Home » [Update] เนื้อเพลง อยากให้เธออยู่ฟังกัน – เอ็น/เอ | เธออยู่กับเขาตอนนั้นเอาฉันไปอยู่ที่ไหน – NATAVIGUIDES

[Update] เนื้อเพลง อยากให้เธออยู่ฟังกัน – เอ็น/เอ | เธออยู่กับเขาตอนนั้นเอาฉันไปอยู่ที่ไหน – NATAVIGUIDES

เธออยู่กับเขาตอนนั้นเอาฉันไปอยู่ที่ไหน: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

มันทรมานภาพเธอลอยขึ้นมา
เหมือนกับควันบุหรี่ที่ฉันเพิ่งจุดละลอยขึ้นตา
เธอลอยขึ้นมาแล้วกะลอยขึ้นไป
สิ่งที่เธอได้ทำวันนั้นฉันยังจำได้ขึ้นใจ

Aye ah ฉันสาธยายระบายกับความเครียด
เธอไม่เข้าใจแล้วไปเพราะความเหี้*
ข้าวของทุกชิ้นก็โดนเธอปาเขวี้ยง
ฉันพูดทุกครั้งต้องการอะไรเนี่ย

Ah ฉันเป็นศิลปิน อาจจะมีสติไม่ดี
ฉันไม่มีสเต็กให้กิน
และใช่แน่นอนเธอคงไม่ได้ยิน
อยากให้เธออยู่ ฟังกัน

ไม่ว่ากี่ปีฉันยังจำเธอไม่ลืม
เขาเอาเธอไปจนป่านนี้ก็ยังไม่คืน
รู้ว่าเธอรักเขาฉันก็เลยไม่อยากจะฝืน
ตอนที่เธอเดินไปไม่เหลืออะไรแม้แรงจะยืน

ฉันก็ได้แต่รอแล้วเฝ้ามองเวลาไกล
เธอไปไม่ย้อนคนทั้งคนก็ตรอมใจ
เธอทำให้ฉันต้องหาคนมาตามใจ
ถึงแม้สุดท้ายเราต้องแยกและลาไปฉันก็คาใจ

ผมมีบทกวีรัก ที่มันจบจะปีละ
ถึงแม้ท้ายบทไม่ดีนัก
แต่เป็นช่วงเวลานึงที่ดีครับ
หัวใจที่มอบผมไม่มีกั๊ก
แต่ทำไมที่ร่องผมดันมีน้ำ
คำว่าขอโทษผมยังเก็บเอาไว้
ไม่กล้าพูดออกไปเป็นวลีลับ

เธอยังแผดกล้า เธอเหมือนแสงแดดที่มันแสบหน้า
นึกถึงเรื่องเธอเหมือนกับแบบว่า ภาพที่ซิบซ้อนมาเป็นแสนภาพ
ใช่เลยครับเธอมันแสนสร้าง
แรงบันดาลใจเธอมันแสนกล้าน
เธอช่างดูดีตอนที่แหงนข้าง
ตอนที่เธอไปมันกับแฝงว่า

อยากให้เธออยู่ ฟังกัน


ถ้าฟีลมันดีเธอก็แค่ปล่อยแล้วค่อยไปหลุดตามทาง
อยากให้เธอหลับตาฟัง กลับมาดู
ว่าคนๆ นี้จะไปให้ไกลจนคนเขาจับตาดู

ให้เธอจงจับใจความ หลับตาดู
แล้วเธอจงจับใจตาม ไม่เชื่อลองเปิดตาดู
แล้วเธอจะห่วงไปใย ห่วงใครไป
ถ้าเธอไม่ไปฉันก็ยังอยู่ ให้เธอลองเปิดตาดู

มันทรมาน ภาพเธอลอยขึ้นมา
เหมือนกับควันบุหรี่ที่ฉันเพิ่งจุดละลอยขึ้นตา
เธอลอยขึ้นมาแล้วกะลอยขึ้นไป
สิ่งที่เธอได้ทำวันนั้นฉันยังจำได้ขึ้นใจ

ฉันสาธยายระบายกับความเครียด
เธอไม่เข้าใจแล้วไปเพราะความเหี้*
ข้าวของทุกชิ้นก็โดนเธอปาเขวี้ยง
ฉันพูดทุกครั้งต้องการอะไรเนี่ย

Aye ก็นี่ N/A you know me ahมันทรมานภาพเธอลอยขึ้นมาเหมือนกับควันบุหรี่ที่ฉันเพิ่งจุดละลอยขึ้นตาเธอลอยขึ้นมาแล้วกะลอยขึ้นไปสิ่งที่เธอได้ทำวันนั้นฉันยังจำได้ขึ้นใจAye ah ฉันสาธยายระบายกับความเครียดเธอไม่เข้าใจแล้วไปเพราะความเหี้*ข้าวของทุกชิ้นก็โดนเธอปาเขวี้ยงฉันพูดทุกครั้งต้องการอะไรเนี่ยAh ฉันเป็นศิลปิน อาจจะมีสติไม่ดีฉันไม่มีสเต็กให้กินและใช่แน่นอนเธอคงไม่ได้ยินอยากให้เธออยู่ ฟังกันไม่ว่ากี่ปีฉันยังจำเธอไม่ลืมเขาเอาเธอไปจนป่านนี้ก็ยังไม่คืนรู้ว่าเธอรักเขาฉันก็เลยไม่อยากจะฝืนตอนที่เธอเดินไปไม่เหลืออะไรแม้แรงจะยืนฉันก็ได้แต่รอแล้วเฝ้ามองเวลาไกลเธอไปไม่ย้อนคนทั้งคนก็ตรอมใจเธอทำให้ฉันต้องหาคนมาตามใจถึงแม้สุดท้ายเราต้องแยกและลาไปฉันก็คาใจผมมีบทกวีรัก ที่มันจบจะปีละถึงแม้ท้ายบทไม่ดีนักแต่เป็นช่วงเวลานึงที่ดีครับหัวใจที่มอบผมไม่มีกั๊กแต่ทำไมที่ร่องผมดันมีน้ำคำว่าขอโทษผมยังเก็บเอาไว้ไม่กล้าพูดออกไปเป็นวลีลับเธอยังแผดกล้า เธอเหมือนแสงแดดที่มันแสบหน้านึกถึงเรื่องเธอเหมือนกับแบบว่า ภาพที่ซิบซ้อนมาเป็นแสนภาพใช่เลยครับเธอมันแสนสร้างแรงบันดาลใจเธอมันแสนกล้านเธอช่างดูดีตอนที่แหงนข้างตอนที่เธอไปมันกับแฝงว่าอยากให้เธออยู่ ฟังกัน อยากให้เธออยู่ฟังกัน หยุดฟังมันถ้าฟีลมันดีเธอก็แค่ปล่อยแล้วค่อยไปหลุดตามทางอยากให้เธอหลับตาฟัง กลับมาดูว่าคนๆ นี้จะไปให้ไกลจนคนเขาจับตาดูให้เธอจงจับใจความ หลับตาดูแล้วเธอจงจับใจตาม ไม่เชื่อลองเปิดตาดูแล้วเธอจะห่วงไปใย ห่วงใครไปถ้าเธอไม่ไปฉันก็ยังอยู่ ให้เธอลองเปิดตาดูมันทรมาน ภาพเธอลอยขึ้นมาเหมือนกับควันบุหรี่ที่ฉันเพิ่งจุดละลอยขึ้นตาเธอลอยขึ้นมาแล้วกะลอยขึ้นไปสิ่งที่เธอได้ทำวันนั้นฉันยังจำได้ขึ้นใจฉันสาธยายระบายกับความเครียดเธอไม่เข้าใจแล้วไปเพราะความเหี้*ข้าวของทุกชิ้นก็โดนเธอปาเขวี้ยงฉันพูดทุกครั้งต้องการอะไรเนี่ย

เนื้อเพลง อยากให้เธออยู่ฟังกัน แบบคาราโอเกะ

Aye ko ni N / A you know me ah

man thoraman phap thoe loi khuen ma
muean kap khwan buri thi chan phoeng chut la loi khuen ta
thoe loi khuen ma laeo ka loi khuen pai
sing thi thoe dai tham wan nan chan yang cham dai khuenchai

Aye ah chan sathayai rabai kap khwamkhriat
thoe mai khaochai laeopai phro khwam hia *
khao khong thuk chin ko don thoe pa khe wi yong
chan phut thuk khrang tong ka ra rai nia

Ah chan pen sinlapin at cha mi sati mai di
chan maimi satek hai kin
lae chai naenon thoe khong mai daiyin
ayak hai thoe yu fang kan

mai wa ki pi chan yang cham thoe mai luem
khao ao thoe pai chon pan ni ko yang mai khuen
ru wa thoe rak khao chan ko loei mai ayak cha fuen
ton thi thoe doen pai mai luea arai mae raeng cha yuen

chan kotai tae ro laeo fao mong wela klai
thoe pai mai yon khon thangkhon ko tromchai
thoe thamhai chan tongha khon ma tamchai
thueng mae sutthai rao tong yaek lae la pai chan ko kha chai

phom mi bot kawi rak thi man chop cha pi la
thueng mae thai bot mai di nak
tae pen chuang wela nueng thi di khrap
huachai thi mop phom maimi kak
tae thammai thi rong phom dan mi nam
kham wa khothot phom yang kep ao wai
mai kla phut ok pai pen wali lap

See also  How toสอบ&เตรียมตัวสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนประเภททุนเต็มจำนวน | Antsalisa | ทุนแลกเปลี่ยน | ความรู้ภาษาต่างประเทศที่เป็นประโยชน์

thoe yang phaet kla thoe muean saengdaet thi man saep na
nuekthueng rueang thoe muean kap baep wa phap thi sip son ma pen saen phap
chai loei khrap thoe man saen sang
raeng bandan chai thoe man sae nok lan
thoe chang du di ton thi ngaen khang
ton thi thoe pai man kap faeng wa

ayak hai thoe yu fang kan

ayak hai thoe yu fang kan yut fang man
tha fi laman di thoe ko khae ploi laeo khoi pai lut tam thang
ayak hai thoe lapta fang klap ma du
wa khon khon ni cha pai hai klai chon khon khao chapta du

hai thoe chong chapchai khwam lapta du
laeo thoe chong chapchai tam mai chuea long poet ta du
laeo thoe cha huang pai yai huang khrai pai
tha thoe mai pai chan ko yang yu hai thoe long poet ta du

man thoraman phap thoe loi khuen ma
muean kap khwan buri thi chan phoeng chut la loi khuen ta
thoe loi khuen ma laeo ka loi khuen pai
sing thi thoe dai tham wan nan chan yang cham dai khuenchai

chan sathayai rabai kap khwamkhriat
thoe mai khaochai laeopai phro khwam hia *
khao khong thuk chin ko don thoe pa khe wi yong
chan phut thuk khrang tong ka ra rai nia

เกี่ยวกับเพลง อยากให้เธออยู่ฟังกัน

ร่วมร้องโดย Pune,S!nner

[Update] เนื้อเพลง ไปไหนไม่ได้เลย – ฟลุ๊ค ฐิติกร | เธออยู่กับเขาตอนนั้นเอาฉันไปอยู่ที่ไหน – NATAVIGUIDES

เนื้อเพลง ไปไหนไม่ได้เลย แบบคาราโอเกะ

tong nang thon chep khwam chep cham thi hen thoe pai kap khao
thamdai khae yim lae kep rueang khong rao wai nai huachai

chan pai nai mai dai loei thoe mai khoei cha ru thueng khwam nai chai
chan mai khoei dai ru wa huachai man khat thoe laeo cha pen baep ni
tong nang thon chep khwam chep cham thi hen thoe pai kap khao
thamdai khae yim lae kep rueang khong rao wai nai huachai

See also  [Update] help ในพจนานุกรม ไทย - อังกฤษ-ไทย | help yourself แปลว่า - NATAVIGUIDES

khon nueng pai dai di ik khon pai nai mai dai loei
yang thuk yang tong thon yu kap namta
khon nueng mai khoei cha hen kha
ik khon ko rak rak chon thaep pen ba
thoe chak pai kap khao thi di kwa
tae khwam chep cham thi thoe nan hai ma
man yang mai at lop luean pai chak huachai

tong nang thon kep khwam chep cham thi hen thoe pai kap khao
thamdai khae yim lae kep rueang khong rao wai nai huachai

khon nueng pai dai di ik khon pai nai mai dai loei
yang thuk yang tong thon yu kap namta
khon nueng mai khoei cha hen kha
ik khon ko rak rak chon thaep pen ba
thoe chak pai kap khao thi di kwa
tae khwam chep cham thi thoe nan hai ma
man yang mai at lop luean pai chak huachai

khon nueng pai dai di ik khon pai nai mai dai loei
yang thuk yang tong thon yu kap namta
khon nueng mai khoei cha hen kha
ik khon ko rak rak chon thaep pen ba
thoe chak pai kap khao thi di kwa
tae khwam chep cham thi thoe nan hai ma
man yang mai at lop luean pai chak huachai

thoe cha ru bang haimai wa chan pai nai mai dai

เกี่ยวกับเพลง ไปไหนไม่ได้เลย

คำร้อง ชคัทพล สุภาพ
เรียบเรียง ฟลุ๊ค ฐิติกร


Mèo Simmy Xây Nhà Trong Play Together !


Hôm nay xây cái nhà mà rớt nước mắt luôn nè huhu
======================================
Mèo Simmy:
https://www.youtube.com/channel/UCh2lo0AEEMkJ3LO4dldfjGA
Simmy25
https://www.youtube.com/channel/UCb1DlZbZdL4duSwSjtXPJXg
HR Simmy
https://www.youtube.com/channel/UCWXIUAcz1wpFGZ_tb3yZWw
FB:
https://www.facebook.com/trucdao25
Ingstagram:
https://www.instagram.com/simmy.025/

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Mèo Simmy Xây Nhà Trong Play Together !

ใครจะดีเหมือนแฟนเก่าเธอ – คิม คฑายุทธ Ft .โอม วงทัพห้า 「Official MV」


ใครจะดีเหมือนแฟนเก่าเธอ
นักร้อง : คิม คฑายุทธ Ft. โอม วงทัพห้า
คำร้อง/ทำนอง : โชเล่ย์ ชคัทพล ไปตะน้อง
เรียบเรียง : เสก ผานชื่น
สังกัด : LerMusic
ถ่ายทำ/ตัดต่อ : LerMusic \u0026 Production
โทร 0937380249 (คิม คฑายุทธ)
ติดต่องานแสดง : 0937380249
ก็ใครมันจะไปดีเหมือนแฟนเก่าเธอ
ใครมันจะไปดีเหมือนคนที่ทิ้งเธอ
ตอนเธอเสียใจ ฉันคนนี้ไม่ใช่เหรอ
ที่มันทำให้เธอกลับมายิ้มได้
วันนั้นเธอมีน้ำตา เธอโดนเขาทิ้งมา
แค่เพียงได้มองตาก็รู้ว่าเธอไม่เหลือใคร
เป็นฉันที่คอยดูแล ที่คอยรักษาแผลใจ
ทำให้เธอยิ้มได้ อีกครั้ง
แต่เหมือนเธอ ไม่เคยจะลืมเขาไปได้เลย
บอกว่าเขาดีอย่างนั้น ตอนคบกันดีอย่างนี้
มันพอกันที
ก็ใครมันจะไปดีเหมือนแฟนเก่าเธอ
ใครมันจะไปดีเหมือนคนที่ทิ้งเธอ
ตอนเธอเสียใจ ฉันคนนี้ไม่ใช่เหรอ
ที่มันทำให้เธอกลับมายิ้มได้
ใครมันจะไปดีเหมือนคนๆ นั้น
คนที่ทำให้เธอร้องไห้อยู่ทุกวัน
ไอ้คนอย่างฉันดีไปก็เท่านั้น
เมื่อทั้งหัวใจเธอนั้น ไม่เคยลืมเขา
คนทำดีไม่ได้ดี เธอไม่ลืมเขาสักที
ยังจะชมเขาแสนดี มันตลกสิ้นดี
ตอนที่เธอเจ็บช้ำใครกันที่คอยรักษา
พอตอนที่เธอหายฉันก็กลายเป็นหมา
แต่เหมือนเธอ ไม่เคยจะลืมเขาไปได้เลย
บอกว่าเขาดีอย่างนั้น ตอนคบกันดีอย่างนี้
มันพอกันที
ก็ใครมันจะไปดีเหมือนแฟนเก่าเธอ
ใครมันจะไปดีเหมือนคนที่ทิ้งเธอ
ตอนเธอเสียใจ ฉันคนนี้ไม่ใช่เหรอ
ที่มันทำให้เธอกลับมายิ้มได้
ใครมันจะไปดีเหมือนคนๆ นั้น
คนที่ทำให้เธอร้องไห้อยู่ทุกวัน
ไอ้คนอย่างฉันดีไปก็เท่านั้น
เมื่อทั้งหัวใจเธอนั้น
ก็ใครมันจะไปดีเหมือนแฟนเก่าเธอ
ใครมันจะไปดีเหมือนคนที่ทิ้งเธอ
ตอนเธอเสียใจ ฉันคนนี้ไม่ใช่เหรอ
ที่มันทำให้เธอกลับมายิ้มได้
ใครมันจะไปดีเหมือนคนๆ นั้น
คนที่ทำให้เธอร้องไห้อยู่ทุกวัน
ไอ้คนอย่างฉันดีไปก็เท่านั้น
เมื่อทั้งหัวใจเธอนั้น ไม่เคยลืมเขา
เมื่อทั้งหัวใจเธอนั้น ไม่เคยลืมเขา

See also  ยังคิดถึง...(same) - MARC TATCHAPON [ Official MV ] | เพลง คิดถึง คน รัก

ใครจะดีเหมือนแฟนเก่าเธอ -  คิม คฑายุทธ Ft .โอม วงทัพห้า 「Official MV」

เธออยู่ด้วยกัน พูดถึงฉันว่าไง (Fake) : Karamail | Official Audio


ถ้าคุณกำลังถูกนอกใจ คุณคงอยากรู้ใช่มั้ย ว่าแฟนของคุณ
พูดเรื่องคุณกับแฟนใหม่ว่ายังไง?
ป๋อม, ต้อง สองหนุ่มวง karamail จาก Yes! Music
กับแนวเพลงสไตล์ Acoustic Rock ที่มีทั้งความหนักแน่นและนุ่มนวล
เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งคือการร้องที่มีทั้ง สลับ รับส่ง และประสานเสียงกันอย่างกลมกล่อมกำลังดี
Single ใหม่ “เธออยู่ด้วยกัน พูดถึงฉันว่าไง” ยังคงความเป็น Acoustic Rockแต่เข้มข้นขึ้นทั้งเนื้อหาและดนตรี ซึ่งทั้งคู่ยังทำหน้าที่โปรดิวเซอร์ให้กับงานเพลงของตัวเองอีกด้วย
คำร้อง สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา
ทำนอง/ เรียบเรียง ต้อง Karamail
รู้แต่ทำไม่รู้ รู้แต่ทำเฉยเฉยอยู่เจ็บก็รอดู จะปิดได้นานแค่ไหน…โฮ้ โอ
แล้วบอกเขาบ้างไหม ว่ายังนอนข้างๆใคร จบแล้วค่อยไป ไม่ใช่เนียนไปคบซ้อนซ้อนกัน
รักเขาอย่างนั้น ฉันเข้าใจ ฉันแค่สงสัย
ว่าคนที่ไม่ได้โสด เขาโกหกยังไง (โว้ โว )
ตอนที่เธอและเขาอยู่ด้วยกัน เธอจะพูดถึงฉันกันว่าไง
ฉันมาจีบ งั้นใช่ไหม แล้วทำน่ารำคาญ
หรือบอกเป็นแฟนกันไม่ถึงปี แต่ตอนนี้กำลังจะเลิกกัน
แล้วคงจบด้วยคำนั้น คำว่าไม่ต้องสนใจมัน…ฉันรักเธอ
เริ่มเปลี่ยนแปลงช้าช้า ทั้งท่าทางและสายตา
คนรักกันมา ความเย็นชามันฟ้องถึงหัวใจ
เขาเอะใจบ้างไหม หรือว่าเขาก็รับได้
หากเขาเต็มใจ ก็พามาคุยกับฉันพร้อมพร้อมกัน
(ซ้ำ , )
เธอจับมือเขาทุกวัน เธออยู่กับเขาตรงนั้น ฉันอยู่ตรงไหน
(ซ้ำ )
เธอจะพูดถึงฉันกันเช่นไร
ฉันมันเลว ฉันใจร้าย เธอต้องทรมาน
หรือบอกเป็นคนดีที่รักเธอ แต่ไม่ตรงใจเธอที่ต้องการ
แล้วค่อยจบด้วยคำนั้น คำว่าไม่ต้องสนใจมัน…ฉันรักเธอ
เหมือนเธอลืมว่าคนนั้น คนที่เธอใช้คำว่ามัน…นั่นแฟนเธอ
LINE MUSIC : https://goo.gl/qCYi5E
Download on iTunes : https://goo.gl/DzNpdZ
Download Mp3 : http://goo.gl/d5CBSz
Digital Download : 339038
Listen on Deezer : http://goo.gl/Q83Bsc
รวมเพลง Karamail : https://www.youtube.com/playlist?list=PL44CDD3EA1BDE0DD0
RShomecoming Karamail โตมากับอาร์เอส เธออยู่ด้วยกันพูดถึงฉันว่าไง

เธออยู่ด้วยกัน พูดถึงฉันว่าไง (Fake) : Karamail | Official Audio

รองช้ำ – DTK BOY BAND「Official MV」


MUSIC \u0026 LYRICS : DOM TO KONG
PRODUCED, MIXED AND MASTERED BY RICHARD CRAKER @ KARMA STUDIOS
PRODUCER : ภุชงค์ ฮ่งภู่ / บัณฑิต สินวิวัฒน์สกุล / ชนานาฎ ทองมณี / แพรวไพลิน จินดาวรรณ
EXEC PRODUCER : อุดม แต้พานิช
PRODUCTION TEAM : MAXINA STUDIO
DOP : MAXINA STUDIO
ASSISTANT DIRECTOR : กิตติชัย น้อยเกิด
PRODUCTION DESIGN : อุดม แต้พานิช
PRODUCTION MANAGER : ชนานาฎ ทองมณี
Ast. PRODUCTION MANAGER : กานต์ติมา จรทะผา
MAKE UP ARTIST : ดอกอ้อ บุญพิทักษ์
Ast. MAKE UP ARTIST : นิวัฒน์ แตงหอม
STYLIST : วศิน แก้วฟ้านภาดล / เอนก คงศักดิ์ศรีสกุล /
HAIR ARTIST : จันทร์จิรา รสหอม
ART TEAM : จงรักษ์ แก้วคง / กันตภณ ตระกูลสม วาณุพงษ์ กะโห้แก้ว/ ชำนาญ แสงจันทร์ / อาทิตย์ ทองคูณ/พัฒณ์พงษ์ อิ่มสวัสดิ์ / ภาณุภัณฑ์ ขุนจันทร์ดี
มงคลพร ศิริโสภณ / บุญลือ เกาจอหอ/พงษ์ภรณ​์ คงเหมาะ/ณัฐวุฒิ แสงวันทอง/รุทธะ สุระพรรณดี / เบญจวรรณ ปาละพันธ์ / สายทิพย์ กิจประเสริญ / สุนิสา วงษ์จันทร์ดี
/ ธนสิทธิ์ ทันนิเทศ / กฤษฎา พันธ์ปาน / EDITOR : บัณฑิต สินวิวัฒน์สกุล / วรสิทธิ์ ธาตรีวิจิตร / ภุชงค์ ฮ่งภู่ / COLORIST : ชลิต แสวงผล
LOCATION TEAM ศิริชัย​ สุร​วุฒิ​โรจน์ / ธนกฤต ธัญญาวุฒิ
CAMERA TEAM : MAXINA STUDIO
LIGHTING TEAM : Siamlite Film Service Co., Ltd. / LIGHT GATE Co., Ltd. / BUAY JIMMY JIB / Gear Head Co.,Ltd.
SPECIAL THANKS : บีเอ็มดับเบิลยู อมรเพรสทีจ / บีเอ็มดับเบิลยู ไทยแลนด์ / Who Sound Co., Ltd.
CAST : Liam J. Ward / พิมพ์ชนก จิตชู / ฐิติพันธ์ รักษาสัตย์ / วัลลภ นิราศรพ / ส.อ. ภัทรพล สุมน / นพปฎล พิริยะกุล / ยุภาพร สายนาค / วริษฐ์ ดวงรักษา / สุภัชรีย์ แสงนาค / แพรวไพลิน จินดาวรรณ / วรสิทธิ์ ธาตรีวิจิตร / วรินทร จันทร์ศิริเจริญ
รองช้ำ DTKBOYBAND DTK

รองช้ำ - DTK BOY BAND「Official MV」

นั่นไงบ้านมัน! ผีเด็กหันมามอง


ช่องเด็กฝึกงานโอ๊ค : Thep Oak
Facebook fan page: https://www.facebook.com/hasan00300/

ติดต่อโฆษณา
[email protected]

นั่นไงบ้านมัน! ผีเด็กหันมามอง

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ เธออยู่กับเขาตอนนั้นเอาฉันไปอยู่ที่ไหน

Leave a Reply

Your email address will not be published.