Skip to content
Home » [Update] ที่อยู่ เบอร์โทร เคอรี่ เอ็กเพรส kerryexpress จังหวัด จันทบุรี-kerryexpress-เช็ค พัสดุ: | เบอร์โทร lazada center – NATAVIGUIDES

[Update] ที่อยู่ เบอร์โทร เคอรี่ เอ็กเพรส kerryexpress จังหวัด จันทบุรี-kerryexpress-เช็ค พัสดุ: | เบอร์โทร lazada center – NATAVIGUIDES

เบอร์โทร lazada center: คุณกำลังดูกระทู้

Table of Contents

ที่อยู่ เบอร์โทร เคอรี่ เอ็กเพรส kerryexpress จังหวัด จันทบุรี

ผลการค้นหา ร้านพาร์เซลช็อบ  ตู้ล็อกเกอร์ ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ จุดบริการร้านค้ารายย่อย จันทบุรี

แสดง รายละเอียด ที่อยู่ เบอร์โทร เคอรี่ เอ็กเพรส kerryexpress จังหวัด จันทบุรี ด้านล่างนี้  

จันทบุรี 14 จุดบริการ

        

ร้านพาร์เซลช็อบ – ท่าแฉลบ (PS-UPC)

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

349/3-4 ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

061-2935217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ

16.00

        

ร้านพาร์เซลช็อบ – วัดใหม่ (PS-UPC)

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

918 ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

061-0324217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ

16.00

        

ร้านพาร์เซลช็อบ – ขลุง (PS-UPC)

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

75 ถนนเทศบาลสาย7 ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110

098-9128217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ

16.00

        

ร้านพาร์เซลช็อบ – ศูนย์บริการ จันทบุรี

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

27/36-37-38 หมู่ที่ 7 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

061-0494217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ

16.00

        

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – แหลมสิงห์

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

70/18-19 หมู่7 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22190

063-0826217        จันทร์-เสาร์ 8.00-18.00        เวลาตัดรอบ

16.00

        

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – เมืองจันทบุรี

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

35/148-149 หมู่7 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

063-2031776        จันทร์-เสาร์ 8.00-18.00        เวลาตัดรอบ

14.00

        

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – ท่าใหม่

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

65/12/13, 65/14/15 หมู่3 ตำบลทุ่งเบญจา  อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170

062-3136217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ

16.00

        

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – จันทบุรี

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

59/77 หมู่บ้านยลดาวิวล์2 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

093-3273217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ

16.00

        

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – สอยดาว

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

600/24 หมู่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180

062-6044574        จันทร์-เสาร์ 8.00-17.00        เวลาตัดรอบ

12.00

        

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – ท่าช้าง

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

555/19-20 ม.5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

062-3497217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ

16.00

        

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – ตำบลมะขาม

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

255/14 ม.1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150

062-3713217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ

16.00

        

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – เขาคิชฌกูฏ

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

9/82-83 ม.10 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 22210

062-3769217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ

16.00

        

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – หาดเจ้าหลาว

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

38/7 ม.4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120

062-1988217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ

16.00

        

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ – บีทูเอส โรบินสัน จันทบุรี

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

22/107 อาคารห้างโรบินสันจันทบุรี ชั้น G ยูนิต 1014, หมู่ที่ 7, ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

1217        จันทร์-อาทิตย์ 10.30 – 21.00        เวลาตัดรอบ

14.00

จังหวัดจันทบุรีมีลักษณะภูมิประเทศอยู่ 3 ลักษณะ คือ 1.ภูเขาและเนินสูง 2.ที่ราบสูงและที่ราบเชิงเขา 3.ที่ราบลุ่มแม่น้ำและชายฝั่งทะเล โดยในบริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศเหนือและทิศตะวันออกของจังหวัดจะเป็นเขตภูเขาสูง เช่น เทือกเขาบรรทัด เทือกเขาจันทบุรี เป็นต้น บริเวณนี้เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลำธารหลายสาย รวมถึงเป็นแนวที่กั้นเขตแดนระหว่างจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้ว

จันทบุรีเป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ก่อตั้งโดยชนชาติชอง จังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ไทยอยู่ 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีใช้จังหวัดจันทบุรีในการรวบรวมไพร่พลและเสบียงอาหาร ครั้งที่ 2 เกิดสงครามอานัมสยามยุทธในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและครั้งที่ 3 ฝรั่งเศสยึดเมืองจันทบุรีเป็นเมืองประกันหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยความที่จังหวัดจันทบุรีมีความสำคัญต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์หลายเหตุการณ์และมีความหลากหลายทางภูมิประเทศ ส่งผลให้จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมนคือ พระเจ้าพรหมทัต (พ.ศ. 1349-1399) ครั้นถึงปี พ.ศ. 1800 ได้มีการย้ายถิ่นฐานมาสร้างเมืองใหม่ที่บ้านหัววัง ตำบลพุงทลาย ซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ำจันทบุรีในปัจจุบัน

จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย มีเนื้อที่ 6388 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศประกอบไปด้วยป่าไม้ ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบลุ่มน้ำ และที่ราบชายฝั่งทะเล ในส่วนของพื้นที่ป่าไม้มีประมาณ 3 ใน 10 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา และสระแก้วทางทิศเหนือ ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดตราดและประเทศกัมพูชา ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดระยองและชลบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 238 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดจันทบุรีอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด

แนะนำ 40 สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี

แนะนำ 10 สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี

จุดบริการที่ใกล้คุณ 10 จุดบริการ

        

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – รอบเมือง

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

78/14 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

065-1202217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ

18.00

        

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – ร้อยเอ็ด

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

2/51 ถนนราชการดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

065-1203217        จันทร์-เสาร์ 9.00-19.00        เวลาตัดรอบ

18.00

        

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ – บีทูเอส โรบินสัน ร้อยเอ็ด

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

137 หมู่ที่ 3 ชั้น 1 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสันร้อยเอ็ด ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

1217        จันทร์-อาทิตย์ 10.30 – 21.00        เวลาตัดรอบ

14.00

        

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – ร้อยเอ็ด

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

272 ม.6 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

063-0356217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ

17.00

        

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – กมลาไสย

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

256/1-3 ถนนกาฬสินธุ์- ร้อยเอ็ด ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130

062-3312217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ

16.30

        

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – เสลภูมิ

2 หมู่ 9 ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

063-2598217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ

18.00

        

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – ริมเมืองมหาสารคาม

783/2-3 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

063-0780217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ

18.00

        

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ – บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ถนนถีนานนท์

52,52/1,52/2 ถนนถีนานนท์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

1217        24 ชม.        เวลาตัดรอบ

14.00

        

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ – บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ถนนนครสวรรค์

59,159/1-3 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

1217        24 ชม.        เวลาตัดรอบ

14.00

        

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ – บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หนองข่า

164/1 ถนนถีนานนท์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

1217        24 ชม.        เวลาตัดรอบ

14.00

ตรวจสอบ track number หมายเลข แทรก เคอรี่ เอ็กเพรส kerryexpress

>> กด ที่รูปด้าน ล่าง เพื่อ ค้นหา สาขา เครรี่ใกล้ บ้าน คุณ <<

ร้านอาหาร ขอนแก่น

>> กด ที่รูปด้านบน เพื่อ ค้นหา สาขา เครรี่ใกล้ บ้าน คุณ <<

เราใส่ใจเซอร์วิส เพราะเราต้องการเป็นเบอร์หนึ่ง และทำให้เคอรี่ เอ็กซ์เพรสเป็นรูปแบบการส่งแบบใหม่ที่ทำให้คนมีโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น

ในจำนวนนี้ 99.99% ขนส่งกันเองในประเทศไทย พนักงานเคอรี่ เอ็กซ์เพรสส่งได้สำเร็จสูงถึง 97%

97% ไม่ใช่ตัวเลขที่เราใส่ใจ แต่เราใส่ใจกับ 3% ที่ไม่สำเร็จ เพื่อแก้ปัญหาให้ได้ว่าเป็นเพราะอะไร ตรงไหนที่ไม่ดีต้องเริ่มปรับปรุง ถ้าพนักงานคนหนึ่งอ้างว่าโทรหาลูกค้าไม่ติดเป็นเหตุผลซ้ำ ๆ แก้ไม่ได้ก็หาวิธีจนไม่เจอเหตุผลนี้อีก โดยจะมีทีมซัพพอร์ตที่คอยมอนิเตอร์ตลอด ไม่ใช่แค่ส่งถึงแต่ต้องส่งภายใต้บริการที่ดี โทรศัพท์หาลูกค้า จะถอนหายใจเฮือกเดียวก็ผิดพลาดแล้วนะ แล้วเรายังมีทีมเคลียร์ใจที่คอยรับโทรศัพท์ลูกค้าที่โทรเข้ามาเพราะมีปัญหาด้วย

เช็คเลขพัสดุ เคอรี่

ภาพรวมของตลาดขนส่งพัสดุด่วนในปัจจุบัน

ไม่ว่าจะเป็นการขยายสาขาของบริษัทเอง หรือของพันธมิตร หรือแม้แต่ผู้ประกอบการรายอื่นในธุรกิจเดียวกันที่เปิดให้บริการในพื้นที่เดียวกัน แต่ก็พบว่าต่างฝ่ายต่างสามารถเติบโตได้โดยไม่มีปรากฏการณ์ที่แบรนด์ไหนกินลูกค้าใคร อยู่ที่ว่าใครจะขยายตัวรองรับดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นในตลาดได้เท่าไร

แต่ทั้งนี้ร้านเคอรี่ เอ็กซ์เพรสเองกับร้านของพันธมิตรต่างก็มียอดผู้เข้ามาใช้บริการเติบโตได้ในอัตรา 30% ในทำเลที่อยู่ใกล้กัน โดยร้านเคอรี่ เอ็กซ์เพรส เฉลี่ยมีคนใช้บริการประมาณ 1,000 คนต่อวัน สำหรับทำเลร้านที่บริษัทจะเลือกเปิดอย่างน้อย 2-4 คูหา มีที่จอดรถสะดวก ส่วนร้านพันธมิตรอยู่ในหลักสิบ ซึ่งถือว่าโอเคแล้ว ถ้าคูณด้วยจำนวนสาขาก็จะมีปริมาณไม่น้อยเช่นกัน

ผลปรากฏตามคาดหมาย เพราะลูกค้ากลับมากขึ้น

เพราะว่าคนเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อของบนมือถือหรือบนแพลตฟอร์มที่ง่ายที่สุด เคอรี่ก็ดูแลเรื่องการส่งให้พวกนี้ หน้าที่เราก็เลยพัฒนาจุดส่งให้มากและส่งให้เร็ว พัฒนาอยู่เท่านี้ทุกวัน ทุกคนมีวอลุ่มและโตหมด เราไม่รอให้ปริมาณลูกค้าล้นมีปัญหา แต่เพิ่มช่องทางให้ลูกค้าไปใช้ทันที

เพราะลูกค้ากลับมากขึ้น และเป็นโซลูชั่นที่เคอรี่ เอ็กซ์เพรสสามารถมอบให้กับกลุ่มแบรนด์ต่าง ๆ ที่พาร์ตเนอร์กับบริษัท เพราะไม่ว่าใครก็อยากให้แวลูเกิดกับร้าน แบบแรกทำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการถ้าคิดอยากส่งพัสดุก็ส่งได้เลย กับแบบที่สองมาเพื่อส่งพัสดุโดยเฉพาะซึ่งก็มีโอกาสซื้อสินค้าของร้านพันธมิตร ส่วนเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ก็ทำหน้าที่ดูแลหลังบ้านให้ดี

ทึ่มา : https://positioningmag.com/1166722

เช็คเลขพัสดุ เคอรี่

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำศักยภาพความเป็นผู้นำในด้านการให้บริการจัดส่งพัสดุด่วน

ด้วยการประกาศความเป็น “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ทุกที่ ทั่วไทย” พร้อมเปิดจุดให้บริการใหม่กว่า 2,300 แห่ง ทั้งในส่วนเฉพาะของเคอรี่ เอ็กซ์เพรส พาร์เซลชอป และ เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับผู้ค้าปลีกรายใหญ่ระดับประเทศ รวมถึงการเปิดศูนย์กระจายสินค้าย่อยอีกกว่า 300 แห่ง ในปี 2018

“จากสโลแกน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ทุกที่ ทั่วไทย เราคาดว่าจะสามารถสร้างงาน ได้อีกกว่า 3,000 อัตรา ในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย และยังทำให้เคอรี่ขึ้นแท่นผู้นำในการให้บริการจัดส่งพัสดุด่วน ทุกที่ ทั่วไทย พร้อมจัดส่งถึงมือผู้รับภายในวันถัดไป ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ ทุกครัวเรือน รวมไปถึงธุรกิจขนาดเล็กทั่วประเทศ”

ที่มา : https://marketeeronline.co/archives/7760

ตรวจสอบ track number หมายเลข แทรก เคอรี่ เอ็กเพรส kerryexpress

>> กด ที่รูปด้าน ล่าง เพื่อ ค้นหา สาขา เครรี่ใกล้ บ้าน คุณ <<

ร้านอาหาร ขอนแก่น

>> กด ที่รูปด้านบน เพื่อ ค้นหา สาขา เครรี่ใกล้ บ้าน คุณ <<

เช็คเลขพัสดุ เคอรี่

อะไรคือความเร็วสูงสุดที่ Kerry Express ทำได้

ถ้าเป็นเรื่องความเร็ว ผมขอไม่พูดถึงความเร็วในการรับ-ส่งพัสดุ

เพราะผมเชื่อว่าทุกคนคงพอจะรู้อยู่แล้ว Kerry Express เราเป็นบริษัทที่ทำงานเร็วมาก ยกตัวอย่างเช่น พวกเราใช้เวลาเปิดหน้าร้านสาขาแรกที่อโศก เพียง 6 สัปดาห์นับจากวันแรกที่เราเริ่มต้นความคิดนี้จาก 0 หรือบริการส่งของวันเดียวถึง (Bangkok Sameday) ที่ใช้เวลาเตรียมการคนและออกแบบระบบพร้อมภายใน 2 เดือน นั่นเพราะ Kerry Express เราคิดแล้วลงมือทำเลย

ที่มา : https://readthecloud.co/ceo-kerry-express/

เช็คเลขพัสดุ เคอรี่

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549

ปัจจุบันเรามีสำนักงานกว่า 200 แห่งทั่วประเทศไทย โดยการบริการของเราคือการจัดส่งภายในวันถัดไป (ND) ซึ่งครอบคลุมกว่า 99.9% ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศและกว่า 97% ของการจัดส่งประสบความสำเร็จในการเข้าจัดส่งตั้งแต่ครั้งแรก

ปัจจุบัน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส มีการจัดส่งพัสดุไปยังสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สำนักงาน, คลังสินค้า, ร้านค้ารายย่อยและครัวเรือนกว่า 10,000 ชิ้นต่อวัน ทั้งนี้ยังรวมไปถึงลูกค้ารายสำคัญอย่าง บริษัทการค้าระหว่างประเทศ, บริษัทอีคอมเมิร์ช (E-commerce Company), การขายสินค้าผ่านสื่อโทรทัศน์, หน่วยงานด้านเทคโนโลยี, บริษัทโทรคมนาคม, สถาบันการเงิน, โรงเรียน รวมไปถึงร้านค้าขายปลีก   ในปี พ.ศ. 2556 เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ได้เริ่มให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ  เพื่อให้ลูกค้าสะดวกแก่การใช้บริการ (C2C) โดยมีการเปิดสาขาหรือร้านพาร์เซลช็อป (Parcel Shop) และจุดให้บริการบนสถานีรถไฟฟ้า (BTS) อีกทั้งเรายังเปิดให้บริการผ่านทางตู้ล็อคเกอร์ตามอาคารสำนักงานและคอนโดมิเนียมอีกด้วย ซึ่งจุดให้บริการต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้าและร้านค้าขนาดเล็กในกรุงเทพฯ สามารถส่งสินค้าไปยังครอบครัว, เพื่อน, ลูกค้าและบริษัทคู่ค้าในประเทศไทยได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น   นอกจากนี้บริษัทของเรายังมีการให้บริการเรียกเก็บเงินปลายทาง (COD) ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ทั้งนี้เรายังเป็นเพียงบริษัทเดียวที่สามารถให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตได้ที่หน้าบ้านอีกด้วย  นอกจากการให้บริการภายในประเทศไทยแล้ว เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ยังเป็นที่รู้จักในประเทศฮ่องกง, ไต้หวัน, เวียดนามและมาเลเซียอีกด้วย

Call Center 1217

See also  [NEW] นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) | แบบ ฟอร์ม ใบ เสนอ ราคา รถยนต์ - NATAVIGUIDES

เช็คเลขพัสดุ เคอรี่

KETH was invited by the most popular Thai TV Station Channel 3

explain our service to their audiences.  A live TV interview was held on 2 February 2016

Mr. Warawut Natpradith (Assistant General Manager, KETH) explained our services, with special focus on C2C areas including parcel shops and Bangkok Sameday service.  The TV hosts were particularly impressed by the Bangkok Sameday service with such a great idea of low service fee and yet high efficiency and service-minded couriers.  In the show, Mr. Warawut Natpradith also demonstrated our latest technologies, e.g. Kerry Express application and POD SMS notification to shippers.

เช็คเลขพัสดุ เคอรี่

ช่องบริการด่วน Kerry Express Fastlane

เป็นบริการใหม่ของทางเคอรี่ค่ะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่อาจจะส่งพัสดุไม่เกิน 2 ชิ้น ไม่ต้องรอคิวนานและไปเข้าคิวที่ช่องบริการปกติ แต่ช่องบริการด่วนฟาสต์เลนนี้ จะยังไม่สามารถใช้บริการเสริมต่างๆได้ค่ะ เช่น บริการเก็บเงินปลายทาง (COD) หรือ บริการส่งก่อนเที่ยง

ตอนนี้หลายๆคนที่บริการส่งพัสดุ Kerry Express กับทางสาขาเป็นประจำ น่าจะพอเคยได้ยินบริการนี้มาบ้าง หรือ อาจจะพอเคยเห็นเจ้าเครื่องนี้ตั้งอยู่ที่สาขาบ้างแล้ว แต่คุณลูกค้าหลายๆท่าน น่าจะยังไม่เคยลองใช้บริการ หรือ ยังไม่รู้ว่ามีบริการส่งของแบบนี้มาก่อน

ช่องบริการด่วน Kerry Express FastLane

เข้าไปที่แอปพลิเคชั่น Kerry Express ในมือถือของเรา

เลือก “ส่งพัสดุที่ร้าน”

ตรวจสอบ track number หมายเลข แทรก เคอรี่ เอ็กเพรส kerryexpress

คลิกตรงนี้เพื่อ เปิดหน้าเวปนี้ แบบเต็มหน้าจอ

>> กด ที่รูปด้าน ล่าง เพื่อ ค้นหา สาขา เครรี่ใกล้ บ้าน คุณ <<

ร้านอาหาร ขอนแก่น

>> กด ที่รูปด้านบน เพื่อ ค้นหา สาขา เครรี่ใกล้ บ้าน คุณ <<

เมื่อไปถึงที่ ร้าน Kerry Express สามารถกดบัตรคิวของช่องบริการฟาสต์เลนได้เลยค่ะ เลือก “1–2 ช่องทางด่วน”

ที่มา : https://medium.com/@kerrybangkae/ขั้นตอนการใช้งานช่องส่งด่วน-kerry-express-fastlane-a5a1c0778e2a

[Update] ที่อยู่ เบอร์โทร เคอรี่ เอ็กเพรส kerryexpress จังหวัด จันทบุรี-kerryexpress-เช็ค พัสดุ: | เบอร์โทร lazada center – NATAVIGUIDES

ที่อยู่ เบอร์โทร เคอรี่ เอ็กเพรส kerryexpress จังหวัด จันทบุรี

ผลการค้นหา ร้านพาร์เซลช็อบ  ตู้ล็อกเกอร์ ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ จุดบริการร้านค้ารายย่อย จันทบุรี

แสดง รายละเอียด ที่อยู่ เบอร์โทร เคอรี่ เอ็กเพรส kerryexpress จังหวัด จันทบุรี ด้านล่างนี้  

จันทบุรี 14 จุดบริการ

        

ร้านพาร์เซลช็อบ – ท่าแฉลบ (PS-UPC)

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

349/3-4 ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

061-2935217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ

16.00

        

ร้านพาร์เซลช็อบ – วัดใหม่ (PS-UPC)

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

918 ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

061-0324217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ

16.00

        

ร้านพาร์เซลช็อบ – ขลุง (PS-UPC)

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

75 ถนนเทศบาลสาย7 ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110

098-9128217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ

16.00

        

ร้านพาร์เซลช็อบ – ศูนย์บริการ จันทบุรี

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

27/36-37-38 หมู่ที่ 7 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

061-0494217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ

16.00

        

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – แหลมสิงห์

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

70/18-19 หมู่7 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22190

063-0826217        จันทร์-เสาร์ 8.00-18.00        เวลาตัดรอบ

16.00

        

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – เมืองจันทบุรี

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

35/148-149 หมู่7 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

063-2031776        จันทร์-เสาร์ 8.00-18.00        เวลาตัดรอบ

14.00

        

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – ท่าใหม่

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

65/12/13, 65/14/15 หมู่3 ตำบลทุ่งเบญจา  อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170

062-3136217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ

16.00

        

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – จันทบุรี

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

59/77 หมู่บ้านยลดาวิวล์2 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

093-3273217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ

16.00

        

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – สอยดาว

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

600/24 หมู่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180

062-6044574        จันทร์-เสาร์ 8.00-17.00        เวลาตัดรอบ

12.00

        

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – ท่าช้าง

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

555/19-20 ม.5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

062-3497217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ

16.00

        

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – ตำบลมะขาม

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

255/14 ม.1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150

062-3713217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ

16.00

        

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – เขาคิชฌกูฏ

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

9/82-83 ม.10 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 22210

062-3769217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ

16.00

        

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – หาดเจ้าหลาว

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

38/7 ม.4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120

062-1988217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ

16.00

        

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ – บีทูเอส โรบินสัน จันทบุรี

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

22/107 อาคารห้างโรบินสันจันทบุรี ชั้น G ยูนิต 1014, หมู่ที่ 7, ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

1217        จันทร์-อาทิตย์ 10.30 – 21.00        เวลาตัดรอบ

14.00

จังหวัดจันทบุรีมีลักษณะภูมิประเทศอยู่ 3 ลักษณะ คือ 1.ภูเขาและเนินสูง 2.ที่ราบสูงและที่ราบเชิงเขา 3.ที่ราบลุ่มแม่น้ำและชายฝั่งทะเล โดยในบริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศเหนือและทิศตะวันออกของจังหวัดจะเป็นเขตภูเขาสูง เช่น เทือกเขาบรรทัด เทือกเขาจันทบุรี เป็นต้น บริเวณนี้เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลำธารหลายสาย รวมถึงเป็นแนวที่กั้นเขตแดนระหว่างจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้ว

จันทบุรีเป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ก่อตั้งโดยชนชาติชอง จังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ไทยอยู่ 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีใช้จังหวัดจันทบุรีในการรวบรวมไพร่พลและเสบียงอาหาร ครั้งที่ 2 เกิดสงครามอานัมสยามยุทธในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและครั้งที่ 3 ฝรั่งเศสยึดเมืองจันทบุรีเป็นเมืองประกันหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยความที่จังหวัดจันทบุรีมีความสำคัญต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์หลายเหตุการณ์และมีความหลากหลายทางภูมิประเทศ ส่งผลให้จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมนคือ พระเจ้าพรหมทัต (พ.ศ. 1349-1399) ครั้นถึงปี พ.ศ. 1800 ได้มีการย้ายถิ่นฐานมาสร้างเมืองใหม่ที่บ้านหัววัง ตำบลพุงทลาย ซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ำจันทบุรีในปัจจุบัน

จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย มีเนื้อที่ 6388 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศประกอบไปด้วยป่าไม้ ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบลุ่มน้ำ และที่ราบชายฝั่งทะเล ในส่วนของพื้นที่ป่าไม้มีประมาณ 3 ใน 10 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา และสระแก้วทางทิศเหนือ ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดตราดและประเทศกัมพูชา ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดระยองและชลบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 238 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดจันทบุรีอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด

แนะนำ 40 สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี

แนะนำ 10 สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี

จุดบริการที่ใกล้คุณ 10 จุดบริการ

        

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – รอบเมือง

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

78/14 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

065-1202217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ

18.00

        

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – ร้อยเอ็ด

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

2/51 ถนนราชการดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

065-1203217        จันทร์-เสาร์ 9.00-19.00        เวลาตัดรอบ

18.00

        

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ – บีทูเอส โรบินสัน ร้อยเอ็ด

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

137 หมู่ที่ 3 ชั้น 1 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสันร้อยเอ็ด ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

1217        จันทร์-อาทิตย์ 10.30 – 21.00        เวลาตัดรอบ

14.00

        

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – ร้อยเอ็ด

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

272 ม.6 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

063-0356217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ

17.00

        

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – กมลาไสย

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

256/1-3 ถนนกาฬสินธุ์- ร้อยเอ็ด ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130

062-3312217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ

16.30

        

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – เสลภูมิ

2 หมู่ 9 ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

063-2598217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ

18.00

        

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – ริมเมืองมหาสารคาม

783/2-3 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

063-0780217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ

18.00

        

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ – บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ถนนถีนานนท์

52,52/1,52/2 ถนนถีนานนท์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

1217        24 ชม.        เวลาตัดรอบ

14.00

        

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ – บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ถนนนครสวรรค์

59,159/1-3 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

1217        24 ชม.        เวลาตัดรอบ

14.00

        

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ – บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หนองข่า

164/1 ถนนถีนานนท์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

1217        24 ชม.        เวลาตัดรอบ

14.00

ตรวจสอบ track number หมายเลข แทรก เคอรี่ เอ็กเพรส kerryexpress

>> กด ที่รูปด้าน ล่าง เพื่อ ค้นหา สาขา เครรี่ใกล้ บ้าน คุณ <<

ร้านอาหาร ขอนแก่น

>> กด ที่รูปด้านบน เพื่อ ค้นหา สาขา เครรี่ใกล้ บ้าน คุณ <<

เราใส่ใจเซอร์วิส เพราะเราต้องการเป็นเบอร์หนึ่ง และทำให้เคอรี่ เอ็กซ์เพรสเป็นรูปแบบการส่งแบบใหม่ที่ทำให้คนมีโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น

ในจำนวนนี้ 99.99% ขนส่งกันเองในประเทศไทย พนักงานเคอรี่ เอ็กซ์เพรสส่งได้สำเร็จสูงถึง 97%

97% ไม่ใช่ตัวเลขที่เราใส่ใจ แต่เราใส่ใจกับ 3% ที่ไม่สำเร็จ เพื่อแก้ปัญหาให้ได้ว่าเป็นเพราะอะไร ตรงไหนที่ไม่ดีต้องเริ่มปรับปรุง ถ้าพนักงานคนหนึ่งอ้างว่าโทรหาลูกค้าไม่ติดเป็นเหตุผลซ้ำ ๆ แก้ไม่ได้ก็หาวิธีจนไม่เจอเหตุผลนี้อีก โดยจะมีทีมซัพพอร์ตที่คอยมอนิเตอร์ตลอด ไม่ใช่แค่ส่งถึงแต่ต้องส่งภายใต้บริการที่ดี โทรศัพท์หาลูกค้า จะถอนหายใจเฮือกเดียวก็ผิดพลาดแล้วนะ แล้วเรายังมีทีมเคลียร์ใจที่คอยรับโทรศัพท์ลูกค้าที่โทรเข้ามาเพราะมีปัญหาด้วย

เช็คเลขพัสดุ เคอรี่

ภาพรวมของตลาดขนส่งพัสดุด่วนในปัจจุบัน

ไม่ว่าจะเป็นการขยายสาขาของบริษัทเอง หรือของพันธมิตร หรือแม้แต่ผู้ประกอบการรายอื่นในธุรกิจเดียวกันที่เปิดให้บริการในพื้นที่เดียวกัน แต่ก็พบว่าต่างฝ่ายต่างสามารถเติบโตได้โดยไม่มีปรากฏการณ์ที่แบรนด์ไหนกินลูกค้าใคร อยู่ที่ว่าใครจะขยายตัวรองรับดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นในตลาดได้เท่าไร

แต่ทั้งนี้ร้านเคอรี่ เอ็กซ์เพรสเองกับร้านของพันธมิตรต่างก็มียอดผู้เข้ามาใช้บริการเติบโตได้ในอัตรา 30% ในทำเลที่อยู่ใกล้กัน โดยร้านเคอรี่ เอ็กซ์เพรส เฉลี่ยมีคนใช้บริการประมาณ 1,000 คนต่อวัน สำหรับทำเลร้านที่บริษัทจะเลือกเปิดอย่างน้อย 2-4 คูหา มีที่จอดรถสะดวก ส่วนร้านพันธมิตรอยู่ในหลักสิบ ซึ่งถือว่าโอเคแล้ว ถ้าคูณด้วยจำนวนสาขาก็จะมีปริมาณไม่น้อยเช่นกัน

ผลปรากฏตามคาดหมาย เพราะลูกค้ากลับมากขึ้น

เพราะว่าคนเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อของบนมือถือหรือบนแพลตฟอร์มที่ง่ายที่สุด เคอรี่ก็ดูแลเรื่องการส่งให้พวกนี้ หน้าที่เราก็เลยพัฒนาจุดส่งให้มากและส่งให้เร็ว พัฒนาอยู่เท่านี้ทุกวัน ทุกคนมีวอลุ่มและโตหมด เราไม่รอให้ปริมาณลูกค้าล้นมีปัญหา แต่เพิ่มช่องทางให้ลูกค้าไปใช้ทันที

เพราะลูกค้ากลับมากขึ้น และเป็นโซลูชั่นที่เคอรี่ เอ็กซ์เพรสสามารถมอบให้กับกลุ่มแบรนด์ต่าง ๆ ที่พาร์ตเนอร์กับบริษัท เพราะไม่ว่าใครก็อยากให้แวลูเกิดกับร้าน แบบแรกทำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการถ้าคิดอยากส่งพัสดุก็ส่งได้เลย กับแบบที่สองมาเพื่อส่งพัสดุโดยเฉพาะซึ่งก็มีโอกาสซื้อสินค้าของร้านพันธมิตร ส่วนเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ก็ทำหน้าที่ดูแลหลังบ้านให้ดี

ทึ่มา : https://positioningmag.com/1166722

See also  [NEW] �ҹ��������ѹ �ҧҹ��������ѹ ��Ѥçҹ��������ѹ | งาน จ่าย ราย วัน - NATAVIGUIDES

เช็คเลขพัสดุ เคอรี่

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำศักยภาพความเป็นผู้นำในด้านการให้บริการจัดส่งพัสดุด่วน

ด้วยการประกาศความเป็น “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ทุกที่ ทั่วไทย” พร้อมเปิดจุดให้บริการใหม่กว่า 2,300 แห่ง ทั้งในส่วนเฉพาะของเคอรี่ เอ็กซ์เพรส พาร์เซลชอป และ เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับผู้ค้าปลีกรายใหญ่ระดับประเทศ รวมถึงการเปิดศูนย์กระจายสินค้าย่อยอีกกว่า 300 แห่ง ในปี 2018

“จากสโลแกน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ทุกที่ ทั่วไทย เราคาดว่าจะสามารถสร้างงาน ได้อีกกว่า 3,000 อัตรา ในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย และยังทำให้เคอรี่ขึ้นแท่นผู้นำในการให้บริการจัดส่งพัสดุด่วน ทุกที่ ทั่วไทย พร้อมจัดส่งถึงมือผู้รับภายในวันถัดไป ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ ทุกครัวเรือน รวมไปถึงธุรกิจขนาดเล็กทั่วประเทศ”

ที่มา : https://marketeeronline.co/archives/7760

ตรวจสอบ track number หมายเลข แทรก เคอรี่ เอ็กเพรส kerryexpress

>> กด ที่รูปด้าน ล่าง เพื่อ ค้นหา สาขา เครรี่ใกล้ บ้าน คุณ <<

ร้านอาหาร ขอนแก่น

>> กด ที่รูปด้านบน เพื่อ ค้นหา สาขา เครรี่ใกล้ บ้าน คุณ <<

เช็คเลขพัสดุ เคอรี่

อะไรคือความเร็วสูงสุดที่ Kerry Express ทำได้

ถ้าเป็นเรื่องความเร็ว ผมขอไม่พูดถึงความเร็วในการรับ-ส่งพัสดุ

เพราะผมเชื่อว่าทุกคนคงพอจะรู้อยู่แล้ว Kerry Express เราเป็นบริษัทที่ทำงานเร็วมาก ยกตัวอย่างเช่น พวกเราใช้เวลาเปิดหน้าร้านสาขาแรกที่อโศก เพียง 6 สัปดาห์นับจากวันแรกที่เราเริ่มต้นความคิดนี้จาก 0 หรือบริการส่งของวันเดียวถึง (Bangkok Sameday) ที่ใช้เวลาเตรียมการคนและออกแบบระบบพร้อมภายใน 2 เดือน นั่นเพราะ Kerry Express เราคิดแล้วลงมือทำเลย

ที่มา : https://readthecloud.co/ceo-kerry-express/

เช็คเลขพัสดุ เคอรี่

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549

ปัจจุบันเรามีสำนักงานกว่า 200 แห่งทั่วประเทศไทย โดยการบริการของเราคือการจัดส่งภายในวันถัดไป (ND) ซึ่งครอบคลุมกว่า 99.9% ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศและกว่า 97% ของการจัดส่งประสบความสำเร็จในการเข้าจัดส่งตั้งแต่ครั้งแรก

ปัจจุบัน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส มีการจัดส่งพัสดุไปยังสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สำนักงาน, คลังสินค้า, ร้านค้ารายย่อยและครัวเรือนกว่า 10,000 ชิ้นต่อวัน ทั้งนี้ยังรวมไปถึงลูกค้ารายสำคัญอย่าง บริษัทการค้าระหว่างประเทศ, บริษัทอีคอมเมิร์ช (E-commerce Company), การขายสินค้าผ่านสื่อโทรทัศน์, หน่วยงานด้านเทคโนโลยี, บริษัทโทรคมนาคม, สถาบันการเงิน, โรงเรียน รวมไปถึงร้านค้าขายปลีก   ในปี พ.ศ. 2556 เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ได้เริ่มให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ  เพื่อให้ลูกค้าสะดวกแก่การใช้บริการ (C2C) โดยมีการเปิดสาขาหรือร้านพาร์เซลช็อป (Parcel Shop) และจุดให้บริการบนสถานีรถไฟฟ้า (BTS) อีกทั้งเรายังเปิดให้บริการผ่านทางตู้ล็อคเกอร์ตามอาคารสำนักงานและคอนโดมิเนียมอีกด้วย ซึ่งจุดให้บริการต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้าและร้านค้าขนาดเล็กในกรุงเทพฯ สามารถส่งสินค้าไปยังครอบครัว, เพื่อน, ลูกค้าและบริษัทคู่ค้าในประเทศไทยได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น   นอกจากนี้บริษัทของเรายังมีการให้บริการเรียกเก็บเงินปลายทาง (COD) ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ทั้งนี้เรายังเป็นเพียงบริษัทเดียวที่สามารถให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตได้ที่หน้าบ้านอีกด้วย  นอกจากการให้บริการภายในประเทศไทยแล้ว เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ยังเป็นที่รู้จักในประเทศฮ่องกง, ไต้หวัน, เวียดนามและมาเลเซียอีกด้วย

Call Center 1217

เช็คเลขพัสดุ เคอรี่

KETH was invited by the most popular Thai TV Station Channel 3

explain our service to their audiences.  A live TV interview was held on 2 February 2016

Mr. Warawut Natpradith (Assistant General Manager, KETH) explained our services, with special focus on C2C areas including parcel shops and Bangkok Sameday service.  The TV hosts were particularly impressed by the Bangkok Sameday service with such a great idea of low service fee and yet high efficiency and service-minded couriers.  In the show, Mr. Warawut Natpradith also demonstrated our latest technologies, e.g. Kerry Express application and POD SMS notification to shippers.

เช็คเลขพัสดุ เคอรี่

ช่องบริการด่วน Kerry Express Fastlane

เป็นบริการใหม่ของทางเคอรี่ค่ะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่อาจจะส่งพัสดุไม่เกิน 2 ชิ้น ไม่ต้องรอคิวนานและไปเข้าคิวที่ช่องบริการปกติ แต่ช่องบริการด่วนฟาสต์เลนนี้ จะยังไม่สามารถใช้บริการเสริมต่างๆได้ค่ะ เช่น บริการเก็บเงินปลายทาง (COD) หรือ บริการส่งก่อนเที่ยง

ตอนนี้หลายๆคนที่บริการส่งพัสดุ Kerry Express กับทางสาขาเป็นประจำ น่าจะพอเคยได้ยินบริการนี้มาบ้าง หรือ อาจจะพอเคยเห็นเจ้าเครื่องนี้ตั้งอยู่ที่สาขาบ้างแล้ว แต่คุณลูกค้าหลายๆท่าน น่าจะยังไม่เคยลองใช้บริการ หรือ ยังไม่รู้ว่ามีบริการส่งของแบบนี้มาก่อน

ช่องบริการด่วน Kerry Express FastLane

เข้าไปที่แอปพลิเคชั่น Kerry Express ในมือถือของเรา

เลือก “ส่งพัสดุที่ร้าน”

ตรวจสอบ track number หมายเลข แทรก เคอรี่ เอ็กเพรส kerryexpress

คลิกตรงนี้เพื่อ เปิดหน้าเวปนี้ แบบเต็มหน้าจอ

>> กด ที่รูปด้าน ล่าง เพื่อ ค้นหา สาขา เครรี่ใกล้ บ้าน คุณ <<

ร้านอาหาร ขอนแก่น

>> กด ที่รูปด้านบน เพื่อ ค้นหา สาขา เครรี่ใกล้ บ้าน คุณ <<

เมื่อไปถึงที่ ร้าน Kerry Express สามารถกดบัตรคิวของช่องบริการฟาสต์เลนได้เลยค่ะ เลือก “1–2 ช่องทางด่วน”

ที่มา : https://medium.com/@kerrybangkae/ขั้นตอนการใช้งานช่องส่งด่วน-kerry-express-fastlane-a5a1c0778e2a


ใส่โลโก้ร้าน Lazada


ลิ้งคค์ร้าน https://www.lazada.co.th/shop/dragonshop191619067939/
เพจ https://www.facebook.com/101194108792922/posts/114891244089875/?sfnsn=mo
โทร.0885978916

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ใส่โลโก้ร้าน Lazada

วิธีติดต่อลาซาด้า Lazada


แนะนำวิธีติดต่อกับทางลาซาด้ากันนะคับ ยกเลิกสินค้า หรือแจ้งสินค้ามีปัญหา
ติดต่อได้ตามช่องทางนี้เลยคับ หรือมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับลาซาด้า สามารถโทรติดต่อได้เบอร์นี้โดยตรงกันเลยนะคับ โทรศัพท์: 02 018 0000
ชั่วโมง: วันนี้เปิดทำการ · 9:00–18:00
หรือจะติดต่อผ่านช่องทางแชทดูจากคลิปนี้ได้เลยติดต่อไวมากครับแถมไม่เสียค่าโทรด้วยนะครับ
https://youtu.be/H23VpKQgfBg
เพื่อนๆ สามารถชมคลิปอื่นๆของผมได้ที่ท้ายคลิปและวีดีโออื่นๆ ได้ที่ลิงนี้นะคับ
https://www.youtube.com/channel/UCE_cgL7MaWX_IF9wpltdveA
ดูคลิปอื่นๆของช่องนี้ได้ที่
https://www.youtube.com/channel/UCE_c…
พูดคุยกันได้ที่ facebook fanpage: https://www.facebook.com/up2mechannel/
เพื่อนๆสามารถอุดหนุดสินค้าของเราได้ที่
ลาซาด้าhttps://www.lazada.co.th/shop/up2mech…
ช็อปปี้ https://shopee.co.th/koojakai
สั่งผ่านเพจ https://www.facebook.com/goojakai/
ช่องทางการสนับสนุนช่องของเรา
donate truewallet : 0954691146
donate paypal : [email protected]
ช่องทางติดต่อ [email protected]
[email protected]

วิธีติดต่อลาซาด้า Lazada

วิธีติดต่อเจ้าหน้าที่ LAZADA สำหรับร้านค้า | วิธีขายของ LAZADA EP9 (UPDATE 2021)


📣เชิญเข้าร่วม อบรมออนไลน์ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย 📣
วิธีที่จะทำให้คุณ ได้ยอดขาย 1,000,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป บน Lazada และ Shopee โดยใช้กลยุทธ์ WARKETING™ของ อ.วรัทภพ
กดลิงก์นี้ 👉 https://join.warketing.com/
คุณทำได้ถึงแม้ว่า
✅คุณไม่รู้ขายอะไรดี
✅มีเงินลงทุนน้อย
✅ไม่เก่งคอม
✅ไม่เคยขายของออนไลน์
✅กลัวว่าคู่แข่งเยอะ
✅กลัวว่าคนจีนมาขายเอง
💥คลิกเข้าร่วมด่วน ก่อนที่นั่งเต็ม💥 เข้าร่วมอบรมออนไลน์ฟรี!
กดลิงก์นี้ 👉 https://join.warketing.com/
🔥แจกหนังสือฟรี🔥\” เงิน มา ง่ายๆ\” เขียนโดย อ.วรัทภพ รชตนามวงษ์ มีเนื้อหามากถึง 357 หน้า รับหนังสือฟรี! รีบกดลิงก์ 👉 https://get.moneyeasybook.com
สำหรับใครที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการขายของออนไลน์บน Lazada ผมจะมาแนะนำวิธีติดต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะมาอยู่ในรูปของ Chat bot และ Operator ซึ่งวิธีการติดต่อไม่ได้ยุ่งยาก ลองวิธีนี้ไปทำดูครับ
🔴 พบกับวิดีโอใหม่ทุกวัน 🔴 ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จและรวย \”เร็วขึ้น\”
จากประสบการณ์การทำธุรกิจไทยจีน มาแล้ว 14 ธุรกิจของผม
👇 คลิกลิงก์แล้วกด “SUBSCRIBE ติดตาม และกดกระดิ่งแจ้งเตือน ตอนนี้เลย!! 👇
https://www.youtube.com/channel/UC6GkGouzOitA6vUzOEBEqwA?sub_confirmation=1

// ดูวิดีโอของ \”วรัทภพ\” ตามเพลย์ลิสต์
📌 คลิปใหม่ล่าสุด (มีคลิปใหม่ทุกวัน) https://bit.ly/2OCDdvb
========================
🔥ลงทุนอะไรดี https://bit.ly/2kH0Lm0
🔥วิธีขายของ LAZADA https://bit.ly/2TUxuRn
🔥วิธีขายของ SHOPEE https://bit.ly/2lJ5LHe
🔥วิธีสั่งสินค้าจากจีน https://bit.ly/2IERdmE
🔥วิธีสร้างรายได้บน YOUTUBE https://bit.ly/2NT8l8L
🔥การทำตลาดจีน และส่งออกจีน https://bit.ly/2GWdITq
🔥วิธีขายสินค้าแบบ ดรอปชิป https://bit.ly/2x2sOPf
🔥WARATTAPOB PODCAST https://bit.ly/2SBlrHR
🔥วิธีทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ https://bit.ly/2lRZuZn
🔥วิธีปลดหนี้ https://bit.ly/2PKNplE
========================
🇨🇳VLOG IN CHINA ชีวิตในจีนของผม https://bit.ly/2AqaFNB
🇹🇭VLOG IN THAILAND ชีวิตในไทยของผม https://bit.ly/2AUvnWf
========================
🌈แกะคำคม ข้อคิด นักปราชญ์ และนักธุรกิจ https://bit.ly/2SDzHjh
🌈5 นาที หาเงินแบบมหาเศรษฐี https://bit.ly/2k9oyuu
🌈รีวิวหนังสือที่ผมชอบ http://bit.ly/2lRZJnf
🌈วิธีเริ่มต้นธุรกิจ ในปัจจุบัน https://bit.ly/2ChCNT7
🌈ความรู้ หาเงิน เพิ่มรายได้ ที่จะทำให้คุณรวยเร็วขึ้น https://bit.ly/2CR2Jqc
🌈เคล็ดลับ การตลาดและการขาย https://bit.ly/2M8P7cV
🌈ไอเดียธุรกิจเงินล้าน https://bit.ly/2TrY2IT
🌈พัฒนาตัวเอง เพื่อความสำเร็จในด้านที่ต้องการ https://bit.ly/2LTPms2
🌈แรงบันดาลใจและกำลังใจ ในการใช้ชีวิต https://bit.ly/2TKQAbW
🌈รีวิว ธุรกิจจีนและเศรษฐกิจจีน https://bit.ly/2M8Phkx
🌈ความรู้ไทยจีน อื่นๆ http://bit.ly/2kIZaMn

// วรัทภพ รชตนามวงษ์ คือ ใคร?
ผม \”วรัทภพ รชตนามวงษ์\” เป็นคนไทย เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่
เป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจมาแล้ว 14 ธุรกิจ
ทั้งในประเทศไทย และ จีน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน
ผมตั้งใจทำสื่อเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์
ให้คนรุ่นใหม่ที่อยากประสบความสำเร็จในชีวิตและรวย “เร็วขึ้น”
📍คุณสามารถดูคลิปจากลิงก์ล่างนี้ ว่าผมมีประสบการณ์ธุรกิจอะไรบ้าง📍
http://bit.ly/2kHDgt4

// ติดตาม วรัทภพ รชตนามวงษ์ เพิ่มเติมได้ที่
Website : https://www.warattapob.com
👥SOCIAL
Instagram : https://www.instagram.com/warattapob_rachatanamwong
Facebook : https://fb.me/WarattapobRachatanamwong
YouTube: https://www.youtube.com/warattapob?sub_confirmation=1
Line official : http://line.me/ti/p/[email protected]
Twitter : https://twitter.com/warattapob
Tiktok : https://www.tiktok.com/@warattapob
LinkedIn : http://linkedin.com/in/warattapobrachatanamwong
🎧PODCAST
สำหรับ Android
Soundcloud : https://bit.ly/2QjfVYm
Spotify : https://spoti.fi/2Jcwh6Y
สำหรับ iOS
Apple Podcast : https://apple.co/2QjW5fM

WARATTAPOB Lazada ติดต่อเจ้าหน้าที่Lazada
วิดีโอนี้เกี่ยวกับ วิธีติดต่อเจ้าหน้าที่ LAZADA สำหรับร้านค้า | วิธีขายของ LAZADA EP9 (UPDATE 2021)
LINK https://youtu.be/b8jZrPKr8uM
LINK https://youtu.be/b8jZrPKr8uM

วิธีติดต่อเจ้าหน้าที่ LAZADA สำหรับร้านค้า | วิธีขายของ LAZADA EP9 (UPDATE 2021)

การตั้งค่าการจัดส่ง Lazada ตั้งค่าเลข Invoice อัตโนมัติ Lazada EP-58


EP58 การตั้งค่าเลข Invoice อัตโนมัติ Lazada 2019
By P’Friend Train Lazada
สอบถามได่ที่ http://nav.cx/6WnKpnz หรือ @friendlazada
เนื้อหานี้ ที่จะช่วยติวนั้น เหมาะสำหรับ..
ช่วงแรกจะขอช่วยไกด์ผู้ที่ยังไม่เคยขายสินค้าที่ไหนมาเลยประมาณ 30 นาที
และแนะนำสำหรับผู้ที่ลงขายกับ Lazada แล้วยังไม่เข้าใจการใช้ฟีเจอร์ต่างๆและวิธีการลงรายละเอียดที่ถูกต้องนะครับ
เนื้อหาที่ติว(อาจปรับเพิ่มหรือลดเพื่อให้ตรงกับการ Update Lazada )
1.ทำไมต้องขายสินค้ากับ Lazada ไม่เคยขายและอยากเริ่มต้นกับ Lazada (สำหรับทบทวนและมือใหม่)
2.สำหรับมือใหม่ขายอะไรดี และค้นหาสินค้าขายดีบน Lazada /
3.แนะนำการทำ Dropship บน Lazada
4.Workshop การลงสินค้า การเขียนรายละเอียดสินค้ายังไงให้น่าสนใจ เพิ่มคนมองเห็นสินค้า มากขึ้นและมีโอกาสขายได้มากขึ้น
5. Workshop การใช้เครื่องมือและฟีเจอร์ต่างๆทุกตัวที่มีเช่น ตกแต่งร้านค้า วิเคราะห์ร้านค้า โดยให้ลองทำให้เป็นและเข้าใจแบบ Update สามารถนำไปใช้ได้ถูกต้อง
6.สิ่งที่ Lazada ต้องการเน้นให้ผู้ขายทำและปฎิบัติเพื่อเพิ่มยอดขายแบบก้าวกระโดด Update ปี2019
7.แนะนำการทำ SEO ของ Lazada เบื้องต้น เพิ่มโอกาสในการขายสินค้า และช่องทางดึงลูกค้าจาก Social Media
8.Special Guest พิเศษ สำหรับ แนะนำการขายสินค้าบน Lazada
9. 9+1 ข้อที่ต้องทำเพื่อเพิ่มยอดขายแบบก้าวกระโดด
10. Q\u0026A
คอร์สติว LAZADA By P’Friend Train Lazada
Lazada 2 U By P’Friend Certificate Trainer Program Lazada
Lazada2019 Lazada Seller Lazadaขายดีไหม ขายอะไรดีLazada

การตั้งค่าการจัดส่ง Lazada ตั้งค่าเลข Invoice อัตโนมัติ Lazada EP-58

ยืนยันตัวตนร้านค้า Lazada บนแอป Seller Center ง่ายๆ เพียง 3 นาที


สมัครเปิดร้านค้าง่ายๆ เพียงใส่ Code : 7YTLZD
คลิกเลย : https://bit.ly/3r7TucD
ก็ได้รับสิทธิพิเศษ 7 โปรร้านค้าใหม่ ติดเทอร์โบ สิทธิพิเศษเฉพาะเดือนกรกฎาคมเท่านั้น
เรียนรู้เกี่ยวการขายสินค้าบนลาซาด้าเพิ่มเติม คลิก : https://bit.ly/3i048iY
.
ติดตามข่าวติดตามข่าวสารต่างๆจากเราได้ที่
📌 Facebook Page : Lazada Happy Selling
📌 Facebook Group : https://bit.ly/2HhR5GK​​​​​
📌 LINE Official : @lazadahappyselling
.
LazadaUniversity LazadaHappySelling​ PowerYourDream

ยืนยันตัวตนร้านค้า Lazada บนแอป Seller Center ง่ายๆ เพียง 3 นาที

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ เบอร์โทร lazada center

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *