Home » [Update] หลักการใช้ ADJECTIVES และ VERB+ADJECTIVE | คําadjective – NATAVIGUIDES

[Update] หลักการใช้ ADJECTIVES และ VERB+ADJECTIVE | คําadjective – NATAVIGUIDES

คําadjective: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ADJECTIVES
adjective ออกเสียง แอ็ดจิกทิฟวฺ
*adjective คือ คำคุณศัพท์ ใช้เพื่อขยายหรือให้รายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ฯลฯ
หลักการใช้
1. ตำแหน่งของคุณศัพท์
ภายในประโยค คำคุณศัพท์มีตำแหน่งการวางได้ 3 จุดคือ
(1) คุณศัพท์ขยายนาม ในกรณีนี้คำคุณศัพท์วางไว้หน้าคำนาม แสดงว่าเป็นคำขยายคำนามนั่นเอง เช่น
adjective            noun
a young            reporter
an old            professor
the funniest        game
this narrow        canal
his fierce            dog
คุณศัพท์ขยายคำนามอาจจะมีมากกว่า 1 คำก็ได้ เช่น
Adjectives        noun
a thin young         reporter
a handsome old     professor
this very narrow     canal
ตัวอย่าง
“What happened to you last night ?”
เกิดอะไรขึ้นกับคุณเมื่อคืน
“I was bitten by a fierce dog.”
นมถูกสุนัขที่ดุร้ายกัด
“Whom did you talk to yesterday ?”
คุณคุยกับใครเมื่อวานนี้
“I talked to a thin young reporter.”
ผมคุยกับนักข่าวหนุ่มร่างผอม
2. คุณศัพท์อยู่หลังกริยา BE .ในกรณีนี้หน้าคุณศัพท์จะมี Verb to be เรียกหน้าที่ของคุณศัพท์แบบนี้ได้ว่า complement ซึ่งเป็นการบรรยายลักษณะของประธานของประโยค
ตัวอย่าง
“What’s your sister like?”
น้องสาวของคุณมีรูปร่างลักษณะอน่างไร
“She’s tall and slim.”
หล่อนรูปร่างสูงและเอวบางร่างน้อย
“Is she beautiful?”
หล่อนสวยหรือเปล่า
“No, but she’s clever.”
ไม่ แต่หล่อนฉลาด
“Is she married?”
หล่อนแต่งงานแล้วยัง
“No, she’s single.”
ยัง หล่อนเป็นโสด
3. คุณศัพท์อยู่หลัง LINKING VERBS ได้แก่ become, look, seem, feel, appear, stay, get (=become), sound, taste, remain
ตัวอย่าง
Our friends seem ready to help.
เพื่อนของเราดูเหมือนว่าพร้อมจะให้การช่วยเหลือ
The weather will stay fine for a few days.
อากาศจะยังคงแจ่มใสต่อไปอีก 2 – 3 วัน
He looks unhappy whenever he has to study.
เขาดูไม่มีความสุขเมื่อใดก็ตามที่เขาต้องเรียน
Bread is becoming expensive in this town.
ขนมปังกำลังมีราคาแพงขึ้นในเมืองนี้
This mango tastes sour.
มะม่วงผลนี้รสชาติเปรี้ยว
He still remains popular.
เขายังคงเป็นที่รู้จักของผู้คน
2. ตำแหน่งอื่นของคำคุณศัพท์
นอกจากตำแหน่งตามปกติของคำคุณศัพท์ตามที่กล่าวมาในข้อ 1 แล้ว ยังมีบางกรณีที่คำคุณศัพท์วางในตำแหน่งที่ต่างไปจากกฎเกณฑ์ข้างบนคือ
1. คุณศัพท์อยู่ท้าย the
ลักษณะนี้พบได้ไนคำคุณศัพท์ที่ใช้เพื่อหมายถืงระดับขึ้นของคน (a class of people) เช่น
the young         คนหนุ่มสาว
the rich        คนร่ำรวย
the old        คนชรา
the employed     คนที่ได้รับการว่าจ้าง
the unemployed     คนที่ไม่ได้รับการว่าจ้าง, คนว่างงาน
the privileged     คนที่ได้สิทธิพิเศษ
the poor        คนยากจน
the blind        คนตาบอด
the dumb        คนใบ้
the Japanese     คนญี่ปุ่น
the English     คนอังกฤษ
ตัวอย่าง
The rich should help the poor.
คนรวยควรจะช่วยเหลือคนจน
The young should look after the old.
คนหนุ่มสาวควรจะดูแลคนชรา
The employed are happier than the unemployed.
คนที่ได้รับการว่าจ้างมีความสุขกว่าคนที่ไม่ได้รับการว่าจ้าง
The English have a lot to learn from the Japanese.
คนอังกฤษต้องเรียนรู้อีกมากจากคนญี่ปุ่น
2. คุณศัพท์อยู่ท้ายกรรมของประโยค
คุณศัพท์ที่ใช้ในกรณีนี้จะอยู่ท้ายกรรม (object) ของประโยค เรียกว่า object complement คำกริยาที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ข้อนี้ด้แก่ get, keep, make, find, paint, set, turn, wish, like
ตัวอย่าง
I like my coffee black.
ผมซอบกาแฟดำ
Don’t get your clothes dirty.
อย่าทำให้เสื้อผ้าของคุณสกปรก
My sister keeps her room tidy.
น้องสาวรักษาห้องของเธอเป็นระเบียบเรียบร้อย
They set the prisoners free.
พวกเขาปลดปล่อยนักโทษเป็นอิสระ
The cold weather turned the leaves red.
อากาศหนาวทำให้ใบไม้เปลี่ยนเป็นสีแดง
He wished himself dead.
เขาอยากตาย
We painted the door white.
พวกเราทาสีประตูเป็นสีขาว
I found the box empty.
ผมพบกล่องว่างเปล่า
3. คุณศัพท์อยู่ท้ายนามหรือสรรพนามที่มันขยาย
สรรพนาม (pronouns) ที่ใช้ในกรณีนี้ได้จะต้องเป็น indefinite pronouns นั่นคือ สรรพนามที่ลงท้ายด้วย -body, -one, -thing
ตัวอย่าง
The chairman asked the people present at the meeting to express their views.
= The chairman asked the people who were present at the meeting to express their views.
ประธานได้ขอร้องให้ผู้เข้าประชุมแสดงความคิดเห็น
The boys involved in the fight were sent away to another
school.
=The boys who were involved in the fight were sent away to another school.
เด็กนักเรียนชายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตีกันถูกส่งไปเรียนโรงเรียนอื่น Mary hopes to marry someone rich.
=Mary hopes to marry someone who is rich.
แมรี่หวังที่จะแต่งงานกับคนที่ร่ำรวย
Did you buy anything nice at the store?
=Did you buy anything which is nice at the store?
คุณซื้อสิ่งสวยๆ งามๆ ที่ร้านบ้างหรือเปล่า
3. ลำดับของคุณศัพท์
ท่านผู้อ่านอาจจะถามว่า ถ้าหากมีคุณศัพท์ที่ให้ข้อมูลต่างๆ นานาหลายคำ จะเรียงลำดับคุณศัพท์เหล่านี้ไว้หน้าคำนามอย่างไรจึงจะถูกต้อง อาทิ
คุณศัพท์บอก
ทัศนะความเห็น (opinion) เช่น beautiful, ugly
ขนาด (size)    เช่น big, large, small
รูปร่าง (shape)    เช่น thin, fat, slender
สี (colour)        เช่น black, white, red
อายุ (age)        เช่น old, new, ancient
จุดกำเนิด (origin) เช่น French, Siamese, English
จุดประสงค์ (purpose) เช่น shopping, running, jogging
วัสดุ (material)    เช่น silk, plastic, wooden
คำตอบ คือ ให้เรียงคุณศัพท์เหล่านี้ไว้หน้าคำนามดังนี้
opinion —> size —> age —> shape —> colour—> origin —> material —> purpose —> NOUN
ตัวอย่าง
A tall Thai medical worker went abroad yesterday by Thai Airways.
นักการแพทย์ชาวไทยร่างสูงคนหนึ่งได้เดินทางไปต่างประเทศเมื่อวานนี้ โดยสายการบินไทย
“Do you see my old brown Persian horse ?”
“No, I don’t.”
คุณเห็นม้าพันธุ์เปอร์เซียสีนํ้าตาลตัวแก่ๆ ของผมไหม
ไม่เห็นเลยครับ
Come and see my small brown Japanese car.
มาดูรถยนต์ญี่ปุ่นสีน้ำตาลคันเล็กของผมสิ
4. มีคำคุณศัพท์บางคำ อาทิ asleep, alone, awake, afraid, ill, well คำคุณศัพท์เหล่านี้วางไว้หลังคำกริยา ไม่วางไว้หน้าคำนาม ซึ่งขัดกับการใช้คุณศัพท์ดังกล่าวมาเบื้องต้น คือ Adjective + Noun ฉะนั้นโครงสร้างประโยคที่มีคุณศัพท์ที่เอ่ยมาทั้ง 6 คำนี้ จึงต้องเป็น
VERB + ADJECTIVE
(โครงสร้างนี้บังคับใช้เฉพาะกับคำคุณศัพท์ทั้ง 6 คำในข้อ 4 เท่านั้น)
ตัวอย่าง He is asleep.    เขานอนหลับ
X He is an asleep man.
We are alone.    เราอยู่กันตามลำพัง
X We are alone people.
These animals are alive.    สัตว์เหล่านี้ยังมีชีวิตอยู่
X They are alive animals.
หากจะนำเอาคำเหล่านี้มาวางไว้หน้าคำนาม (Adjective + Noun) จะต้องเปลี่ยนรูปคำเหล่านี้ใหม่กล่าวคือ ใช้
sleeping         แทน         asleep     living    แทน     alive
frightened     แทน         afraid     sick        แทน     ill
healthy         แทน         well
ตัวอย่าง Do you see that sleeping man?
คุณเห็นผู้ชายคนที่กำลังหลับนั่นไหม
Sick children cannot go to school.
เด็กที่ป่วยไม่สามารถไปโรงเรียนได้
Healthy people are happy.
คนที่สุขภาพดีมีความสุข
Easily frightened animals die young.
สัตว์ที่ขี้กลัวง่ายตายเร็ว
Living animals are fighting for survival.
สัตว์ที่มีชีวิตต่อสู้เพื่อความอยู่รอด
5. กรณีของหน่วยวัด
ในกรณีของหน่วยวัด (units of measurement) คำคุณศัพท์ผสม (compound adjectives คอมพาวดฺ แอ็ดเจ็กทิฟสฺ) ที่เป็นหน่วยวัดเหล่านี้ มักวางไว้หน้าคำนาม ได้แก่
อายุ (age)     เช่น a three-year-old building (อาคารอายุ 3 ปี)
ปริมาตร (volume) เช่น a two-litre car (รถยนต์จุน้ำมัน 2 ลิตร)
ความยาว (length) เช่น a twelve-inch ruler (ไม้บรรทัดความยาว 12 นิ้ว)
ราคา (price) เช่น a fifty-baht shirt (เสื้อเชิ้ต ราคา 50 บาท)
น้ำหนัก (weight) เช่น a five-kilo bag (ถุงบรรจุ 5 กิโล)
พื้นที่ (area)    เช่น a twenty-rai farm (ฟาร์ม เนื้อที่ 20 ไร่)
ระยะเวลา (duration) เช่น a four-hour meeting (การประชุม ที่ใช้เวลา 4 ชั่วโมง)
ความลึก (depth) เช่น a six-foot hole (หลุมลึก 6 ฟุต)
เวลา (time)    เช่น a five-hour walk
(การเดินที่ใช้เวลา 5 ชั่วโมง)
ระยะทาง (distance) เช่น a twenty-kilometre run (การวิ่งระยะทาง 20 กิโลเมตร)
ตัวอย่าง
She’s a seventyTyear-old woman. (1)
=The woman is seventy years old. (2)
หญิงคนนี้อายุ 70 ปี
It is a twelve-inch ruler.
=The ruler is twelve inches long.
ไม้บรรทัดยาว 12 นิ้ว
6. รูปของคำคุณศัพท์
การสังเกตว่าคำนั้นๆ จะเป็นคำคุณศัพท์หรือไม่ ให้คำนึงถึงหลักเกณฑ์ดังนี้
1. คำคุณศัพท์จำนวนมากสังเกตได้จากส่วนประกอบท้ายคำ (suffixes)
ได้แก่

See also  avoid ออกเสียงว่า แปลว่า อะไร แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย By ENCONCEPT Dictionary | bark แปลว่า

Suffixes

Adjectives

 

-al

actual

physical

แท้จริง

ทางกายภาพ

Final

special

ท้ายสุด

พิเศษ

-ent

ancient

urgent

โบราณ

ด่วน

frequent

excellent

บ่อย

ดีเลิศ

-ous

famous

various

มีชื่อเสียง

หลายหลาย

serious

conscious

เคร่งเครียด

รู้สึกตัว

-ic

basic

electric

พื้นฐาน

ทางไฟฟ้า

atomic

heroic

ด้านอะตอม

เป็นวีรบุรุษ

-y

angry

hungry

โกรธ

หิว

dirty

funny

 

สกปรก

น่าขัน

-ive

active

attractive

กระฉับกระเฉง

มีเสน่ห์

expensive

sensitive

แพง

รู้สึกไว

-ed

excited

related

ตื่นเต้น

เกี่ยวพัน

limited

confused

จำกัด

สับสน

-ble

possible

sensible

เป็นไปได้

มีเหตุผล

probable

enjoyable

อาจเป็นได้

น่าสนุก

-ful

beautiful

skillful

สวย

ชำนาญการ

careful

faithful

ระมัดระวัง

ซื่อสัตย์

-an

American

Russian

เป็นอเมริกัน

เป็นรัสเซีย

human

German

เป็นมนุษย์

เป็นเยอรมัน

-ing

amusing

surprising

น่าขบขัน

น่าประหลาดใจ

willing

disappointing

เต็มอกเต็มใจ

น่าผิดหวัง

-less

careless

harmless

ประมาท

ไม่มีอันตราย

childless

senseless

ไม่มีบุตร

สมองทึบ

-ar

popular

familiar

เป็นที่นิยมรักใคร่

คุ้นเคย

regular

particular

สม่ำเสมอ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

-like

childlike

ladylike

เหมือนเด็ก

อย่างสุภาพสตรี

womanlike

flowerlike

เหมือนผู้หญิง

เหมือนดอกไม้

-ish

childish

sheepish

ราวกับเด็ก

ขี้อาย

foolish

snobbish

โง่

วางโอ่ยะโส

(2) คำคุณศัพท์บางคำไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ (1) โดยมากมักเป็นคำพยางค์เดียว ได้แก่
large      ใหญ่
small  เล็ก
old  ชรา
young  หนุ่มสาว
old    เก่า
new    ใหม่
long    ยาว
short    สั้น
hard    แข็ง
soft    อ่อน
rich    รวย
poor    จน
hot    ร้อน
cold    หนาว
black  สีดำ
white  สีขาว
good  ดี
bad    เลว
(3) คำนามที่เติมส่วนประกอบท้ายคำด้วย -ly ถือว่าเป็นคำคุณศัพท์ ได้แก่
นาม               คุณศัพท์
brother        brotherly    เป็นพี่น้อง
court             courtly    ประจบประแจงเอาใจ
earth             earthly    แห่งโลก
coward         cowardly    อย่างขลาดเขลา
father            fatherly    อย่างบิดา
friend            friendly    อย่างมิตร
heaven         heavenly    จากฟากฟ้า, จากสวรรค์
king               kingly    อย่างราชา
man              manly    อย่างลูกผู้ชาย
master         masterly    อย่างหลักแหลม
mother        motherly    อย่างมารดา
neighbor     neighborly    อย่างเพื่อนบ้าน
saint             saintly    ใจเมตตาแบบนักบุญ
scholar        scholarly    อย่างรอบรู้
woman        womanly    เหมือนผู้หญิง
world           worldly    แห่งโลก
knight          knightly    แบบขุนนางหรืออัศวิน
leisure         leisurely    อย่างสบายๆ
prince         princely    ราวกับเจ้านาย
queen         queenly    ราวกับราชินี
(4) คำต่อไปนี้ทำหน้าที่ได้ทั้งคำคุณศัพท์และคำวิเศษณ์ ได้แก่
fast เร็ว (adj.) อย่างเร็ว (adv.)
half ครึ่ง (adj., adv.)
hard ยาก, แข็ง, หนัก, ขยัน (adj.) อย่างหนัก (adv.)
late สาย (adj, adv.)
straight ตรง (adj., adv.)
ตัวอย่าง
(คำเน้นตัวหน้าเป็น adjective ส่วนตัวหลังเป็น adverb)
The plane made a fast trip because it went fast.
เครื่องบินเดินทางได้เร็วเพราะมันบินอย่างเร็ว
You get only half credit for a half-finished test.
คุณได้คะแนนเพียงครึ่งหนึ่งสำหรับการสอบที่สำเร็จเพียงครึ่งเดียว
A hard worker works hard.
คนงานที่ขยันทำงานอย่างหนัก
A late student arrives late.
นักเรียนที่มาเรียนสายก็มาถึงสาย
A straight path goes straight to its end.
เส้นทางตรงพุ่งตรงไปยังปลายทาง
หมายเหตุ คำว่า hardly และ lately เป็นคำวิเศษณ์ มีความหมายต่างไปจาก hard และ late ที่ยกมาข้างต้น กล่าวคือ hardly = แทบจะไม่, lately = เมื่อเร็วๆ นี้
ตัวอย่าง
If you study hard, you will learn.
But if you hardly study, you will not learn.
ถ้าคุณขยันเรียน คุณก็จะเรียนรู้
แต่ถ้าคุณไม่ยอมเรียน คุณก็จะไม่เรียนรู้
Laura often comes to class late.
She has moved here lately.
ลอร่ามาเข้าชั้นเรียนสาย
หล่อนได้ย้ายมาอยู่ที่นี่เมื่อเร็วๆ นี้
(5) คำว่า near เป็นได้ทั้งคำคุณศัพท์ และคำวิเศษณ์ และยังเป็นคำบุพบทด้วย แปลว่า “ใกล้” ส่วน nearly เป็นคำวิเศษณ์ แปลว่า “เกือบจะ” (almost)
ตัวอย่าง
John is a near neighbor of mine. He lives near me.
จอห์นเป็นเพื่อนบ้านข้างเคียงของผม เขาพักอาศัยอยู่ใกล้ผม
Mr.Brown nearly died of pneumonia.
นายบราวน์เกือบจะตายด้วยโรคปอดบวม
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

See also  การบอกเวลาในภาษาอังกฤษ Telling the Time o'clock | ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนประถมศึกษา | การบอกเวลา ภาษาอังกฤษ

(Visited 53,980 times, 1 visits today)

Table of Contents

[NEW] หลักการใช้ Adjective แต่ละประเภท พร้อมตัวอย่าง | คําadjective – NATAVIGUIDES

Adjective คือ คำ วลี หรือประโยคที่เอาไว้ใช้อธิบายหรือขยายคำนาม หรือคำสรรพนามให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น มันก็คือการบ่งบอกลักษณะให้รู้ว่าคุณสมบัติของนามหรือสรรพนามนั้นๆ เป็นอย่างไรเช่น good, bad, new, hot เป็นต้น โดยทั่วไปจะเป็นการวางตำแหน่งคุณศัพทฺในประโยค จะวางได้ 2 แบบ

ใช้ในการวางประกอบคำนามที่มันขยาย (attributive use)

She is a beautiful girl. (beautiful ขยายนาม girl)
เธอเป็นคนสวย

These are small envelopes. (small ขยาย envelopes)
พวกนี้เป็นซองเล็กๆ

ใช้วางเป็นส่วนของกริยา

โดยจะตามหลัง ver to be เมื่อ adjective ขยาย noun หรือ pronoun ซึงอยู่หน้า verb to be

The girl is beautiful
เด็กผู้หญิงคนนั้นสวย
(beautiful เป็นคุณศัพทย์ ที่ตามหลัง ver to be ขยาย girl ส่วน the ก็ขยาย girl ด้วย)

He has been sick akk week. (sick เป็นคุณศัพท์ ตามหลัง verb to be ขยายสรรพนาม he)
เขาป่วยมาตลอดอาทิตย์

That rat is fat and black.
หนูตัวนั้นอ้วน และมีสีดำ
(That เป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้ประกอบหน้านาม fat และ black เป็นคำคุณศัพท์ ซึ่งเป็นส่วนของคำกริยายที่ซึ่งขยาย rat)

1 คำคุณสรรพที่ประกอบหน้าคำนามไม่ได้

ต้องวางหลัง ver to be เท่านั้น หรือเรียกว่า linking berb ซึ่งเป็น predicate adjective มีอะไรบ้าง

alikeเหมือนafraidกลัวasleepหลับaloneโดยลำพังawakeตื่นอยู่aliveมีชีวิตอยู่awareระวังashamedละอายafloatลอยunableไม่สามารถcontentพอใจworthมีค่าillป่วยwellสบายดี

ตัวอย่าง

This two man look alike
ผู้ชาย 2 คนนี้ดูเหมือนกัน (look เป็น linking verb, alike เป็น predicative adjective)

THe girl is asleep.
เด็กผู้หญิงกำลังนอนหลับ

linking verb หมายถึง คำกริยาทีเอาไว้ใช้เชื่อมประธานกับคำอื่นให้สัมพัน์กัน เพื่อช่วยขยายประธานของประโยคนั้นๆ ให้ได้ใจความที่สมบูรณ์

2 คำคุณศัพท์ที่ใช้เป็นส่วนของกริยา

formerก่อนlatterหลังinnterภายในouterนอกactualในทางปฎิบัติneighboringไกล้เคียงelderอายุมากกว่าdrunkenเมาentireทั้งสิ้นshrunkenหดespecialโดยเฉพราะwoodenทำด้วยไม้middleกลาง

ตัวอย่าง

A weeden heart. (ไม่ใช่ A heart is wooden)

3 ถ้าคุณศัพท์ทำหน้าที่ขยายนาม ต้องวางคุณศัพท์ไว้หลังกรรมเพื่อให้ได้ความชัดเจนขึ้น

We considered his report unsatisfactory
เราได้พิจารณาเห็นว่า รายงานของเขาไม่เป็นที่น่าพอใจ (unsatisfactory เป็นคำคุณศัพท์ ขยาย his report ที่เป็รกรรมของประโยค)

4 ถ้าใช้กับข้อความที่เป็นการแสดงการวัด (measurement) ต้องวางคุณศัพท์ไว้หลังนาม หรือ สรรพนาม

My uncle is sixty years old. (ไม่ใช่ My uncle is old sixty years.)
ลงของฉันอายุ 60 ปี

This road is sixty feet wide (ไม่ใช่ This road is wide fifty feed.)
ถนนนี้กว้าง 60 ฟุต

5 ใช้คำคุณศัพท์หลายคำจะต้องมี and มาคั่นหน้า

ถ้าคุณใช้คำคุณศัพท์หลายคำ ประกอบนามหรือสรรพนามเดียว จะวางข้างหลังหรือข้างหน้าก็ได้ แต่จะต้องมี and มาคั่นข้างหน้าคุณศัพท์ตัวท้ายสุด เช่น

The building, old and unpainted, was finally demolished (วางข้างหลัง)
ตึกเก่าและสีทรุดโทรม

The old and unpainted building was finally demolished. (วางข้างหน้า)

6 คุณศัพท์ที่วางตามหลังคำสรรพนาม ที่ขยาย

someoneanyoneno oneeveryonesomebodyanybodynobodyeverythingsomethinganythingnothingeverybody

ตัวอย่าง

She wanted to marry someone rich and smart
เธอต้องการแตงงานกับใครซักคนที่หล่อและรวย

I will tell you something important.
ฉันจะเล่าบางอย่างที่สำคัญให้คุณฟัง

7 วางคุณศัพท์ไว้หลังนามหรือสรรนามถ้าคุณศัพท์นั้นมีข้อความประกอบอยู่ (preposition phrase)

Thailand is a country famouse for street food. (famous for street food. ขยาย country)
ไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องของ สตรีทฟูด

He is the man suitable for the position. (suitable เป็นคำคุณศัพท์ suitable for the position. ขยาย man)
เขาเป็นผู้ชายที่เหมาะสมกับตำแหน่ง

See also  จบม.6 แล้วไปไหน #เปิดใจเด็ก Gap Year | การดรอปเรียน

8 คุณศัพท์บางคำมีความหมายต่างกันถ้าว่างต่างกัน

She is and old friend.
เธอเป็นเพื่อนเก่า

My friend is old.
เพื่อนของฉันสูงอายุ

John was late.
จอนมาสาย
The late John
จอนผู้เสียชีวิตไปแล้ว

9 กลุ่มคำที่เป็นวลี หรือ อนุประโยค เมื่อขยายนามแล้ว ต้องวางหลังนามที่มันประกอบด้วย

The man sitting in the chair is my father. (sitting in the chair ขยาย the man)
ผู้ชายที่นั่งเก้าอี้เป็นพอของฉัน

The man who came to see me this morning is my father. (who came to see me this morning อนุประโยคที่ขยาย the man)
ผู้ชายที่มาหาฉันเมื่อเช้าคือพ่อของฉัน

10 คุณศัพท์ที่เป็นสมญาณนามที่จะไปขยายคำนามที่เป็นชื่อเฉพราะ ให้วางหลังคำนามเสมอ

Alexader the Great
William the Conqueror

11 ปกติแล้วคุณศัพท์จะต้องวางหลัง article ที่เป็น a, and เช่น a good girl

ยกเว้นคำต่อไปนี้เมื่อนำไปขยายคำนามที่เป็นเอกพจน์และนับได้ ต้องวางไว้หน้า a หรือ and เช่น half, such. quite, rather และ many

Anna is such a good girl. (A good girl เป็นนามเอกพจน์)
Ths is rather a valuable picture (a valuable picture เป็นนามเอกพจน์)

Article
Demonstrative
Possessive
Indefinite
Adjective

บอกจำนวนนับ

คำอธิบายลักษณะ

นามรองทำหน้าที่คุณศัพท์

 

นามหลัก

 

คุณภาพ
ลักษณะ

รูปร่าง
ขนาด

อายุ

สี

สัญชาติ
แหล่งกำเนิด

วัสดุ

A

 

beautiful

 

old

 

Italian

 

touring

car.

An

 

expensive

 

antique

 

 

silver

 

mirror.

The

four

gorgeous

long-stemmed

 

red

 

 

 

roses.

Her

 

short

 

 

black

 

 

 

hair.

Our

two

 

big

old

 

English

 

  

sheep-
dogs.

 

Some

delicious

 

 

 

Thai

 

 

food.

Many

 

modern

small

 

 

 

brick

 

houses.


[อังกฤษ] การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ MORE, MOST, -ER ครบที่ออกสอบ! | WINNER TUTOR


WINNER TUTOR เหมือนมี TUTOR มานั่งติวให้ข้างๆ น้องๆคนไหนกำลังเตรียมสอบห้ามพลาดเด็ดขาด สรุปเนื้อหาสั้นๆเข้าใจง่าย รับรองทำข้อสอบได้ชัวร์
⭐เนื้อหา WINNER TUTOR การเรียบเทียบคำคุณศัพท์
ขั้นปกติ
ขั้นกว่า
ขั้นสูงสุด

⭐ดูจบแล้วกดกระดิ่ง เพื่อตั้งเตือน จะได้ไม่พลาด EP ถัดไป รับรองว่าจะจัดให้ทุกคณะเลย!
TCAS ภาษาอังกฤษ แกรมม่า
____________________________________________________________________
ฝากหนังสือจาก WINNER STUDY นะคะ ทุกเล่มตั้งใจเขียนโดยทีม นิสิตจุฬา
เพื่อสำหรับเตรียมสอบเข้าคณะที่ใช่มหาลัย ที่ชอบ
สั่งซื้อได้ตลอด 24 ชม.ทาง LINE @winnerstudy
🍒WINNER SHORTNOTE
ครบ8วิชา ม.46(ไทย อังกฤษ สังคม วิทย์ คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ)
ใช้ได้ทุกสนามสอบ ทั้งใน โรงเรียน GAT PAT ONET 9 วิชาสามัญ
🍒WINNER 1000Q พันคิว วิทย์
รวม1000ข้อสอบ วิทย์ 4 วิชาม.46 (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ดาราศาสตร์)
คล้ายข้อสอบจริงสุด โจทย์มี 3 ระดับ (ง่ายกลางยาก) ใช้สอบ ONET, PAT, 9 วิชาสามัญได้
เฉลยเข้าใจสุด และละเอียดมาก เหมือนได้ติวเตอร์ดีกรีจุฬาส่วนตัวตลอด 24 ชม.
ดูเพิ่มเติมได้ที่
YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=gljlmEqK4Yk
IG: https://www.instagram.com/winnerstudyth/
สั่งซื้อ ได้ตลอด 24 ชม.ทาง LINE @winnerstudy

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

[อังกฤษ] การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ MORE, MOST, -ER ครบที่ออกสอบ! | WINNER TUTOR

คำเทศนา คริสเตียนแท้ กับ คริสเตียนจอมปลอม (โยบ 27:8-10) โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ DrKerMinistry


“คุณจะคาดหวังว่าคุณจะอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์นิจนิรันดร์ได้อย่างไร?
ถ้าคุณละทิ้งพระเจ้า ขณะที่คุณอยู่บนโลกนี้?”
คำเทศนา คริสเตียนแท้ กับ คริสเตียนจอมปลอม (โยบ 27:810) โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ DrKerMinistry
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2021 คริสตจักรใจสมานรามคำแหง
ติดตามชมวิดีโออื่นๆเพิ่มเติมได้ ที่นี่ http://bit.ly/2XLU4gQ
คริสเตียน แท้ จอมปลอม

Dr Ker Ministry
Website ➨ http://www.DrKerMinistry.com
Facebook ➨ https://www.facebook.com/DrKerMinistry
แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ➨ https://DrKerMinistry.home.blog
LINE ➨ https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Instagram ➨ https://www.instagram.com/DrKerMinistry
Twitter ➨ https://twitter.com/DrKerMinistry
TikTok ➨ https://www.tiktok.com/@drkerministry

คำเทศนา คริสเตียนแท้ กับ คริสเตียนจอมปลอม (โยบ 27:8-10) โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ DrKerMinistry

250 มัดรวมคำศัพท์ | ที่ฝรั่งนิยมใช้กัน| @เรียนง่ายภาษาอังกฤษ


เรียนภาษาอังกฤษ ฝึกพูดภาษาอังกฤษ เก่งภาษาอังกฤษ
คลิปวีดีโอนี้นะคะจะเป็นการมัดร่วม 250 คำศัพท์ที่ฝรั่งนิยมใช้คู่กันนะคะลองเอาไปฝึกใช้กันได้เลยจ้าสำหรับคนที่อยากฝึกพูดภาษาอังกฤษนะคะจะเอาไปใช้ได้เลยจ้า

250 มัดรวมคำศัพท์ | ที่ฝรั่งนิยมใช้กัน| @เรียนง่ายภาษาอังกฤษ

Daily used common 100+ Adjectives words in English // Adjective // Grammar .


100+ common adjectives words
English grammar
Adjectives
Today we will learn simple some adjective words
if you want to speak english you must have to know this adjectives
Thanks for watching
AdjectivesGrammarEnglish

Daily used common  100+ Adjectives words  in English  // Adjective  // Grammar .

คำคุณศัพท์ Adjective | เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน | คืออะไร ใช้อย่างไร


คําคุณศัพท์ adjective คืออะไร : คําคุณศัพท์ภาษาอังกฤษมีหน้าที่ขยายหรืออธิบายลักษณะของคำนาม คล้ายกับภาษาไทย เช่น big dog หมาตัวใหญ่ คำว่า big คือคำคุณศัพท์
CR.Ajarn Suparada
ภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี!
📌 ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ถามตอบ ประโยคพื้นฐานใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
👉 https://www.youtube.com/watch?v=IHuK…​
📌 ฝึกอ่านแปลภาษาอังกฤษ เข้าใจง่าย เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
👉 https://www.youtube.com/watch?v=URCUv…​
📌 ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ตั้งปณิธานเรื่องที่จะทำในปีใหม่ New Year’s Resolutions
👉 https://www.youtube.com/watch?v=AWo2r…​
📌 เรียนภาษาอังกฤษฟรี ดูโครงสร้างภาษาอังกฤษ ฝึกพูดพร้อมตัวอย่างประโยค
👉 https://www.youtube.com/watch?v=UgGf1…​
📌 5 โครงสร้างประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ (English sentence structures)
👉 https://www.youtube.com/watch?v=iGS5s…​
📌 ประโยคอวยพรปีใหม่ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านและแปลภาษาไทย
👉 https://www.youtube.com/watch?v=BYqot…​
📌วิธีใช้ Used to, Be used to และ Get used to (เคย และ เคยชิน)
👉https://www.youtube.com/watch?v=in1gK…​
📌 Whenever, Whatever, Whoever, However, Whichever | ใช้ยังไง
👉 https://www.youtube.com/watch?v=AnAT…​
📌 How far/How much/How many/How long/ ใช้อย่างไร และแปลว่าอย่างไร ภาษาอังกฤษ
👉 https://www.youtube.com/watch?v=AnAT…​
📌 เรียนภาษาอังกฤษ Do, Does, Did, Done | แปลว่าอย่างไร เข้าใจง่ายพร้อมตัวอย่าง
👉 https://www.youtube.com/watch?v=JrNKY…​
คำคุณศัพท์ Adjective | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน| Part of speech |

คำคุณศัพท์ Adjective | เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน |  คืออะไร ใช้อย่างไร

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ คําadjective

Leave a Reply

Your email address will not be published.