Home » [Update] | เลข 0 ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[Update] | เลข 0 ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

เลข 0 ภาษา อังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ตัวเลขภาษาอังกฤษมีหลายวิธีในการใช้งาน ขึ้นอยู่กับว่าจะต้องใช้งานในกรณีไหน จะเป็นการใช้ตัวเลขเพื่อบอกจำนวน การบอกลำดับ หรือการอ่านเปอร์เซ็นต์ เป็นต้น แต่ละรูปแบบจะมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันออกไป แล้วจะใช้แบบไหน เรารวบรวมมาไว้ให้แล้วในบทความนี้

Table of Contents

การอ่าน 0

เริ่มจากการอ่านเลข “0” ที่ดูเหมือนจะเป็นตัวเลขที่สร้างความสับสนบ่อยมาก เพราะมีการใช้เลขศูนย์ดังกล่าวได้ในหลายกรณี วันนี้ Eng Breaking จะแนะนำให้ผู้เรียนทราบเกี่ยวกับวิธีการอ่าน 0 แบบอเมริกันดังต่อไปนี้

การอ่าน 0ใช้ในกรณีZeroความหมายคือ ศูนย์ (ในภาษาพูดและสำหรับอุณหภูมิ)nilศูนย์ (ใช้บ่อยเมื่อคุยเรื่องเกี่ยวกับคะแนนกีฬา)noughtศูนย์ (ที่หมายถึงตัวเลข 0)Oศูนย์ (จะใช้ในภาษาพูด และมีการออกเสียงเหมือนตัวอักษรภาษาอังกฤษ “O” โดยเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์เท่านั้น)

ตัวอย่างเช่น

 • Manchester United three, Manchester City nil (3-0) : ในการเล่นฟุตบอลถ้าอยากแจ้งเกี่ยวกับคะแนนเราสามารถใช้ nil เหมือนตัวอย่างในกรณีนี้ คนอ่านหรือคนฟังจะเข้าใจเลยว่าทีม Manchester United ชนะด้วยสามคะแนน และ Manchester City คะแนนเป็นศูนย์ 
 • Temperatures rarely rise above zero in winter. : ในประโยคนี้เราพูดเกี่ยวกับ อุณหภูมิ เลยควรใช้ Zero  หรือในประโยคอื่นๆ เช่น เมื่อเราอยากจะบอกว่า อุณหภูมิลดลงต่ำกว่าศูนย์ เราสามารถตั้งประโยคแบบนี้ได้ “The temperature has fallen below zero.”
 • ยกตัวอย่างกับคำว่า noughts  ที่หมายถึงตัวเลข 0 ในประโยคดังนี้ He’s got several noughts on the end of his salary.

Eng Breaking แนะนำวิธีการใช้ตัวเลขภาษาอังกฤษตัวเลขการบอกจำนวน/ Cardinal numbersภาษาไทย1oneหนึ่ง2twoสอง3threeสาม4fourสี่5fiveห้า6sixหก7sevenเจ็ด8eightแป็ด9nineเก้า10tenสิบ11elevenสิบเอ็ด12twelveสิบสอง13thirteenสิบสาม14fourteenสิบสี่15fifteenสิบห้า16sixteenสิบหก17seventeenสิบเจ็ด18eighteenสิบแปด19nineteenสิบเก้า20twentyยี่สิบ21twenty-oneยี่สิบเอ็ด22twenty-twoยี่สิบสอง23twenty-threeยี่สิบสาม24twenty-fourยี่สิบสี่25twenty-fiveยี่สิบห้า26twenty-sixยี่สิบหก27twenty-sevenยี่สิบเจ็ด28twenty-eightยี่สิบแปด29twenty-nineยี่สิบเก้า30thirtyสามสิบ31thirty-oneสามสิบเอ็ด40fortyสี่สิบ50fiftyห้าสิบ60sixtyหกสิบ70seventyหกสิบ80eightyแปดสิบ90ninetyเก้า​สิบ100one hundredหนึ่ง​ร้อย500five hundredห้า​ร้อย1000one thousandหนึ่ง​พัน1,500one thousand five hundred, or fifteen hundred
หนึ่งพันห้าร้อย100,000one hundred thousandหนึ่งแสน1000,000one millionหนึ่งล้าน

ตัวอย่างการใช้ตัวเลขภาษาอังกฤษสำหรับการบอกจำนวน

 • ถ้าคุณอยากจะบอกว่า ในห้องเรียนมี 20 คน พูดเป็นภาษาอังกฤษคือ There are twenty people in the classrom.
 • คุณสามารถใช้ตัวเลขบอกลำดับในกรณีแบบนี้  He went to Thailand for the fourth times this year. แปลว่า เขาเคยมาเที่ยที่ไทยสี่ครั้งในปีนี้

การเรียกชื่อตัวเลขหลักสิบหน่วยอื่น ๆภาษาไทยภาษาอังกฤษสามสิบthirtyสามสิบเอ็ดthirty-oneสี่สิบFortyห้าสิบfiftyหกสิบSixtyเจ็ดสิบseventyแปดสิบeightyเก้าสิบninetyหนึ่งร้อยone hundred

 • สำหรับสามสิบเอ็ด  คือ thirty-one ต่อไปคือ สามสิบสอง thirty-two ต่อไปเรื่อย ๆ จนถึง สี่สิบ ใช้คำว่า Forty
 • สำหรับเลขหลักร้อย ให้เพื่อน ๆ ดูตัวอย่างดังต่อไปนี้ 101 หรือ one hundred one แปลเป็นไทยว่า ร้อยเอ็ด 102 หรือ one hundred two แปลเป็นหนึ่งร้อยสอง
 • ถ้าอยากจะบอกตัวเลบยาวๆ เช่น สี่ร้อยหกสิบสอง  หรือ 462 จะบอกว่า four hundred sixty-two 
 • สำหรับตัวเลขที่มีสี่ตัวขึ้นไป เราจะอ่านเรียงตัวเลขและเรียงหลักหน้าลูกน้ำกันไป เช่น หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสาม หรือ 1,443 เราจะอ่านเป็นสองแบบเช่น One thousand four hundred forty-three หรือ 1 and 443 ได้ทั้งสองอย่าง ยกตัวอย่างกับเลขอื่นเช่น เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบสาม หรือ 737,423 จะบอกว่า Seven hundred thirty-seven thousand four hundred twenty-three หรือ 737 and 423 ได้ทั้งสองอย่าง

ตัวเลขภาษาอังกฤษเป็นสี่งที่จำเป็นต้องเรียนเพราะมักจะใช้บ่อย

ตัวเลขภาษาอังกฤษสำหรับการบอกลำดับ/ Ordinal numbers

การบอกลำดับ/
Ordinal numbersวิธีการเขียนภาษาอังกฤษภาษาไทยThe first1stที่หนึ่งThe second2ndที่สองThe third3rdที่สามThe fourth4thที่สี่The fifth5thที่ห้าThe sixth6thที่หกThe seventh7thที่เจ็ดThe eighth8thที่แปดThe ninth9thที่เก้าThe tenth10thที่สิบThe eleventh11thที่สิบเอ็ดThe twelfth12thที่สิบสองThe thirteenth13thที่สิบสามThe fourteenth14thที่สิบสี่The fifteenth15thที่สิบห้าThe sixteenth16thที่สิบหกThe seventeenth17thที่สิบเจ็ดThe eighteenth18thที่สิบแปดThe nineteenth19thที่สิบเก้าThe twentieth20thที่ยี่สิบThe twenty-first21stที่ยี่สิบเอ็ดThe twenty-second22ndที่ยี่สิบสองThe twenty-third23rdที่ยี่สิบสามThe thirtieth30thที่สามสิบThe fortieth40thที่สี่สิบThe fiftieth50thที่ห้าสิบThe sixtieth60thที่หกสิบThe seventieth70thที่เจ็ดสิบThe eightieth80thที่แปดสิบThe ninetieth90thที่เก้าสิบThe hundredth100thที่หนึ่งร้อยThe five hundredth500thที่ห้าร้อยThe thousandth1000thที่หนึ่งพันOne thousand five hundredth1,500thที่หนึ่งพันห้าร้อยHundred thousandth100,000thที่ หนึ่งแสนMillionth1000,000thที่ล้านหนึ่ง

ในภาษาอังกฤษถ้าอยากพูดถึงลำดับเราจะต้องเพิ่ม “th” ในตัวอักษรสุดท้าย 

ยกตัวอย่างเช่น

 • Four (4th )–> fourth
 • Eleven (7th ) –> eleventh
 • Sixteenth (16th ) –> sixteenth
 • Twenty (20th ) –> twentieth สำหรับเลข 20,30,40,50,60,70,80 90 เมื่ออยากเปลี่ยนเป็นเลขบ่งบอกลำดับจะได้เปลี่ยวตัวอักษรสุดท้ายคือตัว ‘y’ เป็นตัว ‘ie’ และเพิ่ม ‘th’: twentieth, thirtieth,…
See also  7 เหตุผลที่ ความอ้วน คร่าชีวิต ได้ | แฝง ภาษาอังกฤษ

ยกเว้นในกรณีจะบอกลำดับของ One – First, Two – Second, Three – Third, Five – Fifth, Eight – Eighth, Nine – Ninth, Twelve – Twelfth คือผู้เรียนต้องจดจำไว้อย่างเดียว

 • – สำหรับตัวเลขที่มีตัวอักษรสุดท้ายเป็นเลข 2 เช่น 2nd, 22nd, 32nd… จะได้เขียนเป็น second, twenty-second, thirty-second,… ยกเว้น 12th จะได้เขียนเป็น twelfth (nd ย่อมาจาก 2 ตัวอักษรสุดท้ายของคำว่า second).
 • – สำหรับตัวเลขที่มีตัวอักษรสุดท้ายเป็นเลข 3 เช่น 3rd, 23rd, 33rd,… จะได้เขียนเป็น  third, twenty-third, thirty-third,… ยกเว้น 13th จะได้เขียนเป็น thirteenth (rd ย่อมาจาก 2 ตัวอักษรสุดท้ายของคำว่า third).
 • – สำหรับตัวเลขที่มีตัวอักษรสุดท้ายเป็นเลข 5 เช่น 5th, 25th, 35th,…จะได้เขียนเป็น fifth, twenty-fifth, thirty-fifth,…จะแตกต่างกับการเขียนของตัวเลขบ่งบอกให้ทราบจำนวน 
 • – สำหรับตัวเลขที่มีตัวอักษรสุดท้ายเป็นเลข 9 เช่น 9th, 29th, 39th,… จะได้เขียนเป็น ninth, twenty-ninth, thirty-ninth,…ยกเว้น 19th ยังได้เขียนเป็น nineteenth ผู้เรียนหลายท่านมักจะจำผิดตรงนี้

ทำอย่างไรเพื่อจะแยกระหว่างตัวเลขที่จะบ่งบอกลำดับกับตัวเลขจำนวนเป็นสี่งที่ผูเรียนหลายคนน่าจะสนใจกันมากมาย Eng Breaking จะยกตัวอย่างเกี่ยวกับตัวเลขจำนวน และตัวเลขที่บอกลำดับเพื่อช่วยผู้เรียนได้เห็นอย่างชัดเช่นความแตกต่างระหว่างวิธีการใช้ของตัวเลขดังนี้

กรณีใช้ตัวเลขภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสม

ตัวเลขภาษาอังกฤษสำหรับตัวเลขบ่งบอกจำนวนสรุปสั้นๆ คือจะได้ใช้ในกรณีเช่น 

 1. ตัวเลขภาษาอังกฤษบอกจำนวน. 

เช่น I have one sister. ฉันมีน้องสาวหนึ่งคน
หรือ There are thirty-one days in July. มีสามสิบเอ็ดวันในเดือนกรกฎาคม

 1. บอกอายุ

เช่น I am eighteen years old. ฉันอายุสิบแปดปี
หรือ  My Father is fifty-one years old. พ่อของฉันอายุห้าสิบเอ็ดปี

 1. บอกหมายเลขโทรศัพท์

เช่น My phone number is one- five- five- six- seven- one- nine. หมายเลขโทรศัพท์ของฉันคือ 1556719 

 1. ตัวเลขภาษาอังกฤษบอกวันเกิด

 เช่น My sister was born in nineteen ninety-one. พี่สาวของฉันเกิดในปี ค.ศ. 1991

สำหรับตัวเลขบ่งบอกลำดับสรุปสั้นๆ คือจะได้ใช้ในกรณีเช่น 

 1. ใช้ในกรณีเมื่อคุณอยากพูดเกี่ยวกับลำดับหรือตำแหน่งต่างๆ

เช่น Accounting is my first job, the second job is a secretary at the bank

 1. เมื่อพูดถึงระดับความสูงหรือจำนวนชั้น

เช่น I work at the 29th floor of the tallest building in the city

 1. เมื่อพูดถึงวันในเดือนหนึ่ง

เช่น He celebrated his twentieth birthday in a luxury restaurant.  เขาฉลองวันเกิดครั้งที่ยี่สิบของเขาในร้านอาหารสุดหรู

การทำซ้ำ

การทำซ้ำภาษาอังกฤษภาษาไทยonceหนึ่งครั้งtwiceสองครั้งthree timesสามครั้งfive timesห้าครั้ง

การอ่านเลขทศนิยม

ถ้าคุณเคยเห็นตัวเลขทศนิยมในภาษาอังกฤษแต่ไม่รู้จะอ่านออกเสียงอย่างไร วันนี้ Eng Breaking จะแนะนำให้คุณเกี่ยวกับวิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ใช้ในกรณีการอ่านเลขทศนิยมที่ไม่ควรพลาดเช่น

ตัวเลขการอ่านเลขทศนิยมภาษาไทย0.5point fiveศูนย์จุดห้า0.25point two fiveศูนย์จุดสองห้า0.73point seven threeศูนย์จุดเจ็ดสาม0.05point zero fiveศูนย์จุดศูนย์ห้า0.6529point six five two nineศูนย์จุดหกห้าสองเก้า2.95two point nine fiveศูนย์สองจุดเก้าห้า

ผู้เรียนสามารถสังเกตเองว่าการอ่านเลขทศนิยมในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า จุด คือ “point” ตามด้วยตัวเลขเรียงกันไปเรื่อย ๆ จนจบ แต่ต้องระวัง เพราะวิธีการอ่านนี้จะไม่สามารถใช้กับเงินได้ สำหรับวิธีการอ่าน ตัวเลขภาษาอังกฤษ ตอนที่พูดถึงเงินเดี๋ยวเราจะแนะนำในส่วนเนื้อหาต่อไปนี้

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเองได้ไม่ยากกับ Eng Breaking

ตัวเลขภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านเศษส่วน

ในภาษาอังกฤษคุณจะต้องการใช้ตัวเลขภาษาอังกฤษเมื่อพูดถึงเศษส่วนต่างๆ ก็มักจะเจอบ่อยชีวิตประจำวันถ้าหากจำนวนส่วนมากกว่า 1 ให้ทำเป็นรูปพหูพจน์ สำหรับกรณีที่เศษมากกว่า 1 และส่วนคือ 2 เราจะอ่านว่า “half” และอ่านว่า “halves” 

ตัวเลขภาษาไทยการอ่านเศษส่วนภาษาอังกฤษ1/3หนึ่งส่วนสามone third3/4สามส่วนสี่three fourths5/6ห้าส่วนหกfive sixths1/2หนึ่งส่วนสองone half3/2สามส่วนสองthree halves

ตัวเลขภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านเปอร์เซ็นต์

ง่ายมากๆ คือการอ่านเปอร์เซ็นต์ในภาษาอังกฤษคือเราแค่ออกเสียงของตัวเลขบอกกับคำว่า “เปอร์เซ็นต์” เท่านั้นคือคนฟังก็จะเข้าใจเลยว่าเรากำลังอย่าสื่ออะไรแล้ว ยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดดังนี้

ตัวเลขภาษาไทยการอ่านเปอร์เซ็นต์ภาษาอังกฤษ5%ห้าเปอร์เซ็นต์five percent25%ยีสิบห้าเปอร์เซ็นต์twenty-five percent36.25%สามสีบหกจุดยีสิบห้าเปอร์เซ็นต์thirty-six point two five percent100%หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์one hundred percent400%สี่ร้อยเปอร์เซ็นต์four hundred percent

ตัวเลขภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านจำนวนเงิน

เมื่อเราอ่านเกี่ยวกับเงินเราต้องพูดถึงสองอย่าง หนึ่งคือตัวเลขที่บ่องบอกจำนนวนของเงินและสองคือสกุลเงินว่าเป็นยูโร ดงเวียดนาม หรือ ดอลลสร์ …วิธีการอ่านจำนวนเงินจะเป็นอย่างนี้ ให้อ่านตัวเลขหน้าจุดทศนิยมก่อน ตามด้วยสกุลเงิน เชื่อมด้วย “and”สำหรับตัวเลขหลังจุดทศนิยมเราจะอ่านตามหลักการอ่านตัวเลขปกติ ตามด้วยหน่วยย่อยของสกุลเงินนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น

ตัวเลขภาษาไทยการอ่านจำนวนเงินภาษาอังกฤษ25$ยี่​สิบ​ห้าดอลลาร์twenty-five dollars52€ห้า​สิบ​สองยูโรfifty-two euros140₤หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบปอนด์one hundred and forty pounds€12.66สิบสองยูโรหกสิบหกtwelve euros sixty-six₤10.50สิบปอนด์ห้าสิบten pounds fifty

การอ่านปี

การอ่านปีภาษาอังกฤษภาษาไทย2014twenty fourteen or two thousand fourteenสองพันสิบสี่2008two thousand eightสองพันแป็ด2000two thousandสองพัน1944nineteen forty-fourหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบสี่3000 BCthree thousand BCสามพันปีก่อนคริสต์ศักราช3250 BCthirty two fifty BCสามพันสองร้อยห้าสิบปีก่อนคริสต์ศักราช

คำอื่นที่มีประโยชน์ที่ควรรู้

นอกจาก ตัวเลขภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นต้องเรียนรู้อยู่แล้วเพราะมักจะใช้บ่อยในชีวิตประจำวันของเราผู้เรียน ก็ควรเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆ ที่สามารถใช้พร้อมกันเพื่อแสดงความคิดเห็นในหลายๆ วิธีแตกต่างกัน สร้างประโยคได้ง่ายๆ ดังนี้

 • คำว่า about / approximately หมายถึง ประมาณ ยกตัวอย่างเช่น 
See also  เครื่องหมายต่างๆ ตอนที่ 2 - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3 | เครื่องหมายตกใจ | ความรู้ภาษาต่างประเทศที่เป็นประโยชน์

She earns  about $300 a month แปลว่า เธอมีรายได้ประมาณ 300 ดอลลาร์ ต่อเดือน หรือตัวอย่างอื่นเกี่ยวกับการใช้ about เช่น  about fifty people were present at the meeting แปลว่า ที่ประชุมประมาณห้าสิบคน

 • คำว่า over / more than หมายถึง มากกว่า ยกตัวอย่างเช่น There were over 5000 people at the meeting แปลว่า . “over” หรือ “more than” ใช้เมื่อพูดถึงจำนวนของคน, จำนวนของสี่งของ และอยู่หน้าของตัวเลขต่างๆ 
 • คำว่า  under / less than หมายถึง น้อยกว่า ยกตัวอย่างเช่น  She travelled less than 2,000 miles. แปลว่า  เธอเดินทางน้อยกว่า 2,000 ไมล์

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยดังนี้เพื่อเสริมคลังศัพท์ของตัวเอง สามารถประยุคใช้ในการพูดหรือเขียนให้ดียี่งขึ้นกับ EngBreaking: 407 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย: เรียนครั้งเดียวจำได้นาน

สรุป

เพื่อให้เข้าใจกับการใช้ตัวเลขภาษาอังกฤษ ในทุก ๆ รูปแบบ ผู้เรียนก็ต้องแยกประเภทของตัวเลขให้เป็นก่อน อีกหนึ่งวิธีคือฝึกตั้งประโยคและหัดเขียนให้บ่อยขึ้น ใช้ทุกวันให้เป็นความเคยชิน ไม่ต้องใช้วิธีท่องจำแต่เน้นวิธีลงสนาม มีการนำไปใช้งานจริงจะสร้างการจดจำได้ดีกว่า และไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียน EngBreaking เว็บไซต์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเอง ก็จะขอเป็นกำลังใจให้แก่ผู้เรียนและเชื่อว่าทุกคนจะสามารถทำได้ดีอย่างแน่นอนและทั้งหมดคือวิธีการใช้ตัวเลขภาษาอังกฤษ ในทุกรูปแบบ อย่าลืมติดตามเว็บไซต์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของเรา เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สเรียนคุณภาพที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นดี ๆ และเพื่อการพัฒนาทักษาการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองที่มีประสิทธิภาพ

[NEW] วิธีอ่านออกเสียงตัวเลข ภาษาอังกฤษให้เป๊ะ | เลข 0 ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

การออกเสียงคำภาษาอังกฤษให้ชัด ก็เป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่ทำให้คนฝรั่งฟังเราออกค่ะ

ซึ่งเราทำได้โดยการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา และฝึกออกเสียงด้วยตัวเองทุกวัน

ถ้าเพื่อน ๆ ยังไม่มีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ที่จะช่วยให้เพื่อน ๆ ออกเสียงเหมือนเจ้าของภาษา

ก็สามารถเข้าไปหาคอร์สที่ตัวเองชอบได้ตามข้างล่างเลยนะคะ

ตัวเลขในภาษาอังกฤษ อาจจะเป็นสิ่งที่เรียนมาตั้งแต่เด็ก จนโต แต่สำหรับเบญแล้ว ยังรู้ว่าตัวเองออกเสียงตัวเลขภาษาอังกฤษไม่ถูกต้องเลย

จนเมื่อไม่กี่ปีมานี้ เพิ่งได้ยินเวลาที่เจ้าของภาษาเค้าออกเสียงตัวเลขภาษาอังกฤษแต่ละตัว ก็เลยเริ่มฝึกบ้าง เปลี่ยนจากการอ่านแบบเดิม ๆ ที่เราเคยอ่าน

เช่น วัน ทู ที โฟ ฟาย ก็ลองพูดแบบเจ้าของภาษามากขึ้น และเน้นเสียงตัวสะกดมากขึ้นค่ะ

ก่อนที่เพื่อน ๆ จะเริ่มนำคำอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษแบบถูกต้องเข้าไปในหน่วยความจำของเรา เพื่อน ๆ ควรเปิดใจ และลบคำอ่านเดิม ๆ ที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กออกไปก่อนค่ะ

ในขณะที่กำลังอ่านโพสต์นี้ เบญขอแนะนำให้เพื่อน ๆ อ่านออกเสียงจริง ๆ ไปด้วยที่บ้านนะคะ

เป็นการฝึกไปในตัว หรือสามารถปริ้นออกมาใส่กระดาษและแปะไว้บนผนัง ไว้ใช้ฝึกพูดทุก ๆ วันได้ค่ะ

เพราะตัวเลขภาษาอังกฤษ เราได้เห็นทุกวันในชีวิตประจำวัน และเราจะเห็นและได้พูดมันบ่อย ๆ ในประโยคภาษาอังกฤษประจำวันที่เราได้ใช้แน่นอนจ้า

ถ้าพร้อมแล้ว เราไปเริ่มกันเลยค่ะ เริ่มจาก basic เลยนะคะ ตัวเลขภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

รู้หรือไม่ เลข 0 อ่านออกเสียงได้หลายแบบ?

มีวิธีการอ่านเลขศูนย์ในภาษาอังกฤษอยู่หลายแบบค่ะ และใช้ในประโยคภาษาอังกฤษที่ต่างกัน

วันนี้เบญจะยกมาแค่ 2 ตัวอย่างในการอ่านเลขศูนย์ภาษาอังกฤษนะคะ

0 = zero อ่านว่า เซโร

ใช้อ่านเลขศูนย์ในจำนวนทั่วไป อ่านจุดทศนิยม เปอร์เซ็น และเบอร์โทรศัพท์

0 = o (letter) อ่านว่า โอ (ตัวพยัญชนะอังกฤษ)

ใช้อ่านปี ที่อยู่ เวลา และอุณหภูมิ

ประโยค> There is a % chance of rain.
คำอ่าน –> There is a zero percent chance of rain.

ประโยค–> The temperature is -20⁰C.
คำอ่าน –> The temperature is twenty degrees below zero.

ประโยค –> I live at 464 Smith Street.
คำอ่าน –> I live at forty-six o four Smith Street

ประโยค –> He became king in 149.
คำอ่าน –> He became king in fourteen o nine.

ประโยค –> I waited until 4:5.
คำอ่าน –> I waited until four o five.

ตัวเลข ภาษาอังกฤษ บอกจำนวน

ต่อไปเราจะมาดูคำอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ จากเลข 1-1,000,000 กันนะคะ

เบญจะไม่ได้เขียนทุกตัว แต่ตัวไหนที่ไม่ได้เขียนก็จะเหมือนเดิมคือเอาตัวเลขหลักหน่วยลงไปเดิมด้านหลัง

ถ้าเพื่อน ๆ อยากจะหาแค่บางตัว ที่ตัวเองไม่รู้ สามารถทำได้ตามนี้เลยจ้า

ตัวเลขตัวเขียนอ่านออกเสียง1oneวัน2twoทู3threeซรี4fourฟอรฺ5fiveไฟฟฺ6sixซิกซฺ7sevenเซเวิน8eightเอทฺ9nineไนน์10tenเทิน11elevenอีเลเวิน12twelveทเวลฟ์13thirteenเซอรฺทีนฺ14fourteenฟอรฺทีนฺ15fifteenฟิฟฺทีนฺ16sixteenซิกซฺทีนฺ17seventeenเซเวินทีนฺ18eighteenเอทฺทีนฺ19nineteenไนนฺทีนฺ20twentyทเวนฺที21twenty-oneทเวนฺที วัน22twenty-twoทเวนฺที ทู23twenty-threeทเวนฺที ซรี24twenty-fourทเวนฺที ฟอรฺ25twenty-fiveทเวนที ไฟฟฺ26twenty-sixทเวนฺที ซิกซฺ27twenty-sevenทเวนฺที เซเวินฺ28twenty-eightทเวนฺที เอทฺ29twenty-nineทเวนฺที ไนนฺ30thirtyเซอรฺที40fortyฟอรฺที50fiftyฟิฟฺที60sixtyซิกซฺที70seventyเซเวินที80eightyเอทฺที90ninetyไนนฺที100one hundredวัน ฮันเดร็ดฺ500five hundredไฟฟฺ ฮันเดร็ดฺ1,000one thousandวัน เตาซานดฺ1,500one thousand five hundred,
or fifteen hundredวัน เตาซานดฺ ไฟฟฺ
ฮันเดร็ดฺ หรือ
ฟิฟฺทีน ฮันเดร็ด100,000one hundred thousandวัน ฮันเดร็ด เตาซานดฺ1,000,000one millionวัน มิลเลินฺ

ตัวอย่างการใช้ตัวเลขบอกจำนวนในประโยค

There are twenty-five people in the room.

แด อารฺ ทเวนที ไฟฟฺ พีโปลฺ อิน เดอะ รูมฺ มีคนทั้งหมด 25 คน ในห้องนี้

See also  ศัพท์ SLANG ทะลึ่งในภาษาอังกฤษ 🤤 | คํา สแลง ภาษา อังกฤษ

I must have asked you twenty times to be quiet.

ไอ มัสทฺ แฮฟฺ อาสทฺ ยู ทเวนที ไทมสฺ ทู บี ไควเอทฺ ฉันต้องบอกเธอ 20 ครั้งว่าให้เงียบ ๆ นะ

ตัวเลข ภาษาอังกฤษ บอกลำดับ และวันที่

ลำดับ / วันที่ตัวเขียนอ่านออกเสียง1st, แรกfirstเฟิรฺสฺทฺ2ndsecondเซคันดฺ3rdthirdเซิรฺด4thfourthฟอรฺทซฺ5thfifthฟิฟซฺ6thsixthซิกซฺ7thseventhเซเวินซฺ8theighthเอทซฺ9thninthไนนซฺ10thtenthเทินซฺ11theleventhอีเลเวินซฺ12thtwelfthทเวลซฺ13ththirteenthเซอรฺทีนซฺ20thtwentiethทเวนทีซฺ21sttwenty-firstทเวนที เฟิรฺสฺทฺ22ndtwenty-secondทเวนที เซคันดฺ23rdtwenty-thirdทเวนที เซิรฺดฺ24thtwenty-fourthทเวนที ฟอรฺซฺ30ththirtiethเซอรฺทีซฺ40thfortiethฟอรฺทีซฺ50thfiftiethฟิฟฺทีซฺ60thsixtiethซิกซฺทีซฺ70thseventiethเซเวนทีซฺ80theightiethเอทฺทีซฺ90thninetiethไนนฺทีซฺ100thhundredthฮันเดร็ดซฺ

ตัวอย่างการใช้ตัวเลขบอกลำดับที่ในประโยค

He was the fourteenth person to win the award.

ฮี วอสฺ เดอะ ฟอรฺทีน เพอเซิน ทู วิน เดอะ อวอรฺด เค้าเป็นคนที่ 14 ที่ชนะรางวัลนี้

She went to Korea for the third time this year.

ชี เว็นทฺ ทู โคเรีย ฟอรฺ เดอะ เซิดฺ ไทมฺ ดิสฺ เยียรฺ เค้าไปเกาหลีครั้งที่ 3 แล้วในปีนี้

Daniel was born on the thirteenth.

ดาเนียลฺ วอสฺ บอรฺน ออน เดอะ เซอรฺทีนซฺ ดาเนียลเกิดวันที่ 13

ตัวเลข ภาษาอังกฤษ บอกเปอร์เซ็น %

จำนวนหน้าเราจะอ่านเต็มจำนวนค่ะ เช่น หน่วย สิบ หรือ ร้อย และถ้ามีจุดทศนิยม จะอ่านเลขหลังเป็นเลขเดี่ยว

5%five percentไฟฟฺ เพอเซนทฺ25%twenty-five percentทเวนที ไฟฟฺ เพอเซนทฺ31.25%thirty-one point
two five percentเซอรฺที วัน พอยทฺ
ทู ไฟฟฺ เพอเซนทฺ20.556%twenty point five
five six percentทเวนที พอยทฺ ไฟฟฺ
ไฟฟฺ ซิกซฺ เพอเซนทฺ100%one hundred percentวัน ฮันเดร็ดฺ เพอเซนทฺ400%four hundred percentฟอรฺ ฮันเดร็ด เพอเซนทฺ

อย่าลืมฝึกอ่านออกเสียงตัวเลข ภาษา อังกฤษ กันบ่อย ๆ นะคะ และก็อย่าลืมช่วยกันแชร์ให้เพื่อน ๆ คนอื่นได้เห็นโพสต์นี้ด้วยกัน

สนใจคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่เน้นในเรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษ ฟังภาษาอังกฤษ และประโยคภาษาอังกฤษ

สามารถเข้าไปอ่านรีวิวเรียนภาษาอังกฤษ Glossika ได้ค่ะ เบญเคยเข้าไปเรียนแล้ว ชอบมากจ้า

หรือจะเป็นคอร์สฝึกฟัง-พูดภาษาอังกฤษหน้าต่อหน้า กับฝรั่ง ก็สามารถเข้าไปเลือกได้เลยค่ะ

ถ้าเพื่อน ๆ มีคำถาม หรือคำแนะนำอะไร สามารถคอมเม้นไว้ด้านล่างนี้ได้เลย

และเพื่อน ๆ อยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอีก ก็สามารถคอมเม้นไว้ด้านล่างนี้ได้เช่นกันนะคะ 😀


สื่อการสอน นับตัวเลขภาษาอังกฤษ เตรียมอนุบาล 1


ครูกนกพร แย้มเมล์

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

สื่อการสอน นับตัวเลขภาษาอังกฤษ เตรียมอนุบาล 1

นับเลข1-10 นับเลข 1-10 นับ1-10 การ์ตูนคณิตศาสตร์


นับเลข110 นับ110 สอนนับเลข การ์ตูนคณิตศาสตร์ นับเลข 110 การ์ตูนสำหรับเด็ก การ์ตูนสำหรับเด็กอนุบาลและปอ1 สอนนับเลขแสนสนุกกับภาพวาดการ์ตูนโดยคนไทยเพื่อเด็กไทย การ์ตูนไทยเพื่อเด็กไทย

นับเลข1-10 นับเลข 1-10 นับ1-10 การ์ตูนคณิตศาสตร์

How to count 0-100 in English? นับเลข 0-100 ในภาษาอังกฤษ


คลิปนี้ครูโบว์เอาเทคนิคที่ตัวเองใช้ในการฝึก
อ่าน และพูดตัวเลข ในภาษาอังกฤษมาฝากกันนะคะ
คนไทยพูดอังกฤษไม่ค่อยถนัดอยู่แล้ว เจอตัวเลขหน่อย
จอดกันเป็นแถว
ลองใช้วิธีนี้ฝึกกันดู แล้วบอกกันมาบ้างนะคะเป็นอย่างไรบ้าง
With love,
Xoxo
KruBow Sunida
KRUBOWSunida
อังกฤษจริตสร้างสรรค์
CreativeEnglishAcademy
SpeakEnglishwithKRUBOW
……………………………….
ติดตามการพัฒนาภาษาอังกฤษ
การสื่อสาร การพูด สอบโทอิค
การพูดเพื่อIELTS ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสมัครงาน ภาษาอังกฤษใน
สาขาอาชีพต่างๆ ภาษาอังกฤษสำหรับ
นักเรียนและนักศึกษาและทุกเรื่องที่
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษกับครูโบว์กันค่ะ ^^
LINE: @krubowsunida (มี @ ข้างหน้า)
หรือคลิกไปที่ http://line.me/ti/p/%40ymr2741q
FB: www.facebook.com/krubowsunida

How to count 0-100 in English? นับเลข 0-100 ในภาษาอังกฤษ

ภาษาฝรั่งเศส – วิธีนับเลข 0 ถึง 20 – Les nombres 0 à 20


วิธีนับเลขเป็นภาษาฝรั่งเศสตั้งแต่ 0 ถึง 20 มาดูวิธีเขียนและออกเสียงแบบชัดๆกันค่ะ
Oh là là! กับแตงโม มาเรียนภาษาฝรั่งเศสกับโมนะคะ แล้วคุณจะรู้ว่าภาษาฝรั่งเศส ง่ายกว่าที่คิด ^^
เรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติมกับโม
สั่งซื้อหนังสือไวยากรณ์ระดับ A1
👉 https://www.ohlalakabtangmo.com/livres/
คอร์สตะลุยข้อสอบ Pat7.1
👉 https://www.ohlalakabtangmo.com/courspat71/
คอร์สออนไลน์พื้นฐานไวยากรณ์
👉 https://www.ohlalakabtangmo.com/coursgrammairea11/
ติดตามสื่อการสอนอื่นๆของโม
Line : @ohlalakabtangmo (http://line.me/ti/p/[email protected])
Facebook : https://www.facebook.com/ohlalakabtangmo
Instagram : https://www.instagram.com/ohlalakabtangmo
Website : https://www.ohlalakabtangmo.com
กดลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อไม่พลาดวีดีโอใหม่ๆนะคะ
https://www.youtube.com/channel/UCHRmbcGYHdIHbCCcIzDlEGA?sub_confirmation=1
วันนี้ก็จะมาสอนทุกคนนับเลขเป็นภาษาฝรั่งเศสตั้งแต่ 0 ถึง 20 กันค่ะ ตัวไหนออกเสียงยาก เขียนบอกโมในคอมเมนท์ได้นะคะ
ขอบคุณมากค่าาาา
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
เรียนภาษาฝรั่งเศส
นับเลขฝรั่งเศส

ภาษาฝรั่งเศส - วิธีนับเลข 0 ถึง 20 - Les nombres 0 à 20

คลิปวิดีโอการสอน รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การนับเลข 0-20 ระดับปฐมวัย


คลิปวิดีโอการสอน รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การนับเลข 0-20 ระดับปฐมวัย

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ เลข 0 ภาษา อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.