Home » [Update] หลักการใช้ Compound of some, any, no and every | any การใช้ – NATAVIGUIDES

[Update] หลักการใช้ Compound of some, any, no and every | any การใช้ – NATAVIGUIDES

any การใช้: คุณกำลังดูกระทู้

Compound (คอมพาวดฺ) หมายถืง “คำผสม” มีหลายลักษณะ สำหรับในที่นี้จะขอกล่าวถึงคำผสมอันเกิดจาก some (ซัม) any (เอนิ) no (โน) และ every (เอฟๅริ) ได้แก่
somebody    anybody    nobody    everybody
someone        anyone    no one    everyone
something    anything    nothing    everything
somewhere    anywhere    nowhere    everywhere
ตัวอย่าง
There’s somebody in the room.
มีบางคนอยู่ในห้อง
There isn’t anybody in the room.
ไม่มีใครอยู่ในห้อง
There’s nowhere to sit down in the room.
ไม่มีที่นั่งเลยในห้อง
ความแตกต่างระหว่างการใช้ somebody, someone, something, somewhere และ anybody, anyone, anything, anywhere ก็เหมือนกับความแตกต่างระหว่างการใช้ some และ any กล่าวคือปกติใช้ some ในประโยคบอกเล่า (affirmative sentences) ส่วน any ใช้ในประโยคคำถามและปฏิเสธ (question and negative sentences)
แต่ในบางกรณีที่เป็นการขอร้อง (requests) และการเสนอหรือยื่นให้ (offers) เราก็ใช้ somebody, someone, something, somewhere ได้
ตัวอย่าง
There’s somebody at the door. (Affirmative)
มีบางคนอยู่ที่ประตู
There isn’t anybody at the door. (Negative)
ไม่มีคนอยู่ที่ประตู
Is there anybody at the door? (Question)
มีคนอยู่ที่ประตูหรือเปล่า
Can somebody help me? (Request)
ใครก็ได้ช่วยผมหน่อยได้ไหม
Would you like something to eat? (Offer)
คุณอยากทานอะไรบ้างไหม
คำผสมเหล่านี้ที่ลงท้ายด้วย -body หรีอ -one เมื่อใช้กับคนจะมีความหมายอย่างเดียวกัน
ตัวอย่าง
Nobody lives in that house.
= No one lives in that house.
ไม่มีใครอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้น
Everybody likes Susan.
= Everyone likes Susan.
ทุกคนชอบซูซาน
สำหรับคำผสมที่ลงท้ายด้วย -thing ได้แก่ something, anything, nothing นั้นใช้สำหรับสิ่งของ (things)
ตัวอย่าง
There’s something under the chair.
มีบางสิ่งอยู่ใต้เก้าอี้
You look worried. Is anything wrong?
ดูคุณท่าทางวิตก มีปัญหาอะไรหรือเปล่า
ส่วนคำผสมที่ลงท้ายด้วย -where ใช้กับสถานที่ (places)
ตัวอย่าง
We can’t go shopping now. Everywhere is closed.
ตอนนี้เราไปจับจ่ายไม่ได้ ทุกที่ปิด
Would you like to go somewhere else?
คุณอยากจากไปไหนอีกไหม
คำกริยาหลังคำผสมที่ใช้ในตำแหน่งประธานดังกล่าวมาข้างต้น เมื่ออยู่ในรูป Present simple จะต้องเป็นรูปเอกพจน์ (singular) เสมอ
ตัวอย่าง
Everything here is expensive.
ทุกอย่างที่นี่ราคาแพง
Is anybody outside?
มีใครอยู่ข้างนอกไหม
No one knows how to start the engine.
ไม่มีใครรู้วิรีการสตาร์ทเครื่องยนต์
หลังคำผสมที่ลงท้ายด้วย -one หรือ -body จะใช้สรรพนาม they (ภาคประธาน) them (ภาคกรรม) หรือ their (ภาคแสดงการเป็นเจ้าของ) แทน ถึงแม้ว่าคำกริยา (verb) ในประโยคจะเป็นรูปเอกพจน์ก็ตาม
ตัวอย่าง
Everyone is having their lunch.
ทุกคนกำลังรับประทานอาหารกลางวันของพากเขา
Nobody wants to have their coffee yet.
ยังไม่มีใครต้องการดื่มกาแฟของพวกเขาเลย
อย่างไรก็ตาม เราสามารถใช้สรรพนาม he, she, him, her, his ฯลฯ กับคำว่า someone หรือ somebody เมื่อเราทราบเพศของบุคคลคนนั้นแน่นอน
ตัวอย่าง
Someone forgot her handbag behind. หรือ
Someone forgot their handbag behind.
มีบางคนลืมกระเป๋าถือไว้ข้างหลัง
หลังคำผสมดังกล่าวมา หากมีคำกริยาตามโดยที่คำผสมเหล่านี้มีได้อยู่ในตำแหน่งประธานของประโยคให้ใช้รูป “to + V1”
ตัวอย่าง
I’ve got nowhere to sleep.
ฉันหาที่นอนไม่ได้เลย
I would like something to drink.
ฉันอยากดื่มอะไรบ้าง
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

See also  ราศีกุมภ์ – งานอดิเรกจะทำเงินให้เฟื่องฟู | งาน อดิเรก ทํา เงิน | Nataviguides

(Visited 24,255 times, 1 visits today)

[Update] การใช้ some และ any มันแปลว่าอะไร ใช้ยังไง ดูคำอธิบาย พร้อมประโยคฉบับง่ายๆกันนะ | any การใช้ – NATAVIGUIDES

47

SHARES

Facebook

Twitter

การใช้ some any  สำหรับผู้เริ่มต้น อาจจะทำให้งงๆนิดหนึ่งว่า การใช้some any ที่เป็นปัญหาสำหรับผู้เรียนก็คือว่า เอ๊มันเอาไปใช้ยังไง แล้วมันแปลว่าอะไรกันแน่  วันนี้จะมาทำความกระจ่างกัน

การใช้ some any

การใช้ some any

หลักการคร่าวๆของการใช้ some any ให้จดจำหลักการเบื้องต้นดังนี้คือ

  • some ใช้ในประโยคบอกเล่า
  • any ใช้ในประโยคคำถามและปฏิเสธ

การใช้ Some

1. some + นามพหูพจน์ แปลว่า บาง

Some cats are sleeping.
ซัม แค็ทส สา สลี๊พพิง  แมวบางตัวกำัลังนอน

Some boys are very tall.
ซัม บอยส สา เฝ๊ริ ทอล เด็กชายบางคนตัวสูงมาก

See also  [NEW] Easy English Words Lesson 31 - คำคมและสุภาษิตภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบกับของไทย | คํา สับ อัง กิ ด - NATAVIGUIDES

2. some+นามนับไม่ได้

  • ประโยคบอกเล่า แปลว่า บ้าง หรือ นิดหน่อย

I have some money.
อาย แฮฝ ซัม มั๊นนิ ฉันมีเงินอยู่บ้าง

There is some water in the glass.
แด อิส ซัม ว๊อเทอะ อิน เดอะ กลาส มีน้ำในแก้วนิดหน่อย

  • การยื่นข้อเสนอ (offering) ส่วนมากเห็นเสนออาหารและเครื่องดื่ม อันนี้ไม่ต้องแปล

Do you want some money?
ดู ยู ว็อนท ซัม มั๊นนิ คุณต้องการเงินไหม

Would you like some tea?
วุด ยู ไลค ซัม ที๋ คุณจะรับชาไหมครับ

Can I get you some coffee?
แคน ไอ เก็ท ยู ซัม ค๊อฟฟิ ให้ผมซื้อกาแฟให้คุณไหม

  • การขอ (requesting) ก็เป็นอาหารและเครื่องดื่ม ไม่ก็ขอนั่นขอนี่ อันนี้ก็ไม่ต้องแปล

Can I have some tea?
แคน ไอ แฮฝ ซัม ที๊ ขอชาหน่อยได้ไหม

Can you give me some salt?
แคน ยู กิฝ มี ซัม ซอลท คุณเอาเกลือให้ฉันหน่อยได้ไหม

Can I borrow some money, please?
แคน ไอ บ๊อโร ซัม มั๊นนิ พลีส ขอยืมตังค์หน่อยได้ไหม ได้โปรด

การใช้ Any

any+ นามพหูพจน์ / any + นามนับไม่ได้

any ใช้นำหน้าคำนามพหูพจน์ และนามนับไม่ได้เช่นเดียวกันกับ some ซึ่งจะใช้ในประโยคต่อไปนี้

  • ประโยคคำถาม แปลว่า บ้างไหม

Do you have any dogs?
ดู ยู แฮฝ เอ็นนิ ดอกส คุณมีสุนัขบ้างไหม

Are they any dogs in the room?
อาแด เอ็นนิ ดอกส อิน เดอะ รูม มีสุนัขอยู่ในห้องบ้างไหม

Does she have any cars?
ดัส ชี แฮฝ เอ็นนิ คาส หล่อนมีรถยนต์บ้างไหม

Do they have any water?
ดู เด แฮฝ เอ็นนิ ว๊อเทอะ พวกเขามีน้ำบ้างไหม

Is there any milk left?
อิส แด เอ็นนิ มิลค เล็ฟท มีน้ำนมเหลือบ้างไหม

  • ประโยคปฏิเสธ แปลว่า เลย

I don’t have any dogs.
อาย ด้น แฮฝ เอ็นนิ ดอกส ผมไม่มีสุนัขเลย

She doesn’t have any cars.
ชี ดั๊สเซินท แฮฝ เอ็นนิ คาส หล่อนไม่มีรถยนต์เลย

They don’t have any water.
เด ด้น แฮฝ เอ็นนิ ว๊อเทอะ พวกเขาไม่มีน้ำเลย

กลับหน้าหลัก : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม…

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ…

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 504

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก….

See also  EP22 : เจาะลึก Process การให้บริการวางแผนการเงิน - ขั้นตอนที่ #6 : Review | ขั้นตอนการให้บริการ | Nataviguides


ตรวจโควิดจากที่บ้าน!! \”Antigen test kit\” ใช้ยังไง | laohaiFrung


เจ็บบบบ laohaiFrung frungnarikunn
Follow me ››
Facebook : https://www.facebook.com/laohaifrung
Instagram : https://www.instagram.com/frungnarikunn
For work : 0818990212 (คุณเมษา)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ตรวจโควิดจากที่บ้าน!! \

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 เรื่อง ทบทวนการใช้ some/any


สำหรับนักเรียนชั้น ป.5 ม.6 ทุกคนที่ต้องการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์
นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัด และทำแบบทดสอบได้จาก เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของเรา
Web: https://nockacademy.com/learn/
iOS: https://apple.co/2SKdksn
Android: http://bit.ly/2REzb7w
●สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่สนใจ●
http://nockacademy.com
●สำหรับโรงเรียนใดที่สนใจ●
https://nockacademy.com/forschool/

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 เรื่อง ทบทวนการใช้ some/any

Some VS Any การใช้ Some กับ any ใช้เหมือนหรือต่างกันอย่างไร


การใช้ some any
some ใช้ในประโยคบอกเล่า
any ใช้ในประโยคคำถามและปฏิเสธ
แต่มันมีข้อยกเว้นอยู่ เช่น บางที some ก็สามารถใช้ในประโยคคำถามหรือปฏิเสธได้
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ การเทียบเสียงสระ ภาษาอังกฤษ ไทย
หากผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะ 😀

Some VS Any การใช้ Some กับ any ใช้เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

TOEIC Grammar Test | การใช้ other , some , any


TOEIC Grammar Test ( Test of English for International Communication ) การใช้ other, some, any | เก็งข้อสอบ พิชิต TOEIC grammar ฉบับเจาะลึก…เข้าใจง่าย 4

สวัสดีค่ะ วันนี้เรากลับมาพบกับการเก็งข้อสอบพิชิต TOEIC แบบเจาะลึก เข้าใจง่ายตามสไตล์จุฬาติวเตอร์กันเหมือนเดิมค่ะ วันนี้เราเปิดคลิป TOEIC มาด้วยฉากโรงภาพยนตร์ดูแปลกตาใช่มั้ยคะ? เพราะกระแสภาพยนตร์เรื่อง THE MERTIAN กำลังดัง เราเลยขอหยิบยกคำโปรยจากโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่องนี้มาพูดถึงแกรมม่าที่สามารถพบเจอใน TOEIC กันค่ะ
สำหรับคำโปรยที่พูดถึงก็คือ “The best movie on their or any other planet”
โดยปกติ เรามักจะเจอ รูปประโยค other + N.พหูพจน์
เช่น other people หรือ other books เป็นต้น
แต่ประโยคนี้ คำนามที่อยู่หลัง other ซึ่งคือ planet อยู่ในรูปเอกพจน์ แต่ทำไมรูปประโยคถึงถูกต้องคะ…. คิดออกมั้ยคะนั่นเพราะ มี any อยู่หน้า other ค่ะ
หากมี SOME หรือ ANY ตามด้วย other คำนามที่ตามมาต้องอยู่ในรูปเอกพจน์ค่ะ

ดูรายละเอียดคอร์สเรียนสด รับรองผล https://www.chulatutor.com/toeic/
ดูรายละเอียดคอร์ส เรียน toeic online https://www.chulatutor.com/online/toeiconline

TOEIC Grammar Test | การใช้ other , some , any

Some กับ Any แปลว่าอะไร ใช้ยังไงแค่ 10 นาที ก็เข้าใจ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ตัวต่อตัว


Some กับ Any แปลว่าอะไร ใช้ยังไงแค่ 10 นาที ก็เข้าใจ
Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/easyandsimpleenglish/
Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/ese_stagram_th/
Visit our website: http://easysimpleenglish.com/
Contact: Tel: 0863537300 Line: ese.th

Some กับ Any แปลว่าอะไร ใช้ยังไงแค่ 10 นาที ก็เข้าใจ  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ตัวต่อตัว

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ any การใช้

Leave a Reply

Your email address will not be published.