Home » [Update] เทคนิคการใช้ Tense ทั้ง 12 แบบ เข้าใจง่าย ถูกตามหลักการใช้เป๊ะ | ตัวอย่างประโยค future perfect continuous tense – NATAVIGUIDES

[Update] เทคนิคการใช้ Tense ทั้ง 12 แบบ เข้าใจง่าย ถูกตามหลักการใช้เป๊ะ | ตัวอย่างประโยค future perfect continuous tense – NATAVIGUIDES

ตัวอย่างประโยค future perfect continuous tense: คุณกำลังดูกระทู้

เชื่อเลยว่า เพื่อนๆ หลายคนจะต้องคิดว่าการเรียนภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ยาก โดยเฉพาะการเรียนเรื่อง Tense ซึ่งมีทั้งหมด 12 แบบด้วยกัน แต่เพื่อนๆ รู้ไหมว่าถ้าเราสามารถจำเรื่อง Tense ได้ก็สบายไปครึ่งทางแล้ว เพราะมันเป็นสิ่งที่เราต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน การทำงาน และการสอบต่างๆ ดังนั้น ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็มี Tense ทั้ง 12 แบบมาให้เพื่อนๆ ได้เรียนรู้กัน ถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย

Table of Contents

เทคนิคการใช้ Tense ทั้ง 12 แบบ

1. Present Simple Tense (ปัจจุบัน)

โครงสร้างประโยค

ประธาน + กริยาช่องที่ 1
ถ้าประธานเป็นบุรุษที่ 3 เอกพจน์ + กริยาช่องที่ 1 เติม s หรือ es

ตัวอย่างการใช้ 

I go… / You go… / He goes… / They go…

She sings a song. แปลว่า หล่อนร้องเพลง
He plays football. แปลว่า เขาเล่นฟุตบอล
She is not here. หรือ She isn’t here. แปลว่า หล่อนไม่อยู่ที่นี่
We are not drivers. หรือ We aren’t drivers. แปลว่า พวกเราไม่ใช่คนขับรถ

สำหรับ ประโยคปฏิเสธและคำถามเราจะใช้ Verb to do มาช่วย เช่น

You do not like apple. หรือ You don’t like apple.
She does not eat meat. หรือ She doesn’t eat meat.
Do you like it?
Does he like it?

หลักการเติม s ที่คำกริยา

เติม s หลังคำกริยานั้นๆ เช่น He eats. She sings. A tiger runs.

ถ้ากริยาลงท้ายด้วย s, sh, ch, x, o, z, ss ให้เติม es เช่น

He teaches English.
She goes away.
She brushes her teeth.

ถ้ากริยาลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เช่น

He tries to study.
She studies English.

** หมายเหตุ ถ้าหน้า y เป็นสระ ไม่ต้องเปลี่ยน y เป็น i ให้เติม s ได้เลย เช่น

play – plays = เล่น
pay – pay = จ่าย
destroy – destroys = ทำลาย

หลักการใช้ Present Simple Tense สรุปได้ดังนี้

1.1 แสดงลักษณะความจริงอยู่เสมอ ไม่ว่าเหตุการณ์จะผ่านไปเท่าใดก็ตาม เช่น

The earth moves around the sun. แปลว่า โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์
The sun rises in the east and sets in the west. แปลว่า ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตก
The earth is round. แปลว่า โลกกลม
Water freezes at 0 C. แปลว่า น้ำมีจุดเยือกแข็งที่ 0 องศาเซลเซียส

1.2 การกระทำที่เกิดขึ้นเสมอๆ เกิดขึ้นจนเป็นนิสัย มักจะมี adverb of frequency ประกอบในประโยค เช่น every day, usually, sometimes, frequently, always, naturally, generally, rarely, seldom, never etc. เป็นต้น ตัวอย่างการใช้มีดังนี้

She gets up at six o’clock. แปลว่า หล่อนตื่นนอน 6 โมงเช้า (ตื่นเวลานี้จนเป็นนิสัย)
He runs every morning. แปลว่า เขาวิ่งทุกๆ เช้า
John often drinks beer. แปลว่า จอห์นมักจะดื่มเบียร์
She never sits in front of the church. แปลว่า หล่อนไม่เคยนั่งข้างหน้าของโบสถ์เลย

1.3 แสดงเหตุการณ์หรือกิจกรรมต่างๆ ที่รู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ เช่น

I go to Chiangmai in the afternoon. แปลว่า ฉันจะไปเชียงใหม่ในตอนบ่าย
He starts to study in five minutes. แปลว่า เขาจะเริ่มเรียนภายใน 5 นาที
The concert begins at 1.30. แปลว่า คอนเสิร์ตเริ่มเวลา 1.30 นาฬิกา

1.4 ใช้กับสุภาษิต คำพังเพย เช่น

New brooms sweep clean. แปลว่า ไม้กวาดใหม่ย่อมกวาดสะอาดกว่า
Money makes friend. แปลว่า เงินทองอาจทำให้ท่านมีเพื่อนฝูงมาก
Health is wealth. แปลว่า ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ

2. Present Continuous Tense (ปัจจุบันกำลังจะทำ)

โครงสร้างประโยค 

I + am + กริยาช่องที่ 1 เติม ing
ประธานเอกพจน์ + is + กริยาช่องที่ 1 เติม ing
ประธานพหูพจน์ + are + กริยาช่องที่ 1 เติม ing

ตัวอย่างการใช้ 

She is running.
Is he playing football now?
I am not sleeping.
They are walking.

หลักการเติม ing

คำกริยาที่ลงท้านด้วย e ให้ตัด e ทิ้งเสียก่อนแล้วเติม ing เช่น

bite > biting
come > coming
arise > arising
write > writing
take > taking

กริยาที่ลงท้ายด้วย ee ให้เติม ing เลย เช่น

free > freeing
see > seeing
flee > fleeing
agree > agreeing

กริยาที่ลงท้ายด้วย ie ให้เปลี่ยน ie เป็น y แล้วเติม ing เช่น

lie > lying
die > dying
tie > tying

กริยาพยางค์เดียว มีสระตัวเดียวและมีตัวสะกดเป็นพยัญชนะตัวเดียว ให้เพิ่มตัวสะกดอีก 1 ตัวก่อน แล้วเติม ing เช่น

run > running
sit > sitting
hit > hitting
get > getting
dig > digging
rob > robbing

กริยาหลายพยางค์ลงท้ายด้วยพยัญชนะ 1 ตัว หน้าพยัญชนะ มีสระหนึ่งตัว ให้เพิ่มพยัญชนะเข้าไปอีก 1 ตัว แล้วเติม ing เช่น

forget > forgetting
admit > admitting

กริยามี 2 พยางค์ ซึ่งออกเสียงหนักที่พยางค์หลังมีสระตัวเดียว ตัวสะกดตัวเดียว ให้เพิ่มตัวสะกดเข้ามาอีกหนึ่งตัวก่อน แล้วเติม ing เช่น

offer > offerring
refer > referring
occur > occurring
begin > beginning

คำต่อไปนี้ ใช้ได้ 2 แบบ คือ trevel, quarrel เช่น

travel > traveling (แบบอเมริกัน)
travel > travelling (แบบอังกฤษ)
quarrel > quarreling (แบบอเมริกัน)
quarrel > quarrelling (แบบอังกฤษ)

กริยาตัวอื่นๆ เติม ing ได้เลย เช่น

hear > hearing
burn > burning
bend > bending
read > reading

หลักการใช้ Present Continuous Tense สรุปได้ดังนี้

2.1 แสดงการกระทำที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะพูด และคาดว่าจะสิ้นสุดลงในไม่ช้า มักมีคำเหล่านี้ คือ now, at the present time, at this moment etc. ตัวอย่างการใช้

She is eating.
Tom is running now.
We are walking.

2.2 แสดงการกระทำเริ่มก่อนพูดเป็นเวลานาน ขณะที่พูดนี้เหตุการณ์อาจไม่ได้ กำลังเกิดขึ้นจริงๆ มักมีคำว่า this week, this month etc. ตัวอย่างการใช้

I am working with my teacher this summer. แปลว่า ฉันกำลังทำงานกับครูของฉันในฤดูร้อนนี้ (ขณะที่พูดอาจทำ หรือไม่ทำอาการนี้ก็ได้)

Tom is working for an examination. แปลว่า ทอม กำลังดูหนังสือสำหรับการสอบในครั้งนี้ (ขณะพูดอาจจะไม่ได้ดูหนังสือก็ได้)

2.3 ใช้แทนอนาคตกำลังจะมาถึงในไม่ช้า หรืออนาคตอันใกล้ มักมี adverb of time (tomorrow, next week, next month etc.) ตัวอย่างการใช้

I am asking him tomorrow (= I will ask him tomorrow.) แปลว่า ฉันจะถามเขาพรุ่งนี้

He is leaving on Sunday (= He’ll leave on Sunday.) แปลว่า เขาจะออกเดินทางในวันอาทิตย์

2.4 กริยาที่ไม่นิยมใช้รูป Present Continuous Tense มีดังต่อไปนี้

กริยาแสดงความรู้สึกทางประสาททั้ง 5 ด้าน

see = เห็น/notice = สังเกต
smell = ดมกลิ่น
taste = ชิม
hear = ได้ยิน
recognize = จำได้

กริยาที่แสดงความรู้สึกทางอารมณ์ เช่น

love = รัก
like = ชอบ
dislike = ไม่ชอบ
adore = รักยิ่ง บูชา
forgive = อภัย
wish = ปรารถนา
ต้องการ care = เอาใจใส่
desire = ปรารถนา
hate = เกลียด
want = ต้องการ
refuse = ปฏิเสธ

กริยาแสดงความคิด เช่น

think = คิด
know = รู้
realize = ตระหนัก
recollect = จำได้
suppose = คิด
recall = นึกได้
expect = คาดหวัง
suppose = คิด
understand = เข้าใจ
mean = ตั้งใจ, หมายความ
believe = เชื่อ
forget = ลืม
trust = เชื่อ
remember = จำได้

กริยาอื่นๆ เช่น

seem = ดูราวกับว่า
hold = บรรจุ
belong = เป็นของ
own = เป็นเจ้าของ
contain = บรรจุ
possess = เป็นเจ้าของ
consist = ประกอบด้วย

3. Present Perfect Tense (ปัจจุบันสมบูรณ์)

โครงสร้างประโยค 

ประธาน + has,have + Past Participle

ตัวอย่างการใช้ 

We have eaten American foods.
She has not(hasn’t) eaten Thai foods.
Has he smoked cigarettes?

หลักการใช้ Present Perfect Tense สรุปได้ดังนี้

3.1 แสดงถึงการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีต แล้วเหตุการณ์ยังคงดำเนินต่อมาจนถึงปัจจุบัน (ตอนพูด) และมีแนวโน้มว่าจะดำเนินต่อไปในอนาคต มักจะมีคำว่า since, for ตัวอย่างการใช้

Dr.Helen has lived in Bangkok since 1958. แปลว่า ดร.เฮเลน อยู่ที่กรุงเทพตั้งแต่ ค.ศ.1958
I have studied in America for four years. แปลว่า ฉันเคยเรียนที่อเมริกามาเป็นเวลา 4 ปี

3.2 แสดงการกระทำซึ่งเกิดขึ้นในอดีต และพึ่งเสร็จสมบูรณ์ไปไม่นาน มักมี adverb เช่น just, yet etc. ประกอบด้วย ตัวอย่างการใช้

I have just passed my friend’s house. แปลว่า ฉันพึ่งผ่านบ้านเพื่อนของฉันมา
They have already finished housework. แปลว่า พวกเขาทำงานบ้านเสร็จแล้ว

3.3 แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต แต่ผลของการกระทำนั้นยังคงมาถึงปัจจุบันขณะที่พูด ตัวอย่างการใช้

I have read this book before. แปลว่า ฉันเคยอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว
He has opened the door. แปลว่าเขาได้เปิดประตูแล้ว (ผลของการกระทำยังอยู่คือประตูเปิด)

3.4 เหตุการณ์ที่เคยทำซ้ำๆ กันหลายหนแล้วในอดีต อาจจะทำต่อไปในอนาคต แต่ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นเมื่อใด ไม่สามารถบอกเวลาการเกิดขึ้นได้ มักมี adverb of time เช่น many times, several times ในประโยคด้วย ตัวอย่างการใช้

I have been to America many times. แปลว่า ฉันได้ไปอเมริกาหลายครั้งแล้ว
She has read this book three times. แปลว่่า หล่อนเคยอ่านหนังสือเล่มนี้ 3 ครั้งแล้ว
He has eaten Thai food several times. แปลว่า เขาเคยกินอาหารไทยหลายครั้งแล้ว

4. Present Perfect Continuous Tense (ปัจจุบันสมบูรณ์กำลังกระทำ)

โครงสร้างประโยค 

ประธาน + has, have + been + กริยาเติม ing

ตัวอย่างการใช้ 

I have been thinking. แปลว่า ฉันกำลังคิด
They have been talking. แปลว่า พวกเขากำลังพูดกัน
She has been living here for 2 weeks. แปลว่า หล่อนอาศัยอยู่ที่นี่มา 2 สัปดาห์แล้ว
He has been studying hard all year. แปลว่า เขาเรียนหนังสือหนักมาตลอดปี

หลักการใช้ Present Perfect Continuous Tense สรุปได้ดังนี้

4.1 ใช้แสดงการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีต และดำเนินมาโดยไม่ขาดตอน เช่น

John has been living in America since 1984. แปลว่า จอห์นได้มาอยู่อเมริกาตั้งแต่ปี 1984

** หมายเหตุ Present Perfect Continuous Tense นี้ ใช้เหมือน Present Perfect ต่างกัน ตรงที่ว่า Present Perfect Continuous Tense ใช้เพื่อต้องการเน้นย้ำว่าการกระทำติดต่อกันมาตลอด และกริยา ที่ใช้มักเป็นกริยาที่มีลักษณะต่อเนื่องได้ ปัจจุบันไม่ใคร่นิยมใช้มากนัก

5. Past Simple Tense (อดีตธรรมดา)

โครงสร้างประโยค 

ประธาน + กริยาช่อง 2

ตัวอย่างการใช้งาน 

She went home. แปลว่า เธอกลับบ้าน
I came here last night. แปลว่า ฉันมาที่นี่เมื่อคืน

หลักการใช้ Past Simple Tense สรุปได้ดังนี้

5.1 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต และจบสิ้นลงไปแล้วในอดีตเช่นกัน มักมีคำว่า once, ago, last night, last week, last year etc. ตัวอย่างการใช้

I got sick yesterday. แปลว่า ฉันป่วยเมื่อวานนี้
I lived in Phuket 3 years ago. แปลว่า ฉันอยู่ที่ภูเก็ตเมื่อ 3 ปีที่แล้ว
She went to the university last week. แปลว่า หล่อนไปมหาวิทยาลัยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

5.2 แสดงเหตุการณ์ที่เป็นนิสัย ที่ทำประจำในอดีต (ปัจจุบันไม่ได้กระทำแล้ว) มักมี adverb ความถี่อยู่ด้วย เช่น always, every, frequently etc. ตัวอย่างการใช้

Chris walked every morning. แปลว่า คริสเดินทุกๆ เช้า (เป็นนิสัยในอดีต ปัจจุบันไม่ได้กระทำแล้ว)
He always woke up late last year. แปลว่า เขาตื่นนอนสายเสมอๆเมื่อปีที่แล้ว
When I was young. I listened to the radio every night. แปลว่า เมื่อฉันเป็นเด็ก ฉันฟังวิทยุทุกคืน

5.3 แสดงถึงการกระทำทั้งสองอย่างที่เกิดในเวลาเดียวกัน มักมีคำว่า as, while อยู่ด้วย ตัวอย่างการใช้

See also  การเดินทางของพี่เค • พี่ชาย | 21 พ.ย. 64 | THE GHOST RADIO | ชื่อเท่ๆ ภาษาไทย ผู้ชาย

While she sang, I danced. แปลว่า ขณะที่หล่องร้องเพลง ฉันเต้นรำ
As she cooked, her son played football. แปลว่า ขณะที่หล่อนทำอาหาร ลูกชายของเธอก็เล่นฟุตบอล

6. Past Continuous Tense (อดีตกำลังกระทำ)

โครงสร้างประโยค 

ประธาน + was, were + กริยาเติม ing

ตัวอย่างการใช้ 

I was drinking a glass of water. แปลว่า ฉันกำลังดื่มน้ำ 1 แก้ว
They were playing football in the field. แปลว่า เขากำลังเล่นฟุตบอลอยู่ในสนาม

หลักการใช้ Past Continuous Tense สรุปได้ดังนี้

6.1 ใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ 2 อย่าง เกิดขึ้นในอดีต เหตุการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นและดำเนินอยู่ก่อนแล้ว เราจะใช้ Past Continuous และมีเหตุการณ์ที่ 2 เกิดขึ้น จะใช้ Past Simple ตัวอย่างการใช้

While I was cooking, the telephone rang. แปลว่า ขณะฉันทำอาหารโทรศัพท์ก็ดังขึ้น
We are walking along the street, it began to rain. แปลว่า พวกเรากำลังเดินไปตามถนนฝนก็เริ่มตก

6.2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอดีต ตัวอย่างการใช้

He was sleeping in the class. แปลว่า ฉันกำลังหลับในห้องเรียน
He was running in the morning แปลว่า เขากำลังวิ่งในตอนเช้า

6.3 แสดงเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ในเวลาเดียวกัน มักมีคำว่า while ในประโยค ตัวอย่างการใช้

While I was watching T.V, my brother was reading a book. แปลว่า ขณะที่ฉันดูทีวี น้องชายของฉันอ่านหนังสือ
She was sleeping while he was talking with his friends. แปลว่า หล่อนกำลังนอนหลับ ขณะที่เขากำลังพูดคุยกับเพื่อนของหล่อน

7. Past Perfect Tense (อดีตสมบูรณ์)

โครงสร้างประโยค 

ประธาน + had + Past Participle (กริยาช่อง 3)

ตัวอย่างการใช้ 

She had slept. แปลว่า หล่อนได้นอนหลับแล้ว
He had not worked. แปลว่า เขาไม่ได้ทำงาน
I had eaten foods before you came. แปลว่า ฉันได้รับประทานอาหารก่อนที่คุณจะมา

หลักการใช้ Past Perfect Tense สรุปได้ดังนี้

7.1 แสดงเหตุการณ์ 2 อย่าง ที่เกิดขึ้นไม่พร้อมกันในอดีต เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก่อน เราจะใช้ Past Perfect Tense อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดทีหลัง เราจะใช้ Past Simple Tense ตัวอย่างการใช้

When I had finished my housework, I played T.V games. แปลว่า เมื่อฉันทำงานบ้านเสร็จฉันก็เล่น TV เกม (ทำงานบ้านเสร็จก่อนแล้วจึงเล่น)

7.2 ใช้เปลี่ยน Past Simple หรือ Present Perfect ให้เป็น Indirect Speech ตัวอย่างการใช้

Direct Speech : “I have stayed in America for 2 years.” แปลว่า หล่อนพูดว่า “ฉันเคยอยู่อเมริการมา 2 ปีแล้ว”
Indirect Speech : She said that she had stayed in America for 2 years. แปลว่า หล่อนพูดว่าหล่อนเคยอยู่อเมริกามา 2 ปีแล้ว
Direct Speech : He said “I worked in Bangkok many years.” แปลว่า เขาพูดว่า”ฉันเคยทำงานในกรุงเทพหลายปี”
Indirect Speech : He said that he had worked in Bangkok many years. แปลว่า เขาพูดว่าเขาเคยทำงานในกรุงเทพหลายปี

8. Past Perfect Continuous Tense (อดีตสมบูรณ์กำลังกระทำ)

โครงสร้างประโยค 

ประธาน + had been + กริยาเติม ing + กรรมหรือส่วนขยาย

ตัวอย่างการใช้ 

I had been sleeping. แปลว่า ฉันกำลังนอนหลับ
She had been waiting for two hours. แปลว่า หล่อนคอย 2 ช.ม. แล้ว
He had not (hadn’t) been walking before you came. แปลว่า เขาไม่ได้กำลังเดินก่อนคุณมา

หลักการใช้ Past Perfect Continuous Tense สรุปได้ดังนี้

8.1 ใช้คล้ายๆ กับ Past Perfect เราใช้ก็ต่อเมื่อเกิดมีเหตุการณ์ 2 อย่าง เกิดขึ้นในอดีต เพื่อเน้นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่ขาดตอน เราใช้ Past Perfect Continuous Tense แล้วเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้น เราจะใช้ Past Simple Tense ตัวอย่างการใช้

She had been living in America before she moved to Bangkok. แปลว่า หล่อนอยู่อเมริการก่อนที่ย้านมาอยู่ที่กรุงเทพ
I had been waiting two hour before He arrived. แปลว่า ฉันคอยเป็นเวลา 2 ชั่วโมงก่อนที่เขามาถึง
She had been reading for several hours when I saw her. แปลว่า หล่อนกำลังอ่านหนังสือหลายชั่วโมง เมื่อฉันเห็นหล่อน

9. Future Simple Tense (อนาคต)

โครงสร้างประโยค 

ประธาน + will, shall(I,We), be going to + กริยาเติม ing

ตัวอย่างการใช้

I will go to see you tomorrow. แปลว่า ฉันจะไปพบคุณพรุ่งนี้
I shall go. แปลว่า ฉันจะไป
Mary will run. แปลว่า แมรี่จะวิ่ง

หลักการใช้ Future Simple Tense สรุปได้ดังนี้

9.1 ใช้แสดงเหตุการณ์หรือการกระทำในอนาคต มักมี adverb of time อยู่ด้วย เช่น to night, tomorrow, next week, next month etc. ตัวอย่างการใช้

I will see the movie tomorrow. แปลว่า ฉันจะไปดูหนังพรุ่งนี้
She is going to see the doctor next week. แปลว่า หล่อนจะไปหาหมอสัปดาห์หน้า
The plane will arrive at the airport in a few minutes.แปลว่า เครื่องบินจะมาถึงท่าอากาศยานในอีก 2-3 นาที

การใช้ be going to แทน will, shall

ใช้ be going to + กริยาช่อง 1 เพื่อแสดงถึงความตั้งใจที่ได้คิดไว้ล่วงหน้าแล้วหรือเชื่อว่าเป็นจริง โดยไม่สงสัย ตัวอย่างการใช้

I am studying hard: I am going to try for scholarship. แปลว่า ฉันกำลังเรียนหนังสืออย่างหนัก ฉันพยายามเพื่อสอบชิงทุนการศึกษา
She is going to write to her parents. แปลว่า หล่อนตั้งใจว่าจะเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ของเธอ
She has bought flour : She is going to make cake. แปลว่า หล่อนซื้อแป้งมาและจะทำเค้ก

ใช้ be going to + กริยาช่อง 1 เพื่อแสดงการคาดคะเน ตัวอย่างการใช้

I think it is going to rain. แปลว่า ฉันคิดว่าฝนจะตก (อย่างแน่นอน)

10. Future Continuous Tense (อนาคตกำลังกระทำ)

โครงสร้างประโยค 

ประธาน + will, shall(I,We) + be + กริยาเติม ing + กรรมหรือส่วนขยาย

ตัวอย่างการใช้ 

I shall be running. แปลว่า ฉันกำลังวิ่ง
I will be working tomorrow. แปลว่า ฉันกำลังจะทำงานพรุ่งนี้
We shall be drinking. แปลว่า เรากำลังจะดื่ม

หลักการใช้ Future Continuous Tense สรุปได้ดังนี้

10.1 แสดงเหตุการ์หรือการกระทำที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเหตุการณ์นั้นกำลังดำเนินอยู่ ตัวอย่างการใช้

-At ten o’clock tomorrow morning. I will be waiting my friend. แปลว่า เวลา 10 โมงเช้าพรุ่งนี้ ฉันจะกำลังรอเพื่อน
-I will be cooking at 5 o’clock tomorrow evening. แปลว่า ฉันจะทำอาหารตอน 5 โมงเย็นพรุ่งนี้
-He will be sleeping at 4 o’clock tomorrow morning. แปลว่า เขากำลังหลับตอน 4 โมงเช้าพรุ่งนี้

10.2 ใช้กับเหตุการณ์ 2 อย่างที่เกิดขึ้น เหตุการณ์ที่เกิดก่อนใช้ Future Continuous Tense ส่วนเหตุการณ์หลังใช้ Present Simple Tense ตัวอย่างการใช้

-They will be playing football when you arrive at their house. แปลว่า เขาจะกำลังเล่นฟุตบอลอยู่ เมื่อคุณมาถึงบ้านของเขา (เล่นก่อนที่คุณจะถึงบ้าน)

-When he calls to you, she will be going to the market.แปลว่า เมื่อเขาโทรมาหาคณ หล่อนกำลังจะไปตลาด

11. Future Perfect Tense (อนาคตสมบูรณ์)

โครงสร้างประโยค 

ประธาน + will, shall + have + กริยาช่อง 3

ตัวอย่างการใช้ 

I shall have eaten. แปลว่า ฉันจะกินอยู่แล้ว
Sri will have gone. แปลว่า ศรีจะไปอยู่แล้ว
He will have finished his work. แปลว่า เขาจะเสร็จงานของเขาอยู่แล้ว

หลักการใช้ Future Perfect Tense สรุปได้ดังนี้

11.1 ใช้เมื่อคิดว่า เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต เหตุการณ์หรือการกระทำจะสิ้นสุดลง มักมีคำเหล่านี้ เช่น by that time, by then, by tomorrow, by next year, by next week, by at ten o’clock in two hours etc. ตัวอย่างการใช้

I will have slept in three hours. แปลว่า ฉันจะนอนเสร็จภายใน 3 ชั่วโมง
They will have finished the new road by next week. แปลว่า พวกเขาจะทำถนนใหม่เสร็จในสัปดาห์หน้า

11.2 ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่พร้อมกัน คาดว่าเมื่อถึงเวลานั้น เหตุการณ์หนึงจะเสร็จสมบูรณ์
เราจะใช้ Future Perfect Tense กับ เหตุการณ์นี้และจะเกิดเหตุการณ์ที่ 2 ตามมา เราจะใช้ Present Simple Tense กับประโยคนี้ ตัวอย่างการใช้

By the time you arrive, I will have finished homework. แปลว่า เมื่อเวลาที่คุณมาฉันก็ทำการบ้านเสร็จพอดี
She will have eaten foods before you came. แปลว่า หล่อนรับประทานอาหารเสร็จก่อนที่คุณจะมา
The movie will have started before we reach the theater. แปลว่า ภาพยนตร์เริ่มฉายก่อนที่พวกเราจะมาถึงโรงภาพยนตร์

12. Future Perfect Continuous Tense (อนาคตสมบูรณ์กำลังกระทำ)

โครงสร้างประโยค 

ประธาน + will, shall (I,We) + have + been + กริยาเติม ing + กรรมหรือส่วนขยาย

ตัวอย่างการใช้ 

I shall have been working. แปลว่า เราคงจะทำงาน (ติดต่อกัน)
He will have been running. แปลว่า เขาคงจะวิ่ง (ติดต่อกัน)

หลักการใช้ Future Perfect Continuous Tense สรุปได้ดังนี้

12.1 สำหรับ Tense นี้ เน้นให้เห็นถึงการต่อเนื่องของการกระทำว่าถึงเวลานั้นในอนาคต การกระทำนั้นยังคงดำเนินอยู่ และจะดำเนินต่อไปอีก (ยังไม่หยุด) ตัวอย่างการใช้

-By ten o’clock I shall have been working without a rest. แปลว่า ถึงเวลา 10 นาฬิกา ฉันได้ทำงาน (ติดต่อกันมา) โดยไม่พัก
-When you arrive, she will have waiting for three hours. แปลว่า เมื่อคุณมาถึง หล่อนคงจะได้รอคุณ (โดยไม่หยุดรอ) เป็นเวลา 3 ชั่วโมง

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.tonamorn.com

บทความแนะนำ

[Update] รวมประโยคการใช้ been ทั้งหมด 9 Tense | ตัวอย่างประโยค future perfect continuous tense – NATAVIGUIDES

รวมประโยคการใช้ been มีทั้งหมด 9 Tense
– Present perfect Passive S + have/has+ been + V3
– Present perfect continuous Active S + have/has + been + Ving
– Present perfect continuous Passive S + have/has + been + being + V3

– Past perfect Passive S + had + been + V3
– Past perfect continuous Active S + had + been + Ving
– Past perfect continuous Passive S + had + been + being + V3

– Future perfect Passive S + will + have been + V3
– Future perfect continuous Active S + will have + been + Ving
– Future perfect continuous Passive S + will have + been + being + V3


ตัวอย่างประโยค Tense ทั้ง Acitve และ Passive Voice ที่ใช้ been
– I have been misunderstood.
ฉันโดนเข้าใจผิด

– Our car had been towed away.
รถของเรา ถูกลากจูงออกไป

– All the votes have been counted.
คะแนนทั้งหมดได้รับการนับแล้ว

– She’s been skipping lessons all year.
เธอข้ามบทเรียนมาทั้งปี

– She sounded like she’d been crying.
ฟังดูแล้วเหมือนเธอกำลังร้องไห้

– There had been a heavy fall of snow.
หิมะตกลงมาอย่างหนัก

– The telephone wires had been cut.
สายโทรศัพท์นั้นถูกตัดแล้ว

– Alex has always been a bit of a rebel.
อเล็กซ์เป็นคนหัวดื้อนิดหน่อย

– She is the girl I’ve been dreaming of.
เธอเป็นผู้หญิงที่ผมฝันถึงมานาน

– Has anything been taken (= stolen)?
มีสิ่งใดถูกนำไป (= ถูกขโมย)

– Lately, I’ve been spending a lot of money.
ช่วงนี้ฉันใช้จ่ายเงินเยอะ

– Jane’s been stung. She’s going into shock.
เจนถูกผึ้งต่อย เธอกำลังจะช็อค

– Have you ever been struck by lightning?
คุณเคยถูกฟ้าผ่าไหม

– I’ve been working in the garden all day.
ฉันทำงานในสวนมาทั้งวัน

– I suddenly realized that I’d been tricked.
ฉันรู้ทันทีว่าฉันถูกหลอก

– He has been battling against the illness.
เขาต่อสู้กับความเจ็บป่วย

– I broke the vase I had been dusting.
ฉันทำแจกันแตก ก็เลยต้องเช็ดฝุ่นเศษแจกัน

– He’s been a cripple since the car accident.
เขาเป็นคนพิการมาตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์

– Have you ever been into a forbidden area?
คุณเคยเข้าสถานที่ต้องห้ามหรือเปล่า

– His life has been wrecked by the tragedy.
ชีวิตของเขาพังทลายลงด้วยโศกนาฏกรรม

– The truck had been burning for some time.
รถบรรทุกถูกไฟไหม้มาระยะหนึ่งแล้ว

– The town has been wrecked by the bombing.
เมืองถูกทำลายโดยการทิ้งระเบิด

– Her hair had been squashed down by her hat.
ผมของเธอถูกหมวกกดแบน

– All her possessions had been taken from her.
สมบัติทั้งหมดของเธอถูกพรากไปจากเธอ

– This man has been let go.
ชายคนนี้โดนไล่ออก(let go = fired = โดนไล่ออก)

– The morning mail has just been delivered.
จดหมายตอนเช้าได้ถูกส่งไปแล้ว

– The company had been very badly managed.
บริษัท มีการจัดการที่แย่มาก

– This area has been mined for over 300 years.
พื้นที่นี้ถูกขุดมานานกว่า 300 ปีแล้ว

– All sale items have been heavily discounted.
สินค้าทุกรายการ ลดราคาลงมาก

– He’s been in jail for three months already.
เขาติดคุกมาสามเดือนแล้ว

– The list of winners has just been released.
รายชื่อผู้ชนะได้รับการเผยชื่อแล้ว (เผย)

See also  Perfect ขั้นกว่าต้องที่ Perfect World PC เท่านั้น | ขั้นกว่า | ความรู้ภาษาต่างประเทศที่เป็นประโยชน์

– By Sunday, electricity had been restored.
ภายในวันอาทิตย์ ไฟฟ้าจะสามารถใช้ได้ปกติ

– Nobody has yet been designated as the leader.
ยังไม่มีใครถูกกำหนดให้เป็นผู้นำ

– Asia’s economy has been crippled by inflation.
เศรษฐกิจของเอเชียได้รับความเสียหายจากภาวะเงินเฟ้อ

– Have you been watching the election campaign?
คุณเคยดูรณรงค์การเลือกตั้งหรือเปล่า

– A load of food had been trodden into the carpet.
อาหารจำนวนหนึ่งถูกเหยียบลงบนพรม

– The rule has been abrogated by mutual consent.
กฎถูกยกเลิกโดยความยินยอมร่วมกัน

– The house had been severely damaged by fire.
บ้านได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากไฟไหม้

– The road has been dug up in order to lay cables.
ถนนถูกขุดขึ้นเพื่อวางสายเคเบิล

– He’s been banned from driving for six months.
เขาถูกห้ามขับรถเป็นเวลาหกเดือน

– She has been designated to organize the meeting.
เธอได้รับมอบหมายให้จัดการประชุม

– I’ve been practising hard for the piano recital.
ฉันฝึกซ้อมอย่างหนัก เพื่อการแสดงเปียโน

– He’s been acting strangely ever since his mom died.
เขาแสดงท่าทางแปลก ๆ นับตั้งแต่แม่ของเขาเสียชีวิต

– Has the news been communicated to the staff yet?
มีการแจ้งข่าวให้พนักงานทราบหรือไม่

– He had been shot in the back while trying to escape.
เขาถูกยิงที่หลังขณะพยายามหลบหนี

– There has been a great improvement in her work.
มีการปรับปรุงที่ดีในการทำงานของเธอ

– He ought not to have been licensed to fly a plane.
เขาไม่ควรได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องบิน

– The bottom of the water tank had been punctured.
ด้านล่างของถังเก็บน้ำถูกเจาะ

– Our exam has been postponed until next Monday.
การสอบของเราถูกเลื่อนออกไปจนถึงวันจันทร์หน้า

– The fox cub had been pecked to death by crows.
ลูกสุนัขจิ้งจอกถูกจิกตายโดยฝูงกา

– I own that I have not been working very hard.
ฉันยอมรับว่า ฉันไม่ได้ทำงานหนักมาก

– The police have been observing his movements.
ตำรวจเฝ้าสังเกตการเคลื่อนไหวของเขา

– She knew she’d been tricked, but it was too late.
เธอรู้ว่าเธอถูกหลอก แต่มันก็สายเกินไป

– The poem would have been better if it rhymed.
บทกวีน่าจะดีกว่านี้ ถ้ามันคล้องจองกัน

– A lot of money has been committed to this project.
เงินจำนวนมากถูกกำหนดมาเพื่อโครงการนี้

– I’ve been saving all year to pay for our holiday.
ฉันเก็บหอมรอมริบตลอดทั้งปีเพื่อจ่ายสำหรับวันหยุดของเรา

– He has been associated with some dubious characters.
เขาเกี่ยวข้องกับตัวละครที่น่าสงสัย

– What have you been doing today, anything interesting?
วันนี้คุณทำอะไร มีอะไรน่าสนใจบ้าง

– A hundred miles of new railway track have been laid.
มีการวางรางรถไฟใหม่หลายร้อยไมล์

– I went to Paris last summer. Have you ever been there?
ฉันไปปารีสเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้ว คุณเคยไปที่นั่นไหม

– He later confessed that he had been involved in the attack.
ภายหลังเขาสารภาพว่าเขามีส่วนร่วมในการโจมตี

– The date of the court case has not yet been determined.
วันพิจารณาคดีของศาล ยังไม่ได้กำหนด

– Police said that the child had been beaten with a stick.
ตำรวจบอกว่าเด็กถูกทุบตีด้วยไม้

– Many buildings and cars had been damaged in the blast.
อาคารและรถยนต์จำนวนมากได้รับความเสียหายจากการระเบิด

– Half the world’s rainforests have already been destroyed.
ป่าฝนครึ่งหนึ่งของโลกถูกทำลายไปแล้ว

– For ten years he has been fighting to prove his innocence.
เป็นเวลาสิบปีที่ เขาต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขา

– A suspect has been detained by the police for questioning.
ผู้ต้องสงสัยคนหนึ่ง ถูกตำรวจควบคุมตัวไว้เพื่อสอบปากคำ

– The press had been deliberately excluded from the event.
สำนักข่าวนั้นถูกกันออกจากงาน โดยเจตนา

– These costs have been excluded from our calculations.
ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่รวมอยู่ในการคำนวณของเรา

– Security cameras have been installed in the city centre.
กล้องรักษาความปลอดภัยถูกติ้ดตั้งไว้ในใจกลางเมือง

– Two people have been critically injured in an accident.
คนสองคนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุ

– Two of the suspects have been identified by witnesses.
ผู้ต้องสงสัยสองคนถูกระบุโดยพยาน (ชี้ตัว)

– He revealed that he had been in prison twice before.
เขาเปิดเผยว่าเขาเคยถูกจำคุกสองครั้งก่อนหน้านี้

– The minister had been invited to tour the new factory.
รัฐมนตรีได้รับเชิญให้ไปเยี่ยมชมโรงงานแห่งใหม่

– Scientists have been trying to solve this puzzle for years.
นักวิทยาศาสตร์พยายามไขปริศนานี้มาหลายปีแล้ว

– New discoveries have been made that support his theory.
มีการค้นพบใหม่ที่สนับสนุนทฤษฎีของเขา

– Copper has been mined here since the sixteenth century.
ทองแดงถูกขุดมาตั้งแต่ศตวรรษที่สิบหก

– We may never know what motivated him to kill his wife.
เราอาจไม่มีทางรู้ว่าอะไรกระตุ้นให้เขาฆ่าภรรยาของเขา(แรงจูงใจ)

– He has been with the club since it was first formed in 1972.
เขาอยู่กับสโมสรมาตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 1972

– Talks between the two countries have now been suspended.
การเจรจาระหว่างทั้งสองประเทศถูกระงับชั่วคราว

– I haven’t been informed as to whether he’s coming or not.
ฉันไม่ได้รับแจ้งว่าเขากำลังจะมาหรือไม่

– She’s been supporting herself since she was 18 years old.
เธอช่วยเหลือตัวเองมาตั้งแต่อายุ 18 ปี

– The protest may have been timed to embarrass the President.
การประท้วงนั้น อาจมีการกำหนดเวลา เพื่อทำให้ประธานาธิบดีอับอาย

– The vaccine has been licensed by the US Food and Drug Adminis.
วัคซีนได้รับอนุญาตจากองค์การอาหาร และยาของสหรัฐอเมริกา

– Clothes and blankets have been distributed among the refugees.
มีการแจกจ่ายเสื้อผ้าและผ้าห่มในหมู่ผู้ลี้ภัย

– He had been disqualified from driving on three previous occasions.
เขาเคยถูกตัดสิทธิ์จากการขับรถสามครั้งก่อนหน้านี้

– Thais were very disappointed and felt like they had been ripped off.
คนไทยรู้สึกผิดหวังมาก และเหมือนถูกหลอก

– Two suspects have been detained by the police for questioning.
ผู้ต้องสงสัยสองคน ถูกตำรวจควบคุมตัวไว้เพื่อสอบปากคำ

– Knowledge in the field of genetics has been developing very rapidly.
ความรู้ในด้านพันธุศาสตร์ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วมาก

– They had been shocked to hear that the hospital was closing down.
พวกเขาตกใจเมื่อได้ยินว่าโรงพยาบาลปิดตัวลง

– There has been a marked increase in trade between East and West.
มีการค้าขายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ระหว่างตะวันออกและตะวันตก

– Some of the people queuing for tickets had been there since dawn.
บางคนที่เข้าคิวรอซื้อตั๋วมาตั้งแต่เช้า

– A: He’s been married three times. B:Oh, really? I didn’t know that!
A: เขาแต่งงานมาสามครั้งแล้ว B: โอ้จริงเหรอฉันไม่รู้เรื่องนั้น!

– She realized she’d been fooling herself – he didn’t really love her at all.
เธอรู้ว่าเธอกำลังหลอกตัวเองเขาไม่ได้รักเธอเลย

– I think you’d better tell me exactly what’s been going on around here.
ฉันคิดว่าคุณควรบอกฉันอย่างชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่

– Three American journalists have been kidnapped by political extremists.
นักข่าวชาวอเมริกันสามคน ถูกลักพาตัวโดยกลุ่มหัวรุนแรงทางการเมือง

– It’s been raining for 3 days straight. I wonder when it will stop raining.
ฝนตกติดต่อกัน 3 วันแล้ว ฉันสงสัยว่ามันจะหยุดฝนตกเมื่อไหร่

– A: Why are you so busy? B: I’ve been procrastinating for a long time.
A: ทำไมคุณยุ่งมากล่ะ B: “ฉันผัดวันประกันพรุ่งมานานแล้ว

– She has been acclaimed for her leading roles in both theatre and film.
เธอได้รับการยกย่องจากบทบาทนำในละครเวทีและภาพยนตร์

– We’ve been kept awake all night by the noise.
เราถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาตลอดคืนโดยเสียงรบกวน/ เรานอนไม่หลับเพราะเสียงรบกวน

– I think I’m getting a cold or flu – I’ve been coughing and sneezing all day.
ฉันคิดว่าฉันเป็นหวัดหรือเป็นไข้หวัดใหญ่ – ฉันเคยไอและจามมาทั้งวัน

– He had been deceived by a young man claiming to be the son of a millionaire.
ชายหนุ่มถูกหลอกโดยอ้างว่าเป็นบุตรชายของเศรษฐี

– The driver, who had been taking drugs, crippled the young woman for life.
คนขับที่เสพยาเสพติดทำให้หญิงสาวพิการตลอดชีวิต

– The judges decided to exclude evidence which had been unfairly obtained.
ผู้พิพากษาตัดสินใจที่จะไม่รวมหลักฐานที่ได้รับอย่างไม่เป็นธรรม

– I slit along the seam of the cardboard wrapper where it had been taped over.
ฉันกรีดไปตามรอยแยกของกระดาษแข็งที่ติดทับด้วยเทปกาว

– Both politicians have been closely associated with the movement for some time.
นักการเมืองทั้งสองมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับขบวนการเคลื่อนไหวมาระยะหนึ่งแล้ว

– One woman claimed that she had been sexually harassed by a male manager.
ผู้หญิงคนหนึ่งอ้างว่าเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยผู้จัดการชาย

– The heating system has been programmed to maintain a constant temperature.
ระบบทำความร้อนได้รับการตั้งโปรแกรมให้รักษาอุณหภูมิคงที่

– We have been battling for years with very little resources to get something done.
เราต่อสู้กับหลายปี ซึ่งมีทรัพยากรน้อยมากที่จะทำอะไรให้เสร็จ

– The government’s reputation has already been harmed by a series of scandals.
ชื่อเสียงของรัฐบาลได้รับความเสียหายจากเรื่องอื้อฉาวมากมาย

– The crime appears to have been motivated by hatred.
อาชญากรรมดูเหมือนว่าได้รับแรงจูงใจจากความเกลียดชัง( motivate = แรงจูงใจให้กระทำ)

– If your house has been burgled, you shouldn’t touch anything until the police arrive.
หากบ้านของคุณถูกย่องเบา คุณไม่ควรแตะต้องสิ่งใดจนกว่าตำรวจจะมาถึง

– The exhibition has been timed to coincide with the publication of her new book.
นิทรรศการได้รับการกำหนดเวลา ให้ตรงกับการตีพิมพ์หนังสือเล่มใหม่ของเธอ

– Federal agents knew the family had been sheltering criminals in their home.
ตัวแทนของรัฐบาลกลาง รู้ว่าครอบครัวนั้นได้ปกปิดซ่อนตัวอาชญากรไว้ในบ้านของพวกเขา (ปกปิด)

– Certain chemicals have been banned because of their damaging effect on the environment.
สารเคมีบางชนิดถูกแบนเนื่องจากมีผลเสียต่อสภาพแวดล้อม

– They haven’t been arrested although they just attack citizens in front of the riot police.
พวกเขาไม่ได้ถูกจับกุมแม้ว่าพวกเขาจะทำร้ายประชาชนต่อหน้าตำรวจปราบจลาจล

– A: Do you know how much they are paying her?
B: I don’t know. But I bet it must have been a good offer, or she wouldn’t have accepted it.
A: คุณรู้ไหมว่าพวกนั้นจ่ายเงินให้เธอเท่าไหร่
B: ฉันไม่รู้ แต่ฉันคิดว่ามันต้องเป็นข้อเสนอที่ดีแน่ๆ ไม่เช่นนั้นเธอคงไม่ยอมรับข้อเสนอหรอก

– He had been trying to rescue a young woman from an arranged marriage to an elderly relative.
เขาพยายามช่วยเหลือหญิงสาวคนหนึ่ง จากการแต่งงานที่จัดให้กับญาติผู้สูงอายุ

– The photo shows a triad is smoking in front of police after attacking others. He has not been arrested!
ภาพนี้แสดงกลุ่มคนมือที่สาม กำลังสูบบุหรี่ต่อหน้าตำรวจหลังจากโจมตีผู้อื่น เขาไม่ได้ถูกจับกุม!

– Present perfect Passive S + have/has++ V3- Present perfect continuous Active S + have/has ++ Ving- Present perfect continuous Passive S + have/has ++ being + V3- Past perfect Passive S + had ++ V3- Past perfect continuous Active S + had ++ Ving- Past perfect continuous Passive S + had ++ being + V3- Future perfect Passive S + will + have+ V3- Future perfect continuous Active S + will have ++ Ving- Future perfect continuous Passive S + will have ++ being + V3- I havemisunderstood.ฉันโดนเข้าใจผิด- Our car hadtowed away.รถของเรา ถูกลากจูงออกไป- All the votes havecounted.คะแนนทั้งหมดได้รับการนับแล้ว- She’sskipping lessons all year.เธอข้ามบทเรียนมาทั้งปี- She sounded like she’dcrying.ฟังดูแล้วเหมือนเธอกำลังร้องไห้- There hada heavy fall of snow.หิมะตกลงมาอย่างหนัก- The telephone wires hadcut.สายโทรศัพท์นั้นถูกตัดแล้ว- Alex has alwaysa bit of a rebel.อเล็กซ์เป็นคนหัวดื้อนิดหน่อย- She is the girl I’vedreaming of.เธอเป็นผู้หญิงที่ผมฝันถึงมานาน- Has anythingtaken (= stolen)?มีสิ่งใดถูกนำไป (= ถูกขโมย)- Lately, I’vespending a lot of money.ช่วงนี้ฉันใช้จ่ายเงินเยอะ- Jane’sstung. She’s going into shock.เจนถูกผึ้งต่อย เธอกำลังจะช็อค- Have you everstruck by lightning?คุณเคยถูกฟ้าผ่าไหม- I’veworking in the garden all day.ฉันทำงานในสวนมาทั้งวัน- I suddenly realized that I’dtricked.ฉันรู้ทันทีว่าฉันถูกหลอก- He hasbattling against the illness.เขาต่อสู้กับความเจ็บป่วย- I broke the vase I haddusting.ฉันทำแจกันแตก ก็เลยต้องเช็ดฝุ่นเศษแจกัน- He’sa cripple since the car accident.เขาเป็นคนพิการมาตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์- Have you everinto a forbidden area?คุณเคยเข้าสถานที่ต้องห้ามหรือเปล่า- His life haswrecked by the tragedy.ชีวิตของเขาพังทลายลงด้วยโศกนาฏกรรม- The truck hadburning for some time.รถบรรทุกถูกไฟไหม้มาระยะหนึ่งแล้ว- The town haswrecked by the bombing.เมืองถูกทำลายโดยการทิ้งระเบิด- Her hair hadsquashed down by her hat.ผมของเธอถูกหมวกกดแบน- All her possessions hadtaken from her.สมบัติทั้งหมดของเธอถูกพรากไปจากเธอ- This man haslet go.ชายคนนี้โดนไล่ออก(let go = fired = โดนไล่ออก)- The morning mail has justdelivered.จดหมายตอนเช้าได้ถูกส่งไปแล้ว- The company hadvery badly managed.บริษัท มีการจัดการที่แย่มาก- This area hasmined for over 300 years.พื้นที่นี้ถูกขุดมานานกว่า 300 ปีแล้ว- All sale items haveheavily discounted.สินค้าทุกรายการ ลดราคาลงมาก- He’sin jail for three months already.เขาติดคุกมาสามเดือนแล้ว- The list of winners has justreleased.รายชื่อผู้ชนะได้รับการเผยชื่อแล้ว (เผย)- By Sunday, electricity hadrestored.ภายในวันอาทิตย์ ไฟฟ้าจะสามารถใช้ได้ปกติ- Nobody has yetdesignated as the leader.ยังไม่มีใครถูกกำหนดให้เป็นผู้นำ- Asia’s economy hascrippled by inflation.เศรษฐกิจของเอเชียได้รับความเสียหายจากภาวะเงินเฟ้อ- Have youwatching the election campaign?คุณเคยดูรณรงค์การเลือกตั้งหรือเปล่า- A load of food hadtrodden into the carpet.อาหารจำนวนหนึ่งถูกเหยียบลงบนพรม- The rule hasabrogated by mutual consent.กฎถูกยกเลิกโดยความยินยอมร่วมกัน- The house hadseverely damaged by fire.บ้านได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากไฟไหม้- The road hasdug up in order to lay cables.ถนนถูกขุดขึ้นเพื่อวางสายเคเบิล- He’sbanned from driving for six months.เขาถูกห้ามขับรถเป็นเวลาหกเดือน- She hasdesignated to organize the meeting.เธอได้รับมอบหมายให้จัดการประชุม- I’vepractising hard for the piano recital.ฉันฝึกซ้อมอย่างหนัก เพื่อการแสดงเปียโน- He’sacting strangely ever since his mom died.เขาแสดงท่าทางแปลก ๆ นับตั้งแต่แม่ของเขาเสียชีวิต- Has the newscommunicated to the staff yet?มีการแจ้งข่าวให้พนักงานทราบหรือไม่- He hadshot in the back while trying to escape.เขาถูกยิงที่หลังขณะพยายามหลบหนี- There hasa great improvement in her work.มีการปรับปรุงที่ดีในการทำงานของเธอ- He ought not to havelicensed to fly a plane.เขาไม่ควรได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องบิน- The bottom of the water tank hadpunctured.ด้านล่างของถังเก็บน้ำถูกเจาะ- Our exam haspostponed until next Monday.การสอบของเราถูกเลื่อนออกไปจนถึงวันจันทร์หน้า- The fox cub hadpecked to death by crows.ลูกสุนัขจิ้งจอกถูกจิกตายโดยฝูงกา- I own that I have notworking very hard.ฉันยอมรับว่า ฉันไม่ได้ทำงานหนักมาก- The police haveobserving his movements.ตำรวจเฝ้าสังเกตการเคลื่อนไหวของเขา- She knew she’dtricked, but it was too late.เธอรู้ว่าเธอถูกหลอก แต่มันก็สายเกินไป- The poem would havebetter if it rhymed.บทกวีน่าจะดีกว่านี้ ถ้ามันคล้องจองกัน- A lot of money hascommitted to this project.เงินจำนวนมากถูกกำหนดมาเพื่อโครงการนี้- I’vesaving all year to pay for our holiday.ฉันเก็บหอมรอมริบตลอดทั้งปีเพื่อจ่ายสำหรับวันหยุดของเรา- He hasassociated with some dubious characters.เขาเกี่ยวข้องกับตัวละครที่น่าสงสัย- What have youdoing today, anything interesting?วันนี้คุณทำอะไร มีอะไรน่าสนใจบ้าง- A hundred miles of new railway track havelaid.มีการวางรางรถไฟใหม่หลายร้อยไมล์- I went to Paris last summer. Have you everthere?ฉันไปปารีสเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้ว คุณเคยไปที่นั่นไหม- He later confessed that he hadinvolved in the attack.ภายหลังเขาสารภาพว่าเขามีส่วนร่วมในการโจมตี- The date of the court case has not yetdetermined.วันพิจารณาคดีของศาล ยังไม่ได้กำหนด- Police said that the child hadbeaten with a stick.ตำรวจบอกว่าเด็กถูกทุบตีด้วยไม้- Many buildings and cars haddamaged in the blast.อาคารและรถยนต์จำนวนมากได้รับความเสียหายจากการระเบิด- Half the world’s rainforests have alreadydestroyed.ป่าฝนครึ่งหนึ่งของโลกถูกทำลายไปแล้ว- For ten years he hasfighting to prove his innocence.เป็นเวลาสิบปีที่ เขาต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขา- A suspect hasdetained by the police for questioning.ผู้ต้องสงสัยคนหนึ่ง ถูกตำรวจควบคุมตัวไว้เพื่อสอบปากคำ- The press haddeliberately excluded from the event.สำนักข่าวนั้นถูกกันออกจากงาน โดยเจตนา- These costs haveexcluded from our calculations.ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่รวมอยู่ในการคำนวณของเรา- Security cameras haveinstalled in the city centre.กล้องรักษาความปลอดภัยถูกติ้ดตั้งไว้ในใจกลางเมือง- Two people havecritically injured in an accident.คนสองคนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุ- Two of the suspects haveidentified by witnesses.ผู้ต้องสงสัยสองคนถูกระบุโดยพยาน (ชี้ตัว)- He revealed that he hadin prison twice before.เขาเปิดเผยว่าเขาเคยถูกจำคุกสองครั้งก่อนหน้านี้- The minister hadinvited to tour the new factory.รัฐมนตรีได้รับเชิญให้ไปเยี่ยมชมโรงงานแห่งใหม่- Scientists havetrying to solve this puzzle for years.นักวิทยาศาสตร์พยายามไขปริศนานี้มาหลายปีแล้ว- New discoveries havemade that support his theory.มีการค้นพบใหม่ที่สนับสนุนทฤษฎีของเขา- Copper hasmined here since the sixteenth century.ทองแดงถูกขุดมาตั้งแต่ศตวรรษที่สิบหก- We may never know what motivated him to kill his wife.เราอาจไม่มีทางรู้ว่าอะไรกระตุ้นให้เขาฆ่าภรรยาของเขา(แรงจูงใจ)- He haswith the club since it was first formed in 1972.เขาอยู่กับสโมสรมาตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 1972- Talks between the two countries have nowsuspended.การเจรจาระหว่างทั้งสองประเทศถูกระงับชั่วคราว- I haven’tinformed as to whether he’s coming or not.ฉันไม่ได้รับแจ้งว่าเขากำลังจะมาหรือไม่- She’ssupporting herself since she was 18 years old.เธอช่วยเหลือตัวเองมาตั้งแต่อายุ 18 ปี- The protest may havetimed to embarrass the President.การประท้วงนั้น อาจมีการกำหนดเวลา เพื่อทำให้ประธานาธิบดีอับอาย- The vaccine haslicensed by the US Food and Drug Adminis.วัคซีนได้รับอนุญาตจากองค์การอาหาร และยาของสหรัฐอเมริกา- Clothes and blankets havedistributed among the refugees.มีการแจกจ่ายเสื้อผ้าและผ้าห่มในหมู่ผู้ลี้ภัย- He haddisqualified from driving on three previous occasions.เขาเคยถูกตัดสิทธิ์จากการขับรถสามครั้งก่อนหน้านี้- Thais were very disappointed and felt like they hadripped off.คนไทยรู้สึกผิดหวังมาก และเหมือนถูกหลอก- Two suspects havedetained by the police for questioning.ผู้ต้องสงสัยสองคน ถูกตำรวจควบคุมตัวไว้เพื่อสอบปากคำ- Knowledge in the field of genetics hasdeveloping very rapidly.ความรู้ในด้านพันธุศาสตร์ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วมาก- They hadshocked to hear that the hospital was closing down.พวกเขาตกใจเมื่อได้ยินว่าโรงพยาบาลปิดตัวลง- There hasa marked increase in trade between East and West.มีการค้าขายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ระหว่างตะวันออกและตะวันตก- Some of the people queuing for tickets hadthere since dawn.บางคนที่เข้าคิวรอซื้อตั๋วมาตั้งแต่เช้า- A: He’smarried three times. B:Oh, really? I didn’t know that!A: เขาแต่งงานมาสามครั้งแล้ว B: โอ้จริงเหรอฉันไม่รู้เรื่องนั้น!- She realized she’dfooling herself – he didn’t really love her at all.เธอรู้ว่าเธอกำลังหลอกตัวเองเขาไม่ได้รักเธอเลย- I think you’d better tell me exactly what’sgoing on around here.ฉันคิดว่าคุณควรบอกฉันอย่างชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่- Three American journalists havekidnapped by political extremists.นักข่าวชาวอเมริกันสามคน ถูกลักพาตัวโดยกลุ่มหัวรุนแรงทางการเมือง- It’sraining for 3 days straight. I wonder when it will stop raining.ฝนตกติดต่อกัน 3 วันแล้ว ฉันสงสัยว่ามันจะหยุดฝนตกเมื่อไหร่- A: Why are you so busy? B: I’veprocrastinating for a long time.A: ทำไมคุณยุ่งมากล่ะ B: “ฉันผัดวันประกันพรุ่งมานานแล้ว- She hasacclaimed for her leading roles in both theatre and film.เธอได้รับการยกย่องจากบทบาทนำในละครเวทีและภาพยนตร์- We’vekept awake all night by the noise.เราถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาตลอดคืนโดยเสียงรบกวน/ เรานอนไม่หลับเพราะเสียงรบกวน- I think I’m getting a cold or flu – I’vecoughing and sneezing all day.ฉันคิดว่าฉันเป็นหวัดหรือเป็นไข้หวัดใหญ่ – ฉันเคยไอและจามมาทั้งวัน- He haddeceived by a young man claiming to be the son of a millionaire.ชายหนุ่มถูกหลอกโดยอ้างว่าเป็นบุตรชายของเศรษฐี- The driver, who hadtaking drugs, crippled the young woman for life.คนขับที่เสพยาเสพติดทำให้หญิงสาวพิการตลอดชีวิต- The judges decided to exclude evidence which hadunfairly obtained.ผู้พิพากษาตัดสินใจที่จะไม่รวมหลักฐานที่ได้รับอย่างไม่เป็นธรรม- I slit along the seam of the cardboard wrapper where it hadtaped over.ฉันกรีดไปตามรอยแยกของกระดาษแข็งที่ติดทับด้วยเทปกาว- Both politicians haveclosely associated with the movement for some time.นักการเมืองทั้งสองมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับขบวนการเคลื่อนไหวมาระยะหนึ่งแล้ว- One woman claimed that she hadsexually harassed by a male manager.ผู้หญิงคนหนึ่งอ้างว่าเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยผู้จัดการชาย- The heating system hasprogrammed to maintain a constant temperature.ระบบทำความร้อนได้รับการตั้งโปรแกรมให้รักษาอุณหภูมิคงที่- We havebattling for years with very little resources to get something done.เราต่อสู้กับหลายปี ซึ่งมีทรัพยากรน้อยมากที่จะทำอะไรให้เสร็จ- The government’s reputation has alreadyharmed by a series of scandals.ชื่อเสียงของรัฐบาลได้รับความเสียหายจากเรื่องอื้อฉาวมากมาย- The crime appears to havemotivated by hatred.อาชญากรรมดูเหมือนว่าได้รับแรงจูงใจจากความเกลียดชัง( motivate = แรงจูงใจให้กระทำ)- If your house hasburgled, you shouldn’t touch anything until the police arrive.หากบ้านของคุณถูกย่องเบา คุณไม่ควรแตะต้องสิ่งใดจนกว่าตำรวจจะมาถึง- The exhibition hastimed to coincide with the publication of her new book.นิทรรศการได้รับการกำหนดเวลา ให้ตรงกับการตีพิมพ์หนังสือเล่มใหม่ของเธอ- Federal agents knew the family hadsheltering criminals in their home.ตัวแทนของรัฐบาลกลาง รู้ว่าครอบครัวนั้นได้ปกปิดซ่อนตัวอาชญากรไว้ในบ้านของพวกเขา (ปกปิด)- Certain chemicals havebanned because of their damaging effect on the environment.สารเคมีบางชนิดถูกแบนเนื่องจากมีผลเสียต่อสภาพแวดล้อม- They haven’tarrested although they just attack citizens in front of the riot police.พวกเขาไม่ได้ถูกจับกุมแม้ว่าพวกเขาจะทำร้ายประชาชนต่อหน้าตำรวจปราบจลาจล- A: Do you know how much they are paying her?B: I don’t know. But I bet it must havea good offer, or she wouldn’t have accepted it.A: คุณรู้ไหมว่าพวกนั้นจ่ายเงินให้เธอเท่าไหร่B: ฉันไม่รู้ แต่ฉันคิดว่ามันต้องเป็นข้อเสนอที่ดีแน่ๆ ไม่เช่นนั้นเธอคงไม่ยอมรับข้อเสนอหรอก- He hadtrying to rescue a young woman from an arranged marriage to an elderly relative.เขาพยายามช่วยเหลือหญิงสาวคนหนึ่ง จากการแต่งงานที่จัดให้กับญาติผู้สูงอายุ- The photo shows a triad is smoking in front of police after attacking others. He has notarrested!ภาพนี้แสดงกลุ่มคนมือที่สาม กำลังสูบบุหรี่ต่อหน้าตำรวจหลังจากโจมตีผู้อื่น เขาไม่ได้ถูกจับกุม!

See also  Why can't some birds fly? - Gillian Gibb | any ตามด้วย


Past simple VS Past continuous ใช้กับอดีตทั้งคู่ แต่ใช้ต่างกันยังไง | Eng ลั่น [by We Mahidol]


Past simple กับ Past continuous ใช้กับอดีตทั้งคู่ แต่ใช้ต่างกันยังไง?
หลายคนมักสับสนกับ 2 tense นี้
Past simple ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต เช่น I studied for exams.
Past Continuous ใช้เฉพาะเจาะจงเวลา เน้นความต่อเนื่องของเหตุหารณ์ เช่น I was studying for exams.
วันนี้พี่คะน้า รุ่นพี่วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล จะมาสรุปความแตกต่างให้ทุกคนฟังแบบเข้าใจง่าย ไปดูกัน
WeMahidol Mahido Engลั่น PastSimple PastContinuous
YouTube : We Mahidol
Facebook : http://www.facebook.com/wemahidol
Instagram : https://www.instagram.com/wemahidol/
Twitter : https://twitter.com/wemahidol
TikTok : https://www.tiktok.com/@wemahidol
มหาวิทยาลัย มหิดล Mahidol University : https://www.mahidol.ac.th/th/
Website : https://channel.mahidol.ac.th/

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Past simple VS Past continuous ใช้กับอดีตทั้งคู่ แต่ใช้ต่างกันยังไง | Eng ลั่น [by We Mahidol]

10 Years from Now – The Future Perfect Tense


The Future Perfect is a verb tense used for actions that will be completed before some other point in the future. Learn how to use it correctly in this video. There are many examples that will make it easier for you to understand this tense.

10 Years from Now - The Future Perfect Tense

The past perfect tense – 6 Minute Grammar


Learn English Grammar with 6 Minute Grammar from BBC Learning English! In this episode, it’s time to learn a useful tense for telling stories – the past perfect tense. In fact, you could say it’s perfect for stories!
For more information: http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/intermediate/unit7/session2
Chapters:
0:00 Introduction
0:10 The past perfect
2:30 Listening tips
3:37 Quiz
If you found this useful, you might also enjoy:
The Past Simple and Past Perfect Tenses: https://youtu.be/8c20lS2t8f0
The Past Perfect Gameshow: https://youtu.be/05HXVE05vjg
The Past Perfect Continuous Tense: https://youtu.be/YXXtNR7JCzY
BBCLearningEnglish Grammar 6MinuteGrammar

The past perfect tense - 6 Minute Grammar

Ep 17 Tense : เจาะลึก Future Perfect Continuous Tense ( S + will have been +V.ing )


Future Perfect Continuous Tense ( S + will have been +V.ing )
Future : อนาคต
Perfect : เชื่อม 2 ช่วงเวลา
Continuous : เหตุการณ์ต่อเนื่อง กำลังดำเนินอยู่
การใช้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (อาจจะอดีต หรือ ปัจจุบัน) ดำเนินเรื่อยมา จนถึงเวลาที่เรากำหนดไว้ในอนาคต ว่าเป็นจุดที่จบลง เช่น
At 6 o’clock, she will have been sleeping for 8 hours. เมื่อถึง 6 โมง เค้าจะนอนครบ 8 ชั่วโมง
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้
ติดตาม Facebook และ Instagram : The Happy Time with Q
หากผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะ 😀

Ep 17 Tense :  เจาะลึก Future Perfect Continuous Tense ( S + will have been +V.ing )

Past continuous tense in English


Learn the past continuous tense in English.

Past continuous tense in English

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ตัวอย่างประโยค future perfect continuous tense

Leave a Reply

Your email address will not be published.