Skip to content
Home » [Update] บทเรียน รายวิชา การแปลเบื้องต้น 1 | straight up แปลว่า – NATAVIGUIDES

[Update] บทเรียน รายวิชา การแปลเบื้องต้น 1 | straight up แปลว่า – NATAVIGUIDES

straight up แปลว่า: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ตัวอย่างการแปลข่าว

กลุ่มทนายต้องการให้ตรวจสอบทรัพย์สินผู้ตัดสิน

Group wants judges’ assets examined

Writer: BangkokPost.com

Published: 24/09/2009 at 03:58 PM

A group of independent lawyers on Thursday petitioned the National Anti-Corruption Commission to examine the assets and liabilities of the nine judges who gave the verdict that cleared all 44 defendants in the rubber saplings procurement case.

กลุ่มทนายอิสระวอนให้คณะกรรมมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้พิพากษาคดีเก้าคนที่ตัดสินให้จำเลย 44 คนพ้นจากคดีประมูลกล้ายาง

petition อ้อนวอน

asset ทรัพย์สิน

liability หนี้สิน

verdict คำตัดสินของคณะลูกขุน

defendant จำเลย

sampling ต้นอ่อนของต้นไม้

procurement การประมูล

Mr Picha said the not guilty verdict handed down by the Supreme Court’s Criminal Division for Holders of Political Positions on Sept 21 had aroused suspicion among people in society.

นายพิชากล่าวว่า คำตัดสินของแผนกคดีอาญาของศาลฎีกาให้นักการเมืองพ้นผิดกระตุ้นให้สังคมเกิดความสงสัย

guilty ความผิด

arouse กระตุ้น

suspicion สงสัย, เคลือบแคลง

He said on Sept 8, People’s Alliance for Democracy leader Sondhi Limthongkul said in an interview with the media that some of the defendants would try to bribe some of the judges and predicted that the judges would vote 8-1 to clear the defendants of all charges.

เขากล่าวว่า ผู้นำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย นายสนธิ ลิ้มทองกุล กล่าวในการให้สัมภาษณ์สื่อว่า จำเลยบางคนพยายามติดสินบนผู้พิพากษาบางคนให้ตัดสินให้ได้คะแนนโหวด 8 ต่อ 1 เพื่อให้จำเลยพ้นผิด

bribe ติดสินบน

charge คดี

He said since Article 39 (12) of the NACC Act requires court judges to declare their assets and liabilities every three years, his group of lawyers wanted to know whether the nine judges handling the rubber saplings case had properly done so.

เนื่องจากกฎ ปปช. มาตรา 39 (12) เรียกร้องให้ผู้พิพากษาศาลแจ้งทรัพย์สินและหนี้สินทุกๆ สามปี กลุ่มทนายต้องการรู้ว่าทผู้พิพากษาเก้าคนที่ตัดสินคดีกล้ายางได้แจงทรัพย์สินแล้วหรือยัง

declare แจ้ง

Article มาตรา

Mr Picha said he had earlier submitted a similar petition to the president of the Supreme Court.

นายพิชากล่าวว่าเขาได้ยื่นคำร้องไปยังประธานศาลฎีกาก่อนหน้านี้แล้ว

submit ยื่น, เสนอ

เศรษฐกิจโต 4 เปอร์เซ็นต์ในไตรมาส 4

4% Q4 growth seen

Writer: Bangkokpost.com

Published: 23/09/2009 at 08:22 PM

Economic growth is expected to rise to at least 4% year-on-year by the fourth quarter, said Ekniti Nitithanprapat, a spokesman for the Finance Ministry.

นายเอกนิษฐ์ นิธิตันประพัฒน์ โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่า คาดว่าเศรษฐกิจจะโตอย่างน้อย 4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในไตรมาสที่ 4

quarter ไตรมาส

year-on-year เทียบกับปีต่อปี (ปีนี้กับปีึก่อนหน้า)

The economy is still projected to contract in the third quarter, with the ministry forecasting a 4% year-on-year decline.

เศรษฐกิจยังคงหดตัวลดลง 4% ตามการคาดการณ์ของกระทรวงการคลังในไตรมาสที่ 3

contract หดตัว

forecast ทำนาย

decline ลาดลง

But Dr Ekniti said there were clear signs that the economy had turned the corner, whether it be in terms of exports, tax revenues or manufacturing activity.

ดร.เอกนิษฐ์กล่าวว่ามีสัญญาณชัดเจนว่าเศรษฐกิจได้กลับตัวแล้ว ไม่ว่าจะเป็นส่วนของผู้ส่งออก, การจัดเก็บภาษีและกิจกรรมการผลิต

turn the corner กลับตัว

export ส่่งออก

tax revenue การจัดเก็บรายได้

manufacture การผลิต

activity กิจกรรม

The economy contracted 7.1% year-on-year for the first quarter and 4.9% year-on-year in the second. The Fiscal Policy Office, a unit of the Finance Ministry, in June projected a contraction of 2.5-3.5% for 2009.

เศรษฐกิจหดตัว 7.1% ในไตรมาสแรกและ 4.9% ในไตรมาสที่สอง เทียบปีต่อปี สำนักงบประมาณ ซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งของกระทรวงการคลัง คาดว่าจะมีการหดตัว 2.5-3.5% ในเดือนกรกฎาคม

The fourth quarter of 2008 represented the worst of the global crisis, marked by the collapse of Lehman Brothers, AIG and other financial institutions. But massive stimulus measures by governments restarted global economic growth.

ในไตรมาสที่สี่ ของปีก่อนแสดงถึงความเลวร้านของเศรษฐกิจโลก เห็นได้จากการล่มสลายของเลห์แมน บราเธอร์ส เอไอจีและสถาบันการเงินอื่นๆ แต่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลก็ทำให้เศรษฐกิจของโลกเติบโตได้

colapse ล่มสลาย

financial institution สถาบันการเงิน

stimulus กระตุ้น

measure มาตรการ

Dr Ekniti noted that value-added tax revenue, a proxy for domestic consumption, had rebounded to 36-37 billion baht per month compared with 31-32 billion earlier this year.

การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของการบริโภคในประเทศ มีการรีบาวน์ขึ้นเป็น 36-37 พันล้านบาทต่อเดือนเมื่อต้นปี

domestic ในประเทศ

consumption การบริโภค

rebound การกระเด้งขึ้น

Auto sales have also shown improvement, while unemployment has dropped from 800,000 in the first quarter to only 500,000, or 1.2% of the labour force.

การขายรถยนต์ก็เพิ่มขึ้น ขณะที่ยอดคนว่างงานลดลงจาก 800,000 คนในไตรมาสแรกเหลือแค่ 500,000 หรือ 12%

labour, labor แรงงาน

unemployment การว่างงาน

auto ในที่นี้หมายถึง รถยนต์

อาการไข้ของในหลวงทุเลา

King’s fever easing, doctors say

Writer: AFP แปลจาก bangkokpost.com

Published: 23/09/2009 at 12:01 AM

His Majesty the King was in hospital for a fourth day on Tuesday where his fever eased further, the palace said.

อาการประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดีขึ้นหลังจากทรงประทับอยู่ในโรงพยาบาลเป็นวันที่สี่

ease ทุเลา ดีขึ้น

fever เป็นไข้

Thailand’s widely-revered King Bhumibol Adulyadej has remained in a Bangkok hospital for a fourth day after being diagnosed with a fever, fatigue and loss of appetite.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นที่รักของชาวไทยยังคงประทับอยุ่ในโรงพยาบาลในกรุงเทพเป็นวันที่สี่หลังจากได้ัรับการวินิจฉัยอาการไข้ เหนื่อยและเบื่อพระกระยาหาร

remain ยังคง

revere เป็นที่เคารพนับถือ

diagnose วินิจฉัย

fatigue เหนื่อย

The 81-year-old king has been in hospital since Saturday night when he was put on a drip and given antibiotics after being diagnosed with fever, fatigue and loss of appetite.

ในหลวงทรงประทับในรพ.ตั้งแต่คืนวันเสาร์หลังจากทางโรงพยาบาลให้ยาปฏิชีวนะหลังจากตรวจโรค

drip หยด

antibiotic ยาปฏิชีวนะ

“Over the past 24 hours His Majesty’s fever reduced. But he still has a lack of appetite and the medical team is still giving him antibiotics and nutrients intravenously,” the Royal Household Bureau said in a statement read on television

“ผ่านไป 24 ชม. อาการไข้ของในหลวงทรงลดลง แต่ยังคงทรงเบื่อพระกระยาหารและทางคณะแพทย์ยังคงให้ยาปฏิชีวนะและให้ธาตุอาหารในทางเส้นเลือด” สำนักพระราชวังกล่าวแถลงการณ์ทางทีวี

 

nutrient ธาตุอาหาร

intravenously ทางเส้นเลือด

The ex-wife of Thaksin Shinawatra, Thailand’s deposed former prime minister, went to the hospital on Tuesday with a bunch of white flowers to offer her wishes for the king’s recovery, witnesses said.

ภรรยาของอดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร ได้เข้าเยี่ยมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยช่อดอกไม้สีขาวและถวายพระพรให้ในหลวงทรงหายประชวรด้วย

ex-wife อดีตภรรยา

depose ถูกขับไล่

recovery ฟื้นฟู

bunch ช่อ

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2552

รัฐบาลปราบสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

Govt cracks down on pirated goods

Writer: Bangkokpost.com

Published: 21/09/2009 at 08:57 PM

Buyers and users of pirated products will be fined 1,000 baht per case, while commercial building owners and landlords, as well as website owners, who turn a blind eye to sales of pirated goods will face a fine of as much as 300,000 baht under a new draft law aimed at clamping down on intellectual-property violations.

ผู้ซื้อและผู้ใช้สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์จะถูกปรับ 1000 บาทต่อคดี คณะที่เจ้าของอาคารพาณิชย์และเจ้าของที่รวมถึงเจ้าของเว็บไซต์ หากปิดหูปิดตาในการซื้อขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ จะถูกปรับสูงถึง 300,000 บาทภายใต้กฎหมายใหมเพื่อจำกัดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

pirated good สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

clamp down จำกัด

intellectual-property ทรัพย์สินทางปัญญา

violation การละเมิด

Deputy Commerce Minister Alongkorn Ponlaboot said the ministry will soon propose the amendments to the Trademark Act and Copyright Act for cabinet consideration and approval.

นายอลงกรณ์ พลบุตร รอง รมต.พาณิชย์กล่าวว่าทางกระทรวงจะยื่นแก้ไขกฎหมายการค้าและลิขสิทธิ์ให้ครม.พิจารณาและอนุมัติ

propose ยื่นข้อเสนอ

amendment cdhw-

cabinet คณะรัฐมนตรี

approval อนุมัติ

Under the draft legislation, users and processors of counterfeit goods including computer software, music and movies would be subject to a fine of not more than 1,000 baht, while commercial-building lessors, owners and landlords would face fines ranging from 30,000 baht to 300,000 baht.

ภายใต้กฎหมายฉบับร่าง ผู้ใช้และผู้ดำเนินการปลอมแปลงสินค้ารวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์, ดนตรีและภาพยนต์จะต้องถูกปรับไม่มากกว่า 1000 บาท และผู้ให้เช่าอาคาร, เจ้าของ, เจ้าของที่จะถูกปรับระหว่าง 30,000-300,000 บาท

legislation การออกกฎหมาย

draft ฉบับร่าง

processor ผู้ดำเนินการ

counterfeit ปลอมแปลง

lessor ผู้ให้เช่า

landlord เจ้าของที่

The penalty would also cover website owners operating or providing e-commerce services for pirated goods.

บทลงโทษนี้ครอบคลุมเจ้าของเว็บไซต์ที่ดำเนินการและจัดหาบริการทางอีคอมเมิร์ซสำหรับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

penalty โทษ

The draft amendments are aimed at protecting intellectual property and promoting Thailand’s development as a creative economy, said Mr Alongkorn.

การแก้ไขกฎหมายเพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้เป็นเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์

 

 

 

 

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2552

หม่องได้ที่สามพับจรวด

Mong takes third in origami flight

Published: 20/09/2009 at 08:51 PM

แปลจาก bangkokpost.com

Chiba, Japan – Mong Thongdee, the stateless boy representing Thailand in a paper plane flight competition, took third place in his solo event after winning the team event on Saturday.

เมืองชิบะ ญี่ปุ่น หม่อง ทองดี เด็กไร้สัญาติที่เป็นตัวแทนของไทยในการแข่งันเครื่องบินกระดาษ ได้ที่สามประเภทเดี่ยวหลังจากชนะแบบทีมเมื่อวันเสาร์

stateless ไร้สัญชาติ

represent เป็นตัวแทน, แสดง

competition (อ่านว่า คอม (คัม) เผอะ-ทิ-ฉึ่น ไม่ใช่คอมเพ็ทถิชั่น) การแข่งขัน

solo ประเภทเดี่ยว team ประเภททีม

take (ลำดับ) place ได้ (ลำดับที่)
Mong, the 12-year-old boy from the northern province of Chiang Mai, is scheduled to return home on Monday.

หม่อง เด็กอายุ 12 ขวบจากจังหวัดเชียงใหม่ มีกำหนดการกลับบ้านในวันจันทร์

schedule กำหนดการ

His paper plane stayed aloft for 10.53 seconds, taking third place in the individual event for competitors aged 12 years old. On Saturday, Mong was part of a three-person team, including two adults. His team won the champion with Mong’s paper plane flying for 11 seconds.

เครื่องบินกระดาษของเขาบินสูงขึ้นไปเป็นเวลา 10.53 วินาที ได้ที่สามในประเภทเดี่ยวในการแข่งขันของบุคคลอายุ 12 ขวบ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา หม่องเข้าร่วมทีมสามคน ซึ่งมีผู้ใหญ่อีกสองคน ทีมของเขาได้แชมป์โดยเครื่องบินกระดาษของหม่องบินได้ 11 วินาที

aloft สูงขึ้นไป

individual ส่วนตัว, โดยบุคคล

adult ผู้ใหญ่

Born to ethnic Burmese parents in Thailand, Mong, a Prathom 4 (Grade 4) student at Ban Huay Sai School in Chiang Mai, entered the limelight when he was refused travel papers by the minister of interior on Sept 2, on the grounds he was a security risk.

พ่อแม่ของหม่องเป็นชาวพม่าที่มาอยู่ในประเทศไทย หม่องเรียนประถม 4 ที่โรงเรียนบ้านห้วยทรายในเชียงใหม่ หม่องเป็นที่สนใจของผู้คนเมื่อเขาถูกกระทรวงมหาดไทยปฏิเสธให้เข้าแข่งขันเครื่องบินกระดาษเมื่อวันที่ 2 กันยายน เนื่องจากเหตุผลทางด้านความปลอดภัย

ethnic เผ่าพันธุ์

enter the limelight, in the limelight เป็นจุดสนใจ

refuse ปฏิเสธ

Newspaper stories and a countrywide outrage forced the minister to change his mind, and Prime Minister Abhisit Vejjajiva personally stepped in to help to arrange the temporary papers necessary to send Mong to Japan. Because his parents are both foreigners, Mong’s birth cannot be officially registered either in Thailand, and Burma refuses to accept back any refugees.

เรื่องราวในหนังสือพิมพ์และความขุ่นเคืองทั่วประเทศทำให้รมต.เปลี่ยนใจ นายกฯ อภิสิทธิ์ เข้ายื่นมือเข้าช่ยเหลือจัดการเรื่องเอกสารชั่วคราวที่จำเป็นเพื่อให้ด.ช.หม่องได้ไปญี่ปุ่น เพราะทั้งพ่อและแม่เป็นชาวต่างด้าว จึงไม่สามารถลงทะเบียนอย่างเป็นทางการของการเกิดของหม่องได้ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือพม่าที่ปฏิเสธการรับตัวกลับของผู้อพยพ

outrage ความโกรธแค้น

temporary ชั่วคราว

paper ในที่นี้แปลว่า เอกสาร

refugee ผู้อพยพ

ขำขันวันเสาร์

Air Travel – Trapped near the window seat

A little guy gets on a plane and sits next to the window.

หนุ่มตัวเล็กขึ้นเครื่องบินและนั่งที่ติดหน้าต่าง

A few minutes later, a big, heavy, strong mean-looking, hulking guy plops down in the seat next to him and immediately falls asleep.

ไม่กี่นาทีต่อมา ชายหนุ่มร่างแข็งสูงใหญ่เหมือนยักษ์ ทิ้งตัวลงนั่งบนเก้าอี้ถัดจากเขา และหลับในทันที

hulk อุ้ยอ้าย

plop down หย่อน

See also  Avicii greatest Hits Full Album 2020 - Best Songs Of Avicii | him แปลว่า

The little guy starts to feel a little airsick, but he’s afraid to wake the big guy up to ask if he can go to the bathroom. He knows he can’t climb over him, and so the little guy is sitting there, looking at the big guy, trying to decide what to do.

หนุ่มตัวเล็กเริ่มปั่นป่วนในกระเพาะ แต่ก็ไม่กล้าปลุกเจ้ายักษ์เพื่อขอตัวไปห้องน้ำ เขารู้ว่าตัวเองไม่สามารถปีนข้ามเจ้ายักษ์ไปได้ จึงนั่งนิ่งๆ มองดูเจ้ายักษ์ ขณะกำลังตัดสินใจว่าจะทำยังไงต่อไป

Suddenly, the plane hits an air pocket and an uncontrollable wave a nausea passes through the little guy.

ทันใดนั้น เครื่องบินตกหลุมอากาศและเขาก็ไม่สามารถควบคุมอาการคลื่นไส้ของตัวเองได้อีก

nausea อาการคลื่นไส้

He can’t hold it in any longer and throws up all over the big guy’s chest.

ทนไม่ไหวแล้ว เขาจึงอ้วกใส่ออกของเจ้ายักษ์

any longer ไม่.. อีกต่อไป (ต้องใช้เป็นประโยคปฏิเสธ)

chest หน้าอก

About five minutes later the big guy wakes up, looks down, and sees the vomit all over him.

ห้านาทีต่อมา เจ้ายักษ์ตื่นขึ้น มองลงไปที่หน้าอกตัวเอง เห็นอ้วกกระจายเต็มตัว

vomit อ้วก

“So,” says the little guy, “are you feeling better now?”

เจ้าหนุ่มร่างเล็กกล่าว “เ่อ่อ ดีขึ้นรึยังล่ะครับ คุณ”

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2552

ประชาชนถูกสังหารกว่า 80 ชีวิตจากการโจมตีในเยเมน

More than 80 killed in Yemen raid

Writer: AFP

Published: 17/09/2009 at 10:51 PM

More than 80 civilians were killed when an air raid blasted a makeshift camp of displaced people in northern Yemen, witnesses said on Thursday, as the army pursued its offensive on Shiite rebels.

พลเรือนกว่า 80 คนถูกสังหารด้วยระเบิดจากการโจมตีทางอากาศในแคมป์ชั่วคราวของผู้อพยพในเยเมนทางตอนเหนือ ขณะที่กองทัพไล่ล่าพวกกบฎ Shiite

civilian พลเรือน

raid โจมตี

blast ระเบิด

makeshift ชั่วคราว, ทดแทน

displace people ผู้อพยพ, โดนไล่

rebel กบฎ

A “warplane targeted displaced families who had gathered under trees in the area of Adi,” in Amran province, the scene of heavy fighting between the army and the rebels, the witness said.

“เครื่องบินรถมีเป้าหมายถล่มครอบครัวผู้อพยพที่รวมตัวกันใต้ต้นไม้ในพื้นที่ Adi” ในจังหวัด Amran มีการต่อสู้อย่างหนักระหว่างกองทัพกับพวกกบฎ

scene ภาพที่เห็น

gather รวบรวม

Another witness told AFP “at least 87 were killed” in the attack, which was acknowledged by a Yemeni official.

พยานอีกคนซึ่งได้รับการบอกเล่าจากเจ้าหน้าที่เยเมนกล่าวว่า “ถูกฆ่าตายอย่างน้อย 87 ศพ” ในการโจมตี

“The jet fighter targeted Huthi (rebels) who were firing (while hiding) among the displaced people,” the official told AFP, while declining to comment on the death toll.

“เครื่องบินเจ็ทมุ่งเป้ามาที่ Huthi (กบฎ) ที่กำลังยิง (ขณะำกำลังซ่อนตัว) อยู่ในฝูงผู้อพยพ” เจ้าหน้าที่กล่าวกับเอเอฟพี ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธที่จะให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับจำนวนผู้เสียชีวิต

toll จำนวนผู้เสียชีวิต

decline ปฏิเสธ,

comment ให้ความเห็น

A rebel statement condemned the attack, accusing the Sanaa government, which has vowed to crush the five-year-old rebellion, of committing a massacre.

พวกกบฎแถลงการณ์วิจารณ์การโจมตีในครั้งนี้ โดยกล่าวโทษรัฐบาล Sanaa ซึ่งสาบานที่จะถล่มพวกกบฎซึ่งตั้งมาห้าปี โดยมอบหมายให้ฆาตกรรมหมู่

condemn วิจารณ์อย่างรุนแรง

accuse กล่าวโทษ

vow สาบาน

crush บดขยี้

rebellion กบฎ

massacre ฆาตกรรมหมู่

“The bloodthirsty authorities have committed a new massacre,” the statement said.

“เจ้าหน้าที่กระหายเลือดได้รับมอบหมายให้ฆาตกรรมหมู่ครั้งใหม่”

It said that at noon (0900 GMT) on Wednesday MiG warplanes had targeted displaced people gathering along the Barata road, close to Adi village near Harf Sufyan, which lies on the route linking Saada to the capital.

เมื่อเวลา 09.00 (เวลามาตรฐานโลก) เมื่อวันพุธ เครื่องบินมิกได้ยิงคนอพยพที่อยู่รวมกันตามถนน Barata ติดกับหมู่บ้าน Adi ใกล้ Harf Sufyan ซึ่งทอดยาวไปตามเส้นทางที่เชื่อม Saada กับเมืองหลวง

Somali pirates still holding 20 Filipinos

สลัดโซมาเลียยังคงจับตัว 20 ฟิลิปปิืนส์

Writer: AFP (www.bangkokpost.com)

Published: 15/09/2009 at 10:01 PM

Twenty Filipino sailors remain in the hands of Somali pirates, the government said on Tuesday, a day after the release of 22 seamen from a Greek-owned merchant vessel who had been held for five months.

ลูกเรือชาวฟิลิปปิส์ 20 คนยังคงอยู่ในมือของโจรสลัดโซมาเลีย รัฐบาลกล่าวเมื่อวันอังคารหลังจากมีการปล่อยคนที่อยู่ในเรือ 22 คนจากเรือสินค้าที่ชาวกรีกเป็นเจ้าของ หลังจากที่ถูกจับเป็นเวลาห้าเดือน

pirate โจรสลัด (คนที่ทำซีดีเถื่อน หรือพวกที่ละเมิดลิขสิทธิ์สินค้า ก็เรียกว่า pirate เหมือนกันครับ)

release ปล่อย

merchant พ่อค้า

vessel เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่

The Department of Foreign Affairs said it was working to help the repatriation of the 22 freed sailors whose ordeal began on April 14 when the MV Irene was hijacked while sailing through the Gulf of Aden.

กรมการต่างประเทศกล่าวว่าการช่วยเหลือกลาสี 22 คนที่ถูกทรมานเมื่อวันที่ 14 เม.ย. ให้เป็นอิสระและส่งตัวกลับประเทศได้ผล (เรือ MV IRene ถูกจี้ขณะที่แล่นผ่านอ่าว Aden)

repatriation ส่งกลับประเทศ

freed ถูกปล่อยเป็นอิสระ

ordeal ถูกทรมาน, ซ้อม

It said the local agency that recruited the Filipinos had informed the government that negotiations for their release had been successful, but gave no details as to whether a ransom had been paid.

ตัวแทนในท้องถิ่นที่ได้รับชาวฟิลิปปินส์เข้าทำงานได้แจ้งให้รัฐบาลรู้ว่าการเจรจาให้ปล่อยตัวพวกเขาประสบความสำเร็จ แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าได้จ่ายค่าไถ่ไปหรือไม่

recruit รับคนเข้าทำงาน

inform แจ้งรายละเอียด

negotiation การเจรจา

ransom ค่าไถ่

Filipino sources said last month that the pirates were demanding 2.8 million dollars to free MV Irene and its crew.

แหล่งข่าวฟิลิปปินส์กล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่า โจรสลัดร้องขอเงินจำนวน 2.8 ล้านดอลล่าร์เพื่อปล่อยเรือ MV Irene และลูกเรือ

crew ลูกเรือ

As a policy, the Philippine government does not pay ransom to kidnappers, but it has given shipowners a free hand in negotiating for the release of abducted Filipino seamen.

นโยบายของรัฐบาลฟิลิปปินส์จะไม่จ่ายค่าไถ่ให้กับพวกลักพาตัว แต่จะให้อิสระกับเจ้าของเรือในการเจรจาให้ปล่อยตัวลูกเรือที่ถูกลักพาตัว

there were now 20 Filipinos still in the hands of Somali pirates. Seventeen of them were seized on the Win Far 161 when it was hijacked on April 6 and three from the MV Charelle were taken hostage on June 13.

ยังมีลูกเรือชาวฟิลิปปินส์อีก 20 คนอยู่ในเงื้อมมือของโจรสลัดโซมาเลีย สิบเจ็ดคนถูกจับในเรือ Win Far 161 ซึ่งถูกจี้เมื่อวันที่ 6 เม.ย. และอีกสามคนจาก MV Charelle ที่ถูกจับเป็นประกันในวันที่ 13 ก.ค.

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2552

ซาร์โกซี่ผลักดันภาษีคาร์บอน

Sarkozy pushes ahead with carbon tax

(คาร์บอนในที่นี้คือ คาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้โลกร้อน)

Writer: AFP

Published: 10/09/2009 at 11:01 PM

French President Nicolas Sarkozy on Thursday unveiled a new carbon tax to help combat global warming, calling it a “fiscal revolution”.

ประธานาธิบดี นิโคลัส ซาร์โกซี่เผยว่าภาษีคาร์บอนใหม่จะช่วยต่อสู้กับปัญหาโลกร้อน ซึ่งเรียกว่า “การปฏิวัติงบประมาณ”
unveil เผย
global warming โลกร้อน
combat ต่อสู้

The new levy on oil, gas and coal consumption by households and businesses will come into effect next year, making France the biggest economy yet to impose a straight-up carbon tax.

การจัดเก็บภาษีการบริโภคน้ำมัน แก๊ส และถ่านหินตามบ้านเรือนและธุรกิจจะเห็นผลในปีหน้า ทำให้ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีการกำหนดภาษีคาร์บอนที่แม่นยำที่ใหญ่ที่สุด

comsumption การบริโภค

household บ้านเรือน

come into effect มีผล

impose กำหนด

straight-up แม่นยำ

Sarkozy set the new carbon tax at 17 euros (25 dollars) per tonne of carbon dioxide (CO2) and said it would be gradually increased to penalise only those who refuse to abandon their wasteful ways.

ซาร์โกซี่ตั้งภาษีคาร์บอนใหม่ไว้ที่ 17 ยูโร (25 ดอลล่าร์) ต่อคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งตัน และกล่าวว่าจะมีการเพิ่มบทลงโทษทีละน้อยต่อผู้ที่ทิ้งของเสียไม่เป็นที่เป็นทาง

gradually ทีละน้อย

penalise ทำโทษ

abandon ละทิ้ง

wasteful ของเสีย

The carbon tax will not apply to electricity which in France is produced mostly from nuclear reactors that are not a major source of greenhouse gas emissions.

ภาษีคาร์บอนใหม่จะไม่ใช้กับไฟฟ้าที่ฝรั่งเศสผลิตขึ้นจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ซึ่งไม่ใช่แหล่งพลังงานหลักที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก

apply นำมาใช้

reactor เครื่องกำเนิดปฏิกิริยา

greenhouse เรือนกระจก (ในที่นี้คือ greenhouse effect ปฏิกิริยาเรือนกระจก)

emission การกระจายรังสี

France has been engulfed for weeks in a fierce debate over the carbon tax, with some of the government’s right-wing supporters fearing the new levy will trigger a backlash at a time when families find themselves strapped for cash.

ฝรั่งเศสมีการถกเถียงกันอย่างรุนแรงเรื่องภาษีคาร์บอนมาหลายสัปดาห์แล้ว ผู้สนับสนุนฝ่ายขวาของรัฐบาลกลัวว่าการจัดเก็บภาษีแบบใหม่จะทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านเมื่อหลายครอบครัวรู้ว่าตัวเองจะต้องเสียเงิน

debate การอภิปราย

engulf ปกคลุม

fierce รุนแรง

backlash ปฏิกิริยาที่ไม่ดี

strapped ถูกเฆี่ยน

France has set a target of slashing its CO2 emissions by 75 percent by 2050 and support for environmentally-friendly measures generally runs strong among the French.

ฝรั่งเศสตั้งเป้าลดการกระจายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 75 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2050 และดำเนินมาตรการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแข็งขัน

slash ลด

emission การกระจายรังสี

measure มาตรการ

run ในที่นี้แปล่า ดำเนินการ

 

Finland was the first European country to impose a carbon tax, in 1990, followed a year later by Sweden and later Denmark.

ฟินแลนด์เป็นประเทศในยุโรปประเทศแรกที่กำหนดการจัดเก็บภาษีคาร์บอนในปี 1990 ปีต่อมา สวีเดนและเดนมาร์คก็จัดเก็บภาษีนี้ด้วยเช่นกัน

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552

หญิงซูดานโดนจำคุกฐานใส่กางเกง

Sudan woman trouser wearer jailed

Writer: AFP

Published: 7/09/2009 at 10:17 PM

Sudanese woman journalist Lubna Ahmed al-Hussein was sent to jail after refusing to pay a 200-dollar fine imposed on Monday for wearing trousers deemed “indecent,” one of her lawyers said.

หนึ่งในทนายของนักข่าวหญิงชาวซูดาน Lubna Ahmed al-Hussein กล่าวว่าเธอถูกส่งตัวเข้าคุกหลังจากปฏิเสธจ่ายเงินค่าปรับ 200 ดอลล่าร์ในวันจันทร์ในคดีใส่กางเกงขายาวที่เป็นที่เข้าใจว่า “หยาบคาย”

impose กำหนดให้

deem เข้าใจว่า

indecent หยาบคาย

“She has been taken to the women’s prison in Omdurman,” the twin city of Khartoum, Kamal Omar told AFP.

“เธอถูกนำเข้าคุกหญิงใน Omdurman” เมืองคู่แฝดของ Khartoum

Earlier on Monday, a Khartoum court spared Hussein a whipping for wearing “indecent” trousers but instead fined her 500 Sudanese pounds (200 dollars).

เช้าตรู่วันจันทร์ ศาลเมือง Khartoum ได้อภัยโทษแก่นาง hussein ในข้อหา “หยาบคาย (น่าจะแปลว่า ไม่เหมาะสม)” โดยการใส่กางเกง แต่จะต้องปรับนางเป็นจำนวนเงิน 500 ปอนด์ (ซูดาน)

spare ยกโทษให้

court ศาล

instead แทนที่

“I won’t pay. I’d rather go to prison,” Hussein told AFP by telephone before she was taken to jail, though her lawyers said they would try to persuade her to pay up.

“ฉันไม่จ่าย ฉันน่าจะเข้าคุกมากกว่า” นางฮุสเซนบอกแก่เอเอฟพีทางโทรศัพท์ก่อนที่จะถูกนำตัวเข้าคุกถึงแม้ว่าทนายของเธอจะกล่าวว่าพวกเขาจะพยายามโน้มน้าวเธอให้จ่ายค่าปรับ

persuade ชักชวน, โน้มน้าว

Under Sudanese law, she could have been sentenced to a maximum of 40 lashes for “indecency” under Islamic principles after being arrested with 12 other women wearing trousers in a Khartoum restaurant in July.

ภายใต้กฎหมายของซูดาน เธอน่าจะถูกตัดสินให้โดนเฆี่ยน 40 ที โทษฐาน “หยาบคาย” ภายใต้กฎของอิสลามหลังจากถูกจับกุมพร้อมกับหญิงคนอื่นอีก 12 คนที่ใส่กางเกงในภัตตาคาร Khartoum ในเดือน ก.ค.

sentence ตัดสิน

lash เฆี่ยน

principle กฎ

Women in trousers are not a rare sight in Sudan but the authorities can take offence at trousers which reveal too much of a woman’s shape, leading to accusations from rights groups that judgement is arbitrary.

ผู้หญิงที่ใส่กางเกงไม่ค่อยมีให้เห็นในซูดาน แต่เจ้าหน้าที่สามารถกล่าวหาผู้หญิงที่ใส่กางเกงได้หากอวดรูปทรงมากเกินไป ทำให้เกิดการกล่าวหาจากกลุ่มสิทธิมนุษยชนว่าเป็นการตัดสินตามอำเภอใจ

authority เจ้าหน้าที่

take offence กล่าวหา

reveal เผย

accusation กล่าวหา

arbitrary โดยพละการ, ตามอำเภอใจ

 

อิหร่านได้ รมต.หญิงคนแรก

Iran gets first woman minister

Writer: AFP

Published: 3/09/2009 at 10:51 PM

Iran’s parliament on Thursday backed a cabinet proposed by President Mahmoud Ahmadinejad that includes the Islamic republic’s first woman minister and a man wanted in connection with the bombing of a Jewish community centre in Argentina.

รัฐสภาอิหร่านสนับสนุนให้มีการเลื่อนประชุม ครม.โดยปธน. Mahmoud Ahmadinejad ซึ่งรวมถึงนายกฯหญิงคนแรกของสาธารณรัฐอิสลามิกและชายที่เป็นที่ต้องการตัวในกรณีเชื่อมโยงกับการระเบิดศูนย์กลางชุมชนชาวยิวในอาร์เจนตินา

See also  รูปประโยคภาคประธานภาคกริยาภาคกรรม | ตัวอย่าง ประโยค ภาษา อังกฤษ ประธาน กริยา กรรม

parliament รัฐสภา

cabinet คณะรัฐมนตรี

back สนับสนุน, หนุนหลัง

propose เลื่อน

community ชุมชน

The conservative-dominated assembly approved 18 of 21 nominees, propelling Ahmadinejad into his second four-year term as Iran battles its worst crisis since the hardliner’s re-election in June.

การประชุมสภาได้เสียงอนุมัติตัวแทน 18 จาก 21 เสียง ได้ผลักดันให้นาย Ahmadinejad ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่สองเนื่องจากอิหร่านได้ต่อสู้กับวิกฤตการณ์ที่เลวร้ายตั้งแต่การเลือกตั้งใหม่ของพวกนักการเมืองหัวรุนแรงในเดือนมิถุนายน

assembly การประชุมสภา

nominee ผู้ท้าชิง, ตัวแทน, ผู้ได้รับเลือก

propel ผลักดัน

crisis วิกฤต

hardliner นักการเมืองหัวรุนแรง

The candidates who failed to secure the required majority of votes were two other women nominees and Ahmadinejad’s pick for energy minister.

ผู้สมัครที่ไม่ได้รับการโหวตจากเสียงส่วนใหญ่คือผู้เข้าสมัครผู้หญิงอีกสองคนและตัวแทนของนาย Ahmadinejad สำหรับทำหน้าที่เป็นรมต.พลังงาน
candidate ผู้สมัคร
fail ล้มเหลว
majority หลัก, ส่วนใหญ่
vote การลงคะแนน

Highlighting Iran’s often maverick status, nearly 80 percent of lawmakers approved Ahmad Vahidi — wanted by Argentina as a suspect in a 1994 Buenos Aires bombing that killed 85 people and wounded 300 — as defence minister.

สภานิติบัญญัติ 80 เปอร์เซ็นต์ลงคะแนนเสียงให้นาย Ahmad Vahidi ซึ่งเป็นที่ต้องการตัวของอาร์เจนติน่าในฐานะผู้ต้องสงสัยระเบิดกรุงบัวโนสไอเรสในปี 1994 ซึ่งคร่าชีวิตประชาชนไป 85 คน และบาดเจ็บ 300 คน ให้ทำหน้าที่เป็นรมต.กลาโหม

lawmaker สภานิติบัญญัติ

defence minister รมต.กลาโหม

suspect สงสัย

wound บาดเจ็บ

The first woman to join a cabinet in the Islamic republic will be Marzieh Vahid Dastjerdi at the health ministry.

ผู้หญิงคนแรกที่ได้เข้าร่วมคณะรัฐมนตรีในสาธารณรัฐอิสลามิกจะเป็นนาง Marzieh Vahid Dastjerdi ทำหน้าที่ รมต.สาธารณสุข

A gynaecologist and former MP, Dastjerdi, 50, was approved despite never having held an executive job in government.

นาง Dastijerdi เป็นผู้ชำนาญโรคของสตรีและอดีต ส.ส. วัย 50 ได้รับการอนุมัติทั้งๆที่ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านบริหารในรัฐบาลมาก่อน

MP ย่อมาจาก Member of Paliament สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

gynaecologist ผู้เชี่ยวชาญโรคสตรี

former คนก่อน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขำขันวันเสาร์

The FBI Recruitment Process

กระบวนการสรรหาของ FBI

The FBI had an opening for an assassin. After all the background checks, interviews, and testing were done there were 3 finalists.

เอฟบีไอเปิดรับนักฆ่า หลังจากตรวจสอบเบื้องหลังประวัติ สัมภาษณ์และทดสอบแล้วได้ผู้เข้ารอบสุดท้าย 3 คน

// Two men and a woman.
ชายสองคนและผู้หญิงหนึ่งคน

For the final test, the FBI agents took one of the men to a large metal door and handed him a gun.

การทดสอบขั้นสุดท้าย เจ้าหน้าที่เอฟบีไอนำชายคนหนึ่งไปที่ประตูเหล็กบานใหญ่และยื่นปืนให้เขา

“We must know that you will follow your instructions no matter what the circumstances. Inside the room you will find your wife sitting in a chair. Kill Her.”

“เราต้องรู้ว่าคุณจะทำตามคำสั่งของเราไม่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะยังไง ในห้องคนจะพบว่าภรรยาของคุณนั่งอยู่บนเก้าอี้ ฆ่าหล่อนซะ”

The man said, “You can’t be serious, I could never shoot my wife.” The agent said, “Then you’re not the right man for this job. Take your wife and go home.”

ชายหนุ่มกล่าว “ล้อเล่นน่ะ ผมไม่น่าจะยิงหล่อนได้” เจ้าหน้าที่กล่าว “ยังงั้นคุณก็ไม่เหมาะกับงานนี้ นำภรรยาของคุณกลับไปซะ”

The second man was given the same instructions. He took the gun and went into the room. All was quiet for about 5 minutes. The man came out with tears in his eyes, “I tried, but I can’t kill my wife.”

ชายคนที่สองถูกนำมาด้วยคำแนะนำเดิม เขาถือปืนและเข้าไปในห้อง บรรยากาศเงียบเป็นเวลาเกือบ 5 นาที เขาออกมาพร้อมกับน้ำตารื้นที่ดวงตา “ผมพยายามแล้ว แต่ผมฆ่าภรรยาของผมไม่ได้”

The agent said, “You don’t have what it takes. Take your wife and go home.”

เจ้าหน้าที่กล่าว “คุณไม่ต้องทำแล้ว นำภรรยาคุณกลับบ้านไปซะ”

Finally, it was the woman’s turn. She was given the same instructions, to kill her husband. She took the gun and went into the room. Shots were heard, one after another.

สุดท้าย ถึงคราวของผู้หญิง เธอได้รับคำสั่งให้ฆ่าสามีของเธอ เธอถือปืนและเข้าไปในห้อง มีเสียงปืนดังขึ้นไม่ขาดสาย

They heard screaming,, banging on the walls. After a few minutes, all was quiet. The door opened slowly and there stood the woman. She wiped the sweat from her brow.

พวกเขาได้ยินเสียงกรีดร้อง, เสียงกระแทกกับผนัง หลังจากนั้นไม่กี่นาที ทุกอย่างก็เงียบ ประตูเปิดอย่างช้าๆ ร่างของผู้หญิงปรากฎขึ้น ปาดเหงื่อออกจากคิ้ว

“This gun is loaded with blanks” she said. “I had to beat him to death with the chair.”

“พวกคุณใส่กระสุนกระดาษไว้ในปืน” “ชั้นเลยต้องตีเขาให้ตายด้วยเก้าอี้”

 

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ขำขันวันเสาร์

Just Wondering (แค่สงสัย) แต่แสบ

A young punker gets on the cross-town bus. He’s got spiked, multi-colored hair that’s green, purple and orange. His clothes are a tattered mix of rags, his legs are bare and he’s without shoes.

พั๊งก์หนุ่มนั่งรถบัสข้ามเมือง เขาทำผมเป็นปุ่มแหลม ย้อมผมหลากสี คือ เขียว ม่วง และส้ม เสื้อผ้าหลุดลุ่ยเหมือนผ้าขี้ริ้ว และไม่มีรองเท้าใส่

spike ปุ่มแหลมยาว

tatter เหมือนผ้าขี้ริ้ว หลุดลุ่ย

rag ผ้าขี้ริ้ว

bare เปล่า, เปลือย

His face and ears are riddled with pierced jewelry and his earrings are big bright feathers.

ใบหน้าและหูของเขาถูกเจาะและถูกร้อยด้วยเครื่องประดับและตุ้มหูทำด้วยขนนกสีเจิดจ้าอันใหญ่

riddle เจาะ

pierce แทง

He sits down in the only vacant seat, directly across from an old man who just glares at him for about ten miles.

เขานั่งลงที่ว่างเดียวตรงข้ามกับชายแก่ที่จ้องมองเขามาตั้งกะเชียงใหม่

glare at จ้อง

vacant, vacancy ว่าง

Finally the punk gets self conscious and spits at the old man: “What ‘er you starin’ at you old fart, didn’t you ever do anything wild when you were young?!”

ในที่สุด นายพั๊งก์ซึ่งสงสัยว่าจะรู้ตัว และถ่มน้ำลายใส่ชายแก่ “จ้องอั๊วะทำไมวะ ไอ้แก่ ไม่เคยทำอะไรกุ๊ยๆยังงี้เมื่อตอนวัยรุ่นอ๊ะไง”

conscious สำนึก

stare at จ้อง

old fart คำด่าว่าคนแก่โง่ๆ เชยๆ

Without missing a beat the old man replies: “Yeah. Back when I was in the Navy I got real drunk in Singapore and screwed a parrot. I thought maybe you were my son.”

โดยไม่ลังเล ชายแก่ตอบว่า “ช่ายๆ ย้อนกลับไปสมัยชั้นเป็นทหารเรือนะ ชั้นอยู่ที่สิงคโปร์ แล้วเมาว่ะ แล้วชั้นก็ไปทำมิดีมิร้ายกะนกแก้ว ชั้นคิดว่าแกน่ะ อาจจะเป็นลูกชั้นก็ได้นะ”

without missing a beat โดยไม่ลังเล

reply ตอบ

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ขำขันวันเสาร์

Funny Answering Machine Response

เครื่องตอบรับอัตโนมัติอย่างขำ

Hi. This is John:

If you are the phone company, I already sent the money.

If you are my parents, please send money.

If you are my financial aid institution, you didn’t lend me enough money.

If you are my friends, you owe me money.

If you are a female, don’t worry, I have plenty of money.

สวัสดี นี่จอห์น

ถ้าคุณเป็นบริษัทให้บริการโทรศัพท์ ผมจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

ถ้าคุณเป็นพ่อแม่ของผม กรุณาส่งเงินมาด้วย

ถ้าคุณเป็นสถาบันที่ช่วยเหลือทางการเงินของผม คุณให้เงินผมกู้ไม่พอ

ถ้าคุณเป็นเพื่อนของผม คุณติดเงินผมอยู่นะ

ถ้าคุณเป็นสาวๆ ไม่ต้องห่วง ผมมีเงินเยอะเลย

********************************

Excuses for speeding

This Middle aged man was going through his mid-life crisis so he went out and bought him a new bright red BMW. So he decided to take his new BMW on a test drive down the interstate one day.

ชายวัยกลางคนกำลังจะทำเรื่องแย่ๆในวัยกลางคนด้วยการทดสอบความเร็วของบีเอ็มดับบลิวสีแดงสดคันใหม่เอี่ยมระหว่างทางเชื่อมรัฐในวันหนึ่ง

crisis วิกฤตการณ์

He got up to about 85 mph and all of a sudden he saw this highway patrolman with his blue lights and siren blaring coming toward him. He decided he and his new BMW would outrun the officer. So the man sped up to 95 mph,and then to 105 mph, but the patrolman was still coming.

เขาขับรถด้วยความเร็ว 85 ไมลต่อชั่วโมง และเห็นตำรวจทางหลวงเปิดไฟและไซเรนใส่เขา เขาตัดสินใจเหยียบคันเร่งหนีด้วยความเร็ว 95 ไมล์ต่อชม. และเป็น 105 ไมล์ แต่ตำรวจก็ยังตามทัน

highway patrolman ตำรวจทางหลวง

outrun วิ่ง ขับด้วยความเร็วที่มากกว่า

The man finally came to his senses and said to himself, “This is crazy, I could go to jail for this,” so he pulled over.

สุดท้าย จึงคิดขึ้นมาได้พร้อมกับพูดกับตัวเองว่า “นี่มันเรื่องโง่ๆแท้ เราอาจติดคุกเพราะเรื่องนี้” เขาจึงจอดรถ

pull over จอดรถ

The patrolman came to the car and told the man, “It has been a long day and I am tired. If you can give me an excuse no one else has ever given me I will let you go.”

ตำรวจเดินมาหาเขา “ไอ้ที่ขับรถกวดคุณมาเนี่ย ผมเหนื่อยมากเลยรู้ไม๊ เอาล่ะ ถ้าคุณมีเหตุผลเพียงพอที่จะอธิบายผมว่าทำไมถึงต้องขับรถเร็วขนาดนั้น และเหตุผลนั้นไม่เหมือนใคร ผมจะปล่อยคุณไป”

So the man told the officer, “Last night my wife ran off with a patrolman and when I seen you chasing me I thought you were trying to bring her back.”

เขาจึงตอบตำรวจว่า “เมื่อคืนเนี๊ย เมียผมหนีไปกับตำรวจทางหลวงเหมือนคุณนี่แหละ แล้วผมก็เห็นคุณไล่ผมมา ผมก็นึกว่าคุณพยายามเอาเมียผมมาคืนน่ะซี”

The officer looked at the man and said, “Have a nice day.”

ตำรวจมองเขาอีกครั้งพร้อมพูดว่า “โชคดีนะ”

วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ไต้หวันรีบช่วยเหลือชาวบ้านอย่างรีบเร่ง

Taiwan scrambles to rescue villagers

ไต้หวันรีบช่วยเหลือชาวบ้านอย่างรีบเร่ง
scramble ช่วยอย่างรีบเร่ง

Writer: AFP

Published: 13/08/2009 at 02:35 AM

Taiwan began airlifting nearly 1,000 people found alive in a cluster of villages flattened by muddy landslides, as survivors recounted the horror of watching their homes vanish.

ไต้หวันเริ่มช่วยยกผู้คน 1,000 คนทางอากาศหลังจากหมู่บ้านถูกถล่มด้วยโคลนถล่ม ขณะที่ผู้รอดชีวิตได้แต่เฝ้ามองบ้านของตนหายไปอย่างหวัดกลัว

survivor ผู้รอดชีวิต

flatten ถล่ม, ทำลายบ้านเรือน

vanish หายไปกับตา

The island-wide death toll from Typhoon Morakot rose to 107 early Thursday following Taiwan’s worst flooding in half a century over the weekend, with entire villages submerged in water and mud.

ยอดผู้เสียชีวิตจากไต้ฝุ่นมรกตในเกาะไต้หวันเพิ่มขึ้นเป็น 107 รายจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ร้ายแรงที่สุดในรอบครึ่งศตวรรษ ทั้งหมูบ้านจมในน้ำและโคลน

submerge จม

toll ยอดผู้เสียชีวิต

Meanwhile, eye-witnesses described the devastation wrought on one of three villages in southern Taiwan, Hsiaolin, as survivors were ferried out by helicopter.

ขณะเดียวกัน พยานที่เห็นเหตุการณ์อธิบายว่าความเสียหายได้เข้ามาถล่มหนึ่งในสามหมู่บ้านในไต้หวันทางภาคใต้ ขณะที่ผู้รอดชีวิตได้ถูกขนถ่ายออกมาทางเฮลิคอปเตอร์

devastation ความเสียหาย

wrought (V.ช่องสองของ wreak) ทำให้เกิดความเสียหาย

“I saw the mountain crumbling in seconds almost like an explosion and bury half of our neighbourhood,” said Huang Chin-bao, 56.

ผมเห็นภูเขาถล่มลงไปภายในไม่กี่วินาที เกือบเหมือนการระเบิดและฝังร่างเพื่อนบ้านของผมไปครึ่ง

crumble แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

explosion ระเบิด

As the military rescue operation stepped up, Major-General Richard Hu said: “We have found around 700 people alive in three villages last night and 26 more this morning. We are deploying 25 helicopters to evacuate them.”

เมื่อทหารช่วยชีวิตเริ่มดำเนินการ นายพล ริชาร์ด ฮู กล่าวว่า “เราพบคนประมาณ 700 คนอาศัยในสามหมู่บ้านเมื่อคืนนี้และอีก 26 คนในเช้านี้ เราได้ใช้ เฮลิคอปเตอร์เพื่อช่วยเหลือพวกเขา”

deploy เคลื่อนย้ายกำลังพลเข้าประจำการ

The typhoon has caused losses of at least nine billion Taiwan dollars (281 million US) for agriculture and another 570 million dollars in lost tourism after ravaging the island’s scenic mountain and hot spring regions.

ไต้ฝุ่นทำให้เกิดการสูญเสียอย่างน้อยเก้าพันล้านดอลล่าร์ไต้หวันสำหรับภาคการเกษตรและ 570 ล้านดอลล่าร์ในการสูญเสียการท่องเที่ยวหลังจากเกิดความเสียหายจากภูมิทัศน์ของภูเขาและพื้นที่น้ำพุร้อน

ravage ความเสียหาย

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ขำขันวันเสาร์

So You Wanna Take The Day Off?

ยังต้องการวันหยุดกันอีกหรือ

So you want a day off? Let’s take a look at what you are asking for!

คุณต้องการวันหยุดใช่ไหม? ดูนี่ก่อนที่จะร้องขอ

// // There are 365 days this year.
มีวันทั้งหมด 365 วันในหนึ่งปี

There are 52 weeks per year in which you already have 2 days off per week, leaving 261 days available for work.

See also  คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสัตว์ต่างๆ l พร้อมรูปและคำอ่าน l คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | เพื่อน ภาษา อังกฤษ เขียน ยัง ไง

มี 52 สัปดาห์ต่อปีที่คุณมีวันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์ ทำให้คุณมี 261 วันที่จะทำงาน

Since you spend 16 hours each day away from work, you have used up 170 days, leaving only 91 days available.

เนื่องจากคุณใช้เวลาไป 16 ชม. ต่อวันที่ไม่ต้องทำงาน เท่ากับ 170 วัน เหลือเวลาแค่ 91 วันที่จะทำงาน

You spend 30 minutes each day on coffee break. That accounts for 23 days each year, leaving only 68 days available.

คุณใช้เวลา 30 นาทีต่อวันในเวลากาแฟ คิดเป็น 23 วันต่อปี เหลือ 68 วันทำงาน

With a one hour lunch period each day, you have used up another 46 days, leaving only 22 days available for work.

เวลาอาหารกลางวันๆละ 1 ชม. คุณใช้เวลาไปแล้ว 46 วัน เหลือเวลาทำงาน 22 วันต่อปีสำหรับทำงาน

You normally spend 2 days per year on sick leave. This leaves you only 20 days available for work.

คุณมักจะใช้เวลา 2 วัน ลาป่วย ทำให้คุณเหลือ 20 วันสำหรับทำงาน

We are off for 5 holidays per year, so your available working time is down to 15 days.

เราใช้วันหยุด 5 วันต่อปี ดังนั้น คุณเหลือเวลาทำงาน 15 วัน

We generously give you 14 days vacation per year which leaves only one day available for work and I’ll be damned if you’re going to take that day off!

ปกติเราให้วันหยุดคุณ 14 วันต่อปี ซึ่งทำให้เรามีเวลาแต่วันเดียวในการทำงาน และ จะเรียกร้องวันหยุดกันอีกหรือ

Share this:

Like this:

ถูกใจ

กำลังโหลด…

[NEW] แปลเพลง Butter – BTS หอมละลายไปกับเนย เนื้อเพลง พร้อมความหมาย | straight up แปลว่า – NATAVIGUIDES

แปลเพลง Butter เพลง K-Pop ใหม่ล่าสุดจากหนุ่ม ๆ วง BTS โดยซิงเกิลนี้ถูกปล่อยออกมาในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 ตามเวลาเกาหลี หรือ 11.00 ตามเวลาในประเทศไทยค่ะ สำหรับ แปลเพลง Butter – BTS จะเป็นเพลงแนว POPROCK ที่เราสามารถโยกตามได้ทุกครั้งเมื่อฟังเพลง เนื้อหาของเพลงจะพูดถึงความรักที่หอมหวานละมุน ตามชื่อเพลงที่แปลว่า เนย นั่นเอง

แปลเพลง Butter – BTS

เพลง : Butter

นักร้อง : BTS

Smooth like butter
Like a criminal undercover
Gon’ pop like trouble
Breakin’ into your heart like that (Ooh)
Cool shade stunner

ช่างนุ่มนวลแนบเนียนเหลือเกิน
เหมือนกับการฆาตกรรมที่ลึกลับ
ปะทุขึ้นมาเหมือนปัญหา
ทำให้ใจแตกสลายแบบนั้น
มีเสน่ห์ เซ็กซี่และร้อนแรง

Yeah, I owe it all to my mother
Hot like summer
Yeah, I’m makin’ you sweat like that
Break it down

ใช่แล้ว ทั้งหมดนี้ฉันได้มาจากแม่
ร้อนเหมือนฤดูร้อนเลย
ใช่ ฉันทำให้คุณเสียเหงื่อแบบนั้นแหละ
เต็มที่ให้แตกหักไปเลย

Oh, when I look in the mirror
I’ll melt your heart into two
I got that superstar glow so (Ooh)
Do the boogie like

โอ้ เมื่อฉันมองเข้าไปในกระจก
ฉันจะละลายหัวใจของคุณให้กลายเป็นสองเสี้ยว
ฉันเปล่งประกายดั่งคนดัง
เต้นไปกับท่วงทำนองเพลงป๊อปอย่างไหลรื่นและรวดเร็ว

Side step, right, left to my beat
High like the moon, rock with me, baby
Know that I got that heat
Let me show you ’cause talk is cheap
Side step, right, left to my beat
Get it, let it roll

เคลื่อนไหวจากซ้ายไปขวาตามจังหวะของฉัน (จังหวะของหัวใจ)
กระโดดให้สูงเลยนะ เต้นกับฉันที่รัก
คุณรู้ใช่ไหมว่าฉันนั้นร้อนแรง
ให้ฉันได้แสดงให้คุณเห็น เพราะคำพูดเป็นเพียงสิ่งไร้ค่า
เคลื่อนไหวจากซ้ายไปขวาตามจังหวะของฉัน (จังหวะของหัวใจ)
เอาเลย ปล่อยให้เคลื่อนตัวไป

Smooth like butter
Pull you in like no other
Don’t need no Usher
To remind me you got it bad
Ain’t no other
That can sweep you up like a robber
Straight up, I got ya
Makin’ you fall like that
Break it down

ช่างนุ่มนวลแนบเนียนเหลือเกิน
ดึงคุณเข้ามาร่วมที่ไม่เหมือนใคร
ไม่จำเป็นต้องมีผู้นำ
เพื่อให้ฉันจำได้ว่าคุณทำมันได้ไม่ดี
ไม่มีใครไม่แตกต่าง
ที่สามารถจัดการคุณได้เหมือนกับหัวขโมย
มุ่งตรงไป ฉันเข้าใจแล้วล่ะ
การที่ทำให้คุณล้มลงอย่างนั้น
ทำลายมันซะ

Oh, when I look in the mirror
I’ll melt your heart into two
I got that superstar glow so (Ooh)
Do the boogie like

โอ้ เมื่อฉันมองเข้าไปในกระจก
ฉันจะละลายหัวใจของคุณให้กลายเป็นสองเสี้ยว
ฉันเปล่งประกายดั่งคนดัง
เต้นไปกับท่วงทำนองเพลงป๊อปอย่างไหลรื่นและรวดเร็ว

Side step, right, left to my beat
High like the moon, rock with me, baby
Know that I got that heat
Let me show you ’cause talk is cheap
Side step, right, left to my beat
Get it, let it roll
Get it, let it roll
Get it, let it roll

ขยับจากขวาไปซ้ายไปตามจังหวะของฉัน (จังหวะของหัวใจ)
กระโดดให้สูงเลยนะ เต้นกับฉันที่รัก
คุณรู้ใช่ไหมว่าฉันร้อนแรงมาก
ให้ฉันได้แสดงให้คุณเห็น เพราะคำพูดเป็นเพียงสิ่งไร้ค่า
ขยับจากขวาไปซ้ายไปตามจังหวะนั่น (จังหวะของหัวใจ)
เอาเลย ปล่อยให้เคลื่อนตัวไป
เอาเลย ปล่อยให้เคลื่อนตัวไป
เอาเลย ปล่อยให้เคลื่อนตัวไป

Ice on my wrist, I’m the nice guy
Got the right body and the right mind
Rollin’ up to party, got the right vibe
Smooth like (Butter), hate us (Love us)
Fresh boy pull up and we lay low
All the playas get movin’ when the bass low
Got ARMY right behind us when we say so
Let’s go

ไม่มีเพชรอยู่ที่ข้อมือฉัน
ฉันเป็นผู้ชายที่แสนดีคนนั้น
มีร่างกายที่ถูกต้อง/ที่ใช่ และจิตใจที่ถูกต้อง/ที่ใช่
สนุกสนานไปกับปาร์ตี้และรับบรรยากาศที่ใช่
ช่างนุ่มนวลเรียบเนียนเหลือเกิน
เกลียดพวกเรา รักพวกเรา
เด็กหนุ่มหน้าใหม่หยุดเต้นส่วนเราก็ค่อย ๆ ช้าลง
ผู้เล่นทุกคนจะเริ่มเคลื่อนไหวเมื่อเสียงเบสต่ำลง
จะมีอาร์มี่อยู่ข้างหลังเราเมื่อเราพูดอย่างนั้น
ไปกันเถอะ

Side step, right, left to my beat (Right, left to my beat)
High like the moon, rock with me, baby
Know that I got that heat
Let me show you ’cause talk is cheap (You know that talk is cheap)
Side step, right, left to my beat
Get it, let it roll

เคลื่อนไหวจากซ้ายไปขวาตามจังหวะของฉัน (จังหวะของหัวใจ)
กระโดดให้สูงเลยนะ เต้นกับฉันที่รัก
คุณรู้ใช่ไหมว่าฉันนั้นร้อนแรง
ให้ฉันได้แสดงให้คุณเห็น เพราะคำพูดเป็นเพียงสิ่งไร้ค่า
เคลื่อนไหวจากซ้ายไปขวาตามจังหวะของฉัน (จังหวะของหัวใจ)
เอาเลย ปล่อยให้เคลื่อนตัวไป

Smooth like (butter)
Cool shade (stunner)
And you know we don’t stop
Hot like (summer)
Ain’t no (bummer)
You be like oh my god
We gon’ make you rock and you say (yeah)
We gon’ make you bounce and you say (yeah)

ช่างนุ่มนวลเรียบเนียนเหมือนกับ (เนย)
มีเสน่ห์ (เซ็กซี่และร้อนแรง)
และคุณรู้ว่าเราจะไม่หยุดแค่นี้
ร้อนแรงเหมือนกับ (ฤดูร้อน)
ไม่มี (คนเหลวไหล)
คุณจะพูดออกมาว่าโอ้พระเจ้า
เราจะทำให้คุณรู้สึกประหลาดใจและพูดว่า (เย้)
เราจะทำให้คุณกระโดดโลดเต้นและและพูดว่า (เย้)

Hotter?
Sweeter!
Cooler?
Butter!
Get it, let it roll

ร้อนขึ้นไหม
หวานกว่า
เย็นขึ้นไหม
เนย
เอาเลย ปล่อยให้เคลื่อนตัวไป

เว็บแปลเพลงเกาหลี เพลงK-POP แปลเพลงสากลใหม่ แปลเพลงภาษาอังกฤษ เพลงสากลใหม่ อัปเดตใหม่ทุกวัน ห้ามพลาด


Allah-Las – ‘Allah-Las’ LP (Full Album Stream)


Buy AllahLas ‘AllahLas’ on iTunes: https://itunes.apple.com/us/album/allahlas/id666073693
CD/LP available in the IL store: http://www.innovativeleisure.net/shop/allahlas/
Tracklist:
1. Catamaran
2. Don’t You Forget It
3. Busman’s Holiday
4. Sacred Sands
5. No Voodoo
6. Sandy
7. Ela
8. Tell Me (What’s On Your Mind)
9. Catalina
10. VisAVis
11. Seven Point Five
12. Long Journey
https://www.facebook.com/allahlasmusic
https://twitter.com/AllahLas
http://allahlas.com/
http://www.innovativeleisure.net
https://twitter.com/ILRecords
(c) 2012 Innovative Leisure

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Allah-Las - 'Allah-Las' LP (Full Album Stream)

7 levels straight up roulette strategy | Roulette Boss


The 7 levels straight up roulette system is very safe \u0026 effective, \u0026 can help make you some decent profits over time, Once played correctly.
It’s very simple to understand, As you start from the outside / even chance bets, \u0026 move all the way up to a straight up bet. As soon as you hit a new profit, You restart the entire progression. If there is anything you still don’t fully understand after watching the video, Please feel free to leave your questions in the comments, \u0026 I will be happy to assist you in any way that I can. The link below takes you to the American roulette version of this strategy.
American version
https://youtu.be/rIEDKfB8X_o
However, I Must Mention That Roulette Is A Risky \u0026 Unpredictable Game, \u0026 Should Never Be Played With Money That You CAN’T Afford To Lose. Always Play Responsibly.
You Can Help Support The Channel By Donating To The Following Link https://paypal.me/RouletteBoss
Like, Share, Comment \u0026 Subscribe To Roulette Boss For All The Latest Winning Strategies. Stay Safe \u0026 God Bless.
Restrictions Adults Only 18+
Affiliates
William Hill Casino Sign Up Link:
https://campaigns.williamhill.com/C.ashx?btag=a_187968b_1099c_\u0026affid=1738930\u0026siteid=187968\u0026adid=1099\u0026c=

7 levels straight up roulette strategy | Roulette Boss

Great Demonstration Of The Fibonacci System. Roulette Big Win !!!


Welcome to the best guide to win at roulette. Roulette is the queen of games. It is the most famous and attractive game of the glamorous world of casinos. The main objective of this channel is to show various strategies developed by some players who devoted a large part of their lives to find the most effective way to beat roulette, and get a regular and safe salary from them.
In THE ROULETTE FEVER you will know some of the most powerful systems in the world to keep the advantage of roulette to a minimum.
Bet strategically and end your bad luck forever!
Very good luck and do not miss the next tutorial.
Roulette Winning Strategy:
1. We will always bet on the color corresponding to the last winning number.
2. After each loss we will raise a bet level in the Fibonacci sequence.
3. After each win, we will go down 2 bet levels in the Fibonacci sequence.
4. Apply this strategy and enjoy the profits.
Subscribe and keep winning. Click on the subscription link. https://bit.ly/2YULRaD
Blog: https://theroulettefever.blogspot.com
Donate https://cutt.ly/RrVPvMU
THANK YOU VERY MUCH!

Great Demonstration Of The Fibonacci System. Roulette Big Win !!!

The Brian Jonestown Massacre Straight Up And Down


great music of the greatest band ever

The Brian Jonestown Massacre Straight Up And Down

[Thaisub] Straight up and Down – Bruno Mars


แปลเพลง Straight up and down Bruno Mars
https://m.youtube.com/watch?v=oDx65i78BE

[Thaisub] Straight up and Down - Bruno Mars

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ straight up แปลว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *