Home » [Update] รวมประโยค เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ ให้เหมือนมืออาชีพ (พื้นฐาน-ระดับสูง) | วัน ที่ 5 ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[Update] รวมประโยค เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ ให้เหมือนมืออาชีพ (พื้นฐาน-ระดับสูง) | วัน ที่ 5 ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

วัน ที่ 5 ภาษา อังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Table of Contents

การเขียนจดหมาย เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ รวมประโยคจำเป็น

รวม เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ วิธีเขียน ตัวอย่าง ประโยค

การเกริ่นนำจดหมาย หรืออีเมล เพื่อแจ้งให้ทราบ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I’m writing to tell you that …
– I’m writing to inform you that …
– This is to make you aware that …
– I want to fill you in on …
– Please be advised that …

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

inform (อินฟอร์ม’) = บอก,แจ้ง
aware (อะแว-) = ทราบ
advise (แอ็ดไฝส-) = แจ้งให้ทราบ, แนะนำ

โครงสร้างไวยากรณ์ (grammar) ที่น่าสนใจ

With + noun, subject + verb …

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

With the next product release, we will change our advertising strategy.
= (เนื่องด้วย)การปล่อยผลิตภัณฑ์ตัวถัดไป เราจะเปลี่ยนกลยุทธ์การโฆษณา

การเกริ่นนำ เรื่องที่รู้อยู่แล้ว

– As you know, …
– As you may have noticed, …
– As you might have guessed, …
– You might already be aware that, …

การเขียนแจ้งเรื่องความรับผิดชอบ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– … (Name) … will be responsible for …
– … (Name) … will be in charge of …
– … (Name) … will be taking care of …
แปลว่า …(ชื่อ)… จะรับผิดชอบด้าน …

– … (Name) … will assume the role of (position)
แปลว่า …(ชื่อ)… จะรับหน้าที่ในตำแหน่ง …

– … (Name) … has assumed a number of responsibilities in …
แปลว่า …(ชื่อ)… จะดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับด้าน …

การตักเตือน เป็นภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างการเขียนขึ้นต้นประโยค

– Be mindful of …
– Try not to forget …
– Please try to heed …
– Remember that … is essential.
– Please keep in mind that …

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– Remember that being punctual is essential.
= จำไว้ว่าการตรงต่อเวลาเป็นสิ่งสำคัญ

– Please keep in mind that we start work at eight o’clock sharp.
= โปรดจำใส่ใจว่าเราเริ่มงาน 8 โมงตรง

การแสดงความเสียใจ ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างการเขียนขึ้นต้นประโยค

– I am sorry that …
– I feel sorry that …
– I am regretful that …
– I feel regretful that …
แปลว่า ฉันเสียใจ/เศร้า กับเรื่อง …

– It is unfortunate that …
– It is regrettable that …
แปลว่า ช่างโชคร้าย/น่าเสียดาย ที่ …

– There is nothing I can say about … except that …
แปลว่า ฉันไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับ … นอกเสียจากว่า …

การแสดงความขอบคุณ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I would like to take this opportunity to express my most heartfelt appreciation to you for yourassistance.
= ฉันขออาศัยโอกาสนี้แสดงความซาบซึ้งใจของฉันที่มีต่อความช่วยเหลือของคุณ

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

heartfelt (ฮาร์ท’เฟ็ลท) adjective = จริงใจ, โดยตั้งใจ, ไม่เสแสร้ง, อย่างน้ำใสใจจริง
appreciation (อะพรี’ชีเอ’เชิน) noun = ความรู้คุณค่า, ชอบ, ชมเชย
assistance (อะซิส’เทินซฺ) noun = ความช่วยเหลือ, การสนับสนุน

การแนบไฟล์ แนบข้อมูล

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– For your review, enclosed is …
– For your review, attached is …
– For your consideration, enclosed is …
– For your consideration, attached is …
– I have included …
– I have attached …
– I have added …
– Please find enclosed …
– Please find affixed …

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

enclose (เอนโคลซ’) = แนบมา
affix (อะฟิคซฺ’) = สิ่งเพิ่มเติม, ภาคผนวก, คำต่อท้าย

การบอกความคืบหน้าของงาน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I am planning to …(+ verb)…
แปลว่า ฉันวางแผนที่จะ
– I am attempting to …(+ verb)…
แปลว่า ฉันพยายามที่จะ
– I am preparing to …(+ verb)…
แปลว่า ฉันเตรียมที่จะ

We are in the process of + v. ing …
แปลว่า เรากำลังอยู่ในระหว่าง
(=to have started doing something)

สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น
– We’re still in the process of decorating the house.
แปลว่า เรายังคงอยู่ระหว่างการตกแต่งบ้าน

– Meanwhile, subject + verb …
– At the same time, subject + verb …
– Concurrently, subject + verb …
แปลว่า ในขณะที่ …

See also  [Update] บอกรักภาษาเกาหลี 10 คำบอกรัก และประโยคโดนใจ พร้อมคำแปล | ภาษา เกา หล - NATAVIGUIDES

การขอบคุณ เป็นประโยคภาษาอังกฤษ

– Words cannot convey my gratitude.
– Words cannot convey my gratefulness.
– Words cannot convey my appreciation.
แปลว่า คำพูดมากมายก็ไม่อาจแสดงความรู้สึกซาบซึ้งของฉันได้

– I want to thank you on behalf of (Name) for …
แปลว่า ฉันขอขอบคุณแทน …(ชื่อ)… สำหรับ …

การตอบแทนในโอกาสถัดไป

– We look forward to returning the favor.
– We hope to repay your kindness in full.
– Next time, everything is on us.

ประโยคแสดงการเห็นด้วย

– I couldn’t agree more.
– I agree with you completely.
– I’m on your side 100%.
– I see things the same way.

การชมเชยเมื่องานสำเร็จด้วยดี

– Your direction and vision made the project successful.
– This project would not have been accomplished without your suggestions and
cooperation.

การร้องเรียน บ่น ตำหนิ

– I don’t think this is appropriate because …
– I don’t think this is suitable because …
แปลว่า ฉันคิดว่าแบบนี้ไม่เหมาะสม เพราะ …

– I would appreciate it if you could …
– I would be thankful if you could …
– I would be grateful if you could …
– I would be obliged if you could …
แปลว่า ฉันจะซาบซึ้ง/ขอบคุณเป็นอย่างมาก ถ้าคุณสามารถ …

– I believe you and I discussed this before and agreed that it wouldn’t and shouldn’t
take place.
แปลว่า ฉันเชื่อว่าก่อนหน้านี้เราได้คุยกันไปแล้ว และเห็นด้วยกันแล้วว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้น

การขอโทษ ภาษาอังกฤษ แบบต่างๆ

– I sincerely apologize for …
– I deeply apologize for …
– I truly apologize for …
แปลว่า ฉันต้องขออภัยอย่างยิ่ง สำหรับ …

– I am very sorry for …
– I am very sorry about …
แปลว่า ฉันรู้สึกเสียใจมากเกี่ยวกับ

การตั้งตารอ บางสิ่ง บางอย่าง

ไวยากรณ์ (grammar) น่ารู้

– I am looking forward to + v.ing
– I’m anxiously anticipating + v.ing
– I can’t wait to + v.

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I can’t wait to start working here.
= ฉันรอที่จะเริ่มงานที่นี่ไม่ไหวแล้ว

เป็นไงครับตัวอย่างการ “เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ” อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างคร่าวๆ ไว้วันหลังจะหาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้

(บทความนี้เป็นบทความที่ได้รับการเผยแพร่ซ้ำ ด้วยความน่าสนใจของบทความ มีจุดประสงค์เพื่อทางการศึกษา ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อการค้าหรือธุรกิจใดๆเกี่ยวข้องกับบทความนี้)

 

Credit: บทความเผยแพร่ซ้ำและขอขอบคุณเนื้อหาจาก  tonamorn.com

Pic – freelabel.net / google image(reusable labels)/  rights to use authorized)

 

Labels

toeic, บทความการเรียนภาษา, เทคนิคเรียนภาษา, เรียนภาษาอังกฤษ,

เรียนต่อ, เรียนต่อต่างประเทศ, วีซ่า

[NEW] รวมศัพท์วัน เดือน ปี ภาษาอังกฤษ พร้อมวิธีใช้ | วัน ที่ 5 ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

เวลาเราเรียนภาษาใหม่ สิ่งพื้นฐานอย่างหนึ่งที่เราจำเป็นต้องรู้ก็คือ การเขียนและการอ่านวันเดือนปีของภาษานั้น

ในบทความนี้ ชิววี่ได้รวบรวมคำศัพท์วัน เดือน ปี พร้อมทั้งวิธีการใช้ ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้และเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้ว เราไปดูกันเลย

คำศัพท์วัน 7 วัน

วันภาษาอังกฤษตัวย่อวันอาทิตย์SundaySunวันจันทร์MondayMonวันอังคารTuesdayTueวันพุธWednesdayWedวันพฤหัสบดีThursdayThuวันศุกร์FridayFriวันเสาร์SaturdaySat

คำศัพท์เดือน 12 เดือน

เดือนที่เดือนภาษาอังกฤษตัวย่อ1มกราคมJanuaryJan2กุมภาพันธ์FebruaryFeb3มีนาคมMarchMar4เมษายนAprilApr5พฤษภาคมMayMay6มิถุนายนJuneJun7กรกฎาคมJulyJul8สิงหาคมAugustAug9กันยายนSeptemberSept10ตุลาคมOctoberOct11พฤศจิกายนNovemberNov12ธันวาคมDecemberDec

การใช้ปีในภาษาอังกฤษ

เราจะใช้ปี ค.ศ. (คริสต์ศักราช) เป็นมาตรฐานสากล
ส่วนปี พ.ศ. (พุทธศักราช) จะใช้แค่ในบางประเทศ เช่น ไทย พม่า ศรีลังกา

ด้วยเหตุนี้ เวลาเราติดต่อกับชาวต่างชาติ หรือกรอกข้อมูลลงเอกสารที่เป็นสากล เราควรจะใช้ปี ค.ศ. (วิธีแปลงปี พ.ศ. ให้เป็น ค.ศ. ทำได้ด้วยการนำปี พ.ศ. มาลบ 543 เช่น ปี พ.ศ. 2563 = 2563 – 543 = ปี ค.ศ. 2020)

สำหรับวิธีอ่านปีในภาษาอังกฤษ ส่วนใหญ่เราจะอ่านทีละสองหลัก
1961 อ่านว่า nineteen sixty-one
2019 อ่านว่า twenty nineteen

แต่สำหรับก่อนปี 2000 ปีที่เป็นเลขกลมๆ เราจะอ่านสองหลักแรกแล้วต่อด้วย hundred
1400 อ่านว่า fourteen hundred
1900 อ่านว่า nineteen hundred

ปี 2000 เราจะอ่านเหมือนเลขปกติ
2000 อ่านว่า two thousand

ถ้าเป็นปีระหว่าง 2001 – 2010 เราจะอ่านเหมือนเลขปกติเช่นกัน
2001 อ่านว่า two thousand and one
2010 อ่านว่า two thousand and ten

ปีถัดๆมาที่อยู่ใกล้กับปี 2010 เราสามารถอ่านได้ทั้ง 2 แบบ
2012 อ่านว่า two thousand and twelve
2012 อ่านว่า twenty twelve

ปีที่ลงท้ายด้วยเลข 01 – 09 เราจะอ่าน 0 ว่า oh (โอ)
1602 อ่านว่า sixteen oh two
1906 อ่านว่า nineteen oh six

การใช้วันที่ในภาษาอังกฤษ

วันที่ในภาษาอังกฤษไม่ได้อ่านว่า one, two, three, … เหมือนจำนวนเลขทั่วๆไป แต่จะใช้ first, second, third, … เหมือนการระบุลำดับ (ordinal number)

วันที่ภาษาอังกฤษ1First2Second3Third4Fourth5Fifth6Sixth7Seventh8Eighth9Ninth10Tenth11Eleventh12Twelfth13Thirteenth14Fourteenth15Fifteenth16Sixteenth17Seventeenth18Eighteenth19Nineteenth20Twentieth21Twenty-first22Twenty-second23Twenty-third24Twenty-fourth25Twenty-fifth26Twenty-sixth27Twenty-seventh28Twenty-eighth29Twenty-ninth30Thirtieth31Thirty-first

การเขียนวัน เดือน ปี ในภาษาอังกฤษ

ถ้าเป็น American
English
เราจะใช้ month-day-year โดยใช้คอมม่าคั่นระหว่างวันที่และปี เช่น

Ann was born on April 21, 2003.
(อ่านว่า April twenty-first, two thousand and three)

Ann was born on Monday, April 21, 2003.
(อ่านว่า Monday, April twenty-first, two thousand and three)

Ann’s birthday is April 21.
(อ่านว่า April twenty-first)

เวลาเขียนวันที่ใน American English เราจะไม่เขียน st, nd, rd, th ต่อท้ายตัวเลขวันที่ (เช่น 21st, 22nd, 25th) แต่มักจะอ่านเหมือนเขียน

ถ้าเป็น British
English
เรามักจะใช้ day-month-year เช่น

Ann was born on 21 April 2003.
(อ่านว่า the twenty-first of April two-thousand and three)

Ann was born on Monday, 21 April 2003.
(อ่านว่า Monday, the twenty-first of April two-thousand and three)

See also  แชทกับฝรั่ง:ตอบแชทยังไงให้ได้ฝรั่งเป็นแฟน? | วิธีคุยกับฝรั่งให้สนุก

Ann’s birthday is 21 April.
(อ่านว่า the twenty-first of April)

ใน British English เมื่อก่อนจะนิยมเขียน st, nd, rd, th ต่อท้ายตัวเลขวันที่ (เช่น 21st, 22nd, 25th) แต่ในระยะหลัง ความนิยมในการใช้ได้ลดลง

แม้ว่าชาว British บางคนจะยังเขียน suffix เหล่านี้ต่อท้ายตัวเลขวันที่อยู่ แต่ style guide ส่วนใหญ่ อย่างเช่น University of Oxford Style Guide, BBC News Style Guide และ The Government Digital Service Style Guide ต่างก็ระบุว่าไม่ต้องใช้แล้ว

สำหรับ British English แม้จะเขียนหรือไม่เขียน st, nd, rd, th ต่อท้ายตัวเลขวันที่ แต่เวลาอ่านเรามักจะอ่านเหมือนเขียน และเวลาอ่าน เราต้องใช้ the และ of กำกับด้วย เช่น 21 April 2003 จะอ่านว่า the twenty-first of April two thousand and three

ตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับวัน เดือน ปี

What day is it today?
วันนี้วันอะไร
(คำตอบที่ได้อาจเป็นวันในสัปดาห์ เช่น วันจันทร์ วันอังคาร หรือวันพิเศษ อย่างวันสงกรานต์ วันคริสต์มาส ฯลฯ)

What is the date today?
วันนี้วันที่เท่าไหร่

When is your birthday?
วันเกิดของคุณคือวันไหน

When is Halloween day?
วันฮาโลวีนคือวันไหน

What month is it now?
เดือนนี้เดือนอะไร

Which month does your school begin?
โรงเรียนเปิดเทอมเดือนไหน

What year were you born?
คุณเกิดปีไหน

What year did you graduate from college?
คุณจบจากมหาวิทยาลัยในปีไหน

What year did you start working here?
คุณเริ่มทำงานที่นี่ในปีไหน

คำถามที่พบบ่อย

1. วันแรกของสัปดาห์คือวันอาทิตย์หรือวันจันทร์

คำตอบของคำถามนี้จะแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับแต่ละคน แต่ละประเทศ

ถ้ายึดตามหลักมาตรฐานสากล ISO
8601 วันจันทร์จะถือเป็นวันแรกของสัปดาห์
ประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปและบางประเทศในเอเชียจะใช้ปฏิทินที่เริ่มด้วยวันจันทร์

แต่หลายๆประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา
ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ฯลฯ จะใช้วันอาทิตย์เป็นวันแรกของสัปดาห์

สำหรับไทย ปฏิทินที่เราใช้มักจะเริ่มด้วยวันอาทิตย์ แต่ก็มีบางคนที่ถือวันจันทร์เป็นวันแรก ขึ้นอยู่กับความเห็นและความเคยชินของแต่ละคน

2. ถ้าเราเห็นตัวเลขวันที่ 4/5/2020 เราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเลขนี้หมายถึง วันที่ 4 เดือน 5 ปี 2020 หรือวันที่ 5 เดือน 4 ปี 2020

นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราไม่ควรแสดงข้อมูลวันเดือนปีเป็นตัวเลขล้วน โดยเฉพาะในระดับสากล เพราะอาจก่อให้เกิดความสับสน

ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะแสดงข้อมูลตามลำดับ
เดือน-วัน-ปี แต่ประเทศอังกฤษและประเทศอื่นส่วนใหญ่จะใช้ วัน-เดือน-ปี

วิธีหนึ่งที่อาจจะช่วยให้เราแยกได้ก็คือ ให้เราสังเกตว่าผู้เขียน หรือองค์กรของผู้เขียนมาจากชาติใด

ถ้าตัวเลขนี้มาจากองค์กรในสหรัฐอเมริกา ก็มีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นวันที่ 5 เดือน 4 ปี 2020 หรือถ้ามาจากองค์กรในประเทศอังกฤษ ตัวเลขนี้ก็น่าจะหมายถึงวันที่ 4 เดือน 5 ปี 2020

สำหรับประเทศไทย เรามักจะนิยมใช้ลำดับ วัน-เดือน-ปี ในการแสดงข้อมูลวันที่

จบแล้วสำหรับการใช้วันเดือนปีในภาษาอังกฤษ ชิววี่หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้เพื่อนๆสื่อสารข้อมูลวันเดือนปีด้วยภาษาอังกฤษได้ถูกต้องมากขึ้นนะครับ

อย่าลืมนะครับ ภาษาอังกฤษยิ่งเรียนรู้ ยิ่งฝึก ก็ยิ่งเก่ง สำหรับบทความนี้ ชิววี่ต้องขอตัวลาไปก่อน See you next time


คำศัพท์ ร่างกาย ภาษาอังกฤษ Body parts


คำศัพท์ ร่างกาย ภาษาอังกฤษ Body parts
คำศัพท์ร่างกาย ภาษาอังกฤษ ศัพท์อังกฤษ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

คำศัพท์ ร่างกาย ภาษาอังกฤษ Body parts

วิธีบอกวันที่เป็นเป็นภาษาอังกฤษ


ภาษาอังกฤษ สอนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ
วันที่เป็นสิ่งนึ่งที่เรามักจะพูดถึงบ่อยในชีวิตประจำวัน แต่มาดูกันซิว่าทุกวันนี้เราบอกวันที่เป็นภาษาอังกฤษถูกหรือไม่ ครูไม่ขาดหวังให้นักเรียนต้องเปะทุกตัว แต่อย่างน้อยให้เน้นตัวที่เด่นๆก็พอค่ะ สำหรับ Beginner มาดูกันค่ะวันภาษาอังกฤษ มีตัวไหนบ้างที่เราควรจะเน้น ควรจำ และพูดให้ได้

วิธีบอกวันที่เป็นเป็นภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน Day 5 | คำสรรพนาม | Pronoun | ฝึกแต่งประโยคเบื้องต้น | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ


คลิปนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับคำสรรพนามหรือคำที่ใช้เรียกแทนชื่อของคนสัตว์สิ่งของและสถานที่เพื่อไม่ให้ใช้เรียกชื่อเดิมเดิมๆซ้ำๆกันหลายๆครั้งจะทำให้เป็นประโยชน์น่าเบื่อน่ารำคาญได้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของ Past of speed

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน Day 5 | คำสรรพนาม | Pronoun | ฝึกแต่งประโยคเบื้องต้น | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ

500 คำและวลีภาษาอังกฤษ: บทเรียนที่ 1-5 พูดภาษาอังกฤษ!


เรียนรู้คำศัพท์และวลีภาษาอังกฤษ บทที่ 15: ในวิดีโอนี้คุณจะได้เรียนรู้ 500 คำศัพท์และวลีภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์และพบได้บ่อยที่สุดในการสนทนาภาษาอังกฤษประจำวัน เพียงแค่ฟังและพูดตามให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ และทักษะการพูดภาษาอังกฤษของคุณจะพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากภายในเวลาอันรวดเร็วค่ะ
ชุดวิดีโอคำศัพท์และวลีภาษาอังกฤษ: https://bit.ly/3dx8ZTI
เมื่อเราเป็นเด็ก เราทุกคนเรียนรู้ที่จะพูดภาษาแม่ของเราโดยการฟังครอบครัวของเราพูดคุยกับเรา ในที่สุดเราก็จะสามารถพูดตามเพื่อสื่อสารกับพวกเขาได้ การเรียนรู้ภาษาใหม่นั้นไม่ได้แตกต่างกัน ยิ่งคุณฝึกฝนภาษาอังกฤษโดยการฟังและพูดตามคำศัพท์ใหม่ๆ มากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งสามารถเชื่อมโยงคำศัพท์ใหม่ๆ เหล่านั้นเข้ากับภาษาของคุณได้รวดเร็วมากขึ้นเท่านั้นค่ะ
วิดีโอการเรียนรู้ภาษาเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นเครื่องมือที่ง่ายดายและมีประสิทธิภาพสำหรับการสอนให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วที่สุด หากคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ โปรดกดสมัครสมาชิก เนื่องจากจะมีการโพสต์วิดีโอใหม่ๆ เป็นประจำค่ะ
ขอบคุณที่รับชมค่ะ!

500 คำและวลีภาษาอังกฤษ: บทเรียนที่ 1-5 พูดภาษาอังกฤษ!

หวยลาวพัฒนางวดนี้ 15/11/64 สรุปหวยลาวพัฒนางวดนี้@แทน ปรับสูตรใหม่ พร้อมลุย มาครับแสนแตกกันวันนี้💥💥💥


หวยลาวพัฒนางวดนี้15พฤศจิกา64
หวยลาวพัฒนางวดนี้
หวยลาววันนี้
หวยลาวพัฒนา
ลาวพัฒนาวันนี้

หวยลาวย้อนหลัง
หวยลาว16/11/63
หวยลาวออกกี่โมง
หวยลาวแม่น้ําหนึ่งวันนี้
หวยลาวออกวันไหนบ้าง
หวยลาวย้อนหลัง 50 งวด
หวยลาวสตาร์
หวยลาววันนี้ออกอะไร
หวยลาว วันนี้
หวยลาวเด็ดๆ
หวยลาวเล่นยังไง
หวยลาว กี่โมง
หวยลาว กี่บาท
หวยลาว กี่ ตัว
หวยลาว การเล่น
หวยลาว กติกา
หวยลาว การจ่าย
หวยลาว กร กาฬสินธุ์
หวยลาว กับ หวยฮานอย
หวยลาว ขายยังไง
ขาย หวย ลาว ผิด กฎหมาย
เลข หวยลาว
เลข หวยลาวออกวันนี้ สด
หวยลาววันนี้ เลข
หวยลาว chokenimit
หวยลาวchokenimit
หวยลาวg
หวยลาว ทั้งหมด
หวยลาว คือ
หวยลาว คิดเงินยังไง
หวยลาว คํานวณ
หวยลาว คิดยังไง
หวยลาว คนดวงเฮง
หวยลาว คืออะไร
หวย ลาว คํา ชะ โน ด
หวย ลาว 6 มี ค 62
หวยลาว ฃ
หวยลาวงวดนี้
หวยลาว งวดที่แล้ว
หวยลาว งวดล่าสุด
หวยลาว งวดต่อไป
หวยลาว งู
หวยลาว งวดก่อน
หวยลาว งวดนี้ ที่สุดในโลก
หวย ลาว งวด 13 2 62
งหวยลาว
หวยลาว จ่ายยังไง
หวยลาว จําปาสัก
หวยลาว จ่าย
หวยลาว จ่ายเท่าไหร่
หวยลาว จ่ายบาทละเท่าไหร่
หวยลาว จันทร์
หวย ลาว จ่าย บาท ละ เท่าไร
หวย ลาว จําปา สัก 13 4 63
หวย ลาว ป้า ฉลวย 2 5 62
หวยลาว ชดเชย
หวยลาว ชุด
หวยลาว ช้าง
หวยลาว ชุด 120
หวย ลาว ชุด ละ 120 เล่น ยัง ไง
หวย ลาว ชุด ละ 60
หวย ลาว ชุด ละ 100
หวยลาว ซื้อยังไง
หวยลาว ซื้อที่ไหน
หวยลาว ซื้อ
ซื้อ หวย ลาว ออนไลน์
ซื้อ หวย ลาว เป็น ชุด
ซื้อ หวย ลาว ให้ ถูก
หวย ลาว ญาณ นิมิต
หวยลาว siamlike
หวยลาว ดูยังไง
หวยลาว ดัง
หวยลาว ดิจิตอล
หวยลาว ดิจิตอล วันนี้
หวย ลาว เด็ด
ดู หวย ลาว วัน นี้ ออก อะไร
ดู หวย ลาว สด
ดู หวยลาว
ดู หวยลาวสด
ดู ตํารา หวยลาว
หวยลาว ตรวจ
หวยลาว ตะขาบ
หวยลาว ตาราง
หวยลาว ตุลาคม 2562
หวยลาว ตรวจหวย
หวย ลาว ตํา ลา เลก
หวย ลาว 4 ตัว เล่น ยัง ไง
หวย ลาว อ ต้น สา ริกา ดํา
ตรวจหวยลาวล่าสุด
ตรวจ หวย ลาว วัน นี้
ตรวจ หวย ลาว
ตรวจ หวย ลาว ล่าสุด วัน นี้ ไทยรัฐ ออนไลน์ hd
ตรวจ หวย ลาว 23 ม ค 62
ตรวจ หวย ลาว บน ล่าง
ตรวจ หวย ลาว วัน ที่ 6 มีนาคม 2562
ตรวจ หวย ลาว วัน ที่ 19
หวยลาวถ่ายทอดสด
หวยลาว ถูกได้เท่าไหร่
หวยลาว ถูกยังไง
หวยลาว ถ่ายทอด
หวยลาว ถูกทุกงวด
หวยลาว ถ่ายทอดสด วันนี้
หวย ลาว แม่น ๆ ถูก ทุก งวด
ตรวจ หวย ลาว ล่าสุด ถ่ายทอด สด
หวยลาว ทดแทน
หวยลาว ทีเด็ด
หวยลาว ทีวี
หวยลาว ท่าแขก
หวยลาว ทนายทอง
หวยลาว ทํานายฝัน
หวยลาว ที่สุดในโลก งวดนี้
ต หวยลาว
หวยลาว 5 ธ.ค.63
หวยลาว 8 ต.ค.63
หวยลาว 9 ต.ค.62
หวยลาว 22 ต.ค.63
หวยลาว 23 ต.ค. 62
หวยลาว 30 ต.ค.62
หวยลาว 9 ต.ค
หวย ลาว เดือน ธันวาคม 60
ธูป หวย ลาว
หวยลาว นักษัตร
หวย ลาว วัน นี้ ออก อะไร
หวย ลาว วัน นี้
หวย ลาว วัน นี้ วัน พฤหัสบดี ออก อะไร pantip
หวยลาววันนี้เด่นอะไร
หวย ลาว วัน นี้ 27 4 63
หวย ลาว งวด นี้ เลข เด็ด ๆ งวด นี้
คํา น วน หวย ลาว 3 ตัว

See also  คำศัพท์ เดือน ภาษาอังกฤษ | ตารางแปลงชื่อไทยเป็นอังกฤษ

หวย ลาว ปี 59
หวย ลาว ปี 57
หวย ปฏิทิน ลาว
ส.ป.ป.ลาว หวย
หวยลาว ผล
หวยลาว ผลหวยลาว
หวยลาว ผลย้อนหลัง
หวยลาว ผลหวยลาวล่าสุด หมีหวย.com
หวยลาว ผิดกฎหมายไหม
ผล หวย ลาว วัน นี้ ออก อะไร
ผล หวย ลาว ย้อน หลัง
ผล หวย ลาว 7 พ ย 61
ผล หวยลาว
ผล หวยลาว vip ออกกี่โมง
ผล หวยลาวแต่ละงวด
ผล หวย ลาว ย้อน หลัง 100 งวด
ผล หวย ลาว วัน ที่ 5
ผล หวย ลาว ส ตา ร์ vip
หวย ลาว ฝัน เห็น เสือ
30 หวย ลาว ทํานาย ฝัน
ฝหวยลาว
หวยลาว พิเศษ วันนี้
หวยลาว พิเศษ ออกอะไร
หวยลาว พัฒนา
หวยลาว พันทิป
หวยลาว พิเศษ
หวยลาว พฤหัส
หวยลาว พรุ่งนี้
หวยลาวพัฒนาวันนี้
หวยลาว ฮานอยวันนี้ ผล
หวยลาว23/10/62 ผล
หวยลาว8/1/63 ผล
หวยลาว29/5/62 ผล
หวยลาว13/11/62 ผล
สมาคม หวย ลาว ฟรี
หวย ลาว facebook ฟรี
สูตร หวย ลาว ฟรี
ฟัง หวย ลาว สดๆ
หวยลาว ภาษาลาว
หวยลาว ภาษาอังกฤษ
ภาพ หวย ลาว
หวยลาว มีวันไหนบ้าง
หวยลาว มีกี่แบบ
หวยลาว มีอะไรบ้าง
หวยลาว มีวันไหน
หวย ลาว มั่งมี โชค
กลุ่ม หวย ลาว ฮานอย มาเล ย์ แบ่งปัน ฟรี
หวยลาว ย้อน หลัง 50 งวด
หวยลาว ย้อนหลัง 62
หวย ลาว ย้อน หลัง 20 งวด
หวย ลาว ย้อน หลัง 5 ปี
หวย ลาว ย้อน หลัง ปี 60 ทั้งหมด
หวย ลาว ย้อน หลัง 2560
หวย ลาว ย้อน หลัง ปี 58
หวยลาว รางวัล
หวยลาว ราคาจ่าย
หวยลาว ราคา
หวยลาว รวย
หวยลาว รางวัลละ
หวยลาว รีวิว
หวยลาว รอบพิเศษ
หวยลาว รูดคืออะไร
ห หวยลาว
หวยลาวล่าสุด
หวยลาว ล่าสุด วันนี้
หวยลาว ล่าง
หวยลาว ล่าสุด วันนี้ ไทยรัฐ ออนไลน์
หวยลาว ล่าสุด ออกอะไร
หวยลาว ล็อค
หวยลาว ล่าสุด วันนี้ ไทยรัฐ
หวย ลาว ล่าสุด วัน พุธ
อ เติ้ ล หวย ลาว วัน นี้
อ เติ้ ล หวย ลาว
หวยลาววันที่ 16 11 63
หวยลาว วีไอพี
หวยลาววันที่ 12 11 63
หวยลาว วิธีเล่น
หวยลาว วันนี้ 4ตัว
หวยลาว วันจันทร์
หวย ลาว ว
หวยลาวสตาร์ vip
หวยลาว สด
หวยลาว ส ตา ร์ vip ออก กี โมง
หวยลาวสตาร์ 17 11 63
หวยลาว สถิติ
หวยลาว สามัคคี
หวยลาว สูตร
สด หวยลาว
สด หวยลาววันนี้
ส สิงห์ หวย ลาว วัน นี้
โพ ส หวย ลาว
ส สิงห์ หวย ลาว 3 7 62
หวย ส ป ป ลาว
หวยลาวออกวันนี้ สด
หวยลาวออกวันนี้ สด วันนี้
หวยลาว หวยฮานอย
หวยลาว หมีหวย
หวยลาว หมอไก่
หวยลาว หวยฮานอย เล่นยังไง
หวยลาว หนุ่มโคราช
หวยลาว หวยไทย
หวยลาว หวยฮานอย ออกวันไหน
หวยลาว หวยเด็ด
หวยลาวออกอะไร
หวยลาว ออกกี่โมง
หวยลาว ออกวันไหน
หวยลาว ออก
หวยลาว ออกล่าสุด
หวยลาว ออนไลน์
หวยลาว อ.ไก่
อ โชค ลิขิต หวย ลาว
หวย ลาว อ.เหลิม
หวย ลาว อ

หวยลาว 3 ตัวตรงได้เท่าไหร่
หวยลาว 31/8/63
หวยลาว 3/8/63
หวยลาว 3 9 63
หวยลาว 31 8 63
3 ตัว โต๊ด หวย ลาว
หวยลาว 4 ตัว
หวยลาว 4 ตัวเล่นยังไง
หวยลาว 4 ตัวตรง
หวยลาว 4d
หวยลาว 4 ตัวโต๊ด
หวยลาว 4 ตัวตรง วันนี้
หวยลาว 4 ตัวออกอะไร
หวยลาว 4 ตัววันนี้
หวย ลาว 4 ตัว วัน นี้
หวยลาว 5 ตัววันนี้
หวยลาว 5 ตัวย้อนหลัง

หวยลาวพัฒนางวดนี้ 15/11/64 สรุปหวยลาวพัฒนางวดนี้@แทน ปรับสูตรใหม่ พร้อมลุย มาครับแสนแตกกันวันนี้💥💥💥

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ วัน ที่ 5 ภาษา อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.