Skip to content
Home » [Update] ศัพท์อาชีพ ที่คนทำงานสาย HR ไม่รู้ไม่ได้ | อาชีพ พนักงาน บัญชี – NATAVIGUIDES

[Update] ศัพท์อาชีพ ที่คนทำงานสาย HR ไม่รู้ไม่ได้ | อาชีพ พนักงาน บัญชี – NATAVIGUIDES

อาชีพ พนักงาน บัญชี: คุณกำลังดูกระทู้

สายอาชีพ

 • สมุห์บัญชี/ ผู้ตรวจสอบ/ ฝ่ายภาษี
  – พนักงานบัญชี/ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  – หัวหน้าฝ่ายบัญชี
  – ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  – ผู้ตรวจสอบบัญชี
  – พนักงานฝ่ายเก็บเงิน/ออกใบเสร็จ
  – พนักงานฝ่ายจัดเก็บเอกสาร
  – ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน/ งบประมาณ
  – ผู้ควบคุมบัญชีรายรับ
  – เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบระบบ
  – ผู้ตรวจสอบภายใน/ภายนอก
  – ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  – พนักงานบัญชี/สมุห์บัญชี
  – เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องภาษี
 • ผู้ดูแลงานด้านเอกสาร/เลขานุการ
  – เจ้าหน้าที่/ ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
  – พนักงานฝ่ายเอกสาร
  – เลขานุการผู้บริหาร
  – ผู้ช่วยหรือเสมียนประจำสำนักงาน
  – ผู้ประสานงานขาย/ธุรการฝ่ายขาย/ผู้ช่วยพนักงานขาย
  – เลขานุการ
 • เกษตรกรรม/ ประมง/ เหมืองแร่
  – เกษตรกรรม/ ประมง/ เหมืองแร่
 • สายการบิน
 • – พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
  – พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน/ลูกเรือ
  – นักบิน
 • การเงิน/การธนาคาร/เศรษฐศาสตร์
  – พนักงานรับ/จ่ายเงิน
  – ตัวแทนขาย/นายหน้าค้าหุ้นและพันธบัตร
  – เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ
  – นักวิเคราะห์ทางด้านสินเชื่อ/ การเงิน
  – ผู้บริหารฝ่ายสินเชื่อ/ ฝ่ายควบคุมการเงิน
  – นักเศรษฐศาสตร์
  – เจ้าหน้าที่วางแผนทางการเงิน
  – ฝ่ายวิจัยข้อมูลทางการเงิน
  – ผู้จัดการกองทุน
  – ผู้จัดการการลงทุน
  – ผู้ชำนาญพิเศษฝ่ายการลงทุน
  – เจ้าหน้าที่ฝ่ายสัญญาเช่าซื้อ
  – เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อเงินกู้
  – เจ้าหน้าที่/ผู้จัดการฝ่ายความเสี่ยงทางธุรกิจ
  – ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลโครงการด้านการเงิน
  – เหรัญญิก
 • ก่อสร้าง / สถาปนิก/ มัณฑณากร
  – สถาปนิก
  – วิศวกรโยธา
  – ผู้จัดการฝ่ายทำสัญญา
  – คนร่างแบบ, คนเขียนสเก็ตช์ภาพ
  – หัวหน้าคนงาน
  – มัณฑนากร/ ตบแต่งภายใน
  – พนักงานรังวัด
  – ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ
  – เจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัย
  – วิศวกรโครงสร้าง
 • ที่ปรึกษา/นักวิเคราะห์
  – นักวิเคราะห์ทางธุรกิจ
  – ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
  – ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 • บริการลูกค้า/รับโทรศัพท์/ต้อนรับ
  – พนักงาน/ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
  – พนักงาน/ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า
  – พนักงานรับโทรศัพท์
  – พนักงานต้อนรับ
 • พนักงานขับรถ/คนส่งเอกสาร/เสริฟ/แม่บ้าน
  – พนักงานเก็บบิล/เงิน
  – พนักงานขับรถ
  – พนักงานรักษาความปลอดภัย
  – แม่บ้าน/พนักงานทำความสะอาด
  – คนส่งเอกสาร
  – บริกรหญิง/บริกรชาย
 • วิศวกร/ช่างเทคนิค
  – วิศวกรทางด้านภาพและเสียง
  – วิศวกรด้านการออกแบบ
  – วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
  – วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุง
  – วิศวกรสิ่งแวดล้อม
  – เจ้าหน้าที่สนาม
  – ช่างฟิต
  – วิศวกรอุตสาหกรรม
  – เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงรักษา
  – ช่างเครื่อง
  – วิศวกรเครื่องกล
  – ช่างปะปา
  – วิศวกรฝ่ายขาย
  – เจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายบริการ
  – วิศวกรด้านโครงสร้าง
  – ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายบริการ
  – วิศวกรโทรคมนาคม
 • บันเทิง/กีฬา
  – ผู้อำนวยการ/ ผู้กำกับฝ่ายศิลป์
  – นักกีฬา
  – ฝ่ายออกแบบเครื่องแต่งกาย
  – นักเต้น/หางเครื่อง
  – ช่างแต่งหน้า
  – ดารา/นางแบบ/นักร้อง/นักดนตรี
  – ผู้จัดการส่วนตัว
 • หน่วยงานรัฐบาล/เพื่อสังคม/หน่วยงานระหว่างประเทศ
  – เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องยา/สาธารณะสุข
  – ผู้ช่วยดำเนินการโครงการ
  – เจ้าหน้าที่ฟื้นฟูสภาพจิต
  – เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายพัฒนาชุมชน
 • กราฟฟิกดีไซน์/ นักออกแบบ
  – ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์
  – ผู้ออกแบบ AutoCAD
  – ช่างเทคนิคทางด้านสี
  – ผู้ออกแบบภาพเคลื่อนไหว
  – นักออกแบบเสื้อผ้า

สายอาชีพในภาษาอังกฤษ

 • Accountancy/Audit/Taxation
  – Accounting Officer/ Manager
  – Accounting Supervisor and Clerk
  – Assistant Accounting Manager
  – Auditor
  – Billing/ Invoice Officer
  – Book-Keeper
  – Costing/Budgeting Manager
  – Credit Control
  – Field Control Officer
  – Internal/External Audit
  – Senior Accounting Manager
  – Senior/Chief Accountant
  – Tax Officer/Accounting
 • Administration /Secretary
  – Administrative Assistant/Staff/Manager
  – Document Controller
  – Junior/Senior/Executive Secretary
  – Office Clerk/Assistant/Manager
  – Sales Administrator/Coordinator/Assistant
  – Secretary
 • Agriculture/Fishing/ Mining
  – Agriculture/Fishing/ Mining
 • Airlines
  – Flight Attendances/ Hostess/ Steward
  – Ground Crew/Cabin Crew
  – Pilot
 • Banking/Finance/ Economics
  – Bank Teller/Clerk
  – Bond & Stock Trader/Dealer/Broker
  – Commercial Credit Officer
  – Credit/ Financial Analyst
  – Credit/ Financial Controller
  – Economist
  – Financial Planning / Planner
  – Financial Research
  – Fund Manager
  – Investment Portfolio Manager
  – Investment Specialists
  – Leasing Officer
  – Loan Credit Officer
  – Market Risk Officer/Manager
  – Project Finance
  – Treasurer
 • Construction/Architect/ Interior Design
  – Architect
  – Civil Engineer
  – Contracts Manager
  – Draughtsman/Draftsman
  – Foreman
  – Interior Designer
  – Land Surveyor
  – Quantity Surveyor
  – Safety Officer/Manager
  – Structural Engineer
 • Consultants/Analyst/ Business Development
  – Business Analyst
  – Business Consultants
  – Business Development
 • Customer Services/Operator/Receptionist
  – Customer Relationship Officer/Manager
  – Customer Services Officer/Manager
  – Operator
  – Receptionist
 • Driver/ Messenger/ Waitress/ Maid/ Guard
  – Bill Collector
  – Driver
  – Guard/ Security
  – Maid/Housekeeper
  – Messenger
  – Waitress/ Waiter
 • Engineer/Technician
  – Audio/Video Engineer
  – Design Engineer
  – Electronics/ Electronics Engineer
  – Engineer (Repair & Maintenance)
  – Environmental Engineer
  – Field technician
  – Fitter
  – Industrial Engineer
  – Maintenance/ Repair Technician
  – Mechanic
  – Mechanical Engineer
  – Plumber
  – Sales Engineer
  – Service Technician/ Technical Support
  – Structural Engineer
  – Technical Service Adviser
  – Telecommunication Engineer
 • Entertainment/Athethics
  – Art Director
  – Athlete
  – Costume Attendants/Design
  – Dancer
  – Make-up Arist
  – Models/Star/Singer/Musician
  – Self – Administrator/ Manager
 • Government/ Social/ Non-Profit/NGO

  – Medical Social Worker
  – Programme Assistant
  – Rehabilitation Officer
  – Senior Community Development Officer

 • Graphic Design/Designer/Garment
  – Art Director
  – AutoCAD Designer
  – Color Technician
  – Computer Animator
  – Fashion Designer

[Update] ศัพท์อาชีพ ที่คนทำงานสาย HR ไม่รู้ไม่ได้ | อาชีพ พนักงาน บัญชี – NATAVIGUIDES

สายอาชีพ

 • สมุห์บัญชี/ ผู้ตรวจสอบ/ ฝ่ายภาษี
  – พนักงานบัญชี/ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  – หัวหน้าฝ่ายบัญชี
  – ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  – ผู้ตรวจสอบบัญชี
  – พนักงานฝ่ายเก็บเงิน/ออกใบเสร็จ
  – พนักงานฝ่ายจัดเก็บเอกสาร
  – ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน/ งบประมาณ
  – ผู้ควบคุมบัญชีรายรับ
  – เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบระบบ
  – ผู้ตรวจสอบภายใน/ภายนอก
  – ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  – พนักงานบัญชี/สมุห์บัญชี
  – เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องภาษี
 • ผู้ดูแลงานด้านเอกสาร/เลขานุการ
  – เจ้าหน้าที่/ ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
  – พนักงานฝ่ายเอกสาร
  – เลขานุการผู้บริหาร
  – ผู้ช่วยหรือเสมียนประจำสำนักงาน
  – ผู้ประสานงานขาย/ธุรการฝ่ายขาย/ผู้ช่วยพนักงานขาย
  – เลขานุการ
 • เกษตรกรรม/ ประมง/ เหมืองแร่
  – เกษตรกรรม/ ประมง/ เหมืองแร่
 • สายการบิน
 • – พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
  – พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน/ลูกเรือ
  – นักบิน
 • การเงิน/การธนาคาร/เศรษฐศาสตร์
  – พนักงานรับ/จ่ายเงิน
  – ตัวแทนขาย/นายหน้าค้าหุ้นและพันธบัตร
  – เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ
  – นักวิเคราะห์ทางด้านสินเชื่อ/ การเงิน
  – ผู้บริหารฝ่ายสินเชื่อ/ ฝ่ายควบคุมการเงิน
  – นักเศรษฐศาสตร์
  – เจ้าหน้าที่วางแผนทางการเงิน
  – ฝ่ายวิจัยข้อมูลทางการเงิน
  – ผู้จัดการกองทุน
  – ผู้จัดการการลงทุน
  – ผู้ชำนาญพิเศษฝ่ายการลงทุน
  – เจ้าหน้าที่ฝ่ายสัญญาเช่าซื้อ
  – เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อเงินกู้
  – เจ้าหน้าที่/ผู้จัดการฝ่ายความเสี่ยงทางธุรกิจ
  – ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลโครงการด้านการเงิน
  – เหรัญญิก
 • ก่อสร้าง / สถาปนิก/ มัณฑณากร
  – สถาปนิก
  – วิศวกรโยธา
  – ผู้จัดการฝ่ายทำสัญญา
  – คนร่างแบบ, คนเขียนสเก็ตช์ภาพ
  – หัวหน้าคนงาน
  – มัณฑนากร/ ตบแต่งภายใน
  – พนักงานรังวัด
  – ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ
  – เจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัย
  – วิศวกรโครงสร้าง
 • ที่ปรึกษา/นักวิเคราะห์
  – นักวิเคราะห์ทางธุรกิจ
  – ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
  – ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 • บริการลูกค้า/รับโทรศัพท์/ต้อนรับ
  – พนักงาน/ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
  – พนักงาน/ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า
  – พนักงานรับโทรศัพท์
  – พนักงานต้อนรับ
 • พนักงานขับรถ/คนส่งเอกสาร/เสริฟ/แม่บ้าน
  – พนักงานเก็บบิล/เงิน
  – พนักงานขับรถ
  – พนักงานรักษาความปลอดภัย
  – แม่บ้าน/พนักงานทำความสะอาด
  – คนส่งเอกสาร
  – บริกรหญิง/บริกรชาย
 • วิศวกร/ช่างเทคนิค
  – วิศวกรทางด้านภาพและเสียง
  – วิศวกรด้านการออกแบบ
  – วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
  – วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุง
  – วิศวกรสิ่งแวดล้อม
  – เจ้าหน้าที่สนาม
  – ช่างฟิต
  – วิศวกรอุตสาหกรรม
  – เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงรักษา
  – ช่างเครื่อง
  – วิศวกรเครื่องกล
  – ช่างปะปา
  – วิศวกรฝ่ายขาย
  – เจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายบริการ
  – วิศวกรด้านโครงสร้าง
  – ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายบริการ
  – วิศวกรโทรคมนาคม
 • บันเทิง/กีฬา
  – ผู้อำนวยการ/ ผู้กำกับฝ่ายศิลป์
  – นักกีฬา
  – ฝ่ายออกแบบเครื่องแต่งกาย
  – นักเต้น/หางเครื่อง
  – ช่างแต่งหน้า
  – ดารา/นางแบบ/นักร้อง/นักดนตรี
  – ผู้จัดการส่วนตัว
 • หน่วยงานรัฐบาล/เพื่อสังคม/หน่วยงานระหว่างประเทศ
  – เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องยา/สาธารณะสุข
  – ผู้ช่วยดำเนินการโครงการ
  – เจ้าหน้าที่ฟื้นฟูสภาพจิต
  – เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายพัฒนาชุมชน
 • กราฟฟิกดีไซน์/ นักออกแบบ
  – ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์
  – ผู้ออกแบบ AutoCAD
  – ช่างเทคนิคทางด้านสี
  – ผู้ออกแบบภาพเคลื่อนไหว
  – นักออกแบบเสื้อผ้า

สายอาชีพในภาษาอังกฤษ

 • Accountancy/Audit/Taxation
  – Accounting Officer/ Manager
  – Accounting Supervisor and Clerk
  – Assistant Accounting Manager
  – Auditor
  – Billing/ Invoice Officer
  – Book-Keeper
  – Costing/Budgeting Manager
  – Credit Control
  – Field Control Officer
  – Internal/External Audit
  – Senior Accounting Manager
  – Senior/Chief Accountant
  – Tax Officer/Accounting
 • Administration /Secretary
  – Administrative Assistant/Staff/Manager
  – Document Controller
  – Junior/Senior/Executive Secretary
  – Office Clerk/Assistant/Manager
  – Sales Administrator/Coordinator/Assistant
  – Secretary
 • Agriculture/Fishing/ Mining
  – Agriculture/Fishing/ Mining
 • Airlines
  – Flight Attendances/ Hostess/ Steward
  – Ground Crew/Cabin Crew
  – Pilot
 • Banking/Finance/ Economics
  – Bank Teller/Clerk
  – Bond & Stock Trader/Dealer/Broker
  – Commercial Credit Officer
  – Credit/ Financial Analyst
  – Credit/ Financial Controller
  – Economist
  – Financial Planning / Planner
  – Financial Research
  – Fund Manager
  – Investment Portfolio Manager
  – Investment Specialists
  – Leasing Officer
  – Loan Credit Officer
  – Market Risk Officer/Manager
  – Project Finance
  – Treasurer
 • Construction/Architect/ Interior Design
  – Architect
  – Civil Engineer
  – Contracts Manager
  – Draughtsman/Draftsman
  – Foreman
  – Interior Designer
  – Land Surveyor
  – Quantity Surveyor
  – Safety Officer/Manager
  – Structural Engineer
 • Consultants/Analyst/ Business Development
  – Business Analyst
  – Business Consultants
  – Business Development
 • Customer Services/Operator/Receptionist
  – Customer Relationship Officer/Manager
  – Customer Services Officer/Manager
  – Operator
  – Receptionist
 • Driver/ Messenger/ Waitress/ Maid/ Guard
  – Bill Collector
  – Driver
  – Guard/ Security
  – Maid/Housekeeper
  – Messenger
  – Waitress/ Waiter
 • Engineer/Technician
  – Audio/Video Engineer
  – Design Engineer
  – Electronics/ Electronics Engineer
  – Engineer (Repair & Maintenance)
  – Environmental Engineer
  – Field technician
  – Fitter
  – Industrial Engineer
  – Maintenance/ Repair Technician
  – Mechanic
  – Mechanical Engineer
  – Plumber
  – Sales Engineer
  – Service Technician/ Technical Support
  – Structural Engineer
  – Technical Service Adviser
  – Telecommunication Engineer
 • Entertainment/Athethics
  – Art Director
  – Athlete
  – Costume Attendants/Design
  – Dancer
  – Make-up Arist
  – Models/Star/Singer/Musician
  – Self – Administrator/ Manager
 • Government/ Social/ Non-Profit/NGO

  – Medical Social Worker
  – Programme Assistant
  – Rehabilitation Officer
  – Senior Community Development Officer

 • Graphic Design/Designer/Garment
  – Art Director
  – AutoCAD Designer
  – Color Technician
  – Computer Animator
  – Fashion Designer


Ep 9. การเดินบัญชีง่ายๆ ของกลุ่มอาชีพอิสระ


เทคนิคการเดินบัญชีง่ายๆ ของกลุ่มอาชีพอิสระ ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า ผู้รับเหมา เจ้าของธุรกิจ หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะคะ ติดตามได้เลย

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Ep 9. การเดินบัญชีง่ายๆ ของกลุ่มอาชีพอิสระ

[ พี่ปั้นสัมภาษณ์น้อง EP.2 ] บัญชีเรียนไปทำอะไร? ตกงานจริงหรอ?


ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
“พี่ปั้นสัมภาษณ์น้อง !!”
.
วันนี้จะมาสัมภาษณ์พี่เบส เรียนคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอกบัญชี !!
.
บัญชี คืออะไร เรียนประมาณไหน ตกงานจิงหรอ?? และบัญชี ใช่แบบที่น้องกำลังเข้าใจรึเปล่า คลิปนี้จะมาเคลียให้กระจ่างเลย
.
ซึ่งพี่เบสเป็นลูกศิษย์พี่ปั้นที่มีความตั้งใจแน่วแน่ และมีเป้าหมายมากๆ
ยังไงฝากพี่เบสไว้ในอ้อมออกอ้อมใจ ด้วยน้า 5555555
Website : www.smartmathpro.com
เรียน Online : www.online.smartmathpro.com
Line : @pan_smartmathpro หรือคลิก https://goo.gl/eMfydi
(จะมีกลุ่มติวฟรีให้ด้วยน้า กดแอดไลน์แล้วจะมีลิ้งขึ้นมาเลย)
IG : @pan_smartmathpro (มีข้อมูลดีๆมากมาย รวมทั้งถามโจทย์ทางนี้)
Page Facebook : Pan Smartmathpro ติวคณิต By พี่ปั้น
Youtube : SmartMathPro
ตารางคอร์สทั้งหมด : http://bit.ly/2N2T7NN
Line ผู้ช่วยพี่ปั้น : smartmathpro (พี่พลอย) [0618352112]
Twitter : @pansmartmathpro

[ พี่ปั้นสัมภาษณ์น้อง EP.2 ] บัญชีเรียนไปทำอะไร? ตกงานจริงหรอ?

คลิปที่ 67/100 ควรจ้างพนักงานบัญชีเงินเดือนเท่าไหร่


เว็บไซต์ความรู้สำหรับเจ้าของกิจการ https://smes.academy/
Facebook : http://bit.ly/38c8qP8
Youtube : https://bit.ly/3lnhpBF
[email protected] : https://bit.ly/2TI1mSr
บัญชีอย่างง่าย ครูอัส วางระบบบริษัท วางระบบภาษี SMEไทยยั่งยืน ธุรกิจมั่นคง เงินสดหมุนเวียนในกิจการ

คลิปที่ 67/100 ควรจ้างพนักงานบัญชีเงินเดือนเท่าไหร่

นักศึกษาฝึกงาน ต้องดู! สมัครอย่างไรถึงจะได้ฝึกงาน ทอล์กกะเทย Tonight


นักศึกษาฝึกงาน ต้องดู! สมัครอย่างไรถึงจะได้ฝึกงาน ทอล์กกะเทย Tonight
รายการทอล์กกะเทย Tonight วันที่ 12 พฤศจิกายน 60
Full EP | https://www.youtube.com/watch?v=SFe7v8qpa74
ติดตามรายการ ทอล์กกะเทย Tonight
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 21.45 น. ทาง GMM 25
talkwithtoey
FB | https://www.facebook.com/talkwithtoey
ติดต่อโฆษณา
คุณชนิดา วงศ์ธนาภักดี โทร 026698330
[email protected]

นักศึกษาฝึกงาน ต้องดู! สมัครอย่างไรถึงจะได้ฝึกงาน ทอล์กกะเทย Tonight

พาทัวร์ BITKUB สถาบันการเงินดิจิทัล ออฟฟิศในฝันของคนรุ่นใหม่ | Kong Story EP290


พาทัวร์ BITKUB สถาบันการเงินดิจิทัล ออฟฟิศในฝันของคนรุ่นใหม่
.
ก้องสตอรี่ EP.นี้ พามาบุกออฟฟิศของคนรุ่นใหม่ ที่ขับเคลื่อนด้วยบุคลากร และเทคโนโลยี ที่ปีนี้เติบโตถึง 600% ที่ได้คุณท็อป จิรายุส ECO BITKUB พาทัวร์แบบทุกซอกทุกมุม ในสถาบันการการเงินดิจิทัล บนพื้นที่กว่า 1,400 ตรม. ที่ไม่ได้เป็นแค่ห้องทำงาน แต่เต็มไปด้วยบรรยากาศ และสวัสดิการที่อัดแน่น ด้วยความคิดที่เชื่อว่าเมื่อพนักงานมีความสุข ผลของงานก็จะออกมาดี
มาดูกันว่า BITKUB ให้อะไรกับพนักงานบ้าง? ทำไมถึงเป็นบริษัทที่มีคนสมัครกว่าหมื่นคน? BITKUBมีรูปแบบองค์กรอย่างไร? อะไรคือสิ่งที่ทำให้ขับเคลื่อนบริษัทหลักพันล้านต่อปี? และถ้าคุณจะเข้ามาอยู่ในออฟฟิศในฝันแห่งนี้ต้องทำอย่างไร? ไม่ว่าคุณจะเป็น CEO หรือคนรุ่นใหม่ที่กำลังมองหางาน ก้องสตอรี่ EP.นี้ห้ามพลาด
ขอขอบคุณ
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา (คุณท็อป)
Facebook: Bitkub.com
Website: www.bitkub.com
Tel. :020329555
สมัครสมาชิก: https://onelink.bitkub.com/aHvr/Ayunoi100lan

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่
Website : ryounoi100lan.com
Facbook : อายุน้อยร้อยล้าน http://bit.ly/2zvF8c1
Youtube : อายุน้อยร้อยล้าน http://bit.ly/2YnwtmG
IG IGTV : ryounoi100lan http://bit.ly/2UFdwKK
Line : @ryounoi100lan http://bit.ly/2Tq0oMH
Soundcloud : http://bit.ly/2zrtuyP
สนใจติดต่อโฆษณา
คุณรัตน์ : 0840777008
Email : [email protected]
KongStory Ryounoi100lan อายุน้อยร้อยล้าน ก้องสตอรี่ ออฟฟิศคนรุ่นใหม่ Bitkub bitcion Topbitkub FYICenter
Copyright© MUSHROOM GROUP CO.,LTD

พาทัวร์ BITKUB สถาบันการเงินดิจิทัล ออฟฟิศในฝันของคนรุ่นใหม่ | Kong Story EP290

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ อาชีพ พนักงาน บัญชี

See also  เรื่องสั้น เรื่องเล่า นิยายเสียง ก็ขาดรักไม่ได้ | ทําธุรกิจในลาว pantip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *