Home » [Update] | สุภาษิต เกี่ยว กับ การ ออม เงิน – NATAVIGUIDES

[Update] | สุภาษิต เกี่ยว กับ การ ออม เงิน – NATAVIGUIDES

สุภาษิต เกี่ยว กับ การ ออม เงิน: คุณกำลังดูกระทู้

You may be trying to access this site from a secured browser on the server. Please enable scripts and reload this page.

[Update] เรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับ ประกันชีวิต | สุภาษิต เกี่ยว กับ การ ออม เงิน – NATAVIGUIDES

ผู้นำด้าน Lifestyle E-commerce Platform ที่มาพร้อมส่วนลดสุดพิเศษที่ทางร้านค้าต่างๆมอบให้นักช็อป ทั้งนี้ LerdBuy ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2021 ภายใต้สโลแกนว่า Buy Now, Enjoy Now! More Discount, Pay later!

See also  [Update] 200 ชื่อภาษาอังกฤษเก๋ๆสำหรับผู้หญิง | ชื่ออังกฤษเท่ๆ ในเกม - NATAVIGUIDES


หนูนิดประหยัดและอดออม


หนูนิดอยากได้กล่องดินสอใหม่ที่ทันสมัยและสวยงาม แต่คุณแม่ไม่ยอมซื้อให้ หนูนิดจึงต้องอดค่าขนมเก็บเงินเอง เช้าวันหนึ่งหนูนิดก็เจอกระเป๋าตังค์ที่มีเงินเต็มกระเป๋าหล่นอยู่ หนูนิดมองหาเจ้าของแล้ว ไม่เห็นมีใครเลย หนูนิดจะทำอย่างไรดีนะ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

หนูนิดประหยัดและอดออม

หนูยิ้มหนูแย้ม ทุบกระปุกออมสินไปฝากธนาคาร


แม่ปุ๋ยชวนหนูยิ้มหนูแย้มทุบกระปุกออมสิน นับเงินที่หยอดกระปุกมาโดยตลอด เพื่อจะเอาไปฝากธนาคาร สิ่งนี้แม่ปุ๋ยต้องการให้หนูยิ้มหนูแย้มรู้จักการออมเงิน นิสัยรักการออมจะติดตัวเขาไปจนโต เด็กๆทุกคนอย่าลืมออมเงินหยอดกระปุกออมสินเหมือนหนูยิ้มหนูแย้มนะคะ

หนูยิ้มหนูแย้ม ทุบกระปุกออมสินไปฝากธนาคาร

สุภาษิตสอนหญิง:การพูดและการเก็บออม


สุภาษิตสอนหญิง:การพูดและการเก็บออม

นิทานสำหรับเด็ก | เรื่อง ฝ้ายเก็บออม


นิทานคำกลอนปลูกคุณธรรม จริยธรรม ให้หนูๆ รู้จักประหยัด อดออม
นิทานสำหรับเด็ก | เรื่อง ฝ้ายเก็บออม
เรื่องโดย ภัทรวลี นิ่มนวล
ภาพโดย พรเนตร อร่ามมงคลวิชัย
สำนักพิมพ์โลกหนังสือ

See also  [Update] synonym in Thai - Danish-Thai Dictionary | คำ สรรพนาม หมาย ถึง - NATAVIGUIDES

นิทานสำหรับเด็ก | เรื่อง ฝ้ายเก็บออม

สื่อการเรียนรู้ เรื่องการออม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


หมู่เรียน D15
สื่อการเรียนรู้ เรื่อง การออม ชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 1001302 เสนอ อาจารย์ ดร. ธนภัทร จันทร์เจริญ หากมีความผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้
ขั้นตอนการทำสื่อการเรียนรู้
1. ศึกษาหาข้อมูล
1.1 เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในสาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ ตัวชี้วัด ป.2/4 สรุปผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออม
1.2 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การออกแบบเนื้อเรื่อง และวางตัวละคร
3. การจัดทำสื่อการเรียนรู้ในโปรแกรม Microsoft Powerpoint และบันทึกไฟล์เป็น Window Media Video File
4. อัปโหลดลง Youtube
วิธีการใช้สื่อ
ใช้สื่อในขั้นการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการออมเงินจากสถานการณ์ในชีวิตจริงเพื่อนำมาประยุกต์ใช้และเห็นความสำคัญของ การใช้จ่ายให้เหมาะสมกับรายได้ สื่อการเรียนรู้ เรื่อง การออม จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระง่ายยิ่งขึ้น และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประโยชน์ของการออม
หน้าที่และรายชื่อผู้จัดทำ
1. นางสาวขวัญฤดี ยิ่มรัมย์ ทำหน้าที่ ให้เสียงบรรยายเป็นออมสิน และ รายละเอียดภายในวีดิโอ
2. นางสาวพลอยไพลิน มั่งมี . ” คุณครู และ ผู้สืบค้นข้อมูล
3. นางสาววิชญาพร หาญฉวะ “ คุณแม่ และ ตัดต่อวีดิโอ
4. นางสาวสาธนี มาตะโก “ สตางค์
5. นางสาวพรลภัส สุดสวาดิ์ “ นักเรียน 1
6. นางสาวศิริขวัญ วรรณสุทธิ “ เขียนบทและวางโครงเรื่อง
โดยนักศึกษาสาขาวิชาการ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเข้าพระยา

See also  [Update] English language | Origin, History, Development, Characteristics, & Facts | english first - NATAVIGUIDES

สื่อการเรียนรู้ เรื่องการออม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ สุภาษิต เกี่ยว กับ การ ออม เงิน

Leave a Reply

Your email address will not be published.