Home » [Update] ประวัติวันลอยกระทงภาษาอังกฤษแปลไทย | นาง ร้าย ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[Update] ประวัติวันลอยกระทงภาษาอังกฤษแปลไทย | นาง ร้าย ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

นาง ร้าย ภาษา อังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

87

SHARES

Facebook

Twitter

ประวัติและความเป็นมาของการลอยกระทงหลายๆคนคงจะรู้แล้วนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไร วันนี้เราจะมาเรียนรู้ประวัติของการลอยกระทงภาคภาษาอังกฤษแปลไทย ได้รู้ประวัติด้วย และได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปในตัว

ประวัติความเป็นมาประเพณีลอยกระทงภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลไทย

Loy Krathong Day is one of the most popular festivals of Thailand celebrated annually on the Full-Moon Day of the Twelfth Lunar Month. It takes place at a time when the weather is fine as the rainy season is over and there is a high water level all over the country.

วันลอยกระทงคือ หนึ่งในเทศกาลที่เป็นนิยมมากที่สุดของไทย ซึ่งเฉลิมฉลองทุกปีในวันเพ็ญของเดือนที่สิบสองตามปฏิทินจันทรคติ ในช่วงนี้อากาศจะดีเพราะฤดูฝนก็ได้พ้นผ่านแล้ว และระดับน้ำก็สูงเต็มตลิ่งทั่วทั้งประเทศ

The word “Loy” means “to float”, and “Krathong” means lotus-shaped vessel made of banana leaves. Loy Krathong is, therefore the floating of an illuminated leaf bowl. But nowadays some krathongs are made of coloured paper. A krathong usually contains a candle, three joss sticks, some flowers and coins.

คำว่า “Loy” หมายถึง ลอย และ “Kraton” หมายถึง ภาชนะที่มีรูปร่างคล้ายดอกบัว ซึ่งทำจากใบตอง ดังนั้น ลอยกระทงจึงหมายถึงการลอยกระทงใบไม้ที่ประดับตกแต่ง แต่ในปัจจุบันนี้ กระทงบางอันก็ทำจากกระดาษสี โดยปกติกระทงจะประกอบด้วย เทียนหนึ่งเล่ม ธูปสามดอก ดอกไม้ และเหรียญ

The history of Loy Krathong Festival is slightly obscure. First, it is to ask for apology from the water goddess for having used and sometimes made rivers and canals dirty. Second, it is to offer flowers, candles and joss sticks as a tribute to the footprint of Lord Buddha on the sandy beach of the Nammatha River in India. Third, it is to show gratitude to the Phra Mae Kong Ka or Mother of Water. Fourth, it is to wash away the previous year’s misfortunes.

ประวัติของเทศกาลลอยกระทงค่อนข้างคลุมเครือ ประการแรกเชื่อว่าเป็นการขอขมาเทพแห่งน้ำที่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำและบางครั้งทำให้น้ำในแม่น้ำลำคลองสกปรก ประการที่สอง เป็นการถวายดอกไม้ธูปเทียนเป็นเครื่องบูชาพระพุทธบาทบนริมฝั่งของแม่น้ำนัมมทาในอินเดีย ประการที่สามเพื่อแสดงความกตัญญูต่อพระแม่คงคา ประการที่สี่เป็นการชำระล้างโชคร้ายจากปีก่อน

The ceremony is believed to have originated in the time of King Ramkhamhaeng of Sukhothai, the first capital of Thailand, and to have been started by Nang Nophamas or Tao Sri Chulalak, the Brahman consort of the King. She was the first person who introduced “Krathongcherm”, the banana leaf krathong in the form of lotus blossom on the festival night. The festival starts in the evening when there is a full moon in the sky. People carry their krathongs to the river and canals. After lighting candles and joss sticks and making a wish, they gently place the krathongs on the water and let them drift away till they go out of sight. It is believed that krathongs carry away their sins and bad luck, and happiness will come to them. Indeed, it is the time to be joyful and happy as the sufferings are floated away.

See also  Non-defining relative clauses | English grammar rules | non defining relative clauses

พิธีกรรมเหล่านี้เชื่อว่ามีต้นกำเนิดในสมัยพ่อขุนรามคำแหงแห่งกรุงสุโขทัย ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของไทย และริเริ่มโดยนางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ซึ่งเป็นพระสนมของพระราชา นางเป็นคนแรกที่ใช้กระทงเจิม ซึ่งเป็นกระทงทำจากใบตองเป็นรูปบัวตูมที่ใช้ในคืนของเทศกาล เทศกาลเฉลิมฉลองจะเริ่มในตอนเย็นของคืนที่มีพระจันทร์เต็มดวงบนท้องฟ้า ประชาชนจะนำกระทงของพวกเขาไปยังแม่น้ำและลำคลอง หลังจากจุดเทียน ธูปและอธิษฐานแล้ว พวกเขาก็จะค่อยๆปล่อยกระทงลงน้ำและปล่อยให้กระทงลอยไปจนลับตา เป็นความเชื่อที่ว่ากระทงจะนำบาปและโชคร้ายไปด้วย และความสุขก็จะมาเยือนพวกเขา มันช่างเป็นเวลาแห่งความสุขและเริงร่าจริงๆ เพราะความทุกข์ได้ลอยหนีไป

The festival includes a contest of Krathong-making, the Nophamas Queen Contest, local games and performances, entertainment programs and firework displays. The Loy Krathong song contributes to the romantic atmosphere of this occasion.

ในงานเทศกาลจะมีการแข่งขันประกวดกระทง การประกวดราชินีนพมาศ การแสดงและกีฬาพื้นเมือง รายการบันเทิงต่างๆ และการแสดงดอกไม้ไฟ เพลงลอยกระทงจะช่วยเสริมบรรยากาศอันโรแมนติกให้กับโอกาสอันพิเศษนี้

คำศัพท์

Festival เฟ๊สติวัล เทศกาลเฉลิมฉลอง
Celebrate เซ๊ลละเบรท ฉลอง
Full Moon Day ฟุล มูน เด วันพระจันทร์เต็มดวง
Lunar month ลั๊วนา มันธ เดือนจันทรคติ
All over ออล โอ๊เวอะ ทั่ว
Vessel เว๊สเซิล ภาชนะ
Obscure อ๊อบสคิวเวอะ คลุมเครือ
Tribute ทริ๊บบิวท เครื่องบูชา
Gratitude แกรททิทูท ความกตัญญู
Misfortune มิสฟ๊อเชิน โชคร้าย
Ceremony เซ๊ระโมนิ พิธีกรรม
Originate อะริ๊จะเนท มีต้นกำเนิด
Consort ค๊อนซอท สนม หรือชายา
drift away ดริฟ อะเว ลอยไป
go out of sight โก เอ้า ออฟ ไซต์ หายไปลับตา
sufferings ซั๊ฟฟะริงส ความทุกข์
firework displays ไฟรเวิค ดิสเปล การแสดงดอกไม้ไฟ
contributes เคินทริ๊บบิวท ช่วยเสริม
atmosphere แอ๊ทเมิสเฟีย บรรยากาศ

แบบฝึกหัดวันลอยกระทงสรุปความเข้าใจ

1.When is Loy Kratong celebrated?
2.What is the weather like on Loy Kratong Day?
3.What does Loy Kratong mean?
4.What does kratong usually contain?
5.What is the history about Loy Kratong Festival?
6.When was Loy Kratong started?
7.Who started Loy Kratong?
8.What do people believe about Loy Kratong Festival?

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร 2551

มาตรฐาน ต ๑.๑ เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
มาตรฐาน ต ๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
มาตรฐาน ต ๓.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน

อ้างอิง
http://school.obec.go.th/nongplamowit/loykrathong.html (เนื้อหาภาษาอังกฤษ)

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม…

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ…

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 85

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก….

[NEW] DailyEnglish คลังความรู้ภาษาอังกฤษฟรี สำหรับคนไทย | นาง ร้าย ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

งมเข็มในมหาสมุทรอาจหาง่ายกว่าคนที่เกิดมาแล้วไม่เคยโกหก เห็นด้วยไหมคะ? แม้การโกหกจะดูเป็นสิ่งไม่ดีแต่บางทีมันก็ช่วยให้เกิดสันติสุขเล็กๆขึ้นได้ เช่น โกหกแฟนว่าหุ่นดีแล้วไม่อ้วนหรอก หรืออาหารที่แฟนทำก็อร่อยดีนะ 555 อย่างไรก็ตาม ถึงจะเจตนาดีแต่ยังไงการพูดในสิ่งที่ไม่จริงก็ถือว่าเป็นการโกหกอยู่ดี! วันนี้เราจะมาดูกันว่า “โกหก” พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไร

liar

คำที่นิยมใช้มากที่สุดคือคำว่า Lie (ลาย) ซึ่งเป็นได้ทั้งคำนาม (Noun) แปลว่าคำโกหก และคำกริยา (Verb) ที่แปลว่าโกหก

See also  [NEW] เทคนิคตั้งชื่อในเกมให้เด่น และชื่อเท่ ๆ 1000+ ชื่อที่สามารถใช้ได้ | ชื่อจริงภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

ตัวอย่างการใช้คำว่า Lie เป็นคำนาม เช่น
Never tell me a lie again! (อย่าโกหกฉันอีกเป็นอันขาด!)
Your lies pain me (คำโกหกต่างๆของเธอมันทำร้ายฉัน)

ตัวอย่างการใช้คำว่า Lie เป็นคำกริยา เช่น
Don’t lie to me (อย่ามาโกหกฉัน)
Are you lying to me? (นี่แกโกหกฉันอยู่ใช่ไหม?)

มีอีกคำที่เอาไว้ด่าใส่หน้าคนขี้โกหก นั่นก็คือคำว่า Liar (ไล อ่าร์) แปลว่า คนขี้โกหก

You are a liar (เธอมันคนขี้โกหก)
Don’t trust him, he is such a liar (อย่าไปเชื่อเขา เขาเป็นคนขี้โกหก)

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลากหลายศัพท์ที่มีความหมายในเชิงการโกหก การหลอกลวง ได้แก่

1. Bluff (บลัฟ): การหลอกให้หลงกล
Is he going to jump or is he only bluffing? (นี่เขากำลังจะโดดจริงหรือแค่หลอกให้หลงกลเฉยๆ)

2. Canard (แค นาร์ด): เรื่องเท็จ รายงานเท็จ
Look! It is a canard (ดูสิ นี่มันรายงานเท็จนี่)

3. Deceit (ดิ ซีท): การหลอกลวง
Finally, his deceits were revealed (ในที่สุดการหลอกลวงของเขาก็ถูกเปิดโปง)

4. Deception (ดิ เซพ เชิ่น): การหลอกลวง ตบตา
It wasn’t really magic – just some kind of clever visual deception (ไม่ใช่เวทย์มนต์อะไรหรอก มันก็แค่ภาพตบตาเจ๋งๆ)

5. Distortion (ดิส ทอร์ เชิ่น): การบิดเบือน
False retelling of events is an example of distortion (การเล่าเรื่องแบบผิดๆเป็นตัวอย่างของการบิดเบือน)

6. Equivocation (อิค ควิ เวอะ เค เชิ่น): การพูดกำกวม อ้อมค้อม
He answered openly without equivocation (เขาตอบคำถามอย่างเปิดเผย ปราศจากการพูดกำกวม)

7. Exaggeration (อิ๊ค แซก เจอะ เร เชิ่น): การพูดเกินจริง
Honestly, without any exaggeration, the fish was three metres long (นี่ไม่ได้พูดเกินจริงเลยนะ ตัวปลามันยาวตั้ง 3 เมตรจริงๆ)

8. Fable (เฟเบิ้ล): เรื่องโกหก เรื่องที่แต่งขึ้น
What you have said is just a fable (ที่เธอพูดมามันเรื่องโกหกทั้งนั้น)

9. Fabrication (แฟ บริ เค เชิ่น): การปลอมขึ้นมา
The whole story about how her stepson died was a fabrication (เรื่องการตายทั้งหมดของลุกเลี้ยงเธอมันเป็นเรื่องปลอม)

10. Fairy tale (แฟรี่ เทล): เรื่องแหกตา เรื่องโกหก
He’s telling us another fairy tale about how great the software will be (เขากำลังเล่าเรื่องแหกตาเกี่ยวกับความดีงามของซอฟต์แวร์ตัวนี้ให้เราฟัง)

11. Fallacy (แฟล เลอะ ซี่): เรื่องหลอกลวง
It’s a common fallacy that women are worse drivers than men (เรื่องหลอกลวงที่รู้กันดีคือผู้หญิงขับรถแย่กว่าผู้ชาย)

12. Falsehood (ฟ้อลซ์ หูด): การโกหก
She doesn’t seem to understand the difference between truth and falsehood (ดูเหมือนว่านางจะไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างความจริงกับการโกหกนะ)

13. Falsify (ฟ้อลซิไฟย์): ปลอมแปลง
The certificate had clearly been falsified (ประกาศนียบัตรนี่ถูกปลอมแปลงชัดๆ)

14. Falsity (ฟ้อลซิติ): เรื่องปลอม
Believe me, it’s not the falsity (เชื่อฉันเถอะ มันไม่ใช่เรื่องปลอมนะ)

15. Fib (ฟิบ): โกหกเล็กๆน้อยๆ
I can tell he’s fibbing because he’s smiling! (ฉันบอกได้เลยว่าเขาโกหกอยู่ ก็เพราะเขากำลังยิ้มอยู่นั่นไงล่ะ!)

16. Fiction (ฟิค เชิ่น): เรื่องโกหก
When he’s telling you something, you never know what’s fact and what’s fiction (ตอนที่เขากำลังเล่าเรื่องบางอย่าง เธอไม่เคยรู้เลยว่าอันไหนเรื่องจริงกันไหนโกหก)

17. Half-truth (ฮ้าฟ ทรูท): เรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้าง
I don’t care! half-truth is a whole lie (ฉันไม่สนใจหรอก เรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้างก็คือเรื่องโกหกนั่นแหละ)

18. Humbug (ฮัม บั๊ก): การหลอกลวง ต้มตุ๋ม
Don’t try and humbug me, tell me everything (อย่าแม้แต่จะลองหลอกฉัน บอกฉันมาให้หมดเดี๋ยวนี้)

See also  วิธีใช้ was were | was were การใช้

19. Invention (อิน เว้น เชิ่น): การกุเรื่องขึ้น เรื่องที่กุขึ้น
Her story is a total invention (เรื่องของเธอน่ะมันเป็นเรื่องที่กุขึ้นทั้งหมด)

20. Jive (ไจ้ฟ์): หลอก เรื่องเหลวไหล
Quit jiving me and just tell me where you were! (เลิกหลอกฉันได้แล้ว แค่บอกมาซะทีว่าเธออยู่ไหน!)

21. Libel (ไล้ เบิ้ล): ใส่ร้ายป้ายสี
She threatened to sue that guy for libel (เธอขู่ว่าจะฟ้องผู้ชายคนนั้นข้อหาใส่ร้ายเธอ)

22. Mendacity (เมน แด ซิ ติ): การโกหก
You need to overcome this mendacity, or no one will ever believe anything you say (คุณต้องเอาชนะการโกหกนี่ให้ได้ ไม่อย่างนั้นจะไม่มีใครเชื่อที่คุณพูดอีกเลย)

23. Slander: คำพูดให้ร้าย ใส่ร้าย
She regarded his comment as a slander on her good reputation (หล่อนถือว่าคอมเม้นท์ของเขาเป็นคำพูดให้ร้ายต่อชื่อเสียงของเธอ)

24. Untruth (อัน ทรู้ท): คำโกหก
Don’t told him an untruth (อย่าโกหกเขาเชียว)

25. Whopper (ว้อพ เผอะ): การโกหกที่ร้ายแรง
He told us a real whopper (เขาเล่าเรื่องโกหกคำโตให้เราฟังเลยล่ะ)

มีแต่คำน่าสนใจทั้งนั้นเลยใช่ไหมล่ะ แหม เรื่องโกหกไม่ได้มีน้อยๆเลยนะเนี่ย ทุกคนอย่าลืมหยิบยกไปใช้บ้างนะคะ เพื่อความหลากหลายและมีสไตล์มากกว่าเดิม


ประชด เหน็บแนม ตลกร้าย แปลเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร


เรียนกับอดัม: http://www.facebook.com/hollywoodlearning
เรียนออนไลน์กับอดัม: http://www.ajarnadam.tv
FBของอดัม: http://www.facebook.com/AjarnAdamBradshaw
Twitter: http://twitter.com/AjarnAdam
FBของซู่ชิง: http://www.facebook.com/jitsupachin
YouTube ของซู่ชิง: http://www.youtube.com/user/jitsupachin
Twitter ซูชิง: http://twitter.com/Sue_Ching

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ประชด เหน็บแนม ตลกร้าย แปลเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

สร้างตุ๊กตาเอ อี ไอ โอ ยู เกมซากุระ😯


สร้างตุ๊กตาเอ อี ไอ โอ ยู เกมซากุระ😯

โครงกระดูก 5 ตัว | ผีน้อยน่ารัก | เพลงสนุกๆสำหรับเด็ก กับ เมือง Teehee


เจ้าโครงกระดูก 5 ตัวที่ชอบเต้นเป็นอย่างมาก จะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาแล้วทำไมเจ้าซอมบี้ถึงไม่พอใจ…
► ติดตาม Subscribe ช่องของเราได้ที่
https://bit.ly/312LGxt
ดูเพลงสนุกๆอื่นๆ : https://bit.ly/2E9w4PI
เรียนรู้สีสัน และอื่นๆ : https://bit.ly/348t8hg
มนุษย์ต่างดาว ซน ลูกแมว อนิเมชั่น

โครงกระดูก 5 ตัว | ผีน้อยน่ารัก | เพลงสนุกๆสำหรับเด็ก กับ เมือง Teehee

Play Doh Sparkle Princess Ariel Elsa Anna Disney Frozen MagiClip Glitter Glider Dolls


Thanks for watching my videos ! Princess anna, elsa, ariel, the little mermaid, cinderella, belle
Music from Kevin MacLeod (incompetech.com)
Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Play Doh Sparkle Princess Ariel Elsa Anna Disney Frozen MagiClip Glitter Glider Dolls

กล้าได้ทุกเรื่อง…ทีเรื่องแบบนี้ไม่กล้า | บ่วงหงส์ | TV3 Official


ชมย้อนหลังง่ายๆ กด SUBSCRIBE TV3 OFFICIAL และอีกหนึ่งช่องทาง http://www.thaitv3.com หรือดูสดแบบ Real Time 24 ชม. โหลด 3LIVE Application ได้ง่ายๆ ฟรี! iOS: http://goo.gl/McjEUQ Andriod: https://goo.gl/vMiyTl และสำหรับเพลงประกอบละคร คลิกฟัง ที่นี่
นำแสดงโดย : คิมเบอร์ลี่ แอน เทียมศิริ, เจมส์ จิรายุ, บี น้ำทิพย์, วสันต์ อุตตมะโยธิน, ก้อง ปิยะ, เดียร์น่า ฟลีโป, มิว นิษฐา, โจม ศุกล, เพชร กรุณพล, นฤมล พงษ์สุภาพ, แจ็ค เมธัส, ทูน หิรัญทรัพย์, แจง วราพรรณ, น้ำ กัญญ์กุลณัช และนักแสดงมากฝีมือคับคั่ง
บทประพันธ์โดย : กิ่งฉัตร
บทโทรทัศน์โดย : ศุภวรรณ ทองขลิบ, เหมือนฝัน ขาวเหนือ, ศันสนีย์ ดุลยธนบดี
ผลิตโดย : บริษัท ถนัดละคร จำกัด
ควบคุมการผลิตโดย : ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์
ดูคลิปย้อนหลังได้ที่ : https://www.youtube.com/playlist?list=PL0VVVtBqsouoH1TEZ5H9dOzbyMHSjcWRk
[เพลงประกอบละคร]
แค่ภาพลวงตา Ost. บ่วงหงส์ | น้ำชา ชีรณัฐ | Official MV
https://www.youtube.com/watch?v=oquI9qKrc7E
รักเองช้ำเอง Ost. บ่วงหงส์ | เจมส์ จิรายุ \u0026 โบว์ลิ่ง มานิดา | Official MV
https://www.youtube.com/watch?v=lYJ6WgRInbI

กล้าได้ทุกเรื่อง...ทีเรื่องแบบนี้ไม่กล้า | บ่วงหงส์ | TV3 Official

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ นาง ร้าย ภาษา อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.