Home » [Update] พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์ | ความ หมาย www – NATAVIGUIDES

[Update] พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์ | ความ หมาย www – NATAVIGUIDES

ความ หมาย www: คุณกำลังดูกระทู้

\n’;
}

function getElementsByClassName(oElm, strTagName, strClassName){
var arrElements = (strTagName == “*” && document.all)? document.all : oElm.getElementsByTagName(strTagName);
var arrReturnElements = new Array();
strClassName = strClassName.replace(/\-/g, “\\-“);
var oRegExp = new RegExp(“(^|\\s)” + strClassName + “(\\s|$)”);
var oElement;
for(var i=0; i’);
$(“#search”).show();
$(“#search”).val(search_value);

setRandomSearchBoxName();
} else {
$(“.for-popthai”).show();
$(“#logo-ads”).addClass(‘popthai-mode’);
$(“#longdo-latest, #contents-showup”).hide();
// $(“#contents-showup”).next().hide();
$(“#contents-showup-popthai”).show();

$(‘input.translate-type:checked’).val(‘popthai’);

$(‘#textboxPlaceholder’).html(”);
$(“#search”).text(search_value);
setRandomSearchBoxName();

if(obj === undefined) {
checkLan(search_value, $(“.translate-language”).val() == “Auto”);
}
}
$(“#search”).focus();
return true;
}

function doSubmit(obj) {
var form_obj = obj ? obj.form : document.getElementById(“dict”);
$(form_obj).attr(“method”, ‘post’);

var search_value = $(“#search”).val();
$(“#search”).attr(‘name’, “search”);
$(“#search”).hide();
$(“.for-popthai”).hide();
$(“.read-bt, .read-bt-accent”).removeClass(‘translate’);

var inpType = $(‘input.translate-type:checked’).val();

if (inpType == ‘translate’) {
$(“#longdo-latest, #contents-showup”).show();
$(“#contents-showup-popthai”).hide();

$(“#logo-ads”).removeClass(‘popthai-mode’);
$(“#search”).show();
$(“.read-bt, .read-bt-accent”).addClass(‘translate’);

if(search_value != “” && !obj) {
window.location = “/search/” + escape(encodeURIComponent(search_value.replace(/\n\r?/g, ‘ ‘)));
return false;
} else {
$(‘#textboxPlaceholder’).html(”);
setRandomSearchBoxName();
}
} else {
$(“.for-popthai”).show();
$(“#logo-ads”).addClass(‘popthai-mode’);
$(“#longdo-latest, #contents-showup”).hide();
$(“#contents-showup-popthai”).show();

var searchinput = $(‘#search’);
value = search_value;
$(‘#textboxPlaceholder’).html(”);
setRandomSearchBoxName();
searchinput = document.getElementById(‘search’);
searchinput.value = value;
searchinput.focus();
searchinput.select();

if(obj === undefined) {
checkLan(search_value, $(“.translate-language”).val() == “Auto”);
}
}
$(“#search”).focus();
return true;
}

function checkLan(search_value, isChange) {
var langSelect = $(“.translate-language”);
if(isChange) {
if(/[぀-ヿ]/g.test(search_value)) {
langSelect.val(‘JP’);
} else if(/[\u3400-\u9FBF]/g.test(search_value)) {
langSelect.val(‘ZH’);
}

$(“.is-auto-language”).val(‘true’);
} else {
$(“.is-auto-language”).val(‘false’);
}

$(“.search-bt”).prop(‘disabled’, true);
}

function isUrl(url) {
var pattern = /^(https?:\/\/)?((([a-z\d]([a-z\d-]*[a-z\d])*)\.)+[a-z]{2,}|((\d{1,3}\.){3}\d{1,3}))(\:\d+)?(\/[-a-z\d%_.~+]*)*(\?[;&a-z\d%_.~+=-]*)?(\#[-a-z\d_]*)?$/i
if(!pattern.test(url)) {
return false;
} else {
return true;
}
};

// –>


Longdo.com
พจนานุกรม
แผนที่
จราจร
บัตรสมาชิก
พร้อมไป
หน้าหลัก
บล็อก
ข่าว
ติดต่อเรา
รายการคำศัพท์
 ภาษาไทย

|

English

 • แปลศัพท์
 • PopThai

บล็อก


ป้อนคำใหม่


ดาวน์โหลด


API


สถิติ


ตัวช่วย


เกี่ยวกับลองดู

 

บริการเปิดพจนานุกรมอัตโนมัติ ติดโพย (PopThai)

บริการ ติดโพย (PopThai)
เป็นบริการเปิดพจนานุกรมอัตโนมัติ โดยผู้ใช้สามารถป้อนข้อความ ทีละประโยค หรือ เป็นหน้าเลยก็ได้ ไม่จำเป็นต้องทีละคำสองคำ
ระบบจะทำการแนบความหมายของคำหรือวลีภาษาต่างประเทศ
(ปัจจุบันสนับสนุน ภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่นและเยอรมัน)
ติดกับเนื้อหานั้นๆ และจะแสดงผลความหมายเมื่อเอาเมาส์ไปวางเหนือคำหนึ่งๆ
ช่วยให้สามารถเข้าใจเนื้อหาของเวบภาษาต่างประเทศได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ความหมายของคำจะปรากฏขึ้นมาเมื่อท่านเอาเมาส์ไปวางบนคำหรือวลีที่มีอยู่ในพจนานุกรม
โดยไม่จำเป็นต้องกดปุ่มใดๆ

ดังตัวอย่างในรูปข้างล่างนี้

คุณสมบัติ / Features

 • แสดงความหมายของคำโดยอัตโนมัติ เพียงวางเมาส์ไว้บนคำที่ต้องการทราบความหมาย
 • สนับสนุนเวบหลากภาษา (ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น และเยอรมัน)
 • ค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมๆกัน ในฐานข้อมูลของ Longdo ได้แก่
  Lexitron2, Hope, Nontri, Longdo อังกฤษ-ไทย, Longdo เยอรมัน-ไทย เป็นต้น
 • แสดงได้ทั้งความหมายของคำเดี่ยว และคำผสม ได้อย่างถูกต้อง
  เช่น Secretary of State=รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ (ในภาพตัวอย่าง),
  High school=โรงเรียนมัธยมปลาย

 • แสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรมได้ เช่น
  เมื่อวางเมาส์ไว้บนคำว่า executed/abusing ซึ่งไม่มีในพจนานุกรม
  เครื่องจะแสดงความหมายของคำว่า execute/abuse ให้โดยอัตโนมัติ
 • เรียกใช้งานได้ง่ายเพียงกดปุ่ม PopThai บน

  Longdo Toolbar

  เพื่อแนบความหมายหน้าจอที่เปิดชมอยู่ในขณะนั้น
 • แก้ไข Link ในหน้าที่แสดง เพื่อให้สามารถเปิดชม Link เหล่านั้นผ่านบริการ PopThai
  ได้ทันทีเช่นเดียวกัน
 • สนับสนุนบราวเซอร์ชั้นนำทั่วไป เช่น Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Konqueror, etc.
 • แสดง Link ให้ผู้ใช้ช่วยป้อนความหมายสำหรับคำที่ยังไม่มีอยู่ในพจนานุกรม
 • ใหม่: บริการ Vocabulary แสดงสรุปรายการคำศัพท์พร้อมความหมาย สำหรับพิมพ์ออกมาอ่านได้สะดวก
  วิธีใช้งาน ให้เลือกตรงตัวเลือกบริการด้านบน ให้เป็น Vocabulary แทน PopThai. (PopThai ในโหมดปกติ จะเหมาะกับการใช้งาน on-line
  หน้าจอคอมพิวเตอร็ ส่วนบริการ Vocabulary เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการพิมพ์รายการคำศัพท์และความหมายออกมาบนกระดาษไว้อ่าน off-line)
 • ใหม่: บริการ Pronunciation Guide แสดงคำอ่านของคำใน เว็บ หรือ text ที่ป้อนให้ ข้างบนคำนั้นๆ, นอกเหนือไป
  จากการแสดง pop-up ความหมาย. วิธีใช้งาน ให้เลือกตรงตัวเลือกบริการด้านบน ให้เป็น Pronunciation.
  ขณะนี้ใช้ได้กับภาษาอังกฤษ (แสดงคำอ่านภาษาอังกฤษ) และภาษาญี่ปุ่น (แสดง hiragana เหนือคันจิ). บริการนี้
  ใช้ extension ของ browser ที่ชื่อ Ruby ปัจจุบันมีแค่ IE browser ที่สนับสนุน ถ้าเป็น browser อื่นๆ จะเห็นคำอ่านปรากฎในวงเล็บแทน
See also  [Update] Spider-Man: Far from Home สไปเดอร์-แมน: ฟาร์ ฟอร์ม โฮม | แอรี่ พอร์เตอร์ เต็มเรื่องภาค2 - NATAVIGUIDES

วิธีใช้

ท่านสามารถป้อนเนื้อหาหรือ URL ของเว็บไซต์ที่ต้องการให้แนบความหมายนี้ ในช่องใส่ข้อความค้นหาปกติ

หลังจากนั้นเลือกบริการที่ต้องการ (เช่น ถ้าป้อนข้อความ ให้เลือก PopThai (text) ถ้าป้อน URL ให้เลือก PopThai (URL)) ถ้าท่านไม่เลือกบริการ
ระบบจะเดาบริการที่ท่านต้องการ จากข้อความที่ท่านใส่เข้ามา (ว่าเป็นข้อความหรือเป็น URL) โดยอัตโนมัติ,
จากนั้นกด Submit เป็นอันเสร็จ

ในกรณีที่ท่านใส่ URL ระบบจะไปทำการดาวน์โหลดเนื้อหาของหน้านั้นๆ มาและแนบความหมาย พร้อมแก้ไขลิงค์ต่างๆ ให้เป็นผ่านบริการ PopThai เ
พื่อที่ว่าเมื่อท่านกดที่ลิงค์ใดๆ ต่อไปจากเพจนั้นๆ ก็จะมีการแนบความหมายมาให้ด้วยในทันที

เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้ท่านสามารถใช้ PopThai ผ่าน Longdo Toolbar โดยเมื่อท่านเปิดดูเว็บไซต์ใดๆ อยู่ตามปกติ และต้องการใช้บริการ PopThai สำหรับ
หน้านั้นๆ สามารถทำได้ทันที โดยคลิกที่ปุ่ม PopThai บน Toolbar รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดอ่านที่ Longdo Toolbar

คำเตือน ในกรณีของ URL นี้ ถึงแม้ทางผู้ดูแลระบบลองดูจะได้ทำการทดสอบกับหลายเว็บไซต์
แล้วก็ตาม ยังมีบางเว็บไซต์ที่ข้อมูลเวลาที่ระบบไปโหลดมาจะแตกต่างจากที่ท่านเปิดดูโดยใช้ browser โดยตรง โปรดระวังด้วย และไม่ควรใช้กับหน้าเว็บไซต์ที่
ต้องการความถูกต้องสูง)

Problems & TODO

 • inflected word support (German)
 • support HTTP POST
 • other foreign language support (Japanese, French)

Go to Top

Advertisement

Advertisement


 

[Update] ความหมายเลข ตัวเลข เบอร์มงคล เลขมงคลเปลี่ยนชีวิต | ความ หมาย www – NATAVIGUIDES

SimHengHeng คือเว็บไซต์ที่รวบรวมความหมายของตัวเลข “เลขศาสตร์” (Numerology) จากอาจารย์ชื่อดังหลายๆท่าน ขอให้ท่านได้ศึกษาดังต่อไปนี้

ความหมายของตัวเลข เลขศาสตร์ ที่ได้วิเคราะห์จากการศึกษาจากอาจารย์ด้านตัวเลขหลายท่านมา 4 ปีกว่า และจากประสบการณ์ที่ได้ทดลองใช้ตัวเลขมาพอสมควร เรื่องตัวเลข หรือ เลขศาสตร์ นั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ลึกลับซับซ้อนในเรื่องความแม่นยำในการทำนายทายทักบุคคลคนๆนั้น ว่ามีวิถีชีวิตอย่างไร นิสัยใจคอเป็นอย่างไร การงานที่ต้องรับผิดชอบ ชีวิตครอบครัว ความรัก และสุขภาพ เป็นต้น

ทั้งนี้เบอร์โทรศัพท์จะมีความแม่นยำก็ต่อเมื่อเป็นเบอร์ที่ได้ใช้มาในระยะเวลานานพอสมควร โดยจะต้องได้ใช้เบอร์นั้นๆเป็นหลักและใช้เบอร์นั้นบ่อยที่สุด

ที่นี่การเปลี่ยนเบอร์ เพื่อจะบ่งบอกว่าเราต้องการจะเปลี่ยนชะตากรรมชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น ต้องการจะพัฒนาชีวิตให้สูงขึ้นนั้น เบอร์หรือตัวเลขจึงเป็นเสมือนการตั้งเป้าหมายหรือการตั้งทิศทางให้ตัวเราเองในอนาคต เคยได้ยินไหมคะ คำว่า You are What you think ความหมายคือ คุณคิดเช่นไร คุณจะเป็นเช่นนั้น สมองของคนเราจะบันทึกและดำเนินรอยตามความคิด ถ้าคิดดี คิดสร้างสรรค์ พัฒนา เราจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ถ้าเราคิดลบ ชีวิตเราก็จะเริ่มแย่ลงๆไปเรื่อยๆ เบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็นเช่นนั้นค่ะ นั่นคือ You are What Number you use.
คุณจะเป็นดั่งเช่นเบอร์ที่คุณใช้ นั่นแหละค่ะ เบอร์โทรศัพท์ของคุณมีความหมายเช่นไร ชีวิตของคุณก็จะเริ่มเป็นไปตามความหมายของเบอร์โทรศัพท์นั้นๆ (ขึ้นอยู่กับบุญทำกรรมแต่งมาด้วยนะคะ บางคนทำบุญมามาก ใช้เบอร์ที่คนอื่นมาแย่ๆ แต่ทำไมเค้ายังอยู่ได้ รอดมาได้ นั่นเพราะเค้าเสริมบุญ กตัญญูอยู่ตลอดเวลา ทำให้ชีวิตเค้าอาจจะรวยมาก แต่หาความสุขไม่ได้เท่านั้นเอง คือดีอย่าง เสียอย่าง เป็นต้น ไม่ได้แย่ไปทุกทาง)

อย่างไรก็ตามโปรดใช้วิจารณญาณ วิเคราะห์ตามเหตุและผลของท่านก่อนตัดสินใจเลือกใช้ตัวเลข ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของท่าน ความต้องการในชีวิตของท่าน ตัวเลขที่ควรจะเหมาะสมกับการงานของท่าน รวมถึงบุคลิกที่ท่านต้องการจะปรับให้ดีขึ้น เป็นต้น. . .

เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 0
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 1
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 2
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 3
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 4
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 5
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 6
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 7
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 8
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 9
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 10/01
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 11
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 12/21
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 13/31
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 14/41
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 15/51
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 16/61
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 17/71
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 18/81
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 19/91
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 20/02
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 22
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 23/32
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 24/42
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 25/52
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 26/62
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 27/72
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 28/82
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 29/92
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 30/03
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 33
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 34/43
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 35/53
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 36/63
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 37/73
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 38/83
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 39/93
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 40/04
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 44
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 45/54
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 46/64
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 47/74
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 48/84
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 49/94
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 50/05
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 55
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 56/65
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 57/75
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 58/85
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 59/95
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 60/06
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 66
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 67/76
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 68/86
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 69/96
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 70/07
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 77
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 78/87
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 79/97
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 80/08
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 88
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 89/98
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 90/09
เบอร์มงคล เลขมงคล ความหมายของตัวเลข 99

See also  4,000-5,000บาท ง่ายนิดเดียว| ด้วยงานอดิเรก| ที่สร้างรายได้| ชีวิตต่างแดน. EP2 | งาน อดิเรก สร้าง ราย ได้ | Nataviguides

ลิ้งเพิ่มเติมนะคะ
เลขมงคล เบอร์มงคลสำหรับคนที่ต้องการสละโสด
คือเจอรักไม่ดีสักที เจอแต่คนละหยอกไก่ หรือมีความรัก็ไม่ได้ดั่งใจสักที ต้องอ่านค่ะ

เลขมงคล เบอร์มงคลสำหรับคนที่ต้องการให้รักยืนยาว
ชีวิตคู่อะเนอะ ลิ้นกับฟันกันบ้าง แต่ให้ไปในเชิงเย้าแหย่แบบน่ารักก็จะดี รักษาความรักให้ยืนยาว

สรุปรวมความหมายฐานเลขเบอร์มงคล เลขมงคล
รวบรวมสรุปความหมายตัวเลขที่เหมาะกับอาชีพ และนิสัยต่างๆจากตัวเลข


JasmineAP – ความหมาย | MEANING [Official Lyric Video]


กดติดตาม Youtube Channel ได้ที่ : https://www.youtube.com/user/crossoverbkk?sub_confirmation=1
Download เนื้อเพลงและคอร์ดเพลงนี้ได้ที่ http://crossovermusic.me/2565
เพลงสำหรับค่าย YOUTH CHALLENGE 2017 Your Will Be Done
พระเยซูผู้เป็นต้นแบบของเรานั้นเลือกชีวิตตามพระทัยพระบิดา
… แล้วเราจะเลือกใช้ชีวิตอย่างไร ? …
ความหมาย | MEANING
ศิลปิน : จัสมิน พัชราวลี ดำรงค์ธรรมประเสริฐ
เปียโน : รัตนะ วงศ์สรรเสริญ
เมื่อเดินมาถึงเส้นทาง ที่แยกจากกัน
ต้องคิดและตัดสินใจ จะไปทางไหน
เส้นทางที่ใครว่าดี ใช่ทางที่ควรหรือไม่
จะเลือกทางไหน อยู่ที่ใจของเรา
พระเยซูเป็นต้นแบบ แห่งการรับใช้
ทรงเดินไปตามแผนการณ์ พระเจ้าให้ไว้
ทรงยอมสละพระชนม์ ทุกข์ทนเพื่อคนมากมาย
และฉันคนหนึ่ง ที่พระองค์ไถ่ไว้
อยากให้ชีวิตจากนี้ ได้มีความหมาย
ในสายพระเนตรพระองค์
ใช้ทุกเวลา ใช้ทุกนาที
ติดตามพระองค์เรื่อยไป
อยากให้ชีวิตที่เหลือได้มีความหมาย
แบ่งปันความรักพระเจ้าไป
ให้ทุกเวลาที่ยังหายใจ
ได้ใช้ไปตามพระทัย พระองค์เท่านั้น
ไม่ใช่ของฉัน ไม่ใช่ของใคร
ชีวิตที่โดนไถ่ไว้ เป็นของพระองค์

เนื้อร้อง/ทำนอง /เรียบเรียง : เรืองกิจ ยงปิยะกุล
YOUTH CHALLENGE 2017
Your Will Be Done – ตามพระทัย
วันที่ 6 – 9 เมษายน 2017
@ วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก
ติดตามความคืบหน้าได้จาก
Line: @ldm0886q
FB: fb.com/thaiyccamp
ศูนย์ประสานงาน
Tel: 0269218257
Fax: 022754467
Email: thailandyfc@gmail.com

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

JasmineAP - ความหมาย | MEANING [Official Lyric Video]

ความหมาย – Bodyslam [ cover by เต้น นรารักษ์ ] #เต้นนรารักษ์ #ความหมาย #bodyslam


เคยมั้ยคะที่รู้สึกโดดเดี่ยว เหนื่อย และถามตัวเองเสมอๆว่า ทุกวันนี้ทำทุกอย่างเพื่ออะไร ชีวิตที่ผ่านมาเราผ่านมาได้ยังไง บางครั้งทุกอย่างมันก็ยากไปหมด หมดแรง แต่แค่เราได้เห็นรอยยิ้มของใครบางคน ก็ทำให้หายเหนื่อย คนที่สำคัญ คนที่คอยให้กำลังใจเรามาโดยตลอด คนที่รักเราโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
แค่ยังรู้ว่าเค้ายังสบายดี เค้ายังคงอยู่ข้างๆ ได้หัวเราะด้วยกัน ทานข้าวด้วยกันพร้อมหน้า นั่นคือความสุขที่บอกไม่ถูก และทุกๆอย่างที่มีให้กันนี้คือ คำตอบของคำถามนั้น ซึ่งทั้งหมดนั้นคือสิ่งที่มี \”ความหมาย\”

ถ้าคุณเจอความหมายนั้น แล้วคุณจะมีกำลังอย่างมากมาย
สำหรับเต้นแล้ว คนข้างๆที่ให้คอยกำลังใจ คือความหมายของเต้น ทั้งครอบครัว เพื่อนร่วมงาน แฟนๆ และพระเจ้า
ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ
และขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังนะคะ ถ้าชอบฝากกด Like กด share กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

See also  กักตัวอยู่บ้าน ทำอะไรดี ? | FAH SARIKA ● | ทำอะไรดี | Nataviguides

Original
https://www.youtube.com/watch?v=DzUa7Wl5vx8

ไม่ให้นำเพลง cover นี้ไปใช้ในสื่อใดๆ
Facebook fanpage
https://www.facebook.com/tennararak0116/
Instragram
https://www.instagram.com/tennararak/…
Vocal : เต้น นรารักษ์
Produced by Hornchill
All Instruments : Hornchill
Arranged : Hornchill
Mixed and Mastered : Hornchill
https://www.instagram.com/hornchill/?…

ความหมาย - Bodyslam [ cover by เต้น นรารักษ์ ] #เต้นนรารักษ์ #ความหมาย #bodyslam

หมดความหมาย – POTATO | Songtopia Livehouse


Songtopia Livehouse EP.33 ‘POTATO ADD FRIEND’
เพลง : หมดความหมาย
ศิลปิน : POTATO
หมดความหมาย POTATO SongtopiaLivehouse​​​​​​
ติดตาม Songtopia Livehouse ได้ทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน
ทาง Facebook และ YouTube : SONGTOPIA

หมดความหมาย - POTATO | Songtopia Livehouse

ก่อนเช้า – บี้ สุกฤษฎิ์【OFFICIAL LYRIC VIDEO】


นอกจากจะกลับมาพร้อมละครสุดฟิน “พรหมไม่ได้ลิขิต”
บี้ สุกฤษฎิ์ ยังกลับมาพร้อมกับ SINGLE ใหม่ “ก่อนเช้า”
เพลง POP ที่คุ้นเคย และมีกลิ่นของ R\u0026B, SOUL เข้ามาผสม
มี GROOVE และ BEAT เบาๆ ที่ผสานกันอย่างกลมกลืนไปกับทุกคำร้อง
ซึ่งเพลงนี้ หากฟังแล้วจะพูดว่า \”เหมือนบี้ร้องชิลล์ แต่ฟีลขนลุก\”
ก็คงจะไม่ผิด …
เพลงเล่าถึงบรรยากาศในค่ำคืนหนึ่ง
ที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย และในท่ามกลางผู้คนขวักไขว่
มีเพียงแค่ 2 คนเท่านั้น ที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น \”ก่อนเช้า\”
ติดตามชม Official MV ก่อนเช้า 19 พ.ย. 61 ได้ที่ www.youtube.com/gmmgrammyofficial
Digital Download
123 0003
iTunes : https://goo.gl/r9XK4k
Joox: https://goo.gl/GX62aS
Spotify : https://goo.gl/bacmws
ติดตามผลงานและความเคลื่อนไหวของ บี้ สุกฤษฎิ์ ได้ที่ :
Line Official : @BieSukrit
Instagram : https://instagram.com/biesukrit_w
Instagram : https://instagram.com/biesukritofficial
Facebook : https://www.facebook.com/biesukritofficial
Youtube : www.youtube.com/biesukritofficial
Facebook : https://www.facebook.com/exactmusic
Twitter : www.twitter.com/exactmusic

ก่อนเช้า
ศิลปิน : บี้ สุกฤษฎิ์
เนื้อร้อง : อุทัย บุนทรีรัตน์ ทำนอง : อุทัย บุนทรีรัตน์ เรียบเรียง : พิชิต บัณฑิตเลิศรักษ์
สายตาของเธอหรือเปล่า หรือรอยยิ้มที่ทำให้หวั่นไหว
แสงจันทร์และดาวพร่างพราย บรรยากาศก็คล้ายจะแกล้งกัน

มันเริ่มจากความคิดถึง ดึงเรามาเจอในคืนนี้ Baby
ทุกความใกล้ชิดที่มี มันเหมือนหัวใจคอยเรียกร้อง
อย่าฝืนเลยความรู้สึก ลึกๆ แววตานั้นฟ้อง
ว่าเธอคิดเหมือนกับฉันอยู่ใช่มั้ย

ปล่อยใจไปในคืนที่มีแค่เรา กอดเบาๆ ให้เธออุ่นถึงข้างใน
จะดึงนาทีนี้ให้นานให้นานเรื่อยไป และปล่อยไปตามที่เสียงใจต้องการ
ลอยล่องไปกับเพลงช้าๆ เขยิบเข้ามาเพื่อจูนให้ใจเเรานั้นเต้นไปพร้อมๆ กัน

อยากจดจำทุกไออุ่นในทุกสัมผัส ก่อนเช้า
ทิ้งตัวและใจชั่วคราว ในอ้อมแขนของฉันที่ตรงนี้
ขอเพียงวางใจที่มี แล้วที่เหลือให้รักนั้นพาไป

(ซ้ำ) ,

ก่อนเช้า - บี้ สุกฤษฎิ์【OFFICIAL LYRIC VIDEO】

ปล่อย – NUM KALA「Official MV」


MV ปล่อย
NUM KALA
ALBUM \”TIME TO SMILE\”
genie records
ติดตาม หนุ่ม KALA ได้ที่…
https://www.facebook.com/NumKALA6/ | IG @NUMKALA
เพลง : ปล่อย
เนื้อร้อง : จเร วรพจน์พิศุทธิ์
ทำนอง : เทียนชัย เกียรติปรุงเวช
เรียบเรียง : ศิลปกร มณีเนตร \u0026 เทียนชัย เกียรติปรุงเวช
ปล่อยความคิด ทิ้งไว้ให้ใจไม่ต้องคิด
ปล่อยชีวิต ไปตามแต่โชคชะตา
ปล่อยความหลัง ฝังใจ ให้มันด้านชา
ปล่อยน้ำตา ให้มันหลั่งริน
ปล่อยแม่น้ำ ให้ไหลร่วงไปจนสุดสาย
ปล่อยใบไม้ทิ้งใบร่วงลงพื้นดิน
ปล่อยให้นกหลงทาง ได้กางปีกบิน
ไปตามเสียงที่ได้ยินในใจ
ปล่อยให้เธอได้เจอทางที่ดี ปล่อยให้เธอได้มีชีวิตใหม่
ปล่อยให้การเฝ้ารอของเธอ ได้เจอจุดหมาย
ปล่อยความรักนำทางให้เธอ
ปล่อยความฝัน ของฉันให้เป็นแค่ความฝัน
ปล่อยดวงจันทร์ ให้ตามตะวันไม่เจอ
ปล่อยความรักให้เป็น แค่คำเพ้อเจ้อ
ปล่อยฉันให้ละเมอ เดียวดาย
ซ้ำ
ปล่อยความรักให้เป็น แค่คำเพ้อเจ้อ ปล่อยฉันให้ละเมอ
NKL Band : ศิลปกร มณีเนตร , อิทธิพล มุกดา , อิสระ สุวรรณณัฐวิภา , กฤษณพงศ์ มีพรหมดี
Additional Musician : เวธกา วสุรัตต์ (ซิดนี่ย์) (Acoustic Guitar)
Chorus : กัลป์ธีรา ทรงประโคน
Sound Engineer : ยศธร แสนสาร
Mix down : กมล กันฤทธิ์
Mastering : ศราวุธ พรพิทักษ์สุข at Westside mastering Studio
Recorded \u0026 Mixed at Polarbearstudios
Produced by : เทียนชัย เกียรติปรุงเวช
ปล่อย available on
♪ JOOX : https://bit.ly/2NAHnST
♪ iTunes : https://apple.co/30qHMg0
♪ Spotify : https://spoti.fi/2trNJNt
♪ LINE TV : https://tv.line.me/v/11906120
NUMKALA
genierecords

ปล่อย - NUM KALA「Official MV」

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ความ หมาย www

Leave a Reply

Your email address will not be published.