Skip to content
Home » [Update] ประโยคภาษาอังกฤษในการเสนอแนะหรือชักชวน (Suggestion) | แต่ง ประโยค ภาษา ไทย เป็น อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[Update] ประโยคภาษาอังกฤษในการเสนอแนะหรือชักชวน (Suggestion) | แต่ง ประโยค ภาษา ไทย เป็น อังกฤษ – NATAVIGUIDES

แต่ง ประโยค ภาษา ไทย เป็น อังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ในการเสนอแนะหรือชักชวนนั้น ผู้พูดจะแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ เพื่อให้กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยกัน มีการใช้ภาษาหลายระดับ และใช้รูปประโยคหลายชนิด เช่นเดียวกับการพูดในความหมายต่างๆ ที่ผ่านมา ฉะนั้น จึงใช้รูปประโยคต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ประโยคคำสั่ง (Command) ประโยคคำสั่งที่ใช้ไนความหมายนี้ มีอยู่รูปเดียวคือ Let’s (Let us) เป็นการชักชวนแบบกันเอง โดยไม่ต้องการคำตอบ เป็นความประสงค์ของผู้พูดเป็นหลัก มีโครงสร้างดังนี้
Let’s……… (…………กันเถอะ)
ตัวอย่าง
Let’s go for a walk.
ไปเดินเล่นกันเถอะ
Let’s play football after class.
เลิกเรียนแล้วเล่นฟุตบอลกันเถอะ
Let’s do homework right now.
บัดนี้ มาทำการบ้านกันเถอะ
Let’s have coffee.
ดื่มกาแฟกันเถอะ
Let’s not tell him the news.
เราอย่าบอกข่าวเขานะ
2. ประโยคบอกเล่า (Statement) ประโยคบอกเล่าจะมีความหมาย ในทางเสนอแนะมากกว่า เป็นการให้ความคิดเห็นและแนะว่าควรทำหรือไม่ควรทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถือเป็นการเสนอแนะโดยตรง โดยมีโครงสร้างดังนี้
I     suggest we should……..      (ฉันขอเสนอว่า เราควร……)
advise    (แนะนำว่า)
propose
We     should……..(เราควร……)
ought to………….
ตัวอย่าง
I suggest that we should come early tomorrow.
ฉันขอเสนอแนะว่า เราควรมาแต่เช้า วันพรุ่งนี้
I advise we should take jogging in the morning.
ฉันขอแนะนำว่า เราควรวิ่งออกกำลังในตอนเช้า
I propose that we should go to the seaside next Sunday. ฉันขอเสนอว่า เราควรไปชายทะเลกัน วันอาทิตย์หน้า
I suggest we should not go into that place.
ฉันขอเสนอแนะว่า เราไม่ควรเข้าไปที่นั่น
I advise we not be late for the meeting.
ฉันแนะว่า เราไม่ควรไปประชุมสาย
We should reach there before six.
เราควรถึงที่นั่นก่อน 6 โมง
We should not miss such a good chance.
เราไม่ควรพลาดโอกาสดีๆ เช่นนั้น
3. ประโยคคำถาม (Question) การชักชวน เสนอแนะที่ใช้รูปคำถาม ถือเป็นการเสนอแนะชักชวนโดยอ้อม แสดงถึงการเกรงใจ ต้องการคำตอบหรือการตกลงไม่ตกลงจากอีกฝ่ายหนึ่งด้วย นิยมใช้มาก ประโยคคำถามที่ใช้มีดังนี้
Yes/No Question :
Shall we…………?
เรา………กันดีไหม
Wh- Question :
Why don’t we………..?
เรา .. … กันไหม
How about……….?
…………….ดีไหม
Indirect Question :
I wonder if we
ฉันไม่ทราบว่า เรา………….ไหม
ตัวอย่าง
Shall we go shopping after class?
หลังเลิกเรียนแล้ว เราไปหาซื้อของกันไหม
Shall we watch TV. right now?
ตอนนี้ เราดูทีวีกันไหม
Shall we have some drinks?
เรามาดื่มเครื่องดื่มกันดีไหม
Why don’t we do exercises together?
เราทำแบบฝึกหัดด้วยกันไหม
Why don’t we set the table?
เรามาจัดโต๊ะกันดีไหม
How about having a party tonight?
คืนนี้จัดงานเลี้ยงกันไหม
How about playing tennis this evening?
เย็นนี้ เล่นเทนนิสกันไหม
I wonder if we should go there early.
ฉันไม่ทราบว่า เราควรไปที่นั่นกันแต่เช้าไหม
I wonder if we should talk to him like that.
ฉันไม่ทราบว่า เราควรพูดกับเขาเช่นนั้นไหม
การตอบรับ (Accepting) การตอบรับการชักชวนหรือการเสนอแนะนั้น ใช้ได้หลายคำ ดังนี้
All right.
ตกลง
O.K.
ตกลง
Sure ได้เลย
Yes, let’s
ได้, เชิญเลย
Why not
ได้เลย/ทำไมจะไม่ได้
That’s a good idea.
เป็นความคิดที่ดี
That’s very good. / Very good.
ดีมากเลย
การตอบปฏิเสธ (Refusing) ถ้าไม่เห็นด้วยหรือปฏิเสธการเสนอแนะ หรือชักชวนนั้นก็ใช้คำที่แสดงถึงการปฏิเสธแบบสุภาพ แล้วจึงตามด้วยเหตุผลที่ปฏิเสธนั้น มีดังนี้
I’m sorry I’m not well.
ขอโทษ ฉันไม่สบาย
I’m afraid………….
ฉันเกรงว่า………….
I wish I could but………………
ฉันอยากจะ……. แต่ว่า………….
I don’t think so.
ฉันคิดว่า คงไม่
That’s a good idea but………
เป็นความคิดที่ดี แต่ว่า……………
ข้อสังเกต
-Shall I…………    ใช้สำหรับเสนอตัว ส่วน Shall we    ใช้สำหรับ
เสนอแนะชักชวน
-Why don’t we มีความหมายเป็นได้ทั้งถามธรรมดาและการ ชักชวนก็ได้ ส่วนจะให้มีความหมายอย่างไรนั้น ก็อยู่ที่สถานการณ์นั้นๆ
ตัวอย่าง

See also  คำศัพท์ทางวิชาการ | ข้อสอบคำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ

ถามธรรมดา

ชักชวนเสนอแนะ

Why don’t we like him?             

ทำไมพวกเราจึงไม่ชอบเขา

Why don’t we go to see him?

พวกเราไปเยี่ยมเขากันไหม

Why don’t we learn Thai?

ทำไมเราไม่เรียนภาษาไทย

Why don’t we learn Thai?

ทำไมพวกเราจึงไม่เรียนภาษาไทยกันล่ะ

(เราเรียนภาษาไทยกันดีไหม)

How about ตามด้วยกริยาเติม ing (Gerund) มีความหมายเป็น การชักชวนแบบกันเอง ถ้าตามด้วยคำนาม มีความหมายเป็นคำถามธรรมดา เช่น

ชักชวน

ถามธรรมดา

How about learning Thai?

เรียนภาษาไทยกันไหม

How about Thai language?

ภาษาไทยเป็นยังไง

How about doing exercises?

ทำแบบฝึกหัดกันไหม

How about exercises?

แบบฝึกหัดเป็นยังไง

-Let me ใช้สำหรับขออนุญาตและเสนอตัวส่วน Let’s (Let us) ใช้สำหรับการชักชวน
-ในประโยคที่ตามหลังกริยาเกี่ยวกับการเสนอแนะ หรือแนะนำ อาจละ should ได้คงไว้แต่ infinitive ที่ตามมา ประโยคในความหมายเช่นนี้ เรียกว่า Subjunctive Mood เช่น
I suggest we (should) be on time.
ฉันขอเสนอแนะว่า เราควรจะมาตรงเวลา
I advise that we (should) not eat too much.
ฉันขอแนะนำว่า เราไม่ควรรับประทานมากเกินไป
แบบฝึกหัด
จงสร้างข้อความต่อไปนี้เป็นประโยคสำหรับการเสนอแนะและชักชวน
1. Join the English Club
2. Go to the temple
3. Learn Japanese
4. Clean the house I
5. Do homework
6. Watch TV.
7. Prepare for examinations.
8. Start the lesson
9. Go to swim
10. Practise speaking English
ตัวอย่าง
Let’s join the English club.
I suggest we should join the English club
We should join the English club
We ought to join the English club.
Shall we join the English club?
Why don’t we join the English club?
How about joining the English club?
โครงสร้างประโยคสำหรับการเสนอแนะและการชักชวน มีดังนี้
Let’s………………..
I suggest we should
advise
propose
We should………….
ought to
Shall we………?
Why don’t we……….?
How about     ?
I wonder if we………..
ที่มา:ดร.สวาสดิ์  พรรณา

(Visited 51,370 times, 41 visits today)

Table of Contents

[Update] ประโยคความเดียวและประโยคความรวมในภาษาอังกฤษ | แต่ง ประโยค ภาษา ไทย เป็น อังกฤษ – NATAVIGUIDES

 

สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม.1 ที่น่ารักทุกคน เจอกันอีกแล้วจร้ากับไวยากรณ์การเขียนภาษาอังกฤษและวันนี้ครูจะพาไปดูเทคนิคการการใช้ประโยคความเดียว และประโยคความรวมในภาษาอังกฤษกันค่ะ ซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมามากกับคนที่ไม่ชอบเขียน  ครูเอาใจช่วยทุกคนค่า ไปลุยกันเลย

TopicSimple and Compound sentences

3 โครงสร้างประโยคในภาษาอังกฤษ

การจะเป็นประโยคสมบูรณ์ได้นั้น ประโยคจะต้องประกอบไปด้วย 3 ส่วนสำคัญดังนี้

  1. กริยา หรือ verb (ภาคขยาย) ภาคขยาย จะมีหรือไม่มีก็ได้ การใส่ภาคขยายเข้ามาเพื่อให้ประโยคสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
  2. ประธาน subject  + กริยา หรือ verb (ภาคขยาย)
  3. ประธาน (subject) + กริยา (verb) + กรรม หรือ object (ภาคขยาย)

ความหมายประโยคความเดียว (Simple Sentence)

 

Simple sentences

 

ประโยคความเดียว ภาษาอังกฤษคือ Simple Sentence อ่านว่า ซิ้มเปิ่ล เซนเท่นสฺ เป็นประโยคที่เจอบ่อยมากในภาษาอังกฤษประกอบด้วยภาคประธานและภาคกริยา หรืออาจจะมีส่วนเติมเต็มประกอบอยู่ในประโยคด้วย

ดังตัวอย่างในตาราง

โครงสร้างประโยคความเดียว: ประธาน + กริยา + ส่วนเติมเต็ม หรือ ประธาน + กริยา + กรรม

หากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปเราจะเรียกว่าประโยคไม่สมบูรณ์ซึ่งผิดหลักไวยากรณ์ค่ะ นักเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจ ไปดูตัวอย่างในตารางกันค่ะ

ตัวอย่างของประโยคความเดียว

simple sentence example

ประโยค
โครงสร้าง
คำแปล

Jenny and Lucy are happy.
ประธาน + กริยา + ส่วนเติมเต็ม
เจนนี่กับลูซี่มีความสุข

Rainy eats banana.
ประธาน + กริยา + กรรม
เรนนี่กินกล้วย

They are reading.
ประธาน + กริยา + ส่วนเติมเต็ม
พวกเขากำลังอ่านหนังสือ

May is lazy.
ประธาน + กริยา + ส่วนเติมเต็ม
เมย์ขี้เกียจ

I like his school bag.
ภาคประธาน + กริยา + กรรมตรง
ฉันชอบกระเป๋าโรงเรียนของเขา

Black Pink brand is very famous.
 ภาคประธาน + กริยา +
ส่วนเติมเต็มขยายประธาน
วงแบล็คพิงค์โด่งดังมาก

The last announcement amazed the students.
ภาคประธาน + กริยา + กรรม +
ส่วนเติมเต็มขยายกรรม
คำประกาศล่าสุดทำให้นักเรียนรู้สึกประหลาดใจ

 

เมื่อนักเรียนต้องการแต่งประโยคอย่างน้อยที่สุดใน 1 ประโยคที่สมบูรณ์จะต้องมีประธาน กริยาและกรรม หรือ ส่วนขยายนะคะ อย่าลืมน๊าที่รัก

 วิธีการสังเกต

ประโยคความเดียวจะต้องประกอบด้วย ประธานตัวเดียวและกริยาตัวเดียวเท่านั้น
แต่ในส่วนของกรรม และส่วนเติมเต็ม แม้กระทั่งส่วนขยายอื่นๆนั้นนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมซึ่งขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการใช้

ประโยคความรวม (Compound Sentence)

Compound sentence

ประโยคความรวม ภาษาอังกฤษคือ Compound Sentence อ่านว่า เคิมพาวดฺ เซนเท่นสฺ เป็นประโยคที่ประกอบด้วยประโยคความเดียวอย่างน้อย 2 ประโยคโดยมีคำเชื่อมระหว่างประโยค เช่น for, and, nor, but, or, yet, so ให้ท่องว่า FANBOYS นักเรียนจะได้จำได้ง่ายขึ้นและนานขึ้นค่ะ และทั้งสองประโยคจะคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ก็เพื่อให้ทั้งสองประโยคกลายเป็นประโยคเดียวกันสังเกตว่าจบประโยคจะมีเครื่องหมาย full stop (.) เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
ในส่วนของคำเชื่อมที่ใช้ในการเชื่อมประโยคความรวมนั้น ก็มีอยู่หลากหลายคำด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น คำว่า  not only….but also, and, in addition, in the same way จะใช้ในประโยคที่คล้อยไปในทางเดียวกัน คำว่า but, nor, in contrast จะใช้ในการเชื่อมประโยคที่มีความหมายตรงข้ามกันกัน
คำว่า because, for, since, as, seeing that, now that  ใช้ในการเชื่อมประโยคเพื่อบอกเหตุผลหรือยกตัวอย่างเพิ่มเติม  นอกจากนี้แล้ว ยังมีคำเชื่อมอื่นๆ อีก เช่น Although, even though, even if, therefore, consequently, thereby, hence, thus และอีกนับไม่ถ้วนจร้า

ตัวอย่างของประโยคความรวม

โครงสร้าง: ประโยคความเดียว+ คำเชื่อม +ประโยคความเดียว

Compound sentence example

ประโยค
คำเชื่อม
คำแปล

The exams are hard, and the students are smart.
and
ข้อสอบยากและนักเรียนก็เก่งด้วย

People here are lazy, but they are nice.
but
ถึงเขาจะขี้เกียจแต่เขาเป็นคนดี

He studied hard, so he passed the exam.
so
เขาขยันเรียนมากดังนั้นจึงสอบผ่าน

See also  NEW! Wet n'Wild Brush Review + Comparing to ELF Brushes | wet n wild อ่าน ว่า

Will you go out or will you stay at home?
or
เธอจะออกไปข้างนอกมั้ยหรือเธอจะอยู่บ้าน

They are well organized,
as well as,
they are well mannered.
as well as= and
พวกเขาเป็นระเบียบและกริยาดี

Bella is a good wife, but
she is a bad friend.
but
เบลล่าเป็นภรรยาที่ดีแต่เธอเป็นเพื่อนที่แย่

Should Jenny go to school or should she work in the farm?
or
เจนนี่ควรจะไปเรียนหรือไปทุ่งนาดี

Would you like a tea, or would you prefer a coffee sir?
or
ไม่ทราบว่าคุณผู้ชายจะรับชาหรือกาแฟดีครับ/ค่ะ

I love you, yet I dislike your personality.
yet
ฉันรักเธอนะแต่ฉันไม่ชอบบุคลิกของเธอ

 

ข้อควรจำ: ในกรณีของโครงสร้างคู่ขนานที่เชื่อมด้วย and (และ) หน้าและหลังประโยคจะต้องสอดคล้องกัน ส่วนโครงสร้างที่ขัดแย้งมักเชื่อมด้วย but, yet

FANBOYS-Simple and Compound Sentence

เทคนิคการจำคำเชื่อมตระกูลประโยคความรวมว่า “FANBOYS”  (แฟนบอย) ครูก็ท่องมาตั้งแต่สมัยเรียนว่าอยากมีแฟนเป็นบอย จำได้ไม่ลืมแน่ จำแล้วนำไปใช้ด้วยนะคะ

F = for  แปล เพราะว่า
A = And
แปล และ
N = Nor  
แปล ไม่ทั้งสอง
B = But 
แปล แต่ว่า
O = Or
แปล หรือ
Y = Yet
แปล แต่
S = So
แปล ดังนั้น

เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับหัวข้อ การเขียนประโยคความเดียวและประโยคความรวมอย่างง่าย แต่ยังเหลือประโยคความซ้อนที่เราจะได้เรียนในระดับที่สูงขึ้นไปอีกนะคะ โอ้วว้าว ยังไงก็ตามขอให้ทุกคนสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษให้มากๆนะคะ และครูขอให้บทความนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนมากๆ
อย่าลืมดูวีดีโอด้านล่างเพื่อไปทบทวนบทเรียนให้เข้าใจและเห็นภาพยิ่งขึ้นนะคะ แล้วเจอกันครั้งหน้ากับบทเรียนครั้งต่อไป  เลิฟๆ

+1


สัตว์ ภาษาอังกฤษ Animals


สัตว์ ภาษาอังกฤษ Animals
ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ สัตว์

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

สัตว์ ภาษาอังกฤษ Animals

Day 27 ฝึกแต่งประโยคเล่าเรื่องไทยเป็นอังกฤษ | การเติม s และ es | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ


ฝึกแต่งประโยคเล่าเรื่องเหตุการณ์ในปัจจุบัน Present Simple และการเติม s และ es หลังคำกริยาประธานเอกพจน์กริยาเติม s

Day 27 ฝึกแต่งประโยคเล่าเรื่องไทยเป็นอังกฤษ | การเติม s และ es | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ

วิธีแต่งประโยคภาษาอังกฤษเบื้องต้น ( เริ่มจาก 0 )


เริ่มต้นแต่งประโยคภอย่างง่าย สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้น
เรียนภาษาอังกฤษฟรี แต่งประโยคภาษาอังกฤษ โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษฟรี

เรียนภาษาอังกฤษกับครูฟาง, ฝึกภาษาอังกฤษ, อยากเก่งภาษาอังกฤษ, ติวสอบภาษาอังกฤษ, ติวภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษพื้นฐาน, ประโยคภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน, อยากเก่งภาษาอังกฤษ, คำศัพท์อังกฤษ, English lesson, แกรมม่าภาษาอังกฤษ, บทเรียนภาษาอังกฤษ

วิธีแต่งประโยคภาษาอังกฤษเบื้องต้น ( เริ่มจาก 0 )

ฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน | V.to be | is am are was were | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ


เรียนภาษาอังกฤษ ฝึกแต่งประโยคในชีวิตประจำวัน ฟรีภาษาอังกฤษ
คลิปนี้จะมาสอนการฝึกแต่งประโยคด้วยการใช้ verb to be จะมาทำความรู้จักกับ verb to be is am are was were แต่งประโยคปัจจุบันอดีตอนาคตโครงสร้างประโยคทั่วไปประธานกริยากรรมจำที่ใช้หลัง verb to be

ฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน | V.to be | is am are was were | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ

แชร์ 4 แอพฝึกภาษาฟรี! มีติดเครื่องไว้เล่นเพลินๆ ความรู้เพียบ! | LDA World


แชร์ 4 แอพฝึกภาษาฟรี! มีติดเครื่องไว้เล่นเพลินๆ ความรู้เพียบ🤩
.
มาฝึกภาษาเพิ่มโอกาสให้ตัวเรากัน! คลิปนี้ แพรว จาก The Next LDA มาแชร์ 4 แอพฟรี ตัวช่วยให้ทุกคนฝึกภาษาให้เน้นขึ้น เป็นมินิเกม เล่นเพลิน ๆ อัปสกิลได้ทุกวันไม่มีเบื่อ แถมมีให้เลือกหลายภาษามาก จะมีแอพอะไรบ้าง ตามมาดูคลิปนี้เลย~
LDASmartlife PraewLDA แอพฝึกภาษา Drops Duolingo LingoDeer LingoDeerPlus RedKiwi Jadoh

ABOUT US
Facebook: http://www.facebook.com/LDAworld
Tiktok: https://www.tiktok.com/@ldaworld?lang=en
Blog: http://www.ldaworld.com
Instagram: http://www.instagram.com/ldaworld
Twitter: http://twitter.com/ldaworlds
PODCAST
Spotify : https://spoti.fi/2v8nNY9
Apple Podcast : https://apple.co/35NteJc
Podbean : https://ldapodcast.podbean.com
ติดต่องาน/ลงโฆษณา : [email protected]
โทร : 0863636683

แชร์ 4 แอพฝึกภาษาฟรี! มีติดเครื่องไว้เล่นเพลินๆ ความรู้เพียบ! | LDA World

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ แต่ง ประโยค ภาษา ไทย เป็น อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *