Home » [Update] รวมประโยคการใช้ been ทั้งหมด 9 Tense | การใช้ s – NATAVIGUIDES

[Update] รวมประโยคการใช้ been ทั้งหมด 9 Tense | การใช้ s – NATAVIGUIDES

การใช้ s: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

รวมประโยคการใช้ been มีทั้งหมด 9 Tense
– Present perfect Passive S + have/has+ been + V3
– Present perfect continuous Active S + have/has + been + Ving
– Present perfect continuous Passive S + have/has + been + being + V3

– Past perfect Passive S + had + been + V3
– Past perfect continuous Active S + had + been + Ving
– Past perfect continuous Passive S + had + been + being + V3

– Future perfect Passive S + will + have been + V3
– Future perfect continuous Active S + will have + been + Ving
– Future perfect continuous Passive S + will have + been + being + V3


ตัวอย่างประโยค Tense ทั้ง Acitve และ Passive Voice ที่ใช้ been
– I have been misunderstood.
ฉันโดนเข้าใจผิด

– Our car had been towed away.
รถของเรา ถูกลากจูงออกไป

– All the votes have been counted.
คะแนนทั้งหมดได้รับการนับแล้ว

– She’s been skipping lessons all year.
เธอข้ามบทเรียนมาทั้งปี

– She sounded like she’d been crying.
ฟังดูแล้วเหมือนเธอกำลังร้องไห้

– There had been a heavy fall of snow.
หิมะตกลงมาอย่างหนัก

– The telephone wires had been cut.
สายโทรศัพท์นั้นถูกตัดแล้ว

– Alex has always been a bit of a rebel.
อเล็กซ์เป็นคนหัวดื้อนิดหน่อย

– She is the girl I’ve been dreaming of.
เธอเป็นผู้หญิงที่ผมฝันถึงมานาน

– Has anything been taken (= stolen)?
มีสิ่งใดถูกนำไป (= ถูกขโมย)

– Lately, I’ve been spending a lot of money.
ช่วงนี้ฉันใช้จ่ายเงินเยอะ

– Jane’s been stung. She’s going into shock.
เจนถูกผึ้งต่อย เธอกำลังจะช็อค

– Have you ever been struck by lightning?
คุณเคยถูกฟ้าผ่าไหม

– I’ve been working in the garden all day.
ฉันทำงานในสวนมาทั้งวัน

– I suddenly realized that I’d been tricked.
ฉันรู้ทันทีว่าฉันถูกหลอก

– He has been battling against the illness.
เขาต่อสู้กับความเจ็บป่วย

– I broke the vase I had been dusting.
ฉันทำแจกันแตก ก็เลยต้องเช็ดฝุ่นเศษแจกัน

– He’s been a cripple since the car accident.
เขาเป็นคนพิการมาตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์

– Have you ever been into a forbidden area?
คุณเคยเข้าสถานที่ต้องห้ามหรือเปล่า

– His life has been wrecked by the tragedy.
ชีวิตของเขาพังทลายลงด้วยโศกนาฏกรรม

– The truck had been burning for some time.
รถบรรทุกถูกไฟไหม้มาระยะหนึ่งแล้ว

– The town has been wrecked by the bombing.
เมืองถูกทำลายโดยการทิ้งระเบิด

– Her hair had been squashed down by her hat.
ผมของเธอถูกหมวกกดแบน

– All her possessions had been taken from her.
สมบัติทั้งหมดของเธอถูกพรากไปจากเธอ

– This man has been let go.
ชายคนนี้โดนไล่ออก(let go = fired = โดนไล่ออก)

– The morning mail has just been delivered.
จดหมายตอนเช้าได้ถูกส่งไปแล้ว

– The company had been very badly managed.
บริษัท มีการจัดการที่แย่มาก

– This area has been mined for over 300 years.
พื้นที่นี้ถูกขุดมานานกว่า 300 ปีแล้ว

– All sale items have been heavily discounted.
สินค้าทุกรายการ ลดราคาลงมาก

– He’s been in jail for three months already.
เขาติดคุกมาสามเดือนแล้ว

– The list of winners has just been released.
รายชื่อผู้ชนะได้รับการเผยชื่อแล้ว (เผย)

– By Sunday, electricity had been restored.
ภายในวันอาทิตย์ ไฟฟ้าจะสามารถใช้ได้ปกติ

– Nobody has yet been designated as the leader.
ยังไม่มีใครถูกกำหนดให้เป็นผู้นำ

– Asia’s economy has been crippled by inflation.
เศรษฐกิจของเอเชียได้รับความเสียหายจากภาวะเงินเฟ้อ

– Have you been watching the election campaign?
คุณเคยดูรณรงค์การเลือกตั้งหรือเปล่า

– A load of food had been trodden into the carpet.
อาหารจำนวนหนึ่งถูกเหยียบลงบนพรม

– The rule has been abrogated by mutual consent.
กฎถูกยกเลิกโดยความยินยอมร่วมกัน

– The house had been severely damaged by fire.
บ้านได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากไฟไหม้

– The road has been dug up in order to lay cables.
ถนนถูกขุดขึ้นเพื่อวางสายเคเบิล

– He’s been banned from driving for six months.
เขาถูกห้ามขับรถเป็นเวลาหกเดือน

– She has been designated to organize the meeting.
เธอได้รับมอบหมายให้จัดการประชุม

– I’ve been practising hard for the piano recital.
ฉันฝึกซ้อมอย่างหนัก เพื่อการแสดงเปียโน

– He’s been acting strangely ever since his mom died.
เขาแสดงท่าทางแปลก ๆ นับตั้งแต่แม่ของเขาเสียชีวิต

– Has the news been communicated to the staff yet?
มีการแจ้งข่าวให้พนักงานทราบหรือไม่

– He had been shot in the back while trying to escape.
เขาถูกยิงที่หลังขณะพยายามหลบหนี

– There has been a great improvement in her work.
มีการปรับปรุงที่ดีในการทำงานของเธอ

– He ought not to have been licensed to fly a plane.
เขาไม่ควรได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องบิน

– The bottom of the water tank had been punctured.
ด้านล่างของถังเก็บน้ำถูกเจาะ

– Our exam has been postponed until next Monday.
การสอบของเราถูกเลื่อนออกไปจนถึงวันจันทร์หน้า

– The fox cub had been pecked to death by crows.
ลูกสุนัขจิ้งจอกถูกจิกตายโดยฝูงกา

– I own that I have not been working very hard.
ฉันยอมรับว่า ฉันไม่ได้ทำงานหนักมาก

– The police have been observing his movements.
ตำรวจเฝ้าสังเกตการเคลื่อนไหวของเขา

– She knew she’d been tricked, but it was too late.
เธอรู้ว่าเธอถูกหลอก แต่มันก็สายเกินไป

– The poem would have been better if it rhymed.
บทกวีน่าจะดีกว่านี้ ถ้ามันคล้องจองกัน

– A lot of money has been committed to this project.
เงินจำนวนมากถูกกำหนดมาเพื่อโครงการนี้

– I’ve been saving all year to pay for our holiday.
ฉันเก็บหอมรอมริบตลอดทั้งปีเพื่อจ่ายสำหรับวันหยุดของเรา

– He has been associated with some dubious characters.
เขาเกี่ยวข้องกับตัวละครที่น่าสงสัย

– What have you been doing today, anything interesting?
วันนี้คุณทำอะไร มีอะไรน่าสนใจบ้าง

– A hundred miles of new railway track have been laid.
มีการวางรางรถไฟใหม่หลายร้อยไมล์

– I went to Paris last summer. Have you ever been there?
ฉันไปปารีสเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้ว คุณเคยไปที่นั่นไหม

– He later confessed that he had been involved in the attack.
ภายหลังเขาสารภาพว่าเขามีส่วนร่วมในการโจมตี

– The date of the court case has not yet been determined.
วันพิจารณาคดีของศาล ยังไม่ได้กำหนด

– Police said that the child had been beaten with a stick.
ตำรวจบอกว่าเด็กถูกทุบตีด้วยไม้

– Many buildings and cars had been damaged in the blast.
อาคารและรถยนต์จำนวนมากได้รับความเสียหายจากการระเบิด

– Half the world’s rainforests have already been destroyed.
ป่าฝนครึ่งหนึ่งของโลกถูกทำลายไปแล้ว

– For ten years he has been fighting to prove his innocence.
เป็นเวลาสิบปีที่ เขาต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขา

– A suspect has been detained by the police for questioning.
ผู้ต้องสงสัยคนหนึ่ง ถูกตำรวจควบคุมตัวไว้เพื่อสอบปากคำ

– The press had been deliberately excluded from the event.
สำนักข่าวนั้นถูกกันออกจากงาน โดยเจตนา

– These costs have been excluded from our calculations.
ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่รวมอยู่ในการคำนวณของเรา

– Security cameras have been installed in the city centre.
กล้องรักษาความปลอดภัยถูกติ้ดตั้งไว้ในใจกลางเมือง

– Two people have been critically injured in an accident.
คนสองคนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุ

– Two of the suspects have been identified by witnesses.
ผู้ต้องสงสัยสองคนถูกระบุโดยพยาน (ชี้ตัว)

– He revealed that he had been in prison twice before.
เขาเปิดเผยว่าเขาเคยถูกจำคุกสองครั้งก่อนหน้านี้

– The minister had been invited to tour the new factory.
รัฐมนตรีได้รับเชิญให้ไปเยี่ยมชมโรงงานแห่งใหม่

– Scientists have been trying to solve this puzzle for years.
นักวิทยาศาสตร์พยายามไขปริศนานี้มาหลายปีแล้ว

– New discoveries have been made that support his theory.
มีการค้นพบใหม่ที่สนับสนุนทฤษฎีของเขา

– Copper has been mined here since the sixteenth century.
ทองแดงถูกขุดมาตั้งแต่ศตวรรษที่สิบหก

– We may never know what motivated him to kill his wife.
เราอาจไม่มีทางรู้ว่าอะไรกระตุ้นให้เขาฆ่าภรรยาของเขา(แรงจูงใจ)

– He has been with the club since it was first formed in 1972.
เขาอยู่กับสโมสรมาตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 1972

– Talks between the two countries have now been suspended.
การเจรจาระหว่างทั้งสองประเทศถูกระงับชั่วคราว

– I haven’t been informed as to whether he’s coming or not.
ฉันไม่ได้รับแจ้งว่าเขากำลังจะมาหรือไม่

– She’s been supporting herself since she was 18 years old.
เธอช่วยเหลือตัวเองมาตั้งแต่อายุ 18 ปี

See also  #อย่าหาว่าน้าสอน \"ความรัก\" ควบคุมไม่ได้ แต่ \"เข้าใจ\" มันได้ !!! | วิธี ป ลง กับ ความ รัก

– The protest may have been timed to embarrass the President.
การประท้วงนั้น อาจมีการกำหนดเวลา เพื่อทำให้ประธานาธิบดีอับอาย

– The vaccine has been licensed by the US Food and Drug Adminis.
วัคซีนได้รับอนุญาตจากองค์การอาหาร และยาของสหรัฐอเมริกา

– Clothes and blankets have been distributed among the refugees.
มีการแจกจ่ายเสื้อผ้าและผ้าห่มในหมู่ผู้ลี้ภัย

– He had been disqualified from driving on three previous occasions.
เขาเคยถูกตัดสิทธิ์จากการขับรถสามครั้งก่อนหน้านี้

– Thais were very disappointed and felt like they had been ripped off.
คนไทยรู้สึกผิดหวังมาก และเหมือนถูกหลอก

– Two suspects have been detained by the police for questioning.
ผู้ต้องสงสัยสองคน ถูกตำรวจควบคุมตัวไว้เพื่อสอบปากคำ

– Knowledge in the field of genetics has been developing very rapidly.
ความรู้ในด้านพันธุศาสตร์ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วมาก

– They had been shocked to hear that the hospital was closing down.
พวกเขาตกใจเมื่อได้ยินว่าโรงพยาบาลปิดตัวลง

– There has been a marked increase in trade between East and West.
มีการค้าขายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ระหว่างตะวันออกและตะวันตก

– Some of the people queuing for tickets had been there since dawn.
บางคนที่เข้าคิวรอซื้อตั๋วมาตั้งแต่เช้า

– A: He’s been married three times. B:Oh, really? I didn’t know that!
A: เขาแต่งงานมาสามครั้งแล้ว B: โอ้จริงเหรอฉันไม่รู้เรื่องนั้น!

– She realized she’d been fooling herself – he didn’t really love her at all.
เธอรู้ว่าเธอกำลังหลอกตัวเองเขาไม่ได้รักเธอเลย

– I think you’d better tell me exactly what’s been going on around here.
ฉันคิดว่าคุณควรบอกฉันอย่างชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่

– Three American journalists have been kidnapped by political extremists.
นักข่าวชาวอเมริกันสามคน ถูกลักพาตัวโดยกลุ่มหัวรุนแรงทางการเมือง

– It’s been raining for 3 days straight. I wonder when it will stop raining.
ฝนตกติดต่อกัน 3 วันแล้ว ฉันสงสัยว่ามันจะหยุดฝนตกเมื่อไหร่

– A: Why are you so busy? B: I’ve been procrastinating for a long time.
A: ทำไมคุณยุ่งมากล่ะ B: “ฉันผัดวันประกันพรุ่งมานานแล้ว

– She has been acclaimed for her leading roles in both theatre and film.
เธอได้รับการยกย่องจากบทบาทนำในละครเวทีและภาพยนตร์

– We’ve been kept awake all night by the noise.
เราถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาตลอดคืนโดยเสียงรบกวน/ เรานอนไม่หลับเพราะเสียงรบกวน

– I think I’m getting a cold or flu – I’ve been coughing and sneezing all day.
ฉันคิดว่าฉันเป็นหวัดหรือเป็นไข้หวัดใหญ่ – ฉันเคยไอและจามมาทั้งวัน

– He had been deceived by a young man claiming to be the son of a millionaire.
ชายหนุ่มถูกหลอกโดยอ้างว่าเป็นบุตรชายของเศรษฐี

– The driver, who had been taking drugs, crippled the young woman for life.
คนขับที่เสพยาเสพติดทำให้หญิงสาวพิการตลอดชีวิต

– The judges decided to exclude evidence which had been unfairly obtained.
ผู้พิพากษาตัดสินใจที่จะไม่รวมหลักฐานที่ได้รับอย่างไม่เป็นธรรม

– I slit along the seam of the cardboard wrapper where it had been taped over.
ฉันกรีดไปตามรอยแยกของกระดาษแข็งที่ติดทับด้วยเทปกาว

– Both politicians have been closely associated with the movement for some time.
นักการเมืองทั้งสองมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับขบวนการเคลื่อนไหวมาระยะหนึ่งแล้ว

– One woman claimed that she had been sexually harassed by a male manager.
ผู้หญิงคนหนึ่งอ้างว่าเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยผู้จัดการชาย

– The heating system has been programmed to maintain a constant temperature.
ระบบทำความร้อนได้รับการตั้งโปรแกรมให้รักษาอุณหภูมิคงที่

– We have been battling for years with very little resources to get something done.
เราต่อสู้กับหลายปี ซึ่งมีทรัพยากรน้อยมากที่จะทำอะไรให้เสร็จ

– The government’s reputation has already been harmed by a series of scandals.
ชื่อเสียงของรัฐบาลได้รับความเสียหายจากเรื่องอื้อฉาวมากมาย

– The crime appears to have been motivated by hatred.
อาชญากรรมดูเหมือนว่าได้รับแรงจูงใจจากความเกลียดชัง( motivate = แรงจูงใจให้กระทำ)

– If your house has been burgled, you shouldn’t touch anything until the police arrive.
หากบ้านของคุณถูกย่องเบา คุณไม่ควรแตะต้องสิ่งใดจนกว่าตำรวจจะมาถึง

– The exhibition has been timed to coincide with the publication of her new book.
นิทรรศการได้รับการกำหนดเวลา ให้ตรงกับการตีพิมพ์หนังสือเล่มใหม่ของเธอ

– Federal agents knew the family had been sheltering criminals in their home.
ตัวแทนของรัฐบาลกลาง รู้ว่าครอบครัวนั้นได้ปกปิดซ่อนตัวอาชญากรไว้ในบ้านของพวกเขา (ปกปิด)

– Certain chemicals have been banned because of their damaging effect on the environment.
สารเคมีบางชนิดถูกแบนเนื่องจากมีผลเสียต่อสภาพแวดล้อม

– They haven’t been arrested although they just attack citizens in front of the riot police.
พวกเขาไม่ได้ถูกจับกุมแม้ว่าพวกเขาจะทำร้ายประชาชนต่อหน้าตำรวจปราบจลาจล

– A: Do you know how much they are paying her?
B: I don’t know. But I bet it must have been a good offer, or she wouldn’t have accepted it.
A: คุณรู้ไหมว่าพวกนั้นจ่ายเงินให้เธอเท่าไหร่
B: ฉันไม่รู้ แต่ฉันคิดว่ามันต้องเป็นข้อเสนอที่ดีแน่ๆ ไม่เช่นนั้นเธอคงไม่ยอมรับข้อเสนอหรอก

– He had been trying to rescue a young woman from an arranged marriage to an elderly relative.
เขาพยายามช่วยเหลือหญิงสาวคนหนึ่ง จากการแต่งงานที่จัดให้กับญาติผู้สูงอายุ

– The photo shows a triad is smoking in front of police after attacking others. He has not been arrested!
ภาพนี้แสดงกลุ่มคนมือที่สาม กำลังสูบบุหรี่ต่อหน้าตำรวจหลังจากโจมตีผู้อื่น เขาไม่ได้ถูกจับกุม!

– Present perfect Passive S + have/has++ V3- Present perfect continuous Active S + have/has ++ Ving- Present perfect continuous Passive S + have/has ++ being + V3- Past perfect Passive S + had ++ V3- Past perfect continuous Active S + had ++ Ving- Past perfect continuous Passive S + had ++ being + V3- Future perfect Passive S + will + have+ V3- Future perfect continuous Active S + will have ++ Ving- Future perfect continuous Passive S + will have ++ being + V3- I havemisunderstood.ฉันโดนเข้าใจผิด- Our car hadtowed away.รถของเรา ถูกลากจูงออกไป- All the votes havecounted.คะแนนทั้งหมดได้รับการนับแล้ว- She’sskipping lessons all year.เธอข้ามบทเรียนมาทั้งปี- She sounded like she’dcrying.ฟังดูแล้วเหมือนเธอกำลังร้องไห้- There hada heavy fall of snow.หิมะตกลงมาอย่างหนัก- The telephone wires hadcut.สายโทรศัพท์นั้นถูกตัดแล้ว- Alex has alwaysa bit of a rebel.อเล็กซ์เป็นคนหัวดื้อนิดหน่อย- She is the girl I’vedreaming of.เธอเป็นผู้หญิงที่ผมฝันถึงมานาน- Has anythingtaken (= stolen)?มีสิ่งใดถูกนำไป (= ถูกขโมย)- Lately, I’vespending a lot of money.ช่วงนี้ฉันใช้จ่ายเงินเยอะ- Jane’sstung. She’s going into shock.เจนถูกผึ้งต่อย เธอกำลังจะช็อค- Have you everstruck by lightning?คุณเคยถูกฟ้าผ่าไหม- I’veworking in the garden all day.ฉันทำงานในสวนมาทั้งวัน- I suddenly realized that I’dtricked.ฉันรู้ทันทีว่าฉันถูกหลอก- He hasbattling against the illness.เขาต่อสู้กับความเจ็บป่วย- I broke the vase I haddusting.ฉันทำแจกันแตก ก็เลยต้องเช็ดฝุ่นเศษแจกัน- He’sa cripple since the car accident.เขาเป็นคนพิการมาตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์- Have you everinto a forbidden area?คุณเคยเข้าสถานที่ต้องห้ามหรือเปล่า- His life haswrecked by the tragedy.ชีวิตของเขาพังทลายลงด้วยโศกนาฏกรรม- The truck hadburning for some time.รถบรรทุกถูกไฟไหม้มาระยะหนึ่งแล้ว- The town haswrecked by the bombing.เมืองถูกทำลายโดยการทิ้งระเบิด- Her hair hadsquashed down by her hat.ผมของเธอถูกหมวกกดแบน- All her possessions hadtaken from her.สมบัติทั้งหมดของเธอถูกพรากไปจากเธอ- This man haslet go.ชายคนนี้โดนไล่ออก(let go = fired = โดนไล่ออก)- The morning mail has justdelivered.จดหมายตอนเช้าได้ถูกส่งไปแล้ว- The company hadvery badly managed.บริษัท มีการจัดการที่แย่มาก- This area hasmined for over 300 years.พื้นที่นี้ถูกขุดมานานกว่า 300 ปีแล้ว- All sale items haveheavily discounted.สินค้าทุกรายการ ลดราคาลงมาก- He’sin jail for three months already.เขาติดคุกมาสามเดือนแล้ว- The list of winners has justreleased.รายชื่อผู้ชนะได้รับการเผยชื่อแล้ว (เผย)- By Sunday, electricity hadrestored.ภายในวันอาทิตย์ ไฟฟ้าจะสามารถใช้ได้ปกติ- Nobody has yetdesignated as the leader.ยังไม่มีใครถูกกำหนดให้เป็นผู้นำ- Asia’s economy hascrippled by inflation.เศรษฐกิจของเอเชียได้รับความเสียหายจากภาวะเงินเฟ้อ- Have youwatching the election campaign?คุณเคยดูรณรงค์การเลือกตั้งหรือเปล่า- A load of food hadtrodden into the carpet.อาหารจำนวนหนึ่งถูกเหยียบลงบนพรม- The rule hasabrogated by mutual consent.กฎถูกยกเลิกโดยความยินยอมร่วมกัน- The house hadseverely damaged by fire.บ้านได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากไฟไหม้- The road hasdug up in order to lay cables.ถนนถูกขุดขึ้นเพื่อวางสายเคเบิล- He’sbanned from driving for six months.เขาถูกห้ามขับรถเป็นเวลาหกเดือน- She hasdesignated to organize the meeting.เธอได้รับมอบหมายให้จัดการประชุม- I’vepractising hard for the piano recital.ฉันฝึกซ้อมอย่างหนัก เพื่อการแสดงเปียโน- He’sacting strangely ever since his mom died.เขาแสดงท่าทางแปลก ๆ นับตั้งแต่แม่ของเขาเสียชีวิต- Has the newscommunicated to the staff yet?มีการแจ้งข่าวให้พนักงานทราบหรือไม่- He hadshot in the back while trying to escape.เขาถูกยิงที่หลังขณะพยายามหลบหนี- There hasa great improvement in her work.มีการปรับปรุงที่ดีในการทำงานของเธอ- He ought not to havelicensed to fly a plane.เขาไม่ควรได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องบิน- The bottom of the water tank hadpunctured.ด้านล่างของถังเก็บน้ำถูกเจาะ- Our exam haspostponed until next Monday.การสอบของเราถูกเลื่อนออกไปจนถึงวันจันทร์หน้า- The fox cub hadpecked to death by crows.ลูกสุนัขจิ้งจอกถูกจิกตายโดยฝูงกา- I own that I have notworking very hard.ฉันยอมรับว่า ฉันไม่ได้ทำงานหนักมาก- The police haveobserving his movements.ตำรวจเฝ้าสังเกตการเคลื่อนไหวของเขา- She knew she’dtricked, but it was too late.เธอรู้ว่าเธอถูกหลอก แต่มันก็สายเกินไป- The poem would havebetter if it rhymed.บทกวีน่าจะดีกว่านี้ ถ้ามันคล้องจองกัน- A lot of money hascommitted to this project.เงินจำนวนมากถูกกำหนดมาเพื่อโครงการนี้- I’vesaving all year to pay for our holiday.ฉันเก็บหอมรอมริบตลอดทั้งปีเพื่อจ่ายสำหรับวันหยุดของเรา- He hasassociated with some dubious characters.เขาเกี่ยวข้องกับตัวละครที่น่าสงสัย- What have youdoing today, anything interesting?วันนี้คุณทำอะไร มีอะไรน่าสนใจบ้าง- A hundred miles of new railway track havelaid.มีการวางรางรถไฟใหม่หลายร้อยไมล์- I went to Paris last summer. Have you everthere?ฉันไปปารีสเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้ว คุณเคยไปที่นั่นไหม- He later confessed that he hadinvolved in the attack.ภายหลังเขาสารภาพว่าเขามีส่วนร่วมในการโจมตี- The date of the court case has not yetdetermined.วันพิจารณาคดีของศาล ยังไม่ได้กำหนด- Police said that the child hadbeaten with a stick.ตำรวจบอกว่าเด็กถูกทุบตีด้วยไม้- Many buildings and cars haddamaged in the blast.อาคารและรถยนต์จำนวนมากได้รับความเสียหายจากการระเบิด- Half the world’s rainforests have alreadydestroyed.ป่าฝนครึ่งหนึ่งของโลกถูกทำลายไปแล้ว- For ten years he hasfighting to prove his innocence.เป็นเวลาสิบปีที่ เขาต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขา- A suspect hasdetained by the police for questioning.ผู้ต้องสงสัยคนหนึ่ง ถูกตำรวจควบคุมตัวไว้เพื่อสอบปากคำ- The press haddeliberately excluded from the event.สำนักข่าวนั้นถูกกันออกจากงาน โดยเจตนา- These costs haveexcluded from our calculations.ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่รวมอยู่ในการคำนวณของเรา- Security cameras haveinstalled in the city centre.กล้องรักษาความปลอดภัยถูกติ้ดตั้งไว้ในใจกลางเมือง- Two people havecritically injured in an accident.คนสองคนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุ- Two of the suspects haveidentified by witnesses.ผู้ต้องสงสัยสองคนถูกระบุโดยพยาน (ชี้ตัว)- He revealed that he hadin prison twice before.เขาเปิดเผยว่าเขาเคยถูกจำคุกสองครั้งก่อนหน้านี้- The minister hadinvited to tour the new factory.รัฐมนตรีได้รับเชิญให้ไปเยี่ยมชมโรงงานแห่งใหม่- Scientists havetrying to solve this puzzle for years.นักวิทยาศาสตร์พยายามไขปริศนานี้มาหลายปีแล้ว- New discoveries havemade that support his theory.มีการค้นพบใหม่ที่สนับสนุนทฤษฎีของเขา- Copper hasmined here since the sixteenth century.ทองแดงถูกขุดมาตั้งแต่ศตวรรษที่สิบหก- We may never know what motivated him to kill his wife.เราอาจไม่มีทางรู้ว่าอะไรกระตุ้นให้เขาฆ่าภรรยาของเขา(แรงจูงใจ)- He haswith the club since it was first formed in 1972.เขาอยู่กับสโมสรมาตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 1972- Talks between the two countries have nowsuspended.การเจรจาระหว่างทั้งสองประเทศถูกระงับชั่วคราว- I haven’tinformed as to whether he’s coming or not.ฉันไม่ได้รับแจ้งว่าเขากำลังจะมาหรือไม่- She’ssupporting herself since she was 18 years old.เธอช่วยเหลือตัวเองมาตั้งแต่อายุ 18 ปี- The protest may havetimed to embarrass the President.การประท้วงนั้น อาจมีการกำหนดเวลา เพื่อทำให้ประธานาธิบดีอับอาย- The vaccine haslicensed by the US Food and Drug Adminis.วัคซีนได้รับอนุญาตจากองค์การอาหาร และยาของสหรัฐอเมริกา- Clothes and blankets havedistributed among the refugees.มีการแจกจ่ายเสื้อผ้าและผ้าห่มในหมู่ผู้ลี้ภัย- He haddisqualified from driving on three previous occasions.เขาเคยถูกตัดสิทธิ์จากการขับรถสามครั้งก่อนหน้านี้- Thais were very disappointed and felt like they hadripped off.คนไทยรู้สึกผิดหวังมาก และเหมือนถูกหลอก- Two suspects havedetained by the police for questioning.ผู้ต้องสงสัยสองคน ถูกตำรวจควบคุมตัวไว้เพื่อสอบปากคำ- Knowledge in the field of genetics hasdeveloping very rapidly.ความรู้ในด้านพันธุศาสตร์ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วมาก- They hadshocked to hear that the hospital was closing down.พวกเขาตกใจเมื่อได้ยินว่าโรงพยาบาลปิดตัวลง- There hasa marked increase in trade between East and West.มีการค้าขายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ระหว่างตะวันออกและตะวันตก- Some of the people queuing for tickets hadthere since dawn.บางคนที่เข้าคิวรอซื้อตั๋วมาตั้งแต่เช้า- A: He’smarried three times. B:Oh, really? I didn’t know that!A: เขาแต่งงานมาสามครั้งแล้ว B: โอ้จริงเหรอฉันไม่รู้เรื่องนั้น!- She realized she’dfooling herself – he didn’t really love her at all.เธอรู้ว่าเธอกำลังหลอกตัวเองเขาไม่ได้รักเธอเลย- I think you’d better tell me exactly what’sgoing on around here.ฉันคิดว่าคุณควรบอกฉันอย่างชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่- Three American journalists havekidnapped by political extremists.นักข่าวชาวอเมริกันสามคน ถูกลักพาตัวโดยกลุ่มหัวรุนแรงทางการเมือง- It’sraining for 3 days straight. I wonder when it will stop raining.ฝนตกติดต่อกัน 3 วันแล้ว ฉันสงสัยว่ามันจะหยุดฝนตกเมื่อไหร่- A: Why are you so busy? B: I’veprocrastinating for a long time.A: ทำไมคุณยุ่งมากล่ะ B: “ฉันผัดวันประกันพรุ่งมานานแล้ว- She hasacclaimed for her leading roles in both theatre and film.เธอได้รับการยกย่องจากบทบาทนำในละครเวทีและภาพยนตร์- We’vekept awake all night by the noise.เราถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาตลอดคืนโดยเสียงรบกวน/ เรานอนไม่หลับเพราะเสียงรบกวน- I think I’m getting a cold or flu – I’vecoughing and sneezing all day.ฉันคิดว่าฉันเป็นหวัดหรือเป็นไข้หวัดใหญ่ – ฉันเคยไอและจามมาทั้งวัน- He haddeceived by a young man claiming to be the son of a millionaire.ชายหนุ่มถูกหลอกโดยอ้างว่าเป็นบุตรชายของเศรษฐี- The driver, who hadtaking drugs, crippled the young woman for life.คนขับที่เสพยาเสพติดทำให้หญิงสาวพิการตลอดชีวิต- The judges decided to exclude evidence which hadunfairly obtained.ผู้พิพากษาตัดสินใจที่จะไม่รวมหลักฐานที่ได้รับอย่างไม่เป็นธรรม- I slit along the seam of the cardboard wrapper where it hadtaped over.ฉันกรีดไปตามรอยแยกของกระดาษแข็งที่ติดทับด้วยเทปกาว- Both politicians haveclosely associated with the movement for some time.นักการเมืองทั้งสองมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับขบวนการเคลื่อนไหวมาระยะหนึ่งแล้ว- One woman claimed that she hadsexually harassed by a male manager.ผู้หญิงคนหนึ่งอ้างว่าเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยผู้จัดการชาย- The heating system hasprogrammed to maintain a constant temperature.ระบบทำความร้อนได้รับการตั้งโปรแกรมให้รักษาอุณหภูมิคงที่- We havebattling for years with very little resources to get something done.เราต่อสู้กับหลายปี ซึ่งมีทรัพยากรน้อยมากที่จะทำอะไรให้เสร็จ- The government’s reputation has alreadyharmed by a series of scandals.ชื่อเสียงของรัฐบาลได้รับความเสียหายจากเรื่องอื้อฉาวมากมาย- The crime appears to havemotivated by hatred.อาชญากรรมดูเหมือนว่าได้รับแรงจูงใจจากความเกลียดชัง( motivate = แรงจูงใจให้กระทำ)- If your house hasburgled, you shouldn’t touch anything until the police arrive.หากบ้านของคุณถูกย่องเบา คุณไม่ควรแตะต้องสิ่งใดจนกว่าตำรวจจะมาถึง- The exhibition hastimed to coincide with the publication of her new book.นิทรรศการได้รับการกำหนดเวลา ให้ตรงกับการตีพิมพ์หนังสือเล่มใหม่ของเธอ- Federal agents knew the family hadsheltering criminals in their home.ตัวแทนของรัฐบาลกลาง รู้ว่าครอบครัวนั้นได้ปกปิดซ่อนตัวอาชญากรไว้ในบ้านของพวกเขา (ปกปิด)- Certain chemicals havebanned because of their damaging effect on the environment.สารเคมีบางชนิดถูกแบนเนื่องจากมีผลเสียต่อสภาพแวดล้อม- They haven’tarrested although they just attack citizens in front of the riot police.พวกเขาไม่ได้ถูกจับกุมแม้ว่าพวกเขาจะทำร้ายประชาชนต่อหน้าตำรวจปราบจลาจล- A: Do you know how much they are paying her?B: I don’t know. But I bet it must havea good offer, or she wouldn’t have accepted it.A: คุณรู้ไหมว่าพวกนั้นจ่ายเงินให้เธอเท่าไหร่B: ฉันไม่รู้ แต่ฉันคิดว่ามันต้องเป็นข้อเสนอที่ดีแน่ๆ ไม่เช่นนั้นเธอคงไม่ยอมรับข้อเสนอหรอก- He hadtrying to rescue a young woman from an arranged marriage to an elderly relative.เขาพยายามช่วยเหลือหญิงสาวคนหนึ่ง จากการแต่งงานที่จัดให้กับญาติผู้สูงอายุ- The photo shows a triad is smoking in front of police after attacking others. He has notarrested!ภาพนี้แสดงกลุ่มคนมือที่สาม กำลังสูบบุหรี่ต่อหน้าตำรวจหลังจากโจมตีผู้อื่น เขาไม่ได้ถูกจับกุม!

See also  I Spent 100 Days in a Minecraft WAR... and It's HARDCORE | hundred 100

[NEW] รูปแบบการใช้ The ในภาษาอังกฤษ | การใช้ s – NATAVIGUIDES

the เป็น definite article (เดฟินิท อาทิเคิล) ใช้วางหน้าคำนามนับได้รูป เอกพจน์หรือรูปพหูพจน์ และคำนามนับไม่ได้ซึ่งมีเพียงรูปเอกพจน์ หากมีการระบุ จำเพาะเจาะจง

ลองเปรียบเทียบการใช้ a หรือ an ที่ไม่ระบุเจาะจง กับการใช้ the ที่มีการระบุเจาะจง จากข้อความต่อไปนี้
Can I have a banana?
a banana ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นกล้วยลูกใด
Can I have the banana?
the banana ระบุว่าเป็นกล้วยลูกที่อยู่ในจานซึ่งมีเพียงลูกเดียว
แlดงให้เห็นว่าการที่เราใช้ the ก็เพราะมีความเด่นชัดว่าเป็นสิ่งใดหรือบุคคลใดที่เรากำลังเอ่ยถึง ลองพิจารณาดูตัวอย่างที่แสดงต่อไปนี้
It’s dark in this room. Switch on the light.
(the light ในที่นี้หมายถึง the light in this room “ไฟในห้องนี้” เท่านั้น)
ต่อไปนี้จะขอกล่าวถึงการออกเสียง และการใช้ the ดังนี้

1. การออกเสียง
1.1 the ออกเสียง เดอะ เมื่อวางอยู่หน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะ (consonant sound คันเซอแน็นทฺ ซาวดฺ) เช่น
the black book (เดอะ แบล็ค บุ๊ค)
the red car (เดอะ เรด คา)

1.2 the ออกเสียง ดิ เมื่อวางอยู่หน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระ (vowel sound ) เช่น
the interview (ดิ อินเทอวิว)
the awful sound (ดิ ออฟุล ซาวดฺ)

2. การใช้
2.1 ใช้ the หน้าคำนามนับได้รูปเอกพจน์ นามนับได้รูปพหูพจน์ และนามนับไม่ได้ หากมีการชี้จำเพาะเจาะจงถึงสิ่งนั้นๆ บุคคลนั้นๆ
ตัวอย่าง
Mike has a pen and a pencil. The pen is blue. The pencil is white.
ไมค์มีปากกาหนึ่งด้ามและดินสอหนึ่งแท่ง
ปากกาด้ามนั้นสีน้ำเงิน ส่วนดินสอแท่งนั้นสีขาว
A : I have two pieces of fruit for us, an apple and a banana.
Which do you want?
B : I’d like the banana, thanks.
ก – ผมมีผลไม้สองชิ้นคือ แอปเปิล และกล้วย คุณจะเอาอันไหน
ข – เอากล้วยครับ ขอบคุณ

2.2 ใช้ the เมื่อเป็นที่ชัดเจนในสถานการณ์นั้นๆ แล้วว่าเราหมายถึงสิ่งใด หรือบุคคลใด อยู่ที่ไหน
ตัวอย่าง
A : Where’s Simon?
B : He’s in the kitchen. (= the kitchen in this house)
ก – ไซมอนอยู่ที่ไหน
ข – เขาอยู่ในครัว (หมายถึง ครัวในบ้านหลังนี้)
A : Could you switch on the light? (= the light in this room)
B : Yes, sure.
ก – คุณเปิดไฟให้หน่อยได้ไหม (หมายถึง ไฟในห้องนี้)
ข – ได้ครับ

2.3 ใช้ the เมื่อเอ่ยถึงสิ่งหนึ่งๆ ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก เช่น the sun, the moon, the earth, the sky, the world
ตัวอย่าง
I enjoy lying in the sun.
ผมชอบนอนอาบแดด
Would you like to travel round the world?
คุณอยากจะเดินทางรอบโลกไหม

2.4 ใช้ the กับชื่อของอุปกรณ์ดนตรี และสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ตัวอย่าง
She can play the guitar and the piano.
เธอเล่นกีตาร์และเปียโนได้
Marconi invented the radio.
มาร์โคนิประดิษฐ์วิทยุ

See also  Present Simple Verb Form in English - English Verb Tenses | present simple

2.5 ใช้ the กับคำคุณศัพท์บางคำที่บ่งบอกสภาพทางร่างกาย (physical state) และสภาพทางสังคม (social state) เช่น young, old, rich, poor, blind, brave, deaf, dead, sick, disabled ฯลฯ โดยมีความหมายเช่นเดียวกับ adjective + people (in general) เช่น
the young = young people the old = old people the brave = brave people
ตัวอย่าง
The young should listen to the old.
= Young people should listen to old people.
คนหนุ่มสาวควรจะรับฟังคนชรา
We should help the blind.
= We should help blind people.
เราควรจะช่วยเหลือคนตาบอด

2.6 ใช้ the .หน้าคำแสดงสัญชาติของผู้คนในประเทศนั้นๆ เช่น the English, the French, the American ฯลฯ
ตัวอย่าง
The English drink a lot of tea.
ชาวอังกฤษดื่มน้ำชามาก
The Italians are great lovers.
ชาวอิตาเลียนเป็นนักรักที่ยิ่งใหญ่

จะสังเกตเห็นว่า The English และ The Italians หมายถึงสัญชาติของ ผู้คนในประเทศนั้นๆ เหมือนๆ กัน แต่ต่างกันที่ The English คำว่า English ไม่มี -s ข้างท้าย แต่ The Italians คำว่า Italians มี -S ข้างท้าย ท่านผู้อ่านจึงควรจะทราบดังนี้

การใส่และไม่ใส่ -s ท้ายคำแสดงสัญชาติ
ก. คำแสดงสัญชาติที่ลงท้ายด้วย -sh เช่น the English, the Irish, the British) -ch (เช่น the French, the Dutch) หรือลงท้ายด้วย -ese (เช่น the Japanese, the Chinese) จะไม่เติม -s ท้ายคำแสดงสัญชาติ

ข. คำแสดงสัญชาติที่มิได้ลงท้ายด้วย -sh, -ch, -ese จะเติม -s ท้ายคำ แสดงสัญชาตินั้นๆ เมื่อหมายถึง ผู้คนในประเทศนั้นๆ เช่น (the) Italians, (the) Germans ฯลฯ

2.7 ใช้ the กับชื่ทะเล มหาสมุทร ลำคลอง ทะเลทราย หมู่เกาะ โรงแรม โรงภาพยนตร์ พิพิธกัณฑ์ คลับ ภัตตาคาร เทือกเขา แม่น้ำ และผับ เช่น the Atlantic    มหาสมุทรแอตแลนติก
the Nile        แม่น้ำไนล์
the Sahara    ทะเลทรายซาฮาร่า
the Changrila Hotel โรงแรมแซงกรีลา
the Chao Phya Cafe เจ้าพระยาคาเฟ่
the Chalerm Khung Cinema โรงภาพยนตร์เฉลิมกรุง
the Panama Canal คลองปานามา
the Rockies    เทือกเขารอกกี
the Mediterranean Sea ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ตัวอย่าง
The Nile flows into the Mediterranean Sea.
แม่น้ำไนล์ไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
Look at the Fiji Islands in the Pacific.
จงมองดูหมู่เกาะฟิจิในมหาสมุทรแปซิฟิก

2.8 ใช้ the กับทิศทางตามเข็มทิศ เช่น the north, the south, the east, the west, the north-east, the south-west ฯลฯ
ตัวอย่าง
It’s much colder in the north of England than in the south.
ทางเหนือของประเทศอังกฤษอากาศหนาวเย็นกว่าทางใต้
A : Where are you from?
B : I’m from the north-east of Thailand.
ก – คุณมาจากไหน
ข – ผมมาจากทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

2.9 ใช้ the เมื่อกล่าวถึงครอบครัวหรือตระกูล ทั้งนี้สังเกตได้จากการเติม -s ที่นามสกุล ซึ่งแสดงถึงตระกูลของครอบครัวนั้น
ตัวอย่าง
The Kennedys are probably the most famous family in the USA.
ตระกูลเคนเนดี้อาจจะนับได้ว่าเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงที่สุดในสหรัฐอเมริกา We lived next door to the Browns.
เราอาศัยอยู่ในบ้านหลังถัดจากครอบครัวบราวน์

2.10 ใช้ the กับชื่อประเทศที่มีคำว่า union, republic, state, kingdom, และ isle ประกอบด้วย เช่น
the Soviet Union ประเทศสหภาพโซเวียด
the United States (of America) ประเทศสหรัฐอเมริกา
the Federal Republic of Germany ประเทศสาธารณรัฐเยอรมนี
the United Kingdom ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ

แต่มีอยู่บางประเทศที่ถึงแม้จะไม่มีคำที่ระบุมาประกอบอยู่ด้วยก็ใช้
the นั่นคือ the Philippines ประเทศฟิลิปปินส์
the Netherlands (หรือ Holland) ประเทศเนเธอร์แลนด์ (หรือฮอลแลนด์)

ประเทศอื่นนอกจากนี้ ไม่ใช้ the วางไว้หน้าชื่อประเทศ เช่น Malaysia, Indonesia, Thailand, Brunei, Myanmar, etc.
ตัวอย่าง
He graduated from the United States.
เขาจบการศึกษามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา
Another name of the Netherlands is Holland
อีกชื่อหนึ่งของประเทสเนเธอร์แลนด์คือฮอลแลนด์

2.11 ใช้ the กับคำที่แสดงขั้น superlative เช่น the oldest, the best, the least, the youngest, the longest, the most beautiful ฯลฯ และใช้กับคำแสดงลำดับที่ (ordinal number) เช่น the first, the second, the third, the fourth ฯลฯ
ตัวอย่าง
Sara is the oldest child in the family.
ซาราเป็นลูกคนโตสุดในครอบครัว
It was the best film I had ever seen.
มันเป็นภาพยนตร์ที่ดีที่สุดที่ผมเคยชมมา
Johnson was the first director of the school.
จอห์นสันเป็นผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียน

2.12 ใช้ the เมื่อมีการเอ่ยถึงระบบ (system) หรือบริการ (service)
ตัวอย่าง
I spoke to her on the telephone yesterday.
เมื่อวานนี้ผมได้พูดคุยกับเธอทางโทรศัพท์
I heard the news on the radio.
ผมได้ฟังข่าวนี้มาจากวิทยุ
ข้อควรจำ ข้อความต่อไปนี้ไม่ใช้ทั้ง a, an หรือ the ได้แก่
to/at/from work to/at/from school/college to/at/from church at home/night out of/to/in bed at/for breakfast/lunch/dinner by car/bus/bicycle/plane/boat

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 10,507 times, 6 visits today)


So กับ Such ใช้อย่างไร


สอบถามเรื่องคอร์ส Line: Aj.Adam, Info.Hollywood, KhunBaiTuey
โทร 02 612 9300, 081 353 7810, 089 422 4546
สนใน sponsor คลิปอาจารย์อดัมติดต่ออีเมล [email protected] หรือโทร 02 612 9300
เรียนกับอดัม: http://www.facebook.com/hollywoodlearning
เรียนออนไลน์กับอดัม: http://www.ajarnadam.tv
FBของอดัม: http://www.facebook.com/AjarnAdamBradshaw
Twitter: http://twitter.com/AjarnAdam
FBของซู่ชิง: http://www.facebook.com/jitsupachin
YouTube ของซู่ชิง: http://www.youtube.com/user/jitsupachin
Twitter ซูชิง: http://twitter.com/Sue_Ching

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

So กับ Such ใช้อย่างไร

SUMMER HOUSE vs WINTER HOUSE || Amazing Huge Craft Ideas


Fantastic giant crafts: DIY houses and backyard decor ideas
Hey, crafters 🙂 If you love watching people build houses and decorate their backyards, then you will definitely enjoy this video 😉 You will see how you can make a swimming pool in your backyard. We will also show how to reuse old wooden pallets and create a fantastic playground with swings or a cute wooden playhouse to entertain your children. You will see a tutorial on building an ice igloo, a beautiful house in the forest, a wooden pergola for your backyard. We will also share how to turn your backyard space into an outdoor cinema! Keep watching to build your own swimming pool out of wooden pallets and create gorgeous furniture for your backyard! Have you tried any of these crafts yourself? Let us know in the comments below 🙂
TIMESTAMPS:
00:01 Build your own dream house
02:57 How to build an ice igloo
07:43 How to build a house in the forest
27:06 How to make an outdoor cinema
This video is made for entertainment purposes. We do not make any warranties about the completeness, safety and reliability. Any action you take upon the information on this video is strictly at your own risk, and we will not be liable for any damages or losses. It is the viewer’s responsibility to use judgment, care and precautions if one plans to replicate.
The following video might feature activity performed by our actors within controlled environment please use judgment, care, and precaution if you plan to replicate.
All product and company names shown in the video are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holders. Use of them does not imply any affiliation with or endorsement by them.

Our Social Media:

Facebook: https://www.facebook.com/5min.crafts/
Instagram: https://www.instagram.com/5.min.crafts/
Twitter: https://twitter.com/5m_crafts

Subscribe to 5Minute Crafts GIRLY: https://goo.gl/fWbJqz
Subscribe to 5Minute Crafts PLAY: https://goo.gl/PEuLVt
Subscribe to 5Minute Crafts MEN: http://bit.ly/2S69VUG

The Bright Side of Youtube: https://goo.gl/rQTJZz

For more videos and articles visit: http://www.brightside.me
Music by Epidemic Sound: https://www.epidemicsound.com/

SUMMER HOUSE vs WINTER HOUSE || Amazing Huge Craft Ideas

การใช้ Apostrophe S แสดงความเป็นเจ้าของ


น้องๆหลายคนอาจจะเคยเจอการใช้ ‘s มาบ้างแล้ว วันนี้เราจะมีดูการใช้ ‘s ที่แสดงความเป็นเจ้าของกันค่ะ ในวิดีโอตอนท้ายมีแบบฝึกหัดด้วยนะคะ
ฝากติดตามครูเน็ตช่องทางอื่นๆด้วยนะคะ
Facebook Page: English with P’Net
https://www.facebook.com/Englishnetty
Tiktok: EnglishwithNetty

การใช้ Apostrophe S แสดงความเป็นเจ้าของ

เรื่องของการใช้ Apostrophe S


หากถูกใจอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ด้วยนะครับ
เพลงที่ใช้ประกอบ
1.Love maze BTS
2.Old school boom bap type beat

เรื่องของการใช้ Apostrophe S

possessive nouns หลักการใช้ of และ ‘s ในการแสดงความเป็นเจ้าของ


possessive nouns วิธีการใช้ possessive nouns เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของในภาษาอังกฤษ ข้อแตกต่างและวิธีการใช้ บุพบท of กับ ‘s (apostrophe ‘s’) ในการแสดงความเป็นเจ้าของ

possessive nouns หลักการใช้ of และ 's ในการแสดงความเป็นเจ้าของ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ การใช้ s

Leave a Reply

Your email address will not be published.