Skip to content
Home » [Update] ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย – NATAVIGUIDES

[Update] ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย – NATAVIGUIDES

ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย: คุณกำลังดูกระทู้

ชื่อโครงงาน:

Project Title:

ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย

Preparation for Value Added Tax Reports  and Withholding Tax Certificates

ชื่อนักศึกษา:

Author:

นางสาวจารุวรรณ  ทิพวัง, นายประดลชัย  อุคำ

Ms. Jaruwan  Thipwang, Mr. Pradolchai  Ukam

อาจารย์ที่ปรึกษา:

Advisor:

อาจารย์กิตติศักดิ์  สรแพทย์

Mr. Kittisak Sorapat

ระดับการศึกษา:

Degree:

บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

Bachelor of Accounting

ภาควิชา:

Major:

การบัญชี

Accounting

คณะ:

Faculty:

บริหารธุรกิจ

Business Administration

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:

Semester / Academic year:

3/2558

3/2015

Table of Contents

การอ้างอิง/citation

จารุวรรณ ทิพวัง และ ประดลชัย อุคำ. (2558). ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

บทคัดย่อ

บริษัท แอลแอนด์บี เซอร์วิส จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารทุกชนิด และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับงานโยธา มีความเชี่ยวชาญในการทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียมสังเคราะห์ทั้งแบบกลางแจ้ง และในร่มที่มีโครงหลังคาเหล็กคลุม  โดยจะออกแบบตามความต้องการของลูกค้า  จากการที่คณะผู้จัดทำได้ปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ฝ่ายบัญชี  คณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้คัดแยกเอกสารภาษีซื้อ-ภาษีขาย และจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี  ณ   ที่จ่าย  ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร  จัดเก็บเอกสารให้สะดวกต่อการใช้งาน  และจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม  ก่อนหน้านี้คณะผู้จัดทำยังไม่มีทักษะการทำงาน

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม  ลักษณะของใบกำกับภาษี  การจัดหนังสือรับรองการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย  วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ วิธีการจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม   โครงงานนี้ทำให้คณะผู้จัดทำมีความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะในการจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มและทักษะการทำงานและหวังว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจ

คำสำคัญ: ใบกำกับภาษีซื้อ, ใบกำกับภาษีขาย, หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

Abstract

L & B Service Company Limited operates for all types of building construction and all other construction work including civil work. The company specializes in making artificial turf football pitches, both outdoor and in the shade, with a metal roof covering, which would be designed according to customer requirements. While attending the internship under the cooperative education program in the accounting department, the team was assigned to separate the input tax invoices, output tax invoice,  prepare  withholding tax certificate, verify the accuracy and completeness of the tax invoices and prepare Value Added Tax reports. Previously, the team did not have performance skills.

See also  โปรแกรมเงินเดือน Excel | โปรแกรมเงินเดือน

This project was designed to increase knowledge understanding for Value Added Tax and performance skills through studying  the types of tax invoices, preparation the withholding tax certificates, Value Added Tax reports,  and the procedure for auditing related documents. The result was that the team had gained knowledge and understanding of the preparation of Value Added Tax reports, performance skills and hoped that this project would be useful to interested parties.

Keywords: Input tax invoices, Output tax invoices, Withholding tax certificate.

ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ Preparation for Value Added Tax Reports  and Withholding Tax Certificates 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

[Update] บริการหักบัญชีอัตโนมัติและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) | ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย – NATAVIGUIDES

Display mode (Doesn’t show in master page preview)

You may be trying to access this site from a secured browser on the server. Please enable scripts and reload this page.

See also  การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินเดือนพนักงาน by Easy tax startup | บริษัทหักภาษี ณ ที่จ่าย เงินเดือน | การออกแบบเว็บไซต์ด้วยตนเอง


e-Withholding Tax ระบบหักภาษี ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร My Tax Account ดูอะไรได้บ้าง


eWithholding Tax ระบบหักภาษี ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร My Tax Account ดูอะไรได้บ้าง
เรื่องของใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย นับได้ว่าปัญหากวนใจของทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
ในส่วนชองผู้ว่างจ้าง ก็ต้องคอยเก็บเอกสารและต้องนำส่งกรมสรรพากรเป็นประจำทุกเดือน สำหรับผู้รับจ้าง ก็ต้องเก็บใบหักไว้ เพื่อรวบรวมส่งสรรพากรทุกปี และหลายคนก็ทำเอกสาร ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กระจัดกระจาย หายไปก่อนจะได้ยื่นกรมสรรพากรเสียอีก ยื่นไม่ครบ โดนปรับ!!! แต่ปัญหานี้จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปด้วยบริการ eWithhoding Tax หรือ ระบบหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์
e Withholding Tax คือ ระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผสมผสานกับเทคโนโลยีทางการเงินต่างๆ มาพัฒนาระบบ เพื่อช่วยลดขั้นตอนและลดความยุ่งยากในการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ความสะดวกทั้งผู้จ่ายเงิน ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเอาไว้ และผู้รับเงิน หรือผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่ต้องมีการออกเป็นกระดาษมามอบให้กันอีกแล้ว นี่คือความสะดวกสบายที่ e Whithholding Tax ระบบหักภาษี ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ ได้เข้ามาช่วยลดความยุ่งยากของทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
เมื่อเราใช้ eWithholding Tax ระบบหักภาษี ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ แล้วก็สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบ My Tax Account จากเว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้เลย ซึ่งการใช้
แล้วทำไมต้องใช้ e Withholding Tax ระบบหักภาษี ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ และถ้าได้ใช้แล้ว e Withholding Tax ระบบหักภาษี ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยลดอะไรได้บ้าง แล้วเราจะเริ่มต้นใช้งาน eWithholding Tax ระบบหักภาษี ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องทำอย่างไรบ้าง
ดูรายละเอียด eWithholding Tax ระบบหักภาษี ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ คืออะไรเติมได้จากคลิบรายการย้อนหลัง Digital Thailand ต่อได้เลย
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 ในรายการ Digital Thailand
ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ ทางช่อง 3 กด 33 เวลา 4.40 น. 5.05 น.
.
ติดตามรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
facebook.com/it24hrs
twitter.com/panraphee
twitter.com/ it24hrs
IG: panraphee
ติดต่อโฆษณา [email protected] โทร 0802345023

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

วิธีแปลงไฟล์เก่าผ่านโปรแกรม RD Prep เพื่อยื่นภาษี | NEW e-Filing ยื่นภาษีออนไลน์แบบใหม่ EP.04


ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป กรมสรรพากร ได้เริ่มใช้งานระบบ ยื่นภาษี ใหม่ new efiling ซึ่งหลายคนอาจจะติดปัญหาการยื่นภาษีผ่านระบบใหม่ ว่ามีอะไรหลายอย่างที่ต้องรู้
พรี่หนอมทำตัวอย่างวิธีเแปลงไฟล์ผ่านระบบ RDPrep ของกรมสรรพากร โดยแปลงไฟล์จากโปรแกรมใบแนบเดิม TxT เป็น Rdx เพื่อใช้ประกอบการยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตในระบบใหม่
โดยโปรแกรม RD Prep คือ โปรแกรมสำหรับใช้บันทึก/โอนย้ายใบแนบแบบภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย หรือแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่ใช้แทนโปรแกรมใบแนบแบบเก่าของกรมสรรพากรครับ

วิธีแปลงไฟล์เก่าผ่านโปรแกรม RD Prep เพื่อยื่นภาษี | NEW e-Filing ยื่นภาษีออนไลน์แบบใหม่ EP.04

ร้านค้าโครงการคนละครึ่ง – เราชนะ จ่ายภาษีอย่างไร : รู้เท่ารู้ทัน ( 7 ก.ค. 64)


See also  ตัวอย่าง หนังสือรับรองการจ้าง ใช้สำหรับแนบไฟล์คำขอใบอนุญาตทำงาน ตท.2 | ใบเสร็จรับเงิน ฟอร์ม

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง, เราชนะ และ ม.33 บางคนถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง หลายคนสงสัยว่าต้องจ่ายหรือไม่ จ่ายอย่างไร แล้วโครงการคนละครึ่งรอบใหม่ ที่เริ่มใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ผู้ค้าจะต้องเริ่มคำนวณรายได้อย่างไร มาพูดคุยกับ ผศ.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษี
ติดตามชมช่วงรู้เท่ารู้ทัน ในรายการ \”วันใหม่วาไรตี้\” วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ทางไทยพีบีเอส รับชมย้อนหลังได้ทาง http://www.thaipbs.or.th/Rutan
ภาษี กฎหมายภาษี คนละครึ่ง

กด Subscribe ติดตามรายการดี ๆ ของช่อง ได้ที่ : http://thaip.bs/YSBht5j
และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่
Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBS
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
LINE : http://www.thaipbs.or.th/AddLINE
YouTube : http://www.youtube.com/ThaiPBS

ร้านค้าโครงการคนละครึ่ง - เราชนะ จ่ายภาษีอย่างไร : รู้เท่ารู้ทัน ( 7 ก.ค. 64)

สรรพากร เปิดตัวระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์


ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “นวัตกรรมระบบภาษีหักณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ eWithholding Tax เป็นหนึ่งใน ระบบภาษีที่กรมสรรพากรได้พัฒนาขึ้น เพื่อเปลี่ยนแปลงการทำงานสู่ดิจิทัล โดยให้ผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลางเพื่อให้การจัดการภาษีเป็นเรื่องง่าย จากเดิมที่ผู้จ่ายเงินต้องยื่นแบบแสดงรายการและนำส่ง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้กรมสรรพากร และจัดทำเอกสารหลักฐานหนังสือรับรองให้ผู้รับเงินเอง เปลี่ยนมาเป็น การให้สถาบันการเงิน หรือธนาคารเป็นตัวกลางดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายแทน ช่วยลด ขั้นตอน ลดต้นทุน ลดภาษี มีมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล สามารถจำกัด สิทธิการเข้าถึงและเปิดเผยข้อมูลได้
โดยได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563ระบบ eWithholding Tax ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง 4 ฝ่าย คือผู้จ่ายเงิน ธนาคารผู้ให้บริการระบบ ผู้รับเงินซึ่งเป็นผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และกรมสรรพากร โดยผู้จ่ายเงินจะจ่ายเงินผ่านธนาคารพร้อมแจ้งข้อมูลท่ีกำหนด เมื่อธนาคารได้รับเงินแล้ว จะออกหลักฐานเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้จ่ายเงินและผู้รับเงิน พร้อมท้ังจ่ายเงิน หลังหักภาษีให้แก่ผู้รับเงิน และนำส่งข้อมูลและภาษีท่ีหักไว้ไปยังกรมสรรพากรภายในเวลา ไม่เกิน 4 วันทำการ ถัดจากวันที่ธนาคารได้รับเงิน จากนั้นกรมสรรพากรจะออก ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้จ่ายเงิน กรณีนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายขาดไป ผู้จ่ายเงิน สามารถนำส่งภาษีเพิ่มเติมผ่านระบบนี้ได้เช่นเดียวกัน
ท้ังนี้สามารถตรวจสอบหลักฐาน หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ได้ตลอดเวลาที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.thระบบการชำระภาษี eWithholding Tax จะช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนการดำเนินงาน ลดภาระในการจัดทำและยื่นแบบรายการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายไปยังกรมสรรพากร รวมถึงการจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง ลดต้นทุนในการจัดทำหนังสือรับรอง การหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งยังได้รับสิทธิ์ลดภาษีหัก ณ ที่จ่าย จาก 3% เหลือ 2% ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 และสามารถตรวจสอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านบริการธนาคารสมาชิก 9 ธนาคาร และ 2 ธนาคารต่างประเทศที่มีสาขาในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนใช้งานระบบ eWithholding Tax กับสถาบัน การเงินที่เข้าร่วมโครงการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่ว ประเทศ หรือที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161

สรรพากร เปิดตัวระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 /ยื่นแบบออนไลน์ระบบใหม่ ไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรม


ขั้นตอนการยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต New EFiling ระบบใหม่ของกรมสรรพากร โดยไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรม
ขั้นตอนนี้จะครอบคลุมตั้งแต่การบันทึก พิมพ์แบบ ยื่นแบบ และชำระภาษี
สามารถพูดคุย แนะนำ ติดตาม และแสดงความคิดเห็น ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
Facebook : https://www.facebook.com/kalataxes

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 /ยื่นแบบออนไลน์ระบบใหม่ ไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรม

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *