Home » [Update] หลักการใช้ Conjunction ฉบับเข้าใจง่าย | การใช้ yet – NATAVIGUIDES

[Update] หลักการใช้ Conjunction ฉบับเข้าใจง่าย | การใช้ yet – NATAVIGUIDES

การใช้ yet: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

เคยสงสัยไหมครับว่าเวลาเราใช้ภาษาในการสื่อสาร ไม่ว่าจะพูดหรือจะเขียน เราทำให้ประโยคแต่ละประโยคเหล่านั้นมีความสัมพันธ์สอดคล้องและเป็นใจความเดียวกันได้อย่างไร หากใครสงสัย ขอให้ยกมือขึ้นและตามผมมาเลยครับ (หรือหากไม่สงสัยก็ขอให้ตามมานะครับ แฮ่ๆ)

ไม่ว่าจะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเองก็ตาม ล้วนแล้วแต่ต้องนำเอาคำ วลี หรือประโยคตามๆมาเรียงร้อยให้มีความสัมพันธ์กัน โดยมีคำประเภทหนึ่งทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อม ซึ่งเราเรียกว่า คำสันธาน หรือ Conjunction นั่นเองครับ

conjunction

Conjunction สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ได้ 3 กลุ่มด้วยกัน

1. Coordinating Conjunction

คือคำสันธานที่ใช้เชื่อมคำหรือประโยคสองอันเข้าด้วยกัน โดยสองข้อความที่ถูกเชื่อมนั้นจะต้องมีน้ำหนักหรือความสำคัญเท่ากันครับ เช่น and, yet, but, for, so, nor, neither, or

 • and ใช้เชื่อมประโยคที่เป็นไปในทางเดียวกัน (แปลว่า และ)

เช่น  I love you and you love me too. (ฉันรักเธอ และ เธอก็รักฉัน)

 • yet และ but ใช้เชื่อมประโยคที่ขัดแย้งกัน (แปลว่า แต่)

เช่น  My brother worked hard but he did not succeed. (พี่ชายของฉันทำงานหนัก แต่ เขาก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ)

 • for ใช้เชื่อมประโยคที่เป็นเหตุเป็นผลกัน (โดย for จะแสดงเหตุ ส่วนตัวผมจะแปลว่าเพราะ)

เช่น  He went in, for the door was open. เขาเข้าไป เพราะ ประตูเปิดอยู่ (สังเกต for จะนำหน้าประโยคที่เป็นเหตุ)

 • so ใช้เชื่อมประโยคที่เป็นเหตุเป็นผลกัน (โดย so จะแสดงผล แปลว่า ดังนั้น)

เช่น  The door was open so he went in. ประตูเปิดอยู่ ดังนั้น เข้าจึงเข้าไป (สังเกต so จะนำหน้าประโยคที่เป็นผล)

 • nor และ neither ใช้เชื่อมประโยคที่เป็นไปในเชิงปฏิเสธทั้งคู่ (อาจแปลได้ว่า ไม่ทั้งสองอย่าง)

เช่น  He nor I was there. เขาและฉัน ไม่ ได้อยู่ที่นี่ (มาจาก He wasn’t there and I weren’t there.)

 • or ใช้เชื่อมประโยคที่แสดงทางเลือก (แปลว่า หรือ)

เช่น  She wants to watch TV or (to) listen to some music. เธอไปดูทีวี หรือ ไปฟังเพลง ( to หน้า listen อาจละไว้ได้)

2. Subordinating Conjunction

คือคำสันธานที่ใช้เชื่อมประโยคใจความรองเข้ากับประโยคใจความหลัก เช่น after, because, if, although, before, since, that, unless, until, when, as soon as

 • after (หลังจาก)

เช่น  The girl cried after the boy left. เด็กหญิงร้องไห้ หลังจาก เด็กชายจากไป

 • because (เพราะว่า)

เช่น  The boy was absent because he was ill. เด็กชายขาดเรียน เพราะว่า เขาป่วย

 • if (ถ้าหาก)

เช่น  Stay indoors if it rains. อยู่ในร่ม ถ้าหาก ฝนตก

 • although (ถึงแม้ว่า)

เช่น  Although it was cold, I went swimming. ถึงแม้ว่า จะหนาวแต่ฉันก็จะไปว่ายน้ำ

 • before (ก่อน)

เช่น  Clean the room before I go. ทำความสะอาดห้อง ก่อน ที่ฉันจะไป

 • since (ตั้งแต่)

เช่น  He has been busy since he came. เขายุ่ง ตั้งแต่ เขามา

 • that (เพราะนั่น)

เช่น  Hold it up so that everyone can see it. ชูมันขึ้น เพราะนั่น จะทำให้ทุกคนมองเห็นมัน

 • unless (เว้นแต่)

เช่น  I’ll be there at nine, unless the train is late. ฉันจะอยู่ที่นั้นตอนเก้าโมง เว้นแต่ รถไฟจะมาสาย

 • until (จนกระทั่ง)

เช่น  They did not come until the meeting was half over. พวกเค้าไม่มา จนกระทั่ง การประชุมผ่านไปเกินกว่าครึ่ง

 • when (ในขณะที่)

เช่น  He is impatient when he is kept waiting. เขาจะหงุดหงิด ในขณะที่ เขาต้องรอ

 • as soon as (ทันทีที่)

เช่น  I’ll leave for the funeral as soon as the meeting ends. ฉันจะออกจากที่นี่เพื่อไปงานศพ ทันทีที่ ประชุมเสร็จ

3. Correlative Conjunction

คือคำสันธานที่ต้องใช้คู่กันเสมอ(มาคู่กันเหมือนแฝด) โดยจะทำหน้าที่คล้ายๆกับ Coordinating Conjunction คือเชื่อมประโยคที่มีความสำคัญเท่ากันครับ เช่น not only…..but also, either…..or,  as…..as,  so as to,  both…..and

 • not only…..but also (ไม่เท่านั้น…แต่อีกด้วย)

เช่น  Man needs not only food but also shelter. มนุษย์ไม่เพียงแต่ต้องการอาหารเท่านั้นยังต้องการที่พักอาศัยอีกด้วย

 • either…..or (ไม่….หรือ/ก็)

เช่น  You can either sleep or eat. คุณไม่ นอนหลับก็ กิน (ประมาณว่าเลือกได้ว่าจะนอนหรือจะกิน อะไรจะสบายขนาดนั้นว่าไหมครับ)

 • as…..as (เป็นการใช้เชื่อมประโยคที่แสดงอะไรที่เท่ากัน)

เช่น  She runs as fast as I do. เธอวิ่งเร็วเท่าฉัน (นำคำที่เราต้องการเปรียบเทียบใส่ไปในระหว่าง as กับ as จากตัวอย่างใส่คำว่า fast เป็นการเปรียบเทียบความเร็ว)

 • so as to (เพื่อที่จะ)

เช่น  I study hard so as to pass the exam. ฉันเรียนหนัก เพื่อที่จะ ได้สอบผ่าน (to ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 ไม่เติม s)

 • both … and (ทั้ง…และ) 

เช่น  I enjoy both singing and dancing. ฉันมีความสุขกับการร้องเพลงและการเต้น

หากจะมานั่นไล่เรียงถึง Conjunction ทีละตัวละก็ ผมว่าเราคงต้องพูดกันจนอายุสามสิบแน่ๆครับ (แฮ่ๆ อาจจะเกินจริงไปนิด เพียงแค่ผมอยากจะบอกว่าความจริง Conjunction มีเยอะมากครับ)

เอาเป็นว่าถ้าเรารู้ว่า Conjunction คืออะไร มีกี่กลุ่ม แต่ละกลุ่มใช้อย่างไร ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับ ส่วนคำอื่นที่ผมไม่ได้พูดถึงถ้าเรามีโอกาสไปพบเจอก็ค่อยๆทำความรู้จักและลองนำมาใช้งานดูนะครับ

อ่านเกี่ยวกับ Grammar เพิ่มเติมได้ที่นี่

[Update] หลักการใช้ in spite of และตัวอย่างประโยค | การใช้ yet – NATAVIGUIDES

In spite of เป็นสำนวนภาษาอังกฤษ (idiom) ที่ใช้สื่อถึงใจความที่ขัดกัน คล้ายๆกับคำว่า though และ although แต่มีวิธีการใช้ที่ต่างกันออกไป สำหรับใครที่ยังไม่แน่ใจว่าสำนวน in spite of นั้นมีวิธีการใช้ยังไง ก็สามารถดูในบทความนี้ได้เลย

ในบทความนี้ ชิววี่ได้เรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับคำว่า in spite of ทั้งความหมาย การใช้ และตัวอย่างประโยค มาให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กัน ถ้าพร้อมแล้ว เราไปดูกันเถอะ

In spite of แปลว่าอะไร

In spite of เป็นสำนวนภาษาอังกฤษ (idiom) มีความหมายว่า “แม้ว่า” หรือ “ทั้งๆที่” เราจะใช้ in spite of เมื่อมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น แม้จะมีสิ่งอื่นเข้ามารบกวนหรือขัดขวาง ยกตัวอย่างเช่น

We went swimming in spite of the rain.
พวกเราไปว่ายน้ำแม้ว่าฝนจะตก

การใช้และตัวอย่างประโยค

โครงสร้างการใช้ in spite of

In spite of ทำหน้าที่เป็นคำบุพบท (preposition) การใช้จะต้องตามด้วยคำนาม

Ann is very fit in spite of her age.
แอนร่างกายแข็งแรงมาก แม้ว่าจะมีอายุเยอะ

In spite of his crime record, he still got the job.
แม้จะมีประวัติทางอาชญากรรม เขาก็ยังหางานได้

หรือถ้าจะใช้คำกริยา ก็ต้องใช้รูป -ing (คำกริยารูป -ing สามารถทำหน้าที่เป็นคำนามได้ เราเรียกว่า gerund)

She makes a lot of money in spite of being a student.
เธอหาเงินได้เยอะมาก แม้ว่าจะเป็นเด็กนักเรียน

In spite of working very hard, he still takes a good care his family.
แม้ว่าจะทำงานหนักมาก เขาก็ยังดูแลครอบครัวของเขาเป็นอย่างดี

การใช้ in spite of เราไม่สามารถใช้โครงสร้าง in spite of + ประโยค ได้โดยตรง (เช่น in spite of I am sleepy) ถ้าเราต้องการใช้ประโยคหลัง in spite of เราจะต้องใช้โครงสร้าง in spite of the fact that + ประโยค แทน

In spite of the fact that นั้นแปลว่า “แม้ว่าในข้อเท็จจริง” หรือจะแปลว่า “แม้ว่า” เฉยๆก็ได้ ความหมายถือว่าไม่ต่างกันเท่าไรนัก

Bella loves her boyfriend in spite of the fact that he is an alcoholic.
แบลล่ารักแฟนของเธอ แม้ว่าในข้อเท็จจริงเขาจะติดแอลกอฮอล์
(เราจะไม่ใช้ in spite of he is an alcoholic)

In spite of the fact that we are on the same team, we don’t get along very well.
แม้ว่าในข้อเท็จจริงพวกเราจะอยู่ทีมเดียวกัน แต่พวกเราก็เข้ากันไม่ค่อยได้
(เราจะไม่ใช้ in spite of we are on the same team)

นอกจากนี้ เรายังสามารถใช้ in spite of กับ pronoun จำพวก myself, yourself/yourselves, himself, herself, itself, themselves, ourselves ซึ่งจะมีความหมายว่า “แม้จะไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น” หรือ “แม้จะไม่ได้ตั้งใจ”

The photo made me laugh in spite of myself.
รูปถ่ายทำให้ฉันหัวเราะ แม้ฉันจะไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น

She ended up buying new shoes in spite of herself.
เธอลงเอยด้วยการซื้อรองเท้าใหม่ แม้เธอจะไม่ได้ตั้งใจ

ตำแหน่งของ in spite of ในประโยค

สำหรับตำแหน่งของ in spite of ในประโยค หลักๆแล้ว เราสามารถใช้ in spite of ขึ้นต้นประโยคหรือเอาไว้กลางประโยคก็ได้

การขึ้นต้นประโยคด้วย in spite of เราจะต้องใช้คอมม่าคั่นหลังวลี in spite of

In spite of the bad weather, the show wasn’t postponed.
แม้ว่าสภาพอากาศจะไม่ดี การแสดงก็ไม่ถูกเลื่อน

In spite of eating that much, he still wanted to eat more.
แม้ว่าจะกินไปเยอะขนาดนั้นแล้ว เขาก็ยังอยากกินเพิ่มอีก

การใช้ in spite of กลางประโยค เราไม่จำเป็นต้องใช้คอมม่าคั่นหน้า in spite of แต่ถ้าเราพิจารณาแล้วว่าการใส่คอมม่าจะทำให้อ่านและเข้าใจประโยคได้ง่ายขึ้น หรือเราอยากเน้นความขัดกันของใจความประโยคหลักและวลี in spite of เราก็สามารถใช้คอมม่าได้เช่นกัน

Most of my friends still want to go to the party in spite of the pandemic.
เพื่อนของฉันส่วนใหญ่ยังอยากไปงานปาร์ตี้ แม้ว่าจะมีโรคระบาดทั่วโลก

Her mother still doesn’t allow her to have a boyfriend, in spite of being 25 years old.
แม่ของเธอยังไม่อนุญาตให้เธอมีแฟน แม้ว่าเธอจะอายุ 25 ปีแล้ว

In spite of กับ despite ต่างกันอย่างไร

ทั้งสองคำนี้มีความหมายและวิธีการใช้เหมือนกัน สามารถใช้แทนกันได้ เราจะนิยมใช้ทั้ง in spite of และ despite ในภาษาเขียนมากกว่าภาษาพูด แต่คำว่า despite จะมีความเป็นทางการมากกว่า in spite of เล็กน้อย

สิ่งที่ต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือ สำหรับคำว่า despite เราจะไม่ใช้ of ตามหลังเป็น despite of โดยเด็ดขาด หลายๆคนพอเห็น in spite of ว่ามี of อยู่ข้างหลัง ก็มักจะสับสนคิดว่า despite ก็ใช้ of ตามหลังได้เหมือนกัน

สำหรับใครที่อยากเรียนรู้คำว่า despite เพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูได้ในบทความหลักการใช้ despite และตัวอย่างประโยค

จบแล้วนะครับกับสำนวนภาษาอังกฤษ in spite of ทีนี้เพื่อนๆก็คงมั่นใจและสามารถนำไปใช้ได้ถูกต้องมากขึ้นแล้วนะครับ

อย่าลืมนะครับ ภาษาอังกฤษยิ่งเรียนรู้ ยิ่งฝึก ก็ยิ่งเก่ง สำหรับบทความนี้ ชิววี่ต้องขอตัวลาไปก่อน See you next time


แกรมม่าภาษาอังกฤษ ฉบับเข้าใจง่าย Ep.3 Just/Already/Yet (Present Perfect) | เรียนภาษาอังกฤษกับครูใหม่


Just/Already/Yet (Present Perfect Tense) นำไปใช้ต่างกันยังไงนะ?
แกรมม่าภาษาอังกฤษ ฉบับเข้าใจง่าย Ep.3
.
.
“Become New You who can Speak English | เป็นคุณคนใหม่ที่พูดภาษาอังกฤษได้(ซะที)”
อยากพูดเก่งจริงๆ..ก็ต้องฝึกฝนจริงจังค่ะ เรียนภาษาอังกฤษด้วยวิธีธรรมชาติกับครูใหม่
1. ฟื้นฟูภาษาอังกฤษทุกทักษะ เน้นฟังและพูดเยอะ
https://www.goodenoughenglish.com/onlinecourse
2. Ebook \u0026 iAudio ฝึกเขียนฝึกพูดภาษาอังกฤษ วันละหน้า 365 วัน
https://www.goodenoughenglish.com/ebookiaudio
พูดคุยกับครูใหม่ได้ที่ Line ID: @geemaismile (https://lin.ee/t69ufjJ)
เว็บไซต์/บล๊อกสอนภาษาฟรี : https://www.goodenoughenglish.com
วีดีโอทั้งหมดใน YouTube : https://www.youtube.com/krumaienglishyouniverse
Facebook Page: http://Facebook.com/krumaienglishyouniverse
Instagram : https://www.instagram.com/krumaienglishyouniverse

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

แกรมม่าภาษาอังกฤษ ฉบับเข้าใจง่าย Ep.3 Just/Already/Yet (Present Perfect) | เรียนภาษาอังกฤษกับครูใหม่

yet, before, just, already ใช้ยังไง? (Present Perfect)


Vanilla English EP.309 yet, before, just, already ใช้ยังไง? (Present Perfect)
ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์ และอย่าลืม subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กี๋ด้วยนะค้าาาา แล้วเจอกันคลิปต่อๆไป เย้ๆ เจอกันค่าาาาา
LINE: https://lin.ee/A5RQK7z
Apple Podcast: Vanillaenglishchannel
SoundCloud: https://soundcloud.com/vanillaenglish357145867
Facebook: https://www.facebook.com/vanillaenglishchannel
Instagram: https://www.instagram.com/vanillaenglishchannel
Twitter: https://twitter.com/ChannelVanilla
Vanilla English Channel มาพร้อมกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เรียนอังกฤษแบบชิลๆหนุกๆ กลมกล่อมหอมหวานเหมือนวานิลลาไปกับกี๋ ผู้ใช้ภาษาอังกฤษ รับความรู้ภาษาอังกฤษ และถ่ายทอดภาษาอังกฤษมานานกว่า 20 ปี
CAMERA: PANASONIC LUMIX GH5
LENS: PANASONIC LUMIX G 1235 f2.8
EDITING PROGRAMME: Davinci Resolve \u0026 Final Cut Pro X

yet, before, just, already ใช้ยังไง? (Present Perfect)

How to use \”yet\” \”already\” and \”still’ in English – Learn English Grammar


How good is your English? Click here to test your English right now and know your real level: https://bit.ly/3mIsUqa
You are an English beginner and want to get started with the English language? With this English lesson, we will teach you how to use \”yet\” \”already\” and \”still’ in English. You will be able to make huge progress fast and express yourself in English.
■ Facebook: https://www.facebook.com/ENGLISHCLASS101
■ Instagram: https://www.instagram.com/wwwEnglishClass101com
■ Twitter: https://twitter.com/EnglishClass101
■ Alisha’s Instagram: https://www.instagram.com/arishaintokyo
■ Alisha’s Twitter: https://www.twitter.com/arishaintokyo
Reference Links:
Send Questions to Me (Alisha): https://www.englishclass101.com/askalisha
Videos about Goals and Making Study Plans:
How to Build a Study Plan (2020): https://www.youtube.com/watch?v=_ozzBLF15v0
How to Make a Study Schedule: https://www.youtube.com/watch?v=07MgotZCuA
How to Study with Our Videos: https://www.youtube.com/watch?v=Ilzd8oAvvY
Also, please LIKE, SHARE and COMMENT on our videos! We really appreciate it. Thanks!
English EnglishClass101l Vocabulary LearnEnglish EnglishLanguage

How to use \

STILL | ALREADY | JUST | YET – English grammar


still | already | just | yet
Four adverbs. Four different uses.
Hi Guys!
Still, already, just and yet are four adverbs that English students can find a bit confusing. These words are very common and it’s important to know how to use them.
In this lesson, we’ll look at:
1) the definition
2) when we use these adverbs
3) the position in a sentence (very important!)
4) the difference between American English and British English
Be sure to SUBSCRIBE and turn on those NOTIFICATIONS! You can support my channel by giving my video a ‘like’ and leaving a comment.
SUPPORT: I’d love a coffee 😉 https://kofi.com/arnel
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/arnelseverydayenglish/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/ArnelsEverydayEnglish/
I can’t wait to see you in another lesson! Thank you so much for watching!
Arnel 🙂

STILL | ALREADY | JUST | YET - English grammar

Too, Also, As Well, But กับ Though ใช้อย่างไร


สอบถามเรื่องคอร์ส Line: Aj.Adam, Info.Hollywood, KhunBaiTuey
โทร 02 612 9300, 081 353 7810, 089 422 4546
สนใน sponsor คลิปอาจารย์อดัมติดต่ออีเมล sponsor@ajarnadam.tv หรือโทร 02 612 9300
เรียนกับอดัม: http://www.facebook.com/hollywoodlearning
สาขาเชียงใหม : http://www.facebook.com/hollywoodlearningcm
เรียนออนไลน์กับอดัม: http://www.ajarnadam.tv
FBของอดัม: http://www.facebook.com/AjarnAdamBradshaw
Twitter: http://twitter.com/AjarnAdam
FBของซู่ชิง: http://www.facebook.com/jitsupachin
YouTube ของซู่ชิง: http://www.youtube.com/user/jitsupachin
Twitter ซูชิง: http://twitter.com/Sue_Ching

Too, Also, As Well, But กับ Though ใช้อย่างไร

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ การใช้ yet

See also  [NEW] ENLIGHTEN เรียนภาษาจีนฟรี | easygoing แปลว่า - NATAVIGUIDES

Leave a Reply

Your email address will not be published.