Home » [Update] ทั้งหมดเกี่ยวกับ Passive Voice ฉบับจัดเต็ม พร้อมอธิบายละเอียดสุดๆ! | ประโยค passive voice – NATAVIGUIDES

[Update] ทั้งหมดเกี่ยวกับ Passive Voice ฉบับจัดเต็ม พร้อมอธิบายละเอียดสุดๆ! | ประโยค passive voice – NATAVIGUIDES

ประโยค passive voice: คุณกำลังดูกระทู้

Passive Voice คืออะไร แล้วมีหลักการใช้ยังไงบ้าง บทความเดียวนี้จะช่วยคุณหาทุกคำตอบเกี่ยวกับ Passive Voice ตั้งแต่หลักการใช้  Passive Voice ครบทั้ง 12 Tenses มาฝากกัน รับรองว่าเรียนได้อย่งกล้วยๆ จดจำได้ง่าย ใช้งานได้ดีแน่นอน

Table of Contents

Passive Voice คืออะไร??

สำหรับ Passive Voice จะมีหลายๆ การอธิบาย แต่วันนี้ Eng Breaking จะสรุปให้คุณเข้าใจง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องของ Passive-Voice พร้อมตัวอย่างประโยคให้เห็นภาพได้ชัดดังนี้

เมื่อคุณเจอประโยคหนึ่งที่มีโครงสร้างของประโยคที่ประธาน “เป็นผู้ถูกกระทำ” นั้นจะเป็นประโยค Passive-Voice  เช่น

You should do your homework. แปลว่า  คุณควรทำการบ้าน

แต่ถ้าเปลี่ยนประโยคนั้นเป็นประโยค passive voice เราสามารถเขียนเป็นแบบนี้เลย Your homework should be done. แปลว่า การบ้านของคุณควรทำ เห็นไหมคะ ในประโยคนนี้ “homework” จะเป็นสี่งที่ถูกระทำ คือจพได้ทำให้เสร็จเรียบร้อยโดย “Your” หมายถึง คุณนะคะ แต่ในบ้างกรณีอย่างที่บอกแล้วว่า passive-voice นั้นจะเน้น ผู้ถูกกระทำ ดังนั้นใครเป็นคนทำไม่ต้องพูดถึงก็ได้ เพราะรู้ๆกันโดยนัยนะคะ

ถ้าพูดถึง passive voice ในภาษาอังกฏษเราก็ต้องพูดถึง Active Voice คือประธานเป็น “ผู้กระทำ” เอง หรือพูดง่ายๆ ก็คือประโยคโครงสร้างแบบปกติที่เราใช้กัน เช่น

– Mary walks to school every Monday. (แมรี่ “เดิน” เอง)
– The teacher asked students to discuss the topic. (คุณครู “สั่ง” เอง)

รายละเอียดเกี่ยวกับความแตกต่างระกว่าง passive-voice และ Active Voice เดี๋ยวจะได้เขียนรายละเอียดในส่วนต่อไปนะคะ เพื่อช่วยให้คุณแยกให้ออกประโยคไหนคือ passive-voice และ ประโยคไหนเป็น Active Voice.

ตัวอย่างเกี่ยวกับ passive voice

 • My son was bitten by a dog จะเห็นเลยว่าในประโยคนี้ประธานเป็นผู้ที่ถูกกระทำคือ My son แต่ถ้าเราใช้เป็นประโยคแบบว่า A dog bit my son ประธานจะเปลี่ยนเป็น A dog เป็ยสีงที่กระทำ ดังนั้น My son was bitten by a dog เป็นประโยค passive voice ส่วน A dog bit my son เป็นปรพะโยค Active Voice.

ยกตัวอย่างเพิ่มเพื่อให้เห็นภาพรวมได้ง่ายเกี่ยวกับเรื่องของ passive voice ดังนี้

 • The cheese cake was eaten เป็น ประโยค passive-voice  (Tom ate the

  cheesecake

  เป็น ประโยค Active Voice.)

 • His letter hasn’t been read yet  เป็น ประโยค passive voice   (Mina hasn’t read his letter yet เป็น ประโยค Active Voice.)
 • The report will be finished soon เป็น ประโยค passive-voice   (He will finish the report soon เป็น ประโยค Active Voice.)

โครงสร้าง Passive Voice

เคยสงสัยกันไหมว่าประโยค Passive-Voice มีรูปร่าง หน้าตาเป็นอย่างไร ทำอย่างไรเพื่อสังเกตประโยคนั้นๆ เป็นประโยค Passive Voice ? คำตอบจะมีดังต่อไปนี้

โครงสร้าง passive-voice หลักๆเลย  จะต้องมี Verb to be กำกับด้วยเสมอ (is, am, are, was, were, been) เขียนเป็นแบบนี้นะคะ V. to be + V.3  เห็นไหมคะในโครงสร้างประโยคนี้ส่วนคำนามที่อยู่ข้างหน้านั้น “โดนกระทำ” เช่น

– Eric read the novel in one day. แปลว่า Eric อ่านนิยายจบในวันเดียว นี่เป็นประโยคActive เพราะในประโยคนี้เน้นคำนามที่เป็นคนทำ คือ Eric เป็นผู้กระทำ
– แต่ถ้าเขียนตามโครงสร้างของ Passive เราจะมีประโยคอื่น คือ  The novel was read in one day. แปลว่า นิยายอ่านจบภายในวันเดียว ในประโยคนี้เน้นที่คำนามที่ถูกกระทำ คือหนังสือ และเข้าใช่กันเองว่าผู้กระทำคือ คนๆ หนึ่ง ไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เหมือนที่พูดด้านบนนะคะ

โครงสร้าง Passive Voice ใน tense ต่างๆ

ถ้าโครงสร้าง Passive-Voice จะเป็นแค่ V. to be + V.3  มันคงง่ายแล้วใช้ไหมคะ แต่ในไวยากรณ์ภาษาอังกฏษมีทั้งหทด 12 tense เลยนะคะ ถ้าเรียนไม่หมด แต่ก็ต้องเลือก tense ที่สำคัญๆ มา 5-7  tense  มักจะใช้บ่อยมาเรียนรู้กันเลยนะคะ เพื่อแก้ปัญหาคือเจอความสับสน ซับซ้อนของ Passive-Voice จะยังเกิดขึ้นเมื่อมันไปอยู่ใน tense ต่างๆ ทำให้หลายคนเริ่มมองไม่ออกว่าสรุปนี่คือ “โครงสร้าง Passive” รึเปล่านะ?

ไปดูโครงสร้าง Passive-Voice ในแต่ละ tense พร้อมกับ Eng Breaking กันดังต่อไปนี้ มีทั้งประโยคสรุปสั้นๆ และตารางให้เห็นชัดเลยนะคะ รับรองเข้าใจทั้งง่าย เข้าใจทั้งเร็ว ทั้ง Happy กับการเรียนภาษาอังกฏษด้วยตัวเองนะคะ

1. Present Simple (Passive): is/am/are + V.3
ในนั้นส่วน is/am/are คือหน้าตาของ V. to be ใน Present Simple

2. Present Con. (Passive): is/am/are + being +V.3
ในนั้นส่วน Con. ต้องมี V.ing เพราะฉะนั้นเลยต้องเติม being ลงไปด้วย เพื่อให้โครงสร้าง Present Con. ยังเหมือนเดิมคือ V. to be + V.ing

3. Present Perfect (Passive): has/have been + V.3
ในนั้นส่วน ของเดิม has/have + V.3 เลย เพราะงั้นต้องผัน V. to be ให้เป็น V.3 แทนก็คือ been เพื่อให้โครงสร้างหลักยังเป็น has/have + V.3 เหมือนเดิม แล้วค่อยตามด้วย V.3 ของ Passive

4. Past Simple (Passive): was/were + V.3
ในนั้นส่วน was/were คือหน้าตาของ V. to be ใน Past Simple (คือผัน V. to be ให้เป็นช่อง 2 ตามโครงสร้าง Past Simple ที่เป็น V.2)

5. Past Con. (Passive): was/were + being + V.3
ในนั้นส่วน Con. ต้องมี V.ing เพราะฉะนั้นเลยต้องเติม being ลงไปด้วย และไม่ต้องผันเป็นอดีต เพราะข้างหน้า (was/were) ผันไปแล้ว

6. Past Perfect (Passive): had been + V.3
ในนั้นส่วน ผัน V. to be ให้เป็น V.3 คือ been แล้วค่อยตามด้วย V.3 ของ Passive

7. Future Simple (Passive): will be + V.3
ในนั้นส่วน แค่เพิ่ม be + V.3 ไปตามหลัง will ที่ใช้ be เพราะตามหลัง will ต้องใช้ V.ไม่ผัน (ของ V. to be ก็คือ be)

8. Future Con. (Passive): will be + being + V.3
ในนั้นส่วน Con. ต้องมี V.ing เพราะฉะนั้นเลยต้องเติม being ลงไปด้วย

9. Future Perfect (Passive): will have been + V.3
ในนั้นส่วน ผัน V. to be ให้เป็น V.3 คือ been แล้วค่อยตามด้วย V.3 ของ Passive

สรุปเป็นตารางให้จดจำได้ง่ายๆ ตามนี้

โครงสร้าง passive voice ของ Present TenseSimS + is am are + V3ConS + is am are + being + V3PerS + have has + been + v3Per ConS + have has + been + being + V3

โครงสร้าง passive voice ของ Past TenseSimS + was were + v3ConS + was were + being + V3PerS + had + been + v3Per ConS + had + been + being + V3

โครงสร้าง passive voice ของ Future TenseSimS + will + be + V3ConS + will + be + being + V3PerS + will + have + been + v3Per ConS + will + have + been + being + V3

สรุปหลักการผันโครงสร้าง Passive

– ต้อง keep โครงสร้างเดิมไว้ด้วย
– ต่อท้ายเพิ่มโครงสร้าง Passive โดยถ้าต้องผัน จะผันที่ V. to be แทน (V.3 ข้างหลังไม่ต้องแตะค่ะ)

เชื่อว่าหลายคนยังไม่ค่อยเข้าใจแน่ๆ ถ้าอย่างนั้นเราไปดูตัวอย่างประโยคทั้ง Active และ Passive Voice กันค่ะ

Passive Voice ต่างจาก Active Voice ยังไง?

ความแตกต่างของ Active กับ Passive Voice ขอแยกเป็นหัวข้อย่อยตามตาราง แยกออกระหว่าง โครงสร้างประโยค, จุดเด่นของ V. และ ความหมาย ดังต่อไปนี้

โครงสร้างประโยคPassive VoiceActive Voice S + V. to be + V.3 (สำคัญคือต้องมี V. to be + V.3 ที่แสดงความเป็น Passive)S + V (ประธาน + กริยา)

จุดเด่นของ V.Passive VoiceActive VoiceV ผันได้ แต่ต้องอยู่ในโครงสร้าง V. to be + V.3 เสมอ (เพื่อคงความเป็น Passive ไว้)V ผันตาม tense ได้ปกติ

ความหมายPassive VoiceActive VoiceS + V. to be + V.3 = ประธาน “โดนกระทำ” S + V = ประธาน “ทำกริยา”

สรุปง่ายๆ เพื่อจดจำได้นาน เกี่ยวกับเรื่อง Passive Voice ต่างจาก Active Voice ยังไง ตามนี้นะคะ

 • PASSIVE VOICE หมายถึง ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ 
 • ACTIVE VOICE หมายถึง ประโยคที่ประธานเป็นผู้กระทำหรือแสดงกริยาโดยตรง
 • วิธีจำง่าย Active ทำเอง Passive ถูกท นะคะ จำได้แล้ว ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ

วิธีการเปลี่ยน Active Voice เป็น Passive Voice

เราสามารถเปลี่ยนประโยคหนึ่งจาก Active Voice เป็น Passive Voice ได้ตามคำแนะนำดังต่อไปนี้นะคะ

 • นำกรรมในประโยค Active เปลี่ยนไปเป็นประธานของประโยค Passive
 • ใช้ Verb to be ให้ถูกต้อง คล้อยตามประธาน
 • เปลี่ยนคำกริยาแท้ให้เป็น กริยาช่อง 3 (Verb3)
 • นำประธานของประโยค Active ไปเป็นกรรมของประโยค Passive โดยวางไว้หลัง by

ตัวอย่าง Active Voice เป็น Passive Voice ที่ใช้ใน Tense ต่างๆ

Present Simple Tense

 • Active: John writes a book. แปลว่า John เขียนหนังสือ จากนั้นรู้เลยว่า ประธานคือ John เป็นผู้กระทำ
 • Passive: That book is written by John. แต่สำหรับประโยคนี้จะเห็นเลยว่าประธานคือ หนังสือที่ได้เขียนมาโดย John. ดังนั้น หนังสือเป็นสิ่งที่ถูกกระทำ

Past Simple Tense

 • Active: John wrote that book last year. แปลว่า John เขียนหนังสือเล่มนั้นเมื่อปีที่แล้ว
 • Passive: That book was written by John last year. แปลว่า หนังสือเล่มนั้นเขียนโดยจอห์นเมื่อปีที่แล้ว

Future Simple Tense

 • Active: John will write a book next year. แปลว่า จอห์นจะเขียนหนังสือในปีหน้า
 • Passive: That book will be written by John next year. แปลว่า หนังสือเล่มนั้นจะเขียนโดยยอห์นในปีหน้า

Present Continuous Tense

 • Active: John is writing a book. แปลว่า John กำลังเขียนหนังสือ
 • Passive: A book was being written by John. แปลว่า หนังสือเล่มหนึ่งกำลังเขียนโดย John

ตัวอย่างของ Passive Voice ในข้อสอบ Toeic

ตัวอย่างข้อสอบที่มักจะเจอบ่อยๆ ในข้อสอบ Toeic เรื่องของ passive voice พร้อมเฉลย

That novel __________ (write) by a famous artist.

สำหรับข้อที่ 1 นี้เราควรจะใช้คำว่า “was written” ประโยคสมบูรณ์คือ 

That novel was written by a famous artist. แปลว่านิยายเรื่องนั้นเขียนโดยศิลปินชื่อดัง

The milk ____________ (deliver) every day.

สำหรับข้อที่ 2 นี้เราควรจะใช้คำว่า “is delivered” ประโยคสมบูรณ์คือ

The milk is delivered every day. แปลว่า น้ำนมได้ส่งมาทุกวัน

 His car needs __________ (repair).

สำหรับข้อที่ 3 นี้เราควรจะใช้คำว่า “reparing/to be repaired” ประโยคสมบูรณ์คือ

 His car needs reparing/to be repaired. แปลว่า รถของเขาต้องการการซ่อมแซม

ตัวอย่างข้อสอบที่มักจะเจอบ่อยๆ ในข้อสอบ Toeic เรื่องของ passive voice

เปลี่ยนประโยคต่อไปนี้เป็น passive voice แต่ความหมายไม่เปลี่ยน

1. Mr. James teaches them vocabularies. แปลว่า Mr. James สอนคำศัพท์ให้พวกเขา

passive voice: They are taught vocabularies by Mr. James แปลว่า พวกเขาได้รับการสอนคำศัพท์โดย Mr. James

2. You should do your homework. แปลว่า  คุณควรทำการบ้าน

passive voice: Your homework should be done. แปลว่า การบ้านของคุณควรทำ

3. This bill includes service. แปลว่า บิลนี้รวมค่าบริการ

passive voice: Service is included by this bill. แปลว่า ค่าบริการรวมอยู่ในใบเรียกเก็บเงินนี้

4. Nobody told him that his parents came back. แปลว่า  ไม่มีใครบอกเขาว่าพ่อแม่กลับมา

passive voice: He wasn’t told that his parents came back. แปลว่า เขาไม่ได้บอกให้รู้ว่าพ่อแม่กลับมา

5. They used this fans all day. แปลว่า  พวกเขาใช้พัดลมนี้ทั้งวัน

passive voice: This fans were used all day. แปลว่า พัดลมนี้ได้เอามาใช้ไปทั้งวัน

หลักการใช้ passive voice

 • passive voice ก็คือ การนำกรรมของประโยค active voice มาเป็นประธานของประโยคนั่นเอง หรือเข้าใจได้ง่ายๆ คือ หลักการใช้ Passive Voice คือ ใช้เน้นผู้ถูกกระทำ ไม่เน้นผู้กระทำนั่นเอง  
 • บางที่ Passive voice อาจอยู่ในรูปประโยคปฏิเสธ  เช่น This coffee isn’t made by Bob. แปลว่า กาแฟแก้วนี้ไม่ได้ถูกชงโดยบ๊อบ หรือคำถามก็ได้ เช่น  Is this coffee made by Tom? แปลว่า กาแฟแก้วนี้ถูกชงโดยทอมรึเปล่า?
 • นอกจากนั้นแล้ว เราก็สามารถใช้ passive voice ในรูปของ tense อะไรก็ได้ ตามสถานการณ์การใช้ของเรา

ว่าอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆ สำหรับเรื่องไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ Passive Voice รู้แล้วใช่ไหมคะว่า Passive Voice คืออะไร หลักการใช้งานเป็นอย่างไรโดยตารางที่ช่วยให้จดจำได้ง่ายขึ้น  โครงสร้าง ประโยค อธิบายละเอียดสุดๆ จาก Eng Breaking ของเรา Passive voice นิยมใช้ทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียน โดยเฉพาะในภาษาหนังสือพิมพ์จะใช้บ่อยมากเลยอย่าพลาดกับส่วนไวยากรณ์ภาษาอังกฏษที่สำคัญนี้ และอย่าลืมติดตามเพื่อแชร์ประสบหการณ์ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกันนะคะ ไว้เจอกันในบทความต่อไป อย่าพลาดนะคะ

ความคิดเห็น 635 รายการ

 

[NEW] PASSIVE VOICE ใน TENSE ที่ไม่ต้องการ Preposition- by – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย | ประโยค passive voice – NATAVIGUIDES

ประโยค  Passive Voice  ที่ไม่ต้องการ Preposition ‘by’

ประโยค  Passive Voice  ที่ไม่นิยมใช้  by + object ในประโยคเพราะไม่ต้องการเน้นผู้กระทำ (agent)  คือผู้กระทำนั้นไม่สำคัญและไม่จำเป็นที่จะต้องมีอยู่ในประโยค  เช่น

 • People in Italy speak Italian. (Active Voice)

Italian is spoken in Italy.  (Passive Voice)

เราไม่จำเป็นต้องใช้คำว่า by people เพราะเราเห็นแน่ชัดแล้วว่าภาษาอิตาเลียนนั้นต้องมีคนเป็นผู้พูด (by people)

 • Men have climbed Mount Everest many times. (Active Voice)

Mount Everest has been climbed many times.  (Passive Voice)

ประโยคนี้ไม่จำเป็นจะต้องถามว่าใครเป็นผู้ปีนเขา  เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องใส่คำว่า by men

 • คำ Personal Pronoun  เช่น  me , you , us , him , her , them  ไม่ต้องใส่ไว้หลัง by ในประโยค Passive Voice

=   They will build a new road through here soon.

=   A new road will be built through here soon.

=   She is cooking the dinner now.

=   The dinner is being cooked now.

 • คำ Everyone , Everybody , Someone , Somebody , No one , Nobody  ไม่ต้องใส่ไว้ในประโยค  Passive Voice เช่น

=   Everyone must obey the law.  (Active Voice)

=   The law must be obeyed.  (Passive Voice)

=   Everybody learns English in this school.  (Active Voice)

=   English is learned in this school.  (Passive Voice)

=   Someone has stolen my money.  (Active Voice)

=   My money has been stolen.  (Passive Voice)

=   No one ever obeys Tom.  (Active Voice)

=   Tom is never obeyed.  (Passive Voice)

EXERCISE : I ประโยค PASSIVE VOICE  ที่ไม่ต้องการ PREPOSITION ‘BY’ 

EXERCISE 15

 1. Rewrite these sentences using passive form. Think why you do not need to use ‘by’ agent.
 1. Someone knocked Jimmy down and broke his leg yesterday.

Yesterday Jimmy was knocked down and his leg was broken.

 1. They were painting the fence when someone told them to stop.

The fence was being painted when they were told to stop.

 1. Everyone must read the notice.

The notice must be read.

 1. Nobody has ever liked Robert.

Robert has never been liked.

 1. They will postpone the football match.

The football match will be postponed.

 1. Man has conquered space.

Space has been conquered.

 1. Somebody is making fun of us.

We are being made fun of.

 1. People listened to the radio before someone invented television.

The radio was listened to before television was invented.

 1. No one had loved him before.

He had never been loved before.

 1. We are going to hold the competition.

The competition is going to be held.

 1. Rewrite these sentences using the Passive Voice. Don’t say who performed the action.
 1. They close the library at five o’clock every afternoon.

The library is closed at five o’clock every afternoon.

 1. Someone will paint the gate next week-end.

The gate will be painted next week-end.

 1. Nobody asked Bill to sing.

Bill was not asked to sing.

 1. People aren’t going to hold the meeting tonight.

The meeting is not going to be held tonight.

 1. They can mend this television set.

This television set can be mended.

 1. People mustn’t park cars on that road.

Cars mustn’t be parked on that road.

 1. People made Smith captain of the team.

Smith was made captain of the team.

 1. They won’t finish the new bridge next month.

The new bridge won’t be finished next month.

 1. Somebody has opened our door.

Our door has been opened.

 1. They’ll broadcast that programme again.

That programme will be broadcast again.

 1. ประโยคPassive Voice ที่ต้องการคำ preposition ‘by’

เพื่อแสดงให้เห็นว่าใครเป็นผู้กระทำอาการนั้น ๆ ในกรณีเช่นนี้จะต้องมี by + Object  ในประโยค  Passive Voice ด้วย  เช่น

=   Charles Dickens wrote this book.

=   This book was written by Charles Dickens.

(ถ้าไม่มีคำว่า by Charles Dickens แล้ว  ประโยคจะไร้ความหมาย)

=   A falling rock hit Joe on the head.

=   Joe was hit on the head by a falling rock.

ผู้กระทำกริยานี้จำเป็นต้องมีไว้ประโยค Passive Voice  เพื่อให้ความหมายเด่นชัดขึ้น

=   A snake did not bite her , a bee strung her.

=   She wasn’t bitten by a snake , she was strung by a bee.

 1. กริยาช่วย(auxiliary verb) ต่าง ๆ   may , might , can , could , must , ought to , shall , should , has to , have to , etc.   ให้ใช้  be + Past Participle มาต่อท้ายเมื่อทำเป็นประโยค  Passive Voice ดังนี้คือ

 

  

    may , might

    can , could

    must , have to           + be + past Participle

    ought to

    etc.

 

You ought to open the window.

The window ought to be opened.

My teacher can speak German.

German can be spoken by my teacher.

The pupils should obey the teacher.

The teacher should be obeyed.


Passive Voice Song – Rockin’ English


Animated musical English lesson on active and passive voice. Sing along, learn English and rock!
Lyrics:
I sing the song. The song is sung by me.
You play the song. The song is played by you.
He plays the drums. The drums are played by him.
She sings the song. The song is sung by her.
It sings the song. The song is sung by it.
We sing the song. The song is sung by us.
You play the song. The song is played by you.
They play the drums. The drums are played by them.
We sing the song. The song is sung by us.

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Passive Voice Song - Rockin' English

50 ประโยคที่เอาไปใช้พูดกับฝรั่งได้เลย #ภาษาอังกฤษ


เรามาเรียนรู้ประโยคทั้ง 50 ประโยคที่เอาไปใช้พูดกับฝรั่งได้เลยค่าา
ติดตามเฟสบุ๊ค+ไอจีและสอบถามคอร์สเรียนที่
Facebook: https://www.facebook.com/kruwhanenglishonair
Instagram: https://www.instagram.com/english_kruwhan

50 ประโยคที่เอาไปใช้พูดกับฝรั่งได้เลย #ภาษาอังกฤษ

#ภาษาอังกฤษ เข้าใจ Passive Voice ได้ภายใน 4 นาที! 🔥🔥


เข้าใจ Passive Voice ภายใน 4 นาที! 🔥🔥
Passive Voice คืออะไร?
มันคือรูปที่ประธานถูกกระทำเช่น
👉🏼 ฉันโดนตี
👉🏼 หมาถูกรถชน
👉🏼 เขาถูกทำร้าย
โครงสร้างของมันคือ subject + v.to be + v.3
เช่น
👉🏼 He was punished. เขาถูกลงโทษ ✅
👉🏼 They were asked to clean the room. พวกเขาถูกขอร้องให้ทำความสะอาดห้อง ✅
บางกรณีอาจจะมี by + คนทำกริยานั้นๆ
แต่ถ้าประโยคไหนไม่มี by + คนทำกริยา แปลว่า ประโยคนั้นไม่เน้น ‘คนทำ’ แต่เขาจะเน้น ‘กรรมที่โดนกระทำ’

ตามไปเรียนภาษาอังกฤษกับครูหวานต่อที่
https://www.facebook.com/kruwhanenglishonair
https://www.instagram.com/english_kruwhan

#ภาษาอังกฤษ เข้าใจ Passive Voice ได้ภายใน 4 นาที! 🔥🔥

Reported Speech


Reported Speech or Indirect speech is the exact meaning of what someone said, but not their exact words. We use reporting verbs like say, tell, ask, admit, promise, explain, announce, invite, etc.

Reported Speech

Active and Passive Voice


A video explaining the difference between Active and Passive Voice. Practice at http://www.teacherdiane.com/youtube/page/1
Learn English on Skype: http://www.teacherdiane.com
Follow Teacher Diane on Facebook: http://www.facebook.com/teacherdianeESL

Active and Passive Voice

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ประโยค passive voice

See also  [Update] งบการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2562 | งานต่างประเทศ 2562 - NATAVIGUIDES

Leave a Reply

Your email address will not be published.