Skip to content
Home » [Update] ทุนเรียนประเทศจีน China Nanjing | ทุน เรียน ต่อ ต่าง ประเทศ ปริญญา โท – NATAVIGUIDES

[Update] ทุนเรียนประเทศจีน China Nanjing | ทุน เรียน ต่อ ต่าง ประเทศ ปริญญา โท – NATAVIGUIDES

ทุน เรียน ต่อ ต่าง ประเทศ ปริญญา โท: คุณกำลังดูกระทู้

Table of Contents

Introduction of Jiangsu Province

มาทำความรู้จักกับ เมืองเจียงซู

เจียงซู อยู่ริมชายฝั่งทะเลจังหวัดทางตอนใต้ของประเทศจีน เป็นเมืองหนึ่งของความเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจ, การศึกษา, วัฒนาการทางเทคโนโลยี และการท่องเที่ยว ที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งในโลก และด้วยเหตุผลที่ เจียงซูเป็นเมืองหลวงของ หนานจิง จึงจัดให้เป็นหนึ่งในเมืองหลวงของประเทศจีนที่มี GDP สูงสุดเป็นลำดับที่ 2 ของประเทศ

เจียงซูและเมืองใกล้เคียงกลายเป็นจุดศูนย์กลางที่รัฐบาลจัดให้เป็นแบบเมืองของการพัฒนาเศรษฐกิจลำดับต้น ๆ ของประเทศ และเมืองนี้ยังจัดได้รับให้เป็น เมืองหนึ่งของประเทศที่มีการพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมที่สุดของประเทศจีนเลยทีเดียวและยังมีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่เก่าแก่และยาวนาน ซึ่งทำให้ เจียงซูเป็นอีกหนึ่งรัฐของประเทศจีน ที่เป็นแหล่งการศึกษาที่นักเรียนทั่วโลกให้ความสนใจและตั้งใจที่จะมาศึกษาต่อในประเทศจีนแห่งหนึ่ง

ทุนเรียนต่อ ประเทศจีน

โครงการมอบทุนการศึกษาต่อประเทศจีน วันนี้พี่ๆเอเพ็กซ์ มีรายละเอียดชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท ที่ประเทศจีน ระยะเวลาเรียน ปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาโท 2 –3 ปี (ขึ้นอยู่กับสาขาที่เรียน) รายชื่อมหาวิทยาลัยที่มอบทุนการศึกษา

Yancheng Institute of Technology (YIT)

china scholarship Yancheng Teachers University

Yancheng Institute of Technology ( YIT ) เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่มีระบบการเรียนการสอนในการเรียน ( Full Time ) ระดับชั้นนาของ
ประเทจีนโดยการดูแลของ รัฐบาลมณฑลเจียงซู ( Jiangsu Provincial Government ) ตั้งอยู่ที่เมือง Yancheng เป็นเมืองเปิด ที่ติดชายั่งทะเลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ถึงกับได้ถูกขนานนามเรียกอีกื่อหนึ่งว่า Oriental Wetland inhabited by Red-Crowned Canes and Milu deer. YIT มีสองวิทยาเขตด้วยกัน ตั้งอยู่ที่ East Jianjun Avenue และวิทยาลัยเขตที่ 2 ตั้งอยู่ที่ Middle Xiwang Avenue

YIT ก่อตั้งขึ้นในปี 1958 Yancheng Institute of Technology ( YIT ) ได้มีการพ ฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 1990 เนื่องด้วยพันธสัญญาที่ต้องทาการพัฒนาอย่าต่อเนื่องเพื่อให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการประยุกต์เพื่อความก้าวล้าทันสมัยทางด้านวิชาการตามความต้องการของสังคมที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว YCIT ได้แสดงศักยภาพความเป็นู้นาที่สาคัญในการเจริญเติบโตเป็นเลิศทางด้านเศรษฐกิจไปจนถึงการเกษตรและได้จัดทาโครงการช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านวิชาการเป็นอย่างดี

YIT มีทั้งหมด 19 สถาบันการศึกษา ที่เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 65 สาขาในระดับปรืญญาตรี ด้วยเนิ้อหาที่เข้มข้นและชัดเจน ในการจัดการเรียนการสอนด้วยประสบการณ์อันยาวนาน

ระดับสาขาที่เปิดสอน

ปริญญาตรี ( ต้องเรียนหลักสูตรปุพื้นฐานภาษา Language’s Foundation เป็นเวลา 1 ปี )

คณะสาขาวิชา ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี

 • Textile Engineering
 • Clothing Design and Engineering
 • Light Chemical Engineering
 • Business Administration
 • Financial Management
 • Accounting
 • Logistics Management
 • Information Management and Information System
 • Finance Engineering
 • E-Commerce
 • Marketing
 • International Economics and Trade
 • Chinese Language and Literature
 • Tourism Management
 • Hotel Management
 • English
 • Japanese

รายละเอียดทุนการศึกษาของ JS Carnival
– FREE ! ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี
( นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนตลอดปีการศึกษาในปีปูพื้นฐานภาษาวิชา มากกว่า 60 % )

ที่ตั้ง
เมือง Yancheng, มณฑล Jiangsu

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาตรี(หลักสูตรภาษาจีน)

 1. นักเรียนที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 3. ทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องยื่นผลภาษาจีน HSK แต่นักเรียนทุกคนต้องการขอทุนของมหาวิทยาลัย YCTC ต้องเรียนปรับพื้นฐาน 1st year Foundation Language program ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี

ค่าเรียนประเทศจีน

สำหรับหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี (1st year Foundation Language program) (ค่าใช้จ่ายตลอดปี รวมค่าหอพัก = 11,000 หยวน หรือประมาณ 55,000บาท)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าที่พัก เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นแบบ Double room 3,000 หยวน / ปี (15,000 บาท)

China Pharmaceutical University

china scholarship China Pharmaceutical University 01
china scholarship China Pharmaceutical University 02

มหาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์จีน China Pharmaceutical University ( CPU) ตั้งอยู่ที่เมือง Nanjing ซึ่งเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของจีน และเป็น 1 ในจำนวน 211 โครงการ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของมหาวิทยาลัยในเครือของกระทรวงการศึกษาประเทศจีน เป็นที่รู้จักกันดีในทางประวัติศาสตร์และเป็นสถาบันทางด้านวิชาการเภสัชกรรม China Pharmaceutical University ก่อตั้งในปี 1936

ในปีการศึกษา 2015 มีผู้สำเร็จการศึกษาจาก CPU มากกว่า 15000 คน ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี และนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 12000 คนมากกว่า 3600 คนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยคณะคณาจารย์กว่า 900 ท่านเป็นผู้อบรบฝึกสอน CPU เปิดสอนฝึกอบรมหลากหลายสาขาวิชา รวมไปถึง

 • Science
 • Medicine
 • Engineering
 • Economics
 • Management
 • Arts
 • Law

สาขาเภสัชศาสตร์อันดับ 1 ได้รับการยกย่องจาก National Key Discipline ในปี2015 จากสถิติสาขาวิชาเภสัชวิทยา, พิษวิทยา, เคมีวิทยา และรวมไปถึง Clinical pharmacy program ให้จัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก

ระดับสาขาที่เปิดสอน

ปริญญาตรีและปริญญาโท ( ต้องเรียนหลักสูตรปุพื้นฐานภาษา Language’s Foundation เป็นเวลา 1 ปี )

คณะสาขาวิชา ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี

 • Business Administration
 • International Economy and Trade
 • Economics Marketing
 • Pharmaceutical
 • Bioengineering
 • Biotechnology
 • Bio – Pharmacy
 • Clinical Pharmacy
 • Pharmaceutical Analysis
 • Medicinal Chemistry
 • Traditional Chinese Pharmacy
 • Environmental Science
 • Food Quality and Safety
 • Pharmaceutical Engineering
 • Pharmaceutical of Traditional Chinese Medicine
 • Resources and Development of Traditional Chinese Medicine
 • Clinical Pharmacy

คณะที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท

สาขาวิชา Business Management และ วิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Business เกี่ยวเนื่องกับสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาที่เปิดสอนในภาคภาษาอังกฤษ

ระดับปริญญาตรี ( IELTS ระดับ 5.5 )

 • International Economics and Trade ( ระยะเวลา 5 ปี )
 • Pharmacy ( ระยะเวลา 5 ปี )
 • Clinical Pharmacy ( ระยะเวลา 5 ปี )

 

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาตรี

 1. นักเรียนที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 3. สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้จบศิลป์-ภาษาจีน ต้องยื่นผลสอบ HSK ระดับ 4 (หากผลสอบได้ไม่ถึงตามเกณฑ์กาหนด) นักเรียนต้องเข้าศึกษาหลักสูตรภาษาจีน (1St year Foundation Language program) กับมหาวิทยาลัย 1 ปีก่อนเข้าเรียนปริญญาตรี) สำหรับหลักสูตรภาคภาษาจีน
 4. ผลภาษา IELTS 6.5 (สำหรับหลักสูตรภาคอังกฤษ)

สำหรับหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี (1st year Foundation Language program) เรียนฟรี

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าที่พัก

เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ 6,000 – 7,800 หยวน / ปี (28,320 – 36,816 บาท)

Nanjing University of Finance & Economic

china scholarship Nanjing University of Finance and Economic 01
china scholarship Nanjing University of Finance and Economic 02

Nanjing University of Finance & Economics ( NUFE ) เป็น อีกหนึ่งคณะที่เป็นกุญแจหลักสำคัญของมหาวิทยาลัยทีเป็นอันดับต้นๆ ของเมือง Jiangsu เนื้อหาวิชาที่กระชับและเข้าใจง่ายในการเรียนสาขา Economics and management รวมไปถึง Laws กฎหมาย Humanities มนุษยศาสตร์ Science วิทยาศาสตร์ และ Technology วิทยาศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัย ยังมีโรงเรียนในเครืออีก 19 โรงเรียน และทบวงต่างๆ ในเครือ ในปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัย มีคณะคณาจารย์ ระดับต่างๆ มากมาย Master’s Degree Authorization Disciplines – First Level จำนวน 11 สาขา Master’s Degree Authorization Disciplines – Second Level จำนวน 58 สาขา Undergraduate Programs จำนวน 38 สาขา Certificate Program 2 ปี อีก 2-3 หลักสูตร จากเหตุผลที่ NUFE มีการวางแผนระบบการเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้วยระบบการสอนที่สมบูรณ์แบบและเข้าใจได้ง่ายในหักสูตรวิชา โดยผู้เทรงคุณวุฒิทางด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการ รวมไปถึงการสนับสนุนจากผู้ทรงคูณวุฒิจากหลากหลายสาขาวิชา กฎหมาย วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จึงทาให้ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาจานวนมากกว่า 20,000 คน ที่ทางมหาวิทยาลัย ได้ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมที่ผ่านการเรียนการสอนและแบบทดสอบที่มีความเข้มข้น ด้วยระบบการศึกษาแบบละเอียด และการทดสอบแบบเรียนรู้ด้วยตัวของนักศึกษาเอง

ระดับวุฒิปริญญาที่มีการจัดสอน

สาขาวิชาระดับปริญญาตรี

 • International Economy and Business
 • Business management
 • Marketing
 • Logistics management
 • Finance
 • Accounting
 • Visual Design
 • Human resource Management
 • Tourism management
 • English
 • French
 • E-Commerce
 • Advertising
 • Computer Science and Technology
 • Software Engineering

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาตรี(หลักสูตรภาษาจีน)

   1. นักเรียนที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
   2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
   3. ทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องยื่นผลภาษาจีน HSK แต่นักเรียนทุกคนต้องการขอทุนของมหาวิทยาลัย NUFE ต้องเรียนปรับพื้นฐาน 1st year Foundation Language program และ นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ 65% สำหรับหลักสูตร Foundation Year ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี

ค่าเรียน

สำหรับหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี (1st year Foundation Language program) (ค่าใช้จ่ายตลอดปี รวมค่าหอพัก = 11,000 หยวน หรือประมาณ 51,920 บาท)

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าที่พัก

เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นแบบ Double room 4,000 หยวน / ปี (18,880 บาท)

Nanjing University of Information Science & Technology

china scholarship Nanjing University of Information Science & Technology

Nanjing University of Information Science & Technology ( NUIST ) ก่อตั้งในปี 1960 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น Nanjing Institute Of Meteorology ในปี 2004 และได้ถูกจัดอันดับให้เป็นสถาบันที่มีการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมแห่งหนึ่งของประเทศจีน NUIST เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ซึ่งสร้างบุคลากรและให้การศึกษาแก่ประชาชนเมือง Jiangsu โดยการดูแลของรัฐบาล และ กระทรวงการศึกษา Republic of China และ China Meteorological Administration ( CMA ) NUIST เป็นสถาบันที่มีมาตรฐานที่ดีเยี่ยมในระบบการเรียนการสอนในระดับต่างๆ เช่น ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก และที่รู้จักกันดีว่า NUIST ยังเป็น Post-Doctor Research Centers อีกด้วย

ในปัจจุบัน NUIST มีนักศึกษาในระดับปริญญาในสาขาต่าง ๆ มากกว่า 30,000 คน และคณะคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ (full-time) มากกว่า 1,500 ท่าน และมี 60 ท่านคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมทั้งนักเชี่ยวชาญทางวิชาการ ในโครงการ “One Thousand Talent Project” และคณะคณาจารย์ชั้นนาของ มณฑล Jiangsu, ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านซึ่งทา โครงการ สร้างสรรค์ ร่วมกับ ผู้ให้การสนับสนุนลงทุนสาหรับ มณฑล Jiangsu

ระดับสาขาวิชาที่เปิดสอน

เปิดเฉพาะ ระดับปริญญาโท ( นักศึกษาต้องเรียนปูพื้นฐานภาษา Language Program เป็นเวลา 1 ปี และสอนภาควิชาภาษาอังกฤษ )

คณะสาขาวิชา ระดับปริญญาโท ( ภาคภาษาจีน )

 • Business Administration ( MBA )
 • Computer Science
 • International Chinese Education ( เวลาเรียน 2 ปี )

คณะสาขาวิชาภาคภาษาอังกฤษ ( IELTS ขั้นต่า 6.0 )

 • Business Administration ( เวลาเรียน 2 ปี )

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาโท

 1. นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
 2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 3. ทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องยื่นผลภาษาจีน HSK แต่นักเรียนทุกคนต้องการขอทุนของมหาวิทยาลัย YCTC ต้องเรียนปรับพื้นฐาน 1st year Foundation Language program ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาโท (สำหรับหลักสูตรภาษาจีน)
 4. ผลภาษา IELTS 6.0 (สำหรับหลักสูตรภาคอังกฤษ)

ค่าเรียน

สำหรับหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี (1st year Foundation Language program) (ค่าใช้จ่ายตลอดปี = 8,000 หยวน หรือประมาณ 37,760 บาท)

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าที่พัก เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นแบบ Double room 4,000 หยวน / ปี (18,880 บาท)

Anhui University of Finance and Economics

20140425022834 670

Anhui University Of Finance and Economics (AUFE) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความชำนาญและความหลากหลายในสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดสอน เช่น เศรษฐศาสตร์ (Economics), ธุรกิจและการจัดการ (Business and Management) AUFE เป็นมหาวิทยาลับชั้นนำแห่งหนึ่งในเมือง Anhui ของประเทศจีนมายาวนาน Anhui University Of Finance and Economics ก่อตั้งขึ้นในปี 1959 ในเมือง Hefei, มณฑล Anhui และต่อมาในปี 1961 ได้ย้ายมาที่ “ Pearl City ”ใน มณฑล Bengbu 19

วิทยาเขตตั้งอยู่บนเนื้อที่ 983,450 ตารางเมตร ห้องสมุดของทางมหาวิทยาลัยมีหนังสือทางวิชาการมากกว่า 31,063 เล่ม และ 99.03 สื่อสาระสนเทศน์ ( Electronic book materials ) และมีคณะบุคลากรจำนวน 1934 คน และ คณะคณาจารย์ในสาขาต่างๆ จำนวน 1,018 คน และปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 21,226 คน และ นักศึกษาในระดับปริญญาโท จำนวน 1,944 คน

มหาวิทยาลัยยังมีความโดดเด่นทางด้านกีฬา หอพักนักศึกษา และ สิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งนักศึกษาจะได้รับอำนวยความสะดวกจากทางมหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับการเรียนและประสบการณ์ใหม่ๆ จาก AUFE ทางโภชนาการ Canteen ของทางมหาวิทยาลัยมีการจัดการจนได้รับการยอมรับผ่านมาตราฐาน ISO-9000

คณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัครทุนการศึกษา (เปิดรับหลักสูตรปริญญาโทเท่านั้น)

International Trade and Economics หลักสูตรภาคภาษาจีน 2 ปี

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาโท

 1. นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
 2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 3. หากนักเรียนมีผลภาษาจีน HSK Level 4 (คะแนน 200 หรือมากกว่า) ทางมหาวิทยาลัยมอบทุน 100% (ค่าเรียน + ค่าที่พัก)
 4. หากนักเรียนไม่มีผลภาษาจีน HSK นักเรียนต้องเรียนหลักสูตรภาษาจีน 1ปี ก่อนเข้าเรียนปริญญาโท

สำหรับหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี (Chinese Language program) เรียนฟรี

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าที่พัก เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นแบบ Double room 4,000 หยวน / ปี (18,880 บาท)

Huangshan Institution

97792c2d bc5a 4dbb baa5 4b226cb0f660

Full Scholarship

Free Tuition Fee

Free Dorm & Living Allowance

HuangShan University ตั้งอยู่ที่เมือง HunagShan ในมลฑล Anhui เป็นเมืองที่มีจุดทัศนียภาพที่สวยงาม และดึงดูดนักท่องเที่ยว แห่งหนึ่งของประเทศจีน HuangShan University มี 2 วิทยาลัย ตั้งอยู่ในเมือง ที่เป็นที่เชิดหน้าชูตาของทางสถาบันด้วยกัน มีผู้ทรงคุณวุฒิ มากกว่า 118 ท่าน ผู้สมัคร full time ในระดับ ปริญญาตรี มากกว่า 18,000 คน ทางมหาวิทยาลัย 16 โรงเรียน และ 2 ทบวง และมีหลักสูตรวิชาที่เปิดสอนถึง 57 สาขาวิชา เช่น

 • Art
 • Science
 • Economy
 • Pedagogy
 • Engineering
 • Agronomy
 • Management
 • Law
 • Literature

HuangShan University มีสัมพันธภาพที่ดีกับ สถาบันการศึกษามากกว่า 25 สถาบันทั่วโลก รวมทั้ง America , France, Germany, South Korea, Holland, Hong Kong, และ Taiwan HuangShan University มีความมุ่งมั่นในการสร้าง สถาบันให้มีความเป็นที่ 1 ด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และ คณาจารย์ แตกออกเป็น บุคลากรคณาจารย์ และแผนกธุรการจัดการต่างๆประมาณ 903 คน คณะอาจารย์ Full Time ประมาณ 759 คน และ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในทุกระดับสาขา มากกว่า 200 คน ได้แก่ คณะศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกอีกมากมาย

คณะสาขาวิชา ที่เปิดสอน ( Degree Available )

เฉพาะปริญญาตรี ( ทางเลือกด้วย การเรียนปูพื้นฐานภาษาเป็นเวลา 1 ปี )

คณะสาขาวิชา วิชาเปิดสอนเป็นภาษาจีน

 • Tourism Management
 • Human Resources Management
 • International Economic And Trade
 • Financial Management
 • Marketing
 • Accounting
 • Chinese International Education
 • Chinese Language & literature
 • Journalism
 • Cultural Industries Management
 • Graphic Design
 • Environment Design
 • Product Design
 • Animation
 • Fine Arts
 • Music & Performance
 • Computer Science & Technology
 • Electronic & Information Engineering
 • Software Engineering
 • Civil Engineering
 • Biological Science
 • Food Science and Engineering
 • Environmental Science
 • Horticulture
 • Forestry

สาขาที่เปิดสอนเป็นภาคภาษาอังกฤษ

 • Hotel Management ( IELTS 5.5)

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาตรี

 1. นักเรียนที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. เกรดเฉลี่ย 3.3 ขึ้นไป
 3. ทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องยื่นผลภาษาจีน HSK นักเรียนที่ได้ทุนจะได้เรียนปรับพื้นฐาน 1st year Foundation Language program ฟรี และ นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ 65% สำหรับหลักสูตร Foundation Year ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี

ค่าโครงการ 99,000 บาท

Nanjing Xiaozhuang University

db4d2733 4fe0 4498 8057 e224c4260c8d

Nanjing Xiaozhuang University เป็นมหาวิทยาลัยประจำจังหวัด ที่เปิดสอนเต็มหลักสูตรในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งนี้เริ่มก่อตั้งในปี 1927 โดย Mr. Tao Xin Zhi เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการศึกษาของ มณฑล Nanjing มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่ดำเนินงาน จำนวน 1,265 คน และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 460 ท่าน และในปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นจำนวน 18,200 คน ที่กำลังศึกษาในสถาบันแห่งนี้

ตั้งแต่เดือน กันยายน ปี 2019 มี 3 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขต Fangshan, วิทยาเขต Mochou, วิทยาเขต Xiaozhuang และที่วิทยาเขต Fangshan ซึ่งเป็น วิทยาเขตหลักของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่ในละแวกเดียวกับ มหาวิทยาลัย Jiangning และอยู่ติดกับ มหาวิทยาลัย China Pharmaceutical อีกด้วย

คณะสาขาที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี เพียงระดับเดียว

 • Chinese Language and Literature

ระดับปริญญาตรี เวลาเรียน 3 ปี ( option การเรียนปูพื้นฐานภาษา เป็นเวลา 1 ปี )

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาตรี(หลักสูตรภาษาจีน)

   1. นักเรียนที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
   2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
   3. ทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องยื่นผลภาษาจีน HSK แต่นักเรียนทุกคนต้องการขอทุนของมหาวิทยาลัย ต้องเรียนปรับพื้นฐาน 1st year Foundation Language program และ นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ 65% สำหรับหลักสูตร Foundation Year ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี

ค่าเรียน

สำหรับหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี (1st year Foundation Language program) (ค่าใช้จ่ายตลอดปี = 6,000 หยวน หรือประมาณ 30,000 บาท)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าที่พัก เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นแบบ Double room 4,200 หยวน / ปี (18,880 บาท) และแบบ Single room 7,200 หยวน / ปี (36,000 บาท)

ChangZhou University

1 12

Changzhou University ตั้งอยู่ในเมือง Changzhou มณฑล Jiangsu มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นการร่วมมือ ก่อตั้ง และ ดำเนินงาน กับ รัฐบาลมณฑลรัฐ และ บริษัทรัฐวิสาหกิจปิโตรเลียมแห่งประเทศจีน และเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ในปี 1978  ปัจจุบันเป็นที่รู้จักกว้างขวาง มีอันดับมหาวิทยาลัยลำดับต้นๆ ของประเทศ เปิดสอน 10 คณะ ใน 3 วิทยาเขต ตั้งอยู่ที่เมือง Changzhou

Changzhou ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมือง Jiangsu ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ เมือง Nanjing ซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวกสบาย ใช้เวลาประมาณ 1.5 ช.ม. โดยทางรถยนต์ และทางรถไฟใช้เวลาประมาณ 30 นาที ใช้เส้นทาง จาก Nanjing

คณะที่เปิดสอน

คณะที่เปิดสอนภาคภาษาอังกฤษ (นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบวัดระดับ IELTS 5.5)

 • International Trade and Technology
 • Computer Science and Technology

คณะที่เปิดสอนภาคภาษาจีน

 • Chinese Language and Literature
 • International Economics and Trade
 • Finance
 • Accounting
 • Marketing
 • Information Management and Systems
 • Financial Management
 • Logistics Management
 • Human Resource Management
 • Software Engineering
 • Product Design
 • Business English
 • Civil Engineering
 • Environmental Engineering
 • Automation
 • Gardening
 • Fine Arts

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาตรี(หลักสูตรภาษาจีน)

   1. นักเรียนที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
   2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
   3. ทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องยื่นผลภาษาจีน HSK แต่นักเรียนทุกคนต้องการขอทุนของมหาวิทยาลัย ต้องเรียนปรับพื้นฐาน 1st year Foundation Language program และ นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ 65% สำหรับหลักสูตร Foundation Year ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าที่พัก เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นแบบแชร์ 3  คน 3,000 – 5,000 หยวน / ปี (15,000 – 25,000 บาท) และแบบแชร์ 2 คน 9,000 หยวน / ปี (45,000 บาท)

Suzhou University of Science and Technology

Suzhou University of Science and Technology ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Suzhou ซึ่งเป็นเป็นเมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนาน

เมือง Suzhou ตั้งอยู่ใกล้ เมือง Shanghai และเป็นจุด Landmark ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของประเทศจีน เดินทางจาก Shanghai ได้สะดวกสบายโดยทางรถไฟใช้เวลาประมาณ 20 นาที

Suzhou University of Science and Technology เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นและมีความชำนาญตั้งแต่เริ่มต้นทางสาขาวิชา Engineering and Science เป็นอย่างดี

ก่อตั้งเมื่อ ปี 2001 ซึ่งเป็นการรวมสองวิทยาเขตของ Suzhou Institutes เข้าด้วยกัน และในปัจจุบันมีนิสิตนักศึกษาประมาณ 26,000 คน และมีบุคลากรคณาจารย์ มากกว่า 1600 ท่าน ที่สอนในสถาบันแห่งนี้ Suzhou University of Science and Technology ได้แบ่งออกเป็น 3 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขต Shihu, วิทยาเขต Jiangfeng, และวิทยาเขต Tianping ปัจจุบัน ห้องสมุดของทางมหาวิทยาลัย มีหนังสือมากกว่า 1.8 ล้านเล่ม และ Electronic Journal Article มากกว่า 315 สื่อ หรือแหล่งข้อมูล ไว้ให้นักศึกษาได้ ค้นคว้าหาข้อมูล

คณะที่เปิดสอน

 • ปริญญาโท สาขา Environmental Science and Engineering

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาโท

 • แบบ A : เกรดเฉลี่ย GPA 2.8 หรือ มากกว่า

FREE ค่าเล่าเรียน และ FREE หอพักนักศึกษา ประมาณ Y 1,000 ต่อเดือน และค่าใช้จ่ายทั่วไป 1 ครั้ง จานวน Y 1,000

 • แบบ B

FREE ค่าเล่าเรียน และ FREE หอพักนักศึกษา

รายละเอียดของโครงการ ทุนเรียนฟรี ที่ประเทศจีน

ทุนฟรี เรียนต่อประเทศจีน สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท ตลอดโครงการจนจบหลักสูตร รวมรถไปรับที่สนามบินหนานจิง 1 ครั้ง (เฉพาะครั้งแรกที่ไปถึง หนานจิง) สำหรับหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาจีน 1 ปี บางมหาวิทยาลัยมอบทุนเรียนฟรี และบางมหาวิทยาลัยต้องให้นักเรียนชาระค่าเรียน + ค่าที่พัก (โปรดดูรายละเอียดข้อมูลด้านบน)

ค่าโครงการ 89,000 บาท และ 99,000 บาท (สำหรับที่ Huangshan Institution)

ค่าโครงการนี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ คือ

 • ค่าวีซ่าจีนจากไทย
 • ค่าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลในไทยเพื่อยื่นขอวีซ่า
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน กทม
 • ค่าหอพัก ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะให้นักศึกษาชาระเป็นรายปี ซึ่งหอพักจะเป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย ราคาประมาณ 3,000 –7,000 หยวน ต่อปี (14,160 – 31,640 บาท)
 • ค่าประกันสุขภาพ

[Update] PANTIP.COM : K10431296 จบ มสธ. ก็ขอทุนเรียนต่อ ป.โท ต่างประเทศ ได้ [การศึกษา] | ทุน เรียน ต่อ ต่าง ประเทศ ปริญญา โท – NATAVIGUIDES

ความคิดเห็นที่ 14

ขอบคุณ คุณ At Your Service มากๆเลยครับ ที่ช่วยให้กระทู้นี้มีรายละเอียดที่เป็นประโยน์มากยิ่งขึ้น

เพื่อนๆที่สนใจทุนนี้  add link ข้างบนที่คุณ At Your Service นำมาแปะไว้ไห้ไว้เลยครับ
ทุน Erasmus Mundus(EM)นี้ เริ่มให้ทุนครั้งแรกเมื่อปี 2547 ระยะที่หนึ่งคือ 2547-2551

ตอนนี้อยู่ในช่วงของระยะที่สองคือ 2552-2556 ในแต่ละระยะ หลักสูตรที่เปิดให้เรียนก็จะเหมือนกันไปตลอด ตามที่กำหนดไว้นี้แหละครับ แต่อาจจะมีเพิ่มเข้ามาบ้าง (กฏหมายก็มีครับ คุณโจโฉว) อันนี้เฉพาะ Action1 นะครับ

ส่วน Action2 นั้น ผมไม่แน่ใจว่าจะมี web page รวมไว้ แบบ Action1 หรือไม่
ถ้าหาเจอจะนำมาบอกครับ  (รบกวนคุณ AYS ด้วยนะครับ ได้ร่วมกันแล้ว ช่วยกันต่อไปนะครับ เพราะคุณน่าจะคล่องในเรื่องนี้มากกว่าผม 55)

ถ้าไม่เจอ (ตอนผมสมัคร ก็เหมือนเจอแบบฟลุ๊คๆครับ search ไปเรื่อยๆ บังเอิญเจอ เกือบสมัครไม่ทัน) ในช่วงที่เขาเปิดรับสมัคร ลองsearch คำว่า erasmus mundus ก็น่าจะเจอครับ เข้าไปดูรายละเอียดโครงการ ซึ่งหลักสูตรจะแตกต่างกันไป

ที่สำคัญคือ ในแต่ละรอบการรับสมัคร สมัครได้คนละไม่เกิน 3 โครงการ นะครับ เลือกให้ดี ถ้าสมัครเกิน เขาจะตัดสิทธิ์ทั้งหมดเลย (เข้าใจเอาเองว่า รวมทั้งสองAction ไม่เกิน 3)

มาถึงการสมัครของผมนะครับ…

(ตอบคำถามคุณโจโฉก่อนดีกว่า ผมจบวิศวะมาก่อนครับ ทำงานก็วิศวะ คนละแนวเลยใช่ไหมครับ 555  เกรดก็น้อยนิด เพราะเข้าไปเรียนแล้วไม่ชอบ แต่ตอนนั้นได้ทุน 4 ปี ทำสัญญาแล้ว ก็เลยต้องเรียนให้จบ เคยถามตัวเองว่า ถ้าให้ไปสอบเอ็นท์ใหม่ จะเลือกเรียนอะไร….. IR คือคำตอบแรกๆครับ…
จบมาก็ต้องทำงานใช้ทุน หนีไปไหนไม่ได้ ลืมเรื่องอยากเรียน IR ไปเลย  แล้วก็มาเรียนนิติ มสธ. เพราะคิดว่าเป็นประโยชน์ในการทำงาน (ไม่เคยรู้ว่า มสธ. เปิดสอน IR ด้วย)
จนถึงตอนจบนิติ ถึงได้รู้ว่า มี IR เปิดสอนด้วย

เกิดประกายทันทีเลยครับ ว่าอยากเรียน แล้วถ้าเรียนได้ดี จะหันไปเอาดีทางนี้

ประกอบกับได้อ่านหนังสือ ..ทุนเรียนฟรีมีทั่วโลก…ก็ได้ข้อมูลว่า แถบยุโรป มีทุนเรียน ป.โท เยอะ หรือเรียนฟรี ก็มี…กินอยู่เอาเอง (ก็ยังดี)

นั่นแหละครับ คือจุดเริ่มต้นที่ท้าทายและต้องซุ่ม เพราะบอกใครเขาจะเชื่อว่าเป็นวิศวกรอยู่ดีๆ แต่ฝันจะจบรัฐศาสตร์เกียรตินิยม มสธ. แล้วได้ทุนต่อโทต่างประเทศ และ จะเรียน ป.เอก ต่ออีกด้วย 555

แต่ผมไม่สนความคิดลบๆของคนรอบข้าง ที่บอกว่า

อายุก็เกินเกณฑ์จะขอทุนแล้ว ใครเขาจะให้ทุน???
จบ มสธ. จะไปสู้พวก จุฬาฯ มธ. ได้เหรอ เขาเก่งๆกันทั้งนั้น ชื่อเสียงมหาลัยก็เป็นที่รู้จัก???
ประสบการณ์การทำงานในสายอาชีพนั้น ก็ไม่มี???

คำพูดเหล่านี้อาจจะบั่นทอนกำลังใจผมไปบ้าง แต่ผมก็ไม่ท้อครับ
เพราะเชื่อเสมอว่า คนเราขอให้มีฝัน มีเป้าหมาย จะมีแรงพลัง ให้ก้าวเดินไปให้สุดกำลัง
ได้ไม่ได้ เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ขอให้พยายามให้เต็มที่ก่อน ถึงไม่ได้ก็ไม่เสียใจครับ เพราะเราได้ทำอย่างเต็มที่แล้ว แต่ถ้าไม่ได้ทำนี่สิ เราจะเสียดายไปตลอด

กลับมาสู่การสมัครทุนEM ของผมต่อครับ…

หลังจากที่จบ รัฐศาสตร์ IR มสธ. แล้ว ผมก็่หาข้อมูลในเน็ต ว่ามีทุนที่ไหนบ้าง
นอกจาก ทุน EM ก็มีทุนของญี่ปุ่น สิงคโปร์ ออสเตรเลีย อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ เยอะครับ แต่บางทุนก็จำกัดอายุ ซึ่งผมก็เกินแล้ว เช่น world bank, ADB และทุนญี่ปุ่น ทุนญี่ปุ่นบางอัน ก็ต้องการเอกสารที่ยุ่งยากมากๆ  ทุนสิงคโปร์ก็ภาษาอังกฤษไม่ถึง เขาจะเอาไอเอลท์ 7  สุดท้ายได้สมัครแค่ทุน EM 3 โครงการ และ ทุนเนเธอร์แลนด์ ซึ่งกำหนดว่าหน่วยงานต้องสนับสนุน(สาขาเกี่ยวกับงานที่ทำอยู่ สมัครเผื่อไว้ เพราะคิดว่าโอกาสได้ทุน EM มีแค่ 10-20% เท่านั้น)

สิ่งที่ต้องใช้เวลาคือ การไปขอ Recommendation Letter จากอาจารย์ เพราะการเรียน มสธ. จะไม่ค่อยรู้จักอาจารย์  คิดถึงอยู่ท่านเดียวคือ อาจารย์ประจำกลุ่ม เมื่อตอนอบรมประสบการณ์วิชาชีพ นอกนั้นก็ไม่คุ้นเคยท่านนัก

ก็เลยไปพบท่านพร้อมข้อมูลของเราและข้อมูลทุนที่จะสมัคร  พอท่านทราบวัตถุประสงค์ของเรา ท่านก็แสดงความยินดีที่จะสนับสนุนเขียนจดหมายให้ และขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์ด้วยว่า จดหมายอีกฉบับจะขอความกรุณาอาจารย์ท่านใดออกให้อีกหนึ่งท่าน ท่านเลยช่วยเป็นธุระขอความกรุณาท่านหัวหน้าสาขาวิชา(คณบดี) ออกให้
ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับ ขอให้เตรียมไว้ก่อนแต่เนิ่นๆ ของผมกว่าจะได้เป็นเดือนครับ เลยพลาดสมัครทุน EM หลักสูตร Global Studies ซึ่งอยากเรียนมากที่สุดไป (แต่คงเป็นโชคดี เพราะดูแล้วถ้าสมัครก็คงไม่ได้ เพราะคนสนใจเยอะมาก เพราะมี UCL, University College of London มหาลัยดังมากของอังกฤษ ให้เลือกเรียนด้วย)

ตอนนั้นผมยังไม่พบโครงการของ Action2 เลยครับ  พิจารณาจากหลักสูตรของ Action1 แล้ว เหลือให้ผมสมัครได้แค่สาขา Master of Public Policy อันเดียว
ผมก็สมัครไป เพียงแต่หลักสูตรนี้ต้องส่ง Recommendation Letter ที่ปิดผนึกจากอาจารย์(ห้ามเราอ่าน) ส่งฉบับจริงไปให้มหาลัยที่เป็น coordinator คือ CEU, Central European University ที่บูดาเปสต์ ฮังการี ผมก็ต้องเสียเงินส่งEMS ไป ค่าส่งประมาณหนึ่งพันบาท
โดยหลักสูตรนี้มี 4 มหาลัยให้เลือกเรียน คือ
ปีแรก ให้เลือกระหว่าง University of York ,อังกฤษ กับ International Institute of Social Studies , กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์
ปีที่สอง ให้เลือกระหว่าง Barcelona Institute of International Studies, Spain กับ Central European University, ฮังการี
ผมเลี่ยงไม่เลือก York อังกฤษ เพราะรู้ว่าค่อนข้างดัง คนคงอยากไปเรียนเยอะ เลยเลือก ISS กับ Barcelona เพราะค่อนข้างชอบสเปนเป็นการส่วนตัว และที่นี่เขาค่อนข้างมีชื่อเสียงทางด้าน IR

และสิ่งทียากอย่างที่สอง คือ การเขียน Motivation Letter อันนี้ผมว่าสำคัญที่สุด และน่าจะเป็นส่วนที่ผมประสบความสำเร็จจนเป็นที่เข้าตาคณะกรรมการคัดเลือก
เพราะภาษาอังกฤษของผมก็แค่พื้นๆครับ แค่พอผ่านเกณฑ์ คือ IELTS 6.5 แถม part writing อ่อนที่สุด ได้แค่ 5.5 (คุณ AYS เก่งกว่าผมมากๆครับ) แต่ขอชมตัวเอง (ไม่ว่ากันนะครับ) ว่ามีแนวคิดจากประสบการณ์ชีวิตที่กว้าง หลากหลาย  และสามารถกลั่นออกมาเขียน ML  ให้คณะกรรมการเห็นได้ชัดเจนว่า แนวคิดและความตั้งใจในการทำงานในอนาคตของเรา กับการได้เรียนหลักสูตรนั้น มันสัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องกัน มีเหตุมีผล ไปด้วยกันได้ดี และถ้าสามารถบอกได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างไรด้วย จะดีมากๆ

หลังจากนั้นก็มาเสิร์ชหาข้อมูลทุนไปเรื่อยๆ บังเอิญมาเจอ โครงการของAction2  
สองโครงการที่มีหลักสูตรที่ผมพอจะสมัครได้ คือ

EMA2, Asia Regional  เป็นโครงการร่วมของมหาลัยในEU ดังนี้

University of Twente ,Netherlands
University of Tilburg, Netherlands
Humboldt University, Germany
Oxford Brookes U., UK
University of Trento, Italy
University of Deusto,Spain

และมีมหาลัยนอก EU ที่เป็นเข้าร่วมโครงการ 13 ประเทศ คือ อัฟกานิสถาน ปากีสถานเนปาล ภูฏาน มัลดีฟ ศรีลังกา อินเดีย จีน เกาหลีเหนือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) สำหรับระดับ ป.โท นั้น  โครงการนี้กำหนดๆไว้ว่ามี 34 ทุน (แต่ตอนประกาศผลเพิ่มเป็น 44 ทุน เพราะทุนระดับอื่น(บุคลากรมหาวิทยาลัย) มีคนผ่านการคัดเลือกหรือสมัคร ไม่ถึงจำนวนที่ต้องการให้ทุน)

โครงการนี้ดีมากๆตรงที่ ให้เราเลือกสมัครได้ถึง 3 หลักสูตร เรียงตามลำดับความสนใจ
ผมเลือกสมัคร ดังนี้ครับ
1. หลักสูตร Euromaster, Humboldt U. แต่ปีแรกเรียนที่ U. of Bath, UK ปีที่สองให้เลือกไป France, German,Italy และ Spain แต่มีเงื่อนไขคือต้องมีความสามารถทางภาษาของประเทศที่จะไปเรียนในปีที่สองด้วย ผมไม่มีหรอก แต่เห็นในโครงสร้างหลักสูตรว่าปีที่สองก็มีเรียนที่อังกฤษด้วย เลยสมัครไป เพราะอยากไปเรียนที่ Bath

2. หลักสูตร Master of Euroculture, U. of Deusto, Bilbao, Spain
จริงๆในข้อกำหนดของหลักสูตร  ถึงแม้ว่าจะสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด แต่เขาก็กำหนดไว้ว่าต้องมีความสามารถทางภาษาสเปนด้วย (เพราะคนสเปนเหมือนฝรั่งเศส คือ คนทั่วไปไม่ยอมพูดภาษาอังกฤษ) (ผมก็ไม่มีหรอกครับ แต่จะสมัครอ่ะ สาขาอื่นก็ไม่อยากเรียน ความดันทุรังสูงครับ..555)

3. หลักสูตร European Studies, U. of Twente, Netherlands อันนี้เรียนแค่ปีเดียว เลยเลือกไว้ปิดท้าย เพราะนอกนั้นไม่มีคุณสมบัติ หรือ เป็น field อืน ที่เราไม่สนใจ

โครงการนี้สมัครง่ายครับ เอกสารทุกอย่างสแกนแล้วอัพโหลดได้เลย ไม่ต้องส่ง hard copy , statement of purpose ก็เขียนไว้ใน word แล้ว copy ไป paste ในหน้าเว็บของโครงการได้เลย

ที่ดีอีกอย่างคือ โครงการนี้ไม่กำหนดประสบการณ์การทำงานครับ (คงเป็นเหตุผลนี้ด้วยล่ะมั้ง ที่ทำให้ผมไม่เสียเปรียบ)

..พักก่อนนะครับ ไว้ตอนหน้าจะเล่าถึงโครงการที่ 3 ที่ผมสมัครไป และผลการสมัคร วิธีการแจ้งผลการสมัคร และสิ่งดีๆที่คาดไม่ถึงอีกด้วยครับ

ขอบคุณครับที่ทนอ่านกันจนจบ คนเขียนยังเหนื่อยเลย และ ไม่รู้จะถูกใจกันหรือเปล่า ถามได้นะครับ ถ้าตอบได้ ยินดีตอบครับ

จากคุณ
:
ดลปรีดี

เขียนเมื่อ
:
9 เม.ย. 54 15:59:52


ทุนไปต่างประเทศ (ม.ปลาย-มหาลัย)📍 | เจาะลึกวิธีหาทุน + แนะนำทุนฟรี หาประสบการณ์ต่างประเทศ


“พ่อกับแม่สนับสนุนได้แค่ค่าเทอมนะลูก นอกจากนั้นลูกต้องช่วยเหลือตัวเอง”
เอาล่ะสิ ทำไงดี ก็หาทุนไปต่างประเทศสิค้าบ
ไม่มีเงินไม่ใช่ปัญหา อยากไปหาประสบการณ์ต่างประเทศ เพิ่ม Connection เราต้องหาข้อมูลให้ถูกจุด
วันนี้วารวมรวมทุนไปต่างประเทศระยะสั้นที่ไปเอง ลองเอง เลยเม้าเองได้!!! มาทุกคนค่า
ทุนฟรี ทุนต่อต่างประเทศ ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

คลิปยาวมาก กดดู section ที่สนใจได้เลยจ้า 👊🏼
0:00 highlights
2:11 แหล่งรวบรวมแหล่งทุน
3:03 One Young World Summit
5:24 World Youth Forum, Egypt
8:03 Model United Nations
10:10 Workshops/Trainings

💬 wawakul official แจ้งเตือนวิดิโอใหม่ + พูดคุยกันได้ที่ Line Official
https://lin.ee/GacoRYQ

Thanks for watching! Please consider subscribing to my channel: https://www.youtube.com/c/wawakul

/ Let’s be friends /
IG wawakul https://www.instagram.com/wawakul/
FB wawakul https://web.facebook.com/wawakulblog/
Business inquiry [email protected]

/ My youtube gears /
iPhone 11, iMovie, MacBook Air 2017

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ทุนไปต่างประเทศ (ม.ปลาย-มหาลัย)📍 | เจาะลึกวิธีหาทุน + แนะนำทุนฟรี หาประสบการณ์ต่างประเทศ

แนะนำการ สมัครทุน เรียน ปริญญาโท ง่ายมากกกกก


แนะนำการ สมัครทุน เรียน ปริญญาโท ง่ายมากกกกก

แนะนำการ สมัครทุน เรียน ปริญญาโท ง่ายมากกกกก

ยื่น Statement เท่าไหร่? Pocket money💸 การหาที่พัก/การเดินทางในออสเตรเลีย🇦🇺 Ep.2 | Juneissaree


สวัสดีค่ะ เราจะมาอธิบายในเรื่อง Statement ที่เรายื่น , วิธีการหาที่พัก , การเดินทางในออส และ เทคนิคการวางแผนเก็บเงินเพื่อจ่ายค่าเรียนของเรา
ย้ำนะคะว่า ประสบการณ์(ของเรา)ในตอนที่เราไปนะคะ😊
หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคนที่กำลังหาข้อมูลไปประเทศออสเตรเลียนะค้าา💘
เราไปเรียนภาษาที่ Australia | Melbourne 🇦🇺
ใครที่ยังไม่ได้ดู Ep.1 จิ้ม https://youtu.be/YPDrV3g7JV0
Instagram : https://instagram.com/juneniissum?utm…
Facebook : https://www.facebook.com/jissaree/
Contact me
[email protected]
LINE : juneniissum (for work)
Facebook page : June Issaree
ออสเตรเลีย เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่อต่างประเทศ Melbourne Australia
เรียนภาษา

ยื่น Statement เท่าไหร่? Pocket money💸 การหาที่พัก/การเดินทางในออสเตรเลีย🇦🇺 Ep.2 | Juneissaree

เรียนต่อญี่ปุ่นต้องรู้ วางแผนเรียนต่อ ปริญญาโท ที่ประเทศญี่ปุ่น Part 1


บันทึก LIVE การวางแผนเรียนต่อปริญญาโท ที่ประเทศญี่ปุ่น (Part 1)
อยากให้เจ๊เอ๊ดวางแผนการเรียนต่อให้รายบุคคล กรอกข้อมูลที่นี่เลย ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ
👉 https://bit.ly/studyplanjed

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Jeducation Center
และศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น Jeducation
เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาที่ญี่ปุ่นโดยตรง แนะแนวและดำเนินการสมัครเรียนครบขั้นตอน โดยนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
↓↓↓
ปรึกษาเรื่องเอกสารและสมัครเรียน
📲 โทร. 022677726 ต่อ 101 106
LINE : http://bit.ly/linejed
FB : http://bit.ly/jedmsgfacebook
💻 https://www.jeducation.com
เรียนภาษาญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น Jeducation Jcenter

เรียนต่อญี่ปุ่นต้องรู้ วางแผนเรียนต่อ ปริญญาโท ที่ประเทศญี่ปุ่น Part 1

เรียนฟรี มีเงินเดือน l 🇩🇪 เจาะลึกทุนเยอรมัน DAAD + แชร์เคล็ดลับสมัครทุนต่างประเทศ


คลิปที่หลายคนถามถึงมาแล้วววว finallyyyyy
(คำเตือน ช่วงท้ายคลิปมีความผีบ้านิดหน่อยนะคะ เพราะพูดนานเกิน เหน่ยย 5555)
.
เราจะมาเจาะลึกเรื่อง \”ทุนเยอรมัน\” โดยเฉพาะทุน DAAD กันค่า ว่าทุนนี้เป็นยังไง มีสาขาอะไรบ้าง รายละเอียดต่างๆ เป็นยังไง แล้วก็จะมารีวิวประสบการณ์ พร้อมกับบอกเคล็ดลับการสมัครทุนของเราอย่าง \”ละเอียดดดยิบบ\” อีกเช่นเคย เราขอแบ่งพาร์ทของวิดีโอไว้แบบนี้นะคะ ใครสนใจพาร์ทไหนเป็นพิเศษก็คลิกได้เล้ยย
PART 1 All you need to know
01:41 ข้อควรรู้ มหาลัยเยอรมันเรียนฟรีจริงไหม ค่าเทอมเท่าไหร่
03:16 เยอรมันมีทุนแบบไหนบ้าง
03:55 DAAD คืออะไร
04:44 ทุนให้เงินเดือนเท่าไหร่
06:51 มีทุนแบบไหน สาขาอะไรบ้าง
09:56 ไม่มีความรู้ภาษาเยอรมันสมัครได้ไหม
12:09 ควรมีคะแนนสอบภาษาเท่าไหร่
13:37 เกรดเฉลี่ยสำคัญแค่ไหน
15:00 เรียนไปทำงานไปได้ไหม
16:28 สมัครได้ถึงอายุเท่าไหร่
16:49 เรียนจบแล้วหางานทำ+ตั้งรกรากที่เยอรมันเลยได้ไหม
PART 2 My tips and experience
19:14 Step 1 รู้จักตัวเอง
20:12 Step 2 หาข้อมูลเกี่ยวกับทุนที่สนใจ
20:33 Step 3 แชร์เคล็ดลับการสอบไอเอลแบบเรียนด้วยตัวเอง
22:47 Step 4.1 Recommendation Letter
23:55 Step 4.2 Motivation Letter + เคล็ดลับการเขียนเรียงความแบบเยอรมัน
29:03 Step 5 อัพโหลดทุกอย่างแล้วรอเรียกสัมภาษณ์
29:47 Step 6 การสัมภาษณ์ทุน คำถามที่เจอ
33:46 Step 7 ได้ทุนแล้วโว้ยยยยยยยยยยยยยย
Special Thanks for the music
Sam Stan Look Like Art https://thmatc.co/?l=B3684378
ใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับทุนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะค้าาา
IG: itspattamai
See you in the next video kaaa

เรียนฟรี มีเงินเดือน l 🇩🇪 เจาะลึกทุนเยอรมัน DAAD + แชร์เคล็ดลับสมัครทุนต่างประเทศ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ทุน เรียน ต่อ ต่าง ประเทศ ปริญญา โท

See also  NEW!! คําศัพท์ภาษาอังกฤษ สี 12 สี (Color) | Among US | สีภาษาอังกฤษ 24 สี พร้อมคําอ่าน คําแปล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *