Home » [Update] ประโยค เยี่ยมชมวัด คำศัพท์ ปางพระพุทธรูป ภาษาอังกฤษ | รูปภาพ พร้อม คํา บรรยาย ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[Update] ประโยค เยี่ยมชมวัด คำศัพท์ ปางพระพุทธรูป ภาษาอังกฤษ | รูปภาพ พร้อม คํา บรรยาย ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

รูปภาพ พร้อม คํา บรรยาย ภาษา อังกฤษ: คุณกำลังดูกระทู้

Table of Contents

ประโยค เยี่ยมชมวัด คำศัพท์ ปางพระพุทธรูป ภาษาอังกฤษ

วัด นอกจากเป็นศูนย์รวมจิตใจสำหรับพุทธศาสนิกชนแล้ว ยังเป็นสถานที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ต่างศาสนา ให้ความสนใจเป็นอย่างมากอีกด้วย และเราควรรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศึกษารูปประโยคต่างๆ ไว้เพื่อสื่อสารครับ เรามาเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ วัด และศาสนา จากตัวอย่างบทสนทนาด้านล่างกันครับ

At the Marble Temple
(Wat Benchamabophit)
ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

marble (มาร์’เบิล) หินอ่อน
temple (เทม’เพิล) วัด

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ

This is the Marble Temple.
นี้คือวัดเบญจมบพิตร

What are inside this compound?
อะไรอยู่ในบริเวณนี้?

compound (คอม’เพาน์ดฺ) บริเวณ, บริเวณล้อมรั้ว

There’re a lot of Buddha images.
มีพระพุทธรูปมากมาย

They’re very interesting.
น่าสนใจมาก

interesting (อิน’เทอเรสทิง) น่าสนใจ

Who built this temple?
ใครสร้างวัดนี้?

It was built by …
ถูกสร้างโดย

[เรียนเรื่องการใช้

[เรียนเรื่องการใช้ Passive Voice : ประธานถูกกระทำ เช่น ถูกสร้างโดย..]

The temple is very beautiful and gorgeous indeed.
วัดสวยและงดงามมากจริงๆ

gorgeous (กอร์’เจิส) หรูหรา,โอ่อ่า,วิเศษ
indeed (อินดีด’)จริงๆ, โดยแท้จริง

The most beautiful and biggest Buddha image.
พระพุทธรูปที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุด

Can we go inside it and have a closer look?
เราเข้าไปข้างในและดูใกล้ๆ ได้ไหม?

Yes, but we have to take our shoes off before entering.
ครับ/ค่ะ แต่เราต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าไป

take … off = ถอด

We can get through the side door, and leave our shoes on the steps.
เราไปเข้าประตูทางข้างก็ได้ และถอดรองเท้าไว้ที่บันได

Well, we’ll be seeing them later.
เอาล่ะ เราจะดูทีหลัง

Shall we start from the biggest image inside the main building here?
เราเริ่มจากพระพุทธรูปใหญ่ที่สุดในนี้ไหม?

All right, I follow you.
ตกลง ฉันตามคุณ

Could I take pictures inside?
ฉันถ่ายรูปข้างในได้ไหม?

Yes, I think you can.
ครับ/ค่ะ ฉันคิดว่าคุณถ่ายได้

The Buddha image is really marvelous.
พระพุทธรูปมหัศจรรย์จริงๆ

marvelous (มาร์’เวิลลัส) น่าประหลาดใจ, ดีเลิศ, ยิ่งใหญ่, เหลือเชื่อ

And the mural paintings on the walls are quite impressive.
และจิตรกรรมฝาผนังบนฝาประทับใจมากทีเดียว

impressive (อิมเพรส’ ซิฟว) ประทับใจ, ซาบซึ้งใจ

I’ve never seen such paintings before.
ฉันไม่เคยเห็นภาพเขียนเช่นนี้มาก่อน

ทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเยี่ยมชมวัด ที่ควรรู้

Marble Temple = วัดเบญจมบพิตร
compound = บริเวณ
Buddha image = พระพุทธรูป
Buddha images = พระพุทธรูปหลายองค์
gorgeous = งดงาม งดงามมาก
look = มอง การมอง ดู การดู
have a look = มอง ดู
have a closer look = ดูใกล้ๆ
through = ผ่าน โดยผ่าน
corridors = เฉลียง ระเบียง
pictures = ภาพ รูปภาพ
take pictures = ถ่ายภาพ
marvelous = มหัศจรรย์
mural = ผนัง เกี่ยวกับฝาผนัง
paintings = ภาพเขียน ภาพวาด
mural paintings = จิตรกรรมฝาผนัง
such = เช่นนั้น เช่นนี้
impressive = ประทับใจมาก

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้

Passive Voices (ประโยคประธานเป็นผู้ถูกกระทำ)
โครงสร้างประโยค คือ V. be + v.3 เช่น

It was built by …
ถูกสร้างโดย …

The marble was brought from Italy.
หินอ่อนได้ถูกนำมาจากประเทศอิตาลี

I’m invited to the party.
ฉันได้รับเชิญไปงานเลี้ยง

He should be blamed.
เขาควรถูกตำหนิ

The boy was hit by the car.
เด็กชายถูกรถชน

เรียนเรื่องการใช้ Passive Voice << คลิกอ่าน

ตัวอย่างประโยค Passive Voice สำหรับศึกษาเพิ่มเติม

They served the dinner.
เขาเสิร์ฟอาหารเย็น

The dinner was served.
อาหารเย็นถูกเสิร์ฟ

She made her dress.
เธอตัดชุดของเธอ

Her dress was made.
ชุดของเธอถูกตัด

She told a story.
เธอได้เล่านิทาน

A story was told.
เรื่องถูกเล่า

They stole his money.
พวกเขาได้ขโมยเงินของเขา

His money was stolen.
เงินของเขาถูกขโมย

They brought the marble from Italy.
เขาได้นำหินอ่อนมาจากอิตาลี

The marble was brought from Italy.
หินอ่อนถูกนำมาจากอิตาลี

He built this temple.
เขาได้สร้างวัดนี้

This temple was built by him.
วัดนี้ถูกสร้างโดยเขา

They will invite you next time.
เขาจะเชิญคุณคราวหน้า

You will be invited next time.
คุณจะได้รับเชิญคราวหน้า

They speak Italian in Italy.
เขาพูดภาษาอิตาเลียนในอิตาลี

Italian is spoken in Italy.
ภาษาอิตาเลียนถูกพูดในอิตาลี

They will hold the conference next month.
เขาจะจัดประชุมเดึอนหน้า

The conference will be held next month.
การประชุมจะถูกจัดขึ้นเดือนหน้า

ตัวอย่างบทสนทนาการเยี่ยมชมวัด

How are you this morning? And did you sleep well last night?
เข้านี้คุณสบายดีไหม? และเมื่อคืนนอนหลับดีไหม?

I’m very fine indeed. And yes, I slept so well, much better than the night before. And how are you?
ฉันสบายดีมากจริงๆ และฉันหลับดีเหลือเกิน ดีกว่าเมื่อคืนก่อนมาก และคุณสบายดีหรือ?

I’m very well, too. Thank you very much. Are you ready for the sightseeing yet?
ฉันสบายดีมากเหมือนกัน ขอบคุณมาก คุณพร้อมจะไปเที่ยวชมสถานที่หรือยัง?

Yes, I am. Where should we go first?
ครับ/ค่ะ ฉันพร้อม พวกเราจะไปไหนก่อน?

We’d better go to the Marble Temple. It’s very close by. And if we’ve got time later on we can visit the Emerald Buddha Temple. We may also go to the Grand Palace and the Reclining Buddha Temple. All are in the same complex.
เราควรจะไปวัดเบญฯ ก่อน มันอยู่ใกล้นี้เอง และถ้าเรามีเวลาหลังจากนั้น เราก็ไปวัดพระแก้วได้ แล้วเราอาจไปพระบรมมหาราชวังและวัดโพธิ้ด้วย ทั้งหมดอยู่บริเวณเดียวกัน

It sounds very excellent. We may spend the whole day if you are free.
ฟังดูเยี่ยมมาก เราอาจใช้เวลาทั้งวันถ้าคุณว่าง

I’m free to take you wherever you’d like to go.
ฉันมีเวลาพาคุณไปที่ไหนก็ตามที่คุณต้องการไป

It’s very kind of you. But please don’t waste your time just because of me.
คุณมีใจเมตตากรุณามาก แต่โปรดอย่าเสียเวลาเพื่อฉันคนเดียว

It’s my pleasure to be of your service.
มันเป็นความสุขของฉันที่ได้รับใช้คุณ

Are there many interesting things in the Marble Temple?
มีสิ่งน่าสนใจในวัดเบญฯ มากไหม?

Of course, there’re a lot of things to see there. We can spend the whole morning in this temple.
แน่นอนทีเดียว มีหลายสิ่งที่จะดูที่นั่น เราสามารถใช้เวลาทั้งเช้าในวัดนี้

Then we’d better not waste our time now. Let’s go there right away.
ถ้างั้น ตอนนี้เราไม่ควรเสียเวลา เราไปที่นั่นกันเลยเถอะ

คำศัพท์และวลีภาษาอังกฤษควรรู้

sleep = นอน, นอนหลับ
ready = พร้อม, เรียบร้อย
The Emerald Buddha Temple = วัดพระแก้วมรกต
emerald = มรกต
jade = หยก
The Grand Palace = พระบรมมหาราชวัง
grand = ใหญ่โต
The Reclining Buddha Temple = วัดพระนอน (วัดโพธิ์)
recline = นอน นอนตะแคง
wherever = ที่ไหนก็ตาม
kind = ใจดี มีใจกรุณา
It’s very kind of you. = คุณมีใจเมตตากรุณามาก
waste = เสีย สูญเสีย
waste time = เสียเวลา
because of… = เนื่องจาก…
pleasure = ความสุข, พอใจ, ยินดี
It’s my pleasure. = มันเป็นความยินดีของผม
service = การบริการ
to be of your service = ที่ได้รับใช้คุณ
right away = ทันที
go right away = ไปทันที

Had better หมายความว่า
น่าจะ, ควรจะ, น่าจะ…ดีกว่า, ควรจะ…ดีกว่า เช่น

We had better go to the Marble Temple.
เราควรจะไปวัดเบญจมบพิตรดีกว่า

You had better go now.
คุณน่าจะไปเดี๋ยวนี้ดีกว่า

You had better stay here for a while.
คุณน่าจะอยู่ที่นี่สักครู่

Had better not หมายความว่า
ไม่น่าจะ, ไม่ควรจะ, ไม่น่าจะ…ดีกว่า, ไม่ควรจะ…ดีกว่า เช่น

We had better not waste our time now.
ตอนนี้เราไม่น่าเสียเวลาดีกว่า

She had better not tell him.
เธอไม่น่าบอกเขาเลย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัดและพุทธศาสนา

ทำบุญ = make merit
ใส่บาตร = offer food to the monk(s)
บาตรพระ = alms bowl
บริจาค = donate
ปิดทอง (บนองค์พระ) = put gold leaf onto (the Buddha image/statue) /to gild
กราบพระ/ไหว้พระ = pay respect to (the monk/ the Buddha image)
กรวดน้ำ = pour water of dedication /to make a libation
อธิษฐาน/สวดมนต์ = pray

พระ = monk
สามเณร = novice
เด็กวัด = temple boy
วัด = temple
เจดีย์ = pagoda

พุทธศาสนา = Buddhism
พุทธศาสนิกชน = Buddhist
พระพุทธเจ้า = The Lord Buddha
พระพุทธรูป = The Buddha image/statue
พระเครื่อง = small Buddha image used as amulet
เครื่องรางของขลัง = amulet
พระบรมสารีริกธาตุ = relics
รอยพระพุทธบาท = Buddha’s footprint

บูชาองค์พระ = worship the Buddha image/statue
ดอกบัว = lotus flower
ธูป = incense stick(s)
จุดธูป = light the incense sticks
เทียน = candle –> จุดเทียน = light the candle
กระถางธูป = incense burner
สายสิญจน์ = sacred cord

นิมนต์พระ = invite the monk(s)
(พระ) สวดมนต์ = chant
ฟังเทศน์ = listen to the sermon
น้ำมนต์ = holy water
รดน้ำมนต์ = sprinkle the holy water
พร = blessing
รับพรจากพระ = Receive blessing from the monk(s)
ศีล = precepts
รับศีล = receive the precepts

ปางต่างๆ ของพระพุทธรูป
Attitude of the Buddha

– ปางมารวิชัย The attitude of subduing Mara
– ปางสมาธิ The attitude of meditation
– ปางห้ามญาติ The attitude of persuading the relatives not to quarrel
– ปางห้ามสมุทร The attitude of stopping the rainstorm
– ปางปฐมเทศนา The attitude of giving the first sermon
– ปางประสูติ The attitude of Nitivity
– ปางปรินิพพาน The attitude of Nirvana

อิริยาบทของพระพุทธรูป
Posture of the Buddha

– พระพุทธรูปยืน = Standing Buddha image
– พระพุทธรูปนอน = Reclining Buddha image
– พระพุทธรูปนั่ง = Seated Buddha image
– พระพุทธรูปเดิน = Walking Buddha image

พุทธลักษณะของพระพุทธรูป
Buddha Characteristics

– เรือนแก้ว (พระพุทธชินราช) = Arch frame
– ขมวดพระเกศา = Hair curl
– รัศมีเปลวเพลิง = Flame-like halo
– รัศมีบัวตูม = Lotus-bud halo
– พระพักตร์เหลี่ยม = Square face
– พระพักตร์กลม = Round face
– พระพักตร์รูปไข่ = Oval face
– คิ้วโก่ง = Curve eyebrows
– คิ้วต่อกันคล้ายปีกกา = Straight-connected eyebrows
– คางบุ๋ม = Dimple chin
– ตาโปน = Protuding eyes
– พระอังสะกว้าง = Broad Shoulder
– พระสบั้นเล็ก = Slim waist
– อวบ = Corpulent body
– พระนาภี = Nacel
– อมยิ้ม = Smiling expression
– นั่งขัดสมาธิราบ = Sitting cross-legs with one top of another
– นั่งขัดสมาธิเพชร = Sitting cross-legs with legs locked together
– นั่งพับเพียบ = Sitting with legs fold-back sideway

[Update] 100 คำศัพท์ “หมวดสัตว์” ในภาษาอังกฤษ (พร้อมรูปภาพ + แปลไทย) | รูปภาพ พร้อม คํา บรรยาย ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

คุณกำลังพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อการหาเงินออนไลน์หรือไม่? คุณกำลังมองหาหัวข้อที่เหมาะสม 100 คำศัพท์ “หมวดสัตว์” ในภาษาอังกฤษ (พร้อมรูปภาพ + แปลไทย) | Animals names with Pictures in English หรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นโปรดอ่านบทความนี้ทันที.

100 คำศัพท์ “หมวดสัตว์” ในภาษาอังกฤษ (พร้อมรูปภาพ + แปลไทย) | Animals names with Pictures in English | grasshopper แปล ว่า.

ดูคำแนะนำด้านล่าง

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ grasshopper แปล ว่า.

ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ, ดูรายละเอียดที่นี่ : ดูรายละเอียดที่นี่.

ควรอ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ Animals names with Pictures in English.

เรียนคำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษพร้อมรูปภาพ | เรียนชื่อสัตว์พร้อมรูปภาพเป็นภาษาอังกฤษ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆ 👉 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ช่องทางการติดตามอื่นๆ 👉 facebook: ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ แหล่งที่มาของภาพ: แหล่งเสียงภาษาอังกฤษ (สำเนียงอเมริกัน): รวมคำภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์ 100 คำพร้อมรูปภาพ พร้อมคำแปลไทยและสำเนียงอเมริกัน เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เด็กสามารถดู มีภาพประกอบช่วยให้จำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น และยังมีสำเนียงอเมริกันเพื่อฝึกทักษะการฟังอีกด้วย เราได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์ที่คุณควรรู้ไว้ คุณสามารถดูรายการด้านล่าง: 1. Aardvark หมายถึง ant eater 2. Abalone หมายถึง abalone 3. Dog หมายถึง สุนัข 4. Cat หมายถึง cat 5. วัว หมายถึง วัว 6. แกะ หมายถึง แกะ 7. กระต่าย หมายถึง กระต่าย 8. เป็ด หมายถึง เป็ด 9. ไก่ หมายถึง ไก่ 10. ม้า หมายถึง ม้า 11. หมู หมายถึง หมู 12. ตุรกี หมายถึง ไก่งวง 13. ไก่ หมายถึง ไก่ 14. ลา หมายถึง ลา 15. แพะ หมายถึง แพะ 16. หนูตะเภา หมายถึง หนูตะเภา 17. ลามะ หมายถึง ลามะ 18. กระรอก หมายถึง กระรอก 19. หอยทาก แปลว่า หอยทาก 20. หนู หมายถึง หนู 21. กิ้งก่า หมายถึง กิ้งก่า 22. กวาง หมายถึง กวาง 23. แรคคูน หมายถึง แรคคูน 24. ละมั่ง หมายถึง ละมั่ง 25. พังพอน หมายถึง พังพอน 26. เม่น หมายถึง เม่น 27. โคอาล่า หมายถึง โคอาล่า 28. หมาป่า หมายถึง หมาป่า 29. แมวป่าชนิดหนึ่งหมายถึงแมวป่าชนิดหนึ่ง 30. แพนด้าหมายถึงหมีแพนด้า 31. เสือดำหมายถึงเสือดำ 32. ไฝหมายถึงตัวตุ่น 33. งูหมายถึงงู 34. ค้างคาวหมายถึงค้างคาว 35. เสือหมายถึงเสือ 36. เสือดาวหมายถึงเสือดาว 37. นกแก้วหมายถึงนกแก้ว 38. อินทรีหมายถึง อินทรี 39. อุรังอุตัง แปลว่า อุรังอุตัง 40. ควาย แปลว่า ควาย 41. เต่า แปลว่า เต่า 42. ปลาหมึก แปลว่า oc topus 43. กบ แปลว่า กบ 44. ปลาวาฬ แปลว่า วาฬ 45. ปู แปลว่า ปู 46. หอย หมายถึง หอย 47. ปลา แปลว่า ปลา 48. ฉลาม แปลว่า ปลาฉลาม 49. ม้าน้ำ แปลว่า ม้าน้ำ 50. ปลาหมึก แปลว่า ปลาหมึก 51. กุ้ง แปลว่า กุ้ง 52. หงส์ แปลว่า หงส์ 53. ปลาโลมา หมายถึง ปลาโลมา 54. ปลาดาว หมายถึง ปลาดาว 55. นกนางนวล หมายถึง นกนางนวล 56. สิงโตทะเล หมายถึง สิงโตทะเล 57. จระเข้ หมายถึง จระเข้ 58. ปลาไหล หมายถึง ปลาไหล 59. สุนัขจิ้งจอก หมายถึง จิ้งจอก 60. แมวป่า หมายถึง แมวป่า 61. ตัวนิ่ม หมายถึง ลิ่น 62 . หมีดำ แปลว่า หมีควาย 63. อูฐ แปลว่า อูฐ 64. สิงโต แปลว่า สิงโต 65. ช้าง แปลว่า ช้าง 66. เสือชีตาห์ แปลว่า เสือชีตาห์ 67. ไฮยีน่า แปลว่า หมา 68. ละมั่ง แปลว่า ละมั่ง 69. นกกระจอกเทศ แปลว่า นกกระจอกเทศ 70. วัลลาบี แปลว่า จิงโจ้ตัวเล็ก 71. ขั้วโลก หมี หมายถึง หมีขั้วโลก 72 ซีล หมายถึง ซีล 73 กวางเรนเดียร์ หมายถึง กวางเรนเดียร์ 74. วอลรัส หมายถึง ช้าง 75. นก หมายถึง นก 76. เพนกวิน หมายถึง เพนกวิน 77. นกฮูก หมายถึง นกฮูก 78. นกพิราบ หมายถึง นก นกพิราบ 79. นกหัวขวาน หมายถึง หัวนก ขวาน 80. อีกา หมายถึง อีกา 81. นกกระจอก หมายถึง นกกระจอก 82. นกฮัมมิงเบิร์ด หมายถึง นกฮัมมิงเบิร์ด 83. ผึ้ง หมายถึง ผึ้ง 84. มด หมายถึง มด 85. ผีเสื้อ หมายถึง ผีเสื้อ 86. แมลงสาบ หมายถึง แมลงสาบ 87. จักจั่น หมายถึง จักจั่น 88. ตั๊กแตน หมายถึง ตั๊กแตน 89. ตัวต่อ หมายถึง ตัวต่อ 90 แมลงปอหมายถึงแมลงปอ 91 จิ้งหรีดหมายถึงจิ้งหรีด 92 แมงมุมหมายถึงแมงมุม 93 แมงป่องหมายถึงแมงป่อง 94 จิงโจ้หมายถึงจิงโจ้ 95 กิ้งกือหมายถึงกิ้งกือ 96 ตุ๊กแกหมายถึงตุ๊กแก 97 ยุงหมายถึงรูปแบบยุง 98 ลิงหมายถึงลิง 99 หนอน แปลว่า หนอน 100 ฮิปโปโปเตมัส แปลว่า ฮิปโปโปเตมัส แท็ก #คำศัพท์สัตว์พร้อมรูปภาพ คำศัพท์สัตว์อังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมรูปภาพ คำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมภาพประกอบ คำศัพท์สัตว์ในภาษาอังกฤษ คำศัพท์สัตว์อังกฤษพร้อมเสียง รูปภาพคำศัพท์ภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ รูปภาพ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ไฟล์ pdf คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 พร้อมรูปภาพ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ คำศัพท์อาชีพ ภาษาอังกฤษพร้อมรูปภาพ อนุบาลภาษาอังกฤษ v คำศัพท์เกี่ยวกับการอ่าน คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับอนุบาล ชื่อสัตว์ในภาษาอังกฤษ รายชื่อสัตว์ รายชื่อสัตว์ในภาษาอังกฤษ รายชื่อสัตว์ในภาษาอังกฤษ รายชื่อสัตว์ คำศัพท์สัตว์ คำศัพท์สัตว์ในภาษาอังกฤษ – รายชื่อคำศัพท์ คำศัพท์สัตว์ คำศัพท์สัตว์ เรียนชื่อสัตว์พร้อมรูปภาพเป็นภาษาอังกฤษ.

https://baannapleangthai.com หวังว่าข้อมูลในบทความนี้จะมีคุณค่ามากสำหรับคุณ. ขอแสดงความนับถือ.

grasshopper แปล ว่า – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

grasshopper แปล ว่า

100 คำศัพท์ “หมวดสัตว์” ในภาษาอังกฤษ (พร้อมรูปภาพ + แปลไทย) | Animals names with Pictures in English

English168,คำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษ,คําศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมรูปภาพประกอบ,คำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษพร้อมรูปภาพประกอบ,คำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษแปลไทย,คำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษพร้อมเสียงอ่าน,รูปภาพคําศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดต่างๆ,Animal Names in English,List of Animals,List of Animal Names in English,Animal name list,Animals vocabulary,Animals in English – Vocabulary List,Animal word,Vocabulary animals,Learn Animals names with Pictures in English,คำศัพท์ภาษาอังกฤษอนุบาล

#คำศพท #quotหมวดสตวquot #ในภาษาองกฤษ #พรอมรปภาพ #แปลไทย #Animals #names #Pictures #English


การแต่งประโยคบรรยายลักษณะบุคคล (Describing People) by T.Mai


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

การแต่งประโยคบรรยายลักษณะบุคคล (Describing People) by T.Mai

55 ประโยค คุยกับลูกเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมคำอธิบาย คำอ่าน ในชีวิตประจำวัน


💖 ถ้าอยากให้กำลังใจ มาสมัครสมาชิกกันนะครับ 💖
กดตรงนี้ 👉 https://www.youtube.com/channel/UCaiwEWHCdfCi23EYN1bWXBQ/join
รวม 55 ประโยคภาษาอังกฤษ ฝึกพูดคุยกับลูกเป็นภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน พร้อมคำอ่าน และคำอธิบายวิธีการใช้วลี ประโยคอังกฤษ สำหรับพ่อแม่ สอนลูกพูดภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
รวมวิดีโอฝึกฟัง ฝึกพูดภาษาอังกฤษ สำหรับเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrstMNlAK0Iu3XViE08wFLjyxyRFFhKYl
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี! คลิก: https://www.tonamorn.com/
แจกศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1,000 คลิก: https://www.tonamorn.com/vocabulary
สอน การแต่งประโยคภาษาอังกฤษ
https://www.tonamorn.com/english/writesentences/
เรียนภาษาอังกฤษ จากภาพสวยๆ บนอินสตาแกรม
https://instagram.com/ajtonamorn
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บทสนทนาภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์ แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย และบทเรียนภาษาอังกฤษอีกมากมาย เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงระดับสูง ฟรี 100% โดย อาจารย์ต้นอมร

55 ประโยค คุยกับลูกเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมคำอธิบาย คำอ่าน ในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสัตว์ต่างๆ พร้อมวีดีโอรูปภาพและคำอ่าน | เหมาะสำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในหมวดสัตว์ต่างๆ พร้อมวีดีโอรูปภาพและคำอ่าน | เหมาะสำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก
เพื่อเสริมทักษะความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ
วิชาการทั้ง คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และอื่นๆๆอีกมากมาย
อย่าลืมกดติดตาม Subscribe WAWA kids art กันนะค่ะ
เกมทายประโยชน์ของสัตว์ตามคำใบ้ https://youtu.be/YpSoUZLTOv0
เกมทายสัตว์พาหะนำโรคตามคำใบ้ https://youtu.be/L0AMS3lsg8Y
เล่นทำอักษร ก ไก่ ฮ นกฮู ด้วยแป้งโด การ์ตูนน่ารักๆ หัดอ่าน พยัญชนะไทย | Learn Thai Alphabet https://youtu.be/bxRPh7p_z24
Play ice cream cups, learn colors, count numbers.เล่นถ้วยไอสครีม เรียนรู้สี นับเลข คำศัพท์ภาษาอังกฤษ https://youtu.be/ya60cjKLCVg
Learn color through art Win surprise eggs. เรียนรู้สีผ่านงานศิลปะ ลุ้นไข่เซอร์ไพรส์ เรียนรู้คำศัพท์ https://youtu.be/4feixRAqFdY
เกมทายพืชผักสวนครัวตามคำใบ้ https://youtu.be/utGeGU2sVUA
เสียงสัตว์ 50 เสียง พร้อมวีดีโดรูปภาพประกอบ https://youtu.be/ysWyXa3sHVo

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสัตว์ต่างๆ พร้อมวีดีโอรูปภาพและคำอ่าน | เหมาะสำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก

100 คำกริยาภาษาอังกฤษverb ที่ใช้บ่อย


100 คำกริยาภาษาอังกฤษverb ที่ใช้บ่อย
กริยาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ verb
ภาษาอังกฤษใช้บ่อย,
กริยาอังกฤษ,
คำกริยาภาษาอังกฤษใช้บ่อย,
คำกริยาอังกฤษ,
คำกริยาภาษาอังกฤษ,
กริยาอังกฤษใช้บ่อย,

100 คำกริยาภาษาอังกฤษverb ที่ใช้บ่อย

พวกเขากินอะไร? อาหารเช้าของคนอาหรับแท้ๆ [ss2 EP04]


คลิปนี้มี CC คำบรรยาย อังกฤษ/ไทย
This video has Eng/Thai subtitles
.
ดีจ๊ะตัวเอง
ผมเชื่อว่าหลายคนอยากรู้ว่าคนอาหรับเขากินอะไรในมื้อเช้า บอกก่อนเลยวัฒนธรรมการกินของคนแต่ละประเทศนั้นไม่เหมือนกันแน่นอนอยู่แล้ว วันนี้เป็นวันศุกร์ เป็นวันพิเศษของคนที่นี่ ไม่ใช่แค่เพราะว่ามันเป็นวันแรกของวันหยุดสุดสัปดาห์ แต่พวกเขายังเชื่อว่ามันเป็นวันที่วิเศษที่พระเจ้ามอบให้ ซึ่งเมนูอาหารเช้าในวันนี้แน่นอนว่าก็พิเศษเช่นกัน ไม่เหมือนเช้าไหนๆแน่นอน
___
✔️ YES I GO https://bit.ly/2Z1ijgp
✔️ YES I GO Shorts https://bit.ly/3kgICqZ
✔️ YES I GO ภาษา https://bit.ly/3kgIMi5
แพลตฟอร์มอื่นๆ
✔️ Facebook : YES I GO
✔️ Instagram : YESIGO.TH
✔️ Tiktok : YES I GO
ติดต่องานสปอนเซอร์ ผลิตวีดีโอโฆษณา อีเว้นท์
yesigo.work@gmail.com
0895999152 (คุณวัน) ตั้งแต่เวลา 8.0017.00 น.

พวกเขากินอะไร? อาหารเช้าของคนอาหรับแท้ๆ [ss2 EP04]

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ รูปภาพ พร้อม คํา บรรยาย ภาษา อังกฤษ

See also  [Update] | เรียงประโยคภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

Leave a Reply

Your email address will not be published.