Skip to content
Home » [Update] โปรแกรม “บิล123” Version 2 โปรแกรมขายหน้าร้าน โดยใช้ Excel | การ ทํา สต๊อก สินค้า excel – NATAVIGUIDES

[Update] โปรแกรม “บิล123” Version 2 โปรแกรมขายหน้าร้าน โดยใช้ Excel | การ ทํา สต๊อก สินค้า excel – NATAVIGUIDES

การ ทํา สต๊อก สินค้า excel: คุณกำลังดูกระทู้

Table of Contents

โปรแกรม “บิล123” Version 2 โปรแกรมขายหน้าร้าน โดยใช้ Excel

โปรแกรมหน้าร้าน “บิล123” เป็นโปรแกรมที่เขียนด้วย VBA บน Excel ครับ ใช้ Excel sheet เป็นหน้าจอในการรับข้อมูลการขายสินค้าเลย ไม่ได้สร้าง Form พิเศษแต่อย่างใด สิ่งที่หวังไว้คือ เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ถึง ง่ายที่สุด โดยเหมาะสำหรับคนที่คุ้นเคยโปรแกรม Excel อยู่แล้วครับ โดยตัวนี้เป็นรุ่นที่ 2 มีการปรับปรุงเพิ่มเติม หลัก ๆ เลยคือ เปลี่ยนมาใช้ฐานข้อมูล Access แทนไฟล์ CSV ซึ่งตัวโปรแกรม Excel สามารถทำงานได้ดีกับไฟล์ฐานข้อมูล Access อยู่แล้ว หากใครสนใจอยากลองนำเอาไปใช้งาน ลองค่อย ๆ อ่านรายละเอียดดูว่าเหมาะกับงานที่จะนำไปใช้หรือไม่

อีกประเด็นที่สร้างโปรแกรมนี้คือมา เพื่อพิสูจน์แนวคิด (Proof of concept):

 1. การนำ Excel มาใช้เป็น Runtime Environment เพื่อพัฒนา Application เต็มรูปแบบ พัฒนาด้วยภาษาโปรแกรม VBA
 2. การใช้งานไฟล์ฐานข้อมูล Access สามารถทำได้ง่ายบน Excel ทั้งแบบเรียกผ่าน VBA และตัวเครื่องมือที่มีอยู่บน Excel อยู่แล้ว
 3. การแก้ไขรูปแบบเอกสารเพื่อพิมพ์เอกสาร สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว

หน้าตาโปรแกรม บิล123 ในส่วนของการทำรายการขายสินค้า

ส่วนที่ปรับปรุงเพิ่มจาก Version 1

 • สามารถใส่จำนวนเงินที่ได้รับจากลูกค้า และคำนวณเงินทอน
 • เพิ่มชีทสำหรับพิมพ์ออกกระดาษ สามารถปรับแต่งให้เข้ากับเครื่องพิมพ์ได้ตามต้องการ
 • ใช้ฐานข้อมูล Access (bill123.mdb) แทนไฟล์ CSV เดิม
 • เพิ่มไฟล์ bill123_Products.xlsm เพื่อจัดการรายการสินค้าที่ขาย
 • เพิ่มไฟล์ bill123_Stock.xlsm สำหรับดูความเคลื่อนไหวของการและรับเข้าสินค้า
 • เพิ่มไฟล์ bill123_Report.xlsm เป็นตัวอย่างรายงานการขายจากฐานข้อมูล
 • เพิ่มไฟล์ bill123_Database.xlsm สำหรับจัดการฐานข้อมูล เช่น ล้างข้อมูล ซ่อมแซมฐานข้อมูลเมื่อเกิดความเสียหาย

วิธีเพิ่มรายการสินค้าในระบบ

เมื่อเริ่มต้นใช้งาน สิ่งแรกสุดที่ต้องทำคือ เพิ่มรายการสินค้าเข้าไปในฐานข้อมูลก่อน ซึ่งทำไม่ยาก เปิดไฟล์ bill123_Products.xlsm ขึ้นมา

แก้ไขรายการสินค้า

ให้เลือกชีท product

 • หากต้องการเริ่มต้นเพิ่มสินค้าใหม่ ให้คลิกที่ปุ่ม [ล้างข้อมูล] จากนั้นให้พิมพ์ข้อมูลสินค้าลงไปในตาราง
 • หากต้องการเรียกข้อมูลสินค้าที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ขึ้นมาทับข้อมูลที่แสดงอยู่ ให้คลิกปุ่ม [เรียกข้อมูลเดิม] ข้อมูลในตารางจะถูกล้าง และแทนที่ด้วยข้อมูลจากฐานข้อมูล
 • เมื่อปรับปรุงรายการสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกลงฐานข้อมูลโดยคลิกที่ปุ่ม [บันทึก]

ตั้งค่าโปรแกรมก่อนจะเริ่มขาย

เมื่อเรามีข้อมูลสินค้าแล้ว ก่อนที่เราจะขายสินค้า จะมีจุดที่ต้องตั้งค่าเริ่มต้นก่อนใช้งานนิดหน่อย ให้เปิดไฟล์ bill123.xlsm ขึ้นมา ไปที่ชีท config จากนั้นกำหนดค่าเริ่มต้นที่ต้องการ

แก้ไขค่าเริ่มต้นในชีท config

 • ในกรณีที่อยากเก็บข้อมูลอายุของลูกค้า ให้ตั้งค่าในตาราง อายุ ให้มีตัวเลือกใดได้บ้าง แต่หากไม่ได้เก็บให้ข้ามส่วนนี้ไปได้เลย
 • ระบุอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้งาน ในช่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ระบุเป็น %
 • ระบุวิธีคิดภาษีมูลค่าเพิ่มว่า คิดรวมอยู่ในสินค้าแล้ว หรือว่าต้องคิดเพิ่มเติม ในช่อง วิธีคิดภาษี
 • กำหนดรูปแบบวันที่ สำหรับพิมพ์ออกใบเสร็จ ในช่อง รูปแบบวันที่ในใบเสร็จ สามารถดูรูปแบบที่รองรับทั้งหมดได้จาก Format Function ใน VBA เพิ่มเติม
 • สุดท้ายคือ ตั้งค่าว่าให้มีเสียงเตือนเวลาทำรายการเสร็จหรือไม่
 • เมื่อตั้งค่าเรียบร้อย ให้ทำการบันทึกข้อมูล (Ctrl+S) เพื่อใช้งานในครั้งต่อไป

เริ่มขายสินค้า

เมื่อรายการสินค้าที่จะขายพร้อมแล้ว ตั้งค่าโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกเลือกที่ชีท สร้างรายการ เพื่อเริ่มขายสินค้า

ใส่ข้อมูลลูกค้า

หากต้องการเก็บข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติม (จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้) สามารถทำได้โดยใช้เมาส์คลิกเลือกหัวข้อตามที่ต้องการดังนี้

ใส่ข้อมูลลูกค้าหากต้องการ

 • ผู้ซื้อ: ใส่ชื่อผู้ซื้อสินค้า
 • ข้อมูลผู้ซื้อ:
  • เพศ: คลิกเลือกระบุเพศ ◯ชาย ◯หญิง หรือ ◯ไม่ระบุ
  • อายุ: คลิกเลือกช่วงอายุของลูกค้า

ใส่รายการสินค้า

ใส่รายการสินค้า

 1. หากต้องการขายจำนวนเกิน 1 ชิ้น ให้แก้ไขจำนวนที่จะขายก่อน
 2. เลือกที่ช่อง ป้อนรหัสสินค้า จากนั้นให้พิมพ์รหัสสินค้า หรือยิงจากเครื่องอ่านบาร์โค้ด จากนั้นกด Enter หรือ Tab เพื่อบันทึกข้อมูล
 3. รายการสินค้าที่ป้อน จะมาปรากฎอยู่ที่ตาราง ต่อกันไปเรื่อย ๆ

ลบรายการสินค้า

วิธีลบรายการสินค้า วิธีการจะตรงไปตรงมาคือ ให้คลิกเลือกที่รหัสสินค้าที่ต้องการจะลบ จากนั้นกดปุ่ม Delete บนแป้นพิมพ์เพื่อลบ เมื่อลบแล้วรายการดังกล่าวจะว่าง และราคาสินค้าจะเป็นศูนย์

วิธีลบรายการสินค้า

การแก้ไขจำนวนสินค้า

หากต้องการแก้ไขจำนวนสินค้าของรายการที่ใส่เข้าไปแล้ว สามารถทำได้โดยคลิกที่ช่องจำนวนของรายการดังกล่าว พิมพ์ตัวเลขจำนวนที่ต้องการลงไป จากนั้นกดปุ่ม Enter หรือ Tab เพื่อแก้ไข

วิธีลบรายการสินค้า

การบันทึกรายการขาย

เมื่อใส่รายการสินค้าที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว และตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนสินค้าและมูลค่าสินค้า จากนั้นให้เลือกที่ช่อง ชำระเงิน ใส่ตัวเลขเงินที่ชำระ จากนั้นกดปุ่ม Enter หรือ Tab เพื่อบันทึก

วิธีใส่เงินที่ชำระ

 1. หากลูกค้าชำระเงินพอดี ให้ใส่ 0
 2. หากชำระเกิน ให้ใส่ตัวเลขเงินที่ชำระจริงลงไป เพื่อคำนวณเงินทอน

หากต้องการพิมพ์ใบเสร็จ ให้คลิกปุ่ม [ พิมพ์ใบเสร็จ ] หรือ [ ปิด ] เพื่อจบการบันทึก

การยกเลิกรายการที่ยังไม่ได้ทำการบันทึก

ในกรณีที่เราต้องการยกเลิกรายการสินค้าที่ใส่เข้าไปแล้วทั้งหมดแต่ยังไม่ได้บันทึกลงฐานข้อมูล สามารถทำได้โดยคลิกที่ปุ่ม [ ยกเลิกรายการทั้งหมด ] เพื่อลบรายการที่ใส่ กดยืนยันเพื่อลบข้อมูลสินค้า

วิธีการยกเลิกรายการที่ยังไม่ได้บันทึก

การพิมพ์ใบเสร็จซ้ำ

หากมีความจำเป็นต้องการพิมพ์ใบเสร็จซ้ำ จะพิมพ์ต้นฉบับ หรือ สำเนา สามารถทำได้โดยเลือกชีท พิมพ์-ยกเลิกรายการ จากนั้นให้ใส่หมายเลขบิลที่ต้องการลงในช่อง ระบุหมายเลขบิล เช่น ใส่หมายเลข 23 แล้วกด Enter หรือ Tab

การพิมพ์ใบเสร็จซ้ำ

ตรวจสอบข้อมูลของบิลว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม [ พิมพ์ต้นฉบับ ] หรือ [ พิมพ์สำเนา ]

การยกเลิกบิลที่บันทึกไปแล้ว

ในกรณีที่ทำรายการและบันทึกจนได้หมายเลขบิลเรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฎว่าไม่ถูกต้อง และต้องการลบทิ้ง สามารถทำได้โดยเลือกชีท พิมพ์-ยกเลิกรายการ จากนั้นให้ใส่หมายเลขบิลที่ต้องการลงในช่อง ระบุหมายเลขบิล เช่น ใส่หมายเลข 23 แล้วกด Enter หรือ Tab

การยกเลิกบิล

ตรวจสอบข้อมูลของบิลว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม [ ยกเลิกบิล ]

ยืนยันการยกเลิกบิล

แจ้งผลการยกเลิก

เมื่อลองเปิดดูบิลหมายเลขที่ยกเลิกไปแล้ว จะพบว่าโปรแกรมจะแจ้งว่าบิลหมายเลขดังกล่าวถูกยกเลิกไปแล้ว

แจ้งเตือนหากพยายามเปิดบิลที่ถูกยกเลิกไปแล้ว

การตั้งค่าสำหรับพิมพ์ใบเสร็จ

ชีท paper สำหรับตั้งค่าสำหรับพิมพ์ใบเสร็จ

สำหรับใบเสร็จ ผู้ใช้งานสามารถออกแบบและกำหนดค่าหน้ากระดาษได้จากชีทชื่อ paper โดยชีทนี้จะมีการแบ่งส่วนของการพิมพ์เป็น 3 ส่วนได้แก่

 • ส่วนหัวกระดาษ จะเป็นส่วนที่พิมพ์เพียงครั้งเดียว ในตัวอย่างคือแถวที่ 1 ถึง 9
 • ส่วนรายการสินค้า จะเป็นส่วนที่พิมพ์ซ้ำตามจำนวนสินค้าในใบเสร็จ ในตัวอย่างคือแถวที่ 10 และ 11
 • ส่วนท้ายกระดาษ จะเป็นส่วนที่พิมพ์สรุปจำนวนรวมของสินค้าทั้งหมด จะพิมพ์ครั้งเดียวต่อท้ายรายการสินค้า

หากต้องการแก้ไขรูปแบบการพิมพ์ แนะนำให้ปรับมุมมองเป็น Page Break Preview ก่อน เพื่อจะได้เห็นว่ามีส่วนใดเกินหน้ากระดาษหรือไม่ การเลือกสามารถทำได้โดยเลือกจากเมนู View Page → Page Break Preview

หากมีการแก้ไขรูปแบบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมบันทึกไฟล์ (Ctrl+S) ด้วยเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของไฟล์

การเปลี่ยนมุมมองเป็น Page Break Preview

การกำหนดคอลัมน์ที่จะพิมพ์ออกกระดาษ

ในการกำหนดพื้นที่ที่จะพิมพ์ออกกระดาษ สามารถทำได้โดยการที่ต้องการพิมพ์ เช่น ในตัวอย่างต้องการพิมพ์คอลัมน์ B ถึง F ก็ให้คลิกเลือกคอลัมน์ B จนถึง F แล้วเลือกเมนู Page Layout → Print Area → Set Print Area

การกำหนด Print Area

เมื่อสั่งพิมพ์ โปรแกรม Excel จะพิมพ์โดยย่อให้ไม่เกินขนาดความกว้างของกระดาษ เมื่อกำหนดเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมบันทึกไฟล์ (Ctrl+S) ด้วย

ตัวอย่างเมื่อพิมพ์ออกกระดาษ

กำหนดหัวกระดาษซ้ำ สำหรับพิมพ์ออกกระดาษเป็นแผ่น

ในกรณีที่ไม่ได้พิมพ์ออกกระดาษใบเสร็จแบบต่อเนื่อง แต่พิมพ์ออกกระดาษเป็นแผ่น เช่น พิมพ์ออกกระดาษ A4 และมีความต้องการหากมีการสั่งซื้อจนพิมพ์เกิน 1 หน้า ให้ซ้ำหัวกระดาษด้วย จำเป็นต้องกำหนด Rows to repeat at top: ดังนี้

การกำหนด Rows to repeat at top

จัดการหลังร้าน

ในส่วนของหน้าร้านที่จบไปนั้น ยังไม่เพียงต่อการใช้งานจริงที่ยังต้องมีหลังร้าน เพื่อตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือ ยอดขาย รายงาน ซึ่งตรงจุดนี้ผมได้เขียนโปรแกรมเพิ่มเติมบางส่วน เพื่อให้สนับสนุนในส่วนนี้ด้วย ถึงจะไม่ครบถ้วน ผู้ใช้มีอิสระในการที่จะเอาฐานข้อมูล Access มาเปิดดูข้อมูลใน Excel ได้อย่างไม่มีปัญหา คราวนี้มาลองดูกันว่ามีส่วนไหนบ้างที่ผู้ใช้งานสามารถเอาไปใช้งานได้ทันที

แก้ไข เพิ่มเติม สินค้า ด้วย bill123_Products.xlsm

เนื่องจากได้อธิบายการใช้งานไปแล้วในหัวข้อ วิธีเพิ่มรายการสินค้าในระบบ จึงไม่ขออธิบายเพิ่มเติมในส่วนนี้

แก้ไขรายการสินค้า

จัดการสต๊อกด้วย bill123_Stock.xlsm

แก้ไขสินค้าคงเหลือ

แก้ไขสินค้าคงเหลือ

ชีท Stock ใช้สำหรับการนับสต๊อก เมื่อนับสินค้าคงเหลือแล้ว หากสินค้าตัวไหนไม่ตรง ให้มาปรับที่นี่ โดยใส่ค่าที่นับได้จริงลงไปที่ช่อง จำนวนคงเหลือ วิธีการใช้งานมีดังนี้

 1. หยุดใช้งานโปรแกรมบิล 123 ก่อน
 2. คลิกที่ปุ่ม เรียกข้อมูลเดิม เพื่อให้ได้ข้อมูลล่าสุด
 3. หากรายการสินค้าไหน จำนวนไม่ตรง ให้แก้ไขจำนวนคงเหลือที่นับได้ที่ช่อง จำนวนคงเหลือ
 4. คลิกปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกจำนวนลงในฐานข้อมูล

รับสินค้าเข้า

ทำรายการรับสินค้า ยืมสินค้า

เมื่อมีการรับสินค้าเข้าสต็อกใหม่ ให้บันทึกรับสินค้าเข้าที่ชีท Stock Received วิธีใช้งานดังนี้

 1. หยุดใช้งานโปรแกรมบิล 123 ก่อน
 2. คลิกที่ปุ่ม เรียกข้อมูลเดิม เพื่อให้ได้ข้อมูลล่าสุด
 3. ให้ระบุจำนวนสินค้าที่รับเข้า ที่ช่อง รับสินค้า เพิ่ม/ลด โดยหากเป็นการลดจำนวนสินค้า ให้ใส่เป็นตัวเลขติดลบ
 4. คลิกปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกจำนวนลงในฐานข้อมูล

ดูรายงานการขายด้วย bill123_Report.xlsm

ดูการเคลื่อนไหวของสินค้า (Stock Card)

เมื่อต้องการดูว่าสินค้าที่สนใจ มีการรับเข้า ขายออก สูญหาย (ปรับสต็อก) อย่างไรบ้าง มีวิธีใช้งานดังนี้

ดูรายการ Stock Card

 1. ไปที่ชีท Stock Card
 2. ระบุรหัสสินค้าที่ต้องการดู ที่ช่อง รหัสสินค้า
 3. หากต้องการดูเฉพาะช่วงวันที่ที่สนใจ ให้ระบุช่วงเวลาในช่อง วันที่ (ถ้าไม่ระบุ จะแสดงทุกรายการ)
 4. คลิกปุ่ม เรียกข้อมูล
 5. โปรแกรมจะแสดงรายการเคลื่อนไหวของสินค้าที่ตารางด้านล่าง

ดูสรุปยอดขายรวมแต่ละหมายเลขบิล

หากต้องการดูสรุปยอดขายทั้งบิล ให้ดูรายงานที่ชีท Sales Report 1 มีวิธีใช้งานดังนี้

ดูสรุปยอดขายตามบิล

 1. ไปที่ชีท Sales Report 1
 2. หากต้องการดูเฉพาะหมายเลขบิลที่สนใจ ให้ระบุหมายเลขที่ช่อง หมายเลขบิล (ถ้าไม่ระบุ จะแสดงทุกรายการ)
 3. หากต้องการดูเฉพาะช่วงวันที่ที่สนใจ ให้ระบุช่วงเวลาในช่อง วันที่ (ถ้าไม่ระบุ จะแสดงทุกรายการ)
 4. คลิกปุ่ม เรียกข้อมูล
 5. โปรแกรมจะแสดงรายงานยอดขายและรายละเอียดรวมตามหมายเลขบิล
 6. หากใครใช้ Pivot Table เป็นสามารถดูรายงานเพิ่มเติมได้ที่ชีท PivotTable1

ดูสรุปยอดขายรวมแสดงรายละเอียดสินค้า

หากต้องการดูสรุปยอดขายโดยแสดงรายละเอียดสินค้า ให้ดูรายงานที่ชีท Sales Report 2 มีวิธีใช้งานดังนี้

ดูสรุปยอดขายแสดงรายละเอียดสินค้า

 1. ไปที่ชีท Sales Report 2
 2. หากต้องการดูเฉพาะหมายเลขบิลที่สนใจ ให้ระบุหมายเลขที่ช่อง หมายเลขบิล (ถ้าไม่ระบุ จะแสดงทุกรายการ)
 3. หากต้องการดูเฉพาะช่วงวันที่ที่สนใจ ให้ระบุช่วงเวลาในช่อง วันที่ (ถ้าไม่ระบุ จะแสดงทุกรายการ)
 4. คลิกปุ่ม เรียกข้อมูล
 5. โปรแกรมจะแสดงรายงานยอดขายและรายละเอียดรวมตามหมายเลขบิล
 6. หากใครใช้ Pivot Table เป็นสามารถดูรายงานเพิ่มเติมได้ที่ชีท PivotTable2

การเปิดไฟล์ฐานข้อมูล Access ด้วย Excel

การนำเข้าไฟล์ Access

ในกรณีที่ต้องการรายงานเพิ่มเติม และผู้ใช้งานมีความเข้าใจในการทำงานด้วยข้อมูลจากฐานข้อมูล สามารถใช้โปรแกรม Excel นำเข้าข้อมูลได้จากเมนู Data → From Access หรือหากต้องการจัดการ Join หรือ Filter ข้อมูลสามารถใช้ Data → From Other Sources → From Microsoft Query ได้

การนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ Access

Data Dictionary

Table ที่อยู่ในไฟล์ Access

Table detail

Table billHeader

Table product

Table stock

เมื่อโปรแกรม Error ให้ทำอย่างไร

โปรแกรมนี้ผมเขียนและทดสอบในปริมาณที่จำกัด (ทดสอบอยู่คนเดียว) จึงมีโอกาสสูงที่จะยังมีความผิดพลาดในโปรแกรมอยู่ ดังนั้นในกรณีที่ใช้งานไปแล้ว เกิดความผิดพลาด ให้ทำดังนี้

 1. จับภาพหน้าจอ ขณะที่เกิดความผิดพลาด
 2. คลิกที่ปุ่ม Debug
 3. จับภาพหน้าจอ ตำแหน่งของโปรแกรมที่เกิดปัญหา
 4. ส่งชื่อไฟล์ที่เกิดปัญหา และภาพจากข้อ 1 และ 2 มาให้ผู้เขียนช่วยดูและแก้ไข

ภาพหน้าจอตอนโปรแกรมเกิดความผิดพลาด คลิกปุ่ม Debug เพื่อแสดงตำแหน่งที่มีปัญหา

ภาพหน้าจอของโปรแกรมตำแหน่งที่เกิดปัญหา

ผู้ใช้ สามารถแจ้งปัญหาโดยตรงผ่าน LINE, FB Messenger หรือที่ GitHub Issues ก็ได้

ดาวน์โหลดโปรแกรม “บิล 123”

สำหรับคนที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม (ไฟล์ Zip) ไปใช้งาน สามารถคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดด้านล่างได้เลย

หากต้องการดาวน์โหลดเฉพาะไฟล์บางไฟล์ สามารถเข้าไปที่ GitHub เพื่อทำการดาวน์โหลดเฉพาะไฟล์ที่ต้องการได้ https://github.com/charin-nawaritloha/bill123

แก้ไขปัญหาโปรแกรมทำงานไม่ได้

ใช้งานกับ Windows 10 แล้วขึ้น Error ว่า Invalid procedure call or argument

ปัญหานี้เกิดจาก Update เป็น Windows 10 Version 1903 แล้วมีปัญหากับโปรแกรม VBA ในการเรียก ParamArray ที่มีค่าว่าง วิธีแก้ไขไม่ยาก ให้ทำขั้นตอนตามรูปด้านล่างทุกไฟล์ที่เกิดปัญหา ก็จะสามารถใช้งานได้ตามปกติ

คลิกขวาที่ชีทใดก็ได้ แล้วคลิกเมนู View Code

โปรแกรมจะเปิด VBA Editor ขึ้นมา ดับเบิ้ลคลิกที่โฟลเดอร์ Forms คลิกขวาที่ MessageBoxUnicode จากนั้นเลือกเมนู View Code

ในหน้าต่างด้านขวา จะมี source code โปรแกรม ให้เลื่อนไปด้านบนสุด จะเห็นคำสั่ง Dim m_sMessage() As String

ให้ลบเครื่องหมายวงเล็บทิ้งไป จนเหลือ Dim m_sMessage As String จากนั้นให้บันทึกไฟล์ Excel เป็นอันเสร็จสิ้นการแก้ไข

ใช้งานแล้วดีไม่ดีอย่างไร Comment ไว้ด้านล่าง เผื่อผู้เขียนมีเวลาจะมาช่วยปรับปรุงแก้ไขให้นะครับ

[NEW] Stock Gard (โปรแกรม บันทึกรับ-จ่ายสินค้า โดยใช้ Excel สำหรับธุรกิจ SMEs) 9.1 | การ ทํา สต๊อก สินค้า excel – NATAVIGUIDES

Copyright Notice

Creative Commons Attribution 3.0
Copyright 1999-2021

Copyright 1999-2021

Thaiware.com is owned and operated by
Thaiware Communication Co., Ltd.


Ep1.สอนทำ สต๊อกสินค้า ด้วยสูตร SUMIF : สอนทำ Stock สินค้า ด้วย Excel


Ep1.สอนทำ สต๊อกสินค้า ด้วยสูตร SUMIF : สอนทำ Stock สินค้า ด้วย Excel
วิดิโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Series สอนทำ Stock สินค้า ด้วย Excel
เนื้อหาใน Series นี้จะมีทั้ง การใช้ SUMIF , Pivot Table และ Power Query มาเป็นเครื่องมือมาทำให้เราทำงานได้ง่ายและไวขึ้น
เนื้อหาที่สอนในคลิปนี้
00:00 เกริ่นนำ
00:00 สอนเขียนสูตร SUMIF เพื่อดึงข้อมูลรายสินค้าจากตารางรับของและเบิกของมาหักลบกันเพื่อมาเป็นยอดในตาราง Balance stock
00:00 การใช้สูตร SUMIFSในกรณีที่สินค้ามีแยกเป็นรุ่นย่อย จึงต้องหาผลรวมได้มากกว่า 1 เงื่อนไข ซึ่ง SUMIFS ทำได้
00:00 การทำแจ้งเตือนเมื่อสินค้าใกล้หมด stock หรือ ถึง minimum stock ที่ควรเป็น
00:00 การแจ้งเตือนวิธี ที่ 1 ใช้สี highlight ตัวที่ใกล้หมด โดยใช้ conditional formatting
00:00 การแจ้งเตือนวิธี ที่ 2 ใช้เป็นข้อความเตือน โดยการเขียสูตร IF มาสร้างเงื่อนไขการเขียนข้อความ

เพื่อไม่พลาดอัพเดทเทคนิคใหม่ๆ อย่าลืมกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือน

👉🏻เพื่อความสะดวกรวดเร็ว สามารถ ส่งรายละเอียด คำถามเพิ่มเติมมาได้ที่ inbox page เลยจ้า :
🔰inbox page: https://m.me/plearningexcel​​​​​​
ช่องทางติดต่ออื่นๆ
✅ Facebook page (ฝากกด Like ด้วยน้า): https://www.facebook.com/plearningexc…​
✅ website: https://www.plearningexcel.com​​​​​​
✅ Line : @plearningexcel
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
คอร์สที่เปิดสอน
https://www.plearningexcel.com/onlin…​
ดูรายละเอียดคอร์สแล้วแจ้งสมัครได้ที่นี่(ไวสุด)🔰inbox page: https://m.me/plearningexcel​​​​​​
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
สอน​​​​excel​​ ครูแพรว​​​​​​plearningexcel​​ เทคนิคExcel​​

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Ep1.สอนทำ สต๊อกสินค้า ด้วยสูตร SUMIF : สอนทำ Stock สินค้า ด้วย Excel

Live สอนทำ สต๊อกสินค้า ด้วย Excel 3 วิธี (sumif , pivot table , power query)


Live (231220) สอนทำ สต๊อกสินค้า ด้วย Excel
เนื้อหาที่สอนในคลิปนี้
วิธีที่ 1 SUMIF
วิธีที่ 2 Pivot Table
วิธีที่ 3 Power Query
ไฟล์ Excel ตัวอย่างนี้ดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ
https://drive.google.com/drive/folders/11CsrhrHlEn3knqYxXuAqRYZ93NPHLG_?usp=sharing

เพื่อไม่พลาดอัพเดทเทคนิคใหม่ๆ อย่าลืมกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือน

👉🏻เพื่อความสะดวกรวดเร็ว สามารถ ส่งรายละเอียด คำถามเพิ่มเติมมาได้ที่ inbox page เลยจ้า :
🔰inbox page: https://m.me/plearningexcel​
ช่องทางติดต่ออื่นๆ
✅ Facebook page (ฝากกด Like ด้วยน้า): https://www.facebook.com/plearningexcel​
✅ website: https://www.plearningexcel.com​
✅ Line : @plearningexcel
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
สอน​ excel สอน​ microsoft excel ครูแพรว​

Live สอนทำ สต๊อกสินค้า ด้วย Excel 3 วิธี (sumif , pivot table , power query)

สอนใช้ Excel บนมือถือ Ep1


สอนการใช้งานเอ็กซ์เซลบนมือถือ
้สอนชุดออฟฟิศบนมือถือ
เซลล์นิก ช่อง แทรคเตอร์ พันธุ์แกร่ง
สนใจรถแทรกเตอร์ โทร 0951341191
ดูรายละเอียด รถ จอห์นเดียร์ เพิ่มเติมที่่
https://www.actractor.co.th
สอบถามทางไลน์ \”จอห์นเดียร์ เอซีแทรคเตอร์\”
https://1th.me/OucTV
ติดตามผ่าน ทวีตเตอร์ \” จอห์น เดียร์ เอซีแทรคเตอร์\”
https://twitter.com/actdeere
ติดตามผ่าน Linkedin จอหฺ์น เดียร์ เอซีแทรคเตอร์
https://www.linkedin.com/in/จอห์นเดียร์เอซีแทรคเตอร์/
ติดตามผ่าน Tumblr
https://adminact.tumblr.com
ดูคลิปวิดิโอเด็ดๆ จาก บ้านคลิปดี ที่ลิงค์นี้
https://www.banclipdee.com
เฮือนดีไซน์
http://wow.in.th/905f
กลุ่ม จอห์นเดียร์ แทรกเตอร์พันธุ์แกร่ง
https://www.facebook.com/groups/371248470206859/

สอนใช้ Excel บนมือถือ Ep1

Ep1 Excel สต๊อคสินค้าอย่างง่าย โดยสูตร VLOOKUP


Excel Ep 1 สต๊อคสินค้าอย่างง่าย โดยสูตร VLOOKUP และ SUMIF
สำหรับเพื่อนท่านไหนมีคำถามเกี่ยวกับ Excel ลองส่งคำถามมาในด่านล่างนี้นะคะ ถ้าหญิงทำได้จะช่วยทำให้ดูนะคะ
ขอบคุณที่ติดตามค่ะ

Ep1 Excel สต๊อคสินค้าอย่างง่าย โดยสูตร VLOOKUP

การสร้าง Drop Down List ใน EXCEL มาเรียนรู้การสร้าง Drop Down List ใน EXCEL กัน


การสร้าง Drop Down List ใน EXCEL มาเรียนรู้การสร้าง Drop Down List ใน EXCEL กัน เป็นวิดีโอที่จะมาแนะนำผู้ที่ใช้งานโปรแกรม EXCEL ให้ทราบถึงวิธีการสร้าง Drop Down List ใน EXCEL เพื่อลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล และช่วยลดระยะเวลาในการพิมพ์ข้อความต่างๆในเซลล์ลง เพราะเราสามารถเลือกได้จาก Drop Down List ที่เราสร้างขึ้น ลองทำตามวิดีโอดูนะครับ แล้วท่านจะรู้ว่าการสร้าง Drop Down List ในโปรแกรม EXCEL น่ะมันง่าย

การสร้าง Drop Down List ใน EXCEL มาเรียนรู้การสร้าง Drop Down List ใน EXCEL กัน

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ การ ทํา สต๊อก สินค้า excel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *