Skip to content
Home » [Update] ทุนเรียนประเทศจีน China Nanjing | ทุนเรียนต่อปริญญาโท ต่างประเทศ – NATAVIGUIDES

[Update] ทุนเรียนประเทศจีน China Nanjing | ทุนเรียนต่อปริญญาโท ต่างประเทศ – NATAVIGUIDES

ทุนเรียนต่อปริญญาโท ต่างประเทศ: คุณกำลังดูกระทู้

Table of Contents

Introduction of Jiangsu Province

มาทำความรู้จักกับ เมืองเจียงซู

เจียงซู อยู่ริมชายฝั่งทะเลจังหวัดทางตอนใต้ของประเทศจีน เป็นเมืองหนึ่งของความเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจ, การศึกษา, วัฒนาการทางเทคโนโลยี และการท่องเที่ยว ที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งในโลก และด้วยเหตุผลที่ เจียงซูเป็นเมืองหลวงของ หนานจิง จึงจัดให้เป็นหนึ่งในเมืองหลวงของประเทศจีนที่มี GDP สูงสุดเป็นลำดับที่ 2 ของประเทศ

เจียงซูและเมืองใกล้เคียงกลายเป็นจุดศูนย์กลางที่รัฐบาลจัดให้เป็นแบบเมืองของการพัฒนาเศรษฐกิจลำดับต้น ๆ ของประเทศ และเมืองนี้ยังจัดได้รับให้เป็น เมืองหนึ่งของประเทศที่มีการพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมที่สุดของประเทศจีนเลยทีเดียวและยังมีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่เก่าแก่และยาวนาน ซึ่งทำให้ เจียงซูเป็นอีกหนึ่งรัฐของประเทศจีน ที่เป็นแหล่งการศึกษาที่นักเรียนทั่วโลกให้ความสนใจและตั้งใจที่จะมาศึกษาต่อในประเทศจีนแห่งหนึ่ง

ทุนเรียนต่อ ประเทศจีน

โครงการมอบทุนการศึกษาต่อประเทศจีน วันนี้พี่ๆเอเพ็กซ์ มีรายละเอียดชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท ที่ประเทศจีน ระยะเวลาเรียน ปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาโท 2 –3 ปี (ขึ้นอยู่กับสาขาที่เรียน) รายชื่อมหาวิทยาลัยที่มอบทุนการศึกษา

Yancheng Institute of Technology (YIT)

china scholarship Yancheng Teachers University

Yancheng Institute of Technology ( YIT ) เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่มีระบบการเรียนการสอนในการเรียน ( Full Time ) ระดับชั้นนาของ
ประเทจีนโดยการดูแลของ รัฐบาลมณฑลเจียงซู ( Jiangsu Provincial Government ) ตั้งอยู่ที่เมือง Yancheng เป็นเมืองเปิด ที่ติดชายั่งทะเลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ถึงกับได้ถูกขนานนามเรียกอีกื่อหนึ่งว่า Oriental Wetland inhabited by Red-Crowned Canes and Milu deer. YIT มีสองวิทยาเขตด้วยกัน ตั้งอยู่ที่ East Jianjun Avenue และวิทยาลัยเขตที่ 2 ตั้งอยู่ที่ Middle Xiwang Avenue

YIT ก่อตั้งขึ้นในปี 1958 Yancheng Institute of Technology ( YIT ) ได้มีการพ ฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 1990 เนื่องด้วยพันธสัญญาที่ต้องทาการพัฒนาอย่าต่อเนื่องเพื่อให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการประยุกต์เพื่อความก้าวล้าทันสมัยทางด้านวิชาการตามความต้องการของสังคมที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว YCIT ได้แสดงศักยภาพความเป็นู้นาที่สาคัญในการเจริญเติบโตเป็นเลิศทางด้านเศรษฐกิจไปจนถึงการเกษตรและได้จัดทาโครงการช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านวิชาการเป็นอย่างดี

YIT มีทั้งหมด 19 สถาบันการศึกษา ที่เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 65 สาขาในระดับปรืญญาตรี ด้วยเนิ้อหาที่เข้มข้นและชัดเจน ในการจัดการเรียนการสอนด้วยประสบการณ์อันยาวนาน

ระดับสาขาที่เปิดสอน

ปริญญาตรี ( ต้องเรียนหลักสูตรปุพื้นฐานภาษา Language’s Foundation เป็นเวลา 1 ปี )

คณะสาขาวิชา ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี

 • Textile Engineering
 • Clothing Design and Engineering
 • Light Chemical Engineering
 • Business Administration
 • Financial Management
 • Accounting
 • Logistics Management
 • Information Management and Information System
 • Finance Engineering
 • E-Commerce
 • Marketing
 • International Economics and Trade
 • Chinese Language and Literature
 • Tourism Management
 • Hotel Management
 • English
 • Japanese

รายละเอียดทุนการศึกษาของ JS Carnival
– FREE ! ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี
( นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนตลอดปีการศึกษาในปีปูพื้นฐานภาษาวิชา มากกว่า 60 % )

ที่ตั้ง
เมือง Yancheng, มณฑล Jiangsu

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาตรี(หลักสูตรภาษาจีน)

 1. นักเรียนที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 3. ทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องยื่นผลภาษาจีน HSK แต่นักเรียนทุกคนต้องการขอทุนของมหาวิทยาลัย YCTC ต้องเรียนปรับพื้นฐาน 1st year Foundation Language program ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี

ค่าเรียนประเทศจีน

สำหรับหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี (1st year Foundation Language program) (ค่าใช้จ่ายตลอดปี รวมค่าหอพัก = 11,000 หยวน หรือประมาณ 55,000บาท)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าที่พัก เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นแบบ Double room 3,000 หยวน / ปี (15,000 บาท)

China Pharmaceutical University

china scholarship China Pharmaceutical University 01
china scholarship China Pharmaceutical University 02

มหาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์จีน China Pharmaceutical University ( CPU) ตั้งอยู่ที่เมือง Nanjing ซึ่งเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของจีน และเป็น 1 ในจำนวน 211 โครงการ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของมหาวิทยาลัยในเครือของกระทรวงการศึกษาประเทศจีน เป็นที่รู้จักกันดีในทางประวัติศาสตร์และเป็นสถาบันทางด้านวิชาการเภสัชกรรม China Pharmaceutical University ก่อตั้งในปี 1936

ในปีการศึกษา 2015 มีผู้สำเร็จการศึกษาจาก CPU มากกว่า 15000 คน ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี และนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 12000 คนมากกว่า 3600 คนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยคณะคณาจารย์กว่า 900 ท่านเป็นผู้อบรบฝึกสอน CPU เปิดสอนฝึกอบรมหลากหลายสาขาวิชา รวมไปถึง

 • Science
 • Medicine
 • Engineering
 • Economics
 • Management
 • Arts
 • Law

สาขาเภสัชศาสตร์อันดับ 1 ได้รับการยกย่องจาก National Key Discipline ในปี2015 จากสถิติสาขาวิชาเภสัชวิทยา, พิษวิทยา, เคมีวิทยา และรวมไปถึง Clinical pharmacy program ให้จัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก

ระดับสาขาที่เปิดสอน

ปริญญาตรีและปริญญาโท ( ต้องเรียนหลักสูตรปุพื้นฐานภาษา Language’s Foundation เป็นเวลา 1 ปี )

คณะสาขาวิชา ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี

 • Business Administration
 • International Economy and Trade
 • Economics Marketing
 • Pharmaceutical
 • Bioengineering
 • Biotechnology
 • Bio – Pharmacy
 • Clinical Pharmacy
 • Pharmaceutical Analysis
 • Medicinal Chemistry
 • Traditional Chinese Pharmacy
 • Environmental Science
 • Food Quality and Safety
 • Pharmaceutical Engineering
 • Pharmaceutical of Traditional Chinese Medicine
 • Resources and Development of Traditional Chinese Medicine
 • Clinical Pharmacy

คณะที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท

สาขาวิชา Business Management และ วิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Business เกี่ยวเนื่องกับสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาที่เปิดสอนในภาคภาษาอังกฤษ

ระดับปริญญาตรี ( IELTS ระดับ 5.5 )

 • International Economics and Trade ( ระยะเวลา 5 ปี )
 • Pharmacy ( ระยะเวลา 5 ปี )
 • Clinical Pharmacy ( ระยะเวลา 5 ปี )

 

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาตรี

 1. นักเรียนที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 3. สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้จบศิลป์-ภาษาจีน ต้องยื่นผลสอบ HSK ระดับ 4 (หากผลสอบได้ไม่ถึงตามเกณฑ์กาหนด) นักเรียนต้องเข้าศึกษาหลักสูตรภาษาจีน (1St year Foundation Language program) กับมหาวิทยาลัย 1 ปีก่อนเข้าเรียนปริญญาตรี) สำหรับหลักสูตรภาคภาษาจีน
 4. ผลภาษา IELTS 6.5 (สำหรับหลักสูตรภาคอังกฤษ)

สำหรับหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี (1st year Foundation Language program) เรียนฟรี

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าที่พัก

เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ 6,000 – 7,800 หยวน / ปี (28,320 – 36,816 บาท)

Nanjing University of Finance & Economic

china scholarship Nanjing University of Finance and Economic 01
china scholarship Nanjing University of Finance and Economic 02

Nanjing University of Finance & Economics ( NUFE ) เป็น อีกหนึ่งคณะที่เป็นกุญแจหลักสำคัญของมหาวิทยาลัยทีเป็นอันดับต้นๆ ของเมือง Jiangsu เนื้อหาวิชาที่กระชับและเข้าใจง่ายในการเรียนสาขา Economics and management รวมไปถึง Laws กฎหมาย Humanities มนุษยศาสตร์ Science วิทยาศาสตร์ และ Technology วิทยาศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัย ยังมีโรงเรียนในเครืออีก 19 โรงเรียน และทบวงต่างๆ ในเครือ ในปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัย มีคณะคณาจารย์ ระดับต่างๆ มากมาย Master’s Degree Authorization Disciplines – First Level จำนวน 11 สาขา Master’s Degree Authorization Disciplines – Second Level จำนวน 58 สาขา Undergraduate Programs จำนวน 38 สาขา Certificate Program 2 ปี อีก 2-3 หลักสูตร จากเหตุผลที่ NUFE มีการวางแผนระบบการเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้วยระบบการสอนที่สมบูรณ์แบบและเข้าใจได้ง่ายในหักสูตรวิชา โดยผู้เทรงคุณวุฒิทางด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการ รวมไปถึงการสนับสนุนจากผู้ทรงคูณวุฒิจากหลากหลายสาขาวิชา กฎหมาย วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จึงทาให้ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาจานวนมากกว่า 20,000 คน ที่ทางมหาวิทยาลัย ได้ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมที่ผ่านการเรียนการสอนและแบบทดสอบที่มีความเข้มข้น ด้วยระบบการศึกษาแบบละเอียด และการทดสอบแบบเรียนรู้ด้วยตัวของนักศึกษาเอง

ระดับวุฒิปริญญาที่มีการจัดสอน

สาขาวิชาระดับปริญญาตรี

 • International Economy and Business
 • Business management
 • Marketing
 • Logistics management
 • Finance
 • Accounting
 • Visual Design
 • Human resource Management
 • Tourism management
 • English
 • French
 • E-Commerce
 • Advertising
 • Computer Science and Technology
 • Software Engineering

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาตรี(หลักสูตรภาษาจีน)

   1. นักเรียนที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
   2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
   3. ทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องยื่นผลภาษาจีน HSK แต่นักเรียนทุกคนต้องการขอทุนของมหาวิทยาลัย NUFE ต้องเรียนปรับพื้นฐาน 1st year Foundation Language program และ นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ 65% สำหรับหลักสูตร Foundation Year ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี

ค่าเรียน

สำหรับหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี (1st year Foundation Language program) (ค่าใช้จ่ายตลอดปี รวมค่าหอพัก = 11,000 หยวน หรือประมาณ 51,920 บาท)

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าที่พัก

เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นแบบ Double room 4,000 หยวน / ปี (18,880 บาท)

Nanjing University of Information Science & Technology

china scholarship Nanjing University of Information Science & Technology

Nanjing University of Information Science & Technology ( NUIST ) ก่อตั้งในปี 1960 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น Nanjing Institute Of Meteorology ในปี 2004 และได้ถูกจัดอันดับให้เป็นสถาบันที่มีการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมแห่งหนึ่งของประเทศจีน NUIST เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ซึ่งสร้างบุคลากรและให้การศึกษาแก่ประชาชนเมือง Jiangsu โดยการดูแลของรัฐบาล และ กระทรวงการศึกษา Republic of China และ China Meteorological Administration ( CMA ) NUIST เป็นสถาบันที่มีมาตรฐานที่ดีเยี่ยมในระบบการเรียนการสอนในระดับต่างๆ เช่น ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก และที่รู้จักกันดีว่า NUIST ยังเป็น Post-Doctor Research Centers อีกด้วย

ในปัจจุบัน NUIST มีนักศึกษาในระดับปริญญาในสาขาต่าง ๆ มากกว่า 30,000 คน และคณะคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ (full-time) มากกว่า 1,500 ท่าน และมี 60 ท่านคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมทั้งนักเชี่ยวชาญทางวิชาการ ในโครงการ “One Thousand Talent Project” และคณะคณาจารย์ชั้นนาของ มณฑล Jiangsu, ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านซึ่งทา โครงการ สร้างสรรค์ ร่วมกับ ผู้ให้การสนับสนุนลงทุนสาหรับ มณฑล Jiangsu

ระดับสาขาวิชาที่เปิดสอน

เปิดเฉพาะ ระดับปริญญาโท ( นักศึกษาต้องเรียนปูพื้นฐานภาษา Language Program เป็นเวลา 1 ปี และสอนภาควิชาภาษาอังกฤษ )

คณะสาขาวิชา ระดับปริญญาโท ( ภาคภาษาจีน )

 • Business Administration ( MBA )
 • Computer Science
 • International Chinese Education ( เวลาเรียน 2 ปี )

คณะสาขาวิชาภาคภาษาอังกฤษ ( IELTS ขั้นต่า 6.0 )

 • Business Administration ( เวลาเรียน 2 ปี )

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาโท

 1. นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
 2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 3. ทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องยื่นผลภาษาจีน HSK แต่นักเรียนทุกคนต้องการขอทุนของมหาวิทยาลัย YCTC ต้องเรียนปรับพื้นฐาน 1st year Foundation Language program ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาโท (สำหรับหลักสูตรภาษาจีน)
 4. ผลภาษา IELTS 6.0 (สำหรับหลักสูตรภาคอังกฤษ)

ค่าเรียน

สำหรับหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี (1st year Foundation Language program) (ค่าใช้จ่ายตลอดปี = 8,000 หยวน หรือประมาณ 37,760 บาท)

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าที่พัก เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นแบบ Double room 4,000 หยวน / ปี (18,880 บาท)

Anhui University of Finance and Economics

20140425022834 670

Anhui University Of Finance and Economics (AUFE) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความชำนาญและความหลากหลายในสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดสอน เช่น เศรษฐศาสตร์ (Economics), ธุรกิจและการจัดการ (Business and Management) AUFE เป็นมหาวิทยาลับชั้นนำแห่งหนึ่งในเมือง Anhui ของประเทศจีนมายาวนาน Anhui University Of Finance and Economics ก่อตั้งขึ้นในปี 1959 ในเมือง Hefei, มณฑล Anhui และต่อมาในปี 1961 ได้ย้ายมาที่ “ Pearl City ”ใน มณฑล Bengbu 19

วิทยาเขตตั้งอยู่บนเนื้อที่ 983,450 ตารางเมตร ห้องสมุดของทางมหาวิทยาลัยมีหนังสือทางวิชาการมากกว่า 31,063 เล่ม และ 99.03 สื่อสาระสนเทศน์ ( Electronic book materials ) และมีคณะบุคลากรจำนวน 1934 คน และ คณะคณาจารย์ในสาขาต่างๆ จำนวน 1,018 คน และปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 21,226 คน และ นักศึกษาในระดับปริญญาโท จำนวน 1,944 คน

มหาวิทยาลัยยังมีความโดดเด่นทางด้านกีฬา หอพักนักศึกษา และ สิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งนักศึกษาจะได้รับอำนวยความสะดวกจากทางมหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับการเรียนและประสบการณ์ใหม่ๆ จาก AUFE ทางโภชนาการ Canteen ของทางมหาวิทยาลัยมีการจัดการจนได้รับการยอมรับผ่านมาตราฐาน ISO-9000

คณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัครทุนการศึกษา (เปิดรับหลักสูตรปริญญาโทเท่านั้น)

International Trade and Economics หลักสูตรภาคภาษาจีน 2 ปี

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาโท

 1. นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
 2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 3. หากนักเรียนมีผลภาษาจีน HSK Level 4 (คะแนน 200 หรือมากกว่า) ทางมหาวิทยาลัยมอบทุน 100% (ค่าเรียน + ค่าที่พัก)
 4. หากนักเรียนไม่มีผลภาษาจีน HSK นักเรียนต้องเรียนหลักสูตรภาษาจีน 1ปี ก่อนเข้าเรียนปริญญาโท

สำหรับหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี (Chinese Language program) เรียนฟรี

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าที่พัก เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นแบบ Double room 4,000 หยวน / ปี (18,880 บาท)

Huangshan Institution

97792c2d bc5a 4dbb baa5 4b226cb0f660

Full Scholarship

Free Tuition Fee

Free Dorm & Living Allowance

HuangShan University ตั้งอยู่ที่เมือง HunagShan ในมลฑล Anhui เป็นเมืองที่มีจุดทัศนียภาพที่สวยงาม และดึงดูดนักท่องเที่ยว แห่งหนึ่งของประเทศจีน HuangShan University มี 2 วิทยาลัย ตั้งอยู่ในเมือง ที่เป็นที่เชิดหน้าชูตาของทางสถาบันด้วยกัน มีผู้ทรงคุณวุฒิ มากกว่า 118 ท่าน ผู้สมัคร full time ในระดับ ปริญญาตรี มากกว่า 18,000 คน ทางมหาวิทยาลัย 16 โรงเรียน และ 2 ทบวง และมีหลักสูตรวิชาที่เปิดสอนถึง 57 สาขาวิชา เช่น

 • Art
 • Science
 • Economy
 • Pedagogy
 • Engineering
 • Agronomy
 • Management
 • Law
 • Literature

HuangShan University มีสัมพันธภาพที่ดีกับ สถาบันการศึกษามากกว่า 25 สถาบันทั่วโลก รวมทั้ง America , France, Germany, South Korea, Holland, Hong Kong, และ Taiwan HuangShan University มีความมุ่งมั่นในการสร้าง สถาบันให้มีความเป็นที่ 1 ด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และ คณาจารย์ แตกออกเป็น บุคลากรคณาจารย์ และแผนกธุรการจัดการต่างๆประมาณ 903 คน คณะอาจารย์ Full Time ประมาณ 759 คน และ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในทุกระดับสาขา มากกว่า 200 คน ได้แก่ คณะศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกอีกมากมาย

คณะสาขาวิชา ที่เปิดสอน ( Degree Available )

เฉพาะปริญญาตรี ( ทางเลือกด้วย การเรียนปูพื้นฐานภาษาเป็นเวลา 1 ปี )

คณะสาขาวิชา วิชาเปิดสอนเป็นภาษาจีน

 • Tourism Management
 • Human Resources Management
 • International Economic And Trade
 • Financial Management
 • Marketing
 • Accounting
 • Chinese International Education
 • Chinese Language & literature
 • Journalism
 • Cultural Industries Management
 • Graphic Design
 • Environment Design
 • Product Design
 • Animation
 • Fine Arts
 • Music & Performance
 • Computer Science & Technology
 • Electronic & Information Engineering
 • Software Engineering
 • Civil Engineering
 • Biological Science
 • Food Science and Engineering
 • Environmental Science
 • Horticulture
 • Forestry

สาขาที่เปิดสอนเป็นภาคภาษาอังกฤษ

 • Hotel Management ( IELTS 5.5)

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาตรี

 1. นักเรียนที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. เกรดเฉลี่ย 3.3 ขึ้นไป
 3. ทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องยื่นผลภาษาจีน HSK นักเรียนที่ได้ทุนจะได้เรียนปรับพื้นฐาน 1st year Foundation Language program ฟรี และ นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ 65% สำหรับหลักสูตร Foundation Year ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี

ค่าโครงการ 99,000 บาท

Nanjing Xiaozhuang University

db4d2733 4fe0 4498 8057 e224c4260c8d

Nanjing Xiaozhuang University เป็นมหาวิทยาลัยประจำจังหวัด ที่เปิดสอนเต็มหลักสูตรในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งนี้เริ่มก่อตั้งในปี 1927 โดย Mr. Tao Xin Zhi เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการศึกษาของ มณฑล Nanjing มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่ดำเนินงาน จำนวน 1,265 คน และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 460 ท่าน และในปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นจำนวน 18,200 คน ที่กำลังศึกษาในสถาบันแห่งนี้

ตั้งแต่เดือน กันยายน ปี 2019 มี 3 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขต Fangshan, วิทยาเขต Mochou, วิทยาเขต Xiaozhuang และที่วิทยาเขต Fangshan ซึ่งเป็น วิทยาเขตหลักของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่ในละแวกเดียวกับ มหาวิทยาลัย Jiangning และอยู่ติดกับ มหาวิทยาลัย China Pharmaceutical อีกด้วย

คณะสาขาที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี เพียงระดับเดียว

 • Chinese Language and Literature

ระดับปริญญาตรี เวลาเรียน 3 ปี ( option การเรียนปูพื้นฐานภาษา เป็นเวลา 1 ปี )

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาตรี(หลักสูตรภาษาจีน)

   1. นักเรียนที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
   2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
   3. ทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องยื่นผลภาษาจีน HSK แต่นักเรียนทุกคนต้องการขอทุนของมหาวิทยาลัย ต้องเรียนปรับพื้นฐาน 1st year Foundation Language program และ นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ 65% สำหรับหลักสูตร Foundation Year ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี

ค่าเรียน

สำหรับหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี (1st year Foundation Language program) (ค่าใช้จ่ายตลอดปี = 6,000 หยวน หรือประมาณ 30,000 บาท)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าที่พัก เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นแบบ Double room 4,200 หยวน / ปี (18,880 บาท) และแบบ Single room 7,200 หยวน / ปี (36,000 บาท)

ChangZhou University

1 12

Changzhou University ตั้งอยู่ในเมือง Changzhou มณฑล Jiangsu มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นการร่วมมือ ก่อตั้ง และ ดำเนินงาน กับ รัฐบาลมณฑลรัฐ และ บริษัทรัฐวิสาหกิจปิโตรเลียมแห่งประเทศจีน และเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ในปี 1978  ปัจจุบันเป็นที่รู้จักกว้างขวาง มีอันดับมหาวิทยาลัยลำดับต้นๆ ของประเทศ เปิดสอน 10 คณะ ใน 3 วิทยาเขต ตั้งอยู่ที่เมือง Changzhou

Changzhou ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมือง Jiangsu ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ เมือง Nanjing ซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวกสบาย ใช้เวลาประมาณ 1.5 ช.ม. โดยทางรถยนต์ และทางรถไฟใช้เวลาประมาณ 30 นาที ใช้เส้นทาง จาก Nanjing

คณะที่เปิดสอน

คณะที่เปิดสอนภาคภาษาอังกฤษ (นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบวัดระดับ IELTS 5.5)

 • International Trade and Technology
 • Computer Science and Technology

คณะที่เปิดสอนภาคภาษาจีน

 • Chinese Language and Literature
 • International Economics and Trade
 • Finance
 • Accounting
 • Marketing
 • Information Management and Systems
 • Financial Management
 • Logistics Management
 • Human Resource Management
 • Software Engineering
 • Product Design
 • Business English
 • Civil Engineering
 • Environmental Engineering
 • Automation
 • Gardening
 • Fine Arts

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาตรี(หลักสูตรภาษาจีน)

   1. นักเรียนที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
   2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
   3. ทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องยื่นผลภาษาจีน HSK แต่นักเรียนทุกคนต้องการขอทุนของมหาวิทยาลัย ต้องเรียนปรับพื้นฐาน 1st year Foundation Language program และ นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ 65% สำหรับหลักสูตร Foundation Year ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าที่พัก เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นแบบแชร์ 3  คน 3,000 – 5,000 หยวน / ปี (15,000 – 25,000 บาท) และแบบแชร์ 2 คน 9,000 หยวน / ปี (45,000 บาท)

Suzhou University of Science and Technology

Suzhou University of Science and Technology ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Suzhou ซึ่งเป็นเป็นเมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนาน

เมือง Suzhou ตั้งอยู่ใกล้ เมือง Shanghai และเป็นจุด Landmark ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของประเทศจีน เดินทางจาก Shanghai ได้สะดวกสบายโดยทางรถไฟใช้เวลาประมาณ 20 นาที

Suzhou University of Science and Technology เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นและมีความชำนาญตั้งแต่เริ่มต้นทางสาขาวิชา Engineering and Science เป็นอย่างดี

ก่อตั้งเมื่อ ปี 2001 ซึ่งเป็นการรวมสองวิทยาเขตของ Suzhou Institutes เข้าด้วยกัน และในปัจจุบันมีนิสิตนักศึกษาประมาณ 26,000 คน และมีบุคลากรคณาจารย์ มากกว่า 1600 ท่าน ที่สอนในสถาบันแห่งนี้ Suzhou University of Science and Technology ได้แบ่งออกเป็น 3 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขต Shihu, วิทยาเขต Jiangfeng, และวิทยาเขต Tianping ปัจจุบัน ห้องสมุดของทางมหาวิทยาลัย มีหนังสือมากกว่า 1.8 ล้านเล่ม และ Electronic Journal Article มากกว่า 315 สื่อ หรือแหล่งข้อมูล ไว้ให้นักศึกษาได้ ค้นคว้าหาข้อมูล

คณะที่เปิดสอน

 • ปริญญาโท สาขา Environmental Science and Engineering

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาโท

 • แบบ A : เกรดเฉลี่ย GPA 2.8 หรือ มากกว่า

FREE ค่าเล่าเรียน และ FREE หอพักนักศึกษา ประมาณ Y 1,000 ต่อเดือน และค่าใช้จ่ายทั่วไป 1 ครั้ง จานวน Y 1,000

 • แบบ B

FREE ค่าเล่าเรียน และ FREE หอพักนักศึกษา

รายละเอียดของโครงการ ทุนเรียนฟรี ที่ประเทศจีน

ทุนฟรี เรียนต่อประเทศจีน สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท ตลอดโครงการจนจบหลักสูตร รวมรถไปรับที่สนามบินหนานจิง 1 ครั้ง (เฉพาะครั้งแรกที่ไปถึง หนานจิง) สำหรับหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาจีน 1 ปี บางมหาวิทยาลัยมอบทุนเรียนฟรี และบางมหาวิทยาลัยต้องให้นักเรียนชาระค่าเรียน + ค่าที่พัก (โปรดดูรายละเอียดข้อมูลด้านบน)

ค่าโครงการ 89,000 บาท และ 99,000 บาท (สำหรับที่ Huangshan Institution)

ค่าโครงการนี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ คือ

 • ค่าวีซ่าจีนจากไทย
 • ค่าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลในไทยเพื่อยื่นขอวีซ่า
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน กทม
 • ค่าหอพัก ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะให้นักศึกษาชาระเป็นรายปี ซึ่งหอพักจะเป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย ราคาประมาณ 3,000 –7,000 หยวน ต่อปี (14,160 – 31,640 บาท)
 • ค่าประกันสุขภาพ

[NEW] มัดรวม 7 ทุนเรียนฟรีที่ ‘นอร์เวย์’ ประเทศการศึกษาดี มีแสงเหนือ อาณาจักรแซลมอนชั้นเลิศ! | ทุนเรียนต่อปริญญาโท ต่างประเทศ – NATAVIGUIDES

สวัสดีค่ะชาว Dek-D ทุกคน ถ้าใครกำลังสงสัยว่า “นอร์เวย์” นั้นมีอะไรที่ทำให้เด็กไทยหลายต่อหลายคนใฝ่ฝันอยากไปเรียนต่อ พี่ก็ขอบอกเลยว่าประเทศแห่งนี้เขามีเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัวเอามากๆ เพราะนอกจากจะเป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามมากมายจนเป็นที่หมายปองของนักเดินทางทั่วโลกแล้ว นอร์เวย์ก็ยังเป็นหนึ่งประเทศในแถบสแกนดิเนเวียที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้านการศึกษา แถมหลายมหาวิทยาลัยยังมีทุนเรียนฟรีให้กับชาวต่างชาติอีกด้วย แค่คิดว่าจะได้เรียนท่ามกลางบรรยากาศเป็นใจและตามล่าหาแสงเหนือไปพร้อมกันแบบนี้ก็แทบรอไม่ไหว ว่าแล้วก็ตาม พี่ปุณ ไปดูทุนที่แต่ละมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้กันเลย!

Norway
Photo credit: unsplash.comUniversity of Stavanger
Photo credit: smapse.com

University of Stavanger Scholarships

มาเริ่มกันที่ทุนจากหนึ่งในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2005 ‘University of Stavanger (UiS)’ เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมือง Stavanger ซึ่งถ้าพูดถึงชื่อเสียงด้านวิชาการและผลงานการวิจัยของสถาบันแห่งนี้ พี่ก็ขอการันตีดีกรีมหาวิทยาลัย Top 3 ของนอร์เวย์ไปเลยค่ะ

โดยอีกหนึ่งจุดเด่นของที่นี่ก็หนีไม่พ้น “หลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจและการตลาดสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก” ซึ่งนับเป็นหลักสูตรที่จะช่วยเพิ่มประสบการณ์และเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานได้เป็นอย่างดี แถมใครสนใจมาเรียนในสาขานี้ทางมหาวิทยาลัยเขาก็มีทุนสนับสนุนให้มากถึง 436,000 NOK (=โครนนอร์เวย์) หรือประมาณ 1,550,000 บาทเลยละค่ะ ถือเป็นทุนก้อนใหญ่ที่ควรค่าแก่การไขว่คว้ามาเป็นที่สุด

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย

BI Norwegian Business School
Photo credit:  glassdoor.co.in

BI Norwegian Business School Scholarships

ข่าวดีสำหรับนักศึกษาสายธุรกิจที่สนใจจะเรียนต่อในระดับอนุปริญญา (Diploma level program) ซึ่งถือเป็นใบเบิกทางสำหรับการเรียนต่อในระดับปริญญามาถึงแล้วค่ะ! ‘BI Norwegian Business School’ ถือเป็นสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจที่มีชื่อเสียงและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของนอร์เวย์และเป็นอันดับ 2 ของยุโรป อีกทั้งยังเป็นสถาบันที่มีศูนย์การเรียนรู้อยู่มากถึง 4 แห่ง โดยวิทยาเขตหลักจะตั้งอยู่ในเมืองหลวงของนอร์เวย์อย่างเมือง Oslo 

ส่วนใครที่ใฝ่ฝันอยากจะคว้าทุนของสถาบันนี้ พี่ก็ต้องขอบอกเลยว่ามันไม่ง่าย เพราะในแต่ละปีเขาจะมีทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนให้เพียง 1 ทุนเท่านั้น เรียกว่าถ้าอยากได้ก็ต้องแข่งขันกันหน่อย ซึ่งถ้าใครได้ไปแล้วก็ต้องรักษาผลการเรียนให้อยู่ในระดับที่เขากำหนดไว้เพื่อรับทุน 100% ในปีต่อไปอีกด้วย ใครใจสู้ไม่ถอยก็เตรียมผลการสอบ TOEFL ไว้ แล้วติดตามการรับสมัครทุนรอบถัดไปทางเว็บไซต์ของสถาบันกันได้เลย

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย

University of Oslo
Photo credit: University of Oslo website

University of Oslo Scholarships

มาต่อกันกับ ‘University of Oslo (UiO)’ อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยใจกลางเมือง Oslo ที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า 82 ปีและถือเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในนอร์เวย์ อีกทั้งทาง Acandemic Ranking of World Universities (ARWU) ยังจัดให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับ 58 ของโลกด้วย โดยในทุกปีที่นี่เขาก็จะมีทุนมอบให้กับนักเรียนต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในทวีปไหนโอกาสก็ไปถึง ขอแค่มีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่ ‘International Summer School (ISS)’ ก็พอ 

น้องคนไหนที่ไม่อยากพลาดโอกาสดีๆ แบบนี้ก็สามารถเข้าไปตรวจสอบเงื่อนไขและเตรียมคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไว้ให้พร้อม เพราะยิ่งมีทุนและเงินสนับสนุนให้มากเท่าไหร่ เกณฑ์การคัดเลือกและการแข่งขันก็ยิ่งสูงขึ้นไปอย่างแน่นอน

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Photo credit: Sunnmorsposten website

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Scholarships

แค่ชื่อมหาวิทยาลัยก็พอรู้แล้วว่า ‘The Norwegian University of Science and Technology (NTNU)’ เขาโด่งดังและมีดีใน “ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เป็นที่หนึ่ง มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์ มีนักศึกษาและบุคลากรมากกว่า 48,000 คนและมีวิทยาเขตรวมทั้งหมด 3 แห่ง โดยวิทยาเขตหลักจะตั้งอยู่ใน Tronheim เขตเทศบาลขนาดใหญ่ที่ถือเป็นศูนย์กลางการศึกษาและการวิจัยทางเทคโนโลยีและการแพทย์ของประเทศแห่งนี้เลยก็ว่าได้

สำหรับเรื่องของทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน มหาวิทยาลัยแห่งนี้เขาก็มีให้ไม่อั้น ใครที่เลือกมาเรียนต่อปริญญาโทและปริญญาเอกที่นี่ก็เตรียมรับทุนเรียนฟรีไปทันทีเลยค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้เรียนจะต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงค่าที่พักอาศัยด้วยตัวเอง ซึ่งผู้ที่จะมีสิทธิรับทุนได้ก็จะต้องจบปริญญาตรีและมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอย่าง IELTS หรือ TOEFL มายืนยัน ถ้าพร้อมแล้วก็เช็กให้ดี น้องคนไหนมีคะแนนสอบที่อายุไม่เกินสองปีก็เตรียมตัวเตรียมใจแล้วออกไปคว้าโอกาสเรียนต่อต่างประเทศฟรีบัดเดี๋ยวนี้เลย!

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย

Nord University 
Photo credit: uarctic.org

Nord University Postdoctoral Fellowship

ใครชื่นชอบการใช้ชีวิตในเมืองเก่าบรรยากาศดีพี่ก็ขอแนะนำ ‘Nord University’ เพราะวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองใหญ่ใกล้ทะเลอย่างเมือง Bodø ส่วนอีก 7 วิทยาเขตที่เหลือก็จะกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งนอร์เวย์

ในด้านหลักสูตรการศึกษาก็ต้องบอกเลยว่ามหาวิทยาลัยนี้เขามีให้เลือกมากถึง 180 โปรแกรม ทั้งหลักสูตรด้านการทำเกษตรกรรมในน้ำ สังคมวิทยา หรือจะเป็นการศึกษาของพยาบาล ยิ่งถ้าใครสนใจศึกษาเกี่ยวกับ “สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา” ทางมหาวิทยาลัยก็ยินดีให้การสนับสนุนเป็นทุนด้านการวิจัยจำนวน 515,200 NOK หรือประมาณ 1,830,000 บาทต่อปี ซึ่งผู้ที่จะมีสิทธิรับทุนได้ต้องเรียนจบปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับนิเวศวิทยาและจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับพันธุศาสตร์ประชากร (Population genetics), อณูชีววิทยา (Molecule biology), และชีวสารสนเทศศาสตร์ (Bioformatics) โดยทุนนี้จะมีระยะเวลาการรับทุนทั้งหมด 2 ปี ถือว่านานพอให้ผู้เรียนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และพัฒนาตัวเองสู่โลกแห่งการทำงานในอนาคตได้อย่างดี ใครจบจากสาขาเหล่านี้และกำลังมองหาทุนวิจัยฟรีมีคุณภาพอยู่ละก็ รีบพุ่งตัวไปกรอกใบสมัครรอไว้ได้เลย

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย

Oslo Metropolitan University 
Photo credit: vartoslo.no

Oslo Metropolitan University Scholarships

‘Oslo Metropolitan University’ หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า ‘OsloMet’ เป็นมหาวิทยาลัยรัฐน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดมาได้เพียง 3 ปี แต่ด้วยความที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ถูกพัฒนาและขยายมาจาก ‘Oslo and Akershus University’ หน่ึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์ ทำให้ที่นี่กลายเป็นสถาบันที่น่าเชื่อถือ มีชื่อเสียง และมีหลักสูตรการศึกษาให้เลือกเรียนได้หลากหลายรูปแบบ

และสำหรับนักศึกษาคนไหนที่สนใจอยากเรียนต่อปริญญาเอกในสาขา “วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)” ทางมหาวิทยาลัยเขาก็มีทุนเต็มจำนวนมอบให้นักศึกษาต่างชาติ 2 ทุนต่อปี โดยผู้ที่ได้รับทุนจะได้เงินสนับสนุน 450,000 NOK หรือประมาณ 1,600,000 บาทและได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งพี่ก็เชื่อว่าความรู้เหล่านี้จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับทั้งคนในรุ่นปัจจุบันและอนาคตได้อย่างแน่นอน ใครจบปริญญาโทมาในสาขาที่เกี่ยวข้องและสามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างดีก็ลองเข้าไปติดตามรายละเอียดการสมัครทุนเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยกันได้นะคะ

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย

Norwegian University of Life Sciences (NMBU)
Photo credit:  scholarshipsads.com

Norwegian University of Life Sciences

ปิดท้ายกันไปด้วย ‘Norwegian University of Life Sciences (NMBU)’ อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยรัฐที่ตั้งอยู่ใน Ås เขตเทศบาลที่มีการทำเกษตรกรรมขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1859 และได้มีการแบ่งหลักสูตรการเรียนการสอนออกเป็น 7 สาขาหลัก ได้แก่ Biosciences, Chemistry, Biotechnology and Food Science, Environmental Sciences and Natural Resource Management, Landscape and Society, School of Economics and Business, Science and Technology, และ Veterinary Medicine 

ซึ่งถ้าสังเกตดีๆ หลักสูตรส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามชื่อของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีทุนมอบให้กับผู้ที่สนใจในเรื่องของ “อุตสาหกรรมหุ่นยนต์” อีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นโอกาสดีของคนที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับวิทยาการหุ่นยนต์ ระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนางานวิจัยภายใต้โครงข่ายที่มีประสิทธิภาพ แถมยังได้เรียนต่อปริญญาเอกในสาขาที่น่าจับตามองอีกด้วย ใครรู้ตัวว่าชื่นชอบและเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีก็ลองตามไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทุนนี้กันได้เลย

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย

Norway
Photo credit: unsplash.com

ต้องยอมรับเลยว่าประเทศแห่งนี้มีเสน่ห์หลากหลายที่ชวนให้หลงใหล ไม่ว่าจะเป็นความงดงามของธรรมชาติหรือสภาพอากาศหนาวเย็นที่สุดแสนจะเป็นใจ ยิ่งถ้าใครใฝ่ฝันอยากจะไปเรียนต่อก็คงไม่มีอะไรจะเหมาะไปกว่านี้ เพราะบรรดาประเทศในแถบสแกนดิเนเวียรวมไปถึงนอร์เวย์มักเปิดโอกาสให้นักศึกษาชาวต่างชาติได้เข้าไปเรียนต่อฟรี+มีทุนสนับสนุนให้เยอะมากกก ดังนั้นถ้าน้องคนไหนอยากพัฒนาสกิลภาษาและหาประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับตัวเองแล้วละก็ “นอร์เวย์” ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่พี่ขอ recommend เลยละค่ะ!

Source:https://ascholarship.com/norway-scholarships-list-of-all-scholarships-in-norway-for-students/


อยากเรียนต่อป.โทที่อเมริกา เตรียมตัวยังไง?


บอกข้อมูลเอกสารการเตรียมตัว สำหรับเพื่อนๆน้องๆพี่ๆ ที่มีความสนใจอยากมาเรียนต่อปริญญาโทที่อเมริกา เตรียมตัวยังไง ทำยังไง คะแนนภาษา เอกสารในการสมัครใช้อะไรบ้าง มาฟังกันจ้า
ย้ายประเทศ เรียนต่อปริญญาโท เรียนต่อที่อเมริกา

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

อยากเรียนต่อป.โทที่อเมริกา เตรียมตัวยังไง?

รีวิวประสบการณ์เรียน ป.โท ที่อังกฤษ ค่าใช้จ่าย? เรียนยากไหม? ทำงานPart-Timeอะไรดี?


Hello! สวัสดีค่ะ
นี่คือประสบการณ์ชีวิตการเรียนปริญญาโทที่อังกฤษของเราเองงง
ซึ่งค่าใช้จ่าย ประสบการณ์ต่างๆขึ้นอยู่กับแต่ละคนอ่ะเนอะ มาแชร์กันได้นะคะ
ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยค่า Thanks kaa
ig: pdypandy

รีวิวประสบการณ์เรียน ป.โท ที่อังกฤษ ค่าใช้จ่าย? เรียนยากไหม? ทำงานPart-Timeอะไรดี?

ทุนเรียนต่อออสเตรเลีย 100% เจอกันงานทุนเรียนต่อต่างประเทศ ไม่จำกัดเกรด Email: [email protected]


ติดต่อ: www.go2scholarship.org
Email: [email protected]
Tel/whatsapp: 0864167060
Line ID: 0841118907
Line ID: 0957154774

ทุนเรียนต่อออสเตรเลีย 100% เจอกันงานทุนเรียนต่อต่างประเทศ ไม่จำกัดเกรด Email: info@go2scholar.org

Uperture EP.57 | เรียนต่อป.โท อังกฤษ ต้องทำยังไง?


หลายคนมีคำถามเรื่องการเตรียมตัว
เรียนต่อป.โท อังกฤษ
ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง?
มีขั้นตอนอะไรบ้าง?
เผื่อใครที่ติดตามจะได้ลองเอาไปพิจารณา
เป็นแนวทางในการไปเรียนต่ออังกฤษกันนะจ๊ะ
เป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อย
Uperture
Uppoompat
GOuni
อัพภูมิพัฒน์

Uperture EP.57 | เรียนต่อป.โท อังกฤษ ต้องทำยังไง?

ชิวิตเด็กป.โทที่จีน 1 วัน ทุนเรียนฟรี? ได้เงินเดือนด้วย l จีนจัด


สวัสดีจ้าทุกคน วันนี้มาแบบสาระนิดนึง ฮ่าๆ วันนี้ชมจะพาทุกคนไปดูชีวิตเด็กเรียนปริญญาโทที่จีนกันว่าเป็นยังไงบ้าง เป็นเพื่อนๆของชมเอง มีสัมภาษณ์ด้วยแหละว่าทุนเรียนฟรีให้อะไรเราบ้าง ชมว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังหาข้อมูลเรียนต่อมากๆเลย ข้อมูลอะไรตกหล่นไปขอโทษด้วยนะคะ
ปล. เป็นมหาลัยเดียวกับชมเองจ้า แต่ที่ชมมาเรียนเป็นคอสภาษา
Page face book พี่ฟง คนไทยพาเที่ยวเฉิงตู
มหาวิทยาลัย 西南财经大学 (เมืองเฉิงตู ประเทศจีน)
รายละเอียดทุน https://studyinchina.csc.edu.cn//login
instagram chomchawa
facebook/youtube จีนจัด
ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะ 🙂

ชิวิตเด็กป.โทที่จีน 1 วัน ทุนเรียนฟรี? ได้เงินเดือนด้วย l จีนจัด

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ทุนเรียนต่อปริญญาโท ต่างประเทศ

See also  [NEW] สำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้กันบ่อยๆ พร้อมคำแปล | เป็นคนตรงต่อเวลา ภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *