Skip to content
Home » [Update] | บัญชี รายรับ รายจ่าย ร้าน อาหาร – NATAVIGUIDES

[Update] | บัญชี รายรับ รายจ่าย ร้าน อาหาร – NATAVIGUIDES

บัญชี รายรับ รายจ่าย ร้าน อาหาร: คุณกำลังดูกระทู้

บัญชีร้านอาหารสิ่งสำคัญที่ควรทำหากไม่อยากโดนเก็บภาษีย้อนหลัง

การเปิดร้านอาหารไม่ใช่ว่าแค่เปิดสำเร็จแล้วก็ถือว่าจบ หากยังต้องมีการดูแลการบริหาร บริการ เอกสาร โดยหนึ่งในสิ่งที่ร้านอาหารส่วนใหญ่มักละเลยและคิดว่าเป็นสิ่งไม่สำคัญคือการทำบัญชีอย่างถูกต้องและการนำส่งภาษีเงินได้ธุรกิจแบบผิดๆ วันนี้ทางศูนย์จึงนำบทความดีดีที่อธิบายขั้นตอนการทำบัญชีร้านอาหารอย่างถูกวิธีมาให้ความรู้แก่ทุกท่านโดยดยบทความนี้เขียนขึ้นโดยคุณแหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสหรัฐอเมริกาและเจ้าของบริษัท Thai USA Accounting

ขอพูดคร่าว ๆ ก่อนว่าอเมริกา ใช้มาตราฐานการบัญชีเรียกว่า U.S. Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP). กิจการที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็กลุ่ม บริษัทมหาชน เพราะต้องแสดงข้อมูลทางการเงิน สารธารณะ ให้กับผู้ถือหุ้น  บริษัทใหญ่ ๆ ถึงแม้ไม่ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ก็ต้องทำตาม เพราะเจ้าหน้าที่ เช่น ธนาคารจะระบุไว้เลยว่าต้องทำตามมาตราฐานการบัญชีรับรองทั่วไป

ถ้าเป็นบริษัทเล็ก ๆ แล้วต้องการยื่นขอกู้เงิน ถ้าทางธนาคารระบุว่า งบการเงินต้องมีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก็ต้องทำตามที่หน่วยงานนั้น ๆ ต้องการ ะบบการบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่รู้กันว่าแบบ Rule based accounting ขณะที่ทางยุโรปซึ่งใช้กฏ IFRS เรียกว่า Principle based accounting.  คร่าว ๆ คือ ที่อเมริกา จะมีระบบบัญชีเฉพาะ ธุรกิจเช่น เหมืองแร่  อุตสาหกรรม  อย่างเช่นร้านอาหารจะอยู่ในหมวด บริการ (ตามที่เข้าใจ) อีกทั้งร้านอาหารถ้ามีการขายเหล้าขายไวน์ ก็ถือเป็นการขายทั่วไปด้วย อ่านความแตกต่างระหว่าง สองระบบนี้ได้ค่ะ เพราะในอนาคตอเมริกาจะพยายาม ปรับระบบให้เป็น Principle based accounting “Principle Vs Rule Base

เรามาพูดถึง การบัญชีร้านอาหารของกิจการ โดยทั่วไปนะคะ ว่าควรทำบัญชีอย่างไร  การทำบัญชีร้านอาหารจะมีรายการเยอะ ยิบย่อยจากเครดิตการ์ด จุกจิก ถ้าทำบัญชีกันจริง ๆ คือ มีการดึงรายการค้าทุกตัวจาก เสตทเม้นของธนาคารหรือบัตรเครดิตเพื่อลงบัญชี แต่จะมีอีกกลุ่มคือทำแบบสรุปเป็นรายวันไป ถ้ารายการไม่มาก สามารถทำได้เช่นกัน

ข้อพิจารณา ในการทำบัญชีของร้านอาหาร มีดังนี้

1.) Accounting softwareโปรแกรมที่ใช้ในการบันทึกบัญชี
การเลือกใช้โปรแกรมบัญชีที่เหมาะสม ให้เลือกตามที่เราถนัดค่ะ ส่วนใหญ่กิจการขนาดเล็ก จะใช้โปรแกรม QuickBooks, Peachtree, Quicken , Xero  ทั้งหมดนี้มีทั้ง แบบติดตั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ แบบ ออนไลน์ สะดวกมาก อยากลองดูว่าชุดไหนดี ให้ google search แล้วลองเล่นโปรแกรมสักเดือนฟรีจึงค่อยตัดสินใจ

ปัจจุบัน ร้านอาหารส่วนมากใช้ QuickBooks  โดยโปรแกรมนี้นิยมมากสำหรับธุรกิจขนดเล็กถึงขนาดกลางแต่ไม่เหมาะสมกับกิจการขนาดใหญ่ ถ้าใหญ่ ๆ จะใช้พวก SAP, Oracle, Peoplesoft, Microsoft and etc.,

โปรแกรมต่าง ๆ ที่กล่าวมาสามารถใช้ทำระบบค่าแรงได้ด้วย แล้วแต่เราจะถนัด  หรือบางร้านใช้ software ของ บริษัท payroll แยกจากกัน เนื่องจาก payroll software สะดวกและที่สำคัญบริษัทเหล่านี้เขาจะชำนาญเรื่องภาษีอาการในระดับ City, County, States and Federal

2.) Payrolls & Reporting , การจ่ายค่าแรงและการรายงานค่าจ้าง

ขอแนะนำ ให้ใช้บริการสำนักงานบัญชี หรือ ใช้ ระบบ payroll system software ไม่แนะนำให้ทำเองถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนในพื้นที่นั้น ๆ ถ้าคุณไม่ได้เรียนจบบัญชีมา อย่าทำเอง พลาดแล้วไม่คุ้ม เพราะการรายงานเงินเดือนค่าจ้าง  มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งทาง state, federal (IRS), and Social Security Office หรือ สำนักงานประกันสังคมแถมมาคือบางเมืองมีภาษีของเมือง

See also  Gerund কি? Learn Everything about Gerund | gerund | การออกแบบเว็บไซต์ด้วยตนเอง

ให้นำส่งภาษีที่หักไว้จากพนักงานทุกเดือน พร้อมสมทบส่วนของนายจ้างไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง อย่าพยายามผัดผ่อน เรื่องนี้สำคัญมาก เรียกว่าเราติดหนี้รัฐบาลเลยเพราะเป็นเงินของรัฐ

โดยทั่วไปนายจ้างมีหน้าที่ยื่นแบบ Forms 941 ทุกไตรมาส สำหรับนายจ้างที่มีภาระภาษี ต่ำกว่า $1,000 ต่อปีให้ใช้ ฟอร์ม  Form 944,. ทุก ๆ ปี นายจ้างมีหน้าที่ยื่นแบบ Form 940,  สำหรับ Employer’s Annual Federal Unemployment (FUTA) . อ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์เกี่ยวกับกฏหมายฉบับนี้ Topic 759 . นอกจากจะต้องยื่นแบบ ที่กล่าวมาแล้ว นายจ้างยังต้องยื่น Form W-2, สรุป รายงานค่าจ้างเงินเดือน ทิป และอื่นๆ ให้กับพนักงานทุกคน ที่เคยทำงานให้กับกิจการ ถึงแม้จะลาออกก็ยังมีหน้าที่นำส่งให้ ภายใน วันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป เช่น ค่าจ้างปี 2016 นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเอกสารให้อดีตลูกจ้างภายในวันที่ 31 มกราคม 2017” หลังจากนั้น นายจ้างมีหน้าที่รายงานค่าจ้าง ต่าง ๆ ไปยัง สำนักงานประกันสังคม โดยใช้ฟอร์ม  Form W-3,

3.) Monthly Sales Taxes การรายงานภาษีขาย
ก่อนอื่นไม่ควรจะตีความว่าการรายงานภาษีขายจะเหมือนกับประเทศไทย บ้านเราใช้ภาษีซื้อหักออกจากภาษีขายค่าบริการจะยื่นภาษีขายก็ต่อเมื่อได้รับชำระเงิน.  ที่ประเทศอเมริกาการรายงานภาษีขายนี่คนละเรื่องกันเลย การรายงานภาษีขายของร้านอาหารที่นี่คือภาษีขายที่เรียกเก็บจากค่าอาหารค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ เราเรียกเก็บเท่าไร เรามีหน้าที่นำส่งไปยัง รัฐบาลท้องถิ่นหรือ Department of Revenue in the State of Florida ยกตัวอย่าง  บางรัฐเรียกแตกต่างกันออกไป การนำส่งสามารถนำส่งภาษีขายทางออนไลน์ได้ สะดวกมากทุกรัฐที่อเมริกามีระบบให้เราลงทะเบียนนำส่งกรอกฟอร์มคำนวนให้เสร็จเลยใช้เวลาไม่นาน  ถ้าเราใช้ระบบรูดบัตรเครดิตบางบริษัท เขาจะมีระบบให้เราส่งภาษีได้อัตโนมัติ ถ้าเป็นไปได้ให้นำส่งภาษีขายทุกเดือนเราจะได้ไม่ต้องรับภาระหนัก ถ้าเราต้องส่งทุกไตรมาส(สามเดือน) ถ้าไม่นำส่งเจอเบี้ยปรับเงินเพิ่มจากรัฐอีกแถมรัฐวางลีนทับ (ถ้าถูกวางลีนโดยรัฐไม่สามารถขายร้านได้ต้องชำระหนี้ก่อน)

4.) Annual Income Tax Return การยื่นภาษีประจำปีของร้าน
เวลาผ่านไป 1 ปี สมมติคุณเริ่มกิจการ เดือนมกราคาปิดงบ เดือนธันวาคม หลังจากกิจการรู้ผลประกอบการประจำปี ทางร้านมีหน้าที่ยื่นภาษีไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ State and Federal (IRS). จะใช้แบบฟอร์มอะไรยื่นขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการ

4.1) Limited Liability Company 
กิจการจดทะเบียนแบบนี้ให้ใช้ฟอร์ม Form 1065 ถ้ามีสมาชิกมากกว่า 2 คน ถ้ามีคนเดียวแล้วคุณจดรูปแบบนี้คุณใช้แบบ Form 1040 schedule C  ในรูปแบบนี้จะไม่มีภาษีที่ต้องคำนวณ เจ้าของกิจการจะได้รับ Schedule K-1 สรุปผลกำไรขาดทุน เพื่อนำไปคำนวณ ภาษีส่วนบุคคลคะ ข้อเสียคือจะต้องเสีย self-employment at 15% แค่นั้นเอง ส่วนภาษีก็ขึ้นอยู่กับฐานรายได้ของบุคคลนั้น ๆ

4.2) Corporation
ใช้ฟอร์ม Form 1120 สำหรับธุรกิจแบบนี้. สำหรับนักลงทุนทั่วไปที่ไม่มีกรีนการ์ดหรือเป็นพลเมืองของอเมริกา ส่วนใหญ่นิยมเปิดกิจการแบบนี้จะคล้าย ๆ กับประเทศไทย เสียภาษีที่ในตัวบริษัทถ้าไม่มีการจ่ายเงินปันผล ผู้ถือหุ้นก็ไม่มีภาระภาษีเรื่องเงินปันผลภาษีของกิจการจะอยู่ที่ประมาณ 30-34%

4.3) LLC or Corporation elected to file as Small Corporation (S-Corp)
รูปแบบนี้ทำได้เฉพาะ ผู้ที่ถือกรีนการ์ดกับพลเมืองของอเมริกาเท่านั้นสำหรับนักลงทุนไทยหรือนักลงทุนไทยร่วมทุนกับพลเมืองที่นี่หรือคนที่ถือกรีนการ์ดไม่สามารถทำได้ ข้อดีคือ ป้องกัน self-employment tax at 15%. แต่ IRS บังคับให้จ่ายเงินเดือนให้เจ้าของกิจการตามความเหมาะสมไม่จ่ายเลยไม่ได้

Form 1120S คือฟอร์มที่ใช้ในการยื่นแบบประจำปี
**Compliance with Laws and Regulations**
**ปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบ**
คำแนะนำในฐานะที่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ยื่นภาษีให้กับกิจการต่างๆกับthe IRS
จากประสบการณ์ที่ได้สัมผัสกับกิจกรรมร้านอาหาร ทราบว่าทำบัญชีกันระบบครอบครัว ตีความว่า เงินในบัญชีธนาคารจาการขายอาหาร ก็คือเงินกระเป๋าเดียวกันกับเจ้าของกิจการ การจับจ่ายใช้จ่ายในชีวิตประจำวันก็ได้เงินมาจากแหล่งนี้  เจ้าของกิจการบางกลุ่มทราบดี ว่าไม่ถูกต้อง แต่คิดว่าคงจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้น ต่อมาพอปัญหาเกิด เช่น มีการถูกสุ่มตรวจจากหน่วยงานภายในรัฐ หรือจาก the IRS และให้ข้อมูลกับผู้ตรวจสอบ ผลที่ออกมาคือ เบี้ยปรับเงินเพิ่ม ที่ทางร้านไม่สามารถชำระได้ และต้องมีการปิดกิจการ ถึงแม้จะปิดกิจการไปแล้ว ทางผู้ถือหุ้น หรือเจ้าของกิจการ ก็ยังคงมีภาระหนี้สิน ที่ทางรัฐบาล สามารถดึงเงินออกจากบัญชีได้ตามกฏหมาย บางกลุ่ม เลี่ยงที่จะไม่เปิดบัญชีไว้กับธนาคาร ใช้ชีวิตหลบ ๆ ซ่อน ไม่สามารถทำมาหารับประทานได้ เนื่องจากมีภาระหนี้สินกับทาง รัฐบาล ท้องถิ่น หรือรัฐบาลกลาง.

See also  ไฟล์จ่ายเงินเดือนธนาคารไทยพาณิชย์ - FlowPayroll โปรแกรมเงินเดือน ออนไลน์ | โปรแกรม สลิปเงินเดือน

ข้อที่เจ้าของกิจการ หรือบุคคลทั่วไปควรทราบ
หนี้สินต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ the IRS, and local Government หน่วยงานราชการท้องถิ่น ไม่สามารถ ลบล้างได้ Bankruptcy law ไม่มีอำนาจเหนือกว่า the IRS และ local government มีข้อยกเว้นไม่กี่กรณี เช่น พิการทำงานไมได้ กรณี กู้เงินเรียนแล้วไม่สามารถจ่ายได้หนี้ประเภทนี้ถึงสามารถลบออกได้.

Audited by the IRS & Local Government ถูกตรวจสอบจากรัฐบาล
ถ้าคุณดำเนินการตามหลักการที่ได้เรียบเรียงไว้ข้างต้น ไม่ว่าคุณจะถูกสุ่มตรวจ ถูกแกล้งจากผู้หวังดีแต่ประสงค์ร้าย ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบไหน  คุณได้ป้องกันปัญหาเบื้องต้นไว้แล้ว และก็รับประกันว่า ไม่มีเบี้ยปรับเงินเพิ่มจากการประเมินแน่นอน

อย่างไรก็ตามการมีเจตนาดีที่ไม่เลี่ยงภาษี ถึงแม้ว่าเราจะทำผิดพลาดแบบที่รู้เท่าไม่ถึงการและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ตามกฏหมายแล้วเจ้าหน้าที่สามารถยกเลิกเบี้ยปรับเงินเพิ่มได้ตามระเบียบ

กฏหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทั้งด้านบัญชีและภาษีได้ครุ้มครองวิชาชีพเหล่านี้ คุณสามารถฟ้องได้แต่หนทางที่จะชนะนั้นน้อยมากเพราะตราบใดที่ผู้ทำบัญชี ได้ใช้ดุลพินิจตามมารยาทแล้วผู้ทำบัญชีไม่มีความผิดใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้าผู้ทำบัญชีพบว่าข้อมูลที่ทางผู้เสียภาษีให้มาไม่ถูกต้องผู้ทำบัญชีมีหน้าที่แจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบและไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือด้วยคะ คำพูดปากเปล่าก็ใช้ได้

ฉะนั้นถ้าเจ้าของกิจการถูกประเมินเบี้ยปรับเงินเพิ่มจะไปฟ้องกลับจากคนทำบัญชี ฟ้องไปเลยหมดตัวก็ไม่ชนะ เว้นแต่ว่าผู้ทำบัญชี fraud และไม่ปฏิบัติตามมารยาทของวิชาชีพ

คำเตือน
เท่าที่ทราบมาถ้าบริษัทรับทำบัญชีที่ทาง the IRS ได้ตรวจสอบ แล้วทำบัญชีมั่ว ให้กับลูกค้าผลที่ตามมาคือลูกค้าทุกรายที่อยู่ในเครือข่ายของสำนักงานบัญชีนั้น ๆ จะถูกตรวจสอบด้วย การพิจารณาใช้บริการสำนักงานบัญชีควรจะพิจารณาหลายด้านไม่ใช่แค่ “ราคา” ** ถูกแต่ดีไม่มีในโลก***

[Update] บัญชีร้านค้า รายรับ-รายจ่าย ควรมีอะไรบ้าง? พ่อค้าแม่ค้าควรรู้ | บัญชี รายรับ รายจ่าย ร้าน อาหาร – NATAVIGUIDES

You only live once


นมสดสตอเบอร์รี่ (ต้นทุน12บาท) Strawberry milk 딸기 신선 한우유 Erdbeere Frisch Milch


How to make strawberry fresh milk, press cc to turn on the subtitles in English.
Hur man gör jordgubbar färsk mjölk, tryck cc för att slå på undertexterna på engelska.
딸기 우유를 만드는 방법은 cc를 눌러 영어 자막을 켭니다.
Um frische Erdbeermilch zuzubereiten, drücken Sie cc, um die Untertitel auf Englisch einzuschalten.
Cara membuat susu segar strawberi, tekan cc untuk menghidupkan sari kata dalam bahasa Inggeris.
Cara membuat susu segar strawberry, tekan cc untuk menyalakan subtitle bahasa inggris.
Paano gumawa ng sariwang gatas ng strawberry, pindutin ang cc upang ion ang mga subtitle sa Ingles.
စတော်ဘယ်ရီနို့ရည်အသစ်လုပ်နည်း၊ အင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုးဖွင့်ရန် cc ကိုနှိပ်ပါ။
ວິທີເຮັດນ້ ຳ ນົມສົດສະຕໍເບີຣີ, ກົດ cc ເພື່ອເປີດ ຄຳ ບັນຍາຍເປັນພາສາອັງກິດ.
វិធីធ្វើទឹកដោះគោស្ត្រប៊េរីស្រស់ចុចស៊ី។ ស៊ី។ ដើម្បីបើកចំណងជើងរងជាភាសាអង់គ្លេស។
สูตรภาษาไทย และคำนวณต้นทุนท้ายคลิป
English recipe
Ingredients :
300 g. Frozen Strawberry
300 g. Sugar
Simmer the strawberry and sugar over low heat for 15 minutes.
15 minutes, turn off the electric stove, wait 10 minutes, let the strawberries cool.
After 10 minutes, blending the strawberry thoroughly.
1 bottle of strawberry 40 g, fresh milk 190 ml.
ติดต่อรีวิวสินค้า Influencer KOL สปอนเซอร์ติดต่องาน ส่งการบ้าน
https://www.facebook.com/Ngamcheewa/
tik tok
https://vt.tiktok.com/ZSQxrT9E/
StrawberryFreshMilk
ErdbeereFrischMilch
딸기신선한우유
StrawberrySegarSusu
နေပြည်တော်
ស្ត្រប៊ឺរីហ្វ្រេសមីលក

See also  [NEW] การเขียนจดหมาย อีเมล ภาษาอังกฤษ ประโยคจำเป็น รวมประโยคสำเร็จรูป ตัวอย่างประโยค | ใบวางบิล ภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

นมสดสตอเบอร์รี่ (ต้นทุน12บาท) Strawberry milk 딸기 신선 한우유 Erdbeere Frisch Milch

บัญชีรายรับรายจ่าย #แจกฟรีไฟล์excel


แจกฟรีไพล์ excel รายรับรายจ่ายร้านค้า พร้อมอธิบายการใช้งาน

บัญชีรายรับรายจ่าย #แจกฟรีไฟล์excel

— 7 แอพพลิเคชั่น​ที่ร้านอาหารควรต้องมี​ l Penguintalk​ -​-


7 แอพพลิเคชั่น​ที่ร้านอาหารควรต้องมี​ l Torpenguin​ ​
.
.
วันนี้เราจะมาเเนะนำ7​ Application​ ที่เจ้าของร้านควรใช้เป็นตัวช่วยในการบริหารจัดการกับระบบร้านให้สะดวกมากยิ่งขึ้น
ทั้งด้าน​บัญชี, สต๊อค, หรือเเม้เเต่ดูแลเรื่องพนักงาน​
ทั้ง​ 7​ แอพฯ​มีอะไรบ้าง​ไปดูกัน
.
.
ติดตามTorpenguin ผู้ชายขายบริการในช่องทางอื่นๆได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/Torpenguin
Youtube : https://bit.ly/3gOuSAj
Twitter : https://twitter.com/torpenguin
Instragram : https://www.instagram.com/torpenguin/
ติดต่องาน Email : [email protected]
.
เพนกวินทริค
ต่อเพนกวิน
Torpenguin
ผู้ชายขายบริการ

-- 7 แอพพลิเคชั่น​ที่ร้านอาหารควรต้องมี​ l Penguintalk​ -​-

3หัวข้อหลัก บัญชีรายรับรายจ่ายร้านค้า แบบง่ายๆ #มีไฟล์excelให้ฟรี


ทุกร้านค้าทุกการค้าขายเราควรทำบัญชีไว้เพื่อดูกำไรขาดทุนนะครับ ผมทำตามความเข้าใจของผม ไม่ได้เป็นพนักงานบัญชีแต่อบ่างใด สนใจอยากได้ไฟล์ Excel หรืให้ช่วยทำแบบที่ต้องการให้ คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวส่งให้ หรือแอด line ผม 0972454299

3หัวข้อหลัก บัญชีรายรับรายจ่ายร้านค้า แบบง่ายๆ #มีไฟล์excelให้ฟรี

Plan with me | รีวิว 6 เดือน หลังการขายออนไลน์ ฟาดโบนัส 7 หลัก ทำยังไง🌤


Follow Me🌥🧸✨
ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วชอบกันนะค้าบ
อยู่ซัพพอร์ตกันแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะงับ
ฝากติดตามด้วยยค่า อิอิ
🌈สั่งซื้อ|สมัครตัวแทน
Line : @peareistudio (มี@)
https://lin.ee/ng5GwAo
🌈instagram | https://instagram.com/peareistudio?igshid=1ws91fbkdz9kj
🌈facebook | https://www.facebook.com/intoon.sira
page facebook | Peareistudio
🌈tiktok
peareistudio
https://vt.tiktok.com/ZSJLgraAV/
ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนค่า❤️

Plan with me | รีวิว 6 เดือน หลังการขายออนไลน์ ฟาดโบนัส 7 หลัก ทำยังไง🌤

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ บัญชี รายรับ รายจ่าย ร้าน อาหาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *