Home » [Update] เรียนต่อสิงคโปร์ ปริญญาโท สิงคโปร์ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยรัฐบาลสิงคโปร์ By Dream Abroad | มหาวิทยาลัย ใน สิงคโปร์ – NATAVIGUIDES

[Update] เรียนต่อสิงคโปร์ ปริญญาโท สิงคโปร์ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยรัฐบาลสิงคโปร์ By Dream Abroad | มหาวิทยาลัย ใน สิงคโปร์ – NATAVIGUIDES

มหาวิทยาลัย ใน สิงคโปร์: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Table of Contents

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยรัฐบาลสิงคโปร์ต่างกันยังไง?

เรียนต่อสิงคโปร์

▸ อ่านแล้ว! จะทำให้น้องๆ ทราบค่าใช้จ่าย และเงื่อนไขการสมัครเข้า ป.โท มหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยรัฐบาลสิงคโปร์   

เรียนต่อสิงคโปร์ ปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยรัฐบาลของสิงคโปร์ vs มหาวิทยาลัยเอกชนสิงคโปร์  

▸ มหาวิทยาลัยรัฐบาลของสิงคโปร์ ที่มีชื่อเสียงมาก ติดอันดับ Top 100 ของโลก  ได้แก่  National University of Singapore (NUS) และ Nanyang Technological University (NTU)
▸  สมัครเข้าเรียน มหาวิทยาลัยของรัฐบาลสิงคโปร์ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากและซับซ้อนสำหรับนักเรียนต่างชาติ  เพราะที่นั่งมีจำกัด
▸  มหาวิทยาลัยเอกชน หรือ มหาวิทยาลัยรัฐบาลจากออสเตรเลีย อเมริกา และอังกฤษ ได้เข้าไปเปิดหลักสูตร  ปริญญาตรี –  ปริญญาโท หลากหลายคณะและสาขา
▸  มหาวิทยาลัยต่างชาติ  มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับ มหาวิทยาลัยต้นตำรับจากอังกฤษ ออสเตรเลีย 

เรียนต่อสิงคโปร์ ดีอย่างไร มีข้อจำกัดอย่างไร

ข้อดี  เมื่อเรียนต่อสิงคโปร์  
✔  คุณภาพหลักสูตรดี เทียบเท่าหลายมหาวิทยาลัย ในประเทศของยุโรป และอเมริกา
✔  อยู่ใกล้เมืองไทย เดินทางสะดวก ค่าเดินทางไม่แพง
✔  มีโอกาสได้ภาษาจีนด้วย หากเรียนรู้ควบคู่กันไปกับภาษาอังกฤษ
✔  ปรับตัวง่าย ทั้งเรื่องของสภาพอากาศ และอาหารการกิน
✔  ค่าเรียนถูกกว่าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลีย อังกฤษ และ ยุโรป

ข้อจำกัด เมื่อเรียนต่อสิงคโปร์
✔  เกณฑ์การการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยรัฐบาลค่อนข้างยาก ส่งผลให้นักเรียนไม่ได้การตอบรับเข้าเรียน 
✔  ค่าทีพักค่อนข้างสูง อาจจะพอๆกับทางออสเตรเลีย และยุโรป เนื่องจากสิงคโปร์เป็นเกาะ พื้นที่อาศัยมีจำกัด
✔  วีซ่านักเรียน ไม่สามารถทำงานพิเศษระหว่างเรียนได้

เงื่อนไขการสมัครเข้า ป.โท มหาวิทยาลัย สิงคโปร์   
1. ผลภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย กำหนด
2. จบจากคณะ /สาขา ที่ระบุในเกณฑ์การรับ
3. เกรดที่จบมาไม่น้อยกว่า * ที่ระบุในเกณฑ์

หลักสูตร ปริญญาโท สิงคโปร์ 
Dream Abroad

โทร 061 4324575

เพิ่มเพื่อน Dreamabroad

Master’s Degree in Singapore 

เรียนต่อสิงคโปร์ ปริญญาโท

สิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการบริหารจัดการ ระบบระเบียบต่างๆ ในบ้านเมือง ที่ทำได้ดีเป็นอย่างยิ่ง แม้สิงคโปร์จะเป็นประเทศเล็กๆ  การจัดการเรื่องการศึกษา ระดับปริญญา ก็ถือว่าเป็นแถวหน้า ไม่แพ้ประเทศใหญ่ๆในโลก
ข้อดีอีกอย่างของการไปเรียนต่อ ปริญญาสิงคโปร์  คือ หลักสูตรเด่น ความปลอดภัยดี    อาหารการกินเป็นที่คุ้นปากคนไทย  แถมการเดินทางจากไทยไปสิงคโปร์โดยเครื่องบิน ที่ใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น 

เรียนต่อสิงคโปร์ ปริญญาโท 

ปริญญาโทสิงคโปร์ หลักสูตร 1 ปี จบยากไหม มีขั้นตอนสมัครอย่างไรบ้าง ?

Q : ระยะเวลาสมัคร มหาวิทยาลัยที่สิงคโปร์
A :นักเรียนที่อยากไปเรียนต่อสิงคโปร์ โดยส่วนใหญ่ใช้เวลาสมัครเรียน ประมาณ 6 เดือน – 1 ปี
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยของรัฐบาล จะใช้เวลามากกว่าสถาบันเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาของต่างประเทศ ส่วนจะใช้เวลาเรียนมากหรือน้อยขนาดไหน ขึ้นอยู่กับระดับภาษาอังกฤษของนักเรียนด้วย 

การรับเข้าเรียนของสถาบันเอกชน ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยไหน เพราะนักเรียนต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ส่วนจะจบยากไหม อันนี้ตอบยาก ขึ้นอยู่กับคณะและสาขาวิชาที่เรียน รวมถึงความขยัน และความมุ่งมั่นของนักเรียนเองด้วย 

Q : การรับเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ มีกี่รอบ
A :
▸ มหาวิทยาลัยของรัฐบาล สิงคโปร์ โดยมากจะเปิดรับในเทอมที่ 1 เพียงรอบเดียว 
▸ มหาวิทยาลัยเอกชนสิงคโปร์  หรือสถาบันเอกชนของสิงคโปร์  อาจเปิดรับ 2-3 ครั้งต่อปี ขึ้นอยู่กับคณะ/สาขา

See also  สิงโต นำโชค x เขียนไขและวานิช - บทกวีไม่เก่ง (An Imperfect Poem) [Studio Session] | ฉันไม่เก่งภาษาอังกฤษ

Q : ค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ ต่างกันมากไหม
A : ค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละสถาบัน ขึ้นอยู่กับนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมถึงสาขาวิชาที่เลือกเรียน ซึ่งโดยทั่วไปก็จะมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ดังต่อไปนี้
▸ ค่าเล่าเรียนต่อปี มหาวิทยาลัยของรัฐบาลสิงคโปร์  ประมาณ 20,000 – 35,000 เหรียญสิงคโปร์
▸ ค่าเล่าเรียนต่อปี มหาวิทยาลัย หรือสถาบันเอกชน สิงคโปร์  ประมาณ 25,000 – 40,000 เหรียญสิงคโปร์ 

Q :  เรียนต่อสิงคโปร์ ทำงานระหว่างเรียนได้ไหม ?
A :  สิงคโปร์ ไม่อนุญาต ให้นักเรียนทำงานพิเศษระหว่างเรียน หากจะทำงาน ต้องสมัครงาน และขอวีซ่าทำงานหลังจากเรียนจบ

Q : ทำงานแบบถูกกฏหมาย หลังจบการศึกษาสิงคโปร์ เป็นไปได้ไหม? 
A :  เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว มีโอกาสหางานทำต่อได้ อาจจะหายากหน่อย แต่ก็เป็นไปได้ 

นักเรียนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และโท ที่ประเทศสิงคโปร์ มีโอกาสหางานทำต่อได้ เมื่อมีนายจ้างที่รับเราเข้าทำงาน นายจ้างจะเป็นคนดูแลเรื่องวีซ่าทำงานให้ ซึ่งมีรายได้ที่สูงกว่าทำงานที่เมืองไทย 3-5 เท่า 

มหาวิทยาลัยรัฐบาลสิงคโปร์ Vs มหาวิทยาลัยเอกชนในสิงคโปร์

น้องๆ ควรเลือกเรียนมหาวิทยาลัยที่เหมาะกับตัวเอง 

ทางเลือกที่ 1 น้องๆที่เข้าเรียน มหาวิทยาลัยรัฐบาลสิงคโปร์ มักจบจากโรงเรียนรัฐบาล หรือเอกชนที่สิงคโปร์ และมีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ต้องการ นั่นคือ เกรดเฉลี่ยและผลภาษาอังกฤษดี นักเรียนยังต้องสอบผ่านการสอบคัดเลือกโดยใช้ข้อสอบกลางของมหาวิทยาลัยรัฐบาลสิงคโปร์  นักเรียนต้องเตรียมตัวให้พร้อมด้านวิชาการและภาษาอังกฤษ  เพื่อปรับพื้นฐานให้เทียบเท่านักเรียนสิงคโปร์ 

ทางเลือกที่ 2  นักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนานาชาติ ที่เปิดสอนในสถาบันเอกชนของสิงคโปร์ 

ระยะเวลาเรียนของสถาบันเอกชน
สถาบันเอกชนโดยทั่วไปใช้เวลาเรียนปริญญาตรีเพียง 2 ปี และปริญญาโท 1 ปี โดยเรียนทั้งหมด 3 เทอม / ปี ไม่มีซัมเมอร์ แต่จะมีช่วงปิดเทอมสั้นๆระหว่างเทอม หากเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยใน ออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา จะใช้เวลาเรียนปริญญาตรี 3 ปี (1 ปีการศึกษา มี 2 เทอมเท่านั้น) และปริญญาโท 1.5 – 2 ปี

โดยปกติ นักเรียนไทยมักจะใช้เวลา 3-4 ปี ในการเรียนปริญญาตรีที่สิงคโปร์ เพราะอาจต้องเรียนปรับพื้นฐานก่อนเริ่มเรียนและ อาจต้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ก่อนเข้าหลักสูตรปริญญาตรี

ค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตที่มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ มากน้อยแค่ไหน

▸ ค่าที่พัก  10,000-15,000 ดอลลาร์ /ปี
▸ ค่าอาหาร  5,000 – 7,000 ดอลลาร์ /ปี
▸ ค่าอุปกรณ์การเรียน  100 ดอลลาร์ /ปี
▸ ค่าเดินทาง 1,200  ดอลลาร์ /ปี
อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ  * 1 SGD  = 24 บาท

รายชื่อมหาวิทยาลัยเอกชนของสิงคโปร์ 

▸  Amity Global Institute – Singapore
▸  Kaplan Higher Education – Singapore
▸  James Cook University – Singapore
▸  PSB Academy – Singapore
▸  Curtin University – Singapore

รายชื่อมหาวิทยาลัยรัฐบาลของสิงคโปร์ 

▸  Nanyang University of Singapore (NUS)
▸  Nanyang Technological of University (NTU)
▸  Singapore Management University (SMU)
▸  Singapore University of Technology and Design (SUTD)

อยากเรียนต่อ สิงคโปร์  

Dream Abroad 

 061 4324575

เพิ่มเพื่อน Dreamabroad

[Update] เรียนต่อสิงคโปร์ ปริญญาโท สิงคโปร์ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยรัฐบาลสิงคโปร์ By Dream Abroad | มหาวิทยาลัย ใน สิงคโปร์ – NATAVIGUIDES

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยรัฐบาลสิงคโปร์ต่างกันยังไง?

เรียนต่อสิงคโปร์

▸ อ่านแล้ว! จะทำให้น้องๆ ทราบค่าใช้จ่าย และเงื่อนไขการสมัครเข้า ป.โท มหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยรัฐบาลสิงคโปร์   

เรียนต่อสิงคโปร์ ปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยรัฐบาลของสิงคโปร์ vs มหาวิทยาลัยเอกชนสิงคโปร์  

▸ มหาวิทยาลัยรัฐบาลของสิงคโปร์ ที่มีชื่อเสียงมาก ติดอันดับ Top 100 ของโลก  ได้แก่  National University of Singapore (NUS) และ Nanyang Technological University (NTU)
▸  สมัครเข้าเรียน มหาวิทยาลัยของรัฐบาลสิงคโปร์ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากและซับซ้อนสำหรับนักเรียนต่างชาติ  เพราะที่นั่งมีจำกัด
▸  มหาวิทยาลัยเอกชน หรือ มหาวิทยาลัยรัฐบาลจากออสเตรเลีย อเมริกา และอังกฤษ ได้เข้าไปเปิดหลักสูตร  ปริญญาตรี –  ปริญญาโท หลากหลายคณะและสาขา
▸  มหาวิทยาลัยต่างชาติ  มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับ มหาวิทยาลัยต้นตำรับจากอังกฤษ ออสเตรเลีย 

เรียนต่อสิงคโปร์ ดีอย่างไร มีข้อจำกัดอย่างไร

ข้อดี  เมื่อเรียนต่อสิงคโปร์  
✔  คุณภาพหลักสูตรดี เทียบเท่าหลายมหาวิทยาลัย ในประเทศของยุโรป และอเมริกา
✔  อยู่ใกล้เมืองไทย เดินทางสะดวก ค่าเดินทางไม่แพง
✔  มีโอกาสได้ภาษาจีนด้วย หากเรียนรู้ควบคู่กันไปกับภาษาอังกฤษ
✔  ปรับตัวง่าย ทั้งเรื่องของสภาพอากาศ และอาหารการกิน
✔  ค่าเรียนถูกกว่าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลีย อังกฤษ และ ยุโรป

See also  [NEW] เปิดประเทศแล้ว ไปต่างประเทศช่วงโควิด เตรียมอะไรบ้าง? มีอะไรที่ควรรู้? | ไปเรียนต่างประเทศ ต้องเตรียมอะไรบ้าง - NATAVIGUIDES

ข้อจำกัด เมื่อเรียนต่อสิงคโปร์
✔  เกณฑ์การการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยรัฐบาลค่อนข้างยาก ส่งผลให้นักเรียนไม่ได้การตอบรับเข้าเรียน 
✔  ค่าทีพักค่อนข้างสูง อาจจะพอๆกับทางออสเตรเลีย และยุโรป เนื่องจากสิงคโปร์เป็นเกาะ พื้นที่อาศัยมีจำกัด
✔  วีซ่านักเรียน ไม่สามารถทำงานพิเศษระหว่างเรียนได้

เงื่อนไขการสมัครเข้า ป.โท มหาวิทยาลัย สิงคโปร์   
1. ผลภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย กำหนด
2. จบจากคณะ /สาขา ที่ระบุในเกณฑ์การรับ
3. เกรดที่จบมาไม่น้อยกว่า * ที่ระบุในเกณฑ์

หลักสูตร ปริญญาโท สิงคโปร์ 
Dream Abroad

โทร 061 4324575

เพิ่มเพื่อน Dreamabroad

Master’s Degree in Singapore 

เรียนต่อสิงคโปร์ ปริญญาโท

สิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการบริหารจัดการ ระบบระเบียบต่างๆ ในบ้านเมือง ที่ทำได้ดีเป็นอย่างยิ่ง แม้สิงคโปร์จะเป็นประเทศเล็กๆ  การจัดการเรื่องการศึกษา ระดับปริญญา ก็ถือว่าเป็นแถวหน้า ไม่แพ้ประเทศใหญ่ๆในโลก
ข้อดีอีกอย่างของการไปเรียนต่อ ปริญญาสิงคโปร์  คือ หลักสูตรเด่น ความปลอดภัยดี    อาหารการกินเป็นที่คุ้นปากคนไทย  แถมการเดินทางจากไทยไปสิงคโปร์โดยเครื่องบิน ที่ใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น 

เรียนต่อสิงคโปร์ ปริญญาโท 

ปริญญาโทสิงคโปร์ หลักสูตร 1 ปี จบยากไหม มีขั้นตอนสมัครอย่างไรบ้าง ?

Q : ระยะเวลาสมัคร มหาวิทยาลัยที่สิงคโปร์
A :นักเรียนที่อยากไปเรียนต่อสิงคโปร์ โดยส่วนใหญ่ใช้เวลาสมัครเรียน ประมาณ 6 เดือน – 1 ปี
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยของรัฐบาล จะใช้เวลามากกว่าสถาบันเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาของต่างประเทศ ส่วนจะใช้เวลาเรียนมากหรือน้อยขนาดไหน ขึ้นอยู่กับระดับภาษาอังกฤษของนักเรียนด้วย 

การรับเข้าเรียนของสถาบันเอกชน ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยไหน เพราะนักเรียนต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ส่วนจะจบยากไหม อันนี้ตอบยาก ขึ้นอยู่กับคณะและสาขาวิชาที่เรียน รวมถึงความขยัน และความมุ่งมั่นของนักเรียนเองด้วย 

Q : การรับเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ มีกี่รอบ
A :
▸ มหาวิทยาลัยของรัฐบาล สิงคโปร์ โดยมากจะเปิดรับในเทอมที่ 1 เพียงรอบเดียว 
▸ มหาวิทยาลัยเอกชนสิงคโปร์  หรือสถาบันเอกชนของสิงคโปร์  อาจเปิดรับ 2-3 ครั้งต่อปี ขึ้นอยู่กับคณะ/สาขา

Q : ค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ ต่างกันมากไหม
A : ค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละสถาบัน ขึ้นอยู่กับนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมถึงสาขาวิชาที่เลือกเรียน ซึ่งโดยทั่วไปก็จะมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ดังต่อไปนี้
▸ ค่าเล่าเรียนต่อปี มหาวิทยาลัยของรัฐบาลสิงคโปร์  ประมาณ 20,000 – 35,000 เหรียญสิงคโปร์
▸ ค่าเล่าเรียนต่อปี มหาวิทยาลัย หรือสถาบันเอกชน สิงคโปร์  ประมาณ 25,000 – 40,000 เหรียญสิงคโปร์ 

Q :  เรียนต่อสิงคโปร์ ทำงานระหว่างเรียนได้ไหม ?
A :  สิงคโปร์ ไม่อนุญาต ให้นักเรียนทำงานพิเศษระหว่างเรียน หากจะทำงาน ต้องสมัครงาน และขอวีซ่าทำงานหลังจากเรียนจบ

Q : ทำงานแบบถูกกฏหมาย หลังจบการศึกษาสิงคโปร์ เป็นไปได้ไหม? 
A :  เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว มีโอกาสหางานทำต่อได้ อาจจะหายากหน่อย แต่ก็เป็นไปได้ 

นักเรียนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และโท ที่ประเทศสิงคโปร์ มีโอกาสหางานทำต่อได้ เมื่อมีนายจ้างที่รับเราเข้าทำงาน นายจ้างจะเป็นคนดูแลเรื่องวีซ่าทำงานให้ ซึ่งมีรายได้ที่สูงกว่าทำงานที่เมืองไทย 3-5 เท่า 

มหาวิทยาลัยรัฐบาลสิงคโปร์ Vs มหาวิทยาลัยเอกชนในสิงคโปร์

น้องๆ ควรเลือกเรียนมหาวิทยาลัยที่เหมาะกับตัวเอง 

ทางเลือกที่ 1 น้องๆที่เข้าเรียน มหาวิทยาลัยรัฐบาลสิงคโปร์ มักจบจากโรงเรียนรัฐบาล หรือเอกชนที่สิงคโปร์ และมีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ต้องการ นั่นคือ เกรดเฉลี่ยและผลภาษาอังกฤษดี นักเรียนยังต้องสอบผ่านการสอบคัดเลือกโดยใช้ข้อสอบกลางของมหาวิทยาลัยรัฐบาลสิงคโปร์  นักเรียนต้องเตรียมตัวให้พร้อมด้านวิชาการและภาษาอังกฤษ  เพื่อปรับพื้นฐานให้เทียบเท่านักเรียนสิงคโปร์ 

ทางเลือกที่ 2  นักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนานาชาติ ที่เปิดสอนในสถาบันเอกชนของสิงคโปร์ 

ระยะเวลาเรียนของสถาบันเอกชน
สถาบันเอกชนโดยทั่วไปใช้เวลาเรียนปริญญาตรีเพียง 2 ปี และปริญญาโท 1 ปี โดยเรียนทั้งหมด 3 เทอม / ปี ไม่มีซัมเมอร์ แต่จะมีช่วงปิดเทอมสั้นๆระหว่างเทอม หากเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยใน ออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา จะใช้เวลาเรียนปริญญาตรี 3 ปี (1 ปีการศึกษา มี 2 เทอมเท่านั้น) และปริญญาโท 1.5 – 2 ปี

โดยปกติ นักเรียนไทยมักจะใช้เวลา 3-4 ปี ในการเรียนปริญญาตรีที่สิงคโปร์ เพราะอาจต้องเรียนปรับพื้นฐานก่อนเริ่มเรียนและ อาจต้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ก่อนเข้าหลักสูตรปริญญาตรี

ค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตที่มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ มากน้อยแค่ไหน

▸ ค่าที่พัก  10,000-15,000 ดอลลาร์ /ปี
▸ ค่าอาหาร  5,000 – 7,000 ดอลลาร์ /ปี
▸ ค่าอุปกรณ์การเรียน  100 ดอลลาร์ /ปี
▸ ค่าเดินทาง 1,200  ดอลลาร์ /ปี
อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ  * 1 SGD  = 24 บาท

รายชื่อมหาวิทยาลัยเอกชนของสิงคโปร์ 

▸  Amity Global Institute – Singapore
▸  Kaplan Higher Education – Singapore
▸  James Cook University – Singapore
▸  PSB Academy – Singapore
▸  Curtin University – Singapore

See also  [NEW] | steadily แปลว่า - NATAVIGUIDES

รายชื่อมหาวิทยาลัยรัฐบาลของสิงคโปร์ 

▸  Nanyang University of Singapore (NUS)
▸  Nanyang Technological of University (NTU)
▸  Singapore Management University (SMU)
▸  Singapore University of Technology and Design (SUTD)

อยากเรียนต่อ สิงคโปร์  

Dream Abroad 

 061 4324575

เพิ่มเพื่อน Dreamabroad


EP.3 | Q\u0026A #1 จบป.ตรีตอนอายุ18 ? เรียนสิงคโปร์ ค่าใช้จ่าย PSB!!! ใช้คะแนนอะไร? ไม่เก่งภาษามาได้ไหม?


———————————————
IG : _amrr_
Work : amerorbl1@gmail.com
———————————————

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

EP.3 | Q\u0026A #1 จบป.ตรีตอนอายุ18 ? เรียนสิงคโปร์ ค่าใช้จ่าย PSB!!! ใช้คะแนนอะไร? ไม่เก่งภาษามาได้ไหม?

หอ vs โฮส ต่างกันอย่างไร New Zealand – High School


EP.10 เรียนต่อ High School ต่างประเทศเลือกที่พักแบบไหนดี อยู่หอพัก หรืออยู่กับโฮส แบบไหนสนุกกว่ากัน ฟังความรู้สึกตรงจากหนุ่มๆ ของเรา น้องโอม น้องต้อ และน้องด้อท @ Napier Boys’ High School ประสบการณ์สไตล์ใครสไตล์มัน บางคนชอบอยู่หอ บางคนชอบอยู่โฮส แต่ที่แน่ๆ ทุกคนชอบเรียน New Zealand 🙂
Napier Boys’ High School โรงเรียนมัธยมชายล้วนอายุเก่าแก่ที่สุดของ Napier, New Zealand
ก่อตั้งในปี 1872 ปัจจุบันมีนักเรียนกว่า 1,145 คน
ผลการเรียนดี ใช้ชีวิตสนุก สงบ มีความสุข 🙂
https://www.nbhs.school.nz/
Napier เป็นเมืองขนาดน่ารัก ประชากร 60,000 คน ผ่อนคลาย ปลอดภัย สถาปัตยกรรมเฉพาะตัวแบบ Art Deco มีเทศกาลรถโบราณประจำปี เป็นเมืองที่มีอากาศอบอุ่นที่สุดในนิวซีแลนด์ เมืองที่อิมเอ็ดดูเคชั่นเชื่อว่าจะทำให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนต่อในต่างประเทศได้แน่นอน
Special Thanks 🙂
Tim Cameron (Director of International Students Napier Boys’ High School)
Nitinai (Toh) Nunwao
Kantapong (Ohm) Wongsanguan
Rattanon (Dot) Chuernsrithong
ข้อดีของการเรียน High School ที่นิวซีแลนด์
ไม่ต้องสอบเข้า
ใช้อายุเป็นเกณฑ์ในการเข้าเรียน
ราคาประหยัดกว่าเรียนอินเตอร์ในไทย
มีภาษาอังกฤษเสริมให้นักเรียนต่างชาติในโรงเรียน นับเป็นคะแนนเรียน
เลือกวิชาเรียนที่ชอบได้
จบ Year 12 เทียบเท่า ม.6 ประหยัดเวลาไป 1 ปี
สนใจเรียนต่อต่างประเทศติดต่อ :
Im Education ผู้เชี่ยวชาญการเรียนต่อต่างประเทศ
Im Education ผู้เชี่ยวชาญการศึกษานิวซีแลนด์ รับรองโดยฝ่ายการศึกษานิวซีแลนด์ รัฐบาลนิวซีแลนด์
ปรึกษาฟรี 👇
https://line.me/R/ti/p/@imeducation
🌐 www.imeducation.net
☎️ Phone : 0864882446 (Hatyai) 0994814400 (BKK)
www.facebook.com/imeducation.net
Line : @imeducation
imeducation
เรียนต่อต่างประเทศ

หอ vs โฮส ต่างกันอย่างไร New Zealand - High School

2 มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ ติด \”ท็อป 5\” ดีที่สุดในเอเชีย


รายงานพิเศษ : 2 มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ ติด \”ท็อป 5\” ดีที่สุดในเอเชีย
TNN24 ออกอากาศทางทีวีช่อง 16
ชมสดได้ที่ http://www.tnnthailand.com/player.php
เกาะติดข่าวเด่นประจำวันได้ที่
http://www.tnnthailand.com
http://www.fb.com/TNN24
http://twitter.com/tnnthailand
https://www.instagram.com/tnnthailand/
สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 เป็นสถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น ทันทุกความจริง รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

2 มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ ติด \

EP.4 Q\u0026A #2 ป.ตรี1ปีกว่าที่สิงคโปร์ ค่าเทอมผ่อนได้มั๊ย? ทำงานไปด้วยได้มั๊ย? Diplomaคือ? GED?


———————————————
IG : _amrr_
Work : amerorbl1@gmail.com
———————————————

EP.4 Q\u0026A #2 ป.ตรี1ปีกว่าที่สิงคโปร์ ค่าเทอมผ่อนได้มั๊ย? ทำงานไปด้วยได้มั๊ย? Diplomaคือ? GED?

7 เหตุผลที่ควรไปเรียนต่อประเทศสิงคโปร์


ทำไมสิงคโปร์ถึงเป็นประเทศที่ควรไปเรียน ?
วันนี้ ครูเจนจะมาบอกเหตุผลให้กับทุกคนที่กำลังสนใจ และอยากไปเรียนต่อที่ประเทศสิงคโปร์กันค่ะ

ไปฟังกันเลย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Krutoo Home Education / APSthai
สาขาสีลม : 0843201789
สาขาหลักสี่ : 0831799630
Facebook: https://www.facebook.com/apsthai

7 เหตุผลที่ควรไปเรียนต่อประเทศสิงคโปร์

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ มหาวิทยาลัย ใน สิงคโปร์

Leave a Reply

Your email address will not be published.