Home » [Update] เรียนและทำงานในแคนาดา เก็บเกี่ยวประสบการณ์ Co-op กับวิทยาลัยเอกชน | เก็บประสบการณ์ ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

[Update] เรียนและทำงานในแคนาดา เก็บเกี่ยวประสบการณ์ Co-op กับวิทยาลัยเอกชน | เก็บประสบการณ์ ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

เก็บประสบการณ์ ภาษาอังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Table of Contents

Study and Work

เรียนและทำงานในแคนาดา

สำหรับบุคคลที่ต้องการเดินทางประเทศแคนาดาเพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายงานที่สนใจ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงาน part-time ระหว่างที่เรียน และการทำงาน full-time ในประเทศแคนาดาในรูปแบบของ co-op หรือหลังจากที่สำเร็จการศึกษา

เราขอแนะนำโครงการ Work & Study ผู้เรียนจะได้พัฒนาความรู้ในด้านที่สนใจเพิ่มเติม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งจากการเรียนและการทำงาน และยังได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานที่มีโอกาสสร้างรายได้ให้กับตัวเองอีกด้วย

วิทยาลัยเอกชนในแคนาดา

วิทยาลัยเอกชนในแคนาดา เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบ Diploma หรือ Certificate เฉพาะทางให้นักเรียนได้เข้ารับการศึกษาและโอกาสการทำงานเพื่อเก็บเกี่ยวทักษะและประสบการณ์จากสายงานที่สนใจในแคนาดา และมักจะมีองค์ประกอบของหลักสูตรในการฝึกงาน ที่เรียกว่า co-op ซึ่งจะเปิดให้นักเรียนเลือกที่เข้าร่วมได้เกือบครึ่งหนึ่งของระยะของหลักสูตร เช่น หลักสูตร 98 สัปดาห์ จะได้เรียนประมาณ 48 สัปดาห์ ทำหรือฝึกงานอีก 48 สัปดาห์ และกลับเข้าวิทยาลัยเพื่อรีวิวและเรียนต่ออีก 2 สัปดาห์ เป็นต้น

Co-op คือ คำย่อมาจาก Co-operative education เป็นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียนรู้ สามารถเข้าร่วมได้ผ่านโครงการ Work & Study (co-op) อาทิ โครงการของ ILAC international college หรือ Greystone College ซึ่งมีหลักสูตร diploma ที่มี co-op แบบเรียนครึ่งและทำงานอีกครึ่ของหลักสูตร 

ตัวอย่างหลักสูตรการเรียนในโครงการ Work & Study with Co-Op ด้าน Business

• Business Communication
• Business Management
• Sales & Marketing
• Service Excellence
• Digital Marketing
• International Business Management

ตัวอย่างหลักสูตรการเรียนในโครงการ

Work & Study with Co-Op

ด้าน Hospitality

• Food & Beverage
• Customer Services
• Hospitality Management
• Hospitality Operation
• Hospitality Sales & Marketing

ตัวอย่างหลักสูตรการเรียนในโครงการ

Work & Study with Co-Op

ด้าน Digital

• UI Design
• UX Design
• Web Developer

ตัวอย่างหลักสูตรการเรียนในโครงการ

Work & Study with Co-Op

ด้านอื่นๆ เช่น

• Network Administration
• Software Development
• Healthcare Administration

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาต่อแคนาดา นอกเหนือจากการศึกษากับวิทยาลัยของเอกชนในแคนาดา สามารถเลือกดูและเยี่ยมชมได้ดังนี้

 • เริ่มต้นศึกษาข้อมูลเรียนต่อแคนาดา
 • เรียนต่อมัธยมในแคนาดา
 • เรียนต่อป.ตรี / Diploma แคนาดา
 • เรียนต่อป.โท / Post-Degree Diploma แคนาดา
 • เรียนภาษาอังกฤษในแคนาดา
 • คำถามที่พบบ่อย “เรียนต่อแคนาดา”

วีดีโอแนะนำเรียนต่อในแคนาดา

เรียนต่อแคนาดา เลือกโปรแกรมการเรียนอย่างไรดี?

ข้อดี/ความน่าสนใจ

ของการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรโครงการ Co-op ของวิทยาลัยเอกชน

• เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น นักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษที่ยังไม่ถึงเกณฑ์สำหรับการเข้าเรียนหลักสูตรภาษาของวิทยาลัย อาทิ ILSC สำหรับ Greystone College หรือ ILAC สำหรับ ILAC international College และเข้าเรียนต่อในหลักสูตรของวิทยาลัยได้หลังจากที่จบหลักสูตรภาษาในระดับที่กำหนด โดยไม่ต้องใช้ผลสอบ TOEFL/IELTS

• ค่าเล่าเรียนที่มักจะประหยัดกว่าวิทยาลัยของรัฐบาล และมีโปรโมชั่น

• ความยืดหยุ่น: สามารถเริ่มเรียนได้ทุกเดือน และระยะเวลาของหลักสูตรที่เปิดสอนจะมีตั้งแต่ 48 – 98 สัปดาห์ หรือมากกว่า

• สามารถทำงานระหว่างเรียนได้อย่างถูกกฎหมาย สัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง และสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง ในช่วง Co-op

• วิทยาลัยเอกชน มักจะให้ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ในวงการการทำงานที่เกี่ยวกับสาขาการเรียนของหลักสูตรมาช่วยจัดการเรียนการสอน แบ่งปันประสบการณ์ และให้นักเรียนได้พบเพื่อสร้างเครือข่าย

ข้อจำกัด

ของการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรโครงการ Co-op ของวิทยาลัยเอกชน

• นักเรียนในชั้นเรียนส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนนานาชาติ แต่จะมีความหลากหลายทั้งวัยและสัญชาติ

• เมื่อโครงการสิ้นสุดแล้ว จะไม่สามารถขอ Post-Graduation-Work-Permit (PGWP) ใบอนุญาตสำหรับการทำงานในแคนาดา ที่จะนำไปสู่การยื่นขอสถานะผู้พักอาศัยถาวร (PR: Permanent Resident) ได้ … ดังนั้นหากสิ้นสุดโครงการแล้ว ผู้เรียนประสงค์จะอยู่ในแคนาดาต่อจะมีตัวเลือก คือ การลงทะเบียนเรียนต่อ หากไม่มีผู้ว่าจ้างสปอนเซอร์สถานะการทำงานให้

หากสนใจตัวเลือกการเรียนที่สามารถขอ PGWP เพื่อทำงานหลังเรียนจบ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิทยาลัยเอกชนและโครงการ Co-op ในแคนาดาเหมาะสำหรับใคร ?

1. บุคคลที่ต้องการไปพัฒนาตนเอง

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะและความรู้สำหรับการทำงานเฉพาะทาง จากการเรียนรู้ในห้องเรียน และการปฏิบัติใช้งานจริง

2. บุคคลที่ต้องการความยืนหยุ่นด้านระยะเวลาเรียนของหลักสูตร

เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงาน การลงมือปฏิบัติ และผู้คนในสายงานที่สนใจ ก่อนพิจารณาเรียนต่อวิทยาลัยในแคนาดาหรือประเทศอื่นๆ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเรียนต่อ Work & Study แคนาดา

จบโครงการแล้ว ขอใบอนุญาตอยู่ทำงานในแคนาดาต่อได้ไหม?

หลังจากจบโปรแกรม Work & Study หากไม่มีนายจ้างที่นู่น sponsor วีซ่าและการทำงานต่อให้ จะต้องออกนอกประเทศแคนาดา 

*หากสนใจที่จะขอใบอนุญาตเพื่ออยูทำงานหลังเรียนจบ แนะนำให้พิจารณาตัวเลือกหลักสูตรการเรียนของสถาบันของรัฐ

 • หลักสูตรการเรียน Post-Degree เพื่อวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าป.ตรี อ่านได้ที่นี่
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรหรือป.ตรี อ่านได้ที่นี่

จะหางานได้อย่างไร?

วิทยาลัยจะมีแผนกช่วยแนะนำและเตรียมความในการจัดหางาน เช่น job fairs หาผู้ว่าจ้างมาแนะนำและจ้างงาน รวมถึง workshop การเขียน resume / การสัมภาษณ์งาน ทั้งนี้สำหรับการจะหางานที่ดีได้ ผู้สมัครอาจจะต้องขวนขวาย หาคอนเนคชั่น ทำเรื่องสมัครและสัมภาษณ์ด้วยตนเอง

 

ทั้งนี้ ก้อปันกัน (KPG Overseas) เป็น partner กับองค์กร Empower ในแคนาดาที่จะช่วยนักศึกษาต่างชาติเตรียมตัวหางานที่ดีในแคนาดาได้ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

สำหรับค่าสมัคร ค่าแบบเรียน และค่าเล่าเรียนจะอยู่ประมาณ 180,000 – 250,000 *ขึ้นอยู่กับหลักสูตร

*สำหรับค่าครองชีพ (ค่าที่พัก และใช้จ่ายส่วนตัว) เดือนละประมาณ 1,000 – 1,500 CAD

โครงการใช้เวลานานแค่ไหน?

ระยะเวลา work & study program with co-op มีตั้งแต่ 1-2 ปี (เรียนและทำงานอย่างละ 6 เดือน หรือ เรียนและทำงานอย่างละ 12 เดือน) 

ต้องใช้คะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไหม?

จะต้องใช้ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษในการสมัครเข้าเรียนโปรแกรม Work & Study ซึ่งจะต้องใช้ผลสอบ IELTS 5.0 – 6.5 *ขึ้นอยู่กับหลักสูตร เพื่อที่จะไม่ต้องเรียนปรับภาษา ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถติดต่อขอทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาฟรีของสถาบันเพื่อประเมินระดับภาษาอังกฤษของตนก่อนได้

หรือหากต้องการ สามารถที่จะลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษกับสถาบันสอนภาษา และเมื่อจบในระดับที่กำหนดแล้ว สามารถเข้าร่วมโปรแกรม Work & Study ได้โดยไม่ต้องยื่นผลสอบ IELTS

แนะนำวิทยาลัยโครงการ Co-Op ในแคนาดา

บางส่วนที่เราเคยไปเยี่ยมชม

Greystone College

เมืองแวนคูเวอร์ และโทรอนโต้

Greystone College เป็นวิทยาลัยของเอกชน ภายใต้เครือการศึกษา ILSC Education Group เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Diploma) ด้าน Business, Hospitality, Interpreting and Translation และ Teaching Training โดยมีทั้งนักเรียนต่างชาติและนักเรียนชาวแคนาเดียนเข้าศึกษา เหมาะสำหรับนักเรียนทต้องการไปศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้เฉพาะทางเพื่อเตรียมตัวเข้าทำงาน วิทยาลัยมีหลักสูตร co-op ให้นักเรียนเลือกเรียนและทำงาน 50% ของระยะเวลาที่ลงเรียนหลักสูตร diploma อีกด้วย

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Greystone College คลิก

ILAC International College

เมืองแวนคูเวอร์ และโทรอนโต้

วิทยาเขตบูติกของ ILAC International College ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโตรอนโตและแวนคูเวอร์ ละแวกใกล้เคียงมีความหรูหรา ปลอดภัย และอยู่ไม่ไกลจากสถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมือง วิทยาเขตอันทันสมัยและตามทันโลกมอบสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเรียนรู้และการเข้าสังคม

สัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตในประเทศแคนาดาเมื่อคุณสมัครเรียนหลักสูตร Co-op ของ ILAC International College ซึ่งคุณจะได้ฝึกฝนทักษะความรู้จากในห้องเรียน พัฒนาการทำความรู้จักอย่างมืออาชีพภายในอุตสาหกรรมการทำงาน พร้อมกับสร้างสรรค์ประวัติเรซูเม่ของคุณขณะที่กำลังเรียนไปด้วย คณะจารย์ผู้สอนของ ILAC International College เป็นผู้นำในอุตสาหรรมการทำธุรกิจจริงที่พร้อมไปด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญในสายงานของตนเอง พวกเขาทำให้บรรยากาศในห้องเรียนเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนได้อย่างง่ายดาย การเรียนหลักสูตร Diploma ที่ ILAC International College ประกอบด้วยหลักสูตรเกี่ยวกับ Customer Service, Sales & Marketing, Business Administration, Health Care Administration*

* กรณีที่ไม่ได้มี background ด้าน Healthcare มาก่อน จะไม่สามารถสมัครเรียนโปรแกรม Health Care Administration Co-op ของสถาบัน ILAC International College ได้ (หากไม่มี background สมัครเรียนได้แค่ academic program ไม่สามารถเข้าร่วม co-op ได้)

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ILAC International College คลิก

VGC International College

เมืองแวนคูเวอร์

VGC International College รับสมัครผู้เข้าเรียนจากกว่า 70 ประเทศทั่วโลกเพื่อมาเรียนยังประเทศแคนาดา ห้องเรียนของคุณจะเต็มไปด้วยผู้เรียนที่มีภูมิหลังและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน สิ่งนี้จะช่วยให้คุณขยายขอบเขตของการติดต่อกับเพื่อนนานาชาติ และกลายเป็นพลเมืองของโลกตัวจริง

ตัวอย่างหลักสูตร Co-op ที่ VGC เปิดสอน ได้แก่ หลักสูตร Diploma in Business Communications และ Diploma in Managing Customer Relationships ประสบการณ์การทำงาน Co-op ถือเป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรเหล่านี้ ผู้เรียนจะได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่ได้เรียนมาในชั้นเรียน ณ​ โลกแห่งการทำงานจริง

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ VGC International College คลิก

Tamwood Careers

เมืองแวนคูเวอร์, โทรอนโต้ และวิสต์เลอร์

สถาบัน Tamwood Careers มีหลักสูตร Diploma และ Certificate ที่โดดเด่น สถาบันก่อตั้งขึ้นในปี 1992 ประกอบด้วย 3 สาขาในประเทศแคนาดา มีหลักสูตร Co-Op Diploma 48 สัปดาห์ ประกอบด้วย Work and Study 24 สัปดาห์ และ Co-Op 24 สัปดาห์

หลักสูตร Co-Op ที่ Tamwood Careers เปิดสอน ได้แก่ Essential Skills in Hospitality Service and Tourism, Foundations of Food and Beverage, International Business and management, Digital Marketing, Web Developer Professional, UI Design Professional และ UX Design Professional

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tamwood Careers คลิก

สุดท้ายนี้ …

หากใครมีโอกาสและสนใจไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศตะวันตก เรียนต่อวิทยาลัยในแคนาดา เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับ และหากสนใจเรียนต่อแคนาดา สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม และใช้บริการสมัครเข้าเรียน สมัครขอวีซ่า และเตรียมตัวก่อนเดินทางกับก้อปันกันได้ ฟรี !

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Study in Canada คลิก

# เรียนและทำงานในแคนาดา
Photo Credits : Greystone College, ILAC, VGC International College, Tamwood Careers, iStock

[NEW] ตัวอย่างจดหมายสมัครงานแคชเชียร์ (Cashier) ภาษาอังกฤษ | เก็บประสบการณ์ ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานแคชเชียร์ (Cashier) ภาษาอังกฤษ

จดหมายนำสำหรับตำแหน่งแคชเชียร์

แคชเชียร์คือบุคคลที่จัดการเกี่ยวกับเงินสด มีหลายองค์กรที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมรายวัน ตัวอย่างเช่น ธนาคาร ร้านค้า โณงพยาบาลและอื่นๆ แคชเชียร์รับเงินจากลูกค้าและจ่ายเงินให้แก้จ้าหนี้ขององค์กร แคชเชียร์ทำงานภายใต้แผนกบัญชีซึ่งจัดการเกี่ยวกับการดำเนินการกับธุรกรรมเงินสด และต้องนส่งเงินให้แก่หัวหน้างานเมื่อสิ้นสุดวัน ผู้สมัครแต่ละคนที่มีความสามารถสามารถได้รับการจ้างงานเป็นแคชเชียร์และได้รับการอบรมได้ต่อไป สถาบันที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเงินประจำวันนั้นจะมีสำนักงาน ตัวอย่างเช่นธนาคารที่มีชื่อเสียง งานที่สำคัญคือการจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือบัญชี เจ้าของบัญชีจะทำเรื่องและส่งคืนให้บุคคล แคชเชียร์จะตรวจสอบเลขที่บัญชี จำนวนเงินและลายมือชื่อ จากนั้นจะลบการดำเนินการออก แคชเชียร์นับเงินและนำส่งให้ผู้ถือบัญชีและทำการปรับปรุงยอดเงิน

หน้าที่ของแคชเชียร์ประกอบด้วย:

 • จัดการธุรกรรมทางการเงินของสถานที่ทำงาน
 • เก็บข้อมูลการทำธุรกรรมประจำวัน
 • เช็คยอดบัญชีประจำวัน
 • เช็คยอดคงเหลือ
 • ติดต่อกับลูกค้าหน้าเคาน์เตอร์
 • จัดการปัญหาเกี่ยวกับเงินสด
 • เช็คราคาสินค้า ส่วนลดและโปรโมชันพิเศษ
 • รับคูปองและทำการลดราคาสินค้า
 • จัดการหน้าที่งานและเก็บข้อมูลบัญชี
 • รายงานความผิดปกติในบัญชี
 • เช็คธุรกรรมประจำวัน ประจำสัปดาห์และประจำเดือน

การเขียนจดหมายนำตำแหน่งแคชเชียร์
เทคนิค:

 • คุณสมบัติ ทักษะและการศึกษาเป็นสามส่วนสำคัญสำหรับการสมัครทำงานตำแหน่งแคชเชียร์ซึ่งท่านต้องระบุในจดหมาย
 • เริ่มต้นจดหมายด้วยหัวเรื่องซึ่งเกริ่นนำเหตุผลในการเขียนจดหมาย
 • จากนั้น กล่าวถึงทักษะที่สำคัญและความเชี่ยวชาญในการทำงานแคชเชียร์ โดยเรียงตามลักษณะงานของนายจ้างและเขียนออกมาอย่างสอดคล้อง
 • ต้องกล่าวถึงงานในตำแหน่งปัจจุบัน เพื่อให้ท่านเป็นผู้สมัครที่มีประสบการณ์การทำงาน

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานแคชเชียร์ (Cashier) ภาษาอังกฤษ

Dear Mr. Chance,

My extensive experience in cash management and customer service, as well as my experience in the clerical office makes me an excellent candidate for the position of Cashier at Bloomingdale’s stores. I am very interested in working in Bloomingdale stores because of its prestige and reputation in providing excellent and memorable customer service.

I have the discretion and care to perform the duties of a cashier. I am proved in handling transactions with clients to be completed on time with precision and efficiency of POS capabilities. My experience as a cashier with ABC enabled me to develop strong cash skills, checks, credit cards and manage coupons while maintaining the highest level of customer service.

Also, I am an expert in English and Spanish and well versed in the rapid execution of mathematical calculations. My familiarity with popular accounting software allows me to contribute to their bottom line effectively. First of all, my experience in MS Office applications and spreadsheets will be an asset to your business.

As a secure and reliable Cashier, I would like to meet you to discuss my skills in detail.

Thank you for your time and consideration.

Sincerely,

(Signature)
Dorothy J. Delvalle

Enc. Resume

***นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจเขียนจดหมายสมัครงาน แคชเชียร์ ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพสั่งกับเราได้เลยที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: 0878314785


เทคนิค 5 ขั้น พูดภาษาอังกฤษเป็นเร็ว ใน 30 ชั่วโมง (ฝึกจากประสบการณ์จริง)


มีหลายคอมเม้นต์ ถามถึงเรื่องการฝึกภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ หรือ วิธีที่จะทำให้เก่งภาษาอังกฤษได้โดยเร็ว ที่ถามกันเข้ามานานมาก และผมยังไม่ได้ตอบสักที ครั้งนี้เลยทำเป็นคลิปแนะแนว แบ่งปันแนวทางที่ผมฝึกภาษาอังกฤษจากประสบการณ์ส่วนตัว มาให้ทุกคนได้รับฟังอีกหนึ่งแนวทางที่อาจนำไปปรับใช้กับตัวเองได้
ติดตามเรื่องราวนอกคลิป และชีวิตของผมได้ที่
► Instagram (IG): natjourney.me
อีกช่องทางในการติดตามคลิป และโพสต์ที่แตกต่างจากยูทูป
► Facebook (Page): http://fb.com/natjourney.me
เข้ามาพูดคุย แบ่งปันประสบการณ์ หรือมีคำถามใดๆได้ที่
► Facebook (Group): https://www.facebook.com/groups/176429253562954/
ส่วนใครที่เป็นผู้ชายสายฝอ ชอบฝรั่ง อยากมีแฟนเป็นคนต่างชาติ เข้าได้ที่กลุ่มนี้ครับ
► https://www.facebook.com/groups/2764769800245921/
ติดต่องานได้ทาง [email protected]
เทคนิคลับ ฝึกภาษาอังกฤษ เก่งอังกฤษ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

เทคนิค 5 ขั้น พูดภาษาอังกฤษเป็นเร็ว ใน 30 ชั่วโมง (ฝึกจากประสบการณ์จริง)

คำว่าเก็บเงินในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs


การเรียกเก็บเงิน ในภาษาอังกฤษมีหลายแบบ แต่ที่คนไทยนิยมพูดกันผิดอยู่เสมอคือคำว่า เช็กบิล ซึ่งชาวต่างชาติจะงงมาก ต้องใช้คำว่า \”Can I get the check please ?\” หรือ \”Can I get the bill please ?\” ชมย้อนหลังรายการ Chris Jobs ได้ที่ http://www.thaipbs.or.th/ChrisJobs
การเรียกเก็บเงิน ภาษาอังกฤษ

กด Subscribe ติดตามรายการดี ๆ ของช่อง ได้ที่ : http://thaip.bs/YSBht5j
และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่
Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBS
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
LINE : http://www.thaipbs.or.th/AddLINE
YouTube : http://www.youtube.com/ThaiPBS

คำว่าเก็บเงินในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs

French in English Sentences คำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสใช้บ่อยในภาษาอังกฤษ


French in English Sentences เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง คำศัพท์ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฝึกฟังอังกฤษ สอนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ English เก่งอังกฤษด้วยตัวเอง ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

French in English Sentences คำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสใช้บ่อยในภาษาอังกฤษ

บ่ต้องการเศษใจ : แบม ไพลิน ( Mv)


เพลง.บ่ต้องการเศษใจ
ศิลปิน แบม ไพลิน
คำร้อง/ทำนอง เนม สาเกตุ
เรียบเรียง: บุญหลง คอปเตอร์ไฟซ์
มิกซ์มาสเตอร์ริ่ง:โอ๋ โสติถิลักษณ์
ซาว์เอ็นจิเนียร์: หน่อย เอสเจ
อิดิตร้องและทำเสียงประสาน: อ.นะโม โมรา
ห้องบันทึกเสียง: เอสเจ สตูดิโอ
แบมไพลิน บ่ต้องการเศษใจ เบิ้ลปทุมราชRsiam เบิ้ลปทุมราชอาร์สยาม

ตัดต่อ / Production: พีรพัฒน์ วัฒนาวี
กำกับภาพ: ThePhotoOfyou.
กำกับ mv เบิ้ล ปทุมราช

บ่ต้องการเศษใจ : แบม ไพลิน ( Mv)

ประโยคและสำนวนภาษาอังกฤษ | เกี่ยวกับ | เงิน | Money | @เรียนง่ายภาษาอังกฤษ


สำนวน money เรียนภาษาอังกฤษ
คลิปนี้เป็นประโยคและสำนวนง่ายๆเกี่ยวกับเงินนะคะเรียนรู้ไว้เผื่อเอาไว้ใช้จ้า

ประโยคและสำนวนภาษาอังกฤษ | เกี่ยวกับ | เงิน | Money | @เรียนง่ายภาษาอังกฤษ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ เก็บประสบการณ์ ภาษาอังกฤษ

See also  [NEW] คำศัพท์ ''*ย*'' แปลว่าอะไร? | คํากริยาวิเศษณ์ ภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

Leave a Reply

Your email address will not be published.