Home » [Update] ถามราคา ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร | ยอดรวม ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

[Update] ถามราคา ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร | ยอดรวม ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

ยอดรวม ภาษาอังกฤษ: คุณกำลังดูกระทู้

การถามราคาเป็นหนึ่งในหัวข้อการสนทนาที่สำคัญ โดยเฉพาะในการไปเที่ยวหรือช้อปปิ้ง สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าการถามราคาในภาษาอังกฤษจะต้องพูดยังไง ก็มาเรียนรู้พร้อมกันที่นี่ได้เลย

ในบทความนี้ ชิววี่ได้เรียบเรียงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการถามราคาในภาษาอังกฤษ ซึ่งรวมไปถึงหัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น การบอกราคา การต่อราคา การตกลงว่าจะซื้อสินค้า ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้ว เราไปดูกันเลย

การถามราคา

การถามราคาในภาษาอังกฤษ คำถามที่ง่ายและใช้ได้หลายกรณีก็คือ

How much is it?
ราคาเท่าไร

คำถามนี้ถ้ามองผิวเผินจะเป็นคำถามที่ใช้เวลาซื้อสินค้าแค่ชิ้นเดียว เพราะเป็นรูปเอกพจน์ แต่จริงๆแล้ว เราสามารถใช้คำถามนี้เวลาซื้อของหลายชิ้นก็ได้เช่นกัน เพราะคำว่า it ในที่นี้ สามารถใช้แทนคำว่า the total price (ราคารวม) ได้ด้วย ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้แทนสินค้าที่เป็นเอกพจน์เท่านั้น

ถ้าเราต้องการระบุว่าเราถามราคาสินค้าอะไร เราสามารถใช้รูปประโยค

How much is + คำนามเอกพจน์?
How much are + คำนามพหูพจน์?

How much is the apple?
แอปเปิลราคาเท่าไร

How much are the apples?
แอปเปิลเหล่านี้ราคาเท่าไร

ในกรณีที่เราเห็นคนรู้จักใช้ของอะไรบางอย่าง แล้วเราต้องการถามเค้าว่าของชิ้นนั้นราคาเท่าไร เราไม่ควรใช้คำถาม how much is it? ในการถาม แต่เราอาจใช้โครงสร้างคำถามเหล่านี้แทน

How much does + คำนามเอกพจน์ + cost?
How much do + คำนามพหูพจน์ + cost?

How much does this bag cost?
กระเป๋าใบนี้ราคาเท่าไร

การบอกราคา

หลังจากที่มีใครถามเราว่า How much is it? เราสามารถตอบโดยใช้โครงสร้างประโยค “It is + ราคา” ได้เลย เช่น

It is 80 baht.
ราคา 80 บาท

การบอกราคาแบบนี้ เราจะใช้ได้กับทั้งกรณีที่ลูกค้าถามราคาสินค้าแค่ชิ้นเดียว และกรณีที่ลูกค้าถามราคารวมของสินค้า เพราะคำว่า it สามารถแทนคำว่า the price (The price is 80 baht.) ได้ด้วย

หรือถ้าจะระบุว่าสิ่งไหนมีราคาเท่าไร เราสามารใช้รูปประโยค

คำนามเอกพจน์ + is + ราคา
คำนามพหูพจน์ + are + ราคา

This pen is 10 baht.
ปากกาด้ามนี้ราคา 10 บาท

These apples are 100 baht.
แอปเปิลพวกนี้ราคา 100 บาท

การบอกราคาต่อหน่วย

การบอกราคาต่อหนึ่งหน่วย เราสามารถใช้รูปวลี “ราคา + a/an + หน่วย” หรือ “ราคา + per + หน่วย” อย่างเช่น

20 baht a piece หรือ 20 baht per piece – 20 บาทต่อชิ้น
20 baht a cup หรือ 20 baht per cup – 20 บาทต่อถ้วย
20 baht a gram หรือ 20 baht per gram – 20 บาทต่อกรัม

หรือเราจะใช้คำว่า each ในการบอกราคาต่อหนึ่งหน่วยก็ได้เช่นกัน

20 baht each – 20 บาทต่อหนึ่งหน่วย

ถ้าเราต้องการบอกราคาต่อสินค้าหลายหน่วย เราจะใช้รูปวลี “ราคา + per + จำนวน + หน่วย” อย่างเช่น

20 baht per 2 pieces – 20 บาทต่อ 2 ชิ้น
20 baht per 4 cups – 20 บาทต่อ 4 ถ้วย
20 baht per 10 grams – 20 บาทต่อ 10 กรัม

ตัวอย่างประโยคการบอกราคาต่อหน่วย

This cake is 20 baht a piece.
เค้กนี้ราคาชิ้นละ 20 บาท

This cake is 20 baht per piece.
เค้กนี้ราคาชิ้นละ 20 บาท

This cake is 20 baht each.
เค้กนี้ราคาชิ้นละ 20 บาท

This spice is 60 bath per 100 grams.
เครื่องเทศนี้ราคา 60 บาทต่อ 100 กรัม

See also  บทนำสวด คาถาบูชาท้าววิรูปักโขนาคราช (9 จบ)​ ยิ่งศรัทธา โชคลาภยิ่งบังเกิดมากมาย | ท้าววิรูปักษ์ | Nataviguides

การบอกราคารวม

ถ้าเราต้องการเน้นว่าเป็นราคารวม เราสามารถใช้คำว่า total กำกับ

It is 100 baht total.
ทั้งหมดราคา 100 บาท

การต่อราคา

ตัวอย่างประโยคการต่อราคาก็อย่างเช่น

Can you give me a discount?
คุณลดราคาให้ฉันหน่อยได้มั้ย

Can you go any lower?
คุณลดราคาลงกว่านี้ได้มั้ย

Can you make it 20 baht?
คุณขายให้ฉัน 20 บาทได้มั้ย

การตกลงว่าจะซื้อ

การตกลงว่าจะซื้อ เราสามารถใช้รูปประโยค “I will take + คำนาม/คำสรรพนาม” อย่างเช่น

I will take this pen.
ฉันตกลงจะเอาปากกาอันนี้

จบแล้วนะครับกับการถามราคาในภาษาอังกฤษ ทีนี้เพื่อนๆก็คงจะเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้ถูกต้องมากขึ้นแล้วนะครับ

อย่าลืมนะครับ ภาษาอังกฤษยิ่งเรียนรู้ ยิ่งฝึก ก็ยิ่งเก่ง สำหรับบทความนี้ ชิววี่ต้องขอตัวลาไปก่อน See you next time

[NEW] สุดยอด!!! คำเชื่อม (Conjunction) ที่ต้องท่องเอาไว้ใช้งาน | ยอดรวม ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

เพื่อนๆคงทราบว่า การสื่อสารแต่ละประโยค หากเราต้องการให้ประโยคเหล่านั้นสอดคล้องกัน ไม่ว่าความหมายของประโยคจะคล้อยตามกัน ขัดแย้งกัน หรือเป็นเหตุเป็นผลกัน เราจะต้องมีคำสันธานเชื่อมประโยค หรือวลีต่างๆ เราจึงต้องมาทำความรู้จัดความหมายและการใช้งานให้ถูกต้องเหมาะสมกับ สุดยอดคำเชื่อมที่เราต้องท่องเอาไว้ใช้งาน เมื่อเจอข้อสอบจริงเราจะได้ตอบถูกผ่านฉลุย

Conjunction สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

  1. Coordinating conjunction คือคำสันธานเชื่อมประโยค 2 ประโยค ที่มีความสำคัญเท่าเทียมกัน เช่น

And : และ ใช้เชื่อมประโยคที่มีความหมายไปในทางเดียวกัน (คล้อยตามกัน)

เช่น I love my mother and father. ฉันรักพ่อและแม่ของฉัน

yet / but : แต่ ใช้เชื่อมประโยคที่มีความหมายขัดแย้งกัน

เช่น I love you but you love him. ฉันรักเธอแต่เธอรักเขา

The love is not difficult to start. But the love is not easy to quit. การจะเริ่มรักไม่ใช่เรื่องยาก แต่การจะเลิกรักก็ไม่ใช่เรื่องง่าย

or : หรือ ใช้กับประโยคให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

เช่น Would you like coffee or tea? คุณต้องการกาแฟหรือชา

2. Subordinating conjunction คือคำสันธานใช้เชื่อมประโยคใจความรองเข้ากับประโยคใจความหลัก เช่น

Because : เพราะ

เช่น The students couldn’t play rugby because it was raining. นักเรียนไม่สามารถเล่นรักบี้ได้เพราะว่าฝนตก

Although : ถึงแม้ว่า

เช่น Although it was cold, I went to picnic. ถึงแม้ว่าอากาศหนาวแต่ฉันก็จะไปปิคนิก

Since : ตั้งแต่

เช่น She has lived here since 1991. หล่อนอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี 1991

They have been at the hotel since last Friday. พวกเขาอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันศุกร์

3. Correlative conjunction คือ คำสันธานที่ต้องใช้คู่กันเสมอ ใช้เชื่อมประโยคที่มีความสำคัญเท่ากัน เช่น

Not only…but also : ไม่เท่านั้น…แต่อีกด้วย

เช่น Not only my friends but also my sister is clever. ไม่เพียงแต่เพื่อนของฉันแต่น้องสาวของฉันก็ฉลาดด้วย

Both…and… : ทั้ง… และ…

เช่น I love both eating and shopping. ฉันรักการกินและการชอปปิ้ง

จบบทไปพร้อมกับ รวมคำเชื่อมที่ออกสอบบ่อย!!!

ความหมายคำเชื่อมตามด้วยเพราะBecause of, Due to, Owing ofS or N
Because S + Vแม้ว่าDespite, In Spite ofS or N
Although , Though, Even though, Even If, WhileS + Vดังนั้นSo, Thus, Therefore, accordingly, Hence, Consequently
อย่างไรก็ตามNevertheless, HoweverS + Vนอกจากนี้Moreover, Furthermore, Besides
แต่ทว่า / ในขณะที่Whereas/While
S + Vถ้าไม่Unless, if notS + Vจนกว่า/จนกระทั่งuntil/tilS + Vมิฉะนั้นOtherwise
ราวกับว่าLikewise,Similarly
เมื่อครั้งในอดีตOnce
กล่าวคือNamely 
ราวกับว่าAs If
โดยอาศัย By means of
เนื่องจากOn account of
เพื่อที่จะIn order to
เนื่องจากOn consequence of
ตามที่ According to
เกือบจะOn (of) the point of
แทนที่Instead of
เพื่อเห็นแก่For sake of
…เท่าที่As far as
ทันใดที่As soon as
ตราบใดAs long as
คล้ายกับว่าAs though
เพื่อว่าIn order that/So that
สมมติว่าsupposing

อ่านต่อ “บุพบทที่ควรรู้ในภาษาอังกฤษ”

อ่านต่อ “15 คำเชื่อมที่เกี่ยวกับช่วงเวลาที่คุณควรจำ”

See also  ร้านอาหารสัตว์ OKANE แจกอาหารหมาแมวฟรี | เปิดร้านขายอาหารสัตว์ | Nataviguides

อ่านต่อ “Correlative conjunction คำเชื่อมอีกประเภทหนึ่ง มีอะไรบ้าง?”


บทเรียนการฟังภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน – ปรับปรุงทักษะการฟังภาษาอังกฤษของคุณ


ลองฝึกฟังภาษาอังกฤษที่พูดตามธรรมชาติกัน!
🎧 วิธีเรียนรู้
1. คุณจะได้ยินเสียงสองครั้งที่ความเร็วมาตรฐาน
2. มีคำบรรยายบนหน้าจอพร้อมเสียงช้าๆ
—————————————
วลีภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน การฝึกพูดช้า ๆ และง่าย ๆ
https://youtu.be/Z2IRvKH4tY
600 วลีสำคัญในภาษาอังกฤษ
https://youtu.be/TfXHrAfVEQo
บ่งบอกตัวตนของคุณเป็นภาษาอังกฤษ
https://youtu.be/nAVk_KU_1Mw แบบฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบช้าและง่าย

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

บทเรียนการฟังภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน - ปรับปรุงทักษะการฟังภาษาอังกฤษของคุณ

Old MacDonald Had A Farm + เพลงเด็กภาษาอังกฤษ 5 อันดับฮิต สำหรับเด็กอนุบาล


1. Old MacDonald Had a Farm
2. Five Little Ducks
3. Wheels on the Bus
4. If You’re Happy aAnd You Know It
5. Baby Shark
..

ช่องเพลงเด็ก
สนับสนุนพัฒนาการเด็กไทย
เพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับ เพลง และ สัตว์ ต่างๆ
เป็ด ลิง กบ ช้าง เต่า แมงมุม
เราทำเป็นเพลงออกมามากมายเพื่อให้เรียนรู้
ผ่านเพลงได้ง่าย ส่งเสริมพัฒนาการ และอารมณ์
ของเด็กไทย มีทั้งเพลงช้าง เพลงเป็ด เพลงเต่า
เพลงกบเอยทำไมจึงร้อง เพลงรถไฟ เพลงแมงมุมลาย
เพลงหนอนผีเสื้อ เพลงลิงเจี๊ยก เจี๊ยก และยังมี
เพลงสำหรับกล่อมนอน เพลงฟังก่อนนอน
เพลงกล่อมเด็กอีกด้วย ทั้งเพลง นกขมิ้นเหลืองอ่อน
เพลง เจ้านกกาเหว่าเอย อีกทั้งเพลงพื้นบ้าน
ก็มีให้ฟังเพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านสืบไป
เช่น เพลงรีรี ข้าวสาร เพลงแม่งูเอ๋ย กินน้ำบ่อไหน
ทั้งเด็กอนุบาล เด็กก่อนวัยเรียน เด็กปฐมวัย
จะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน
เพลงเด็ก ช่องเรา เป็น เพลงฮิต ที่ได้รับความนิยม
เป็น เพลงเด็กอนุบาล มีทั้งเพลงไทย และเพลงสากล
เรามี เพลงภาษาอังกฤษ ให้เด็กได้เรียนรู้ด้วย
เพลงเด็๋ก เพลงเด็๋กอนุบาล เพลง

Old MacDonald Had A Farm + เพลงเด็กภาษาอังกฤษ 5 อันดับฮิต สำหรับเด็กอนุบาล

Baby Shark Dance | #babyshark Most Viewed Video | Animal Songs | PINKFONG Songs for Children


👇 Subscribe and watch new videos uploaded every week👇
https://www.youtube.com/channel/UCcdwLMPsaU2ezNSJU1nFoBQ?sub_confirmation=1
❤️Download [Baby Shark Best Kids Songs \u0026 Stories app] ⬇
https://fong.kr/119/09
🎁 Visit our Official Store:
https://link.cleve.re/10483/
🎁Buy Pinkfong \u0026 Baby Shark Sound Books:
https://fong.kr/10826/
Join BabySharkChallenge Now! 🦈🦈🦈🦈
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQiKLJnked44qohZMuNHqmYFTOwb07in5
You are watching the original Pinkfong Baby Shark Dance video.
Join Pinkfong’s Baby Shark Challenge by uploading your own videos on social media!

★ Lyrics
Baby Shark
Baby shark, doo doo doo doo doo doo.
Baby shark, doo doo doo doo doo doo.
Baby shark, doo doo doo doo doo doo.
Baby shark!
Mommy shark, doo doo doo doo doo doo.
Mommy shark, doo doo doo doo doo doo.
Mommy shark, doo doo doo doo doo doo.
Mommy shark!
Daddy shark, doo doo doo doo doo doo.
Daddy shark, doo doo doo doo doo doo.
Daddy shark, doo doo doo doo doo doo.
Daddy shark!
Grandma shark, doo doo doo doo doo doo.
Grandma shark, doo doo doo doo doo doo.
Grandma shark, doo doo doo doo doo doo.
Grandma shark!
Grandpa shark, doo doo doo doo doo doo.
Grandpa shark, doo doo doo doo doo doo.
Grandpa shark, doo doo doo doo doo doo.
Grandpa shark!
Let’s go hunt, doo doo doo doo doo doo.
Let’s go hunt, doo doo doo doo doo doo.
Let’s go hunt, doo doo doo doo doo doo.
Let’s go hunt!
Run away, doo doo doo doo doo doo.
Run away, doo doo doo doo doo doo.
Run away, doo doo doo doo doo doo.
Run away!
Safe at last, doo doo doo doo doo doo.
Safe at last, doo doo doo doo doo doo.
Safe at last, doo doo doo doo doo doo.
Safe at last!
It’s the end, doo doo doo doo doo doo.
It’s the end, doo doo doo doo doo doo.
It’s the end, doo doo doo doo doo doo.
It’s the end!

See also  สอนยิงแอด ในมือถือแบบละเอียด มือใหม่ลงโฆษณาเฟสบุ๊ค | วิธีลงโฆษณา facebook ฟรี | Nataviguides

Subscribe to PINKFONG’s YouTube channel for hundreds of kids’ favorite songs and stories, including phonics songs, nursery rhymes, bedtime lullabies, children’s classics, fairy tales and more!
Enjoy educational songs and stories for preschool kids created by experts in children’s education.
Follow us on Facebook for new updates and free promotions.
★ Facebook: https://www.facebook.com/pinkfong.official
★ Instagram: https://instagram.com/pinkfong.official
★ Twitter: https://twitter.com/pinkfong_usa
★ Website: https://www.pinkfong.com/en
★ Official Merch Store: https://www.amazon.com/pinkfong
Song origin: Traditional Nursery Rhyme
Musical arrangement by Pinkfong (Smart Study Co., Ltd.), KizCastle
Singer: Bommie Catherine Han, Hope Marie Segoine, Anipen Matthew Digiacomo, Robert William Gardiner,Charity Wynn Segoine
Copyright © 2016 Smart Study Co., Ltd. All Rights Reserved.
babysharkdance forkids animalsong babyshark nurseryrhymes pinkfong kids

Baby Shark Dance | #babyshark Most Viewed Video | Animal Songs | PINKFONG Songs for Children

รวมเพลงสากลเพราะๆฟังสบายๆ Chill Songs Playlist sleep, study, relax


อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ ด้วยนะครับ

รวมเพลงสากลเพราะๆฟังสบายๆ   Chill Songs Playlist   sleep, study, relax

เพลงสากล ฮิต จากTik Tok ฟังเพลินๆ – Best Tik Tok Songs 2021


เพลงสากล ฮิต จากTik Tok ฟังเพลินๆ Best Tik Tok Songs 2021
Don’t forget to SUBSCRIBE to my channel and get notifications of new videos every day.
SUBSCRIBE HERE : https://www.youtube.com/channel/UC1LAwn4s_DrcOCldkR21zQ
Facebook : https://www.facebook.com/Linhhiii/

เพลงสากล ฮิต จากTik Tok ฟังเพลินๆ - Best Tik Tok Songs 2021

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ยอดรวม ภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.