Home » [Update] เรียนพูดภาษาอังกฤษฟรีๆด้วยตนเอง พบกับคำว่า [In Person] อ่านว่า “อิน เพอร์เซิ่น” คือการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง “ด้วยตนเอง” | เรียน ภาษา อังกฤษ ด้วย ตนเอง ฟรี – NATAVIGUIDES

[Update] เรียนพูดภาษาอังกฤษฟรีๆด้วยตนเอง พบกับคำว่า [In Person] อ่านว่า “อิน เพอร์เซิ่น” คือการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง “ด้วยตนเอง” | เรียน ภาษา อังกฤษ ด้วย ตนเอง ฟรี – NATAVIGUIDES

เรียน ภาษา อังกฤษ ด้วย ตนเอง ฟรี: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Table of Contents

สำนวนนี้แปลว่าอะไร?

ท่านต้องเร่ง speed ภาษาอังกฤษให้ทิ้งห่างคู่ต่อสู้…คำที่เราพบบ่อยๆคือคำว่า “สมัครได้ด้วยตนเอง” หรือ “ติดต่อด้วยตนเอง” หรือ “ขอรับด้วยตนเอง” โดยเฉพาะในการประกาศรับสมัครงาน รับสมัครผู้เข้าการประกวด การรับรางวัลต่างๆ เป็นต้น

เราจะมาดูกันครับว่าคำว่า “

ด้วยตนเอง

” ในภาษาไทยของเรานั้นตรงกับภาษาอังกฤษว่า 

[In Person

]

ครับ ซึ่งก็อ่านว่า “อิน เพอร์เซิ่น”

พบคำนี้เมื่อไรก็ตาม หมายความว่าเราต้องทำหรือติดต่อด้วยตนเอง จะให้คนอื่นติดต่อให้หรือทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ไม่ได้ครับ ดังตัวอย่างด้านล่างซึ่งผมได้นำมาฝากกันครับ

ยกตัวอย่างเช่น

The contest is open to all nationalities for applying and online.
เดอะ คอนเทสต อิส โอเพ็น ทู ออล เนชันแนลลิตี้ส ฟอร์ แอพพลายยิ่ง อิน เพอร์ซั่น แอนด์ ออนไลน์
การประกวดเปิดรับผู้สมัครทุกสัญชาติสมัครได้ทั้งด้วยตนเองและออนไลท์

///

This job title is open for applying only.

ดิส จอบ ไทเทิล อิส โอเพ็น ฟอร์ แอพพลายยิ่ง อิน เพอร์ซั่น ออลลี่

ตำแหน่งงานนี้เปิดรับผู้สมัครด้วยตนเองเท่านั้น

///

Apply for a job costs you much more than online apply.
แอพพลาย ฟอร์ อะ จอบ อิน เพอร์ซั่น คอสตส ยู มัช มอร์ แธน ออนไลน์ แอพพลาย
สมัครงานด้วยตนเองเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าสมัครทางออนไลน์

///

Please submit your application at our office.

พลีส ซับมิท ยัวร์ แอพพลิเคชั่น อิน เพอร์ซั่น แอท เอาเออร์ ออฟฟิซ

กรุณายื่นใบด้วยตนเองที่สำนักงานของเรา

///

I got my current job by applying .
ไอ กอท มาย เคอร์เร็นท์ จอบ บาย แอพพลายยิ่ง อิน เพอร์ซั่น
ฉันได้งานปัจจุบันด้วยการสมัครงานด้วยตนเอง

///

If you cannot be there , the next best thing is applying job online.

อิฟ ยู แคนนอท บี แดร์ อิน เพอร์ซั่น เดอะ เนกซ์ท เบสท ทิ่ง อิส แอพพลายยิ่ง จอบ ออนไลน์

ถ้ามาด้วยตนเองไม่ได้ วิธีที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่งคือสมัครทางออนไลน์

มาถึงบรรทัดนี้ หวังว่าเพื่อนๆคงเข้าใจชัดแจ้งแดงแจ๋กันไปถึงบางปิ้งบางอ้อเลยใช่ไหมครับ

อ่านบ่อย เขียนบ่อย พูดบ่อยๆ เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเป็นไปเองแบบ Automatic ครับ

หวัดดีครับ

Vocabulary

Pronunciation

Translation

All ออล ทั้งหมด จำนวนทั้งหมด ทุกคน ทุกๆ มาก(คำไม่เป็นทางการ)
And แอนด์ และ
Application แอพพลิเคชั่น การขอ การใช้ การทา ความสัมพันธ์กัน โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Apply แอพพลาย ใช้ ทา ทำงานหนัก นำมาใช้กับ
Applying for a job แอพพลายยิ่ง ฟอร์ อะ จ๊อบ การสมัครงาน
At แอท ที่
Be บี อยู่ ใกล้
Best เบสท ดีที่สุด
By บาย ใกล้ โดย ก่อนเวลาที่กำหนด ผ่าน ระหว่าง โดยประมาณ ทาง
Can แคน สามารถ
Contest คอนเทสต การเข้าร่วมประกวด การแข่งขัน การดิ้นรน ท้าทาย
Cost คอสต ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ต้นทุน มีมูลค้า มีราคาแพง
Current เคอร์เรนท์ กระแสเงิน กระแสน้ำ ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน แนวโน้ม เป็นที่ยอมรับ อัตราการไหลของกระแสไฟ
For ฟอร์ สำหรับ
Got กอท ได้ มีอิทธิต่อ เจริญ เข้าใจ มาถึง ทำให้พอใจ(ช่อง 2 ของ get)
I ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
If อิฟ ถ้า
In อิน ใน
Is อิส เป็น อยู่ คือ
Job จอบ งาน ความรับผิดชอบ มอยหมายงานให้ผู้รับเหมารายย่อย
Line ไลน์ เส้นบรรทัด เส้นเบ่งเขต เส้นศูนย์สูตร เติม ปกคลุม ใส่ซับใน
My มาย ของฉัน
Nationality เนชั่นนัลลิตี้ สัญชาติ
Next เนกซ์ท ต่อไป
Not น็อท ไม่
Office ออฟฟิซ สำนักงาน ตำแหน่ง หน้าที่
On ออน บน
Online ออนไลน์ ออนไลน์ ขณะเชื่อมต่ออินเตอร์เนต
Only ออนลี่ เพียงแค่ เท่านั้น เพิ่งจะ แต่ ที่เป็นลูกโทน
Open โอเพ็น เปิดออก กาง เริ่มต้น ที่กว้าง เปิดโล่ง ที่เปิดอยู่
Our เอาเออร์ ของพวกเรา
Person เพอร์เซิ่น บุคคล
Please พลีส กรุณา โปรดเถอะ
Submit ซับมิท เสนอ ยอม
Than แธน กว่า(ใช้ในการเปรียบเทียบ)
The เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
There แดย์ ที่นั้น ในข้อนั้น ภาวะนั้น
Thing  ติ้ง-เง่อะ สิ่งของ สิ่งที่เกิดขึ้น ความคิดหรือคำพูด รายละเอียด จุดประสงค์ สิ่งมีชิต เสื้อผ้าอาภรณ์ กิจกรรมที่ชอบ ความชอบหรือความเกลียดอย่างมาก สิ่งที่ปรารถนา
This ดิส นี้
Title ไทเทิ่ล ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ตำแหน่งชนะเลิศ กรรมสิทธิ์ ทำให้มีชื่อเสียง
To ทู ถึง
You ยู ท่าน
Your ยัวร์ ของท่าน

เราจะมาดูกันครับว่าคำว่า “” ในภาษาไทยของเรานั้นตรงกับภาษาอังกฤษว่าครับ ซึ่งก็อ่านว่า “อิน เพอร์เซิ่น”พบคำนี้เมื่อไรก็ตาม หมายความว่าเราต้องทำหรือติดต่อด้วยตนเอง จะให้คนอื่นติดต่อให้หรือทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ไม่ได้ครับ ดังตัวอย่างด้านล่างซึ่งผมได้นำมาฝากกันครับThe contest is open to all nationalities for applyingand online.เดอะ คอนเทสต อิส โอเพ็น ทู ออล เนชันแนลลิตี้ส ฟอร์ แอพพลายยิ่ง อิน เพอร์ซั่น แอนด์ ออนไลน์การประกวดเปิดรับผู้สมัครทุกสัญชาติสมัครได้ทั้งและออนไลท์//////Apply for a jobcosts you much more than online apply.แอพพลาย ฟอร์ อะ จอบ อิน เพอร์ซั่น คอสตส ยู มัช มอร์ แธน ออนไลน์ แอพพลายสมัครงานด้วยตนเองเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าสมัครทางออนไลน์//////I got my current job by applyingไอ กอท มาย เคอร์เร็นท์ จอบ บาย แอพพลายยิ่ง อิน เพอร์ซั่นฉันได้งานปัจจุบันด้วยการสมัครงาน///มาถึงบรรทัดนี้ หวังว่าเพื่อนๆคงเข้าใจชัดแจ้งแดงแจ๋กันไปถึงบางปิ้งบางอ้อเลยใช่ไหมครับอ่านบ่อย เขียนบ่อย พูดบ่อยๆ เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเป็นไปเองแบบ Automatic ครับหวัดดีครับ

[Update] ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองล้วน ๆ พูดได้ เป็นเร็ว ไม่ลืม – แชร์วิธีฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง – Fernary | เรียน ภาษา อังกฤษ ด้วย ตนเอง ฟรี – NATAVIGUIDES

You don’t have any notification yet.


30 ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย ที่ไม่รู้ไม่ได้แล้ว


อยากฝึกพูดภาษาอังกฤษตัวต่อตัว หรือเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบบุฟเฟ่ต์
สมัครได้เลย ​https://www.unfoxenglish.com/
สอบถามแอดไลน์ ​https://lin.ee/5uEdKb7h
กลุ่มเฟสบุค https://www.facebook.com/groups/unfoxenglishcommunity/
ติดตามช่อง YouTube ส่วนตัว
ช่องยูทูปของแล็คต้า https://www.youtube.com/lactawarakorn
ช่องยูทูปของเบล https://www.youtube.com/bellvittawut
ติดตามช่องทางอื่นๆ และพูดคุยกันได้ที่
ชุมชนคนรักภาษาอังกฤษ https://www.unfoxenglish.com
FB: https://www.facebook.com/unfoxenglish
Twitter: https://www.twitter.com/unfoxenglish
Lacta’s IG: https://www.instagram.com/lactawarakorn
Bell’s IG: https://www.instagram.com/toshiroz
ติดต่องาน
Email: unfoxofficial@gmail.com
Line: http://nav.cx/oOH1Q6T

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

30 ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย ที่ไม่รู้ไม่ได้แล้ว

ฟังไปเรื่อยๆ ศัพท์อังกฤษ 200 คำที่ใช้จริงบ่อยที่สุด


ติดตามแฟนเพจครูเชอรี่ได้ที่ https://www.facebook.com/cherry.englishbright/

ฟังไปเรื่อยๆ ศัพท์อังกฤษ 200 คำที่ใช้จริงบ่อยที่สุด

เรียนภาษาอังกฤษฟรี โดย อาจารย์ต้นอมร สอนพูดภาษาอังกฤษฟรี พื้นฐาน เริ่มต้น ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


💖 ถ้าอยากให้กำลังใจ มาสมัครสมาชิกกันนะครับ 💖
กดตรงนี้ 👉 https://www.youtube.com/channel/UCaiwEWHCdfCi23EYN1bWXBQ/join
วิดีโอฝึกฟัง ฝึกพูด แบบเร็ว
https://youtu.be/w5DyEYrTdUU
ฝึกพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 300 ประโยค ที่ใช้จริง ฝรั่งพูดบ่อย ในชีวิตประจำวัน อัพเดทประโยค เป็นประโยคภาษาอังกฤษที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน เพื่อได้คำศัพท์ วลี สำนวน และรูปประโยคภาษาอังกฤษที่นำไปใช้ได้จริงๆ สามารถฟังรู้เรื่อง เข้าใจว่าต่างชาติพูดว่าอะไร ถามอะไร ต้องการอะไร
วิดีโอนี้รวบรวมประโยคภาษาอังกฤษครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน พร้อมคำอ่านภาษาไทย สามารถฝึกพูดภาษาอังกฤษได้แม้ไม่มีพื้นฐาน หรือพื้นฐานภาษาอังกฤษอ่อน ต้องการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ก็สามารถฝึกอังกฤษได้ด้วยคลิปสอนพูดภาษาอังกฤษนี้ Basic Daily English Conversation : Phrases and Sentences for Listening and Speaking Practice
รวมวิดีโอฝึกฟัง ฝึกพูดภาษาอังกฤษ สำหรับเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrstMNlAK0Iu3XViE08wFLjyxyRFFhKYl
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี! คลิก: https://www.tonamorn.com/
แจกศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1,000 คลิก: https://www.tonamorn.com/vocabulary
สอน การแต่งประโยคภาษาอังกฤษ
https://www.tonamorn.com/learnenglish/writesentences/
เรียนภาษาอังกฤษ จากภาพสวยๆ บนอินสตาแกรม
https://instagram.com/ajtonamorn
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บทสนทนาภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์ แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย และบทเรียนภาษาอังกฤษอีกมากมาย เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงระดับสูง ฟรี 100% โดย อาจารย์ต้นอมร

เรียนภาษาอังกฤษฟรี โดย อาจารย์ต้นอมร สอนพูดภาษาอังกฤษฟรี พื้นฐาน เริ่มต้น ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

รวม 500 ประโยคภาษาอังกฤษ ฝึกพูด พร้อมคำอ่าน พื้นฐาน ง่ายๆ เริ่มจากศูนย์ ไม่มีพื้นฐาน ก็เรียนได้ ฟรี


💖 ถ้าอยากให้กำลังใจ มาสมัครสมาชิกกันนะครับ 💖
กดตรงนี้ 👉 https://www.youtube.com/channel/UCaiwEWHCdfCi23EYN1bWXBQ/join
เรียนภาษาอังกฤษ ฝึกพูด 500 ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ถามตอบ พร้อมคำอ่าน คนไม่มีพื้นฐานกสามารถเรียนได้ ฝึกฟังภาษาอังกฤษ ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ด้วยตัวเอง เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี กับ อ.ต้นอมร
Basic Daily English Conversation : 500 English Phrases and Sentences
รวมวิดีโอฝึกฟัง ฝึกพูดภาษาอังกฤษ สำหรับเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrstMNlAK0Iu3XViE08wFLjyxyRFFhKYl
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี! คลิก: https://www.tonamorn.com/
แจกศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1,000 คลิก: https://www.tonamorn.com/vocabulary
สอน การแต่งประโยคภาษาอังกฤษ
https://www.tonamorn.com/learnenglish/writesentences/
เรียนภาษาอังกฤษ จากภาพสวยๆ บนอินสตาแกรม
https://instagram.com/ajtonamorn
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บทสนทนาภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์ แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย และบทเรียนภาษาอังกฤษอีกมากมาย เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงระดับสูง ฟรี 100% โดย อาจารย์ต้นอมร

รวม 500 ประโยคภาษาอังกฤษ ฝึกพูด พร้อมคำอ่าน พื้นฐาน ง่ายๆ เริ่มจากศูนย์ ไม่มีพื้นฐาน ก็เรียนได้ ฟรี

เรียนภาษาอังกฤษฟรี – พื้นฐานถึงคล่อง 0→100 วีดีโอ ▶10 ชั่วโมง!!!║โดย English by Chris


เรียนภาษาอังกฤษจากพื้นฐานถึงคล่อง
เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมประโยคที่ใช้บ่อยๆ
วลีและสำนวนรวมถึงคำแสลงและคำพูดในชีวิตประจำวัน
ฝึกการพูดออกเสียงให้ชัดขึ้นและมั่นใจขึ้น
เพียงแค่ตั้งใจดูวีดีโอนี้และจดเนื้อหาในสมุด
เรียนฟรี สะดวกสบายที่ไหนก็ได้ เมื่อไหร่ก็ได้
สิ่งที่สำคัญ อย่าลืมทบทวนบ่อยๆ
ไม่ว่าคุณเป็นผู้เริ่มต้น หรือมีพื้นฐานแล้ว
ทุกคนทุกระดับสามารถรับประโยชน์จากวีดีโอนี้ได้
ผมขอมอบวีดีโอนี้ให้ช่วยคนไทยทุกคนเข้าถึงการเรียนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ
ผมหวังว่าคุณจะชอบนะครับ
สู้ๆ
ช่วยผมให้ถึง 50,000 LIKES ✅ 30/04/2020
ช่วยผมให้ถึง 100,000 LIKES ✅ 25/05/2020
ช่วยผมให้ถึง 200,000 LIKES ✅ 05/05/2021
ช่วยผมให้ถึง 500,000 LIKES ✅ 01/09/2021
ช่วยผมให้ถึง 1,000,000 LIKES
ช่วยผมให้ถึง 50,000 วิว ✅ 17/04/2020
ช่วยผมให้ถึง 100,000 วิว ✅ 20/04/2020
ช่วยผมให้ถึง 500,000 วิว ✅ 18/05/2020
ช่วยผมให้ถึง 1,000,000 วิว ✅ 22/08/2020
ช่วยผมให้ถึง 2,000,000 วิว ✅ 01/06/2021
ช่วยผมให้ถึง 5,000,000 วิว ✅ 10/08/2021
ช่วยผมให้ถึง 10,000,000 วิว
สมัครเป็นสมาชิกช่องนี้!!
กดปุ่ม \”สมัคร\” ข้างล่างวีดีโอใน Youtube หรือกดลิงค์นี้ได้เลยนะครับ https://www.youtube.com/channel/UC93A91EZTtZW55WEKCz_jYA/join
สั่งซื้อหนังสือได้จากแอดมิน
@LINE ID = @EnglishbyChris
หรือจากเว็ปไซต์
http://www.EnglishbyChris.com/ร้านค้า
รับสอนตัวต่อตัว ติดต่อผมได้ที่
@LINE ID = @TeacherChris
WEBSITE
https://www.englishbychris.com/portfolioitem/learnfree10hourvideo/
Facebook
ค้นหา = EnglishbyChris

BOOK 1 ระดับต้น
00:05:34
1. Introducing oneself
การแนะนำตัวเอง
00:50:30
2. Greetings
การทักทาย
01:29:43
3. Articles
เป็นคำนำหน้านาม
01:55:02
4. Pronouns and nouns
คำสรรพนาม และคำนาม
02:10:22
5. Tenses
โครงสร้างเวลา
02:48:59
6. Time and numbers
การบอกเวลาและตัวเลข
03:17:49
7. Feelings
ความรู้สึก
03:39:30
8. Family
ครอบครัว
03:49:33
9. Questions and answers
การถามตอบ
03:59:07
10. Weather
สภาพอากาศ
04:05:40
11. Prepositions of place + Prepositions/adverbs of time
การใช้บุพบทบอกสถานที่ + การใช้บุพบทบอกเวลา
04:13:28
12. Directions
การบอกทิศทาง
04:20:58
13. Other prepositions / adjectives / conjunctions
คำบุพบท / คำขยาย / คำเชื่อม ต่างๆ ที่สำคัญๆ
04:43:31
14. Shopping
ชอปปิง
04:54:15
15. Jobs
อาชีพต่างๆ

BOOK 2 ระดับกลาง
05:06:58
1. Everyday life
ชีวิตประจำวัน
05:15:54
2. Healthcare
เรื่องสุขภาพ
05:30:37
3. Travel and tourism
การท่องเที่ยว
05:42:13
4. Job interview
การสัมภาษณ์งาน
06:04:56
5. Synonyms and antonyms
คำไวพจน์ กับ คำตรงข้าม
06:27:23
6. Idioms
สำนวน
06:40:29
7. Conditional sentences
ประโยคที่แสดงเงื่อนไข
06:50:24
8. Phrasal verbs
กริยาที่ประกอบด้วยสองส่วน
07:11:56
9. Modal auxiliaries
กริยาช่วย
07:31:26
10. Tags
รูปของประโยคคำถามย่อ
07:46:01
11. Spelling rules
กฎไวยากรณ์
08:06:55
12. Prefixes and Suffixes
คำที่อยู่หน้าคำหลัก คำที่อยู่หลังคำหลัก
08:16:10
13. Slang
คำสแลง
08:28:02
14. News and media
ข่าว และ สื่อมวลชน
08:50:44
15. Technology
เทคโนโลยี

BOOK 3 ระดับสูง
09:07:27
1. Science
วิทยาศาสตร์
09:16:08
2. Geography
ภูมิศาสตร์
09:23:42
3. History
ประวัติศาสตร์
09:32:16
4. Engineering
วิศวกรรม
09:42:22
5. Business
ธุรกิจศึกษา
09:52:32
6. Law
กฎหมาย
10:00:47
7. Politics
การเมือง
10:08:02
8. Psychology
จิตวิทยา
10:16:50
9. Literature
วรรณกรรม
10:22:30
10. Art
ศิลปะ
10:29:32
11. Music
ศึกษาดนตรี
10:36:50
12. Religion
ศาสนา
10:45:25
13. Language
ภาษา
10:55:01
14. Physical education
พลศึกษา
11:02:44
15. Cooking
การทำอาหาร

เรียนภาษาอังกฤษฟรี - พื้นฐานถึงคล่อง 0→100 วีดีโอ ▶10 ชั่วโมง!!!║โดย English by Chris

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ เรียน ภาษา อังกฤษ ด้วย ตนเอง ฟรี

See also  [Update] เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals - SDGs - มหาวิทยาลัยสยาม | ความเป็นอยู่ - NATAVIGUIDES

Leave a Reply

Your email address will not be published.