Home » [Update] หลักการใช้ article a/ an พร้อมตัวอย่างประโยคเสริมความเข้าใจ | a an ใช้ยังไง – NATAVIGUIDES

[Update] หลักการใช้ article a/ an พร้อมตัวอย่างประโยคเสริมความเข้าใจ | a an ใช้ยังไง – NATAVIGUIDES

a an ใช้ยังไง: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

23

SHARES

Facebook

Twitter

หลักการใช้ article a กับ an มีกฎเกณฑ์ไม่กี่ข้อเองครับ ขอให้จำหลักการได้ ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ a an ได้ถูกต้องแน่นอน

หลักการใช้ a / an

a อ่านว่า อะ
an อ่านว่า แอน

สองคำนี้คืออะไร สองคำนี้เรียกว่า คำนำหน้านาม (determiner) ทำไมต้องมีคำน้ำหน้าก็ไม่รู้สิ ถ้าเทียบกับภาษาไทยก็เหมือนกับ คุณ นั่นแหละ เช่น คุณน้อย คุณสมศรี

article a an

ทั้งสองคำนี้แปลว่า หนึ่ง ใช้นำหน้าคำนามทั่วไป และเป็นนามเอกพจน์ครับ

หลักการใช้ an

ใช้ an นำหน้า คำนามที่ขึ้นต้นด้วย สระ (a, e, i, o, u) และนามที่มีคำอ่านเป็นเสียงสระ คือมี อ เป็นพยัญชนะต้น และเวลาอ่าน ให้อ่านเชื่อมเสียง  โดยให้ตัด อ อ่าง ออก แล้วเอาตัวสะกดตัวหน้ามาใส่แทน (ก็ น หนูนั้นแหละ)

เช่น an apple > แอน แอ็พเพิล
ออกเสียงเป็น > แอน แน็พเพิล

นามที่ขึ้นต้นด้วยสระ

an apple แอน แน็พเพิล แอปเปิ้ลหนึ่งผล
an arm แอน นาม แขนหนึ่งข้าง
an ant    แอน แน๊นท มดหนึ่งตัว
an actor แอน แน็คเทอะ นักแสดงชายหนึ่งคน
an egg   แอน เนก ไข่หนึ่งฟอง
an ear แอน เนีย หูหนึ่งข้าง
an elephant แอน เน็ลเลอะเฟินท ช้างหนึ่งตัว
an ice cream แอน ไนซกรีม ไอศกรีมหนึ่งแท่ง
an island แอน ไน๊เลินด เกาะหนึ่งแห่ง
an orange  แอน น๊อรินจ ส้มหนึ่งผล
an octopus แอน น็อคเทอะเพิส ปลาหมึกยักษ์หนึ่งตัว
an umbrella  แอน นัมเบร็ลละ ร่มหนึ่งคัน
an uncle แอน นั๊งเคิล ลุงหนึ่งคน

♦ คำว่า an แปลว่า หนึ่ง แต่บางทีก็ไม่ต้องแปลนะครับ

 • She is eating an apple.
  หล่อนกำลังกินแอปเปิ้ลผลหนึ่ง
 • An ant is working.
  มดตัวหนึ่งกำลังทำงาน
 • There is an egg on the table.
  มีไข่ฟองหนึ่งบนโต๊ะ

⇒ นามที่นำหน้าด้วยคุณศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย a, e, i, o, u

an amazing boy แอน นะเม๊ซซิง บอย เด็กชายมหัศจรรย์
an ancient car แอน เน๊นเชิน คา รถโบราณ
an easy question แอน นี๊ซิ เคว๊ซชัน คำถามง่ายๆ
an excellent girl แอน เน็กซะเลินท เกิล เด็กหญิงอัจฉริยะ
an impressive story แอน นิมเพร๊ซซิฝ สต๊อริ เรื่องราวน่าประทับใจ
an interesting man แอน นิ๊นเทอเร็สติงแมน ชายที่น่าสนใจ
an old car แอน โนลด คา รถยนต์เก่าๆ
an orange pen แอน น๊อรินจ เพ็น ปากกาสีส้ม
an ugly woman แอน นั๊กลิ วู๊เมิน หญิงรูปร่างน่าเกลียด

⇒ นามและคุณศัพท์ที่อ่านเป็นเสียงสระ (เสียง อ)   คือ ตัว h บางตัว ที่ไม่ออกเสียง h (ฮ)

an hour แอน เนาเวอะ  หนึ่งชั่วโมง
an honest man แอน นอนนิส แมน ชายผู้ซื่อสัตย์หนึ่งคน
an honorable man แอน นอนเนอะระเบิล แมน ชายผู้มีเกียติหนึ่งคน

 • Sam is an amazing boy.
  แซมเป็นเด็กชายมหัศจรรย์
 • This is an easy question.
  นี่เป็นคำถามง่ายๆ
 • There is an old car on the road.
  มีรถเก่าๆคันหนึ่งบนถนน
 • Lucy is an honest girl.
  ลูซี่เป็นเด็กหญิงที่ซื่อสัตย์

หลักการใช้ a 

⇒ ใช้ a นำหน้า คำนามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ และคำนามที่มีคำอ่านเป็นเสียงพยัญชนะ โดยเฉพาะตัว u (ออกเสียงเป็น ย ไม่ใช่เสียง อ)  

a cat แมวหนึ่งตัว
a dog สุนัขหนึ่งตัว
a boy เด็กชายหนึ่งคน
a teacher ครูหนึ่งคน
a ruler ไม้บรรทัดหนึ่งอัน
a car รถยนต์หนึ่งคัน
a school โรงเรียนหนึ่งแห่ง
a library ห้องสมุดหนึ่งแห่ง
a house บ้านหลังหนึ่ง

See also  "ดีเจเพชรจ้า" เผยแล้ว!! ทำงานอะไร ถึงมีเงินใช้เดือนละล้าน!!! | ทำงานอะไรดี | Nataviguides

♦ คำว่า a แปลว่า หนึ่ง แต่บางทีก็ไม่ต้องแปลนะครับ

 • A boy is playing in the yard.
  เด็กชายคนหนึ่งกำลังเล่นในสวนหลังบ้าน
 • A cat is sleeping.
  แมวตัวหนึ่งกำลังนอนหลับ
 • I have a pen.
  ฉันมีปากกาหนึ่งด้าม
 • A library is a good place to read.
  ห้องสมุดคือสถานที่ดีที่จะอ่านหนังสือ
 • He is a doctor.
  เขาเป็นหมอ
 • That is a cat.
  นั่นคือแมว

⇒ นามหรือคุณศัพท์ที่อ่านเป็นเสียงพยัญชนะ  ตัว u บางตัว (ที่ออกเสียง ย)

a unicorn อะ ยู๊นิคอน ตัวยูนิคอร์น
a uniform อะ ยู๊นิฟอม ชุดยูนิฟอร์มหนึ่งชุด
a university อะ ยูนิเว๊อเซอะทิ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
a useful book อะ ยู๊สฟุล บุ๊ค หนังสือที่เป็นประโยชน์หนึ่งเล่ม

 • Somchai must wear a uniform every day.
  สมชายต้องสวมชุดยูนิฟอร์มทุกวัน
 • My big brother is a university student.
  พี่ชายของฉันเป็นนักเรียนในมหาวิทยาลัย
 • I think it’s a useful book.
  ฉันคิดว่ามันเป็นหนังสือที่มีประโยชน์

สรุปอีกที…

an นำหน้าสระ a, e, i, o , u แต่ให้ระวัง u บางตัว ที่อ่านออกเสียงเป็น ย ยักษ์ เช่น

 • an apple
 • an egg
 • an ice-cream
 • an orange
 • an umbrella
 • แต่… a university อ่านว่า อะ ยูนิเว๊อเซอะทิ

a นำหน้าพยัญชนะทุกตัว แต่ให้ระวัง h บางตัวที่ออกเสียง อ อ่าง เช่น

 • a cat
 • a dog
 • a monkey
 • a zebra
 • a house
 • แต่… an hour อ่านว่า แอน เอ๊าเวอะ อ่านเชื่อมเสียงเป็น แอน เน๊าเวอะ

⇐ กลับหน้าหลัก : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม…

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ…

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 448

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก….

[Update] หลักการใช้ article a/ an พร้อมตัวอย่างประโยคเสริมความเข้าใจ | a an ใช้ยังไง – NATAVIGUIDES

23

SHARES

Facebook

Twitter

หลักการใช้ article a กับ an มีกฎเกณฑ์ไม่กี่ข้อเองครับ ขอให้จำหลักการได้ ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ a an ได้ถูกต้องแน่นอน

หลักการใช้ a / an

a อ่านว่า อะ
an อ่านว่า แอน

สองคำนี้คืออะไร สองคำนี้เรียกว่า คำนำหน้านาม (determiner) ทำไมต้องมีคำน้ำหน้าก็ไม่รู้สิ ถ้าเทียบกับภาษาไทยก็เหมือนกับ คุณ นั่นแหละ เช่น คุณน้อย คุณสมศรี

article a an

ทั้งสองคำนี้แปลว่า หนึ่ง ใช้นำหน้าคำนามทั่วไป และเป็นนามเอกพจน์ครับ

หลักการใช้ an

ใช้ an นำหน้า คำนามที่ขึ้นต้นด้วย สระ (a, e, i, o, u) และนามที่มีคำอ่านเป็นเสียงสระ คือมี อ เป็นพยัญชนะต้น และเวลาอ่าน ให้อ่านเชื่อมเสียง  โดยให้ตัด อ อ่าง ออก แล้วเอาตัวสะกดตัวหน้ามาใส่แทน (ก็ น หนูนั้นแหละ)

เช่น an apple > แอน แอ็พเพิล
ออกเสียงเป็น > แอน แน็พเพิล

นามที่ขึ้นต้นด้วยสระ

an apple แอน แน็พเพิล แอปเปิ้ลหนึ่งผล
an arm แอน นาม แขนหนึ่งข้าง
an ant    แอน แน๊นท มดหนึ่งตัว
an actor แอน แน็คเทอะ นักแสดงชายหนึ่งคน
an egg   แอน เนก ไข่หนึ่งฟอง
an ear แอน เนีย หูหนึ่งข้าง
an elephant แอน เน็ลเลอะเฟินท ช้างหนึ่งตัว
an ice cream แอน ไนซกรีม ไอศกรีมหนึ่งแท่ง
an island แอน ไน๊เลินด เกาะหนึ่งแห่ง
an orange  แอน น๊อรินจ ส้มหนึ่งผล
an octopus แอน น็อคเทอะเพิส ปลาหมึกยักษ์หนึ่งตัว
an umbrella  แอน นัมเบร็ลละ ร่มหนึ่งคัน
an uncle แอน นั๊งเคิล ลุงหนึ่งคน

♦ คำว่า an แปลว่า หนึ่ง แต่บางทีก็ไม่ต้องแปลนะครับ

 • She is eating an apple.
  หล่อนกำลังกินแอปเปิ้ลผลหนึ่ง
 • An ant is working.
  มดตัวหนึ่งกำลังทำงาน
 • There is an egg on the table.
  มีไข่ฟองหนึ่งบนโต๊ะ

⇒ นามที่นำหน้าด้วยคุณศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย a, e, i, o, u

an amazing boy แอน นะเม๊ซซิง บอย เด็กชายมหัศจรรย์
an ancient car แอน เน๊นเชิน คา รถโบราณ
an easy question แอน นี๊ซิ เคว๊ซชัน คำถามง่ายๆ
an excellent girl แอน เน็กซะเลินท เกิล เด็กหญิงอัจฉริยะ
an impressive story แอน นิมเพร๊ซซิฝ สต๊อริ เรื่องราวน่าประทับใจ
an interesting man แอน นิ๊นเทอเร็สติงแมน ชายที่น่าสนใจ
an old car แอน โนลด คา รถยนต์เก่าๆ
an orange pen แอน น๊อรินจ เพ็น ปากกาสีส้ม
an ugly woman แอน นั๊กลิ วู๊เมิน หญิงรูปร่างน่าเกลียด

See also  #ซื้อของออนไลน์ แล้วถูกโกง ไม่ได้ของ จะต้องทำอย่างไร ทำอย่างไรถึงจะไม่ถูกโกง | ซื้อของออนไลน์ | Nataviguides

⇒ นามและคุณศัพท์ที่อ่านเป็นเสียงสระ (เสียง อ)   คือ ตัว h บางตัว ที่ไม่ออกเสียง h (ฮ)

an hour แอน เนาเวอะ  หนึ่งชั่วโมง
an honest man แอน นอนนิส แมน ชายผู้ซื่อสัตย์หนึ่งคน
an honorable man แอน นอนเนอะระเบิล แมน ชายผู้มีเกียติหนึ่งคน

 • Sam is an amazing boy.
  แซมเป็นเด็กชายมหัศจรรย์
 • This is an easy question.
  นี่เป็นคำถามง่ายๆ
 • There is an old car on the road.
  มีรถเก่าๆคันหนึ่งบนถนน
 • Lucy is an honest girl.
  ลูซี่เป็นเด็กหญิงที่ซื่อสัตย์

หลักการใช้ a 

⇒ ใช้ a นำหน้า คำนามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ และคำนามที่มีคำอ่านเป็นเสียงพยัญชนะ โดยเฉพาะตัว u (ออกเสียงเป็น ย ไม่ใช่เสียง อ)  

a cat แมวหนึ่งตัว
a dog สุนัขหนึ่งตัว
a boy เด็กชายหนึ่งคน
a teacher ครูหนึ่งคน
a ruler ไม้บรรทัดหนึ่งอัน
a car รถยนต์หนึ่งคัน
a school โรงเรียนหนึ่งแห่ง
a library ห้องสมุดหนึ่งแห่ง
a house บ้านหลังหนึ่ง

♦ คำว่า a แปลว่า หนึ่ง แต่บางทีก็ไม่ต้องแปลนะครับ

 • A boy is playing in the yard.
  เด็กชายคนหนึ่งกำลังเล่นในสวนหลังบ้าน
 • A cat is sleeping.
  แมวตัวหนึ่งกำลังนอนหลับ
 • I have a pen.
  ฉันมีปากกาหนึ่งด้าม
 • A library is a good place to read.
  ห้องสมุดคือสถานที่ดีที่จะอ่านหนังสือ
 • He is a doctor.
  เขาเป็นหมอ
 • That is a cat.
  นั่นคือแมว

⇒ นามหรือคุณศัพท์ที่อ่านเป็นเสียงพยัญชนะ  ตัว u บางตัว (ที่ออกเสียง ย)

a unicorn อะ ยู๊นิคอน ตัวยูนิคอร์น
a uniform อะ ยู๊นิฟอม ชุดยูนิฟอร์มหนึ่งชุด
a university อะ ยูนิเว๊อเซอะทิ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
a useful book อะ ยู๊สฟุล บุ๊ค หนังสือที่เป็นประโยชน์หนึ่งเล่ม

 • Somchai must wear a uniform every day.
  สมชายต้องสวมชุดยูนิฟอร์มทุกวัน
 • My big brother is a university student.
  พี่ชายของฉันเป็นนักเรียนในมหาวิทยาลัย
 • I think it’s a useful book.
  ฉันคิดว่ามันเป็นหนังสือที่มีประโยชน์

สรุปอีกที…

an นำหน้าสระ a, e, i, o , u แต่ให้ระวัง u บางตัว ที่อ่านออกเสียงเป็น ย ยักษ์ เช่น

 • an apple
 • an egg
 • an ice-cream
 • an orange
 • an umbrella
 • แต่… a university อ่านว่า อะ ยูนิเว๊อเซอะทิ

a นำหน้าพยัญชนะทุกตัว แต่ให้ระวัง h บางตัวที่ออกเสียง อ อ่าง เช่น

 • a cat
 • a dog
 • a monkey
 • a zebra
 • a house
 • แต่… an hour อ่านว่า แอน เอ๊าเวอะ อ่านเชื่อมเสียงเป็น แอน เน๊าเวอะ

⇐ กลับหน้าหลัก : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม…

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ…

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 448

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก….


Cách dùng \”Some \u0026 Any\” Dễ hiểu – Dễ nhớ 🍀


Video mới sẽ được chiếu hàng ngày vào 7:30 giờ tối các em nhé Video mới sẽ được chiếu hàng ngày vào 7:30 giờ tối các em nhé

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Cách dùng \

[Elight] #4 Danh từ trong tiếng Anh – Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản


Luyện tập thêm các bài tập về danh từ trong Tiếng Anh có giảng viên chữa tại đây: https://elight.edu.vn/khoatoandien3trong1/?utm_source=Youtube\u0026utm_medium=comment\u0026utm_campaign=danhtutrongtiengAnh
Học ngữ pháp chuẩn chỉnh, nhớ mãi không quên với phương pháp độc đáo của sách Tiếng Anh Cơ Bản, xem ngay: https://bit.ly/3kFQ2Fc
• Học tại trung tâm: http://tienganh.elight.edu.vn/
Xem thêm danh sách video bài học theo chủ đề
1. Lộ trình học tiếng Anh cho người mới bắt đầu và mất gốc: https://goo.gl/S2z8Id
2. Phát âm tiếng Anh chuẩn như người bản xứ: https://goo.gl/O94uHk
3. Ngữ pháp cơ bản cho người mới bắt đầu và mất gốc: https://goo.gl/axyGCL
4. Học tiếng Anh giao tiếp hàng ngày: https://goo.gl/FpFvXW
5. Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề thông dụng: https://goo.gl/mRwVd4
6. Luyện nghe tiếng Anh giao tiếp: https://goo.gl/q92BZh
Mỗi ngày xem 35 video học tiếng anh của Elight, kết hợp với khóa học tiếng Anh toàn diện của Elight, tiếng Anh của bạn sẽ cải thiện nhanh chóng.
Subscribe để nhận thông báo video mới
Để không bỏ lỡ các video bài học thú vị, subscribe Elight ngay tại link này nhé: https://www.youtube.com/channel/UCjsIuhbtDQny5lv4B2b2VOg?sub_confirmation=1
Danh từ trong tiếng Anh
https://youtu.be/9uE7dWlGk8
Các bạn sẽ được học các kiến thức tổng hợp toàn diện nhất về Danh từ trong tiếng Anh trong bài này nhé:
1. Định nghĩa: để chỉ tên, người, vật, nơi chốn,
nhóm tính chất, nhóm hành động…
2. Phân loại :
Cách 1: danh từ cụ thể và danh từ trừu tượng
Cách 2: danh từ đếm được và không đếm được
3. Chia danh từ số nhiều:
Danh từ + ‘s’ / ‘es’ / ‘y’ +’ies’ / ‘f, fe’ +’ves’ /
4. Chức năng và Vị trí:
Làm chủ ngữ: Danh từ (đầu câu) + Động từ
Làm bổ ngữ: Động từ/Giới từ + Danh từ
5. Sở hữu cách:
Chủ sở hữu/Tên riêng + ‘s + danh từ thuộc sở hữu
Ms. Trang ‘s lessons, Mary ‘s husband…
Kết nối với Elight
Youtube ELight Vip members Group: https://www.facebook.com/groups/1820362404886076/
Website: http://elight.edu.vn/?utm_source=Youtube\u0026utm_medium=description\u0026utm_campaign=danhtutrongtiengAnh
Facebook: https://www.facebook.com/Elight.LearningEnglish/
Page cộng đồng tiếng Anh: https://www.facebook.com/HocTiengAnhMoiNgayElight/
Link FB cá nhân cô Kiều Trang: https://www.facebook.com/kieutrang1210
hoctienganh tienganh tienganhgiaotiep tienganhcoban
nguphaptienganhcoban

See also  ทำแบรนด์ของตัวเอง🌿 ครั้งแรก!!!! | อยาก มี แบรนด์ เป็น ของ ตัว เอง | Nataviguides

[Elight] #4 Danh từ trong tiếng Anh - Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Grammar 5 นาที : Article ( a,an,the) : คำนำหน้านาม


เนื่องในโอกาสวันพ่อในปี 2557 นี้ จึงอยากทำดีเพื่อพ่อโดยจัดทำวีดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ โดยจัดทำเป็นเนื้อหาสั้นๆ ตอนละประมาณ 5 นาที โดยใช้ชื่อว่า \”Grammar 5 นาที\” หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ชมนะคะ สามารถติดตามได้ที่ Facebook : Miss Noon
On the 5th of December is Father’s day in Thailand, since 2014 I would like to make the goodness for our father of Thailand so I make the videos about grammar for Thais who interested in English which the topic is \”Grammar 5 mins\” contact on Facebook : Miss Noon

Grammar 5 นาที : Article ( a,an,the) : คำนำหน้านาม

A, An, The วันนี้เคลียร์แน่นอน!


วันนี้แจกแอพพลิเคชันเรียนภาษาอังกฤษฟรี!

A, An, The วันนี้เคลียร์แน่นอน!

Articles A and An | English Grammar \u0026 Composition Grade 1 | Periwinkle


Articles A and An | English Grammar \u0026 Composition Grade 1 | Periwinkle
In this video kids will understand where to use A and An while making sentences.
You can also watch 3d Animated Rhymes \u0026 Stories @ https://www.youtube.com/channel/UCZmQTw6gzflBuKFv0XE_8yg!
Don’t forget to subscribe!
Facebook: https://www.facebook.com/PeriwinkleKids/
Twitter: https://twitter.com/Periwinkle_Kids

Articles A and An | English Grammar \u0026 Composition Grade 1 | Periwinkle

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ a an ใช้ยังไง

Leave a Reply

Your email address will not be published.