Skip to content
Home » [Update] วิธีการนับวัน ‘การกักตัว 14 วัน’ นับอย่างไร และเมื่อไรจะครบกำหนด – THE STANDARD | การนับญาติแบบไทย – NATAVIGUIDES

[Update] วิธีการนับวัน ‘การกักตัว 14 วัน’ นับอย่างไร และเมื่อไรจะครบกำหนด – THE STANDARD | การนับญาติแบบไทย – NATAVIGUIDES

การนับญาติแบบไทย: คุณกำลังดูกระทู้

ผลตรวจเป็นลบ แต่ขอรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการกักตัว 14 วัน 

 

‘การกักตัว’ ในความหมายของคนทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 2 แบบในทางระบาดวิทยา คือ

 

 • การแยกกัก (Isolation)

 • การกักกัน (Quarantine)

 

การแยกกัก (Isolation) เป็นการกัก ‘ผู้ป่วย’ หรือผู้ติดเชื้อจนครบระยะแพร่เชื้อ ซึ่งข้อมูลในปัจจุบันคือ 14 วัน* นับจากวันเริ่มมีอาการหรือวันที่ตรวจพบเชื้อหากไม่มีอาการ หมายความว่าเมื่อพ้นระยะนี้ไปแล้ว ผู้ป่วยจะไม่สามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้

 

*ระยะเวลาแยกกักเคยลดลงเหลือ 10 วัน แต่เนื่องจากมีการกลายพันธุ์ของไวรัส ล่าสุด (13 เมษายน 2564) กรมการแพทย์ได้ประกาศปรับเพิ่มขึ้นเป็น 14 วัน ซึ่งจะเท่ากับระยะเวลาของการกักกันโรค

 

การกักกัน (Quarantine) เป็นการกัก ‘ผู้สัมผัสใกล้ชิด’ หรือผู้ที่มีความเสี่ยง จนครบระยะฟักตัวที่นานที่สุดคือ 14 วัน นับจากวันที่เจอกับผู้ป่วยวันสุดท้าย แต่หลายประเทศเริ่มมีแนวคิดลดวันกักกันลง เช่น สหราชอาณาจักรลดเหลือ 10 วัน

 

แล้วจะนับวันอย่างไร? ‘การแยกกัก’ จะนับวันที่เริ่มมีอาการเป็นวันที่ 0 วันถัดมาถึงจะนับเป็นวันที่ 1, 2, 3, … จนครบ 14 วัน ส่วน ‘การกักกัน’ จะนับวันที่เจอผู้ป่วยวันสุดท้ายเป็นวันที่ 0 วันถัดมานับเป็นวันที่ 1 และนับต่อจนครบ 14 วันเช่นกัน 

 

หลักการคือ ‘ผู้ป่วย’ แยกตัว 14 วัน หลังจากเริ่มมีอาการหรือตรวจพบเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ‘ผู้สัมผัสใกล้ชิด’ กักตัว 14 วัน หลังจากเจอผู้ป่วยวันสุดท้าย เพื่อสังเกตอาการ 

 

 

กรณีผู้ป่วยแยกตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม

 

สมมติให้ 

A เป็นผู้ป่วย 

B, C และ D เป็นผู้ใกล้ชิด  

 

ผู้ป่วย แยกตัว 14 วัน หลังเริ่มมีอาการหรือตรวจพบเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ 

ผู้สัมผัสใกล้ชิด กักตัว 14 วัน หลังเจอผู้ป่วยวันสุดท้าย เพื่อสังเกตอาการ 

 

คำอธิบายจากภาพ: 

เมื่อ A เริ่มมีอาการป่วย A วันที่เริ่มมีอาการจะนับว่าเป็นวันที่ 0 และจะเริ่มนับวันที่ 1 ในวันถัดไปต่อจนครบ 14 วัน ในกรณีนี้ A ตรวจพบเชื้อ และแยกไปรักษาที่โรงพยาบาลในวันที่ 3 

See also  The Fridge ตู้เย็น #One day One Word English | the other day แปลว่า

 

กรณีของ D: B, C และ D อยู่บ้านเดียวกัน นับจากวันที่ A ตรวจพบเชื้อ D แยกกักตัวจากคนอื่น เท่ากับว่า D สามารถเริ่มนับวันที่ 1 ได้เลยหลังจากวันที่ A ตรวจพบเชื้อ เท่ากับ 14 วันของ D สิ้นสุดลงในวันที่ 17

 

กรณีของ B และ C ที่อาศัยอยู่ด้วยกัน เริ่มนับวันแรกหลังจากที่ A ตรวจพบเชื้อเช่นกัน แต่ต่อมา B ตรวจพบเชื้อในวันที่ 7 เท่ากับว่า B และ C เริ่มนับวันกักตัวใหม่ และเมื่อ B แยกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล เท่ากับว่าวันกักตัวของ B และ C จะจบลงเท่ากันคือตรงกับวันที่ 21

 

 

กรณีที่ 2: ผู้ป่วยแยกกักตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

 

สมมติให้ 

A เป็นผู้ป่วย 

B, C และ D เป็นผู้ใกล้ชิด  

 

กรณีเกิดการระบาดเป็นวงกว้าง ผู้ป่วยอาการรุนแรงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจำนวนมากจน ‘เตียงเต็ม’ ผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการอาจได้รับคำแนะนำให้กลับมาสังเกตอาการ และแยกกักที่บ้าน (Home isolation)

 

ในขณะที่ผู้ป่วยก็ไม่สามารถแยกจากผู้อื่นที่บ้านได้ หรือสมาชิกในบ้านจะต้องช่วยดูแลผู้ป่วย สมาชิกคนนั้นจะเริ่มนับวันกักกันก็ต่อเมื่อผู้ป่วยมีอาการครบ 14 วันไปแล้ว คือต้องรอให้ผู้ป่วยพ้นระยะแพร่เชื้อไปก่อน แล้วค่อยนับเป็นวันที่ 0 

 

คำอธิบายจากภาพ: 

เมื่อ A เริ่มมีอาการป่วย การนับวันกักตัวของ A เริ่มนับ 1 ในวันถัดไป และนับต่อจนครบ 14 วัน กรณีนี้ A ตรวจพบเชื้อในวันที่ 3 และกักตัวอยู่ที่บ้าน โดยอาศัยอยู่บ้านเดียวกันกับ B และ C 

 

กรณีของ D: เมื่อพบว่า A มีเชื้อในวันที่ 3 ดังนั้น D ได้แยกตัวออกจากคนอื่น และเริ่มนับวันกักตัวในวันถัดไป กรณีนี้ D จะครบกำหนดกักตัวในวันที่ 17 

 

กรณีของ B: B และ C เริ่มกักตัวในวันเดียวกัน แต่เมื่อ B ตรวจพบเชื้อในวันที่ 7 เท่ากับ B ต้องเริ่มนับ 1 ใหม่ และจะกักตัวครบในวันที่ 21 

 

กรณีของ C: เคสนี้ต่างจากกรณีแรกตรงเมื่อ B แยกกักตัวอยู่ที่บ้านและอาศัยอยู่ร่วมกับ C ทำให้ C เริ่มนับวันกักตัวของตัวเอง 1 วันหลังจากที่ B กักตัวครบแล้ว เพราะฉะนั้นวันกักตัวของ C จะสิ้นสุดในวันที่ 35  

 

เรายกตัวอย่างมาให้ 2 กรณี คือ 

 

 1. กรณีผู้ป่วยแยกตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล

 2. ผู้ป่วยแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)

  (คลิกดูที่ภาพเพื่ออ่านคำอธิบาย)

 

จะเห็นว่าการแยกกักที่ดีที่สุดคือการแยกผู้ป่วยไว้ที่โรงพยาบาล หากภาครัฐเตรียมโรงพยาบาลสนามหรือโรงแรมที่ดัดแปลงเป็นห้องผู้ป่วย (Hospitel) ผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรงก็สามารถย้ายไปสังเกตอาการที่นั่นได้

 

ทั้งนี้ ก็เพราะถ้าให้ผู้ป่วยกลับมาแยกกักที่บ้าน อาจทำให้มีการแพร่เชื้อให้กับสมาชิกคนอื่น และผู้สัมผัสร่วมบ้านจะต้องถูกกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อต่อส่วนรวมเป็นเวลานานเกือบ 1 เดือน ยกเว้นผู้ป่วยพักอาศัยอยู่เพียงคนเดียว

 

สำหรับการตรวจหาเชื้อ ล่าสุด (13 เมษายน 2564) กรมควบคุมโรคได้ปรับปรุงแนวทางการสอบสวนโรค โดยให้ ‘ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง’ ตรวจหาเชื้อ 2 ครั้ง คือ

See also  Hiking FOOT CARE for Beginners // Looking After your Feet for Hiking - HEALTHY Feet for Hiking | foot กับ feet

 

 • ครั้งแรก

  เมื่อเจ้าหน้าที่ระบุผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้ หมายถึงเมื่อพบผู้ป่วยแล้ว เจ้าหน้าที่จะสอบสวนโรคและติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดในไทม์ไลน์ของผู้ป่วยมาตรวจหาเชื้อ นับเป็นครั้งที่

 • ครั้งที่ 2

  ตรวจหลังจากครั้งแรก 7 วัน (นับไปอีก 1 สัปดาห์) หรือในวันที่ 13 หลังจากเจอผู้ป่วย แล้วแต่ว่าวันไหนถึงก่อนกัน เช่น ถ้าตรวจหาเชื้อครั้งแรกวันที่ 5 ก็ต้องตรวจอีกครั้งในวันที่ 12 

 

ภาพประกอบ: กริน วสุรัฐกร 

อ้างอิง:

 • ประกาศกรมการแพทย์ คำแนะนำในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 (COVID-19) สำหรับสถานพยาบาล ฉบับวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564

  https://covid19.dms.go.th/Content/Select_Landding_page?contentId=118

   

 • แนวทางกักกันผู้สัมผัสใกล้ชิด (Close Contact Tracing)

  https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/g_srrt/g_srrt_130464.pdf

   

 • When to Quarantine

  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html

   

 • Calculating Isolation and Quarantine Period

  https://www.phila.gov/media/20201119161650/Quarantine-Visual-Aid-.pdf

   

[Update] [ยังไงต่อดี?] การนับญาติสำคัญกับเราแค่ไหน? | การนับญาติแบบไทย – NATAVIGUIDES

ARE YOU SURE ? แน่ใจนะว่า…การชาร์จแบตมือถือข้ามคืน จะทำให้แบตเสื่อมไว !!!
ลองมาอ่านโพสต์นี้ดู ว่าจะจริงหรือไม่ ?


สื่อการสอนภาษาอังกฤษ เพลง 1 ปีมี 12 เดือน by KidsOnCloud


มาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของเดือนทั้ง 12 เดือน กันนะคะเด็กๆ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

สื่อการสอนภาษาอังกฤษ เพลง 1 ปีมี 12 เดือน by KidsOnCloud

เรียกชื่อลำดับญาติคนจีนยังไง ถึงจะเรียกกันถูก?? #เกษียณสำราญ


ติดต่อโดยตรงได้ที่ Tel. 0914651959
Fanpage : https://goo.gl/fJub5q
Email: [email protected]

เรียกชื่อลำดับญาติคนจีนยังไง ถึงจะเรียกกันถูก?? #เกษียณสำราญ

คำศัพท์ครอบครัว ภาษาอังกฤษ family


คำศัพท์ครอบครัว ภาษาอังกฤษ family
คำศัพท์อังกฤษ ครอบครัว family

คำศัพท์ครอบครัว ภาษาอังกฤษ family

ปล่อย – NUM KALA「Official MV」


MV ปล่อย
NUM KALA
ALBUM \”TIME TO SMILE\”
genie records
ติดตาม หนุ่ม KALA ได้ที่…
https://www.facebook.com/NumKALA6/ | IG @NUMKALA
เพลง : ปล่อย
เนื้อร้อง : จเร วรพจน์พิศุทธิ์
ทำนอง : เทียนชัย เกียรติปรุงเวช
เรียบเรียง : ศิลปกร มณีเนตร \u0026 เทียนชัย เกียรติปรุงเวช
ปล่อยความคิด ทิ้งไว้ให้ใจไม่ต้องคิด
ปล่อยชีวิต ไปตามแต่โชคชะตา
ปล่อยความหลัง ฝังใจ ให้มันด้านชา
ปล่อยน้ำตา ให้มันหลั่งริน
ปล่อยแม่น้ำ ให้ไหลร่วงไปจนสุดสาย
ปล่อยใบไม้ทิ้งใบร่วงลงพื้นดิน
ปล่อยให้นกหลงทาง ได้กางปีกบิน
ไปตามเสียงที่ได้ยินในใจ
ปล่อยให้เธอได้เจอทางที่ดี ปล่อยให้เธอได้มีชีวิตใหม่
ปล่อยให้การเฝ้ารอของเธอ ได้เจอจุดหมาย
ปล่อยความรักนำทางให้เธอ
ปล่อยความฝัน ของฉันให้เป็นแค่ความฝัน
ปล่อยดวงจันทร์ ให้ตามตะวันไม่เจอ
ปล่อยความรักให้เป็น แค่คำเพ้อเจ้อ
ปล่อยฉันให้ละเมอ เดียวดาย
ซ้ำ
ปล่อยความรักให้เป็น แค่คำเพ้อเจ้อ ปล่อยฉันให้ละเมอ
NKL Band : ศิลปกร มณีเนตร , อิทธิพล มุกดา , อิสระ สุวรรณณัฐวิภา , กฤษณพงศ์ มีพรหมดี
Additional Musician : เวธกา วสุรัตต์ (ซิดนี่ย์) (Acoustic Guitar)
Chorus : กัลป์ธีรา ทรงประโคน
Sound Engineer : ยศธร แสนสาร
Mix down : กมล กันฤทธิ์
Mastering : ศราวุธ พรพิทักษ์สุข at Westside mastering Studio
Recorded \u0026 Mixed at Polarbearstudios
Produced by : เทียนชัย เกียรติปรุงเวช
ปล่อย available on
♪ JOOX : https://bit.ly/2NAHnST
♪ iTunes : https://apple.co/30qHMg0
♪ Spotify : https://spoti.fi/2trNJNt
♪ LINE TV : https://tv.line.me/v/11906120
NUMKALA
genierecords

ปล่อย - NUM KALA「Official MV」

ทำไม Binance ยกเลิกบริการภาษาไทย กระทบใครบ้าง?


ถามทันที คริปโต ทำไม Binance ยกเลิกบริการภาษาไทย แล้วกระทบใครบ้าง?
ถามอีก กับ พี่บิท คุณศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์ นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย bitcast
และพี่ซันเจ คุณสัญชัย ปอปลี Cofounder, Cryptomind Asset CEO
โดย อิก บรรพต ธนาเพิ่มสุข, AFPT ที่ปรึกษาการเงิน
สัมภาษณ์วันที่ 13 พ.ย. 2564

ทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ ติดตามกันได้ในทุกช่องทางคร้าบ:
Youtube: http://bit.ly/TAMEIG_Youtube
Clubhouse: https://bit.ly/3mmJgVA
Line Official: http://bit.ly/TAMEIG_LINE
Twitter: https://bit.ly/2UFAczy

ทำไม Binance ยกเลิกบริการภาษาไทย กระทบใครบ้าง?

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ การนับญาติแบบไทย

See also  [NEW] บริหารธุรกิจ สิงคโปร์ ปริญญาตรี -ปริญญาโท สิงคโปร์ By Dream Abroad | เรียน summer สิงคโปร์ - NATAVIGUIDES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *