappy about it. I taught myself the system in my own personal time and was then able to train others how to use it.”

เป็นอีกตัวอย่างที่อ้างถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต แล้วใช้ความสามารถในการปรับตัวพ้นผ่านมาได้

อย่าลืมสามเสต็ปสำคัญ

1.โฟกัสจุดแข็งเดียว เช่น adaptable ข้อเดียวก็ข้อเดียว

2.อย่าถ่อมตนจนเกินไป เช่น บอกว่าเป็นคนเรียนรู้เร็ว แต่ก็บอกว่าเพราะมีคนช่วยตลอด

3.ยกตัวอย่างเห็นภาพ เช่น ยกตัวอย่างจากการทำงาน ปัญหา วิธีแก้ แล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไร

3. คําถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ What are your weaknesses? อะไรเป็นจุดอ่อน หรือ จุดด้อยในตัวคุณ?

คำถามประเภทนี้มักจะเป็นคำถามลวง ให้เราเผยจุดอ่อนของเรา

จุดอ่อนของเรา เราจะไม่เอามาโฆษณาขายตัวเองครับ แต่ในทางกลับกัน เราจะเอาจุดแข็งมาตอบแทนคำถามถึงจุดอ่อน คือเราจะตอบเอาสิ่งที่เราสามารถทำได้แต่ยังไม่คล่อง แล้วบอกตบท้ายไปว่าเราสามารถพัฒนาความสามารถเหล่านั้นได้

“For my weakness , I can speak English, but I think I still have to learn more.”

ที่สำคัญอย่ากล้าไปตอบประมาณ “I really don’t have any weaknesses” ฉันไม่มีจุดอ่อน เพราะรับรองไม่ได้งานแน่ๆ

4. คําถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ What do you see as a major success in your life? อะไรคือความสำเร็จในชีวิตคุณ

ตรงนี้ให้เราตอบความสำเร็จที่สามารถอ้างอิงสู่งานที่จะเข้าไปทำ เช่น หากจะไปทำงานตำแหน่ง Manager ก็ต้องเล่าเรื่องความสำเร็จในการจูงใจทีม ให้กำลังใจ และกำหนดทิศทางของทีม ของการทำงานที่ผ่านมา หรือประสบการณ์ตอนเรียนมหาวิทยาลัย

งานขายต้องมาโดยใช้ห้าหลัก

1.ต้องสำเร็จมาเร็วๆนี้

2.ขายว่าทำอะไรได้บ้างอ้างอิงตำแหน่งที่สมัคร

3.ทำให้ดูมีความเป็นมืออาชีพ และมองโลกแง่บวก

ตัวอย่าง

My greatest achievement so far in my career would probably be winning the Manager of the Year award last year. I made numerous operational changes at my branch, including a massive reduction in stock levels – which significantly boosted our working capital. I also drove up sales levels, especially by increasing the uptake of after-sales insurance packages. The net effect was that we smashed the previous branch sales record by an impressive 37% – and profits rose in line with this. This directly resulted in my promotion to the management of the flagship Edinburgh branch.

5. Describe a major disappointment in your life. อธิบายถึงความผิดหวังครั้งสำคัญของชีวิตคุณ

คำถามนี้ให้พยายามตอบสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับเนื้องาน เน้นดราม่าเน้นส่วนตัวนิดๆ จะเล่าเรื่อง อกหักรักคุด ตุ๊ดเมินอะไรก็ว่าไป เพราะเขาจะดูว่าคุณจัดการกับความผิดหวังและความเครียดได้ดีแค่ไหน ตอนจบของคำตอบที่คุณให้ไปต้องเสมือนเป็นแรงกระตุ้นเล็กๆให้มาทำงานนี้ หรือมายืนจุดนี้

ตัวอย่าง

My biggest disappointment is that I wasn’t able to follow my dream of being a professional dancer. I was injured as a teenager during a performance, and was never able to move quite as fluidly again. Even though I was disappointed at the time, I realize now that if I had taken that direction, I would not have my advanced degrees and a career I love.

6. What motivates you? แรงกระตุ้นของคุณคืออะไร

คำถามนี้เป็นคำถามที่ต้องการทราบแรงผลักดันของคุณที่ทำให้คุณกระโดดออกจากเตียงตอนเช้ามาทำงาน หลายๆคนอาจอยากแค่ย้ายงาน แต่ไม่ว่าอย่างไรอย่าตอบว่า เงิน คือเหตุผลนั้น

ตัวอย่างเหตุผลที่น่าสนใจ

Building success with a great team

Coaching others and watching them succeed

Meeting or exceeding project goals

Meeting deadlines through organizational abilities

Securing or building business

Handling challenging projects where I can apply my XYZ skills

Offering excellent customer service and commitment

Developing innovative ideas that come to fruition

Streamlining projects

Saving the company money

7. What does success mean to you? อะไรคือความหมายของคำว่าสำเร็จสำหรับคุณ

คำถามนี้เป็นตัวชี้วัดว่าความสำเร็จของคุณกับความสำเร็จของทีมนั้นๆจะเหมือนกันหรือใหม่ เกื้อหนุนกันไหม ถ้าคุณเข้ามาในบริษัทแล้วจะขัดกับวัฒนธรรมองค์กรหรือเปล่า

เช่นถ้าคุณสมัครตำแหน่งพนักงานขาย แล้วเป็นตำแหน่งที่กดดันเรื่องยอดมากๆ คำตอบอาจเป็นตามนี้

“Success means the achievement of a challenging and measurable goal that I have set for myself or that has been delegated to me. In my previous position I had specific sales targets to meet every quarter. I set myself the goal of been up on my monthly targets by 5 percent. I managed to exceed my quarterly targets by 8 percent on average. That, for me, was success.”

8. Where Do You See Yourself in Five Years? คุณเห็นภาพตัวเองในอีกห้าปีเป็นอย่างไร

เป็นคำถามที่ทาง HR อยากจะรู้ว่าคุณมีการวางแผนไหม และแผนที่วางไว้มันจะเหมาะสมกับทางบริษัทหรือเปล่า เช่นถ้าบอกวางแผนเรียนโท หรือวางแผนมีลูก หรืออาจต้องไปเกณฑ์ทหาร นี่จบๆ ไม่ต้องสัมภาษณ์กัน

แนวทางการตอบ

1.ไม่ควรเจาะจงจนเกินไป

2.ควรเน้นว่าคุณอยากเติบโตไปกับองค์กรในระยะยาว เพราะทุกบริษัทล้วนต้องลงทุนทั้งเงินและเวลาให้พนักงานทุกคนอยู่แล้ว

3.โชว์ความกระตือรือร้น แสดงตาลุกวาว เห็นภาพอนาคตตัวเองหน่อย

ตัวอย่างสวยๆ

“In five years, I’d love to have increased my skill level enough that I’m able to train others how to do this work. I love this work, and I’ve found that I really enjoy mentoring colleagues, so I’d be thrilled to be able to combine the two—continuing to work in a role like this one, but with a training or mentoring component to it.”

9. คําถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ Why should we hire you? ทำไมเราต้องจ้างคุณ

เป็นคำถามที่ต้องทำการบ้านมาก่อน คุณต้องรู้จักบริษัท และตำแหน่งที่คุณสมัครอย่างดี ว่าตอนนี้ในตำแหน่งนี้บริษัทต้องการคนแบบไหน เพื่อทำหน้าที่อะไร ต้องการคนแบบไหน

คำถามนี้ยังถือเป็นโอกาสที่ให้คุณแสดงให้บริษัทเห็นว่าคุณเหมาะกับตำแหน่งงานนี้มากแค่ไหน และเป็นช่วงที่คุณจะขายตัวเองจากประสบการณ์ ประวัติ ทักษะและความสามารถ ว่าจะช่วยองค์กรได้ขนาดไหน เวลาตอบควรแสดงความมั่นใจในน้ำเสียงและท่าทาง

ตัวอย่างสำหรับตำแหน่ง Project Manager

When I read the job posting I noticed that you specifically mentioned you were looking for someone with project management experience. As you can see on my resume I have over 10 years of experience as a project manager, but what I think really sets me apart from other candidates and will make me a valuable addition to your team is my ability to combine that with my people skills. I really value lasting relationships and actively seek to build those with developers, vendors and senior managers alike. I also enjoy interacting with customers and know that a happy customer is a repeat customer. My passion for this industry and the job I do drives me to deliver high-quality work every day.

10. Do you prefer working on a team or by yourself? คุณชอบทำงานเป็นทีมหรือชอบทำงานคนเดียว

คำถามนี้จริงๆทาง HR ต้องการดูไหวพริบในการตอบ เพราะไม่ว่าคุณจะตอบด้านไหนมันก็มักจะมีข้อเสียอยู่เสมอ

ดังนั้นเราควรตอบว่าเราชอบทำงานทั้งทีมและเดี่ยว

ตัวอย่าง

“I enjoy both. My answer is both work on a team, and work alone. Depending on the project that needs to be done, I can work independently to complete my tasks on time, but I also enjoy brainstorming and collaborating with my colleagues.”

11. What are your salary expectations? คุณคาดหวังเงินเดือนเท่าไหร่

คำถามเรื่องเงินอาจเปลี่ยนสมรภูมิการสัมภาษณ์จากร้อนแรงให้เป็นจืดชืดในทันควัน แล้วทำไมเหล่า HRจึงอยากถามคำถามนี้นัก อาจะเป็นเพราะ

1.เค้าอยากรู้ว่าจ่ายคุณไหวไหม

2.เพื่อต่อรองให้ได้ค่าจ้างต่ำสุด

3.เพื่อดูทัศนคติที่คุณมองมูลค่าของงานที่คุณทำ

แต่ไม่ว่าจะเป็นเพราะอะไร สิ่งที่คุณตอบมาก่อนหน้าคำถามนี้จะเป็นตัวช่วยบอกว่าตัวคุณมีมูลค่าแค่ไหน

เวลาตอบถามนี้ให้เน้นไปถึงสิ่งที่คุณทำให้บริษัทได้ในตอนนี้ และสิ่งที่คุณอาจจะทำให้เค้าเพิ่มเติมในอนาคต

เพื่อให้องค์กรเห็นภาพว่าคุณจะสร้างมูลค่า ลดต้นทุน หรือช่วยให้งานของพวกเขาง่ายแค่ไหน

และหากจำเป็นต้องบอกตัวเลขให้บอกเผื่อทางบริษัทต่อรองไว้สักเล็กน้อย

12.คําถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ Do you have any questions? คุณมีคำถามอะไรอีกหรือไม่

เป็นคำถามบังคับที่คุณต้องตอบว่าใช่ แม่ว่าคุณจะมึนกับการสัมภาษณ์เมื่อครู่เพียงใด

“Yes, I do. From what you’ve been asking during the interview, it sounds like you have a problem with customer retention. Can you tell me a little more about the current situation and what the first challenges would be for the new person?”

คุณอาจจะถามถึงเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์ไปก็ได้

หรือคุณอาจลองถามคำถามง่ายดังต่อไปนี้ เพราะการถามคำถามเป็นการแสดงความสนใจในตัวงานซึ่งจะเพิ่มโอกาสการได้งานได้มากขึ้น

Questions You Can Ask the Interviewer

If you were to offer me the job, how soon would you want me to start?

ถ้าคุณจะให้ฉันทำงาน คุณต้องการให้ฉันเริ่มงานเมื่อไหร่?

When could I expect to hear from you?

ฉันจะได้คำตอบจากคุณเมื่อไหร่?

Are there any further steps in the interview process?

มีขั้นตอนอื่นอีกไหมสำหรับการสัมภาษณ์?

Are there possibilities for advancement?

ตำแหน่งนี้มีโอกาสก้าวหน้าได้อีกหรือไม่?

หวังว่าบทความ

12 คําถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ สุดฮอต VS 12 ทริคตอบให้ได้งาน

จะช่วยให้เพื่อนๆได้งานในฝันได้เร็วขึ้น วันนี้ทางสถาบันอิ้งฟินิตี้ขอลาไปก่อน หวังว่าโอกาสหน้าจะได้เจอกันจร้า


เรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยวลีพื้นฐาน


มาเรียนรู้วลีพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ซึ่งใช้กันทั่วไปในการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน!
ติดตามเสียงภาษาไทยและเสียงภาษาอังกฤษจะเล่มตามมา
โดยการฟังเสียงที่ได้ยินซ้ำ ๆ หลายครั้ง วลีที่คุณได้เรียนรู้จะยังคงอยู่ในหัวของคุณต่อไป
คุณต้องการที่จะพูดภาษาอังกฤษได้คล่องหรือไม่ หากต้องการแบบนั้นให้ลองอ่านออกเสียงไปพร้อม ๆ กับวิดีโอและเสียงที่ได้ยิน! หากคุณฝึกฝนซ้ำ ๆ วลีและคำศัพท์ต่าง ๆ ที่คุณจำได้จะเริ่มออกมาจากปากของคุณเองโดยธรรมชาติ
—————————————
600 วลีสำคัญในภาษาอังกฤษ
https://youtu.be/TfXHrAfVEQo
บ่งบอกตัวตนของคุณเป็นภาษาอังกฤษ
https://youtu.be/nAVk_KU_1Mw แบบฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบช้าและง่าย

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

เรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยวลีพื้นฐาน

สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ (โดย Manager จริง) 4 คำถามหลัก สำหรับเด็กจบใหม่ \u0026 มีประสบการณ์ | Win-Scope


แนะนำการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ
4 คำถามหลักที่เจอบ่อย และรูปประโยคตัวอย่าง สำหรับทั้งเด็กจบใหม่และมีประสบการณ์
แนะแนวโดยประสบการณ์ manager

สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ (โดย Manager จริง) 4 คำถามหลัก สำหรับเด็กจบใหม่ \u0026 มีประสบการณ์ | Win-Scope

สัมภาษณ์งานเป็นอังกฤษ ตอบคำถาม Tell me about yourself ยังไง | Tina Academy Ep.205


♡ดูตัวอย่างหนังสือของติน่า https://www.tinaacademy.com/books
♡ติดต่อซื้อหนังสือ @linetina (มี @ ด้วย)
♡ Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปทุกๆสัปดาห์
https://www.youtube.com/tinathanchannel/
♡ Instagram: https://www.instagram.com/tinathanchannel
♡ Facebook: https://www.facebook.com/tinathanchannel
♡ Line ID: @linetina https://line.me/R/ti/p/%40hxr4999x

สัมภาษณ์งานเป็นอังกฤษ ตอบคำถาม Tell me about yourself ยังไง | Tina Academy Ep.205

สัมภาษณ์งานโรงแรม 5 ดาว(GSA) part 1 ไม่มีประสบการณ์ก็ทำงานได้ #พี่จะบอก #chisachizaa


เล่าประสบการณ์การถูกสัมภาษณ์ ตำแหน่งGuest service agent ของโรงแรมห้าดาว ไม่มีประสบการณ์ก็ทำงานได้ และขั้นตอนต่างๆ แต่ละโรงแรมจะไม่เหมือนกัน อันนี้คือที่ๆได้เคยทำงานมา โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วน เพราะโดนสัมภาษณ์ 2 วันนะ หวังว่าจะเป็นแนวทางให้ใครที่จะสมัครงาน

สัมภาษณ์งานโรงแรม 5 ดาว(GSA) part 1 ไม่มีประสบการณ์ก็ทำงานได้ #พี่จะบอก #chisachizaa

ฝึกออกเสียง 40 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน


ติดตาม Facebook Fanpage ครูเชอรี่ English Bright
https://www.facebook.com/cherry.englishbright
https://www.englishbright.net

ฝึกออกเสียง 40 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ บท สัมภาษณ์ ภาษา อังกฤษ งาน โรงแรม

See also  [Update] สำนวนภาษาอังกฤษ (Idioms) ประโยค คำศัพท์ต่างๆ พร้อมคำแปล | คำศัพท์ หมายถึง - NATAVIGUIDES
See also  [NEW] | นามสกุล ภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES
See also  [NEW] Buensoft German (โปรแกรม Buensoft German ฝึกสอนภาษาเยอรมัน) | ฝึกภาษาเยอรมัน - NATAVIGUIDES

Leave a Reply

Your email address will not be published.