Home » [Update] | ยังไม่ได้รับ ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

[Update] | ยังไม่ได้รับ ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

ยังไม่ได้รับ ภาษาอังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Terms of Delivery

A :   What quantities would you order ?

(ว้อท ควอนทิที้ส วู้ด ยู ออร์เดอร์)

คุณสั่งจำนวนเท่าไรครับ

B :   Can you make around 80,000 pieces in this mold ?

(แคน ยู เมค อะราว เอ้กตี้ตร้าวซึ่น พีสเส้ส อิน ธีส โมลด์)

ไม่ทราบว่าคุณสามารถทำแม่พิมพ์ให้ผลิตได้ 80,000 ชิ้น ได้ไหมครับ

A :   We’ve got only 50,000 pieces at the present time.

When do you need them ?

(วี’ฟ ก้อท โอนลี่ ฟิฟตี้ตร้าวซึ่น พี้สเส้ส แอ้ท เธอะ พรีเซ้น ไทม์ เว็น ดูยูนี้ด เธ็ม)

เราผลิตได้แค่ 50,000 ชิ้นในเวลานี้ คุณต้องการเมื่อไหร่ครับ

B :   Please rush this order.

(พลีส รัช ธีส ออร์เดอร์)

กรุณาเร่งสินค้าตัวนี้หน่อยครับ

A :   I’ll arrange to have them reach you in five days. Would that be satisfactory?

(ไอ‘ล อะเร้นจ์ ทู แฮฟว เธ็ม รีช ยู อิน ไฟ้ว เดย์ส วู้ด แธท บี แซททิสแฟคทอรี่)

ผมจะจัดเตรียมให้เร็วที่สุดประมาณ 5 วัน ไม่ทราบว่าคุณพอใจไหมครับ

B :   Good. You must deliver the goods in that time.

(กู้ด ยู มัส ดิลิเว่อร์ เธอะ กู้ดส อิน แธท ไทม์)

ดีครับ คุณต้องส่งสินค้าให้ได้ตามเวลานั้นนะครับ

A :   Don’t worry about it. We can come up with your order.

(โด้น วอรี่ อะเบ้าท์ อิท วี แคน คัม อัพ วิธ ยัวร์ ออร์เดอร์)

อย่างห่วงเลยครับ เราจะส่งสินค้าตามจำนวนที่คุณสั่งไว้อย่างเรียบร้อย

คำศัพท์

Come up with          ก่อให้เกิด

A :   What quantity do you have in mind ?

(ว้อท ควอนทิที้ ดู ยู แฮฟว อิน มายด์)

คุณคิดว่าคุณจะสั่งจำนวนเท่าไรครับ

B :   Thirty thousand dozen in five shipments.

(เทรอร์ตี้ ทร้าวซึ่น ดอร์เซ่น อิน ไฟว์ ชิ้ปเม้นท์)

สามหมื่นโหลในการส่ง 5 ครั้ง

A :   When do you want to start and how do you want it shipped ?

(เว็น ดู ยู ว้อนท์ ทู สตาร์ท แอนด์ ฮาว คู ยู ว้อน อิท ชิป)

คุณจะเริ่มสั่งเมื่อไหร่ และคุณต้องการให้ส่งแบบไหนไม่ทราบครับ

B :   Six thousand dozen each month for five months starting in July will be fine.

(ซิ้กส์ ทร้าวซึ่น ดอร์เซ่น อีช มั้นท์ ฟอร์ ไฟว์ มั้นท์ สตาร์ททิ้ง อิน จูไล วิล บี ไฟน์)

หกหมื่นโหลในแต่ละเดือนเป็นเวลา 5 เดือน และเริ่มในเดือนกรกฎาคมครับ

A :   In October, the production line is very busy. So, if we could ship 3,000 dozen in October, then we’ll make it up by sending 9,000 dozens in November.

(อิน อ๊อกโทเบอร์ เธอะ โปรดักชั่น ไลน์ อีส เวรี่ บี้ซี่ โซ อีฟ วี คู้ด ชิ้พ ทรีต้าวซึ่น โดเซ่น อิน อ๊อกโทเบอร์ เธน วี’ล เมค อิท อัพ บาย เซนดิ้ง ไนนทร้าวซึ่น โดเซ่นส อิน โนเว็มเบอร์)

ในเดือนตุลาคม สายการผลิตในจะยุ่งมากครับ จริงๆ แล้ว เราจัดส่งได้ ประมาณ 3,000 โหลในเดือนตุลาคม จากนั้นเราจะส่งที่เหลืออีก 9,000 โหลในเดือนพฤศจิกายนครับ

B :   Okay, but you’ve gotta be sure to meet it.

(โอเค บัท ยู’ฟ ก้อททา บี ชัวร์ ทู มีท อิท)

ตกลง แต่คุณต้องทำตามที่ตกลงกันไว้

คำศัพท์

Make up                   ทดแทน

round the clock       หามรุ่งหามค่ำ

supplier (n)              ตัวแทนผู้จัดส่ง

A :   (on the phone) Could we get them delivered by the end of this month ?

(ออน เธอะ โฟน) คู้ด วี เก็ท เธ็ม ดีลิเวอร์ด บาย เธอะ เอน ออฟ ธีส มั้นท์)

(ขณะกำลังสนทนาทางโทรศัพท์) ไม่ทราบว่าคุณจะจัดส่งสินค้าได้ภายในสิ้นเดือนนี้ได้ไหมครับ

B :   It’s rather difficult… we have now a rush of orders and we are working round the clock.

(อิท’ส ราเทอร์ ดิฟฟิค้อล…วีแฮฟว นาว อะ รัช ออฟ ออร์เดอร์สแอนด์ วี อาร์ เวอร์กิ้ง เรานด์ เธอะ คล้อก)

มันคงจะยากหน่อยนะครับ เรามีใบสั่งเข้ามามากและเราก็ทำงานกันอย่างหามรุ่งหามคํ่าแล้วครับ

A :   What is the present lead time, then ?

(ว้อท อีส เธอะ พรีเซ้น ลี้ด ไทม์ เธ็น)

งั้นคุณคิดว่าจะส่งได้เมื่อไหร่ครับ

B :   I’m afraid it’ll be about four to six months. If you need immediate shipment, you’ll have to check stocks of other manufacturers.

(ไอ’ม อะเฟรด อิท’ล บี อะเบ้าท์ โฟร์ ทู ซิ้กส์ มั้นท์ส อีฟ ยู นี้ด อิมมิเดียด ชิพเม้นท์ ยู’ล แฮฟว ทู เช็ค สต็อคส ออฟ อาร์เทอร์ แมนูแฟคเจอร์ส์)

ผมเกรงว่ามันจะต้องใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน ถ้าคุณต้องการสินค้าด่วนคุณลองตรวจสอบดูจากโรงงานอื่นครับ

A :   I see. We’ll find another supplier.

(ไอ ซี วี’ล ไฟนด์ อะน้าเทอร์ ชัพพลายเออร์)

เข้าใจครับ เราจะลองหาตัวแทนเจ้าอื่นครับ

B :   Please understand that immediate shipment after an order is not possible.

See also  [Update] 10 วิธีแก้ปัญหา ‘แฟนไม่ยอมทำการบ้าน’ ให้รักกลับมาหวานอีกครั้ง | ทำ ยัง ไง ไม่ ให้ แฟน เบื่อ - NATAVIGUIDES

(พลีส อันเดอร์สแตน แธท อิมมิเดียด ชิพเม้นท์ อ้าพเตอร์ แอน ออร์เดอร์ อีส น้อท พ้อสสิเบิ้ล)

โปรดเข้าใจด้วยว่านั้นเป็นการขนส่งสินค้าที่เร่งด่วนมาก เราจัดส่งให้ไม่ได้จริงๆ

A :    (on the phone) How long will it take to get the sample?

(ออน เธอะ โฟน) ฮาว ลอง วิล อิท เทค ทู เก็ท เธอะ แซมเพิ้ล (ขณะที่กำลังสนทนาทางโทรศัพท์) จะใช้เวลานานแค่ไหนครับถึงจะได้ของตัวอย่าง

B :   It’ll take about 30 days to send it by ship.

(อิท’ล เทค อะเบ้าท์ เทรอตี้ เดย์ส ทู เซนด์ อิท บาย ชิ้พ)

ประมาณ 30 วันในการนำส่งทางเรือครับ

A :   It’s too late.

(อิท’ส ทู เลท)

ช้าเกินไปครับ

B :   Then I’ll have it rushed off to you by air.

(เซน ไอ’ล แฮฟว อิท รัชด ออฟ ทู ยู บาย แอร์)

งั้นผมจะส่งให้คุณทางอากาศนะครับ

A :    That would be better.

(แธท วู้ด บี เบ็ทเทอร์)

นั้นคงจะดีกว่าครับ

B :   How soon can you give me the order details ?

(ฮาว ซูน แคน ยู กีฟ มี เธอะ ออร์เดอร์ ดีเทลส)

เร็วแค่ไหนที่คุณจะส่งใบสั่งสินค้า

A :   When I receive the sample, I’ll send you the purchase order.

(เว็น ไอ รีซีพ เธอะ แซมเพิ้ล ไอ’ล เซน ยู เธอะ เพอร์เชส ออร์เดอร์) เมื่อผมได้รับสินค้าตัวอย่าง ผมจะส่งใบสั่งซื้อครับ

บทสนทนาเพิ่มเติม

A :   When can you deliver the goods ?

(เวน แคน ยู ดิลิเวอร์ เธอะ กู้ดส)

คุณจะส่งสินค้าได้เมื่อไหร่ครับ

B :   Within 3 months upon arrival of your L/C.

(วิทธิน ทรี มั้นท์ส อัพพอน อะไรฟวัล ออฟ ยัวร์ แอล ซี)

ภายในสามเดือนขึ้นอยู่กับแอล ซีครับ

A :   Do you have SM-3s in stock ?

(ดู ยู แฮฟว เอส เอ็ม ทรี เอส อิน สต็อค)

คุณมี SM-3s ในสต็อคไหมครับ

B :   Yes. We always try to keep an adequate stock.

(เยส วี ออลเวย์ส ทราย ทู คีพ แอน แอ้ดดิเควท สต็อค)

มีครับ เราพยายามที่จะเก็บสินค้าในสต็อคให้เพียงพอครับ

A :    Can you fill this order ?

(แคน ยู ฟิล ธีส ออร์เดอร์)

คุณช่วยจดรายการสินค้าเพิ่มหน่อยครับ

B :   Yes, we have enough stocks to supply you.

(เยส วี แฮฟว อีน้าฟ สตีอคส ทู ซัพพลาย ยู)

ครับ เรามีสินค้าพอเพียงในคลังไว้สำหรับถูกค้าครับ

A :   I’m afraid I’ll have to reconsider the order.

(ไอ’ม อะเฟรด ไอ’ล แฮฟว ทู รีคอนซิเดอร์ เธอะ ออร์เดอร์)

ผมเกรงว่าผมต้องพิจารณาในการสั่งสินค้าอีกทีครับ

B :   Why do you say so ?

(วาย ดู ยู เซย โซ)

ทำไมคุณถึงกล่าวเช่นนั้นครับ

rush off                    รีบเร่ง

purchase order        ใบสั่งสินค้า

keep on                   ดำเนินต่อไป

stock (n)                  คลังสินค้า

fill the order             เพิ่มเติมสินค้า

(Visited 135,785 times, 5 visits today)

[NEW] การขอเวลาสำหรับการชำระบัญชี(Asking for Time in Settling A/C) | ยังไม่ได้รับ ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

Dear Sir :

     I very much regret to say that your a/c has been so long outstanding. The reason is that I have had very heavy payments to meet lately and, at the same time, have been unable to collect many large accounts due to me.

     In the circumstances, I should be much obliged if you would be so kind as to allow the a/c to stand over for two months longer.

Yours faithfully,

Tom Locke

คำศัพท์ที่ควรทราบ

settling – ชำระ

so long – นาน

outstanding – ยังไม่ได้ชำระ

payments – ค่าใช้จ่าย

meet         – ชำระ

lately – เมื่อเร็วๆ นี้

collect – เก็บ (เช่นเงิน)

due to – ครบกำหนดชำระให้แก่

circumstances – เหตุการณ์

stand over – เลื่อนไป

longer – นานกว่า

Expressions ที่ควรจดจำ

to have been so long outstanding – ยังไม่ได้ชำระเป็นเวลานาน

still to remain unsettled – ยังคงไม่ได้รับการชำระ

to have been so long unpaid – ไม่ได้รับการชำระเงินเป็นเวลานาน

to have had heavy payments to meet – มีบัญชีที่จะต้องชำระจำนวนมาก

to have had heavy expenses to pay – มีค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระจำนวนมาก

to collect large accounts – เก็บเงินตามบัญชีใหญ่ๆ

to get money from different people – เก็บเงินจากคนต่างๆ

to be due to me – ครบกำหนดชำระเงินแก่ผม

to be payable to me – ที่สามารถชำระให้แก่ผม

to be paid to me – ที่ต้องชำระให้แก่ผม

in the circumstances = in this case – ในกรณีเช่นนี้

such being the case        – ในกรณีเช่นนี้

to stand over for two months – เลื่อน (การชำระ)ไปอีกสองเดือน

to be postponed for two months – เลื่อน (การชำระ)ไปอีกสองเดือน

คำแปลเป็นภาษาไทย

เรียนท่านที่นับถือ

     ผมมีความเสียใจเป็นอย่างมากที่จะกล่าวว่าบัญชีของท่านไม่ได้ชำระเงินเป็นเวลานาน เหตุผลก็คือว่าผมมีค่าใช้จ่ายอย่างมากมายที่จะต้องชำระเมื่อเร็วๆ นี้และในเวลาเดียวกัน ผมก็ไม่สามารถจะเก็บเงินจากลูกหนี้รายใหญ่ตามบัญชีที่ครบกำหนดการชำระได้

     ในกรณีเช่นนี้ ผมจะขอบพระคุณเป็นอย่างมาก ถ้าหากว่าท่านเลื่อนกำหนดการชำระเงินตามบัญชีของท่านไปอีกสักสองเดือน

ด้วยความซื่อสัตย์

See also  [NEW] English ESL Gerunds and Infinitives worksheets - Most downloaded (332 Results) | gerund infinitive - NATAVIGUIDES

ทอม ล็อค

Answering a Debtor’s Explanations (insisting on a remittance)

ตอบคำอธิบายของลูกหนี้ (ยืนยันให้ส่งเงินมาชำระหนี้)

Gentleman :

     We quite understand the situation which confronts you, but are sorry to say that the respon­sibility is yours and not ours. Consequently we should insist on a remittance.

     Since you are one of our valued customers we are not going to do as said. We suggest instead that you pay one fourth the amount now. We will grant you an extension of two months on your remaining account with us.

Yours sincerely,

John Hays

คำศัพท์ที่ควรทราบ

debtor – ลูกหนี้

explanations – คำอธิบาย

insisting on – คำ (ยืนยัน)

remittance – การส่งเงินชำระหนี้

understand – เข้าใจ

situation – สถานการณ์

confronts – เผชิญหน้า

responsibility – ความรับผิดชอบ

consequently – เพราะฉะนั้น

since – เพราะว่า

valued – มีค่า

customers – ลูกค้า

suggest – เสนอแนะ

grant – อนุญาต

extension – การขยาย (เวลา)

remaining – เหลืออยู่

Expressions ที่ควรจดจำ

consequently therefore = accordingly – เพราะฉะนั้น

to insist on a remittance – ยืนยันให้ส่งเงินมาชำระ

to press dayment – บีบบังคับให้มีการชำระ

to insist on payment – ยืนยันให้มีการชำระ

since = because – เพราะว่า

to suggest = to propose for consideration – เสนอแนะ

to grant you an extension of two months – ขยายเวลาชำระให้อีกสองเดือน

to allow the a/c to stand over two months – อนุญาตให้บัญชีเลื่อนการชำระต่อไปอีกสองเดือน

คำแปลเป็นภาษาไทย

ท่านสุภาพบุรุษ ที่นับถอ

     เราเข้าใจเป็นอย่างดีทีเดียว ในเรื่องสถานการณ์ที่เผชิญหน้าท่านอยู่ แต่เราก็เสียใจที่จะกล่าวว่า ความรับผิดชอบเป็นของท่าน และไม่ใช่ของเรา เพราะฉะนั้นเราควรจะยืนยันให้ท่านส่งเงินมาชำระหนี้ (ตามบัญชีของท่าน)

     แต่เพราะท่านเป็นลูกค้าที่มีค่าของเราคนหนึ่ง เราจะไม่ทำดังที่ได้ กล่าวไปแล้ว เราขอเสนอแนะให้ท่านชำระหนี้สินให้แก่เราเป็นเงินหนึ่งในสี่ของจำนวนทั้งหมดเดี๋ยวนี้ก่อน แล้วเราจะอนุญาตให้มีการขยายเวลาชำระหนี้ที่เหลือนั้นต่อไปอีกสองเดือน

ด้วยความสุจริตใจ

จอห์น เฮส์

Answering a debtor’s Explanation

ตอบคำอธิบายของลูกหนี้

Dear Mr. Simpson :

     We think that it is unpleasant and expensive to continue carrying your long-overdue account on our books, and to have to write letter after letter requesting you to pay the 8,000 baht you still owe us.

     We have not even received the courtesy of a reply or explanation.

     Consequently we have regretfully reached the conclusion that there is left only the final resort

to legal measures, and we have placed your case in the hands of our attorney.

Yours truly,

John Hays

คำศัพท์ที่ควรทราบ

unpleasant – ไม่ชื่นชอบ, น่ารำคาญ

expensive – แพง

continue – ดำเนินต่อไป

carrying – ยกยอด

long-overdue – ค้างชำระจนเกินเวลามานานแล้ว

books – สมุดบัญชี

owe  – เป็นหนี้

courtesy – การให้

regretfully – ด้วยความเสียใจ

conclusion – การลงความเห็น

final – สุดท้าย

resort – เครื่องช่วยเหลือ,เครื่องมือ

legal        – ตามกฎหมาย, ทางกฎหมาย

measures – มาตรการ

case – กรณี, เรื่อง

attorney – ทนายความ

Expressions ที่ครรจดจำ

to continue carrying – ยกยอดต่อไป

to go on carrying – ยกยอดต่อไป

your long-overdue account – บัญชีที่ค้างชำระเป็นเวลานานของท่าน your behind-the-time-fixed-for-payment account = บัญชีที่ค้างการชำระเงินมาเป็นเวลานาน

letter after letter – จดหมายฉบับแลวฉบับเล่า

for many letters together – จดหมายรวมกันหลายฉบับ

not to receive the courtesy of a reply – ไม่ได้รับคำตอบ

not to get the favour of a reply – ไม่ได้รับคำตอบ

to come to the conclusion that… – ลงความเห็นว่า…

resort to legal measures – การหันเข้าหามาตรการทางกฎหมาย

resort to legal action – การหันเข้าทำตามกฎหมาย

คำแปลเป็นภาษาไทย

เรียนคุณซิมพ์สัน ที่นับถือ

     เราคิดว่ามันไม่น่าชื่นชมและสิ้นเปลืองมากในการที่เราจะยกยอดบัญชีของคุณที่ค้างชำระมาเป็นเวลานานต่อไปในสมุดบัญชีของเรา และต้องเขียนจดหมายฉบับแล้วฉบับเล่า เพื่อขอร้องให้คุณชำระเงิน ๘,๐๐๐ บาท ที่คุณเป็นหนี้เราอยู่

     เราไม่ได้รับแม้แต่คำตอบ หรือคำอธิบาย

     เพราะฉะนั้น เราจึงได้ลงความเห็นด้วยความเสียใจว่า ทางที่เหลืออยู่คือการหันเข้ามาหามาตรการทางกฎหมาย และเราได้มอบเรื่องของคุณให้ทนายความของเราไปแล้ว

ด้วยความจริงใจ

จอห์น เฮส์

(Visited 8,731 times, 1 visits today)


The Unknown East Coast Of Koh Chang (Underrated!)


The Unknown East Coast Of Koh Chang (Underrated!) East Thailand Island Trip Ep. 2
Exploring the west coast of Koh Chang ➡️ https://youtu.be/THYEPgqA8j0
After we explored all around the west coast of Koh Chang, its time to do the same on the less known east coast of the Thailand island. The eastern side of Koh Chang is less busy, you see less hotels, less villages and less people. Koh Chang’s east side has a lot of beautiful nature to offer. When you come to the Trat province in Thailand, definitely visit Koh Chang and then also check out the stunning east coast of this Thailand island.
Watch the full East Thailand Islands Playlist
➡️ https://bit.ly/3c2b76Y
Long beach
➡️ https://goo.gl/maps/pZht1cr2Q3C3u82h8
The organic coconut farm
➡️ https://goo.gl/maps/KjgWehxBFvxst4Ey8
Thailand travelthailand kohchang

See also  [NEW] คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประโยคสั้นๆ สำนวน – คำแสลง ที่เจอบ่อย ๆ | เท่ห์ ภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

🙋🏼‍♂️A B O U T M E
I am Ken Abroad, a fulltime traveler traveling southeast Asia, currently living in Thailand, making Thailand travel vlogs. It is my goal here on this channel to visit every country in southeast Asia and bring you along the journey.
You won’t see much tourist places in my videos, I rather like to show the “real” sides of each country in my videos. Where do the local people go to eat? Where do they hang out? How do the locals travel through the country? Stuff like that.
Click here to subscribe and follow my trip around Bangkok Thailand \u0026 southeast Asia
➡️https://bit.ly/2A2GheP

📷 I N S T A G R A M
Check also my Instagram, where I post regularly pictures, daily stories \u0026 lots of behindthescenes stuff: @Ken__abroad
➡️ https://www.instagram.com/ken__abroad/

☕ S U P P O R T T H E C H A N N E L
Many of you asked me how to support the channel and the videos. If you feel like supporting the channel by sponsoring me a coffee or a drink, here’s your chance ➡️https://www.buymeacoffee.com/kenabroad

📷 M Y G E A R
➡️ https://www.amazon.de/shop/kenabroad

🌐 W E B S I T E \u0026 S H O P
Check out my website for merch or BUSINESS INQUIRIES
➡️ https://www.kenabroad.com

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

The Unknown East Coast Of Koh Chang (Underrated!)

ประเทศที่คนมีลูกไม่ได้


ประเทศที่คนมีลูกไม่ได้
คนรุ่นใหม่ในไทยหลายคนไม่อยาก หรือไม่พร้อมมีลูก ส่วนหนึ่งเพราะความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ ทำให้การเลี้ยงเด็กซักคนเป็นเรื่องที่ยากแสนยาก หรืออาจเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำ
เราจะแก้ปัญหานี้ยังไง …เดี๋ยวพูดให้ฟัง
ตามอ่านสารคดี เพราะเกิดจึงเจ็บปวด : สวัสดิการเด็กเล็กเป็นเรื่องของทุกคน
https://theread.co/childgrant/
ลงชื่อผลักดันสวัสดิการเด็กเล็ก:
https://cutt.ly/3WsgVx6
เกิดแล้วไปไหน สวัสดิการเด็กเล็ก
Facebook:
https://www.facebook.com/pudproduction
Blockdit:
https://cutt.ly/mncvXwG

ประเทศที่คนมีลูกไม่ได้

ยังเชื่อ – MODEL feat. PUPLOY ( Official MV )


ติดต่องานแสดง ที่ 089290 2833

เพลง : ยังเชื่อ
ศิลปิน : MODEL feat. PUPLOY
คำร้อง/ทำนอง : พีท โมเดล
เรียบเรียง : ผไท ทองลิ้ม

เนื้อเพลง ยังเชื่อ
ฉันเชื่อว่ารักแท้มีจริง ไม่ใช่ว่าฉันได้รับจากใคร
แต่เพราะว่าฉันเป็นคนให้ไป ความจริงใจทุกๆอย่าง
ไม่ใช่ว่าฉันเป็นคนโชคดี ได้เจอรักแท้จากใครสักครั้ง
แต่ทุกครั้งที่ฉันคบใคร ฉันก็มอบรักจริงให้เขาไป หมดทุกครั้ง
เจ็บกี่ครั้ง ช้ำกี่หน มอบใจให้ไปกับคน ที่เขาไม่เห็นค่าเราเลย
ร้องไห้กี่ครั้ง กับเรื่องเดิมๆ กับการไปรักคนที่เขาไม่รักเราเลย
แต่ไม่เป็นไร สักวันคงได้เจอ
รักแท้ ดั่งที่ฉันให้ใครเข้าไป
ฉันเชื่อว่ารักแท้มีจริง ไม่ใช่ว่าฉันได้รับจากใคร
แต่เพราะว่าฉันเป็นคนให้ไป ความจริงใจทุกๆอย่าง
ไม่ใช่ว่าฉันเป็นคนโชคดี ได้เจอรักแท้จากใครสักครั้ง
แต่ทุกครั้งที่ฉันคบใคร ฉันก็มอบรักจริงให้เขาไป หมดทุกครั้ง
ฉันยังเชื่อ ว่ารักที่ฉันให้เขาไป จะส่งกลับมาถึง
ถึงฉันเอง สักครั้ง
ฉันเชื่อว่ารักแท้มีจริง ไม่ใช่ว่าฉันได้รับจากใคร
แต่เพราะว่าฉันเป็นคนให้ไป ความจริงใจทุกๆอย่าง
ไม่ใช่ว่าฉันเป็นคนโชคดี ได้เจอรักแท้อย่างใครสักครั้ง
แต่ทุกครั้งที่ฉันรักใคร ฉันก็มอบรักจริงให้เขาไป หมดทุกครั้ง
ดาวน์โหลดเพลง \”ยังเชื่อ\” โทร 49227234 ได้ทั้งริงโทน เต็มเพลง และเสียงรอสาย
🎧 รับฟังได้แล้วทาง Music Streaming
Youtube Music : https://music.youtube.com/watch?v=TNYfD3ZtnA
Spotify : https://open.spotify.com/track/4Tk6fYmpUEHcmd3IZQmUXW
JOOX : https://www.joox.com/th/album/LUBHKN_gJIbGWgXiOo8jdQ==
Apple Music : https://music.apple.com/th/album/1512905440
TrueID Music : https://www.truemusic.com/mcservice/sharelink/index.jsp?ContentType=5\u0026ContentID=6010511000866467\u0026K=nologin
Tidal Music : https://listen.tidal.com/album/141349008/track/141349009
ยังเชื่อ MODEL COLOR_ROOM

ยังเชื่อ - MODEL  feat. PUPLOY ( Official MV )

30 ประโยค คุยกับลูกเป็นภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน พร้อมคำอ่าน สำหรับพ่อแม่ สอนลูกพูดภาษาอังกฤษ


💖 ถ้าอยากให้กำลังใจ มาสมัครสมาชิกกันนะครับ 💖
กดตรงนี้ 👉 https://www.youtube.com/channel/UCaiwEWHCdfCi23EYN1bWXBQ/join
วิดีโอสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง ฝึกฟัง ฝึกพูด 30 ประโยค คุยกับลูกเป็นภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน พร้อมคำอ่าน สำหรับใช้ฝึกฟัง ฝึกพูดภาษาอังกฤษ กับลูก เพื่อเป็นครอบครัวสองภาษา เทคนิคสอนลูกให้เก่งภาษาอังกฤษ
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี! คลิก: https://www.tonamorn.com/\r
\r
แจกศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1,000 คลิก: https://www.tonamorn.com/vocabulary\r
\r
สอน การแต่งประโยคภาษาอังกฤษ\r
https://www.tonamorn.com/learnenglish/writesentences/\r
\r
เรียนภาษาอังกฤษ จากภาพสวยๆ บนอินสตาแกรม\r
https://instagram.com/ajtonamorn\r
\r
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ, บทสนทนาภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย และบทเรียนภาษาอังกฤษอีกมากมาย เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงระดับสูง ฟรี 100%

30 ประโยค คุยกับลูกเป็นภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน พร้อมคำอ่าน สำหรับพ่อแม่ สอนลูกพูดภาษาอังกฤษ

24พฤษภา [24MAY] – แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก (JSPKK) | [Official Mv]


24พฤษภา [24MAY] แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก (JSPKK)
Artist : JSPKK (แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก)
Lyric : Padung Songsang
PROD.BOSSA ON THE BEAT
DIRECTOR : JAKKAPONG BANLENG
CAMERA : THANAWAT TANGPRADITKUN / PRUET AMORNDIT
LIGHTING : PRUET AMORNDIT
COLORIST: NATTAPONG KWANGYAW
EDITOR : JAKKAPONG BANLENG / THANAWAT TANGPRADITKUN
/ BALLBOYBAND
F/8 Production
Available on
iTunes Store \u0026 Apple Music : https://apple.co/39dUlQ4
Spotify : https://spoti.fi/2CQKy6q
Joox : https://bit.ly/30svJ2f
Amazon Music : https://amzn.to/2CSCrGm
Tidal : https://bit.ly/3eFPF6I
เนื้อเพลง 24MAY
กูไม่สนใคร
รถถูกรถแพงก็ติดไฟแดงเหมือนกันไง
ไม่เคยอวดโอ้คุยโวว่าเหนือใคร
เจียมตัวเสมอ style กู is my life
จบการศึกษาแค่ป.6
เกมเหลกเกเร เสเพล เรียนไม่จบ
แม่กูร้องไห้ด่ากูไอ้ลูกบัดซบ
ไม่ลงไม่เรียนแล้วเดินเส้นทาง อาชีพตลก yea
ได้ตังค์วันแรกค่าแรง 100 บาท
ผ่านทุกข์ ผ่านร้อน ท้อแท้ กดดัน บางทีก่อนนอนกูมีนำ้ตา
บางคนเคยมองตัวกู อีกนานกว่ามึงจะมีราคา
แล้วไงวะตอนนี้เสือกมาเรียกกูซุปสตาร์
ไม่เป็นดั่งฝัน อย่าผิดหวัง ให้ฝันฝ่า ถ้ามึงยังมีชีวิต
และดวงอาทิตย์ไม่ร้างลา
มึงจงฟังให้ดี ถ้าตีนยังยืนบนพสุธา
จงอย่าเดินกลับหลัง อย่าหยุดยั้ง กับ ศรัทธา
ฐานะตอนนี้ดีเหลือเกินกับครึ่งชีวิตที่เผชิญ
ชื่อเสียงเงินทองที่กูมี เปลี่ยนกูไม่ได้ว่ะคอนเฟิร์ม
จะโด่งจะดัง สักเท่าไหร่ จน รวย กูยังไม่เปลี่ยนไป
ลำบากตรากตำหรือเป็นเศรษฐี จะหมดจะมีก็อยู่ได้
กูไม่แคร์คำคน กูไม่สนคำด่า
มีคนรักต้องมีคนเกลียด น้องเอ้ย ธรรมดา
ยามไม่มี คนเหยียบจม ยามได้ดีคนอิจฉา พี่เจอมาเยอะน้องเอ้ยตั้งแต่เป็น ซุปตาร์
ไม่เป็นดั่งฝัน อย่าผิดหวัง ให้ฝันฝ่า ถ้ามึงยังมีชีวิต
และดวงอาทิตย์ไม่ร้างลา
มึงจงฟังให้ดี ถ้าตีนยังยืนบนพสุธา
จงอย่าเดินกลับหลัง อย่าหยุดยั้ง กับ ศรัทธา
เอาทุกคำดูถูก
เก็บมาเป็นเชื้อไฟ
ผลักดันให้มึงสู้
ทางจะไกลแสนไกล
อย่าไปฝังคำคน
ทำตนแพ้พ่าย
ภาวนาว่าพรุ่งนี้
กูจะไปถึงเส้นชัย
ไม่เป็นดั่งฝัน อย่าผิดหวัง ให้ฝันฝ่า ถ้ามึงยังมีชีวิต
และดวงอาทิตย์ไม่ร้างลา มึงจงฟังให้ดี ถ้าตีนยังยืนบนพสุธา จงอย่าเดินกลับหลัง อย่าหยุดยั้ง กับ ศรัทธา
กดติดตามบรรยากาศทัวร์คอนเสิร์ตและความฮาของ แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก ได้ที่นี่
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCtRzHaTQnfacmDUITEQbgxQ
Facebook : https://www.facebook.com/jazzspkk
Instagram : https://www.instagram.com/jazz_spkk/?hl
24MAY JSPKK 24พฤษภา

24พฤษภา [24MAY] - แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก (JSPKK) | [Official Mv]

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ยังไม่ได้รับ ภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.