Home » [Update] หลักการใช้ Past Simple Tense -ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย | โครงสร้างpast simple tense – NATAVIGUIDES

[Update] หลักการใช้ Past Simple Tense -ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย | โครงสร้างpast simple tense – NATAVIGUIDES

โครงสร้างpast simple tense: คุณกำลังดูกระทู้

Table of Contents

หลักการใช้

 Past Simple Tense

   

          

 1.  ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่ เกิดขึ้นในอดีตและสิ้นสุดลงแล้ว ซึ่งมักจะมีคำหรือวลีที่บ่งบอกถึงเวลาในอดีตในประโยคเสมอ

เช่น yesterday, last…, …

ago, once, this morning, when I was… และอื่นๆ เช่น

☆ I met a beautiful girl last night.

(ฉันเจอผู้หญิงสวยคนหนึ่งเมื่อคืนนี้)

2.  ใช้แสดงถึงการกระทำที่เป็นนิสัยหรือเกิดขึ้นเป็นประจำในอดีต ซึ่งสิ้นสุดลงแล้ว โดยมักมี Adverbs of Frequency (กริยาวิเศษณ์แสดง

ความถี่)

อยู่ในประโยคด้วย เช่น often, always, sometimes และอื่นๆ ซึ่งมักจะมี Adverb of Time (กริยาวิเศษณ์แสดงเวลา)

ระบุถึงเวลาในอดีตด้วย

เช่น last month, last year และอื่นๆ เช่น

☆ I cooked every night last month.
(ฉันทำอาหารทุกคืนเมื่อเดือนที่แล้ว)
☆  He always cried when he was young.
(เขาร้องไห้เป็นประจำ ตอนเขายังเด็ก)
3.  เราสามารถใช้ “used to + Verb 1” เพื่อให้ความหมายว่า “เคย” เพื่อแสดงถึงการกระทำในอดีตได้ เช่น
☆  I used to eat a lot.
(ฉันเคยกินเยอะมาก่อน)
☆ He used to be naughty.
(เขาเคยเป็นคนเกเรมาก่อน)

ยกตัวอย่างประโยค

 • saw him a few days ago

แปลว่า ฉันเห็นเขาเมื่อไม่กี่วันก่อน

อธิบาย ถ้าสังเหตุจากประโยคนี้ เราไม่ใช้คำว่า see ที่เป็นกริยาปกติ แต่เราใช้ saw ที่เป็นช่อง2 ของ see เพื่อเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตว่า เห็นเขาเมื่อไม่กี่วันก่อน

 • She went to market last week.

แปลว่า เธอไปตลาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

อธิบาย อย่างในประโยคนี้ เราไม่ใช้คำว่า go เพราะเป็นการพูดถึงอดีตที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่แล้ว แต่เราใช้คำว่า went แทน ซึ่งเป็นกริยาช่องที่2 ของคำว่า go

ตาราง Irregular verbs กริยาเปลี่ยนรูปที่ใช้บ่อย

กริยา 3 ช่องมี 2 แบบอย่างที่เรารู้กัน ถ้าใครกำลังหาคำที่ใช้บ่อยเรียงตามลำดับ Top 10 คำ, Top 50 คำ ไปดูกันได้ ตามประเภทของคำกริยา 3 ช่อง ดังนี้เลย

กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย 10 คำ – Irregular Verbs (เปลี่ยนรูป)

ช่อง 1
ช่อง 2
ช่อง 3
ความหมาย

Buy
bought
bought
ซื้อ

Beget
begot
begot / begotten
ก่อให้เกิด

Get
got
gotten
ได้

Send
sent
sent
ส่ง

Read
read
read
อ่าน

Take
took
taken
นำไป

Forget
forgot
forgotten
ลืม

Beat
beat
beat
ตี

Eat
ate
eaten
กิน

Write
wrote
written
เขียน

กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย 10 คำ – Regular Verbs (เติม -ed)

ช่อง 1
ช่อง 2
ช่อง 3
ความหมาย

Answer
answered
answered
ตอบ (คำถาม) รับ (โทรศัพท์)

Arrive
arrived
arrived
มาถึง ไปถึง

Attend
attended
attended
(เข้าร่วม) ประชุม

Beg
begged
begged
ขอ

Call
called
called
เรียก โทรหา

Change
changed
changed
เปลี่ยน

Clean
cleaned
cleaned
ทำความสะอาด

Cook
cooked
cooked
ทำอาหาร

Cry
cried
cried
ร้องไห้

Dance
danced
danced
เต้นรำ

กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย 50 คำ – Irregular Verbs (เปลี่ยนรูป)

ช่อง 1
ช่อง 2
ช่อง 3
ความหมาย

Be
was, were
been
เป็น,อยู่,คือ

Be able
was able
been able
สามารถ

Be down
were down
been down
อ่อนตัว

Bear
bore
born
ทน

Beat
beat
beat
ตี

Beat up
beat
beaten
ซ้อม

Become
became
become
กลายเป็น

Beget
begot
begot / begotten
ก่อให้เกิด

Begin
began
begun
เริ่ม

Bend
bent
bent
หัก, งอ

Beseech
besought
besought
วิงวอน

Beset
beset
beset
โอบล้อมรอบด้าน

Break
broke
broken
แตก, หัก

Bring
brought
brought
นำมา

Buy
bought
bought
ซื้อ

Catch
caught
caught
จับ

Come
came
come
มา

Do
did
done
ทำ

Drink
drank
drunk
ดื่ม

Drive
drove
driven
ขับรถ

Eat
ate
eaten
กิน

Fall
fell
fallen
ล้ม

Feel
felt
felt
รู้สึก

Find
found
found
พบ

Fly
flew
flown
บิน, นั่งเครื่องบิน

Forget
forgot
forgotten
ลืม

Get
got
gotten
ได้

Give
gave
given
ให้

Go
went
gone
ไป

Have
had
had
มี

Hear
heard
heard
ได้ยิน

Know
knew
known
รู้จัก

Learn
learned/learnt
learned/learnt
เรียน

Leave
left
left
ออกจาก

Lose
lost
lost
ทำหาย

Make
made
made
ทำ

Meet
met
met
พบ

Read
read
read
อ่าน

Ride
rode
ridden
ขี่

See
saw
seen
เห็น

Sell
sold
sold
ขาย

Send
sent
sent
ส่ง

Sleep
slept
slept
นอน

Spend
spent
spent
ใช้จ่าย

String together
strung together
strung together
พูดรวมกัน

Take
took
taken
นำไป

Teach
taught
taught
สอน

Tell
told
told
บอก

Wear
wore
worn
สวม

Write
wrote
written
เขียน

กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย 50 คำ – Regular Verbs (เติม -ed)

ช่อง 1
ช่อง 2
ช่อง 3
ความหมาย

Abandon
abandoned
abandoned
ละทิ้ง

Abase
abased
abased
ลดตัว

Abbreviate
abbreviated
abbreviated
ตัดทอน

Abdicate
abdicated
abdicated
ทำให้ถอนตัว

Aberrate
aberrated
aberrated
เถลไถล

Abet
abetted
abetted
ให้กำลังใจ

Abhor
abhorred
abhorred
เกลียด

Abjure
abjured
abjured
สละ

Answer
answered
answered
ตอบ (คำถาม) รับ (โทรศัพท)

Arrive
arrived
arrived
มาถึง ไปถึง

Attend
attended
attended
(เข้าร่วม) ประชุม

Beg
begged
begged
ขอ

Call
called
called
เรียก โทรหา

Change
changed
changed
เปลี่ยน

Clean
cleaned
cleaned
ทำความสะอาด

Cook
cooked
cooked
ทำอาหาร

Cry
cried
cried
ร้องไห้

Dance
danced
danced
เต้นรำ

Deliver
deliverd
deliverd
ส่งถึงที่

Die
died
died
ตาย

Drop
dropped
dropped
(น้ำ) หยด

End
ended
ended
จบ

Fix
fixed
fixed
ซ่อม

Hate
hated
hated
เกลียด

Help
helped
helped
ช่วย

Kiss
kissed
kissed
จูบ

Lift
lifted
lifted
ยก

Listen
listened
listened
ฟัง

Live
lived
lived
อาศัยอยู่

Look
looked
looked
มอง

Love
loved
loved
รัก

Move
moved
moved
ย้าย ขยับ

Need
needed
needed
ต้องการ

Paint
painted
painted
วาดภาพ ระบายสี

Plan
planned
planned
วางแผน

Play
played
played
เล่น

Rain
rained
raind
ฝนตก

Return
returned
returned
กลับคืน

Serve
served
served
เสิร์ฟ

Shop
shopped
shopped
จ่ายตลาด

Smoke
smoked
smoked
สูบบุหรี่

Sneeze
sneezed
sneezed
จาม

Snow
snowed
snowed
หิมะตก

Stay
stayed
stayed
พักอาศัย

Stop
stopped
stopped
หยุด

Study
studied
studied
เรียน

Talk
talked
talked
สนทนา

Travel
travelled
travelled
ท่องเที่ยว

Visit
visited
visited
เยี่ยม เที่ยว

Wait
waited
waited
รอ

การตั้งคำถามใน Past simple Tense

สำหรับการตั้งคำถามใน Past simple ที่เกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมาแล้วนี้ เราจะใช้ Did สำหรับ Positive questions และ Didn’t สำหรับ Negative questions ตามด้วย Subject และ Verb infinitive (go, see, buy etc.) หรือกริยาที่เราใช้กันปกตินั่นเอง ไม่ต้องมีการเติม -ed หรือเปลี่ยนรูปใดๆทั้งสิ้น ตามโครงสร้างด้านล่างนี้

สรุป :  Did / Didn’t + Subject + Verb infinitive (go, see, buy etc.)

โครงสร้างประโยคของการตั้งคำถามใน Past Simple Tense

ยกตัวอย่าง

 • A: Did you enjoy the film last night?

B: I didn’t enjoy much. So, I went to the party instead.

A: หนังที่คุณดูเมื่อคืนสนุกไหม

B: ฉันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ฉันก็เลยไปปาตี้แทน

อธิบาย ในประโยคคำถามที่นาย A ถามนั้น เมื่อพูดถึงอดีตหรือในกรณีนี้คือ เมื่อคืนที่ผ่านมา นาย A จะใช้ Did นำหน้าประโยค + Subject + Verb ปกติ เพราะ Did ได้เป็นอดีตไปแล้ว เราจะไม่ใช้  Verb ที่เป็นอดีตซ้ำนะครับ

 • A: Didn’t you do anything at the weekend?

B: Yes, I didn’t do anything.

A: คุณไม่ได้ทำอะไรในวันหยุดเลยหรือ

B: ใช่แล้ว ฉันไม่ได้ทำอะไรเลย

อธิบาย เมื่อนาย A ถามนาย B ว่า นายไม่ได้ทำอะไรในวันหยุดเลยใช่ไหมในวันหยุด แต่ในประโยคนี้มีการใช้ Didn’t แสดงว่า ต้องเป็นวันหยุดที่ผ่านมาแล้ว และตามโครงสร้างประโยคคือ Did/didn’t + Subject + ด้วย Verb Infinitive นั่นก็คือ do นั่นเอง เราไม่สามารถพูดว่า Didn’t you did อันนี้ผิดนะครับ ไม่สามารถใช้ได้

ประโยคปฏิเสธ หรือ Negative sentences ใน Past simple Tense

พูดถึงเรื่องประโยคปฏิเสธ ในประโยคชนิดนี้ จะเป็น Subject + didn’t + verb infinitive ตลอดเวลานะครับ

สรุป : Subject + didn’t + verb infinitive

โครงสร้างประโยคของ Negative sentence ใน Past simple Tense

ยกตัวอย่าง

 • They didn’t invite her to the party, so she didn’t go.

แปลว่า พวกเขาไม่ได้ชวนเธอไปปาตี้ ดังนั้น เธอจึงไม่ได้ไป

อธิบาย ในประโยคนี้พูดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วและเป็น negative sentence หรือ ประโยคปฏิเสธ จึงใช้ didn’t และตามด้วยกริยาแบบธรรมดาก็คือ invite และ go นั่นเอง

 • I called him but he didn’t answer me.

แปลว่า ฉันโทรหาเขา แต่เขาไม่ได้รับสายฉัน

อธิบาย ในประโยคนี้มีการใช้ Called ก่อน ซึ่งแสดงถึงอดีตที่ได้ทำไปแล้วคือการโทรหา แต่เขาไม่ได้รับสายฉันเป็น Negative เราเลยเติม didn’t ตามด้วย Verb ปกติ นั่นก็คือ answer นั่นเอง

โครงสร้าง ของ is / am / are

I
am
He / She / It / A cat
is
You / We / They / Cats
are

โครงสร้าง ของ Was / Were

I / He / She / It / A cat
was
You / We / They / Cats
were

การใช้ is am are

is am are จะใช้ใน present simple tense และ present continuous tense (ปัจจุบันกาล)  และ is am are จะต้องใช้ให้สอดคล้องกับประธานของประโยค ดังนี้ ถ้าใช้ไม่ถูกตามนี้จะผิดหลักภาษาเขา

I
am
He, She, It, A cat
is
You, We, They, Cats
are

อดีตของ am/is/are

ถ้าในประโยคนั้นเป็น verb to be (am/is/are) เราจะใช้ was/were แทน

past of am/is/are

โครงสร้างของ อดีตของ am/is/are

ยกตัวอย่าง

 • Was the weather good when you were on holiday?

แปลว่า อากาศวันนั้นดีใช่ไหม ตอนที่คุณพักผ่อนในวันหยุดของคุณ

อธิบาย ที่ต้องใช้ Was เพราะว่า กล่าวถึงอดีตที่ได้ผ่านมาแล้วตอนวันหยุดของเขา เราไม่สามารถใช้ Is the weather เพื่อพูดถึงอดีตได้ และ you ตามหลังด้วย were ซึ่งเป็นอดีตเช่นกัน ถ้าเราใช้ When you are on holiday อันนี้ผิดนะครับ

 • They weren’t able to come because they were so tired.

แปลว่า พวกเขาไม่สามารถมาได้เพราะว่าพวกเขาเหนื่อยมาก

-ขอบคุณข้อมูล https://www.enghero.com/  และ https://www.engconvothailand.com/

[NEW] Past Simple Tense การเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นปฏิเสธ และคำถาม | โครงสร้างpast simple tense – NATAVIGUIDES

24

SHARES

Facebook

Twitter

หลักการเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นเป็นคำถามก็แค่เอาคำว่า Did ขึ้นต้นประโยคแค่นั้นเอง ส่วนประโยคปฏิเสธก็ทำได้โดยการนำเอาคำว่า not ต่อท้าย did แค่นั้นเอง

ตัวอย่างประโยค-past-simple-tense

เปลี่ยนบอกเล่าเป็นคำถาม past simple tense

โครงสร้างประโยคบอกเล่า

 • ประธาน (ทุกตัว) + กริยาช่องที่ 2
I, You, We, They, Cats
He, She, It, A cat
ate


ตัวอย่างประโยค

I ate bananas yesterday.
ฉัน กิน กล้วย เมื่อวาน

You cooked dinner for me last week.
คุณ ทำอาหาร เย็น ให้ ฉัน เมื่อสัปดาห์ ที่แล้ว

We cleaned the house last month.
พวกเรา ทำความสะอาด บ้าน เมื่อเดือน ที่แล้ว

They danced last night.
พวกเขา เต้นรำ เมื่อคืน ที่แล้ว

Two Cats died last year.
แมว 2 ตัว ตาย เมื่อปี ที่แล้ว

He bought a computer last Sunday.
เขา ซื้อ คอมพิวเตอร์ เมื่อวันอาทิตย์ ที่แล้ว

She gave you her heart last Christmas.
หล่อน ให้หัวใจ ของหล่อน แก่ คุณ เมื่อคริสต์มาส ที่แล้ว

It rained heavily last rainy season.
ฝน ตก หนัก เมื่อหน้าฝน ที่แล้ว

The train arrived at 8 o’clock this morning.
รถไฟ มาถึง เวลา 8 โมง เมื่อเช้า นี้

โครงสร้างประโยคปฏิเสธ

 • ประธาน + did+ not + กริยาช่องที่ 1 (กริยาไม่เติม s ทุกกรณี)
I, You, We, They, Cats
He, She, It, A cat
did not
eat.

เหตุที่กริยาใช้กริยาช่องที่ 1 เพราะ did เป็นกริยาช่องที่ 2 ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นเหตุการในอดีตอยู่แล้ว จึงไม่ต้องใช้กริยาช่องที่ 2 อีกแต่อย่างใด

ตัวย่อ

did not  = didn’t  (ดิด+อือ+ท อ่านเร็วๆนะครับเป็น ดิดอึทะ)

ตัวอย่าง

I did not eat bananas yesterday.
ฉัน ไม่ได้ กิน กล้วย เมื่อวาน

You didn’t cook dinner for me last week.
คุณ ไม่ได้ ทำอาหาร เย็น ให้ ฉัน เมื่อสัปดาห์ ที่แล้ว

We did not clean the house last month.
พวกเรา ไม่ได้ ทำความสะอาด บ้าน เมื่อเดือน ที่แล้ว

They didn’t dance last night.
พวกเขาไม่ได้  เต้นรำ เมื่อคืน ที่แล้ว

Two Cats did not die last year.
แมว 2 ตัว ไม่ได้ ตาย เมื่อปี ที่แล้ว

He didn’t buy a computer last Sunday.
เขา ไม่ได้ ซื้อ คอมพิวเตอร์ เมื่อวันอาทิตย์ ที่แล้ว

Last Christmas, she did not give you her heart.
เมื่อคริสต์มาส ที่แล้ว หล่อน ให้หัวใจ ของหล่อน แก่ คุณ

It did not rain heavily last rainy season.
ฝน ไม่ได้ ตก หนัก เมื่อหน้าฝน ที่แล้ว

The train didn’t arrive at 8 o’clock this morning.
รถไฟ ไม่ได้ มาถึง เวลา 8 โมง เมื่อเช้า นี้

ประโยคคำถาม  Yes / No Question

การทำประโยคคำถามให้เอาคำว่า Did มาวางไว้หน้าประโยคแค่นั้นเองและอย่าลืมเติมเครื่องหมายคำถามท้ายประโยคด้วยนะครับ

ประโยคคำถามแบ่งออกเป็นสองประเด็นคือ ถามในรูปแบบบอกเล่า และถามรูปแบบปฏิเสธ

1. การถามในรูปแบบบอกเล่า 

 • Did + ประธาน + กริยาช่องที่ 1 (กริยาไม่เติม s ทุกกรณี)
Did
I, you, we, they, cats

he, she, it, a cat

eat?

ตัวอย่าง

Did you eat bananas yesterday?
คุณ กิน กล้วย เมื่อวาน ใช่ไหม
Yes, I did. /No, I didn’t.
ใช่                /  ไม่ใช่

Did I cook dinner for you last week.
ผม ทำอาหาร เย็น ให้ คุณ เมื่อสัปดาห์ ที่แล้ว ใช่ไหม
Yes, you did. / No, you didn’t.
ใช่                      /  ไม่ใช่

Did we clean the house last month.
พวกเรา ทำความสะอาด บ้าน เมื่อเดือน ที่แล้ว ใช่ไหม
Yes, we did. / No, we didn’t.
ใช่                      /  ไม่ใช่

Did they dance last night.
พวกเขา เต้นรำ เมื่อคืน ที่แล้ว ใช่ไหม
Yes, they did./ No, they didn’t.
ใช่                      /  ไม่ใช่

Did two Cats die last year.
แมว สองตัว ตาย เมื่อปี ที่แล้ว ใช่ไหม
Yes, they did./ No, they didn’t.
ใช่                      /  ไม่ใช่

2. การถามในรูปแบบปฏิเสธ

การถามในรูปปฏิเสธแบ่งออกอีกสองประเด็นคือ ในรูปแบบเต็ม และรูปแบบย่อ

 • รูปแบบเต็ม
 • Did + ประธาน +not+ กริยาช่องที่ 1 (กริยาไม่เติม s ทุกกรณี)

Did

I, you, we, they, cats
he, she, it, a cat
not
eat?
 • รูปแบบย่อ
 • Didn’t + ประธาน + กริยาช่องที่ 1 (กริยาไม่เติม s ทุกกรณี)

Didn’t

I, you, we, they, cats
he, she, it, a cat
eat?

ตัวอย่าง

Did he not buy a computer last Sunday?
เขา ไม่ได้ซื้อ คอมพิวเตอร์ เมื่อวันอาทิตย์ ที่แล้ว ใช่ไหม

Did he not give you her heart last Christmas.
หล่อน ไม่ได้ ให้หัวใจ ของหล่อน แก่ คุณ เมื่อคริสต์มาส ที่แล้ว ใช่ไหม

Didn’t It rain heavily last rainy season.
ฝน ไม่ได้ ตก หนัก เมื่อหน้าฝน ที่แล้ว ใช่ไหม

Didn’t the train arrive at 8 o’clock this morning.
รถไฟ ไม่ได้ มาถึง เวลา 8 โมง เมื่อเช้า นี้ ใช่ไหม

ประโยคคำถาม Wh- Question

ให้เอาคำเหล่านี้ (Who, What, Where, When, Why, How) นำหน้าประโยค ตามด้วย  did

** คำว่า Who กับ What ให้ตามด้วย กริยาช่อง 2 ในกรณีที่ใช้ Who กับ What เป็นประธานของประโยค

– ใช้ เป็นประธาน  (สังเกตว่า ใคร กับ อะไร จะอยู่หน้าประโยคเมื่อแปลเป็นภาษาไทย)

Who ate bananas yesterday? ใครกินกล้วยเมื่อวาน
I did. ฉัน กิน

What ate bananas yesterday?  อะไรกินกล้วยเมื่อวาน
A monkey did. ลิง กิน

ใช้เป็นกรรม (ใคร กับ อะไร ไม่ได้อยู่หน้าประโยค)

Who did you see at the party.
I saw Jane. ฉัน เห็น เจน

What did you eat this morning. คุณกินอะไรเมื่อเช้านี้
I ate bananas. ฉัน กิน กล้วย

Where did you cook last week. คุณทำอาหารที่ไหนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (บ้านไฟไหม้)
I cooked in the garage. ฉัน ทำอาหารในโรงรถ

When did we clean the house? พวกเรา ทำความสะอาด บ้าน เมื่อไหร่
We cleaned the house last month. พวกเรา ทำความสะอาด บ้าน เมื่อเดือน ที่แล้ว

How did they dance last night.พวกเขา เต้นรำ อย่างไร เมื่อคืน ที่แล้ว
They dance slowly. พวกเขา เต้นรำ อย่างช้าๆ

Why did two cats die last year? ทำไมแมว 2 ตัว ตาย เมื่อปี ที่แล้ว
They had nothing to eat.  พวกมันไม่มีอะไรกิน

How many computers did he buy last Sunday?เขา ซื้อ คอมพิวเตอร์ กี่เครื่อง  เมื่อวันอาทิตย์ ที่แล้ว
He bought one computer.  เขา ซื้อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง

What time did the train arrive this morning. รถไฟ มาถึง เวลาเท่าไหร่เมื่อเช้า นี้
It arrived at 8 o’clock.  มันมาถึง เวลา 8 โมง

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม…

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ…

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 246

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก….


The Past Tenses – Past Simple – Structure


This video is part of our series on the past tenses in English. We start off the series with the past simple tense. This tense is used to express completed actions in the past. In this video, we focus on the structure of the past simple.
Are you ready to live and teach abroad? Click here and get started today: https://www.teflcourse.net/?cu=YTDESCRIPTION
Check our wide range of online TEFL \u0026 TESOL courses: https://www.teflonline.net/?cu=YTDESCRIPTION

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

The Past Tenses - Past Simple - Structure

Past simple tense Conversation – Grammar and Examples


Hello Learners! This is the English conversation animation series
The simple past tense basic English grammar
Let’s Learn English conversation
In this video:
Easy English Conversation: What did you do last weekend?
Basic English Grammar: The Past simple: How to use the past simple tense, past simple form examples.
EnglishConversation,Grammar,PastSimpleExample
Subscribe us:
🔔 Subscribe:http://bit.ly/2VzpOJ2
🔔 Contact: vietanimator@gmail.com

Past simple tense Conversation - Grammar and Examples

สรุปวิธีใช้ Past Simple Tense แบบเข้าใจง่ายๆ


สรุปวิธีใช้ Past Simple Tense แบบเข้าใจง่ายๆ
คลิปนี้แยกมาจากคลิป \”Past Simple Tense ใช้ตอนไหน \u0026 แบบฝึกหัดท้ายบท\” เพื่อให้สะดวกแก่ผู้ชมที่ต้องการแยกศึกษาเฉพาะหลักการใช้ในคลิปเดียวค่ะ

สรุปวิธีใช้ Past Simple Tense แบบเข้าใจง่ายๆ

I Was, You Were (\”To Be\” Past Simple Song) – Rockin’ English


Animated musical English lesson teaching the verb \”to be\” in simple past tense. Sing along, learn English and rock!
Lyrics:
Yesterday, last week
yesterday, last week
I was, you were
He, she and it was
We were
You Were
They were
I was and you were
Yesterday, last week
yesterday, last week
I was, you were
He, she and it was
We were
You Were
They were
I was and you were

I Was, You Were (\

Past simple VS Past continuous ใช้กับอดีตทั้งคู่ แต่ใช้ต่างกันยังไง | Eng ลั่น [by We Mahidol]


Past simple กับ Past continuous ใช้กับอดีตทั้งคู่ แต่ใช้ต่างกันยังไง?
หลายคนมักสับสนกับ 2 tense นี้
Past simple ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต เช่น I studied for exams.
Past Continuous ใช้เฉพาะเจาะจงเวลา เน้นความต่อเนื่องของเหตุหารณ์ เช่น I was studying for exams.
วันนี้พี่คะน้า รุ่นพี่วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล จะมาสรุปความแตกต่างให้ทุกคนฟังแบบเข้าใจง่าย ไปดูกัน
WeMahidol Mahido Engลั่น PastSimple PastContinuous
YouTube : We Mahidol
Facebook : http://www.facebook.com/wemahidol
Instagram : https://www.instagram.com/wemahidol/
Twitter : https://twitter.com/wemahidol
TikTok : https://www.tiktok.com/@wemahidol
มหาวิทยาลัย มหิดล Mahidol University : https://www.mahidol.ac.th/th/
Website : https://channel.mahidol.ac.th/

Past simple VS Past continuous ใช้กับอดีตทั้งคู่ แต่ใช้ต่างกันยังไง | Eng ลั่น [by We Mahidol]

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ โครงสร้างpast simple tense

See also  [NEW] ขอวีซ่าแคนาดา 7 ขั้นตอน [คำถามคำตอบ | สถาน ที่ ท่องเที่ยว ประเทศ แคนาดา - NATAVIGUIDES

Leave a Reply

Your email address will not be published.