Home » [Update] เรียนรู้ศัพท์ศิลปะจากภาษาอังกฤษ A-Z | เรียน รู้ ศัพท์ ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[Update] เรียนรู้ศัพท์ศิลปะจากภาษาอังกฤษ A-Z | เรียน รู้ ศัพท์ ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

เรียน รู้ ศัพท์ ภาษา อังกฤษ: คุณกำลังดูกระทู้


เรียนรู้ศัพท์ในงานศิลปะ ผ่าน A-Z
คำศัพท์ในงานศิลปะจาก a-z

A

a deux crayon ภาพถ่านแท่งทวิรงค์
abacus แป้นหัวเสา
abbozzo ๑. ภาพร่าง ๒. รูปโกลน
ABC art ศิลปะเบื้องต้น
absorbent ground พื้นซับสี
abstract art ศิลปะนามธรรม
abstract expressionism ลัทธิสำแดงพลังอารมณ์แนวนามธรรม
abstract illusionism คติลวงตานามธรรม
abstract image painting จิตรกรรมจินตภาพนามธรรม
Abstraction-Cr้ation อับสตรักซียง-เกรอาซียง
academic art ศิลปะตามหลักวิชา
academicism คตินิยมวิชาการ
academy figure รูปคนตามหลักวิชา
academy of art สำนัก
acanthus ลายใบอะแคนทัส
accent การเน้นให้เด่น
accidental colour สีอุบัติการณ์
accidental light แสงอุบัติการณ์
accordion door บานเฟี้ยม
achromatic colour สีอรงค์
acid bath อ่างแช่กรด
acid resist สารกันกรด
acoustic board แผ่นซับเสียง
acropolis อัครปุระ
acroteria; acroterion เครื่องประดับมุมจั่ว
acrylic canvas ผ้าใบอะคริลิก
action painting กัมมันตจิตรกรรม
adobe ๑. อิฐดิบ๒. อาคารอิฐดิบ
Adoration of the Magi ภาพนักปราชญ์สักการะ
Adoration of the Shepherds ภาพคนเลี้ยงแกะสักการะ
adornment การประดับ
advancing colour สีใกล้
aedicula ซุ้มบูชา
aerial perspective ทัศนมิติเชิงอากาศ
aesthetic สุนทรีย์
aesthetics สุนทรียศาสตร์
African art ศิลปะแอฟริกา
after ตามแบบอย่าง
agalmatolite หินตุ๊กตาจีน
aghkandware อาก์คันด์แวร์
air brush พู่กันลม
aisle ช่องทางเดิน
Ajanta Cave painting จิตรกรรมถ้ำอชันตา
alabaster หินอะลาบาสเตอร์
alabastron ขวดอะลาบาสตรอน
alkaline glaze การเคลือบด่าง
alla prima; au premier coup; direct painting การระบายสีโดยตรง
allegory อุปมานิทัศน์
all-over painting จิตรกรรมเต็มผืน
Amarna art ศิลปะอะมาร์นา
amenity รมณียภาวะ
American abstract artists กลุ่มศิลปินอเมริกันแนวนามธรรม
American Gothic กอทิกแบบอเมริกัน
American scene painting จิตรกรรมชีวิตอเมริกัน
amorino เปมเทพ [เป-มะ-เทบ], อะมอริโน
amphitheatre ทวิอัฒจันทร์
anaglyph ลายนูน
analytical cubism บาศกนิยมแบบวิเคราะห์
anamorphosis ภาพเพี้ยน
anastatic printing กลวิธีพิมพ์กัดกรดส่วนนูน
anatomy กายวิภาคศาสตร์
ancient โบราณ
angel ทูตสวรรค์, เทวทูต, นางฟ้า
animal interlace ลายสัตว์กระหวัด
animal style กระบวนแบบรูปสัตว์
animism วิญญาณนิยม
ankh อังก์
Annunciation ภาพการแจ้งข่าวการปฏิสนธิ
anodized aluminium อะลูมิเนียมชุบผิว
anteroom ห้องพักรอ
anti-art ปฏิศิลป์
antic work งานพิลึก
anti-form ปฏิลักษณ์
antimony พลวง
antique โบราณวัตถุ
apartment; flat ห้องชุด
applied art ศิลปะประยุกต์
appliqu้ งานผ้าปะติด
apse มุขโค้งด้านสกัด
arabesque ลายอะราเบสก์
arcade ฉันนบถ
arch ช่องโค้ง
archaic ๑. ใกล้คลาสสิก๒. โบราณ
Archaic period สมัยอาร์เคอิก
archaistic เชิงโบราณ
architectonic สถาปัตยลักษณ์
architecture สถาปัตยกรรม
architrave ๑. หน้ากระดานทับหลัง๒. บัวปิดแนววงกบ
arm palette จานสีพาดแขน
armature โครงหุ่นปั้น
armchair เก้าอี้เท้าแขน
Armory Show อาร์เมอรีโชว์
Art and Craft Movement ขบวนการศิลปหัตถกรรม
art and craft ศิลปหัตถกรรม
art appreciation ศิลปวิจักษณ์
art brut ศิลปะดิบ
art criticism ศิลปวิจารณ์
art dealing การค้างาน
art deco อลังการศิลป์
art for art’s sake ศิลปะเพื่อ
art informel ศิลปะนอกแบบ
art mobilier; furnishing art สังหาริมศิลป์
art nouveau; Jugendstil; modern style; modernista; noodle style; stile liberti นวศิลป์

arte povera; impoverished art ศิลปะสมถะ
artefact; artifact สิ่งประดิษฐ์
artifact; artefact สิ่งประดิษฐ์
artisan ช่างศิลป์
artist ศิลปิน
artistic anatomy กายวิภาคทาง
Artist’s Congress สภาศิลปิน
artist’s proof ภาพพิสูจน์ของศิลปิน
artwork งานศิลป์, อาร์ตเวิร์ก
atelier libre ห้องปฏิบัติงานศิลปะเสรี
atelier ห้องปฏิบัติงาน
atlantes แอตแลนทีส
atmospheric perspective ทัศนมิติเชิงบรรยากาศ
atrium ลานกลางอาคาร
attribute คุณลักษณะ
attribution สิ่งบ่งชี้
avant-garde กลุ่มล้ำยุค
aventurine glaze การเคลือบเกล็ดประกาย
axis เส้นแกน

B

background ฉากหลัง
balance ดุลยภาพ
balcony เฉลียงลอย
baluster ลูกกรงทรงคนโท
balustrade ตับลูกกรง
bambocciata จิตรกรรมคนยากไร้
banqueting hall ห้องจัดพิธีเลี้ยง
barbarian art ศิลปะอนารยชน
Barbizon school สกุลศิลปะบาร์บิซง
barbotine การแต่งลายนูนดินเหลว
bare concrete คอนกรีตเปลือย
baren แป้นถู
bark painting จิตรกรรมเปลือกไม้
baroque บาโรก, บารอก
basaltes เครื่องถ้วยหินดำ
basket weave ลายสาน
bas-relief; bosso-rilievo; low relief รูปนูนต่ำ
batik ปาเต๊ะ
battlement ปราการ
battle-piece ภาพการรบ
Bauhaus สถาบันเบาเฮาส์
bay window มุขหน้าต่างเหลี่ยม
beak style กระบวนแบบจะงอย
bearing wall ผนังรับน้ำหนัก
Beauvais โรงทอพรมโบเว
Beaux-Arts โบซาร์
belvedere หอทัศนา
bench hook แผงยึดพื้นโต๊ะ
bench ม้านั่งยาว
beni-e ภาพพิมพ์แบบเบะนิเอะ
benizuri-e สมัยเบะนิซุริเอะ
Bharahut school สกุลศิลปะภารหุต
bianco sangiovanni สีขาวน้ำปูน
Biedermeier แบบบีเดอร์ไมเออร์
bimorphic art; biomorphic art ศิลปะชีวรูป
binder ๑. สารยึด๒. เครื่องยึด
biomorphic art; bimorphic art ศิลปะชีวรูป
bird’s-eye view วิวตานก
biscuit firing การเผาดินดิบ
biscuitware เครื่องดินเผาดิบ
bistre หมึกเขม่า
biting รอยกรดกัด
black-figure แบบตัวรูปดำ
blanc de chine; china white เครื่องถ้วยกระเบื้องขาว
blanc fixe สีขาวคงทน
Blaue Reiter, Der กลุ่มเบลาเออไรเทอร์
Blaue Vier กลุ่มเบลาเออเฟียร์
blending colour สีกลืนกัน
blind printing; graffage กลวิธีพิมพ์ไร้สี
block book หนังสือพิมพ์แกะไม้
bloom รอยด้าน
blot drawing ภาพสลัดสี
bodeg๓n ภาพโบเดกอน
body ๑. เนื้อสี๒. เนื้อดิน
body art กายศิลป์
body colour ๑. สีเนื้อทึบ ๒. สีเนื้อดิน
boiserie แผงไม้ประดับฝา
Bolognese Classicism คตินิยมคลาสสิกแบบโบโลญญา
bomb้ เครื่องเรือนทรงกระพุ้ง
bone china เครื่องกระเบื้องกระดูก
bonsai ๑. ไม้แคระ๒. ศิลปะไม้แคระ
Book of Hours หนังสือกำหนดเทศกาล
Book of the Dead คัมภีร์มรณะ
borax น้ำประสานทอง
bosso-rilievo; bas-relief; low relief รูปนูนต่ำ
Boulle marquetry; Buhl marquetry งานฝังประดับแบบบูล
bow window มุขหน้าต่างโค้ง
bozzetto หุ่นร่าง
brayer ลูกกลิ้งมือ
breakfast piece ภาพอาหารเช้า
bridge สะพานรองมือ
Bristol glaze การเคลือบแบบบริสตอล
brocade ผ้ายก
broken colour สีภินรงค์
bronze ทองสัมฤทธิ์
brush พู่กัน

C

cabinet picture ภาพประดับตู้
cabochon ๑. อัญมณีทรงหลังเบี้ย๒. รูปทรงหลังเบี้ย
calligraphic painting จิตรกรรมรอยพู่กัน
calligraphy อักษรวิจิตร
callipers ก้ามวัด
calvary cross ไม้กางเขนแบบแคลวารี
camaieu เอกรงค์น้อยระดับ
cameo ๑. กลวิธีรูปนูนสีต่างพื้น๒. รูปนูนสีต่างพื้น
camera obscura กล้องทาบเงา
campanile หอระฆัง
cancelled plate แม่พิมพ์ยกเลิก
Canon of Proportion บัญญัติส่วนสัด
canopy พิดาน
cantilever คานยื่น
capital หัวเสา
capriccio รูปตามอำเภอใจ
caricature ภาพล้อ
cartoon ๑. ภายลายปรุ๒. การ์ตูน
carving ๑. การแกะสลัก๒. งานแกะสลัก
caryatid แคริอาทิด
cased glass แก้วกรุแก้วสี
casein colour สีเคซีน
casein เคซีน
casting การหล่อ
catacomb สุสานใต้ดิน
cavo-rilievo; hollow relief; incised relief; intaglio rilevato รูปเว้า
celadon เครื่องสังคโลก
cella; cellae ครรภมณฑล
cellae; cella ครรภมณฑล
cellar ห้องเก็บของใต้ดิน
Celtic art ศิลปะเซลต์
Celtic cross ไม้กางเขนแบบเซลต์
ceramic เครื่องปั้นเผา
C-gouge สิ่วร่องรูปตัวซี (C)
chair เก้าอี้
champlev้ ชองเปลอเว
chandelier โคมระย้า
cherub ดรุณเทพ, เชรับ
chiaroscuro woodcut ๑. กลวิธีพิมพ์แกะไม้ค่าต่างแสง๒. ภาพพิมพ์แกะไม้ค่าต่างแสง
chiaroscuro ค่าต่างแสง
china white; blance de chine เครื่องถ้วยกระเบื้องขาว
china; chinaware เครื่องถ้วยกระเบื้อง
chinaware; china เครื่องถ้วยกระเบื้อง
chinese white สีขาวจีน
chinoiserie แบบจีน
Chippendale เครื่องเรือนแบบชิปเพนเดล
chisel สิ่วหน้าแบน
chop ตราประทับ
chroma รงคะ, ความสดของสี
chromatic colour สีรงค์
cirage เอกรงค์เหลือง
cire perdue; lost wax สูญขี้ผึ้ง
classic; classical คลาสสิก
classical abstraction นามธรรมแบบคลาสสิก
Classical period สมัยคลาสสิก
classical; classic คลาสสิก
clay body เนื้อดิน
cloison เส้นกั้นสี
cloisonism คตินิยมเส้นกั้นสี
cloisonn้ กลัวซอนเน
cloister ระเบียงฉันนบถ
COBRA กลุ่มโคบรา
coiling การขดขึ้นรูป
cold art ศิลปะเย็นชา
collage ภาพปะติด
collagraph; collograph งานพิมพ์วัสดุปะติด
colonial architecture สถาปัตยกรรมอาณานิคม
colonial Georgian แบบอาณานิคมจอร์เจียน
colonnade นางจรัล
colour circle วงสี
colour notation สัญกรณ์สี
colour painting จิตรกรรมสี
colour print ภาพพิมพ์สี
colour saturation; saturation ความอิ่มตัวสี
colour สี
colour-field painting จิตรกรรมสนามสี
column เสา
combine painting จิตรกรรมแบบผสม
commercial art พาณิชยศิลป์
complementary colour สีตรงข้าม
composition องค์ประกอบ
computer art ศิลปะคอมพิวเตอร์
conceptual art มโนทัศนศิลป์
concrete art ศิลปะรูปธรรม
concrete painting จิตรกรรมแนวทรงสถิต
concrete poetry กวีนิพนธ์รูปธรรม
constructivism ลัทธิเค้าโครง
contemporary ร่วมสมัย
content เนื้อหา
contour drawing การวาดเส้นแสดงทรง
contraposto; contrapposto รูปตริภังค์
conventionalism คติสัญนิยม
conversation piece ภาพสังสันทน์
cool colour สีเย็น
Coptic art ศิลปะคอปต์
copy รูปถ่ายแบบ
copying press เครื่องอัด
corbel ขั้นยื่น
cornice บัวคอร์นิซ
Corrente สมาคมคอร์เรนเต
corridor ๑. ทางเดินในอาคาร๒. ทางเดินเชื่อมอาคาร
counter proof ภาพพิสูจน์แม่พิมพ์
counter เคาน์เตอร์
crackle glaze การเคลือบราน
crayon engraving; crayon manner ๑. กลวิธีพิมพ์แบบเขียนถ่าน๒. ภาพพิมพ์แบบเขียนถ่าน

crayon manner; crayon engraving ๑. กลวิธีพิมพ์แบบเขียนถ่าน๒. ภาพพิมพ์แบบเขียนถ่าน

crayon ถ่านแท่ง
cross section รูปตัดตามขวาง
cross-hatching การแรเส้นเงาขวาง
cruciform รูปทรงไม้กางเขน
crushed relief; rilievo-schiacciato; rilievo-stiacciato รูปนูนบาง
cubism บาศกนิยม
cubist-realism สัจนิยมแนวบาศกนิยม
cupola ๑. หอหลังคาโดม๒. หลังคาโดม
curtain wall ผนังม่าน
cybernetic art ศิลปะไซเบอร์เนติก
Cycladic art ศิลปะไซคลาดิส

E

earth art ภูมิศิลป์
earth colour สีดิน
earthenware เครื่องดินเผา
easel painting จิตรกรรมขาหยั่ง
eclecticism คตินิยมสรรผสาน
ecorch้ หุ่นกายวิภาค
Eight, The กลุ่มแปด
element ส่วนมูลฐาน
elementarism คติมูลฐาน
elevation รูปตั้ง
Elizabethan style กระบวนแบบเอลิซาเบท
embossing การทำลายนูน
embroidery งานเย็บปักถักร้อย
empreinte ภาพรอยพิมพ์
enamel การลงยา
encaustic painting; encaustic การเขียนสีขี้ผึ้งร้อน
encaustic; encaustic painting การเขียนสีขี้ผึ้งร้อน
enclosure wall ผนังปิดล้อม
end-grain block แม่พิมพ์ไม้ตัดตามขวาง
engaged column เสาแนบ
English delftware เครื่องถ้วยเดลฟต์แบบอังกฤษ
engraving ๑. การแกะลาย๒. ภาพพิมพ์ลายแกะ
entresol; mezzanine ชั้นเสริม
environmental art ศิลปะผสานสิ่งแวดล้อม
epoch สมัย
erotic art กามิกศิลป์
etching ๑. กลวิธีพิมพ์กัดกรด๒. ภาพพิมพ์กัดกรด
etching ground พื้นพิมพ์กัดกรด
etching press เครื่องพิมพ์กัดกรด
expressionism ลัทธิสำแดงพลังอารมณ์

F

facade ด้านหน้าอาคาร
facet cubism บาศกนิยมแบบหน้าตัด
facsimile งานเหมือนแบบ
fa-hua ฝาหัว
faience เครื่องถ้วยฟายองซ์
fake งานปลอม
fa-lang ฟาลัง
fancy ๑. การฝันเฟื่อง๒. แฟนซี
fantasy การฝันเฟื่อง
fashion สมัยนิยม
fauves; fauvism คติโฟวิสต์
fauvism; fauves คติโฟวิสต์
fiberglass ใยแก้ว
figurative art ศิลปะรูปลักษณ์
figurine จุลประติมากรรม
filigree ทองถัก, เงินถัก
fine art วิจิตรศิลป์
finial เครื่องยอด
finish ๑. การแต่งสำเร็จ๒. งานสมบูรณ์แบบ
fixative น้ำยาเคลือบภาพ
flake white; white lead สีจาดตะกั่ว
flashed glass แก้วเคลือบแก้วสี
flat colour สีลักษณะเดียว
flat; apartment ห้องชุด
flying buttress ครีบยันลอย
folk art ศิลปะพื้นบ้าน
Fontainebleau school สกุลศิลปะฟงแตนโบล
foreground ฉากหน้า
foreshortening ลักษณะกินตา
forgery งานปลอมแปลง
form ๑. รูปแบบ๒. รูปทรง
forum ลานประชาคม
foul biting รอยกรดกัดเปรอะ
found object; objet trouv้ สิ่งเก็บตก
free form รูปทรงอิสระ
free-standing รูปเห็นรอบตัว
French window หน้าต่างฝรั่งเศส
fresco ๑.กลวิธีวาดภาพปูนเปียก๒. ภาพปูนเปียก
fret ลายประแจ
fretwork งานไม้ฉลุ
frottage งานภาพถู
fumage กลวิธีรมควัน
functionalism คติคำนึงประโยชน์
funk art ศิลปะสะพรึงกลัว
furnishing art; art mobilier สังหาริมศิลป์
fusuma-e ฟุซุมะเอะ
futurism อนาคตนิยม

G

gable roof หลังคาทรงจั่ว
gable หน้าจั่ว
gallery หอศิลป์
gambrel roof หลังคาทรงจั่วหักมุม
garden city อุทยานนคร
gargoyle ปนาลี
garuda ครุฑ
gems อัญมณี
gemstone หินอัญมณี
genre painting ภาพชีวิตประจำวัน
geodesic dome โดมแบบจีออเดสิก
geometric abstraction นามธรรมแบบเรขาคณิต
Geometric period สมัยเรขาคณิต
Georgian style กระบวนแบบจอร์เจียน
gesso เจสโซ
Gestalt เกสตัลต์
gild; guild สมาคมช่าง
gingerbread work ลายขนมปังขิง
glass craft งานช่างแก้วและกระจก
glass inlay งานฝังประดับกระจก
glass mosaic งานโมเสกแก้ว
glass painting จิตรกรรมบนกระจก
glass print; clich้-verre ภาพพิมพ์ถ่ายกระจก
glaze ๑. การเคลือบผิว๒. การระบายสีใส
gloss firing การเผาเคลือบ
Gobelins พรมผนังโกเบอแลง
gold leaf ทองคำเปลว
gold paint สีทอง
gold power ผงทองคำ
gold size น้ำยาปิดทอง
Gothic art ศิลปะกอทิก
gouache สีน้ำทึบ
gouge สิ่วร่อง
grabiware กราบิแวร์
graffiti รอยขูดขีดเขียน
graffito; sgraffito ๑. กลวิธีวาดภาพผนังขูด๒. ภาพผนังขูด
graffrage; blind printing กลวิธีพิมพ์ไร้สี
grain ลายเนื้อวัสดุ
graphic art เลขนศิลป์
graver; burin สิ่วแท่ง
Greco-Roman art ศิลปะเกรโก-โรมัน
grisaille เอกรงค์เทา
grog เชื้อผงอิฐ
grotesque วิลักษณ์
ground พื้น
guild; gild สมาคมช่าง
gypsum plaster ปูนยิปซัม

I

icon รูปเคารพ
iconoclasm ลัทธิทำลายรูปเคารพ
iconoclast art ศิลปะไร้รูปเคารพ
iconology ประติพิมพวิทยา
ikat มัดหมี่
impoverished art; arte povera ศิลปะสมถะ
impression รอยพิมพ์
impressionism ลัทธิประทับใจ
incised relief; cavo-rilievo; hollow relief; intaglio rilevato รูปเว้า
industrial art อุตสาหกรรมศิลป์
industrial design การออกแบบอุตสาหกรรม
inert pigment สารเพิ่มเนื้อสี
ink ball ลูกประคบหมึก
inlay งานฝังประดับ
intaglio rilevato; cavo-rilievo; hollow relief; incised relief รูปเว้า
intaglio กลวิธีพิมพ์ร่องลึก
interior decoration การตกแต่งภายใน
interior design การออกแบบภายใน
intermedia; mixed media; multimedia สื่อผสม
intimism; intimisme นิวาสนิยม
intimisme; intimism นิวาสนิยม

J

Jacobean style กระบวนแบบจาโคเบียน
Japanism; Japonism คตินิยมศิลปะญี่ปุ่น
Japonism; Japanism คตินิยมศิลปะญี่ปุ่น
jewelry เครื่องเพชรพลอย
joist ตง, รอด, รา
Jugendstil; art nouveau; modern style; modernista; noodle style; stile liberti นวศิลป์

See also  [NEW] บทสนทนาภาษาอังกฤษเมื่อไปธนาคาร (At the Bank) | 100 บาท ภาษา อังกฤษ - NATAVIGUIDES

junk art ศิลปะขยะ

K

kaolin ดินขาว
key block แม่พิมพ์หลัก
key ระดับสี
keystone หินหลักยอดโค้ง
kilin กิเลน
kiln เตาเผา
kinetic art จลนศิลป์
king post ดั้ง
kiosk ศาลาเล็ก
kirende คิเร็นเดะ
kirtimukha เกียรติมุข
knockdown ถอดได้
kore โคเร
kouros คูรอส

L

lacquer work งานลงรัก
lacquer แลกเกอร์
lacquerware เครื่องเขิน
laid paper กระดาษลายอัด
lake ๑. สีแดง ๒. สีโปร่งใส
laminated glass กระจกประกบ
lancet ช่องรูปใบหอก
landscape ๑. ภูมิทัศน์ ๒. ภาพทิวทัศน์บก
lay figure; manakin; manikin; mannikin หุ่นจัดท่า
layout plan แผนผังบริเวณ
lean-to roof หลังคาทรงเพิง
limited edition จำนวนพิมพ์จำกัด
line engraving ๑. กลวิธีพิมพ์แกะลายเส้น ๒. ภาพพิมพ์แกะลายเส้น
linear perspective ทัศนมิติเชิงเส้น
linear style กระบวนแบบเชิงเส้น
linocut ๑. กลวิธีพิมพ์ยางแกะ ๒. ภาพพิมพ์ยางแกะ
lintel ทับหลัง
liquid bright gold สีน้ำทอง
lithography กลวิธีพิมพ์หิน
local colour สีปรกติ
lock up; quoin ลิ่มอัดตัวพิมพ์
logo ตราสัญลักษณ์
longitudinal section รูปตัดตามยาว
lost wax; cire perdue สูญขี้ผึ้ง
lotus throne ปัทมอาสน์, ปัทมาสน์
low relief; bas-relief; bosso-relievo รูปนูนต่ำ
luminous เรืองรอง
Lysippian proportion ส่วนสัดแบบลิซิปปัส

M

macrame ๑. งานถักปม ๒. ชายครุยถักปม
Madonna ภาพแม่พระ
magic realism สัจนิยมแนวมายา
maiolica เครื่องถ้วยมาอิโอลิกา
makara มกร
makeready การเพิ่มแรงกดพิมพ์
malerisch แบบเชิงฝีแปรง
manakin; lay figure; manikin; mannikin หุ่นจัดท่า
mandala ภาพมณฑล
manifestation; happening; realization คติฉับพลัน
manifesto คำแถลงอุดมการณ์, คำประกาศเจตนา
manikin; lay figure; manakin; mannikin หุ่นจัดท่า
mani่re cribl้e; dotted manner ๑. กลวิธีพิมพ์ภาพลายจุด๒. ภาพพิมพ์ลายจุด
mannerism ลัทธิเกินพอดี, จริตนิยม
mannikin; lay figure; manakin; manikin หุ่นจัดท่า
mansard roof หลังคาแบบแมนซาร์ด
marine painting จิตรกรรมท้องทะเล
marionette; puppet หุ่นเชิด
marquetry งานฝังไม้
Master of… ครูช่าง
masterpiece ผลงานยอดเยี่ยม
Medieval art ศิลปะยุคกลาง
medium สื่อ
megaron โถงแบบท้องพระโรง
metal graphic ภาพพิมพ์โลหะ
metaphysical painting จิตรกรรมแนวอภิปรัชญา
mezzanine; entresol ชั้นเสริม
mezzo-rilievo; demi relief; middle relief รูปนูนปานกลาง
mezzotint ๑. กลวิธีพิมพ์มัชฌิมรงค์๒. ภาพพิมพ์มัชฌิมรงค์
middle ground ฉากกลาง
middle relief; demi relief; mezzo-rilievo รูปนูนปานกลาง
minaret หออะซาน
miniature จุลจิตรกรรม
minimal art สารัตถศิลป์
Minoan art ศิลปะแบบมิโนส
minor art จุลศิลป์
mirror painting จิตรกรรมกระจกเงา
mixed media; intermedia; multimedia สื่อผสม
mobile ประติมากรรมจลดุล
modelling ๑. การปั้น๒. การเสริมมิติ๓. การวางท่าหุ่น
modelling paste สารแต่งผิว
modern style; art nouveau; Jugendstil; modernista; noodle style; stile liberti นวศิลป์

monochrome เอกรงค์
monographic ภาพพิมพ์เอกเลขน์
monoprint; monotype ภาพพิมพ์แผ่นเดียว
monumental เชิงอนุสาวรีย์
moonstone ๑. พลอยจันทรกานต์๒. หินอัฒจันทร์
mosaic งานโมเสก
mother wash สีชุ่มน้ำ
motif แม่บท
moulding บัว, ลวดบัว
multimedia; intermedia; mixed media สื่อผสม
Munsell system ระบบมันเซลล์
mural painting จิตรกรรมฝาผนัง
museum พิพิธภัณฑสถาน
Mycenean art ศิลปะไมซีนี

O

objective art ศิลปะวัตถุวิสัย
objet d’art งานวัตถุศิลป์
objet trouv้; found object สิ่งเก็บตก
odalisque ภาพนางในฮาเร็ม
offset กลวิธีออฟเซต
OG (ogee) โอจี
ogee arch ช่องโค้งโอจี
ogee(OG) โอจี
oil colour สีน้ำมัน
onglazed colour; overglazed colour สีบนเคลือบ
op art ศิลปะลวงตา
opaque projector เครื่องฉายภาพทึบแสง
open bite รอยกรดกัดทะลุ
optical mixture การผสานสีทางตา
organic architecture อินทรียสถาปัตยกรรม
oriel window; oriel หน้าต่างมุข
oriel; oriel window หน้าต่างมุข
original print ภาพพิมพ์ต้นแบบ
original ต้นแบบ
ornament ลายวิจิตร
orphism กลุ่มออร์ฟิสต์
outline drawing การวาดเส้นขอบ
overglazed colour; onglazed colour สีบนเคลือบ
oxidation firing การเผาแบบสมบูรณ์

P

pagoda เจดีย์
painterly style กระบวนแบบเชิงฝีแปรง
painterly เชิงฝีแปรง
painting knife เกรียงเขียนภาพ
painting จิตรกรรม
palette knife เกรียงผสมสี
Palissy ware เครื่องถ้วยปาลีซี
Palladian style กระบวนแบบปัลลาดีโย
panel painting จิตรกรรมแผง
panorama ภาพปริทัศน์
pantograph เครื่องวาดเขียนย่อขยาย
paper-dimension มิติกระดาษ
papier coll้ ภาพปะกระดาษ
papier mโch้ หุ่นกระดาษ
parquet งานปูปาร์เกต์
paste print ภาพพิมพ์กดกระดาษ
pastel colour สีแท่ง
pastoral จิตรกรรมท้องทุ่ง
patina รอยคร่ำ
patio ลานกลางอาคาร
pattern ๑. แม่แบบ, กระสวน๒. แบบลาย
pavilion ศาลา
period สมัย
perspective ทัศนมิติ
photo realism สัจนิยมแบบภาพถ่าย
picture rail รางแขวนภาพ
picturesque งามดั่งวาด
Picturesque, the ความงามดั่งภาพ
piece mould แม่พิมพ์ชิ้น
pietเ รูปปีเอตา
pigment สารสี
pilaster เสาอิง
plan ผัง
planography กลวิธีพิมพ์พื้นราบ
plaster of Paris ปูนปลาสเตอร์
plastic art ศิลปะทรงรูป
pochoir ๑. กลวิธีพิมพ์สีลายฉลุ๒. ภาพพิมพ์สีลายฉลุ
pointillism ลัทธิผสานจุดสี
polymer paint สีพอลิเมอร์
pop art ศิลปะประชานิยม
porcelain เครื่องถ้วยเปลือกไข่
pornography งานลามก
portfolio แฟ้มภาพผลงาน
portrait รูปคนเหมือน
post-impressionism ลัทธิประทับใจยุคหลัง
post-modern architecture สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ยุคหลัง
post-painterly abstraction งานนามธรรมเชิงฝีแปรงยุคหลัง
prataksina ประทักษิณ
prataksina ประทักษิณ
prefabrication การปรุงประกอบ
prefabrication การปรุงประกอบ
Pre-Raphaelite Brotherhood กลุ่มนิยมแบบก่อนราฟาเอล
primitive art ศิลปะแบบดั้งเดิม
primitivism คตินิยมแบบดั้งเดิม
product design การออกแบบผลิตภัณฑ์
proportion ส่วนสัด
pseudo-architecture สถาปัตยกรรมเฉพาะคราว
psychedelic art ศิลปะมนัสปรีดิ์
psychiatric art ศิลปะจิตอลวน
puppet; marionette หุ่นเชิด
purism พิสุทธินิยม
push and pull ดันและดึง
putto เปมเทพ, พุตโต

R

rayonism; rayonnism ประภานิยม
rayonnism; rayonism ประภานิยม
ready made วัสดุสำเร็จรูป
realism สัจนิยม
realization; happening; manifestation คติฉับพลัน
red lead สีเสน
red ochre สีดินแดง
red สีแดง
reduction firing การเผาแบบไม่สมบูรณ์
reflected colour สีสะท้อน
Regency สมัยรีเจนซี
relief ๑. นูน๒. รูปนูน
relief engraving กลวิธีพิมพ์ผิวนูน
Renaissance สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา
replica รูปถอดแบบ
repouss้ การดุนลาย
representational art ศิลปะแสดงลักษณ์
reproduction การจำลองแบบ
resort สถานพักตากอากาศ
rilievo-schiacciato; crushed relief; rilievo-stiacciato รูปนูนบาง
rococo โรโกโก
Romanesque สมัยโรมาเนสก์
romanticism จินตนิยม
rostral column เสานาวิกชัย
rubbing การถูภาพ

S

Salon d’Automne นิทรรศการศิลปกรรมซาลงโดตอน
Salon des Refuses นิทรรศการศิลปกรรมซาลงเดเรอฟูเซ
Salon, The นิทรรศการศิลปกรรมซาลง
sand blasting การพ่นทราย
sand casting การหล่อด้วยแม่พิมพ์ทราย
sand painting จิตรกรรมทราย
saturation; colour saturation ความอิ่มตัวสี
School of Paris สกุลศิลปะปารีส
school สกุล
sculpture ประติมากรรม
seascape ภาพทิวทัศน์ทะเล
secco ๑. กลวิธีวาดภาพปูนแห้ง๒. ภาพปูนแห้ง
secretary โต๊ะเขียนหนังสือส่วนตัว
section รูปตัด
sepia สีซีเปีย
serigraphy กลวิธีพิมพ์ผ้าไหม
settee เก้าอี้ยาว
settle เก้าอี้ยาวพนักสูง
sfumato ภาพสีม่านหมอก
sgraffito; graffito ๑. กลวิธีวาดภาพผนังขูด๒. ภาพผนังขูด
shade ๑. ระดับคล้ำสี๒. สีคล้ำ
sideboard ตู้ชิดฝา
silhouette ภาพเงาทึบ
silk screen ๑. กลวิธีพิมพ์ผ้าไหม๒. ภาพพิมพ์ผ้าไหม๓. แม่พิมพ์ผ้าไหม
simultaneity หลักการซ้อนผสาน
simultaneous representation การเสนอภาพซ้อนผสาน
site plan ผังเขต
sketch แบบร่าง
socialist realism สัจนิยมแนวสังคมนิยม
sofa เก้าอี้นวมยาว
soft sculpture ประติมากรรมนุ่ม
soft-ground etching ๑. กลวิธีพิมพ์กัดกรดพื้นนิ่ม๒. ภาพพิมพ์กัดกรดพื้นนิ่ม
sotto in su ภาพมองแหงน
space art ปริภูมิศิลป์
space ที่ว่าง
squaring วิธีตีตาราง
stabile ประติมากรรมสถิต
stained glass งานกระจกสี
stencil กลวิธีพิมพ์ลายฉลุ
stile liberti; art nouveau; Jugendstil; modern style; modernista นวศิลป์
still life ภาพหุ่นนิ่ง
stipple engraving ๑. กลวิธีพิมพ์แกะลายปรุ๒. ภาพพิมพ์แกะลายปรุ
stoneware เครื่องถ้วยหิน
stool ม้านั่งเดี่ยว
stucco ปูนแต่ง
study งานศึกษา
style กระบวนแบบ
super realism; hyper realism อภิสัจนิยม
super realism; hyper realism อภิสัจนิยม
suprematism อนุตรนิยม
suprematism อนุตรนิยม
surrealism ลัทธิเหนือจริง
surrealism ลัทธิเหนือจริง

T

tachisme ตาชิสม์
tactile values คุณค่าเชิงผัสสะ
tanka; thanka ตังกา
tapa ผ้าเปลือกไม้
tapestry พรมผนัง
Tatlinism คตินิยมตัตลิน
tea table โต๊ะน้ำชา
tempera ๑. สีฝุ่น๒. กลวิธีวาดภาพสีฝุ่น๓. จิตรกรรมสีฝุ่น
tenebrism แนวนิยมภาพสว่างในความมืด
terracotta เครื่องดินเผาสีหม้อใหม่
texture พื้นผิว
thanka; tanka ตังกา
The Eight กลุ่มแปด
the Picturesque ความงามดั่งภาพ
The Salon นิทรรศการศิลปกรรมซาลง
thumbnail sketch แบบร่างขนาดเล็ก
time กาละ
tin white สีขาวดีบุก
tint ๑. ระดับอ่อนสี๒. สีอ่อน, สีจาง
titanium white สีขาวไทเทเนียม
toluidine red สีแดงโทลูอิดีน
tone วรรณะสี
topiary work ไม้แต่งทรง
topography ภูมิลักษณ์, ลักษณะภูมิประเทศ
torana ประตูโดรณะ
torso รูปลำตัว
town planning การวางผังเมือง
townscape ภาพทิวทัศน์เมือง
traditional art ศิลปะแบบประเพณี
trompe l’oeil ภาพหลอกตา
turpentine น้ำมันสน

V

value ค่าสี
Venetian school สกุลศิลปะเวนิส
verism คติสมจริง
vestibule ๑. โถงทางเข้า๒. ห้องพักรอ
V-gouge สิ่วร่องรูปตัววี (V)
vihara วิหาร
vista วิถีทัศน์
visual art ทัศนศิลป์
vorticism คติวัฏฏารมณ์

W

walnut oil น้ำมันวอลนัต
warm colour สีอุ่น
warp ikat มัดหมี่ด้ายยืน
wash drawing ภาพวาดเส้นไล้น้ำ
waste mould แม่พิมพ์ทุบ
water mark ลายน้ำ
watercolour สีน้ำ
wax model หุ่นขี้ผึ้ง
wax sculpture ประติมากรรมขี้ผึ้ง
wax ไข
weft ikat มัดหมี่ด้ายพุ่ง
white earth สีดินขาว
white lead; flake white สีจาดตะกั่ว
white สีขาว
wood engraving ภาพพิมพ์ลายแกะไม้
woodcut ภาพพิมพ์แกะไม้
workshop งานร่วมปฏิบัติ
worm’s-eye view วิวตาหนอน
wu-ts’ai อู๋ไฉ่

X เรียนรู้ศัพท์ในงานศิลปะ ผ่าน A-Z
คำศัพท์ในงานศิลปะจาก a-z

A

a deux crayon ภาพถ่านแท่งทวิรงค์
abacus แป้นหัวเสา
abbozzo ๑. ภาพร่าง ๒. รูปโกลน
ABC art ศิลปะเบื้องต้น
absorbent ground พื้นซับสี
abstract art ศิลปะนามธรรม
abstract expressionism ลัทธิสำแดงพลังอารมณ์แนวนามธรรม
abstract illusionism คติลวงตานามธรรม
abstract image painting จิตรกรรมจินตภาพนามธรรม
Abstraction-Cr้ation อับสตรักซียง-เกรอาซียง
academic art ศิลปะตามหลักวิชา
academicism คตินิยมวิชาการ
academy figure รูปคนตามหลักวิชา
academy of art สำนัก
acanthus ลายใบอะแคนทัส
accent การเน้นให้เด่น
accidental colour สีอุบัติการณ์
accidental light แสงอุบัติการณ์
accordion door บานเฟี้ยม
achromatic colour สีอรงค์
acid bath อ่างแช่กรด
acid resist สารกันกรด
acoustic board แผ่นซับเสียง
acropolis อัครปุระ
acroteria; acroterion เครื่องประดับมุมจั่ว
acrylic canvas ผ้าใบอะคริลิก
action painting กัมมันตจิตรกรรม
adobe ๑. อิฐดิบ๒. อาคารอิฐดิบ
Adoration of the Magi ภาพนักปราชญ์สักการะ
Adoration of the Shepherds ภาพคนเลี้ยงแกะสักการะ
adornment การประดับ
advancing colour สีใกล้
aedicula ซุ้มบูชา
aerial perspective ทัศนมิติเชิงอากาศ
aesthetic สุนทรีย์
aesthetics สุนทรียศาสตร์
African art ศิลปะแอฟริกา
after ตามแบบอย่าง
agalmatolite หินตุ๊กตาจีน
aghkandware อาก์คันด์แวร์
air brush พู่กันลม
aisle ช่องทางเดิน
Ajanta Cave painting จิตรกรรมถ้ำอชันตา
alabaster หินอะลาบาสเตอร์
alabastron ขวดอะลาบาสตรอน
alkaline glaze การเคลือบด่าง
alla prima; au premier coup; direct painting การระบายสีโดยตรง
allegory อุปมานิทัศน์
all-over painting จิตรกรรมเต็มผืน
Amarna art ศิลปะอะมาร์นา
amenity รมณียภาวะ
American abstract artists กลุ่มศิลปินอเมริกันแนวนามธรรม
American Gothic กอทิกแบบอเมริกัน
American scene painting จิตรกรรมชีวิตอเมริกัน
amorino เปมเทพ [เป-มะ-เทบ], อะมอริโน
amphitheatre ทวิอัฒจันทร์
anaglyph ลายนูน
analytical cubism บาศกนิยมแบบวิเคราะห์
anamorphosis ภาพเพี้ยน
anastatic printing กลวิธีพิมพ์กัดกรดส่วนนูน
anatomy กายวิภาคศาสตร์
ancient โบราณ
angel ทูตสวรรค์, เทวทูต, นางฟ้า
animal interlace ลายสัตว์กระหวัด
animal style กระบวนแบบรูปสัตว์
animism วิญญาณนิยม
ankh อังก์
Annunciation ภาพการแจ้งข่าวการปฏิสนธิ
anodized aluminium อะลูมิเนียมชุบผิว
anteroom ห้องพักรอ
anti-art ปฏิศิลป์
antic work งานพิลึก
anti-form ปฏิลักษณ์
antimony พลวง
antique โบราณวัตถุ
apartment; flat ห้องชุด
applied art ศิลปะประยุกต์
appliqu้ งานผ้าปะติด
apse มุขโค้งด้านสกัด
arabesque ลายอะราเบสก์
arcade ฉันนบถ
arch ช่องโค้ง
archaic ๑. ใกล้คลาสสิก๒. โบราณ
Archaic period สมัยอาร์เคอิก
archaistic เชิงโบราณ
architectonic สถาปัตยลักษณ์
architecture สถาปัตยกรรม
architrave ๑. หน้ากระดานทับหลัง๒. บัวปิดแนววงกบ
arm palette จานสีพาดแขน
armature โครงหุ่นปั้น
armchair เก้าอี้เท้าแขน
Armory Show อาร์เมอรีโชว์
Art and Craft Movement ขบวนการศิลปหัตถกรรม
art and craft ศิลปหัตถกรรม
art appreciation ศิลปวิจักษณ์
art brut ศิลปะดิบ
art criticism ศิลปวิจารณ์
art dealing การค้างาน
art deco อลังการศิลป์
art for art’s sake ศิลปะเพื่อ
art informel ศิลปะนอกแบบ
art mobilier; furnishing art สังหาริมศิลป์
art nouveau; Jugendstil; modern style; modernista; noodle style; stile liberti นวศิลป์

arte povera; impoverished art ศิลปะสมถะ
artefact; artifact สิ่งประดิษฐ์
artifact; artefact สิ่งประดิษฐ์
artisan ช่างศิลป์
artist ศิลปิน
artistic anatomy กายวิภาคทาง
Artist’s Congress สภาศิลปิน
artist’s proof ภาพพิสูจน์ของศิลปิน
artwork งานศิลป์, อาร์ตเวิร์ก
atelier libre ห้องปฏิบัติงานศิลปะเสรี
atelier ห้องปฏิบัติงาน
atlantes แอตแลนทีส
atmospheric perspective ทัศนมิติเชิงบรรยากาศ
atrium ลานกลางอาคาร
attribute คุณลักษณะ
attribution สิ่งบ่งชี้
avant-garde กลุ่มล้ำยุค
aventurine glaze การเคลือบเกล็ดประกาย
axis เส้นแกน

See also  รวมวิธีจองล็อคตลาดนัด มือใหม่ต้องรู้! | ขายของตลาดนัด | Nataviguides

B

background ฉากหลัง
balance ดุลยภาพ
balcony เฉลียงลอย
baluster ลูกกรงทรงคนโท
balustrade ตับลูกกรง
bambocciata จิตรกรรมคนยากไร้
banqueting hall ห้องจัดพิธีเลี้ยง
barbarian art ศิลปะอนารยชน
Barbizon school สกุลศิลปะบาร์บิซง
barbotine การแต่งลายนูนดินเหลว
bare concrete คอนกรีตเปลือย
baren แป้นถู
bark painting จิตรกรรมเปลือกไม้
baroque บาโรก, บารอก
basaltes เครื่องถ้วยหินดำ
basket weave ลายสาน
bas-relief; bosso-rilievo; low relief รูปนูนต่ำ
batik ปาเต๊ะ
battlement ปราการ
battle-piece ภาพการรบ
Bauhaus สถาบันเบาเฮาส์
bay window มุขหน้าต่างเหลี่ยม
beak style กระบวนแบบจะงอย
bearing wall ผนังรับน้ำหนัก
Beauvais โรงทอพรมโบเว
Beaux-Arts โบซาร์
belvedere หอทัศนา
bench hook แผงยึดพื้นโต๊ะ
bench ม้านั่งยาว
beni-e ภาพพิมพ์แบบเบะนิเอะ
benizuri-e สมัยเบะนิซุริเอะ
Bharahut school สกุลศิลปะภารหุต
bianco sangiovanni สีขาวน้ำปูน
Biedermeier แบบบีเดอร์ไมเออร์
bimorphic art; biomorphic art ศิลปะชีวรูป
binder ๑. สารยึด๒. เครื่องยึด
biomorphic art; bimorphic art ศิลปะชีวรูป
bird’s-eye view วิวตานก
biscuit firing การเผาดินดิบ
biscuitware เครื่องดินเผาดิบ
bistre หมึกเขม่า
biting รอยกรดกัด
black-figure แบบตัวรูปดำ
blanc de chine; china white เครื่องถ้วยกระเบื้องขาว
blanc fixe สีขาวคงทน
Blaue Reiter, Der กลุ่มเบลาเออไรเทอร์
Blaue Vier กลุ่มเบลาเออเฟียร์
blending colour สีกลืนกัน
blind printing; graffage กลวิธีพิมพ์ไร้สี
block book หนังสือพิมพ์แกะไม้
bloom รอยด้าน
blot drawing ภาพสลัดสี
bodeg๓n ภาพโบเดกอน
body ๑. เนื้อสี๒. เนื้อดิน
body art กายศิลป์
body colour ๑. สีเนื้อทึบ ๒. สีเนื้อดิน
boiserie แผงไม้ประดับฝา
Bolognese Classicism คตินิยมคลาสสิกแบบโบโลญญา
bomb้ เครื่องเรือนทรงกระพุ้ง
bone china เครื่องกระเบื้องกระดูก
bonsai ๑. ไม้แคระ๒. ศิลปะไม้แคระ
Book of Hours หนังสือกำหนดเทศกาล
Book of the Dead คัมภีร์มรณะ
borax น้ำประสานทอง
bosso-rilievo; bas-relief; low relief รูปนูนต่ำ
Boulle marquetry; Buhl marquetry งานฝังประดับแบบบูล
bow window มุขหน้าต่างโค้ง
bozzetto หุ่นร่าง
brayer ลูกกลิ้งมือ
breakfast piece ภาพอาหารเช้า
bridge สะพานรองมือ
Bristol glaze การเคลือบแบบบริสตอล
brocade ผ้ายก
broken colour สีภินรงค์
bronze ทองสัมฤทธิ์
brush พู่กัน

C

cabinet picture ภาพประดับตู้
cabochon ๑. อัญมณีทรงหลังเบี้ย๒. รูปทรงหลังเบี้ย
calligraphic painting จิตรกรรมรอยพู่กัน
calligraphy อักษรวิจิตร
callipers ก้ามวัด
calvary cross ไม้กางเขนแบบแคลวารี
camaieu เอกรงค์น้อยระดับ
cameo ๑. กลวิธีรูปนูนสีต่างพื้น๒. รูปนูนสีต่างพื้น
camera obscura กล้องทาบเงา
campanile หอระฆัง
cancelled plate แม่พิมพ์ยกเลิก
Canon of Proportion บัญญัติส่วนสัด
canopy พิดาน
cantilever คานยื่น
capital หัวเสา
capriccio รูปตามอำเภอใจ
caricature ภาพล้อ
cartoon ๑. ภายลายปรุ๒. การ์ตูน
carving ๑. การแกะสลัก๒. งานแกะสลัก
caryatid แคริอาทิด
cased glass แก้วกรุแก้วสี
casein colour สีเคซีน
casein เคซีน
casting การหล่อ
catacomb สุสานใต้ดิน
cavo-rilievo; hollow relief; incised relief; intaglio rilevato รูปเว้า
celadon เครื่องสังคโลก
cella; cellae ครรภมณฑล
cellae; cella ครรภมณฑล
cellar ห้องเก็บของใต้ดิน
Celtic art ศิลปะเซลต์
Celtic cross ไม้กางเขนแบบเซลต์
ceramic เครื่องปั้นเผา
C-gouge สิ่วร่องรูปตัวซี (C)
chair เก้าอี้
champlev้ ชองเปลอเว
chandelier โคมระย้า
cherub ดรุณเทพ, เชรับ
chiaroscuro woodcut ๑. กลวิธีพิมพ์แกะไม้ค่าต่างแสง๒. ภาพพิมพ์แกะไม้ค่าต่างแสง
chiaroscuro ค่าต่างแสง
china white; blance de chine เครื่องถ้วยกระเบื้องขาว
china; chinaware เครื่องถ้วยกระเบื้อง
chinaware; china เครื่องถ้วยกระเบื้อง
chinese white สีขาวจีน
chinoiserie แบบจีน
Chippendale เครื่องเรือนแบบชิปเพนเดล
chisel สิ่วหน้าแบน
chop ตราประทับ
chroma รงคะ, ความสดของสี
chromatic colour สีรงค์
cirage เอกรงค์เหลือง
cire perdue; lost wax สูญขี้ผึ้ง
classic; classical คลาสสิก
classical abstraction นามธรรมแบบคลาสสิก
Classical period สมัยคลาสสิก
classical; classic คลาสสิก
clay body เนื้อดิน
cloison เส้นกั้นสี
cloisonism คตินิยมเส้นกั้นสี
cloisonn้ กลัวซอนเน
cloister ระเบียงฉันนบถ
COBRA กลุ่มโคบรา
coiling การขดขึ้นรูป
cold art ศิลปะเย็นชา
collage ภาพปะติด
collagraph; collograph งานพิมพ์วัสดุปะติด
colonial architecture สถาปัตยกรรมอาณานิคม
colonial Georgian แบบอาณานิคมจอร์เจียน
colonnade นางจรัล
colour circle วงสี
colour notation สัญกรณ์สี
colour painting จิตรกรรมสี
colour print ภาพพิมพ์สี
colour saturation; saturation ความอิ่มตัวสี
colour สี
colour-field painting จิตรกรรมสนามสี
column เสา
combine painting จิตรกรรมแบบผสม
commercial art พาณิชยศิลป์
complementary colour สีตรงข้าม
composition องค์ประกอบ
computer art ศิลปะคอมพิวเตอร์
conceptual art มโนทัศนศิลป์
concrete art ศิลปะรูปธรรม
concrete painting จิตรกรรมแนวทรงสถิต
concrete poetry กวีนิพนธ์รูปธรรม
constructivism ลัทธิเค้าโครง
contemporary ร่วมสมัย
content เนื้อหา
contour drawing การวาดเส้นแสดงทรง
contraposto; contrapposto รูปตริภังค์
conventionalism คติสัญนิยม
conversation piece ภาพสังสันทน์
cool colour สีเย็น
Coptic art ศิลปะคอปต์
copy รูปถ่ายแบบ
copying press เครื่องอัด
corbel ขั้นยื่น
cornice บัวคอร์นิซ
Corrente สมาคมคอร์เรนเต
corridor ๑. ทางเดินในอาคาร๒. ทางเดินเชื่อมอาคาร
counter proof ภาพพิสูจน์แม่พิมพ์
counter เคาน์เตอร์
crackle glaze การเคลือบราน
crayon engraving; crayon manner ๑. กลวิธีพิมพ์แบบเขียนถ่าน๒. ภาพพิมพ์แบบเขียนถ่าน

crayon manner; crayon engraving ๑. กลวิธีพิมพ์แบบเขียนถ่าน๒. ภาพพิมพ์แบบเขียนถ่าน

crayon ถ่านแท่ง
cross section รูปตัดตามขวาง
cross-hatching การแรเส้นเงาขวาง
cruciform รูปทรงไม้กางเขน
crushed relief; rilievo-schiacciato; rilievo-stiacciato รูปนูนบาง
cubism บาศกนิยม
cubist-realism สัจนิยมแนวบาศกนิยม
cupola ๑. หอหลังคาโดม๒. หลังคาโดม
curtain wall ผนังม่าน
cybernetic art ศิลปะไซเบอร์เนติก
Cycladic art ศิลปะไซคลาดิส

E

earth art ภูมิศิลป์
earth colour สีดิน
earthenware เครื่องดินเผา
easel painting จิตรกรรมขาหยั่ง
eclecticism คตินิยมสรรผสาน
ecorch้ หุ่นกายวิภาค
Eight, The กลุ่มแปด
element ส่วนมูลฐาน
elementarism คติมูลฐาน
elevation รูปตั้ง
Elizabethan style กระบวนแบบเอลิซาเบท
embossing การทำลายนูน
embroidery งานเย็บปักถักร้อย
empreinte ภาพรอยพิมพ์
enamel การลงยา
encaustic painting; encaustic การเขียนสีขี้ผึ้งร้อน
encaustic; encaustic painting การเขียนสีขี้ผึ้งร้อน
enclosure wall ผนังปิดล้อม
end-grain block แม่พิมพ์ไม้ตัดตามขวาง
engaged column เสาแนบ
English delftware เครื่องถ้วยเดลฟต์แบบอังกฤษ
engraving ๑. การแกะลาย๒. ภาพพิมพ์ลายแกะ
entresol; mezzanine ชั้นเสริม
environmental art ศิลปะผสานสิ่งแวดล้อม
epoch สมัย
erotic art กามิกศิลป์
etching ๑. กลวิธีพิมพ์กัดกรด๒. ภาพพิมพ์กัดกรด
etching ground พื้นพิมพ์กัดกรด
etching press เครื่องพิมพ์กัดกรด
expressionism ลัทธิสำแดงพลังอารมณ์

F

facade ด้านหน้าอาคาร
facet cubism บาศกนิยมแบบหน้าตัด
facsimile งานเหมือนแบบ
fa-hua ฝาหัว
faience เครื่องถ้วยฟายองซ์
fake งานปลอม
fa-lang ฟาลัง
fancy ๑. การฝันเฟื่อง๒. แฟนซี
fantasy การฝันเฟื่อง
fashion สมัยนิยม
fauves; fauvism คติโฟวิสต์
fauvism; fauves คติโฟวิสต์
fiberglass ใยแก้ว
figurative art ศิลปะรูปลักษณ์
figurine จุลประติมากรรม
filigree ทองถัก, เงินถัก
fine art วิจิตรศิลป์
finial เครื่องยอด
finish ๑. การแต่งสำเร็จ๒. งานสมบูรณ์แบบ
fixative น้ำยาเคลือบภาพ
flake white; white lead สีจาดตะกั่ว
flashed glass แก้วเคลือบแก้วสี
flat colour สีลักษณะเดียว
flat; apartment ห้องชุด
flying buttress ครีบยันลอย
folk art ศิลปะพื้นบ้าน
Fontainebleau school สกุลศิลปะฟงแตนโบล
foreground ฉากหน้า
foreshortening ลักษณะกินตา
forgery งานปลอมแปลง
form ๑. รูปแบบ๒. รูปทรง
forum ลานประชาคม
foul biting รอยกรดกัดเปรอะ
found object; objet trouv้ สิ่งเก็บตก
free form รูปทรงอิสระ
free-standing รูปเห็นรอบตัว
French window หน้าต่างฝรั่งเศส
fresco ๑.กลวิธีวาดภาพปูนเปียก๒. ภาพปูนเปียก
fret ลายประแจ
fretwork งานไม้ฉลุ
frottage งานภาพถู
fumage กลวิธีรมควัน
functionalism คติคำนึงประโยชน์
funk art ศิลปะสะพรึงกลัว
furnishing art; art mobilier สังหาริมศิลป์
fusuma-e ฟุซุมะเอะ
futurism อนาคตนิยม

G

gable roof หลังคาทรงจั่ว
gable หน้าจั่ว
gallery หอศิลป์
gambrel roof หลังคาทรงจั่วหักมุม
garden city อุทยานนคร
gargoyle ปนาลี
garuda ครุฑ
gems อัญมณี
gemstone หินอัญมณี
genre painting ภาพชีวิตประจำวัน
geodesic dome โดมแบบจีออเดสิก
geometric abstraction นามธรรมแบบเรขาคณิต
Geometric period สมัยเรขาคณิต
Georgian style กระบวนแบบจอร์เจียน
gesso เจสโซ
Gestalt เกสตัลต์
gild; guild สมาคมช่าง
gingerbread work ลายขนมปังขิง
glass craft งานช่างแก้วและกระจก
glass inlay งานฝังประดับกระจก
glass mosaic งานโมเสกแก้ว
glass painting จิตรกรรมบนกระจก
glass print; clich้-verre ภาพพิมพ์ถ่ายกระจก
glaze ๑. การเคลือบผิว๒. การระบายสีใส
gloss firing การเผาเคลือบ
Gobelins พรมผนังโกเบอแลง
gold leaf ทองคำเปลว
gold paint สีทอง
gold power ผงทองคำ
gold size น้ำยาปิดทอง
Gothic art ศิลปะกอทิก
gouache สีน้ำทึบ
gouge สิ่วร่อง
grabiware กราบิแวร์
graffiti รอยขูดขีดเขียน
graffito; sgraffito ๑. กลวิธีวาดภาพผนังขูด๒. ภาพผนังขูด
graffrage; blind printing กลวิธีพิมพ์ไร้สี
grain ลายเนื้อวัสดุ
graphic art เลขนศิลป์
graver; burin สิ่วแท่ง
Greco-Roman art ศิลปะเกรโก-โรมัน
grisaille เอกรงค์เทา
grog เชื้อผงอิฐ
grotesque วิลักษณ์
ground พื้น
guild; gild สมาคมช่าง
gypsum plaster ปูนยิปซัม

I

icon รูปเคารพ
iconoclasm ลัทธิทำลายรูปเคารพ
iconoclast art ศิลปะไร้รูปเคารพ
iconology ประติพิมพวิทยา
ikat มัดหมี่
impoverished art; arte povera ศิลปะสมถะ
impression รอยพิมพ์
impressionism ลัทธิประทับใจ
incised relief; cavo-rilievo; hollow relief; intaglio rilevato รูปเว้า
industrial art อุตสาหกรรมศิลป์
industrial design การออกแบบอุตสาหกรรม
inert pigment สารเพิ่มเนื้อสี
ink ball ลูกประคบหมึก
inlay งานฝังประดับ
intaglio rilevato; cavo-rilievo; hollow relief; incised relief รูปเว้า
intaglio กลวิธีพิมพ์ร่องลึก
interior decoration การตกแต่งภายใน
interior design การออกแบบภายใน
intermedia; mixed media; multimedia สื่อผสม
intimism; intimisme นิวาสนิยม
intimisme; intimism นิวาสนิยม

J

Jacobean style กระบวนแบบจาโคเบียน
Japanism; Japonism คตินิยมศิลปะญี่ปุ่น
Japonism; Japanism คตินิยมศิลปะญี่ปุ่น
jewelry เครื่องเพชรพลอย
joist ตง, รอด, รา
Jugendstil; art nouveau; modern style; modernista; noodle style; stile liberti นวศิลป์

junk art ศิลปะขยะ

K

kaolin ดินขาว
key block แม่พิมพ์หลัก
key ระดับสี
keystone หินหลักยอดโค้ง
kilin กิเลน
kiln เตาเผา
kinetic art จลนศิลป์
king post ดั้ง
kiosk ศาลาเล็ก
kirende คิเร็นเดะ
kirtimukha เกียรติมุข
knockdown ถอดได้
kore โคเร
kouros คูรอส

L

lacquer work งานลงรัก
lacquer แลกเกอร์
lacquerware เครื่องเขิน
laid paper กระดาษลายอัด
lake ๑. สีแดง ๒. สีโปร่งใส
laminated glass กระจกประกบ
lancet ช่องรูปใบหอก
landscape ๑. ภูมิทัศน์ ๒. ภาพทิวทัศน์บก
lay figure; manakin; manikin; mannikin หุ่นจัดท่า
layout plan แผนผังบริเวณ
lean-to roof หลังคาทรงเพิง
limited edition จำนวนพิมพ์จำกัด
line engraving ๑. กลวิธีพิมพ์แกะลายเส้น ๒. ภาพพิมพ์แกะลายเส้น
linear perspective ทัศนมิติเชิงเส้น
linear style กระบวนแบบเชิงเส้น
linocut ๑. กลวิธีพิมพ์ยางแกะ ๒. ภาพพิมพ์ยางแกะ
lintel ทับหลัง
liquid bright gold สีน้ำทอง
lithography กลวิธีพิมพ์หิน
local colour สีปรกติ
lock up; quoin ลิ่มอัดตัวพิมพ์
logo ตราสัญลักษณ์
longitudinal section รูปตัดตามยาว
lost wax; cire perdue สูญขี้ผึ้ง
lotus throne ปัทมอาสน์, ปัทมาสน์
low relief; bas-relief; bosso-relievo รูปนูนต่ำ
luminous เรืองรอง
Lysippian proportion ส่วนสัดแบบลิซิปปัส

M

macrame ๑. งานถักปม ๒. ชายครุยถักปม
Madonna ภาพแม่พระ
magic realism สัจนิยมแนวมายา
maiolica เครื่องถ้วยมาอิโอลิกา
makara มกร
makeready การเพิ่มแรงกดพิมพ์
malerisch แบบเชิงฝีแปรง
manakin; lay figure; manikin; mannikin หุ่นจัดท่า
mandala ภาพมณฑล
manifestation; happening; realization คติฉับพลัน
manifesto คำแถลงอุดมการณ์, คำประกาศเจตนา
manikin; lay figure; manakin; mannikin หุ่นจัดท่า
mani่re cribl้e; dotted manner ๑. กลวิธีพิมพ์ภาพลายจุด๒. ภาพพิมพ์ลายจุด
mannerism ลัทธิเกินพอดี, จริตนิยม
mannikin; lay figure; manakin; manikin หุ่นจัดท่า
mansard roof หลังคาแบบแมนซาร์ด
marine painting จิตรกรรมท้องทะเล
marionette; puppet หุ่นเชิด
marquetry งานฝังไม้
Master of… ครูช่าง
masterpiece ผลงานยอดเยี่ยม
Medieval art ศิลปะยุคกลาง
medium สื่อ
megaron โถงแบบท้องพระโรง
metal graphic ภาพพิมพ์โลหะ
metaphysical painting จิตรกรรมแนวอภิปรัชญา
mezzanine; entresol ชั้นเสริม
mezzo-rilievo; demi relief; middle relief รูปนูนปานกลาง
mezzotint ๑. กลวิธีพิมพ์มัชฌิมรงค์๒. ภาพพิมพ์มัชฌิมรงค์
middle ground ฉากกลาง
middle relief; demi relief; mezzo-rilievo รูปนูนปานกลาง
minaret หออะซาน
miniature จุลจิตรกรรม
minimal art สารัตถศิลป์
Minoan art ศิลปะแบบมิโนส
minor art จุลศิลป์
mirror painting จิตรกรรมกระจกเงา
mixed media; intermedia; multimedia สื่อผสม
mobile ประติมากรรมจลดุล
modelling ๑. การปั้น๒. การเสริมมิติ๓. การวางท่าหุ่น
modelling paste สารแต่งผิว
modern style; art nouveau; Jugendstil; modernista; noodle style; stile liberti นวศิลป์

monochrome เอกรงค์
monographic ภาพพิมพ์เอกเลขน์
monoprint; monotype ภาพพิมพ์แผ่นเดียว
monumental เชิงอนุสาวรีย์
moonstone ๑. พลอยจันทรกานต์๒. หินอัฒจันทร์
mosaic งานโมเสก
mother wash สีชุ่มน้ำ
motif แม่บท
moulding บัว, ลวดบัว
multimedia; intermedia; mixed media สื่อผสม
Munsell system ระบบมันเซลล์
mural painting จิตรกรรมฝาผนัง
museum พิพิธภัณฑสถาน
Mycenean art ศิลปะไมซีนี

O

objective art ศิลปะวัตถุวิสัย
objet d’art งานวัตถุศิลป์
objet trouv้; found object สิ่งเก็บตก
odalisque ภาพนางในฮาเร็ม
offset กลวิธีออฟเซต
OG (ogee) โอจี
ogee arch ช่องโค้งโอจี
ogee(OG) โอจี
oil colour สีน้ำมัน
onglazed colour; overglazed colour สีบนเคลือบ
op art ศิลปะลวงตา
opaque projector เครื่องฉายภาพทึบแสง
open bite รอยกรดกัดทะลุ
optical mixture การผสานสีทางตา
organic architecture อินทรียสถาปัตยกรรม
oriel window; oriel หน้าต่างมุข
oriel; oriel window หน้าต่างมุข
original print ภาพพิมพ์ต้นแบบ
original ต้นแบบ
ornament ลายวิจิตร
orphism กลุ่มออร์ฟิสต์
outline drawing การวาดเส้นขอบ
overglazed colour; onglazed colour สีบนเคลือบ
oxidation firing การเผาแบบสมบูรณ์

See also  [Update] รู้จัก 10 เมนูอาหารไทยยอดนิยมสุดโด่งดัง ที่ฝรั่งชาวต่างชาติต้องติดใจลิ้มลองทุกครั้งครา มีเมนูอะไรบ้าง | ภาษา ต่าง ประเทศ ใน ไทย - NATAVIGUIDES

P

pagoda เจดีย์
painterly style กระบวนแบบเชิงฝีแปรง
painterly เชิงฝีแปรง
painting knife เกรียงเขียนภาพ
painting จิตรกรรม
palette knife เกรียงผสมสี
Palissy ware เครื่องถ้วยปาลีซี
Palladian style กระบวนแบบปัลลาดีโย
panel painting จิตรกรรมแผง
panorama ภาพปริทัศน์
pantograph เครื่องวาดเขียนย่อขยาย
paper-dimension มิติกระดาษ
papier coll้ ภาพปะกระดาษ
papier mโch้ หุ่นกระดาษ
parquet งานปูปาร์เกต์
paste print ภาพพิมพ์กดกระดาษ
pastel colour สีแท่ง
pastoral จิตรกรรมท้องทุ่ง
patina รอยคร่ำ
patio ลานกลางอาคาร
pattern ๑. แม่แบบ, กระสวน๒. แบบลาย
pavilion ศาลา
period สมัย
perspective ทัศนมิติ
photo realism สัจนิยมแบบภาพถ่าย
picture rail รางแขวนภาพ
picturesque งามดั่งวาด
Picturesque, the ความงามดั่งภาพ
piece mould แม่พิมพ์ชิ้น
pietเ รูปปีเอตา
pigment สารสี
pilaster เสาอิง
plan ผัง
planography กลวิธีพิมพ์พื้นราบ
plaster of Paris ปูนปลาสเตอร์
plastic art ศิลปะทรงรูป
pochoir ๑. กลวิธีพิมพ์สีลายฉลุ๒. ภาพพิมพ์สีลายฉลุ
pointillism ลัทธิผสานจุดสี
polymer paint สีพอลิเมอร์
pop art ศิลปะประชานิยม
porcelain เครื่องถ้วยเปลือกไข่
pornography งานลามก
portfolio แฟ้มภาพผลงาน
portrait รูปคนเหมือน
post-impressionism ลัทธิประทับใจยุคหลัง
post-modern architecture สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ยุคหลัง
post-painterly abstraction งานนามธรรมเชิงฝีแปรงยุคหลัง
prataksina ประทักษิณ
prataksina ประทักษิณ
prefabrication การปรุงประกอบ
prefabrication การปรุงประกอบ
Pre-Raphaelite Brotherhood กลุ่มนิยมแบบก่อนราฟาเอล
primitive art ศิลปะแบบดั้งเดิม
primitivism คตินิยมแบบดั้งเดิม
product design การออกแบบผลิตภัณฑ์
proportion ส่วนสัด
pseudo-architecture สถาปัตยกรรมเฉพาะคราว
psychedelic art ศิลปะมนัสปรีดิ์
psychiatric art ศิลปะจิตอลวน
puppet; marionette หุ่นเชิด
purism พิสุทธินิยม
push and pull ดันและดึง
putto เปมเทพ, พุตโต

R

rayonism; rayonnism ประภานิยม
rayonnism; rayonism ประภานิยม
ready made วัสดุสำเร็จรูป
realism สัจนิยม
realization; happening; manifestation คติฉับพลัน
red lead สีเสน
red ochre สีดินแดง
red สีแดง
reduction firing การเผาแบบไม่สมบูรณ์
reflected colour สีสะท้อน
Regency สมัยรีเจนซี
relief ๑. นูน๒. รูปนูน
relief engraving กลวิธีพิมพ์ผิวนูน
Renaissance สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา
replica รูปถอดแบบ
repouss้ การดุนลาย
representational art ศิลปะแสดงลักษณ์
reproduction การจำลองแบบ
resort สถานพักตากอากาศ
rilievo-schiacciato; crushed relief; rilievo-stiacciato รูปนูนบาง
rococo โรโกโก
Romanesque สมัยโรมาเนสก์
romanticism จินตนิยม
rostral column เสานาวิกชัย
rubbing การถูภาพ

S

Salon d’Automne นิทรรศการศิลปกรรมซาลงโดตอน
Salon des Refuses นิทรรศการศิลปกรรมซาลงเดเรอฟูเซ
Salon, The นิทรรศการศิลปกรรมซาลง
sand blasting การพ่นทราย
sand casting การหล่อด้วยแม่พิมพ์ทราย
sand painting จิตรกรรมทราย
saturation; colour saturation ความอิ่มตัวสี
School of Paris สกุลศิลปะปารีส
school สกุล
sculpture ประติมากรรม
seascape ภาพทิวทัศน์ทะเล
secco ๑. กลวิธีวาดภาพปูนแห้ง๒. ภาพปูนแห้ง
secretary โต๊ะเขียนหนังสือส่วนตัว
section รูปตัด
sepia สีซีเปีย
serigraphy กลวิธีพิมพ์ผ้าไหม
settee เก้าอี้ยาว
settle เก้าอี้ยาวพนักสูง
sfumato ภาพสีม่านหมอก
sgraffito; graffito ๑. กลวิธีวาดภาพผนังขูด๒. ภาพผนังขูด
shade ๑. ระดับคล้ำสี๒. สีคล้ำ
sideboard ตู้ชิดฝา
silhouette ภาพเงาทึบ
silk screen ๑. กลวิธีพิมพ์ผ้าไหม๒. ภาพพิมพ์ผ้าไหม๓. แม่พิมพ์ผ้าไหม
simultaneity หลักการซ้อนผสาน
simultaneous representation การเสนอภาพซ้อนผสาน
site plan ผังเขต
sketch แบบร่าง
socialist realism สัจนิยมแนวสังคมนิยม
sofa เก้าอี้นวมยาว
soft sculpture ประติมากรรมนุ่ม
soft-ground etching ๑. กลวิธีพิมพ์กัดกรดพื้นนิ่ม๒. ภาพพิมพ์กัดกรดพื้นนิ่ม
sotto in su ภาพมองแหงน
space art ปริภูมิศิลป์
space ที่ว่าง
squaring วิธีตีตาราง
stabile ประติมากรรมสถิต
stained glass งานกระจกสี
stencil กลวิธีพิมพ์ลายฉลุ
stile liberti; art nouveau; Jugendstil; modern style; modernista นวศิลป์
still life ภาพหุ่นนิ่ง
stipple engraving ๑. กลวิธีพิมพ์แกะลายปรุ๒. ภาพพิมพ์แกะลายปรุ
stoneware เครื่องถ้วยหิน
stool ม้านั่งเดี่ยว
stucco ปูนแต่ง
study งานศึกษา
style กระบวนแบบ
super realism; hyper realism อภิสัจนิยม
super realism; hyper realism อภิสัจนิยม
suprematism อนุตรนิยม
suprematism อนุตรนิยม
surrealism ลัทธิเหนือจริง
surrealism ลัทธิเหนือจริง

T

tachisme ตาชิสม์
tactile values คุณค่าเชิงผัสสะ
tanka; thanka ตังกา
tapa ผ้าเปลือกไม้
tapestry พรมผนัง
Tatlinism คตินิยมตัตลิน
tea table โต๊ะน้ำชา
tempera ๑. สีฝุ่น๒. กลวิธีวาดภาพสีฝุ่น๓. จิตรกรรมสีฝุ่น
tenebrism แนวนิยมภาพสว่างในความมืด
terracotta เครื่องดินเผาสีหม้อใหม่
texture พื้นผิว
thanka; tanka ตังกา
The Eight กลุ่มแปด
the Picturesque ความงามดั่งภาพ
The Salon นิทรรศการศิลปกรรมซาลง
thumbnail sketch แบบร่างขนาดเล็ก
time กาละ
tin white สีขาวดีบุก
tint ๑. ระดับอ่อนสี๒. สีอ่อน, สีจาง
titanium white สีขาวไทเทเนียม
toluidine red สีแดงโทลูอิดีน
tone วรรณะสี
topiary work ไม้แต่งทรง
topography ภูมิลักษณ์, ลักษณะภูมิประเทศ
torana ประตูโดรณะ
torso รูปลำตัว
town planning การวางผังเมือง
townscape ภาพทิวทัศน์เมือง
traditional art ศิลปะแบบประเพณี
trompe l’oeil ภาพหลอกตา
turpentine น้ำมันสน

V

value ค่าสี
Venetian school สกุลศิลปะเวนิส
verism คติสมจริง
vestibule ๑. โถงทางเข้า๒. ห้องพักรอ
V-gouge สิ่วร่องรูปตัววี (V)
vihara วิหาร
vista วิถีทัศน์
visual art ทัศนศิลป์
vorticism คติวัฏฏารมณ์

W

walnut oil น้ำมันวอลนัต
warm colour สีอุ่น
warp ikat มัดหมี่ด้ายยืน
wash drawing ภาพวาดเส้นไล้น้ำ
waste mould แม่พิมพ์ทุบ
water mark ลายน้ำ
watercolour สีน้ำ
wax model หุ่นขี้ผึ้ง
wax sculpture ประติมากรรมขี้ผึ้ง
wax ไข
weft ikat มัดหมี่ด้ายพุ่ง
white earth สีดินขาว
white lead; flake white สีจาดตะกั่ว
white สีขาว
wood engraving ภาพพิมพ์ลายแกะไม้
woodcut ภาพพิมพ์แกะไม้
workshop งานร่วมปฏิบัติ
worm’s-eye view วิวตาหนอน
wu-ts’ai อู๋ไฉ่

X

x-ray painting จิตรกรรมเอกซเรย์
x-ray style กระบวนแบบเอกซเรย์
yang-ts’ai หยางไฉ่
x-ray painting จิตรกรรมเอกซเรย์
x-ray style กระบวนแบบเอกซเรย์
yang-ts’ai หยางไฉ่

Z

zinc etching กลวิธีพิมพ์กัดกรดสังกะสี
zinc white สีขาวสังกะสี
zirconium drier น้ำยาแห้งเร็วเซอร์โคเนียม
zones of recession วิสัยใกล้ไกล
zoning การจำแนกย่าน

Share this:

Like this:

ถูกใจ

กำลังโหลด…

[NEW] คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่ และชื่อห้องในโรงเรียน | เรียน รู้ ศัพท์ ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

มาเรียนรู้คำศัพท์ใกล้ตัวน้องๆ วัยเรียนกัน  กับ คำศัพท์ภาษาอังกฤษสถานที่ ชื่อห้อง หมวด แผนกต่างๆ ในโรงเรียน ไว้เป็นความรู้ เวลาเดินผ่าน หรือมองเห็นป้ายต่างๆ

มาเรียนรู้คำศัพท์ใกล้ตัวน้องๆ วัยเรียนกัน  กับ คำศัพท์ภาษาอังกฤษสถานที่ ชื่อห้อง หมวด แผนกต่างๆ ในโรงเรียน ไว้เป็นความรู้ เวลาเดินผ่าน หรือมองเห็นป้ายต่างๆ ในโรงเรียน จะได้ทราบความหมาย หรือนำไปใช้พูดได้อย่างถูกต้อง ลองมาดูพร้อมๆ กันซิว่า จะมีคำอะไรกันบ้าง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ป้ายบอกสถานที่ และชื่อห้องในโรงเรียน

School Director : ผู้อำนวยการ

Deputy Director, Academic Affairs : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

Deputy Director, Student Welfare : รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง

Deputy Director, General Administration : รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

Deputy Director, Student Affairs : รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

Deputy Director, General Administration And Finance : รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการและการเงิน

Deputy Director, Budgeting And Planning : รองผู้อำนวยการฝ่ายงานงบประมาณและแผน

Deputy Director, Human Resources : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

Academic Department : ฝ่ายวิชาการ

Student Welfare Department : ฝ่ายปกครอง

General Administration Department : ฝ่ายธุรการ

General Administration And Finance Department : ฝ่ายธุรการและการเงิน

Budgeting And Planning Department : ฝ่ายงานงบประมาณและแผน

Student Affairs Department : ฝ่ายกิจการนักเรียน

Human Resources Department : ฝ่ายบริหารงานบุคคล

Kindergarten Section/ Early Years : แผนกปฐมวัย

Primary Section : แผนกประถมศึกษา

Secondary Section : แผนกมัธยมศึกษา

Thai Language Department : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Foreign Languages Department : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Science Department : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Mathematics Department : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Health and Physical Education Department : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

Arts Department : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

Social studies, Religion and Culture Department : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

Career and Technology Department : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

Kindergarten 1 (K1) : อนุบาล 1

Kindergarten 2 (K2) : อนุบาล 2

Kindergarten 3 (K3) : อนุบาล 3

Primary 1 (P1) : ประถมศึกษาปีที่ 1

Primary 2 (P2) : ประถมศึกษาปีที่ 2

Primary 3 (P3) : ประถมศึกษาปีที่ 3

Primary 4 (P4) : ประถมศึกษาปีที่ 4

Primary 5 (P5) : ประถมศึกษาปีที่ 5

Primary 6 (P6) : ประถมศึกษาปีที่ 6

Secondary 1 (S1) : มัธยมศึกษาปีที่ 1

Secondary 2 (S2) : มัธยมศึกษาปีที่ 2

Secondary 3 (S3) : มัธยมศึกษาปีที่ 3

Secondary 4 (S4) : มัธยมศึกษาปีที่ 4

Secondary 5 (S5) : มัธยมศึกษาปีที่ 5

Secondary 6 (S6) : มัธยมศึกษาปีที่ 6

Arts Room : ห้องศิลปะ

Meeting Room : ห้องประชุม

Music Room : ห้องดนตรี

Offices : สำนักงาน

Library : ห้องสมุด

Classroom : ห้องเรียน

Computer Room : ห้องคอมพิวเตอร์

Science Lab : ห้องปฏิบัติการ

First Aid Room : ห้องปฐมพยาบาล

Resource Center : ห้องแหล่งเรียนรู้

Audio And Visual Aids Room : ห้องโสตทัศนูปกรณ์

Counselling Office : ห้องแนะแนว

Workshop : โรงฝึกงาน (ช่าง)

Agricultural Plots : สวนเกษตร

Gymnasium : โรงพลศึกษา

Cafeteria/ Canteen : โรงอาหาร

Playground : สนามเด็กเล็ก

Swimming Pool : สระว่ายน้ำ

Basketball Court : สนามบาสเกตบอล

Football Field : สนามฟุตบอล

Volleyball Court : สนามวอลเลย์บอล

Toilets : ห้องน้ำ

Ladies/ Women/ Female : ผู้หญิง

Gentlemen / Men/ Male : ผู้ชาย

Science Room : ห้องวิทยาศาสตร์

Staff Room : ห้องพักครู

Hall : หอประชุม

Grand Hall : หอประชุมใหญ่

Auditorium : หอประชุมใหญ่ (แบบโรงหนัง)

School Zone : เขตโรงเรียน

Drop-Off And Pick-Up Point : สถานที่จอดรถรับส่งนักเรียน

Entrance : ทางเข้า

Exit : ทางออก

Bike Lane : ช่องจักรยาน

Parking Lot : ที่จอดรถ

Keep Left : เดินชิดซ้าย

Keep Right : เดินชิดขวา

Keep Clean : โปรดรักษาความสะอาด

Keep off the Grass : ห้ามเดินลัดสนาม

Keep Quiet : กรุณาอย่าส่งเสียงดัง

Do Not Litter : ห้ามทิ้งขยะ

No Entry : ห้ามเข้า / ห้ามผ่าน

No Parking : ห้ามจอด

No Double Parking : ห้ามจอดซ้อนคัน

Foods And Drinks are not Allowed / No Foods and Drinks : ห้ามนำอาหารเข้ามา

Pets are not Allowed / No Pets : ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามา

Smoking is not Allowed / No Smoking : ห้ามสูบบุหรี่

Taking Photo is not Allowed / No Photos : ห้ามถ่ายรูป

Mobile Phones are not Allowed / No Mobile Phones : ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ

Please Turn Off Your Mobile Phones : กรุณาปิดมือถือ

No Cheating : ห้ามลอกข้อสอบ

Do Not Disturb : ห้ามรบกวน

ที่มาข้อมูลจาก สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ศัพท์อังกฤษ อาหาร Food


ศัพท์อังกฤษ อาหาร Food
คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ Food

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ศัพท์อังกฤษ อาหาร Food

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ในชีวิตประจำวัน สำหรับเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฝึกฟัง ฝึกพูด


คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน พร้อมคำอ่าน คำแปล สำหรับฝึกฟัง ฝึกพูด ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เหมาะกับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองฝึกเยอะๆบ่อยๆเราก็จะเก่งแน่นอน
ภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี! อื่นๆ
📌ฝึกพูดภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เริ่มต้น ในชีวิตประจำวัน ฝึกแบบนี้ได้แน่นอน
👉https://www.youtube.com/watch?v=kxZAUbMdj6s
📌 ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ถามตอบ ประโยคพื้นฐานใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
👉 https://www.youtube.com/watch?v=IHuK…​
📌ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน วลีต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยๆ
👉https://www.youtube.com/watch?v=AT2pHDzo6U
📌 ฝึกพูด ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน พร้อมคำอ่าน EP.2
👉 https://www.youtube.com/watch?v=cZqpcPkA2Jc
📌 ฝึกพูด ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน พร้อมคำอ่าน EP.3
👉 https://www.youtube.com/watch?v=uQ3kZ7Ess0
📌 เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ การใช้ This, That, These, Those พร้อมประโยคตัวอย่าง
👉https://www.youtube.com/watch?v=qS1MHkaMgWg
📌 คำศัพท์ ที่เราคิดว่าเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ได้เรียกว่าแบบนี้หรอ
👉 https://www.youtube.com/watch?v=cAa9vrq3CxI
📌สรุปการใช้ Verb to be ( is , am , are, was ,were) เข้าใจง่าย | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
👉https://www.youtube.com/watch?v=b9M76C2Ij0s
📌 50 คำย่อภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน มีอะไรบ้าง
👉https://www.youtube.com/watch?v=19TwoHUeLjU
📌 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่อ่านออกเสียงผิดมาตลอด มีอะไรบ้าง
👉https://www.youtube.com/watch?v=sT0YZkxzm9Y
📌 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดงานบ้าน house work ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้บ่อย
👉 https://www.youtube.com/watch?v=nnE6Syh0Rl8

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ในชีวิตประจำวัน สำหรับเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฝึกฟัง ฝึกพูด

Wild animals name and sound


Guess the sound of roaring lions, trumpeting elephants, giggling hyenas, play with your children while they learn about the creatures of the wild.

Wild animals name and sound

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสัตว์ต่างๆ พร้อมวีดีโอรูปภาพและคำอ่าน | เหมาะสำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในหมวดสัตว์ต่างๆ พร้อมวีดีโอรูปภาพและคำอ่าน | เหมาะสำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก
เพื่อเสริมทักษะความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ
วิชาการทั้ง คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และอื่นๆๆอีกมากมาย
อย่าลืมกดติดตาม Subscribe WAWA kids art กันนะค่ะ
เกมทายประโยชน์ของสัตว์ตามคำใบ้ https://youtu.be/YpSoUZLTOv0
เกมทายสัตว์พาหะนำโรคตามคำใบ้ https://youtu.be/L0AMS3lsg8Y
เล่นทำอักษร ก ไก่ ฮ นกฮู ด้วยแป้งโด การ์ตูนน่ารักๆ หัดอ่าน พยัญชนะไทย | Learn Thai Alphabet https://youtu.be/bxRPh7p_z24
Play ice cream cups, learn colors, count numbers.เล่นถ้วยไอสครีม เรียนรู้สี นับเลข คำศัพท์ภาษาอังกฤษ https://youtu.be/ya60cjKLCVg
Learn color through art Win surprise eggs. เรียนรู้สีผ่านงานศิลปะ ลุ้นไข่เซอร์ไพรส์ เรียนรู้คำศัพท์ https://youtu.be/4feixRAqFdY
เกมทายพืชผักสวนครัวตามคำใบ้ https://youtu.be/utGeGU2sVUA
เสียงสัตว์ 50 เสียง พร้อมวีดีโดรูปภาพประกอบ https://youtu.be/ysWyXa3sHVo

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสัตว์ต่างๆ พร้อมวีดีโอรูปภาพและคำอ่าน | เหมาะสำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก

สัตว์ ภาษาอังกฤษ Animals


สัตว์ ภาษาอังกฤษ Animals
ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ สัตว์

สัตว์ ภาษาอังกฤษ Animals

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ เรียน รู้ ศัพท์ ภาษา อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.