Home » [Update] หลักการใช้ Present Continuous Tense ง่ายๆ ถ้าเข้าใจเรื่อง is am are – NSRU BLOG | การใช้ present continuous tense – NATAVIGUIDES

[Update] หลักการใช้ Present Continuous Tense ง่ายๆ ถ้าเข้าใจเรื่อง is am are – NSRU BLOG | การใช้ present continuous tense – NATAVIGUIDES

การใช้ present continuous tense: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Present Continuous Tense หรือ Present Progressive Tense สรุปง่ายๆ  คือ เป็นเท็นส์ที่ใช้บอกการกระทำที่กำลังเกิดขึ้น หรือการกระทำที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นการวางแผนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

present continuous tense

Table of Contents

♦ Present Continuous Tense

Present Continuous Tense (Tense ปัจจุบันกำลังทำ)

 •  Present  เพร๊เซินท= ปัจจุบัน
 • Continuous คอนทินิวอัส = ต่อเนื่อง

Present Continuous Tense มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งคือ Present Progressive Tense

♦โครงสร้าง present continuous tense

S + IS, AM, ARE + V ING

ประธาน + IS, AM, ARE + กริยาเติม ING

IameatingHe, She, It, A catiseatingYou, We, They, Catsareeating

◊ หลักการใช้ present continuous tense

◊ หลักการแปล ให้แปลรวบ is am are กับกริยาที่เติม ing ว่า ” กำลัง….”

1. ใช้กล่าวเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นขณะที่พูดอยู่ หรือในระหว่างอาทิตย์นั้น เดือนนั้นก็ได้ ซึ่งอาจจะมีคำเหล่านี้อยู่ด้วยก็ได้

⇒ now / right now  ตอนนี้
⇒ at the moment  ตอนนี้

 • am studying  hard, John.
  ฉันกำลังเรียนหนักนะ จอห์น (ไม่ใช่ขณะนี้ แต่เป็นในช่วงนี้)
 • Most students are using mobile phones.
  นักเรียนส่วนใหญ่กำลัง(นิยม)ใช้โทรศัพท์มือถือ (ไม่ใช่ขณะนี้ แต่เป็นปัจจุบันนี้)
 • He is driving a car.
  เขากำลังขับรถ
 • She‘s eating an apple.
  หล่อนกำลังกินแอปเปิ้ล
 • It is raining at the moment.
  มันกำลังฝนตกขณะนี้ (ฝนกำลังตก)
 • A cat is sleeping in the room.
  แมวกำลังนอนหลับในห้อง
 • You are sitting on my book.
  คุณกำลังนั่งบนหนังสือของฉัน
 • We are running right now.
  พวกเรากำลังวิ่งขณะนี้
 • They are going to school.
  พวกเขากำลังไปโรงเรียน

2. ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต (แน่ๆ) และมักจะมีคำที่บ่งบอกอนาคตกำกับอยู่ด้วย

⇒ this evening เย็นนี้
⇒ tonight คืนนี้
⇒ tomorrow พรุ่งนี้
⇒ this weekend สุดสัปดาห์นี้
⇒ next  week สัปดาห์หน้า
⇒ next month เดือนหน้า
⇒ next year ปีหน้า
…..และอื่นๆ

 • I’m studying English this weekend.
  ผมกำลังจะเรียนภาษาอังกฤษสุดสัปดาห์นี้ (เรียนแน่เพราะจ่ายเงินแล้ว)
 • She is going to the market tomorrow.
  หล่อนกำลังจะไปตลาดวันพรุ่งนี้ (ของหมด ต้องไปซื้อ)
 • He‘s coming to my house for lunch this Friday.
  เขากำลังจะมาบ้านผมเพื่อ(กิน)อาหารเที่ยงในวันศุกร์นี้
 • We‘re moving to New York next year.
  พวกเรากำลังจะย้ายไปนิวยอร์คปีหน้า
 • They are seeing the doctor next month.
  พวกเขากำลังจะพบหมอเดือนหน้า (ไม่ได้แปลว่าเห็น)
See also  [Update] แปลเพลง Forever With You By Decyfer Down > Blog: MULEE & MOEI ♚ | with you แปลว่า - NATAVIGUIDES

» ตัวอย่างประโยคคำถาม

 • Is he driving a car?
  เขากำลังขับรถใช่ไหม
  yes, he is./ No, he isn’t. ใช่/ ไม่ใช่
 • Is she eating an apple?
  หล่อนกำลังกินแอปเปิ้ลใช่ไหม
  Yes, she is. / No, she isn’t. ใช่/ ไม่ใช่
 • Is it raining at the moment?
  มันกำลังฝนตกขณะนี้ใช่ไหม
  Yes, it is./ No, it isn’t. ใช่/ ไม่ใช่
 • Is a cat sleeping in the room?
  แมวกำลังนอนหลับในห้องใช่ไหม
  Yes, it is./ No, it isn’t. ใช่/ ไม่ใช่

» ตัวอย่างประโยคปฏิเสธ

 • You‘re sitting on my book.
  คุณไม่ได้กำลังนั่งบนหนังสือของฉัน
 • We‘re not running right now.
  พวกเราไม่ได้กำลังวิ่งขณะนี้
 • They‘re not going to school?
  พวกเขาไม่ได้กำลังไปโรงเรียน

» ตัวอย่างประโยค Wh-questions

 • What are doing? คุณกำลังทำอะไร
  I’m walking. ฉันกำลังเดิน
 • Who is taking. ใครกำลังพูด
  Jo is talking. โจกำลังพูด
 • Where are you going? คุณกำลังไปไหน
  I’m going home. ฉันกำลังกลับบ้าน
 • How are you doing? สบายดีไหม
  I’m good. สบายดี
 • Why is she crying? หล่อนร้องให้ทำไม
  Her cat is dead. แมวของหล่อนตาย

♦ Time Line เส้นเวลา

หลังจากที่ได้อ่านหลักการใช้แล้ว ทีนี้มาดูไทม์ไลน์กันว่าจะเป็นจริงอย่างที่บอกไว้หรือไหม่ ทีบอกว่า tense นี้ใช้บอกกล่าวเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น

 • สีดำคือ อดีตที่หมองหม่น
 • สีส้มคือปัจจุบันที่สดใส
 • สีชมพู คือ อนาคตที่เรืองรองผ่องอำไพ
 • ลูกศรสีขาวไซร้คือเหตุการณ์ (ณ ตอนนี้)
 • เส้นประหมายถึงระยะเวลาสั้นๆ (สำหรับ Continuous Tense)
 • เส้นประสีขาวคือช่วงระยะเวลาที่เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว
 • เส้นประสีเหลืองคือช่วงระยะเวลาที่เหตุการณ์ที่ยังดำเนินต่อไป

ให้สังเกตุที่ลูกศรนะครับ มันคือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นขณะนั้น มีตัวเดียวนะครับ นั่นหมายความว่าเป็นเหตุการที่เรากำลังพบเจออยู่ ส่วนเส้นประสีเหลืองนั้นหมายถึงระยะเวลาของเหตุการณ์

♦ A girl is running now. ขณะนี้เด็กคนหนึ่งกำลังวิ่ง

ถ้าดูจากเส้นเวลาแล้วสามารถเดาได้ว่า วิ่งมาพักหนึ่งแล้ว (ประสีขาว) ตอนนี้กำลังวิ่งอยู่ (ลูกศรสีขาว) และน่าจะวิ่งต่ออีกสักพักคงอยุดแน่นอน (ประสีเหลือง)

ระยะเวลาของเหตุการณ์ใน Present Continuous  Tense นานแค่ไหน ตรงนี้ขอให้นักเรียนทำความเข้าใจว่ามันเป็น ระยะเวลาสั้นๆของเหตุการณ์ อาจจะสักสิบนาที ยี่สิบนาทีหรือสามสิบนาที เพราะถ้าจะพูดถึงเหตุการที่เกิดขึ้นนานๆ ตั้งแต่เป็นชั่วโมงขึ้นไปเนี่ย จะใช้   perfect กับ   perfect continuous แทน เพราะสอง tense ดังกล่าวจะมีการระบุเวลาด้วยว่ากี่ชั่วโมง กี่วัน กี่เดือน หรือกี่ปีเป็นต้น

Continuous Tense ไม่ว่าจะเป็น Past Continuous Tense (อดีต) Present Continuous Tense (ปัจจุบัน )หรือ Future Continuous Tense (อนาคต) ก็ดี หมายถึงเหตการณ์ที่เกิดไม่นานเท่าไหร่

มีน้องถามสงสัยว่า past simple and past continuous ต่างกันตรงไหน มันก็ต่างกันตรงที่ past simple เหตุการณ์จบไปแล้วในอดีต ในขณะที่ past continuous เหตุการณ์กำลังดำเนินอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งในอดีต

สรุปว่าถ้านักเรียนต้องการสื่อเรื่องราวอะไรสักอย่าง ที่เป็น “เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น ณ ตอนนั้น” ให้ใช้โครงสร้าง
ประธาน + is am are + กริยาช่องที่ 1 เติม ing

ขอบคุณบทความจาก: https://ภาษาอังกฤษออนไลน์.com/หลักการใช้-is-am-are-การเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นปฏิเสธ-คำถาม/

[Update] การใช้ Tenses : Present Simple Tense/ Present Continuous Tense | การใช้ present continuous tense – NATAVIGUIDES

สวัสดีนักเรียนชั้นม.2 ที่น่ารักทุกคน วันนี้เราจะไปดู “การใช้ Tenses : Present simple/ Present Continuous
พร้อมทั้งตัวอย่างสถานการณ์ใกล้ตัว หากพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย

ทบทวน Present Simple Tense

 

บรรยายตนเอง

 

 

ความหมาย:
Present แปลว่า ปัจจุบัน ดังนั้น Present Simple Tense
จึงเป็นประโยคที่มี โครงสร้างแบบง่าย ๆ ธรรมดา ที่พูดถึงเหตุการณ์ในปัจจุบัน (Present) นั่นเองค่า
โดยมีลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

 • ใช้เพื่อพูดถึงความเป็นจริงในชีวิตประจำวัน หรือความเป็นจริงตามธรรมชาติ เช่น

  The sun rises in the east.

แปล ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก

 

 •  ใช้เพื่อพูดถึงเหตุการณ์ นิสัย เช่น

    I eat rice every morning. หรือ I have rice every morning.

แปล ฉันกินข้าวทุกเช้า

 

See also  [NEW] ดูหนังฟรี หนังใหม่ 2021 ดูหนังออนไลน์ 123HD ดูซีรี่ส์ Netflix | หนัง แฮ รี่ พอ ต เตอร์ 4 - NATAVIGUIDES

รูปประโยคของ Present Simple Tense

บรรยายตนเอง

 

 1. ประโยคบอกเล่า

โครงสร้างของประโยคบอกเล่า :  Subject + Verb.1 + Object + (คำบอกเวลา)

ทั้งนี้คำกริยาช่องที่ 1 นั้นจะมีการเติม s หรือ es ถ้าหากประธานของประโยคเป็นเอกพจน์ (He, She, It) แต่ถ้าประธานเป็น I, You หรือประธานพหูพจน์ (You (หลายคน), We, They) ให้คงรูปคำกริยานั้น ๆ ไว้เช่นเดิม เช่น

 

Jimmy goes to school everyday.

แปล จิมมี่ไปโรงเรียนทุกวัน

They enjoy walking their dog every evening.
แปล พวกเขาชื่นชอบการพาสุนัขไปเดินเล่นช่วงเย็นของทุกๆวัน

**ประโยคนี้ประธานคือ They เป็นพหูพจน์ กริยาคือ enjoy จึงไม่ต้องเติม s หรือ es ที่ท้ายกริยา

 

ข้อสังเกต : หลักการเติม s,es นั้นง่ายนิดเดียว คือ คำกริยาที่ลงท้ายด้วย sh, ch, o, s, ss, x, z ให้เติม es
เมื่อประธานของประโยคเป็นเอกพจน์ (He, She, It) เช่น

 

He washes his motorbike every week.
เขา (ผู้ชาย) ล้างรถมอเตอร์ไซค์ทุกอาทิตย์

จะเห็นว่า ประธานของประโยคคือ He ซึ่งเป็นเอกพจน์ คำกริยาคือ wash ที่ลงท้ายด้วย sh จึงต้องเติม es ต่อท้าย

 

 1. ประโยคคำถาม

โครงสร้างของประโยคคำถามใน Present Simple Tense มีสองรูปแบบคือ

 

 • แบบที่ 1 : Verb to be + Subject + Object/Complement + (คำบอกเวลา) ?  เช่น

 

ประโยคบอกเล่า: She is my best friend.
ประโยคคำถาม: Is she your best friend?
แปล หล่อนเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอเหรอ

 

 • แบบที่ 2 : Verb to do + Subject + Verb.1 + Object + (คำบอกเวลา)?

 

ประโยคบอกเล่า:  We go dancing at the club every night.
Do we go dancing at the club every night?

ประโยคคำถาม:
แปล พวกเราไปเต้นที่คลับทุกคืนหรือเปล่า

 

 

 

 1. ประโยคปฏิเสธ (Negative sentence)

 

 • แบบที่ 1 : Subject + Verb to be + not + Object/Complement + (คำบอกเวลา)

Ex: I am not your girlfriend.
แปล ฉันไม่ใช่แฟนของคุณ

 • แบบที่ 2 : Subject + Verb to do (do, does)not + Verb.1 + Object + (คำบอกเวลา)

Situation: Jenny is talking to Adam.

Jenny: I do not go to school today.
แปล ฉันไม่ไปโรงเรียนนะวันนี้
Adam: Why?
แปล ทำไมล่ะ
Jenny: I have to work at the convenient store.
แปล ฉันต้องทำงานที่ร้านขายของชำ
Adam: Keep going.
แปล สู้ๆนะ

 

 

คำบอกเวลาใน Present Simple Tense

Adverbs of Frequency

บรรยายตนเอง

Always = สม่ำเสมอ, เป็นประจำ

Frequently = บ่อย ๆ

Often = บ่อย ๆ

Usually = โดยปกติ

Hardly = แทบจะไม่เคย

Never= ไม่เคย

Rarely = แทบจะไม่เคย

Seldom= นาน ๆ ครั้ง

Sometimes= บางครั้ง

 

Present Continuous Tense

นักเรียนอาจจะเคยได้ยินชื่อ Present Progressive Tense ก็ขอให้เข้าใจว่ามันคือ Tense เดียวกันกับ  Present Continuous tense ซึ่ง คำว่า “present” แปลว่า ปัจจุบัน ส่วน continuous หรือ progressive แปลว่า ดำเนินอย่างต่อเนื่อง, กำลังเกิดขึ้น ดังนั้น Tense นี้จึงเป็นการบอก เล่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน  ที่ทุกคนจะได้ทบทวนกัน ในบทเรียนนี้จร้า

 

3 รูปแบบประโยค Present Continuous Tense


รูปแบบ Present Cont

 • รูปแบบประโยคบอกเล่า

Subject       + V. to be(is, am, are)    + V. ing

Ex:
He is studying right now.

เขากำลังเรียนอยู่

They are walking on the street.
พวกเขากำลังเดินบนถนน

 • รูปแบบประโยคปฏิเสธ

Subject       + V. to be(is, am, are)+not      + V. ing

Jenny is talking to her friends.
แปล เจนนี่กำลังคุยกับเพื่อนของเธออยู่

Jason and his parents are having a dinner right now.
แปล เจสันและพ่อแม่ของเขากำลังทานอาหารเย็น ณ ตอนนี้

 • รูปแบบประโยคคำถาม
See also  [Update] [ซับไทย] WSP-075 จู่โจมมิดด้ามเขาห้ามส่งเสียง Sana แปลไทยโดย Manticore | afs ญี่ปุ่น - NATAVIGUIDES

Verb to be (Is, Am, Are) + Subject + V.ing…?

บอกเล่า: Laura is having a good time with her friends.
ลอร่ากำลังมีช่วงเวลาที่ดีกับเพื่อนๆของเธอ
คำถาม: Is Laura having a good time with her friends?
แปล ลอร่ากำลังมีช่วงเวลาที่ดีกับเพื่อนของเธออยู่หรือเปล่า

 

การใช้ Present Continuous Tense

รูปแบบ Present Cont

 • อธิบายสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนั้น เช่น

  Danniel is playing a football at the moment.
  แดเนียลกำลังเล่นฟุตบอลอยู่ตอนนี้

 • บอกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในระหว่างช่วงเวลานี้ ความฮิตของเหตุการณ์ปัจจุบัน
  บนโลกโซเซียลต่างๆ
  เช่น

  Are you using a TikTok now?
  คุณใช้ติ้กต้อกอยู่มั้ย ตอนนี้
  Is she having a YouTube Channel?
  หล่อนมีช่องยูทูปมั้ยนะ

 • อธิบายสิ่งหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีการวางแผน ล่วงหน้าไว้แล้ว
  เช่น

  We’re leaving on a holiday tomorrow.
  พวกเราจะไปพักผ่อนในวันพรุ่งนี้

คำบอกเวลาของ Present Continuous Tense เช่น


right now = ตอนนี้
now= ตอนนี้
at the moment =ขณะนี้

 

 

หลักการเติม ” –ing”

 

หลักการเติม ing

 

 1. คำกริยานั้นมีสระเสียงสั้น a, e, i, o, u อยู่หน้าพยัญชนะท้าย หรือคำกริยานั้น ๆ มีตัวสะกดเพียงตัวเดียว ก่อนเติม -ing ให้เพิ่มตัวสะกด แล้วจึงเติม –ing นะจ้ะ เช่น

cut   จะได้  cutting

shop  จะได้  shopping

 

 

 1. หากคำกริยานั้นลงท้ายด้วย -e ให้ตัด -e ทิ้งแล้วเติม -ing เช่น

 

make   จะได้    making

smoke  จะได้  smoking

 

 

 1. ถ้าเจอคำกริยาที่มีสระ 2 ตัว (a, e, i, o, u) ให้เติม -ing ได้เลยเด้อ เช่น

 

cook   จะได้     cooking

read   จะได้     reading

 

 1. หากว่าคำกริยาที่ลงท้ายด้วย -ie ให้เปลี่ยน -ie เป็น y แล้วจึงเติม –ing ได้เลยจร้า เช่น

 

lie   จะได้     lying

die   จะได้     dying

 

เมื่อจะต้องใช้ Present Simple Tense และ Present Continuous Tense สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ หลักการใช้งาน และเวลา ใหนักเรียนสังเกตง่ายๆที่
“คำกำกับเวลา” นั่นเองค่า อย่าลืมดูวีดีโอทบทวนบทเรียนในหัวข้อ “การบรรยายตนเอง + Present Simple” กับทีชเชอร์กรีซ กันด้วยเด้อ เลิฟๆ

คลิกที่ปุ่มเพลย์แล้วไปเรียนให้สนุกกันจร้า

+1


หลักการใช้ Present continuous Tense ฉบับเข้าใจง่าย


รียนคอร์สออนไลน์: http://www.learningtreeuk.com
ติดตามทางเฟสบุ๊ค: http://www.facebook.com/learninguk
ติดต่อสอบถาม: https://line.me/R/ti/p/%40ttw7272u
และไลน์ของครูพิม pimolwan1984

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

หลักการใช้ Present continuous Tense ฉบับเข้าใจง่าย

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3 เรื่อง การใช้ Present continuous


สำหรับนักเรียนชั้น ป.5 ม.6 ทุกคนที่ต้องการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์
นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัด และทำแบบทดสอบได้จาก เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของเรา
Web: https://nockacademy.com/learn/
iOS: https://apple.co/2SKdksn
Android: http://bit.ly/2REzb7w
●สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่สนใจ●
http://nockacademy.com
●สำหรับโรงเรียนใดที่สนใจ●
https://nockacademy.com/forschool/

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3 เรื่อง การใช้ Present continuous

การใช้ Present continuous tense พร้อมแบบฝึกหัด


การใช้ Present continuous tense พร้อมแบบฝึกหัด

หลักการใช้ Present Continuous เบื้องต้น แบบเข้าใจง่ายสุดๆ


หลักการใช้ Present Continuous เบื้องต้น แบบเข้าใจง่ายสุดๆ พร้อมทั้งพาฝึกแต่งประโยคและทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

หลักการใช้ Present Continuous เบื้องต้น แบบเข้าใจง่ายสุดๆ

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.2 เรื่อง การใช้ Present Continuous Tense


สำหรับนักเรียนชั้น ป.5 ม.6 ทุกคนที่ต้องการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์
นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัด และทำแบบทดสอบได้จาก เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของเรา
Web: https://nockacademy.com/learn/
iOS: https://apple.co/2SKdksn
Android: http://bit.ly/2REzb7w
●สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่สนใจ●
http://nockacademy.com
●สำหรับโรงเรียนใดที่สนใจ●
https://nockacademy.com/forschool/

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.2 เรื่อง การใช้ Present Continuous Tense

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ การใช้ present continuous tense

Leave a Reply

Your email address will not be published.