Skip to content
Home » [Update] ฝึกภาษาอังกฤษอ่านบทความนี้ อาหารไทย Best Thai Food | อ่านบทความภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

[Update] ฝึกภาษาอังกฤษอ่านบทความนี้ อาหารไทย Best Thai Food | อ่านบทความภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

อ่านบทความภาษาอังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

When you step up in Thailand, the most exciting thing besides the lovely scenery is the food. Yes, the food in Thailand is one of the famous things which let many tourists visit the place and enjoy some mouth-watering food.

Table of Contents

Best Thai Food And Culture Which You Must Try!

Here Are Some Best Thai Food And Culture Which You Must Try!

If you are new to Thailand and Thai cuisine then you must prepare your best menu before you look into the massive menu and get confused with which food to try.

In this blog, you will find some of the best food to try. You can start with the most important thing that you need to know meanwhile you order a meal in Thailand. Some of the meals are spicy that may tickle on your tongue spicy and when you will try eating lava spicy then you will experience the heaven in the food for sure. You should ask for a milder version if you cannot hop whole food.

Don’t let the spiciness frighten you off, as you will mostly witness spiciness in the Thai food. Slowly, in the long run, you will get used to the spicy flavor. This might take you a few days filled with bathroom series, but steadily you will enjoy the taste and mostly will fell in love with Thai cuisine for sure.

The History of Thai Food

Thai cuisine is the most likable and preferred cuisine of Thailand. Thai chefs strive towards three main important features in their food i.e. balance, variety, and detail. Yes, with this three important feature they prepare their food and make sure the food should look as good as it tastes.

The chefs there also add few traits that complement the Thai food such as colors, texture, appearance, smell. This makes the food more unique and spicy flavor of Thai food remains one of the top priority. Also, they do not forget to have ingredients with strong medical properties that are also added to the food.

See also  [THAISUB] Style X Perfect - Taylor Swift, Harry Styles (Mashup) (แปลไทย) | do your best แปล

Check out the most mouthwatering dishes in Thailand which you can also order through Big C and enjoy food at some of the best and affordable prices.

Tom Yum Goong ต้มยำกุ้ง

This is one of the most delicious and top Thai food. It contains shrimp as the main ingredient that makes it more likable among people. So, if you are not into seafood, then skip ahead to the next dish!

This recipe is the perfect mixture of right ingredients. When you take a bite of this sour, spicy, and perfectly creamy bowl of Tom Yum Goong, this will be one of the best tastes of Thailand.

For all the seafood lovers, you will have a great start to your Thai food experience with this delicious food. This is a clear soup with lemongrass and is often seen as a hot and sour soup. So if you are not into spicy, don’t forget to ask for a “mild” version when you go to a restaurant.

Noodle Soup ก๋วยเตี๋ยว

broken-spaghetti-and-pancetta-soup

The food name says it all, ‘noodle soups’. There are many varieties of this soup available so you can choose any of them that suits your taste bud preferences. Some of the main choices o food include chicken, pork, seafood or veggie.

So, if you are a vegetarian you can opt for a veggie soup and if you love non-vegetarian you can ask for your preferences. Try this fantastic noodle soup recipe from the Thai kitchen and you will feel like wanting more.

This so-soothing Thai version of a classic food that features rice noodles instead of wheat, with fragrant lemongrass and other fresh herbs adding lovely aromatic notes. You can choose this as a wonderful dinner soup and make your dinner night a perfect eatery.

Gai Med Ma Moung (Chicken Cashew Nuts) ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์

This is a perfect Thai dish stir-fry chicken with cashew nuts. This is again very spicy dish, so when you are having this don’t forget to ask for a milder version. This could be an option if you prefer to have this and do not enjoy spiciness in food.

The dish is the best you can enjoy with some veggies in it, the cashew nuts and the chicken would be a perfect choice. You can try this dish with the steamed white rice on the side.

This is definitely the most popular dishes, and everyone visiting Thailand must try this dish to have a rememberable experience which they shouldn’t forget.

See also  ASMR ท่องศัพท์จนหลับไป 100 คำ อังกฤษ-ไทย แบบคล้องจอง (Rainforest v.) | คำนี้ดี SLEEPY EP.1B | คำศัพท์ a

Som Tam ส้มตำ

This dish combines all the five tastes; sour, hot, salty, savory and sweet and mixes it well together. This dish can be translated into English to ‘green salads’. Thus, if you love green salad, you may sometimes not know this by its name. Thus, if you see a name written as ‘Som Tam’ then you will understand that it means green salad.

Everywhere in Thailand, this dish is one of the staples of street food for cooking and dining. It is easy to prepare, fresh, and it tastes wonderful. There are again many different variations of this meal so you can choose your favorite according to your taste.

Some Tips before you are in Thailand and enjoy Thai food:

  • In Thailand, food takes the center stage of every social occasion.
  • Eating alone is considered bad luck in Thailand, so have a good company with you.
  • Today people in Thailand mostly use forks and spoons to eat food.
  • Thai food presentation is considered among the most beautiful in the world.

***

This article is written by CollectOffers Thailand.

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษได้ที่เว็บ https://en.mthai.com/

บทความแนะนำ

[NEW] แนะนำตัว ภาษาอังกฤษ ประโยคแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล | อ่านบทความภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

รวมประโยคภาษาอังกฤษสำเร็จรูป สำหรับการแนะนำตัวภาษาอังกฤษเบื้องต้น สำหรับคนที่เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง จำไปใช้ได้ทันทีเลยครับ แชร์ไว้อ่าน มีประโยชน์แน่นอนครับ

บทเรียนภาษาอังกฤษ ที่ควรอ่านก่อน

การแนะนำตัวเองภาษาอังกฤษ – Introducing

Let me introduce myself.
= ขอแนะนำตัวเอง

May I introduce myself?
= ขอแนะนำตัวเองนะครับ/คะ

I’m (My name’s)…
= ฉันชื่อ…

I’m Thai.
= ฉันเป็นคนไทย

I’m from Thailand.
= ฉันมาจากประเทศไทย

I’m a student at…
= ฉันเป็นนักเรียนที่…

I study at…
= ฉันเรียนอยู่ที่…

I’m teaching at…
= ฉันสอนอยู่ที่…

I’m a teacher of … at …
= ฉันเป็นครูวิชา … ที่ …

I work at…
= ฉันทำงานที่…

I live in Bangkok.
= ฉันอยู่กรุงเทพฯ

I’m in the first year.
= ฉันอยู่ปี 1

I’m a second year student.
= ฉันเป็นนักเรียนปี 2

I study…
= ฉันเรียน…

My field of study is…
= สาขาวิชาที่ฉันเรียนคือ…

My college is in Bangkok.
= วิทยาลัยฉันอยู่ที่กรุงเทพฯ

คำศัพท์น่ารู้ สำหรับแนะนำตัวภาษาอังกฤษ

Vocational Certificate
= ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

Diploma / High vocational Certificate
= ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

Bachelor’s degree
= ปริญญาตรี

Master’s degree
= ปริญญาโท

Doctor’s degree (Doctor of philosophy degree)
= ปริญญาเอก

การแนะนำผู้อื่นเป็นภาษาอังกฤษ

This is Helen.
= นี่คือเฮเลน

I’d like you to know Helen.
= ฉันอยากให้คุณรู้จักเฮเลน

I’d like to introduce you to Kate.
= ฉันอยากแนะนำคุณให้รู้จักเคท

I want to introduce my friend Chris.
= ฉันอยากจะแนะนำคริสเพื่อนฉัน

I want you to meet my friend Joey.
= ฉันอยากให้คุณพบโจอี้เพื่อนฉัน

Here’s Chris and that’s Lookkate.
= นี่คริส และนั่นลูกเกด

คำแสดงความยินดีที่ได้รู้จัก

(It’s) nice/good to meet/see you.
(I’m) pleased to meet/see you.
(I’m) glad to meet/see you.
It’s a pleasure to meet you.
การตอบ ให้เพิ่มคำว่า too ที่หมายถึง ‘เช่นเดียวกัน’ เช่น
Nice to see you, too. ยินดีที่ได้รู้จักเช่นเดียวกัน

การให้และขอข้อมูลส่วนบุคคล

Giving and Asking for Personal Information

การบอกข้อมูลส่วนตัวภาษาอังกฤษ

How old are you?
= คุณอายุเท่าไร

(I’m) sixteen.
= ฉันอายุ 16 ปี

How tall are you?
= คุณสูงเท่าไร

I’m 165 centimeters tall.
= ฉันสูง 165 ซ.ม.

How much do you weigh?
= คุณหนักเท่าไร

(I weigh) 55 kilograms.
= (ฉันหนัก) 55 กิโลกรัม

การบอกข้อมูลครอบครัวภาษาอังกฤษ

How many people are there in your family?
= ครอบครัวคุณมีกี่คน

How many brothers and sisters do you have?
= คุณมีพี่น้องกี่คน

I have 2 brothers/sisters.
= ฉันมีพี่น้องผู้ชาย/หญิง 2 คน

I don’t have any brothers or sisters.
= ฉันไม่มีพี่น้องเลย

There are 4 people in my family.
= ครอบครัวฉันมี 4 คนด้วยกัน

My grandparents live with us.
= ปู่ ย่า (ตา ยาย) อยู่กับเราด้วย

What does your father do?
= พ่อคุณทำงานอะไร

My father is a teacher.
= พ่อฉันเป็นครู

Does your mother work?
= แม่คุณทำงานหรือเปล่า

She works with government.
= แม่เป็นข้าราชการ

She doesn’t work.
= แม่ไม่ได้ทำงาน

What do you want to be (in the future)?
= คุณอยากเป็นอะไร (ในอนาคต)

I want to be a pilot.
= ฉันอยากเป็นนักบิน

[คลิกอ่าน >> คำศัพท์อาชีพ ภาษาอังกฤษ 108 อาชีพ พร้อมคำอ่าน คำแปล ฟังเสียงเจ้าของภาษา]

I haven’t decided yet.
= ยังไม่ได้ตัดสินใจ

การขอบคุณภาษาอังกฤษ

Thanking (การขอบคุณ)

สำนวนที่ใช้ในการขอบคุณ ได้แก่

Thank you (very much).
= ขอบคุณ (มาก)

Thanks (a lot).
= ขอบใจ (มาก)

Thank you for…
= ขอบคุณสำหรับ เช่น

Thank you for your present.
= ขอบคุณสำหรับของขวัญ

Thank you for everything.
= ขอบคุณสำหรับทุกอย่าง

Thank you for your help.
= ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ

I really appreciate that.
= ฉันรู้สึกประทับใจจริงๆ

คลิกอ่าน >> Thank you กับ Thanks ต่างกันอย่างไร

การตอบรับคำขอบคุณภาษาอังกฤษ

You’re welcome.
= ไม่เป็นไร

Don’t mention it.
= ไม่เป็นไร

Not at all.
= ไม่เป็นไร

It’s nothing.
= ไม่เป็นไร

That’s all right. / That’s O.K.
= ไม่เป็นไร

(It’s) a pleasure.
= ด้วยความยินดี

My pleasure. / With pleasure.
= ด้วยความยินดี

Don’t worry (about it).
= อย่ากังวลไปเลย

No problem.
= ไม่มีปัญหา

การขอโทษภาษาอังกฤษ

Apologizing

การขอโทษ สำนวนที่ใช้ในการขอโทษ ได้แก่

I’m sorry.
= ฉันขอโทษ

I’m sorry. I’m late.
= ขอโทษที่มาช้า

I’m sorry I troubled you.
= ขอโทษที่ทำให้ต้องลำบาก

Excuse me, please.
= ขอโทษครับ/ค่ะ (ขออนุญาต หรือเกริ่นก่อนขัดจังหวะบางอย่าง)

Excuse me for interrupting.
= ขอโทษที่รบกวน

Excuse me for a moment.
= ขอโทษขอเวลาสักครู่

การให้อภัย สำนวนที่ใช้ในการตอบรับคำขอโทษ

That’s all right.
= ไม่เป็นไร (ตอบรับคำขอโทษ)

Don’t worry (about it).
= อย่ากังวลไปเลย

No problem.
= ไม่มีปัญหา

That’s O.K. หรือ I’m O.K.
= ไม่เป็นไร หรือ ผมไม่เป็นไร


อัพทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ยากกลายเป็นง่าย!!


Coming soon คอร์ส online การอ่าน แปลความ
.
ชำแหละละเอียดตั้งแต่โครงสร้างประโยคฝึกอ่าน แปล ตีความ เนื้อหาข่าวภาษาอังกฤษ
อ่านต่อ
Cr. https://www.bangkokpost.com/learning/easy/1905960/cityhalldefendstreecutting
หากไม่ฝึกอ่านเลย สมองจะไม่แข็งแรงเพราะไม่ได้ออกแรง และการพัฒนา reading skill และ English vocabulary ก็จะไปได้ช้า
.
การฝึกอ่านบทความภาษาอังกฤษ ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีในการพัฒนาทักษะการอ่าน (reading) และเพิ่มพูนทักษะการเขียน (writing) ทางอ้อม

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

อัพทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ยากกลายเป็นง่าย!!

ฝึกฟังภาษาอังกฤษรายวัน Home Alone/House work


I created this video with the YouTube Video Editor (http://www.youtube.com/editor)

ฝึกฟังภาษาอังกฤษรายวัน Home Alone/House work

ฝึกฟังภาษาอังกฤษง่ายๆสำเนียงอเมริกัน/การเรียนภาษาอังกฤษที่อเมริกา (easy American English listening)


หรือติดตามครูวสันต์ อายุบเคน ได้ทาง Facebook fan page ได้อีกช่องทางหนึ่ง: https://www.facebook.com/wasan.aryubken/

ฝึกฟังภาษาอังกฤษง่ายๆสำเนียงอเมริกัน/การเรียนภาษาอังกฤษที่อเมริกา  (easy American English listening)

📖 ฝึกอ่านอังกฤษกับเรื่องสั้น They Are Way Too Short! พวกมันสั้นเกินไปมาก พร้อมอธิบายความหมาย


ติดตาม ครูเชอรี่ English Bright\r
https://www.facebook.com/cherry.englishbright\r
http://www.englishbright.net/

📖  ฝึกอ่านอังกฤษกับเรื่องสั้น They Are Way Too Short! พวกมันสั้นเกินไปมาก พร้อมอธิบายความหมาย

หัดอ่านภาษาอังกฤษ 🐻 Teddy Loves His Red Bike


ติดตาม Facebook Fanpage ครูเชอรี่ English Bright
https://www.facebook.com/cherry.englishbright

หัดอ่านภาษาอังกฤษ 🐻 Teddy Loves His Red Bike

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ อ่านบทความภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *