Skip to content
Home » [Update] | อบรม บัญชี เบื้องต้น – NATAVIGUIDES

[Update] | อบรม บัญชี เบื้องต้น – NATAVIGUIDES

อบรม บัญชี เบื้องต้น: คุณกำลังดูกระทู้

Customer Acquisition Strategies in Service Industry Course outline

Customer Acquisition Strategies in Service IndustryCourse outline By Thanaphat Tammakanyakoon #We are developing our case study pages and would welcome any further examples, showing the difference Customer Service Excellence has made to your organization

See also  [Update] การเขียนจดหมาย อีเมล ภาษาอังกฤษ ประโยคจำเป็น รวมประโยคสำเร็จรูป ตัวอย่างประโยค | decorations แปลว่า - NATAVIGUIDES


[Update] | อบรม บัญชี เบื้องต้น – NATAVIGUIDES

Customer Acquisition Strategies in Service Industry Course outline

Customer Acquisition Strategies in Service IndustryCourse outline By Thanaphat Tammakanyakoon #We are developing our case study pages and would welcome any further examples, showing the difference Customer Service Excellence has made to your organization#การจัดทำงบการเงินรวม #การปิดบัญชีลาแอส ปี 2564


เพื่อประกอบการปฏิบัติงาน คลิป วิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

See also  วิธีการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายด้วยตัวเอง | สอนทำบัญชีอย่างง่าย EP.1 | วิธี ทํา สมุด รายรับ รายจ่าย

#การจัดทำงบการเงินรวม #การปิดบัญชีลาแอส ปี 2564

EP1 : วิชาการบัญชีเบื้องต้น เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี


สื่อการสอนออนไลน์ วิชา การบัญชีเบื้องต้น 202001002
หน่วยที่1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญพิชญ์
ดูคลิปถัดไป
chapter2 : https://www.youtube.com/watch?v=_Q6omBi8tJQ\u0026list=PLA2OaI6LxZeRDgDTr8KAxSQomWsDbKpw5\u0026index=2
chapter3_1/2 : https://www.youtube.com/watch?v=oMvBv3QsRUo\u0026list=PLA2OaI6LxZeRDgDTr8KAxSQomWsDbKpw5\u0026index=3
chapter3_1/2 : https://www.youtube.com/watch?v=Swynw7RorgU
chapter3 กิจกรรมเสริม : https://www.youtube.com/watch?v=y3IwauGv5aA\u0026list=PLA2OaI6LxZeRDgDTr8KAxSQomWsDbKpw5\u0026index=5
chapter4 : https://www.youtube.com/watch?v=y3IwauGv5aA\u0026list=PLA2OaI6LxZeRDgDTr8KAxSQomWsDbKpw5\u0026index=5
จัดทำโดย : กมลชนก อรัญสาร (ครูโมเม)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทำบัญชี สำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ
2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทำบัญชี สำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ
2. ปฏิบัติงานบัญชีสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายวตัถุประสงค์ และประโยชน์ของการบัญชี ข้อสมมติทางบญัชี ความหมายของสินทรัพยห์นี้สิน และส่วนของเจ้าของ ตามกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน สมการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้าการบันทึกรายการค้าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียวในสมุดรายวันทั่วไป สมุดเงินสด 2 ช่อง ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการ ชนิด 6 ช่อง งบการเงินปรับปรุง ปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี
สื่อที่ใช้ร่วมกับการเรียน ได้แก่ หนังสือเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น

See also  คนปลูกบ้าน : เขียนสัญญาก่อสร้างยังไง ให้ครอบคลุมที่สุด | ตัวอย่างสัญญาจ้างฟรีแลนซ์

EP1 : วิชาการบัญชีเบื้องต้น เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี

EP1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี


EP1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี

วิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 ตอน สินค้าคงเหลือปลายงวดและต้นทุนสินค้าที่ขาย


วิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 ตอน สินค้าคงเหลือปลายงวดและต้นทุนสินค้าที่ขาย
ครู จันทร์เพ็ญ โชคธนานุกูล
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

วิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 ตอน สินค้าคงเหลือปลายงวดและต้นทุนสินค้าที่ขาย

ติวพื้นฐาน วิชาACC1102 การบัญชีขั้นต้น 2


👉 ติวบัญชี​ ม.รามคำแหง ภาค 2/2562
👉 ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี ม.รามคำแหง
👉 สั่งซื้อคอร์สติวบัญชี ภาค 1/63 ติวสด/ชมถ่ายทอดสด ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (พร้อมระบบดูทบทวนย้อนหลัง)
👉 สมัครติวได้ที่ https://www.tuinationline.com/
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👉 ติดต่อ: สถาบันติวเนติออนไลน์​ ซ.รามคำแหง 43/1
👉 โทร. 0855529560
👉 Line : @Tuinationline หรือ
👉 https://lin.ee/rqBhgiQ​

ติวพื้นฐาน วิชาACC1102 การบัญชีขั้นต้น 2

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ อบรม บัญชี เบื้องต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *