Skip to content
Home » [Update] เทคนิคการใช้ Tense ทั้ง 12 แบบ เข้าใจง่าย ถูกตามหลักการใช้เป๊ะ | eaten แปลว่า – NATAVIGUIDES

[Update] เทคนิคการใช้ Tense ทั้ง 12 แบบ เข้าใจง่าย ถูกตามหลักการใช้เป๊ะ | eaten แปลว่า – NATAVIGUIDES

eaten แปลว่า: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

เชื่อเลยว่า เพื่อนๆ หลายคนจะต้องคิดว่าการเรียนภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ยาก โดยเฉพาะการเรียนเรื่อง Tense ซึ่งมีทั้งหมด 12 แบบด้วยกัน แต่เพื่อนๆ รู้ไหมว่าถ้าเราสามารถจำเรื่อง Tense ได้ก็สบายไปครึ่งทางแล้ว เพราะมันเป็นสิ่งที่เราต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน การทำงาน และการสอบต่างๆ ดังนั้น ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็มี Tense ทั้ง 12 แบบมาให้เพื่อนๆ ได้เรียนรู้กัน ถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย

Table of Contents

เทคนิคการใช้ Tense ทั้ง 12 แบบ

1. Present Simple Tense (ปัจจุบัน)

โครงสร้างประโยค

ประธาน + กริยาช่องที่ 1
ถ้าประธานเป็นบุรุษที่ 3 เอกพจน์ + กริยาช่องที่ 1 เติม s หรือ es

ตัวอย่างการใช้ 

I go… / You go… / He goes… / They go…

She sings a song. แปลว่า หล่อนร้องเพลง
He plays football. แปลว่า เขาเล่นฟุตบอล
She is not here. หรือ She isn’t here. แปลว่า หล่อนไม่อยู่ที่นี่
We are not drivers. หรือ We aren’t drivers. แปลว่า พวกเราไม่ใช่คนขับรถ

สำหรับ ประโยคปฏิเสธและคำถามเราจะใช้ Verb to do มาช่วย เช่น

You do not like apple. หรือ You don’t like apple.
She does not eat meat. หรือ She doesn’t eat meat.
Do you like it?
Does he like it?

หลักการเติม s ที่คำกริยา

เติม s หลังคำกริยานั้นๆ เช่น He eats. She sings. A tiger runs.

ถ้ากริยาลงท้ายด้วย s, sh, ch, x, o, z, ss ให้เติม es เช่น

He teaches English.
She goes away.
She brushes her teeth.

ถ้ากริยาลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เช่น

He tries to study.
She studies English.

** หมายเหตุ ถ้าหน้า y เป็นสระ ไม่ต้องเปลี่ยน y เป็น i ให้เติม s ได้เลย เช่น

play – plays = เล่น
pay – pay = จ่าย
destroy – destroys = ทำลาย

หลักการใช้ Present Simple Tense สรุปได้ดังนี้

1.1 แสดงลักษณะความจริงอยู่เสมอ ไม่ว่าเหตุการณ์จะผ่านไปเท่าใดก็ตาม เช่น

The earth moves around the sun. แปลว่า โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์
The sun rises in the east and sets in the west. แปลว่า ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตก
The earth is round. แปลว่า โลกกลม
Water freezes at 0 C. แปลว่า น้ำมีจุดเยือกแข็งที่ 0 องศาเซลเซียส

1.2 การกระทำที่เกิดขึ้นเสมอๆ เกิดขึ้นจนเป็นนิสัย มักจะมี adverb of frequency ประกอบในประโยค เช่น every day, usually, sometimes, frequently, always, naturally, generally, rarely, seldom, never etc. เป็นต้น ตัวอย่างการใช้มีดังนี้

She gets up at six o’clock. แปลว่า หล่อนตื่นนอน 6 โมงเช้า (ตื่นเวลานี้จนเป็นนิสัย)
He runs every morning. แปลว่า เขาวิ่งทุกๆ เช้า
John often drinks beer. แปลว่า จอห์นมักจะดื่มเบียร์
She never sits in front of the church. แปลว่า หล่อนไม่เคยนั่งข้างหน้าของโบสถ์เลย

1.3 แสดงเหตุการณ์หรือกิจกรรมต่างๆ ที่รู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ เช่น

I go to Chiangmai in the afternoon. แปลว่า ฉันจะไปเชียงใหม่ในตอนบ่าย
He starts to study in five minutes. แปลว่า เขาจะเริ่มเรียนภายใน 5 นาที
The concert begins at 1.30. แปลว่า คอนเสิร์ตเริ่มเวลา 1.30 นาฬิกา

1.4 ใช้กับสุภาษิต คำพังเพย เช่น

New brooms sweep clean. แปลว่า ไม้กวาดใหม่ย่อมกวาดสะอาดกว่า
Money makes friend. แปลว่า เงินทองอาจทำให้ท่านมีเพื่อนฝูงมาก
Health is wealth. แปลว่า ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ

2. Present Continuous Tense (ปัจจุบันกำลังจะทำ)

โครงสร้างประโยค 

I + am + กริยาช่องที่ 1 เติม ing
ประธานเอกพจน์ + is + กริยาช่องที่ 1 เติม ing
ประธานพหูพจน์ + are + กริยาช่องที่ 1 เติม ing

ตัวอย่างการใช้ 

She is running.
Is he playing football now?
I am not sleeping.
They are walking.

หลักการเติม ing

คำกริยาที่ลงท้านด้วย e ให้ตัด e ทิ้งเสียก่อนแล้วเติม ing เช่น

bite > biting
come > coming
arise > arising
write > writing
take > taking

กริยาที่ลงท้ายด้วย ee ให้เติม ing เลย เช่น

free > freeing
see > seeing
flee > fleeing
agree > agreeing

กริยาที่ลงท้ายด้วย ie ให้เปลี่ยน ie เป็น y แล้วเติม ing เช่น

lie > lying
die > dying
tie > tying

กริยาพยางค์เดียว มีสระตัวเดียวและมีตัวสะกดเป็นพยัญชนะตัวเดียว ให้เพิ่มตัวสะกดอีก 1 ตัวก่อน แล้วเติม ing เช่น

run > running
sit > sitting
hit > hitting
get > getting
dig > digging
rob > robbing

กริยาหลายพยางค์ลงท้ายด้วยพยัญชนะ 1 ตัว หน้าพยัญชนะ มีสระหนึ่งตัว ให้เพิ่มพยัญชนะเข้าไปอีก 1 ตัว แล้วเติม ing เช่น

forget > forgetting
admit > admitting

กริยามี 2 พยางค์ ซึ่งออกเสียงหนักที่พยางค์หลังมีสระตัวเดียว ตัวสะกดตัวเดียว ให้เพิ่มตัวสะกดเข้ามาอีกหนึ่งตัวก่อน แล้วเติม ing เช่น

offer > offerring
refer > referring
occur > occurring
begin > beginning

คำต่อไปนี้ ใช้ได้ 2 แบบ คือ trevel, quarrel เช่น

travel > traveling (แบบอเมริกัน)
travel > travelling (แบบอังกฤษ)
quarrel > quarreling (แบบอเมริกัน)
quarrel > quarrelling (แบบอังกฤษ)

กริยาตัวอื่นๆ เติม ing ได้เลย เช่น

hear > hearing
burn > burning
bend > bending
read > reading

หลักการใช้ Present Continuous Tense สรุปได้ดังนี้

2.1 แสดงการกระทำที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะพูด และคาดว่าจะสิ้นสุดลงในไม่ช้า มักมีคำเหล่านี้ คือ now, at the present time, at this moment etc. ตัวอย่างการใช้

She is eating.
Tom is running now.
We are walking.

2.2 แสดงการกระทำเริ่มก่อนพูดเป็นเวลานาน ขณะที่พูดนี้เหตุการณ์อาจไม่ได้ กำลังเกิดขึ้นจริงๆ มักมีคำว่า this week, this month etc. ตัวอย่างการใช้

I am working with my teacher this summer. แปลว่า ฉันกำลังทำงานกับครูของฉันในฤดูร้อนนี้ (ขณะที่พูดอาจทำ หรือไม่ทำอาการนี้ก็ได้)

Tom is working for an examination. แปลว่า ทอม กำลังดูหนังสือสำหรับการสอบในครั้งนี้ (ขณะพูดอาจจะไม่ได้ดูหนังสือก็ได้)

2.3 ใช้แทนอนาคตกำลังจะมาถึงในไม่ช้า หรืออนาคตอันใกล้ มักมี adverb of time (tomorrow, next week, next month etc.) ตัวอย่างการใช้

I am asking him tomorrow (= I will ask him tomorrow.) แปลว่า ฉันจะถามเขาพรุ่งนี้

He is leaving on Sunday (= He’ll leave on Sunday.) แปลว่า เขาจะออกเดินทางในวันอาทิตย์

2.4 กริยาที่ไม่นิยมใช้รูป Present Continuous Tense มีดังต่อไปนี้

กริยาแสดงความรู้สึกทางประสาททั้ง 5 ด้าน

see = เห็น/notice = สังเกต
smell = ดมกลิ่น
taste = ชิม
hear = ได้ยิน
recognize = จำได้

กริยาที่แสดงความรู้สึกทางอารมณ์ เช่น

love = รัก
like = ชอบ
dislike = ไม่ชอบ
adore = รักยิ่ง บูชา
forgive = อภัย
wish = ปรารถนา
ต้องการ care = เอาใจใส่
desire = ปรารถนา
hate = เกลียด
want = ต้องการ
refuse = ปฏิเสธ

กริยาแสดงความคิด เช่น

think = คิด
know = รู้
realize = ตระหนัก
recollect = จำได้
suppose = คิด
recall = นึกได้
expect = คาดหวัง
suppose = คิด
understand = เข้าใจ
mean = ตั้งใจ, หมายความ
believe = เชื่อ
forget = ลืม
trust = เชื่อ
remember = จำได้

กริยาอื่นๆ เช่น

seem = ดูราวกับว่า
hold = บรรจุ
belong = เป็นของ
own = เป็นเจ้าของ
contain = บรรจุ
possess = เป็นเจ้าของ
consist = ประกอบด้วย

3. Present Perfect Tense (ปัจจุบันสมบูรณ์)

โครงสร้างประโยค 

ประธาน + has,have + Past Participle

ตัวอย่างการใช้ 

We have eaten American foods.
She has not(hasn’t) eaten Thai foods.
Has he smoked cigarettes?

หลักการใช้ Present Perfect Tense สรุปได้ดังนี้

3.1 แสดงถึงการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีต แล้วเหตุการณ์ยังคงดำเนินต่อมาจนถึงปัจจุบัน (ตอนพูด) และมีแนวโน้มว่าจะดำเนินต่อไปในอนาคต มักจะมีคำว่า since, for ตัวอย่างการใช้

Dr.Helen has lived in Bangkok since 1958. แปลว่า ดร.เฮเลน อยู่ที่กรุงเทพตั้งแต่ ค.ศ.1958
I have studied in America for four years. แปลว่า ฉันเคยเรียนที่อเมริกามาเป็นเวลา 4 ปี

3.2 แสดงการกระทำซึ่งเกิดขึ้นในอดีต และพึ่งเสร็จสมบูรณ์ไปไม่นาน มักมี adverb เช่น just, yet etc. ประกอบด้วย ตัวอย่างการใช้

I have just passed my friend’s house. แปลว่า ฉันพึ่งผ่านบ้านเพื่อนของฉันมา
They have already finished housework. แปลว่า พวกเขาทำงานบ้านเสร็จแล้ว

3.3 แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต แต่ผลของการกระทำนั้นยังคงมาถึงปัจจุบันขณะที่พูด ตัวอย่างการใช้

I have read this book before. แปลว่า ฉันเคยอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว
He has opened the door. แปลว่าเขาได้เปิดประตูแล้ว (ผลของการกระทำยังอยู่คือประตูเปิด)

3.4 เหตุการณ์ที่เคยทำซ้ำๆ กันหลายหนแล้วในอดีต อาจจะทำต่อไปในอนาคต แต่ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นเมื่อใด ไม่สามารถบอกเวลาการเกิดขึ้นได้ มักมี adverb of time เช่น many times, several times ในประโยคด้วย ตัวอย่างการใช้

I have been to America many times. แปลว่า ฉันได้ไปอเมริกาหลายครั้งแล้ว
She has read this book three times. แปลว่่า หล่อนเคยอ่านหนังสือเล่มนี้ 3 ครั้งแล้ว
He has eaten Thai food several times. แปลว่า เขาเคยกินอาหารไทยหลายครั้งแล้ว

4. Present Perfect Continuous Tense (ปัจจุบันสมบูรณ์กำลังกระทำ)

โครงสร้างประโยค 

ประธาน + has, have + been + กริยาเติม ing

ตัวอย่างการใช้ 

I have been thinking. แปลว่า ฉันกำลังคิด
They have been talking. แปลว่า พวกเขากำลังพูดกัน
She has been living here for 2 weeks. แปลว่า หล่อนอาศัยอยู่ที่นี่มา 2 สัปดาห์แล้ว
He has been studying hard all year. แปลว่า เขาเรียนหนังสือหนักมาตลอดปี

หลักการใช้ Present Perfect Continuous Tense สรุปได้ดังนี้

4.1 ใช้แสดงการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีต และดำเนินมาโดยไม่ขาดตอน เช่น

John has been living in America since 1984. แปลว่า จอห์นได้มาอยู่อเมริกาตั้งแต่ปี 1984

** หมายเหตุ Present Perfect Continuous Tense นี้ ใช้เหมือน Present Perfect ต่างกัน ตรงที่ว่า Present Perfect Continuous Tense ใช้เพื่อต้องการเน้นย้ำว่าการกระทำติดต่อกันมาตลอด และกริยา ที่ใช้มักเป็นกริยาที่มีลักษณะต่อเนื่องได้ ปัจจุบันไม่ใคร่นิยมใช้มากนัก

5. Past Simple Tense (อดีตธรรมดา)

โครงสร้างประโยค 

ประธาน + กริยาช่อง 2

ตัวอย่างการใช้งาน 

She went home. แปลว่า เธอกลับบ้าน
I came here last night. แปลว่า ฉันมาที่นี่เมื่อคืน

หลักการใช้ Past Simple Tense สรุปได้ดังนี้

5.1 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต และจบสิ้นลงไปแล้วในอดีตเช่นกัน มักมีคำว่า once, ago, last night, last week, last year etc. ตัวอย่างการใช้

I got sick yesterday. แปลว่า ฉันป่วยเมื่อวานนี้
I lived in Phuket 3 years ago. แปลว่า ฉันอยู่ที่ภูเก็ตเมื่อ 3 ปีที่แล้ว
She went to the university last week. แปลว่า หล่อนไปมหาวิทยาลัยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

5.2 แสดงเหตุการณ์ที่เป็นนิสัย ที่ทำประจำในอดีต (ปัจจุบันไม่ได้กระทำแล้ว) มักมี adverb ความถี่อยู่ด้วย เช่น always, every, frequently etc. ตัวอย่างการใช้

Chris walked every morning. แปลว่า คริสเดินทุกๆ เช้า (เป็นนิสัยในอดีต ปัจจุบันไม่ได้กระทำแล้ว)
He always woke up late last year. แปลว่า เขาตื่นนอนสายเสมอๆเมื่อปีที่แล้ว
When I was young. I listened to the radio every night. แปลว่า เมื่อฉันเป็นเด็ก ฉันฟังวิทยุทุกคืน

5.3 แสดงถึงการกระทำทั้งสองอย่างที่เกิดในเวลาเดียวกัน มักมีคำว่า as, while อยู่ด้วย ตัวอย่างการใช้

While she sang, I danced. แปลว่า ขณะที่หล่องร้องเพลง ฉันเต้นรำ
As she cooked, her son played football. แปลว่า ขณะที่หล่อนทำอาหาร ลูกชายของเธอก็เล่นฟุตบอล

6. Past Continuous Tense (อดีตกำลังกระทำ)

โครงสร้างประโยค 

ประธาน + was, were + กริยาเติม ing

ตัวอย่างการใช้ 

I was drinking a glass of water. แปลว่า ฉันกำลังดื่มน้ำ 1 แก้ว
They were playing football in the field. แปลว่า เขากำลังเล่นฟุตบอลอยู่ในสนาม

หลักการใช้ Past Continuous Tense สรุปได้ดังนี้

6.1 ใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ 2 อย่าง เกิดขึ้นในอดีต เหตุการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นและดำเนินอยู่ก่อนแล้ว เราจะใช้ Past Continuous และมีเหตุการณ์ที่ 2 เกิดขึ้น จะใช้ Past Simple ตัวอย่างการใช้

While I was cooking, the telephone rang. แปลว่า ขณะฉันทำอาหารโทรศัพท์ก็ดังขึ้น
We are walking along the street, it began to rain. แปลว่า พวกเรากำลังเดินไปตามถนนฝนก็เริ่มตก

6.2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอดีต ตัวอย่างการใช้

He was sleeping in the class. แปลว่า ฉันกำลังหลับในห้องเรียน
He was running in the morning แปลว่า เขากำลังวิ่งในตอนเช้า

6.3 แสดงเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ในเวลาเดียวกัน มักมีคำว่า while ในประโยค ตัวอย่างการใช้

While I was watching T.V, my brother was reading a book. แปลว่า ขณะที่ฉันดูทีวี น้องชายของฉันอ่านหนังสือ
She was sleeping while he was talking with his friends. แปลว่า หล่อนกำลังนอนหลับ ขณะที่เขากำลังพูดคุยกับเพื่อนของหล่อน

7. Past Perfect Tense (อดีตสมบูรณ์)

โครงสร้างประโยค 

ประธาน + had + Past Participle (กริยาช่อง 3)

ตัวอย่างการใช้ 

She had slept. แปลว่า หล่อนได้นอนหลับแล้ว
He had not worked. แปลว่า เขาไม่ได้ทำงาน
I had eaten foods before you came. แปลว่า ฉันได้รับประทานอาหารก่อนที่คุณจะมา

หลักการใช้ Past Perfect Tense สรุปได้ดังนี้

7.1 แสดงเหตุการณ์ 2 อย่าง ที่เกิดขึ้นไม่พร้อมกันในอดีต เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก่อน เราจะใช้ Past Perfect Tense อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดทีหลัง เราจะใช้ Past Simple Tense ตัวอย่างการใช้

When I had finished my housework, I played T.V games. แปลว่า เมื่อฉันทำงานบ้านเสร็จฉันก็เล่น TV เกม (ทำงานบ้านเสร็จก่อนแล้วจึงเล่น)

7.2 ใช้เปลี่ยน Past Simple หรือ Present Perfect ให้เป็น Indirect Speech ตัวอย่างการใช้

Direct Speech : “I have stayed in America for 2 years.” แปลว่า หล่อนพูดว่า “ฉันเคยอยู่อเมริการมา 2 ปีแล้ว”
Indirect Speech : She said that she had stayed in America for 2 years. แปลว่า หล่อนพูดว่าหล่อนเคยอยู่อเมริกามา 2 ปีแล้ว
Direct Speech : He said “I worked in Bangkok many years.” แปลว่า เขาพูดว่า”ฉันเคยทำงานในกรุงเทพหลายปี”
Indirect Speech : He said that he had worked in Bangkok many years. แปลว่า เขาพูดว่าเขาเคยทำงานในกรุงเทพหลายปี

8. Past Perfect Continuous Tense (อดีตสมบูรณ์กำลังกระทำ)

โครงสร้างประโยค 

ประธาน + had been + กริยาเติม ing + กรรมหรือส่วนขยาย

ตัวอย่างการใช้ 

I had been sleeping. แปลว่า ฉันกำลังนอนหลับ
She had been waiting for two hours. แปลว่า หล่อนคอย 2 ช.ม. แล้ว
He had not (hadn’t) been walking before you came. แปลว่า เขาไม่ได้กำลังเดินก่อนคุณมา

หลักการใช้ Past Perfect Continuous Tense สรุปได้ดังนี้

8.1 ใช้คล้ายๆ กับ Past Perfect เราใช้ก็ต่อเมื่อเกิดมีเหตุการณ์ 2 อย่าง เกิดขึ้นในอดีต เพื่อเน้นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่ขาดตอน เราใช้ Past Perfect Continuous Tense แล้วเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้น เราจะใช้ Past Simple Tense ตัวอย่างการใช้

She had been living in America before she moved to Bangkok. แปลว่า หล่อนอยู่อเมริการก่อนที่ย้านมาอยู่ที่กรุงเทพ
I had been waiting two hour before He arrived. แปลว่า ฉันคอยเป็นเวลา 2 ชั่วโมงก่อนที่เขามาถึง
She had been reading for several hours when I saw her. แปลว่า หล่อนกำลังอ่านหนังสือหลายชั่วโมง เมื่อฉันเห็นหล่อน

9. Future Simple Tense (อนาคต)

โครงสร้างประโยค 

ประธาน + will, shall(I,We), be going to + กริยาเติม ing

ตัวอย่างการใช้

I will go to see you tomorrow. แปลว่า ฉันจะไปพบคุณพรุ่งนี้
I shall go. แปลว่า ฉันจะไป
Mary will run. แปลว่า แมรี่จะวิ่ง

หลักการใช้ Future Simple Tense สรุปได้ดังนี้

9.1 ใช้แสดงเหตุการณ์หรือการกระทำในอนาคต มักมี adverb of time อยู่ด้วย เช่น to night, tomorrow, next week, next month etc. ตัวอย่างการใช้

I will see the movie tomorrow. แปลว่า ฉันจะไปดูหนังพรุ่งนี้
She is going to see the doctor next week. แปลว่า หล่อนจะไปหาหมอสัปดาห์หน้า
The plane will arrive at the airport in a few minutes.แปลว่า เครื่องบินจะมาถึงท่าอากาศยานในอีก 2-3 นาที

การใช้ be going to แทน will, shall

ใช้ be going to + กริยาช่อง 1 เพื่อแสดงถึงความตั้งใจที่ได้คิดไว้ล่วงหน้าแล้วหรือเชื่อว่าเป็นจริง โดยไม่สงสัย ตัวอย่างการใช้

I am studying hard: I am going to try for scholarship. แปลว่า ฉันกำลังเรียนหนังสืออย่างหนัก ฉันพยายามเพื่อสอบชิงทุนการศึกษา
She is going to write to her parents. แปลว่า หล่อนตั้งใจว่าจะเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ของเธอ
She has bought flour : She is going to make cake. แปลว่า หล่อนซื้อแป้งมาและจะทำเค้ก

ใช้ be going to + กริยาช่อง 1 เพื่อแสดงการคาดคะเน ตัวอย่างการใช้

I think it is going to rain. แปลว่า ฉันคิดว่าฝนจะตก (อย่างแน่นอน)

10. Future Continuous Tense (อนาคตกำลังกระทำ)

โครงสร้างประโยค 

ประธาน + will, shall(I,We) + be + กริยาเติม ing + กรรมหรือส่วนขยาย

ตัวอย่างการใช้ 

I shall be running. แปลว่า ฉันกำลังวิ่ง
I will be working tomorrow. แปลว่า ฉันกำลังจะทำงานพรุ่งนี้
We shall be drinking. แปลว่า เรากำลังจะดื่ม

หลักการใช้ Future Continuous Tense สรุปได้ดังนี้

10.1 แสดงเหตุการ์หรือการกระทำที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเหตุการณ์นั้นกำลังดำเนินอยู่ ตัวอย่างการใช้

-At ten o’clock tomorrow morning. I will be waiting my friend. แปลว่า เวลา 10 โมงเช้าพรุ่งนี้ ฉันจะกำลังรอเพื่อน
-I will be cooking at 5 o’clock tomorrow evening. แปลว่า ฉันจะทำอาหารตอน 5 โมงเย็นพรุ่งนี้
-He will be sleeping at 4 o’clock tomorrow morning. แปลว่า เขากำลังหลับตอน 4 โมงเช้าพรุ่งนี้

10.2 ใช้กับเหตุการณ์ 2 อย่างที่เกิดขึ้น เหตุการณ์ที่เกิดก่อนใช้ Future Continuous Tense ส่วนเหตุการณ์หลังใช้ Present Simple Tense ตัวอย่างการใช้

-They will be playing football when you arrive at their house. แปลว่า เขาจะกำลังเล่นฟุตบอลอยู่ เมื่อคุณมาถึงบ้านของเขา (เล่นก่อนที่คุณจะถึงบ้าน)

-When he calls to you, she will be going to the market.แปลว่า เมื่อเขาโทรมาหาคณ หล่อนกำลังจะไปตลาด

11. Future Perfect Tense (อนาคตสมบูรณ์)

โครงสร้างประโยค 

ประธาน + will, shall + have + กริยาช่อง 3

ตัวอย่างการใช้ 

I shall have eaten. แปลว่า ฉันจะกินอยู่แล้ว
Sri will have gone. แปลว่า ศรีจะไปอยู่แล้ว
He will have finished his work. แปลว่า เขาจะเสร็จงานของเขาอยู่แล้ว

หลักการใช้ Future Perfect Tense สรุปได้ดังนี้

11.1 ใช้เมื่อคิดว่า เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต เหตุการณ์หรือการกระทำจะสิ้นสุดลง มักมีคำเหล่านี้ เช่น by that time, by then, by tomorrow, by next year, by next week, by at ten o’clock in two hours etc. ตัวอย่างการใช้

I will have slept in three hours. แปลว่า ฉันจะนอนเสร็จภายใน 3 ชั่วโมง
They will have finished the new road by next week. แปลว่า พวกเขาจะทำถนนใหม่เสร็จในสัปดาห์หน้า

11.2 ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่พร้อมกัน คาดว่าเมื่อถึงเวลานั้น เหตุการณ์หนึงจะเสร็จสมบูรณ์
เราจะใช้ Future Perfect Tense กับ เหตุการณ์นี้และจะเกิดเหตุการณ์ที่ 2 ตามมา เราจะใช้ Present Simple Tense กับประโยคนี้ ตัวอย่างการใช้

By the time you arrive, I will have finished homework. แปลว่า เมื่อเวลาที่คุณมาฉันก็ทำการบ้านเสร็จพอดี
She will have eaten foods before you came. แปลว่า หล่อนรับประทานอาหารเสร็จก่อนที่คุณจะมา
The movie will have started before we reach the theater. แปลว่า ภาพยนตร์เริ่มฉายก่อนที่พวกเราจะมาถึงโรงภาพยนตร์

12. Future Perfect Continuous Tense (อนาคตสมบูรณ์กำลังกระทำ)

โครงสร้างประโยค 

ประธาน + will, shall (I,We) + have + been + กริยาเติม ing + กรรมหรือส่วนขยาย

ตัวอย่างการใช้ 

I shall have been working. แปลว่า เราคงจะทำงาน (ติดต่อกัน)
He will have been running. แปลว่า เขาคงจะวิ่ง (ติดต่อกัน)

หลักการใช้ Future Perfect Continuous Tense สรุปได้ดังนี้

12.1 สำหรับ Tense นี้ เน้นให้เห็นถึงการต่อเนื่องของการกระทำว่าถึงเวลานั้นในอนาคต การกระทำนั้นยังคงดำเนินอยู่ และจะดำเนินต่อไปอีก (ยังไม่หยุด) ตัวอย่างการใช้

-By ten o’clock I shall have been working without a rest. แปลว่า ถึงเวลา 10 นาฬิกา ฉันได้ทำงาน (ติดต่อกันมา) โดยไม่พัก
-When you arrive, she will have waiting for three hours. แปลว่า เมื่อคุณมาถึง หล่อนคงจะได้รอคุณ (โดยไม่หยุดรอ) เป็นเวลา 3 ชั่วโมง

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.tonamorn.com

บทความแนะนำ

[Update] หลักการใช้ Verb- คำกริยาภาษาอังกฤษ ฉบับเข้าใจง่าย | eaten แปลว่า – NATAVIGUIDES

คำกริยาภาษาอังกฤษ – วันนี้ Eng Breaking จะพาคุณไปรู้จักกับคำกริยาภาษาอังกฤษฉบับที่สมบูรณ์ที่สุด ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่อง Verb  คืออะไร Verb มีอะไรบ้าง หลักการใช้ Verb ใช้ยังไง พร้อมตัวอย่าง Verb ที่ใช้บ่อย พร้อมแล้วไปดูกันเลย

1 – คำกริยาภาษาอังกฤษคืออะไร?

ก่อนอื่นเราจะไปทำความเข้าใจเรื่องคำกริยาภาษาอังกฤษคืออะไรกันนะ จริงๆ แล้วคำนิยามแต่ถ้าเข้าใจง่ายที่สุด คำกริยาภาษาอังกฤษ หรือ Verb เป็นคำที่บอกให้รู้ว่าประธานของประโยค ทำอะไร หรือมีสถานะเป็นอย่างไรนั่นเอง 

ในภาษาอังกฤษได้ระบุความหมายของ Verb ตามนี้นะคะ “Verb is a word or phrase that describes an action, condition, or experience.” แปลว่า Verb คือ  คำที่แสดงถึงอาการต่าง  ๆ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงของเวลา นอกจากนั้นยังกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ  คำพูดที่แสดงถึงการกระทำของตัวประธานในประโยค หรือคำที่ทำหน้าที่ช่วยคำกริยา ด้วยกันนั่นเอง 

ยกตัวอย่างเช่น:

 • A man eats a mango.  แปลว่า ผู้ชาย กิน มะม่วง ในประโยคนี้ใช้คำว่า eat บอกการกระทำและมันเป็น Verb
 • The sun is hot. แปลว่า พระอาทิตย์ (คือ) ร้อน ในประโยคนี้ใช้คำว่า is บอกสถานะของพระอาทิตย์ว่าเป็นอย่างไร แต่คำว่า is, am, are บางทีจะไม่แปลกัน
 • She worked hard. แปลว่า เธอทำงานขยันมาก ในประโยคนี้ใช้คำว่า worked บอกการกระทำและมันเป็น Verb
 • It’s easy to learn English. แปลว่า เรียนภาษาอังกฤษง่ายมาก ในประโยคนี้ใช้คำว่า learn บอกการกระทำและมันเป็น Verb

เห็นไหมคะความสำคัญของคำกริยา ในภาษาอังกฤษ เป็นคำที่มีบทบาทที่สำคัญในแต่ละประโยค  ถ้าในประโยคนั้น ๆ ขาดกริยา   ความหมายก็ไม่เกิดและไม่สามารถทราบถึงเหตุการณ์ต่าง ๆได้เลย หรือมีใจความที่ไม่สมบูรณ์

Eng Breaking แนะนำหลักการใช้ Verb

2 – ตำแหน่งของคำกริยาภาษาอังกฤษในประโยค

ในภาษาอังกฤษรูปแบบของ Verb  ที่เรามักจะเจอบ่อยที่สุดคือ Subject + Verb + Object ในนั้นคำกริยาภาษาอังกฤษจะตั้วอยู่ด้านหลังของ Subject
ยกตัวอย่างเช่น:

 • My family has six people. แปลว่าครอบครัวของฉันมี หกคน
 • I am a student. แปลว่า ฉันเป็นนักเรียน

นอกจากนั้นแล้วคำกริยามักจะมาหลังกริยาวิเศษณ์ความถี่ด้วย (Adverb of Frequency) 

Adverb of Frequency ที่เจอบ่อยๆ ดังนี้:

 • Always แปลว่า เสมอ
 • Usually แปลว่าโดยปกติ
 • Often แปลว่า บ่อยๆ
 • Sometimes แปลว่า บางครั้ง
 • Seldom แปลว่า แทบจะไม่ หรือ นานๆ ครั้ง
 • Never แปลว่า ไม่เคย

ยกตัวอย่างเช่น:

 • He usually goes to school in the afternoon. แปลว่า เขามักจะเดินไปโรงเรียนตอนบ่าย
 • I always walk to work.แปลว่า ฉันเดินไปทำงานเสมอ
 • I oftern see her there.แปลว่า ฉันเจอเขาที่นี่บ่อยๆ
 • We seldom go out in the evenings.แปลว่า นานๆ เราถึงจะไปข้างนอกตอนคำๆ

3 – Verb มีอะไรบ้าง มีกี่ประเภท

คำกริยาภาษาอังกฤษ หรือว่า verb จะมีหลายรูปแบบ วันนี้เราจะมาดูกันว่ามันคืออะไรบ้าง และทำความเข้าใจละเอียดเฉพาะในรูปแบบที่มักจะใช้งานบ่อยที่สุดกันนะคะ

3.1 – คือ Regular verb หรือได้เรียกว่า คำกริยาปกติ

ที่มีการใช้งานง่ายสุดๆ คือคำกริยาอยู่ช่อง 2/3 แค่เติม -ed ท้ายคำจากช่อง 1 เช่น 

wait / waited / waited

I waited 1 hour for you to come.แปลว่า ฉันรอคุณมาเป็นเวลา 10 นาที

Base FormPast SimplePast ParticipleArriveArrivedArrivedCallCalledCalledWaitWaitedWaited

ถ้าเกิดคำกริยานั้นลงท้ายด้วย -y ให้เปลี่ยน -y เป็น -i แล้วเติม – ed เช่น:

Base FormPast SimplePast ParticipleMarryMarriedMarriedStudyStudiedStudied

ถ้าคำกริยานั้นลงท้ายด้วย -e อยู่แล้ว เราแค่เติม -d เข้าไป เช่น:

Base FormPast SimplePast ParticipleHateHatedHatedLikeLikedLiked

3.2 – คือ Irregular verb หรือได้เรียกว่า คำกริยาอปกติ

ในภาษาอังกฤษมี irregular verbs อยู่ประมาณ 200 คำ  และคำกริยานี้จะใช้งานตามหลักคือ เอาคำกริยาจากช่อง 1/2/3 มีรูปแบบเฉพาะ 

เช่นคำว่า กิน = eat / ate / eaten

 • I like to eat pizza. แปลว่า ผมชอบกินพิซซ่า
 • Yesterday, I ate pizza. แปลว่า เมื่อวานผมกินพิซซ่า
 • I have just eaten pizza. แปลว่า ผมเพิ่งกินพิซซ่าเสร็จพอดี

Irregular verb  ได้แบ่งออกได้เป็นสี่กลุ่ม

3.2.1 – คำกริยาที่มีรูปเหมือนกันทั้งสามช่อง

Base FormPast SimplePast ParticipleCostCostCostCutCutCutHurtHurtHurtLetLetLetPutPutPut

ตัวอย่างเช่น:

 • My parents have let me stay out late tonight.
 • They put on their jackets because it was very cold.

3.2.2 – คำกริยาที่ช่องสองกับช่องสามเหมือนกัน

Base FormPast SimplePast ParticipleBringBroughtBroughtBuyBoughtBoughtCathCaughtCaughtFeelFeltFeltFindFoundFoundGetGotGotHaveHadHadHearHeardHeardKeepKeptKeptLeaveLeftLeftLoseLostLostMakeMadeMadeRead /ri:d/Read/’red/Read/’red/SaySaidSaidSellSoldSoldSendSentSentTeachTaughtTaughtThinkThoughtThoughtWinWonWon

ตัวอย่างเช่น:

 • They had lunch at a Thai restaurant on Monday.
 • Have you heard the news about the train strike?

3.2.3 – คำกริยาที่ช่องแรกกับช่องสามเหมือนกัน

Base FormPast SimplePast ParticipleComeCameComeBecomeBecameBecomeRunRanRun

3.2.4 – คำกริยาที่ทั้งสามช่องผันไม่เหมือนกันเลย

Base FormPast SimplePast ParticipleBeWas/ WereBeenBeginBeganBegunBreakBrokeBrokenChooseChoseChosenDoDidDoneDrinkDrankDrunkDriveDroveDrivenEatateeatenFallFellFallenGiveGaveGivenGoWentGoneKnowKnewKnownSeeSawSeenSpeakSpokeSpokenSwimSwamSwumTakeTookTakenWakeWokeWokenWriteWroteWritten

ตัวอย่างเช่น:

 • The kids ate a lot of cakes at the party.
 • They drove to the airport and left their car there.

3.3 – คือ Adverb หรือได้เรียกว่า คำขยายกริยา

เป็นกริยาวิเศษณ์คือคำที่ขยายคำกริยา และคำคุณศัพท์ โดยปกติแล้วคำกริยาวิเศษณ์ แบ่งออกได้ 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1. Simple Adverbs = คำกริยาวิเศษณ์ทั่วไป
2. Interrogative Adverbs = คำกริยาวิเศษณ์คำถาม
3. Relative(Conjunction) Adverbs = คำกริยาวิเศษณ์เชื่อมประโยค Simple Adverb คือ กริยาวิเศษณ์ที่ใช้ขยายกริยา ขยาย 

หน้าที่ของ Adverb  คือขยายคำกริยา ตัวอย่างเช่น He came here yesterday. เขา มา ที่นี่ เมื่อวานนี้

หน้าที่ของ Adverb  คือ ขยายคำคุณศัพท์ และขยายกริยาวิเศษณ์เอง ตัวอย่างเช่น The fire is very hot. ไฟ ร้อน มาก

หน้าที่ของ Adverb  คือ ขยายวิเศษณ์ (adverb) ตัวอย่างเช่น He walks very fast. เขาเดินเร็วมาก

รูปของคำวิเศษณ์:  Adjective + ly → Adverb

Adjectives     AdverbsAdjectives     Adverbsslow (ช้า)slowlyquick (เร็ว)quicklysoft (นุ่มนวล)softlypretty (สวยงาม)prettilygradual (ค่อยเป็นค่อยไป)graduallycomplete (สมบูรณ์)completelysudden (ทันใด)suddenlyproud (ภาคภูมิใจ)proudlyeasy (ง่าย)easilyloud (เสียงดัง)loudlyeffective (มีประสิทธิภาพ)effectivelyfrequent (บ่อยครั้ง)frequentlyrecent (เร็วๆ นี้)recentlybad (เลว, แย่)badlyangry (โกรธ)angrilyslight (เล็กน้อย)slightlyreal (แท้จริง)reallycareful (ระมัดระวัง)carefully

3.4 – คือ Modal verb หรือได้เรียกว่า กริยาช่วย

ที่ทำหน้าทีบอกเจตนาอารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของกริยา กลุ่มของ Modal verbs ที่ควรรู้จักคือ shall, should, will, would, can, could, may, might และ must ก่อนที่จะไปดูความหมายและการใช้ของแต่ละตัว เรามาดูหลักการใช้ที่มีเหมือนกัน คือ

 1. หลัง Modal verbs ทุกตัวต้องตาม Verb infinitive ซึ่งก็คือ Verb ที่เป็นรูปธรรมดา ไม่ผัน ไม่เติม (ไม่เติม –ing, -ed, ไม่เติม to, หรือ ไม่เติม s/es) เช่น
 • ถูก He can drive a car./ ผิด He can to drive a car.
 1. ไม่ว่าจะเป็นประธานตัวไหน เอกพจน์หรือพหูพจน์ คนเดียวหรือสองคน ก็ใช้กับ modal verbs ได้เลยโดยไม่ต้องเติม s / es ให้ยุ่งยาก (ง่ายซะยิ่งกว่าง่ายอีกค่ะ) เช่น
 • ถูก Christopher should stop smoking./ ผิด Christopher shoulds stop smoking.
 1. Modal verbs ในกลุ่มนี้สามารถทำเป็นประโยคปฏิเสธหรือคำถามได้เลย โดยไม่ต้องใช้กริยาช่วยตัวอื่น เช่น do หรือ does เข้ามาช่วยอีกแล้ว เช่น
 • ถูก She mustn’t enter here./ ผิด She doesn’t must enter here.

3.5 – คือ Auxiliary verb หรือได้เรียกว่า กริยาช่วย

ที่ทำหน้าทีบอกกาลเวลาของกริยาโดยชื่อก็บอกไว้ชัดเจนอยู่แล้ว ว่าเป็นกริยาช่วย (Helping Verbs) ซึ่งช่วยให้กริยาหลัก (Main/ Lexical Verbs) นั้น สมบูรณ์ตามกฎไวยากรณ์และความหมาย

เช่น was / am / will (be)

 • I was angry yesterday. แปลว่าเมื่อวานผมรู้สึกโกรธ
 • I am sad today. แปลว่าวันนี้ผมรู้สึกเศร้า
 • I will be happy tomorrow.แปลว่า พรุ่งนี้ผมจะรู้สึกมีความสุข

ภาษาอังกฤษสามารถแบ่ง auxiliary verb ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก Primary auxiliary verb คือ และ Modal auxiliary verb ดังน

สำหรับ Primary auxiliary verb สามารถแบ่งกริยาช่วยกลุ่มนี้ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

3.5.1 – Verb to be ได้แก่ is, am, are, was, were  ในนั้น Verb to be ใช้เป็นกริยาช่วยใน Continuous Tense และ Passive Voice โครงสร้าง (subject + verb to be + verb+ing + object)

รูปของ Verb to be:

 • กริยาช่องที่ 1 = is, am, are
 • กริยาช่องที่ 2 = was, were
 • กริยาช่องที่ 3 = been

ตัวอย่างเช่น

 • I am eating fried chicken. แปลว่า ฉัน กำลังกิน ไก่ทอด
 • He was playing games while she was reading a book. แปลว่า เขาเคยกำลังเล่นเกมส์ ในขณะเดี่ยวกัน เธอเคยก าลังอ่านหนังสือ

3.5.2 – Verb to have ที่ใช้เป็นกริยาช่วยใน Perfect Tense ซึ่ง Perfect Tense และมีโครงสร้าง (subject + verb to have + verb 3 + object)

รูปของ Verb to have:

 • กริยาช่องที่ 1 = has, have
 • กริยาช่องที่ 2 = had
 • กริยาช่องที่ 3 = had

ตัวอย่างเช่น

 • I have been to Japan. แปลว่า ฉันเคยไปประเทศญี่ปุ่น
 • She has never eaten sushi. แปลว่า เธอไม่เคยกินซูซิ

3.5.3 – Verb to do ได้แก่ do, does , did ที่ใช้ช่วยสร้างประโยคค าถามร่วมกับ Yes – No Questions กับ simple present และ past tenses (ปัจจุบันและอดีต) ใช้ตอบค าถามแบบสั้นๆ

ูปของ Verb to do:

 • กริยาช่องที่ 1 = do, does
 • กริยาช่องที่ 2 = did
 • กริยาช่องที่ 3 = done

ตัวอย่างเช่น

 • Do you want to eat some cakes? แปลว่า คุณอยากกินเค้กไหม
  ตอบ 1. Yes, I do. >> อยากกิน 2. No, I don’t. >> ไม่อยากกิน

สำหรับ Modal auxiliary verb คือ กริยาช่วยที่มีความหมายในตัวเอง กริยาช่วยในกลุ่มนี้ได้แก่ will, would, shall, should, can, could, may, migh, must, dare, need, used to , ought to.

Modal Auxiliary verbs มีความหมายในลักษณะต่างๆ ดังนี้ 

ความสามารถ (Ability)can/ couldการแนะนำ(Suggestions) shouldความจำเป็น/ การบังคับ (Necessity/ Obligation)mustการอนุญาต (Permission)can/ mayความน่าจะเป็น/ ความเป็นไปได้ (Probability/ Possibility)may/ might/ can/ should/ wouldการสันนิษฐาน (Assumption)must/ shouldการสัญญา (Promise)will

ตัวอย่างการใช้ modal auxiliary verbs:

 • I will go tomorrow. แปลว่า  ผมจะไปพรุ่งนี้ (ประโยคนี้สมบูรณ์ถูกต้อง) will ไปเสริม go.
 • You shall go now. แปลว่า คุณควรไปเดี๋ยวนี้
 • He need eat vegetables. แปลว่า เขาจ าเป็นต้องกินผัก
 • I used to play football when I lived here. แปลว่า  ผมเคยๆเล่นฟุตบอล ตอนผมอยู่ที่นี

หลักการใช้ Verb ฉบับเข้าใจง่าย

4 – วิธีใช้คำกริยาในภาษาอังกฤษ HOW  TO USE  VERB  

คำกิริยาในภาษาอังกฤษตามหลักไวยากรณ์แบ่งออกเป็น 3 ช่อง เรียกว่า “ กิริยา 3 ช่อง “ ซึ่งแต่ละช่องก็บอกถึงเหตุการณ์ในแต่ละช่วงของเวลาได้อีกด้วย  ตามตัวอย่างในตาราง ต่อไปนี้

 • กิริยาช่องที่ 1 ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
 • กิริยาช่องที่ 2 ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต
 • กิริยาช่องที่ 3 ใช้กล่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงไปอย่างสมบูรณ์ทั้งในปัจจุบันและอดีต เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ ส่วนสมบูรณ์ของกิริยา หรือ Complement  “

ตัวอย่างเช่น

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3RunRanRunSeeSawSeen

วิธีใช้คำกิริยาในภาษาอังกฤษ

หลักการใช้Verb ใช้ยังไง

หลักการใช้ verb จะว่าไปแล้วมันก็คือ Verb Tense หรือ Tense 12 นั่นแหละครับ คำกริยาคำเดียวเดียวกัน สามารถสื่อความได้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต

 • I eat.  ฉันกิน
 • I am eating.  ฉันกำลังกิน
 • I have eaten. ฉันกินเสร็จแล้ว
 • I ate. ฉันกินมาแล้ว
 • I will eat. ฉันจะกิน

5 – Verbs- คำกริยาภาษาอังกฤษ ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

คำกริยาภาษาอังกฤษความหมายภาษาไทยวิธีการออกเสียงdoทำ/duː/getได้รับ/ɡet/goไป/ɡəu/knowรู้/nəu/sayพูด/sei/thinkคิด/θiŋk/seeเห็น/siː/come  มา/kam/want ต้องการ/wont/meanหมายความ/miːn/look ดู/luk/put วาง/put/takeเอา/teik/tell บอก/tel/make ทำ, สร้าง/meik/like ชอบ/laik/giveให้/ɡiv/buy ซื้อ/bai/leave ทิ้ง/liːv/need ต้องการ/niːd/keep เก็บ/kiːp/try ลอง/trai/work งาน/wəːk/talk พูด คุย/toːk/pay จ่าย/pei/sit นั่ง/sit/start เริ่ม/staː/findค้นหา/faind/rememberจำ/riˈmembə/askถาม/aːsk/hear ได้ยิน/hiə/playเล่น/plei/call โทร , เรียก/koːl/Let ปล่อย/let/eat กิน/iːt/feel รู้สึก/fiːl/mind ระวัง/maind/useใช้/juːz/

Verb เป็นเรื่องที่สำคัญ และเป็นเรื่องที่เนื้อหาค่อนข้างเยอะเนื่องจากเนื้อหาเรื่อง Verb จะเป็นไปเชื่อมโยงกับบทอื่นๆได้อีก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Tenses หรือเรื่องของ Passive Voice โดยเฉพาะเรื่องของ Tenses คือถ้าTenses ต่างรายละเอียดการใช้ Verb ก็จะต่างกันออกไป ซึ่งเป็นไปได้ยากครับที่เราจะเข้าใจเรื่องของ Verb ทันทีตั้งแต่ที่เริ่มศึกษา แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ครับ

ว่ายังไงบ้างคะ สำหรับหลักการใช้ Verb- คำกริยาภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ที่เราเอามาแนะนำวันนี้ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ คะ เพื่อจดจำหลักการใช้นี้ได้ง่ายอย่าลืมเอามาใช้ มาตั้งเป็นประโยคบ่อยๆ นะคะ ติดตาม Eng Breaking เพื่อแบ่งบันกันความรู้ดีๆ ช่วยกันเรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุกสานค่ะ

ไม่พลาดกับบทความนี้ :

ความคิดเห็น 635 รายการ

 


ซี่โครงยักษ์ ยาว 4 เมตร!! EP65 ปี2 | PEACH EAT LAEK


บางทีก็อยากทำอะไรสุดเหวี่ยงบ้าง เลยหาเมนูอะไรใหญ่ๆ มากินแบบเยอะๆ วันนี้เลยจัดหนักกับ \”ซี่โครงยาว 4 เมตร!!\” นั่งกินเรื่อยๆ ชิลๆ ควบคู่ไปกับ Roller Coaster Extreme 2 รสชาติใหม่มันก็ฟินไปอีกแบบนะครับ
อย่าลืม! กด Subscribe กด Like กด Share กันด้วยนะคร๊าบบบบ
Peach Eat Laek
กดติดตาม (Subscribe) : https://goo.gl/vEScwU
Facebook : https://goo.gl/quJkSQ
Instagram : https://goo.gl/nY6MmQ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ซี่โครงยักษ์ ยาว 4 เมตร!! EP65 ปี2 | PEACH EAT LAEK

นักเทรดหนีตายจ้าละหวั่น ? ตลาดแดงทั้งกระดาน ทำไงดี ซื้อเพิ่ม ? / CARDANO มาแปลก เงินไหลทะลัก


COMMENT พูดคุยแบ่งปันกันได้นะครับ
🔴สมัครรับเนื้อหาพิเศษ ผ่าน YOUTUBE
https://bit.ly/2V1blWO
วิธี สมัครรับเนื้อหาพิเศษ ผ่าน YOUTUBE
https://youtu.be/_cqmDbEaaCw
🔴รายละเอียดเพิ่มเติม membership https://www.cryptodog.news/membership/
🔴สั่งเสื้อ /หมวก CRYPTO DOG http://www.cryptodog.xyz/shirt/
🔴 CLASS “ศิลปินมือใหม่ หัดขาย NFT” https://pannpam.teachable.com/p/newartistproject
🔴ตัวอย่างเนื้อหา Exclusive Content playlist สำหรับสมาชิก Crypto Dog
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgmdtdDHntAp2Jg4F_ITzGoJpEIaxb_
🔴เริ่มต้นใช้งาน DEFI แบบเร่งด่วน สำหรับคนไม่คล่องเรื่องคอมพิวเตอร์ https://youtu.be/76u0lwy2ao
หรือคลิก http://www.cryptodog.xyz/
●▬▬🔴SUPPORT CRYPTO DOG ZONE🔴▬▬●
SUPPORT CRYPTO DOG ZONE https://lnk.bio/yVyu
🔴สั่งเสื้อ CRYPTO DOG SHIRT http://www.cryptodog.xyz/shirt/
🔥 CRYPTO TOOLS 🔥
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
ซื้อเหรียญหายากๆ เหรียญซิ่งๆ สมัครที่นี่เลยครับ
สมัครผ่าน LINK นี้เท่านั้นจะได้ส่วนลด 20%
https://www.gate.io/signup/7587740
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
CONTACT
https://linktr.ee/cryptodog
Tiktok https://www.tiktok.com/@cryptodog_kem
กลุ่มพูดคุย Discord https://bit.ly/3xw1i9J
ช่อง Crypto Dog Bitesize คำเล็กกินง่าย https://youtu.be/B9PxwJKrd2o
PODCAST https://lnk.bio/yVyu

All of our videos are strictly personal opinions. Please make sure to do your own research. Never take one person’s opinion for financial guidance. There are multiple strategies and not all strategies fit all people. Our videos ARE NOT financial advice.
0:00 INTRO ข่าวคริปโต
0:37 เรื่องใหญ่ BTC ตกหนัก นักเทรดหนีตายจ้าละหวั่น เรื่องดี ?
7:02 CARDANO มาแปลก เงินไหลทะลัก เราพลาดอะไรหรือเปล่า
8:20 GALA แรงไม่หยุด แบก พอร์ต ช่วยชาวคริปโต / ECOMI

นักเทรดหนีตายจ้าละหวั่น ? ตลาดแดงทั้งกระดาน ทำไงดี ซื้อเพิ่ม ? / CARDANO มาแปลก เงินไหลทะลัก

EP27 ปี2 พีชทุบสถิติ!! ก๋วยเตี๋ยวเรือ ต.ยิ่งเจริญ 150 ชาม!! | PEACH EAT LAEK


อย่าลืม! กด Subscribe กด Like กด Share กันด้วยนะคร๊าบบบบ
Peach Eat Laek
กดติดตาม (Subscribe) : https://goo.gl/vEScwU
Facebook : https://goo.gl/quJkSQ
Instagram : https://goo.gl/nY6MmQ
ชีวิตติสท์แดก
กดติดตาม (Subscribe) : https://goo.gl/vFAP1j
Facebook : https://goo.gl/qMzTNh

EP27 ปี2 พีชทุบสถิติ!! ก๋วยเตี๋ยวเรือ ต.ยิ่งเจริญ 150 ชาม!! | PEACH EAT LAEK

Estojos e brinquedos para porcos para crianças


Estojos e brinquedos para porcos para crianças.

Estojos e brinquedos para porcos para crianças

Peppa Pig – Yummy food (3 episodes)


☆ Subscribe for more Learn With Peppa Pig videos: http://bit.ly/LearnWithPeppaPig
❤️ Watch latest videos here: https://www.youtube.com/watch?v=hPbaYVV5uHQ\u0026list=PLinVG_AbsqohH6aJd3nsrIN4IV7waqsOR
Learn numbers/counting with Peppa Pig: https://www.youtube.com/playlist?list=PLinVG_Absqoh2ipo9EKmmeqHp23F74DtN
Learning colous/colors with Peppa Pig: https://www.youtube.com/playlist?list=PLinVG_Absqoh_8zKA9HYMDQ7qN052k0AM
Learn Alphabet/ABC with Peppa Pig: https://www.youtube.com/playlist?list=PLinVG_AbsqohDeTuZpkbUvKGG3lMxna6V
Peppa Pig Surprise Eggs:https://www.youtube.com/watch?v=NmY4kdOH1tU\u0026list=PLinVG_AbsqoiewXhpuAyJyjJAtmhNLUE
Colouring with Peppa Pig:https://www.youtube.com/watch?v=aQDAK4J3t1g\u0026list=PLinVG_AbsqogTnl0cpHjduNcz8YUcZH56
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
Welcome to the Peppa Pig Surprise channel! Peppa Pig Surprise (Learning with Peppa Pig) is a place for learning, fun and games!We have created a world of Peppa with educational learning videos foe toddlers and young kids. Here at Peppa Pig Surprise channel, kids can be happy and smart! Watch Peppa Pig educational videos and learn numbers/counting, shapes and alphabet ABC with Peppa Pig! Looking to be more creative? Here at Peppa Pig Surprise channel you can learn how to draw, paint and colouring with Peppa Pig. Enjoy and don’t forget to subscribe.

❤️ Watch the latest uploads here! https://www.youtube.com/playlist?list…
❤️ Watch Peppa Pig’s most Popular videos here! https://www.youtube.com/playlist?list…

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
Peppa is a loveable, cheeky little piggy who lives with her little brother George, Mummy Pig and Daddy Pig. Peppa’s favourite things include playing games and music, learning animal sounds, dressing up, days out, shopping, holidays and jumping in muddy puddles. Her adventures always end happily with loud snorts of laughter.
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
👀 Watch Peppa Pig playlist:
🎵 Peppa Pig songs and nursery rhymes
https://www.youtube.com/playlist?list…
❤️ Peppa Pig toy play and Peppa Pig stop motion
https://www.youtube.com/playlist?list…
🌟 The most popular Peppa Pig videos
https://www.youtube.com/playlist?list…
💗 Mummy Pig Specials
https://www.youtube.com/playlist?list…
👍 Daddy Pig Specials
https://www.youtube.com/playlist?list…
🎃 Peppa Pig Halloween Special
https://www.youtube.com/playlist?list…
🎄 Peppa Pig Christmas Special
https://www.youtube.com/playlist?list…
🔤 Learn with Peppa Pig
https://www.youtube.com/playlist?list…
🎂 Peppa Pig Birthday Special
https://www.youtube.com/playlist?list…
💪 Peppa Pig Sports Special
https://www.youtube.com/playlist?list…
💖 Peppa Pig Season 8
https://www.youtube.com/playlist?list…
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
Meet Peppa Pig and her family:
Peppa Pig
Peppa Pig is a lovable but slightly bossy little pig. She is four years old and lives with Mummy Pig, Daddy Pig and her little brother George. Peppa likes playing with her best friend Suzy Sheep, visiting Granny and Grandpa Pig and looking after George. Most of all, Peppa loves jumping up and down in muddy puddles, laughing and making loud snorting noises.
George Pig
George is Peppa’s little brother. He is 18 months old and loves to play with his big sister, Peppa – even when she’s being bossy. George’s favourite thing is his toy dinosaur. He carries it everywhere with him. George can’t speak yet but can say one word very well: ‘Dinesaw!’
Mummy Pig
Mummy Pig likes jumping up and down in muddy puddles almost as much as Peppa. She works from home on her computer and sometimes lets Peppa and George help, as long as they don’t bash the keyboard. She is better at map reading than Daddy Pig and is very wise about most things.
Daddy Pig
Daddy Pig is very jolly and laughs all the time, especially when he plays with Peppa and George. Daddy Pig reads the paper and gets excited about trips in the car. He loves cookies and pumpkin pie and Peppa teases him about his big round tummy. Daddy Pig can be a tiny bit grumpy sometimes when he can’t remember where he put his glasses.
Have fun with Peppa Pig and her friends: Suzy Sheep,Rebecca Rabbit,Danny Dog,Candy Cat,Pedro Pony,Zoe Zebra,Emily Elephant,Freddy Fox,Kylie Kangaroo,Wendy Wolf,Gabriella Goat,Gerald Giraffe,Molly Mole,Belinda Bear,Delphine Donkey, Peggi and Pandora Panda,Mandy Mouse,Simon Squirrel!
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
Peppa PeppaPigLearnwithPeppaPig PeppaPigEnglishepisodes PeppaPigEnglish PeppaPigSongs Nurseryrhymes Kids
PEPPA PIG © ASTLEY BAKER DAVIES LTD/ENTERTAINMENT ONE UK LTD 2003.
Peppa Pig created by Mark Baker and Neville Astley.

Peppa Pig - Yummy food (3 episodes)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ eaten แปลว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *