Home » [Update] สรุปการใช้ tense ทั้ง 12 tenses อย่างละเอียด ครอบคลุม เข้าใจง่าย – NSRU BLOG | present progressive คือ – NATAVIGUIDES

[Update] สรุปการใช้ tense ทั้ง 12 tenses อย่างละเอียด ครอบคลุม เข้าใจง่าย – NSRU BLOG | present progressive คือ – NATAVIGUIDES

present progressive คือ: คุณกำลังดูกระทู้

Table of Contents

Table of Content

 • Tense คืออะไร
 • โครงสร้าง tense ทั้ง 12 เป็นอย่างไร แตกต่างกันอย่างไร
 • หลักการใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ใช้ต่างกันอย่างไร
 • ตัวอย่างประโยคของเทนส์ทั้งหมด เพิ่มเติมเสริมความเข้าใจ

Tense คืออะไร

ความหมายของ Tense คือ รูปแบบของประโยคที่มีคำกริยา แสดงระบุเวลากำกับการกระทำในขณะที่พูด

นี่คือความหมายคร่าวๆนะครับ ถ้าย่นย่อกันจริงๆในการเรียนหลักภาษาแล้ว Tense คือ กาล (เวลา)

tense 12

โครงสร้างของ 12 Tense และหลักการใช้

ว่ากันไปแล้ว Tense ใหญ่ๆแค่ 3 เท่านั้นเอง แต่แยกย่อยออกอีก 4 จึงรวมกันได้ 12 tense

 1.  Present Tense (ปัจจุบันกาล) กล่าวถึงเรื่องราวในปัจจุบัน
 2.  Past Tense (อดีตกาล)กล่าวถึงเรื่องราวในอดีต
 3.  Future Tense (อนาคตกาล)กล่าวถึงเรื่องราวในอนาคต

PRESENT TENSE

บอกเล่าเรื่องราวในปัจจุบัน

Present Simple Tense

โครงสร้าง: S. + V.1(s/es)

หลักการใช้:

 • บอกเล่าข้อเท็จจริงทั่วไป ของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ …

ตัวอย่างประโยค:

 • eat rice everyday. ฉันกินข้าวทุกวัน
 • A dog has four leg. สุนัขมีสี่ขา
 • Bangkok is the capital city of Thailand.  กรุงเทพเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย
 • My class statrs at 9.00 ชั่วโมงเรียนของฉันเริ่มเวลา 9 นาฬิกา

present continuous tense

Present Continuous Tense

Tense นี้อีกชื่อหนึ่งคือ Present Progressive Tense

โครงสร้าง: S. + is, am, are + Ving

หลักการใช้:

 • บอกเล่าเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้
 • บอกเล่าเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดในอนาคตแน่ๆ

ตัวอย่างประโยค:

 • am eating rice now.  ฉันกำลังกินข้าวอยู่ตอนนี้
 • A dog is walking. สุนัขกำลังเดิน
 • I’m going to London next week. ฉันกำลังจะไปลอนดอนสัปดาห์หน้า
 • We are visiting our granddad tomorrow. พวกเรากำลังจะไปเยี่ยมปู่พรุ่งนี้

present perfect tense

Present Perfect Tense

โครงสร้าง: S. + has, have + V3

หลักการใช้:

 • บอกเล่าเหตุการณ์ที่ดำเนินเสร็จแล้ว
 • บอกเล่าเหตุการณ์ที่ดำเนินมาได้ในระยะเวลาหนึ่งจนถึงปัจจุบัน

ตัวอย่างประโยค:

 • have eaten rice. ผมกินข้าวแล้ว (กินเสร็จแล้ว)
 • She has finished her homework. หล่อนทำการบ้านเสร็จแล้ว
 • have eaten rice for 20 minutes. ผมกินข้าวมาแล้ว 20 นาที
 • He has lived here since 2000. เขาอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี 2000

present-perfect-continuous--tense

Present Perfect Continuous Tense

โครงสร้าง: S. + has, have +been+ Ving

หลักการใช้:

 • บอกเล่าเหตุการณ์ที่ดำเนินมาได้ในระยะเวลาหนึ่งจนถึงปัจจุบันคล้าย present perfect tense แต่เป็นการเน้นย้ำว่าทำอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างประโยค:

 • I have been playing foootball since 8 o’clock. ฉันเล่นฟุตบอล (อย่างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 8 โมง
 • She has been walking for 30 munites. หล่อนเดิน (อย่างต่อเนื่อง) เป็นเวลา 30 นาที
 • Toon has been running for 4 hours. ตูนวิ่ง (อย่างต่อเนื่อง) เป็นเวลา 4 ชั่วโมง)
 • He has been working here since 1999 . เขาทำงานที่นี่ (อย่างต่อเนื่อง)ตั้งแต่ปี 1999 (ไม่เคยย้ายไปไหน)

PAST TENSE

บอกเล่าเรื่องราวในอดีต

Past Simple Tense

โครงสร้าง: S. + V2

หลักการใช้:

 • บอกเล่าเหตุการณ์ในอดีต ที่เกิดขึ้น ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง

ตัวอย่างประโยค:

 • went to school yesterday. ฉันไปโรงเรียนเมื่อวานนี้
 • ate bananas last week. ฉันกินกล้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
 • My dad washed his car last Sunday. พ่อของผมล้างรถของเขาเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว
 • She watched this movie last year. หล่อนดูหนังเรื่องนี้ปีที่แล้ว
 • Sam visited his parents five years ago. แซมไปเยี่ยมพ่อแม่ของเขาเมื่อห้าปีที่แล้ว

Past Continuous Tense

Past Continuous Tense

โครงสร้าง: S. + was, were + Ving

See also  อยากมาทำงานที่ญี่ปุ่น แนะนำมาผ่านบริษัทจัดหางานหรือมาเรียนแล้วค่อยทำงานพิเศษ Hana club | ไป ทํา งาน ญี่ปุ่น กับ กรม แรงงาน

หลักการใช้:

 • บอกเล่าเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอดีต แล้วมีอีกเหตุการณ์หนึ่งแทรกขึ้นมา

ตัวอย่างประโยค:

 • I saw a big elephant while I was walking to school . ฉันเห็นช้างตัวหนึ่งขณะที่ฉันกำลังเดินไปโรงเรียน
 • We were eating dinner when dad came home. พวกเรากำลังกินข้าวเย็นอยู่ ตอนที่พ่อมาถึงบ้าน
 • The light went out when they were watching TV. ไฟดับตอนที่พวกเขากำลังดูทีวีอยู่
 • She was taking a bath when I called her. หล่อนกำลังอาบน้ำอยู่ ตอนที่ผมโทรหาหล่อน
 • Sam was driving home when it started to rain. แซมกำลังขับรถกลับบ้าน ตอนที่ฝนเริ่มตก

Past Perfect Tense

Past Perfect Tense

โครงสร้าง: S. + had + V3

หลักการใช้:

 • บอกเล่าเหตุการณ์ที่สิ้นสุดแล้วในอดีต ก่อนจะมีอีกเหตุการณ์ตามมา

ตัวอย่างประโยค:

 • I had eaten a pizza before I went to bed.ฉันได้กินพิซซ่า ก่อนที่ฉันเข้านอน (กินก่อน )
 • John called me after I had left. จอห์นโทรหาฉัน หลังจากที่ฉันได้ออกจากบ้านแล้ว
 • All people had gone home when we reached the cinema. คนได้กลับบ้านหมดแล้ว เมือเราไปถึงโรงหนัง
 • They had had dinner before they did homework. พวกเขาได้เขากินข้าว ก่อนพวกเขาทำการบ้าน
 • The train had left when we got to the station. รถไฟออกไปแล้ว ตอนที่เราไปถึงสถานี

Past Perfect Continuous Tense

Past Perfect Tense

โครงสร้าง: S. + had + been + ฺฺ Ving

หลักการใช้:

 • บอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต และดำเนินมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง เน้นการบอกเวลามากกว่าการกระทำ

ตัวอย่างประโยค:

 • had been waiting for the train for three hours  before it arrived. ฉันได้รอคอยรถไฟเป็นเวลา(ตั้ง) 3 ชั่วโมง (นะ) ก่อนที่มันจะมาถึง
 • We had been walking for one hour when we saw that bird.
  พวกเราได้เดิน (ตั้ง) 1 ชั่วโมง (แน่ะ) ตอนที่พวกเราเห็นนกตัวนั้น
 • They had been playing football for four hours when it started to rain.
  พวกเขาได้เล่นฟุตบอล (ตั้ง) 4 ชั่วโมง ก่อนที่ฝนเริ่มตก (วันนี้เล่นได้นาน ปกติไม่เกินชั่วโมงก็ตกแล้ว)

FUTURE TENSE

บอกเล่าเรื่องราวในอนาคต

Future simple tense

Future Simple Tense

โครงสร้าง: S. + will + ฺฺ V1

หลักการใช้:

 • บอกเล่า คาดการณ์เหตุการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ตัวอย่างประโยค:

 • will go to school tomorrow. ฉันจะไปโรงเรียนพรุ่งนี้ (คิดว่าต้องไป เดี๋ยวหมดสิทธิ์สอบ)
 • will watch Chin Jang this evening. ฉันจะดูชินจังเย็นนี้ (เพื่อนบอกว่าสนุก จะลองดูหน่อย)
 • You will eat papaya salad tonight. คุณจะกินส้มตำคืนนี้ (คุณเคยบอกไว้ ว่าจะกินคืนนี้)
 • He will clean the car next week. เขาจะล้างรถสัปดาห์หน้า (เขาบอกมา ว่าจะล้าง)
 • She will buy a bike next month. หล่อนจะซื้อจักรยานเดือนหน้า (หล่อนว่าเดินไปเรียนแล้วเหนี่อย)

future continuous tense

Future Continuous Tense

โครงสร้าง: S. + will + ฺฺ be + Ving

หลักการใช้:

 • บอกเล่าเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในอนาคต

ตัวอย่างประโยค:

 • will be reading books at 8 o’clock tomorrow. ฉันจะกำลังอ่านหนังสือเวลา 8 นาฬิกา วันพรุ่งนี้
 • At nine o’clock tomorrow, we will be working on farm.พรุ่งนี้เวลา 9 นาฬิกา พวกเราจะกำลังทำงานในฟาร์ม
 • At six oclock, we will be eating dinner with our granddad. เวลา 6 นาฬิกา พวกเราจะกำลังกินข้าวกับปู่ของพวกเรา
 • She will be waiting when you arrive. หล่อนจะกำลังรอคอย เมื่อคุณมาถึง

Future Perfect Tense

Future Perfect Tense

โครงสร้าง: S. + will + ฺฺ have + V3

หลักการใช้:

 • บอกเล่าเหตุการณ์ที่สิ้นสุดแล้วในอนาคต

ตัวอย่างประโยค:

 • will have eaten breakfast at 8 o’clock tomorrow. ฉันจะกินข้าวเช้าเรียบร้อยแล้ว เวลา 8 นาฬิกา วันพรุ่งนี้
 • Tomorrow morning, we will have finished our project. พรุ่งนี้เช้า พวกเราจะดำเนินโครงการของพวกเราเสร็จแล้ว
 • She will have gone when you arrive. หล่อน(คง)จะไปแล้ว เมื่อคุณมาถึง
 • will have cleaned the floor when my mom  gets home. ฉัน(คง)จะทำความสะอาดพื้นเรียบร้อยแล้ว ตอนที่แม่มาถึง

Future Perfect Continuous Tense

โครงสร้าง: S. + will + ฺฺ have + been + Ving

หลักการใช้:

 • บอกเล่าเหตุการณ์ที่ดำเนิมมาได้ระยะเวลาหนึ่งในอนาคต ก่อนมีอีกเหตุการณ์หนึ่งแทรกเข้ามา

ตัวอย่างประโยค

 • will have been eating breakfast for 30 minutes at 8 o’clock tomorrow.
  ฉันจะได้กำลังกินข้าวเช้าเป็นเวลา 30 นาทีแล้ว ณ เวลา 8 นาฬิกา วันพรุ่งนี้
 • At 10 o’clock tomorrow, we will have been working on farm for two hours.
  เวลา 10 นาฬิกาพรุ่งนี้ พวกเราจะได้กำลังทำงานในฟาร์ม เป็นเวลา 2 ชั่วโมงแล้ว
 • You will have been waiting for two  hours when the plane arrives.
  คุณจะได้กำลังรอ เป็นเวลาสองชั่วโมง เมื่อเครื่องบินมาถึ’
See also  ฟังไปเรื่อยๆ ศัพท์อังกฤษ 200 คำที่ใช้จริงบ่อยที่สุด | สรรพนาม บุรุษ ที่ 3 ภาษา อังกฤษ

ที่มา : https://xn--12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89-12-tense-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD/

[Update] หลักการใช้ Present Continuous Tense ง่ายๆ ถ้าเข้าใจเรื่อง is am are – NSRU BLOG | present progressive คือ – NATAVIGUIDES

Present Continuous Tense หรือ Present Progressive Tense สรุปง่ายๆ  คือ เป็นเท็นส์ที่ใช้บอกการกระทำที่กำลังเกิดขึ้น หรือการกระทำที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นการวางแผนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

present continuous tense

♦ Present Continuous Tense

Present Continuous Tense (Tense ปัจจุบันกำลังทำ)

 •  Present  เพร๊เซินท= ปัจจุบัน
 • Continuous คอนทินิวอัส = ต่อเนื่อง

Present Continuous Tense มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งคือ Present Progressive Tense

♦โครงสร้าง present continuous tense

S + IS, AM, ARE + V ING

ประธาน + IS, AM, ARE + กริยาเติม ING

IameatingHe, She, It, A catiseatingYou, We, They, Catsareeating

◊ หลักการใช้ present continuous tense

◊ หลักการแปล ให้แปลรวบ is am are กับกริยาที่เติม ing ว่า ” กำลัง….”

1. ใช้กล่าวเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นขณะที่พูดอยู่ หรือในระหว่างอาทิตย์นั้น เดือนนั้นก็ได้ ซึ่งอาจจะมีคำเหล่านี้อยู่ด้วยก็ได้

⇒ now / right now  ตอนนี้
⇒ at the moment  ตอนนี้

 • am studying  hard, John.
  ฉันกำลังเรียนหนักนะ จอห์น (ไม่ใช่ขณะนี้ แต่เป็นในช่วงนี้)
 • Most students are using mobile phones.
  นักเรียนส่วนใหญ่กำลัง(นิยม)ใช้โทรศัพท์มือถือ (ไม่ใช่ขณะนี้ แต่เป็นปัจจุบันนี้)
 • He is driving a car.
  เขากำลังขับรถ
 • She‘s eating an apple.
  หล่อนกำลังกินแอปเปิ้ล
 • It is raining at the moment.
  มันกำลังฝนตกขณะนี้ (ฝนกำลังตก)
 • A cat is sleeping in the room.
  แมวกำลังนอนหลับในห้อง
 • You are sitting on my book.
  คุณกำลังนั่งบนหนังสือของฉัน
 • We are running right now.
  พวกเรากำลังวิ่งขณะนี้
 • They are going to school.
  พวกเขากำลังไปโรงเรียน

2. ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต (แน่ๆ) และมักจะมีคำที่บ่งบอกอนาคตกำกับอยู่ด้วย

⇒ this evening เย็นนี้
⇒ tonight คืนนี้
⇒ tomorrow พรุ่งนี้
⇒ this weekend สุดสัปดาห์นี้
⇒ next  week สัปดาห์หน้า
⇒ next month เดือนหน้า
⇒ next year ปีหน้า
…..และอื่นๆ

 • I’m studying English this weekend.
  ผมกำลังจะเรียนภาษาอังกฤษสุดสัปดาห์นี้ (เรียนแน่เพราะจ่ายเงินแล้ว)
 • She is going to the market tomorrow.
  หล่อนกำลังจะไปตลาดวันพรุ่งนี้ (ของหมด ต้องไปซื้อ)
 • He‘s coming to my house for lunch this Friday.
  เขากำลังจะมาบ้านผมเพื่อ(กิน)อาหารเที่ยงในวันศุกร์นี้
 • We‘re moving to New York next year.
  พวกเรากำลังจะย้ายไปนิวยอร์คปีหน้า
 • They are seeing the doctor next month.
  พวกเขากำลังจะพบหมอเดือนหน้า (ไม่ได้แปลว่าเห็น)

» ตัวอย่างประโยคคำถาม

 • Is he driving a car?
  เขากำลังขับรถใช่ไหม
  yes, he is./ No, he isn’t. ใช่/ ไม่ใช่
 • Is she eating an apple?
  หล่อนกำลังกินแอปเปิ้ลใช่ไหม
  Yes, she is. / No, she isn’t. ใช่/ ไม่ใช่
 • Is it raining at the moment?
  มันกำลังฝนตกขณะนี้ใช่ไหม
  Yes, it is./ No, it isn’t. ใช่/ ไม่ใช่
 • Is a cat sleeping in the room?
  แมวกำลังนอนหลับในห้องใช่ไหม
  Yes, it is./ No, it isn’t. ใช่/ ไม่ใช่

» ตัวอย่างประโยคปฏิเสธ

 • You‘re sitting on my book.
  คุณไม่ได้กำลังนั่งบนหนังสือของฉัน
 • We‘re not running right now.
  พวกเราไม่ได้กำลังวิ่งขณะนี้
 • They‘re not going to school?
  พวกเขาไม่ได้กำลังไปโรงเรียน

» ตัวอย่างประโยค Wh-questions

 • What are doing? คุณกำลังทำอะไร
  I’m walking. ฉันกำลังเดิน
 • Who is taking. ใครกำลังพูด
  Jo is talking. โจกำลังพูด
 • Where are you going? คุณกำลังไปไหน
  I’m going home. ฉันกำลังกลับบ้าน
 • How are you doing? สบายดีไหม
  I’m good. สบายดี
 • Why is she crying? หล่อนร้องให้ทำไม
  Her cat is dead. แมวของหล่อนตาย

♦ Time Line เส้นเวลา

หลังจากที่ได้อ่านหลักการใช้แล้ว ทีนี้มาดูไทม์ไลน์กันว่าจะเป็นจริงอย่างที่บอกไว้หรือไหม่ ทีบอกว่า tense นี้ใช้บอกกล่าวเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น

 • สีดำคือ อดีตที่หมองหม่น
 • สีส้มคือปัจจุบันที่สดใส
 • สีชมพู คือ อนาคตที่เรืองรองผ่องอำไพ
 • ลูกศรสีขาวไซร้คือเหตุการณ์ (ณ ตอนนี้)
 • เส้นประหมายถึงระยะเวลาสั้นๆ (สำหรับ Continuous Tense)
 • เส้นประสีขาวคือช่วงระยะเวลาที่เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว
 • เส้นประสีเหลืองคือช่วงระยะเวลาที่เหตุการณ์ที่ยังดำเนินต่อไป
See also  อ่านข้อความด้วยน้ำตา (Last Message) – Green, Part KAMIKAZE [Official MV] | คําที่ลงท้ายด้วย ly

ให้สังเกตุที่ลูกศรนะครับ มันคือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นขณะนั้น มีตัวเดียวนะครับ นั่นหมายความว่าเป็นเหตุการที่เรากำลังพบเจออยู่ ส่วนเส้นประสีเหลืองนั้นหมายถึงระยะเวลาของเหตุการณ์

♦ A girl is running now. ขณะนี้เด็กคนหนึ่งกำลังวิ่ง

ถ้าดูจากเส้นเวลาแล้วสามารถเดาได้ว่า วิ่งมาพักหนึ่งแล้ว (ประสีขาว) ตอนนี้กำลังวิ่งอยู่ (ลูกศรสีขาว) และน่าจะวิ่งต่ออีกสักพักคงอยุดแน่นอน (ประสีเหลือง)

ระยะเวลาของเหตุการณ์ใน Present Continuous  Tense นานแค่ไหน ตรงนี้ขอให้นักเรียนทำความเข้าใจว่ามันเป็น ระยะเวลาสั้นๆของเหตุการณ์ อาจจะสักสิบนาที ยี่สิบนาทีหรือสามสิบนาที เพราะถ้าจะพูดถึงเหตุการที่เกิดขึ้นนานๆ ตั้งแต่เป็นชั่วโมงขึ้นไปเนี่ย จะใช้   perfect กับ   perfect continuous แทน เพราะสอง tense ดังกล่าวจะมีการระบุเวลาด้วยว่ากี่ชั่วโมง กี่วัน กี่เดือน หรือกี่ปีเป็นต้น

Continuous Tense ไม่ว่าจะเป็น Past Continuous Tense (อดีต) Present Continuous Tense (ปัจจุบัน )หรือ Future Continuous Tense (อนาคต) ก็ดี หมายถึงเหตการณ์ที่เกิดไม่นานเท่าไหร่

มีน้องถามสงสัยว่า past simple and past continuous ต่างกันตรงไหน มันก็ต่างกันตรงที่ past simple เหตุการณ์จบไปแล้วในอดีต ในขณะที่ past continuous เหตุการณ์กำลังดำเนินอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งในอดีต

สรุปว่าถ้านักเรียนต้องการสื่อเรื่องราวอะไรสักอย่าง ที่เป็น “เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น ณ ตอนนั้น” ให้ใช้โครงสร้าง
ประธาน + is am are + กริยาช่องที่ 1 เติม ing

ขอบคุณบทความจาก: https://ภาษาอังกฤษออนไลน์.com/หลักการใช้-is-am-are-การเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นปฏิเสธ-คำถาม/


หลักการใช้ present continuous tense ฉบับเข้าใจง่าย l การใช้ tense ภาษาอังกฤษ l ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ


เรียนรู้หลักการใช้ Present continuous tense ซึ่งเป็น 1 ใน 12 tense ภาษาอังกฤษ แนะนำวิธีการใช้งาน โครงสร้างประโยค พร้อมประโยคตัวอย่าง

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

หลักการใช้ present continuous tense ฉบับเข้าใจง่าย l การใช้ tense ภาษาอังกฤษ l ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Present Progressive Tense | ESL Game


An ESL classroom game to practice the present progressive / present continuous tense. This ESL activity is great to introduce vocabulary such as ‘What’s he doing? He is swimming’ / ‘What’s she doing? She is eating?’ / ‘What are they doing? They are dancing.’
HOW TO PLAY: Simply play the video. There are ten present progressive pictures hidden by colored shapes. As the shapes slowly disappear, the student can try to guess what he/she is doing. Remember to PAUSE the video when students are ready to guess.
MORE FROM GAMES4ESL

PLAYLISTS

English Vocabulary Games: https://www.youtube.com/playlist?list=PLIyohnkfSvW0heVC_xcK9HehohXKt3gg
English Quizzes: https://www.youtube.com/playlist?list=PLIyohnkfSvUtKmqkM5AUDv5eMXst04kr
Phonics Games: https://www.youtube.com/playlist?list=PLIyohnkfSvWuODvEjvHTb_XU1wuJ1YNi
ESL Classroom Games: https://www.youtube.com/playlist?list=PLIyohnkfSvWwq8qzryI1y1jAUytXgRqk

OUR WEBSITE

PPT Games: https://games4esl.com/powerpointgames/
PowerPoint Lessons: https://games4esl.com/eslpowerpointlessons/
Worksheets: https://games4esl.com/eslworksheets/
Flashcards: https://games4esl.com/printables/flashcards/
Board Games: https://games4esl.com/printables/boardgametemplates/
Grammar Exercises: https://games4esl.com/englishexercises/englishgrammarexercises/
Lesson Plans: https://games4esl.com/lessonplans/

OUR PARTNERS (affiliates)

Do you have a website?
Increase your website revenue with Ezoic: https://ezoic.com/?tap_a=61825778c2\u0026tap_s=787099b8f141
BEST ONLINE TEFL CERTIFICATE: https://shareasale.com/r.cfm?b=794475\u0026u=2303235\u0026m=62400\u0026urllink=\u0026afftrack=0
Shop for classroom supplies: https://www.amazon.com/shop/games4esl

OUR SOCIAL MEDIA PAGES

Facebook page: https://www.facebook.com/Games4esl
Twitter Page: https://twitter.com/Games4esl

Present Progressive Tense | ESL Game

What were you doing? – Past Continuous


Learn how to use Past Continuous/Progressive through a short story in this video. We use this tense 1. for a continuous action in the past which was interrupted by another action \”I was reading the label, when the jar slipped out of my hands\”; 2. to describe the atmosphere \”The sun was shining\”; 3. for two actions which happened in the same time in the past \”I was sitting in the living room and she was taking a shower\”

What were you doing? - Past Continuous

หลักการใช้ Present continuous Tense ฉบับเข้าใจง่าย


รียนคอร์สออนไลน์: http://www.learningtreeuk.com
ติดตามทางเฟสบุ๊ค: http://www.facebook.com/learninguk
ติดต่อสอบถาม: https://line.me/R/ti/p/%40ttw7272u
และไลน์ของครูพิม pimolwan1984

หลักการใช้ Present continuous Tense ฉบับเข้าใจง่าย

What are they doing? Present Continuous Tense


Learn how to use the present continuous tense in this video through a short story.

What are they doing? Present Continuous Tense

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ present progressive คือ

Leave a Reply

Your email address will not be published.