Skip to content
Home » [Update] คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน Five Hindrances in Meditation | ระแวง ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[Update] คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน Five Hindrances in Meditation | ระแวง ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

ระแวง ภาษา อังกฤษ: คุณกำลังดูกระทู้

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ
Five Hindrances in Meditation

 

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ
ตอน Five Hindrances in Meditation
นิวรณ์ 5

welcome to I like English 
รายการที่จะทำให้คุณชอบภาษาอังกฤษมากขึ้น

 โดย สุภักพร ตรีสุผล (สตาร์) & Aj.Hakan Bilgili

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

 

Five Hindrances in Meditation นิวรณ์ 5

Original State of Mind, the true nature of the mind is one that is bright and pure. The  mind becomes clouded because it is tainted by defilements. 

สภาวะดั้งเดิมของใจ จิตของเราทุกคนนั้นมีสภาพสว่างและบริสุทธิ์เป็นปกติ แต่มาขุ่นมัวไป เพราะกิเลสที่เข้ามา 

 

Hindrances = เครื่องกีดขวาง, อุปสรรค

Defilement = กิเลส

 

Hindrances are obstacles for a concentrated mind or defilements that can obstruct the mind. They prevent the mind from goodness and achieving progress in mental cultivation. 

 

Concentrated mind = จิตที่เป็นสมาธิ 

Mental cultivation = การฝึกฝนจิต

 

Any one of these hindrances can become a mental block to one’s efforts to find inner peace and happiness.

ถ้าถูกนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งมากั้นเอาไว้แล้วก็จะถึงความดี หรือถึงความสงบ ความสุขไม่ได้ 

 

First:Sensual Desire; 

Craving for pleasure to the five senses: 

sight, soundm smell, taste and touch.  When desire is not held in check it can turn into obsession. 

กามฉันทะ คือ มีความพอใจในกามคุณทั้งห้าอันได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัสทางกายอันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ในเพศที่ตรงกันข้าม หรือแม้แต่เพศเดียวกัน เมื่อมีมากทำให้เกินความหมกหมุ่นครุ่นคิดเพ่งเลงถึงความน่ารัก  น่าใคร่ในกามคุณ 

 

Sensual Desire = กามฉันทะ

Crave = ปรารถนา

 

Second: Ill-will; feelings of malice directed toward others. They come in the forms of moodiness, irritation, dissatisfaction, anger, vengefulness, hatred, reprisal, negative outlook, bad intention, and seeing other as an enemy. 

ความพยาบาท คือ ความคิดร้าย ความรู้สึกไม่ชอบใจสิ่งทั้งหลายทั่งปวง ได้แก่ ความขุ่นใจ ความขัดเคีองใจ ความไม่พอใจ ความโกรธ ความผูกโกรธ ความเกลียด ความผูกใจเจ็บ การมองในแง่ร้าย การคิดร้าย มองเห็นคนอื่นเป็นศัตรู 

 

Ill-will = ความพยาบาท

Moodiness = ความขุ่นใจ

Irritation = ความขัดเคืองใจ 

Vengefulness = ความผูกโกรธ

 

Five Hindrances in Meditation นิวรณ์ 5

These feelings bring unrest to the mind which makes it hard to achieve good concentration (Samadhi). In the practice of meditation, it is important that one Iet go of every kind of thought, positive or negative, just keeping your mind ccalm and still. 

ความรู้สึกเหล่านี้ทำให้ใจกระสับกระส่ายไม่เป็นสมาธิ ให้ทิ้งทุกอย่างให้วางทุกสิ่ง ทั้งทางที่ดี และไม่ดี แค่รักษาใจเราให้สงบ และหยุดนิ่ง

 

Third: Apathy and inertia discouragement and lethargy. 

Apathy and Inertia ถีนมิทธะ คือ ความท้อแท้และความง่วงซึม

 

Apathy or Thina in Pali means feeling discouraged, depressed, dejected, lack of spirit, lonely and blue. These are the symptoms of the mind. 

ความท้อแท้ใจ หรือ หดหู่ใจ ถดถอย ท้อแท้ ซบเซา เหงาหงอย 

 

Inertia or Middha means laziness, drowsiness, slowness, sleepiness, sluggishness, lethargy, weariness, idleness, and lack of energy. These are symptoms of the body. 

มิทธะ หรือ Inertia แปล่า ความเกียจค้าน หรือความง่วงซึม ความเฉื่อยชาโงกง่วง อืดอาด ตื้อตัน อาการซึมๆ เฉาๆ 

 

Drowsiness = ความง่วงซึม 

 

These two defilements cause a person to lose enthusiasm and aspiration in his activity. 

 

Enthusiasm = ความกระตือรือร้น 

Aspiration = ความทะเยอทะยาน 

 

Fourth: Restlessness and agitation inability to calm the mind. 

หรือ อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่าง และความรำคาญ 

 

Restlessness or Uddhacca means restlessness, lack of calm, going astray, troubling, worrying, and being nervous. 

Restlessness หรือ อุทธัจจะ แปลว่า ความฟุ้งซ่าน ไม่สงบ ส่าย พล่านไป ยุ่งยากใจ กลุ้มใจ กังวลใจ 

 

Agitation or Kukkucca means annoyance, chaos, disturbance, suspicion and apprehension of the mind. 

Agitation หรือ กุกกุจจะ แปลว่า ความรำคาญ วุ่นวายใจ รำควญใจ ระแวงใจ 

 

A person in this state of mind can be easily perturbed and upset.

ถ้าใครมีพูดให้กระทบนิดหน่อยก็รำคาญ หรือบางครั้งแม้เขาพูดดีก็รำคาญ เพราะใจวุ่นวายเสียแล้ว 

 

Perturb = รำคาญใจ

 

The last one, Doubt and uncertainty misgiving and hesitation. 

นิวรณ์ตัวสุดท้าย Doubt and uneertainty หรือ วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย 

 

Doubt = ความสงสัย 

Uncertainty = ความลังเล

 

This is another obstacle that impedes mental development. For example, doubting if merit, demerit, heaven and hell really exist; whether the practicving meditation method is correct or productive. 

 

Today we’ve learned a lot of vocabulary about “Five hindrances” as well as other useful words. For example; 

 

Sensual Desire = ความพอใจในกามคุณ 

Ill-will = ความพยาบาท

Apathy & Inertia = ความท้อแท้ และง่วงซึม

Restlessness & Agitation = ความฟุ้งซ่านและรำคาญใจ 

Doubt &Uncertainty = ความลังเลและสงสัย 

Mental cultivation = การฝึกฝนจิต 

[Update] คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง ความรู้สึก ( Feeling) มีมากถึง 90 คำ แบบละเอียด | ระแวง ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง ความรู้สึก ( Feeling) มีมากถึง 90 คำ กับ ครูพี่โอเว่น

1. abashed
แปลว่า : กระดากใจ
2. thirsty
แปลว่า : กระหายน้ำ
3. worry
แปลว่า : กลุ้มใจ
4. fear
แปลว่า : กลัว
5. to be anxious
แปลว่า : กังวล
6. to be afraid that
แปลว่า : เกรงว่า
7. hate
แปลว่า : เกลียด
8. angry
แปลว่า : โกธร
9. indignant
แปลว่า : โกธรแค้น
10. humiliate, feel ashamed
แปลว่า : ขายหน้า
11. pressure
แปลว่า : ความกดดัน
12. mind
แปลว่า : ความในใจ
13. confidence
แปลว่า : ความมั่นใจ
14. miss
แปลว่า : คิดถึง
15. habit
แปลว่า : เคยชิน
16. care about
แปลว่า : แคร์
17.sleepy
แปลว่า : ง่วง
18. be drowsy
แปลว่า : งัวเงีย
19. hold a grudge
แปลว่า : เจ็บใจ
20. like , be fond of
แปลว่า : ชอบ
21. slow
แปลว่า : ช้า
22. joyful
แปลว่า : ชื่นมื่น
23. get angry
แปลว่า : ใช้อารมณ์ , อารมณ์เสีย
24. moved
แปลว่า : ซาบซึ่ง
25. bored
แปลว่า : เซ็ง
26. happy , glad
แปลว่า : ดีใจ
27. loneliness
แปลว่า : โดดเดี่ยว
28. be shocked, be amazed
แปลว่า : ตกใจ
29. need
แปลว่า : ต้องการ
30. dumbfounded
แปลว่า : ตะลึง
31. nervous
แปลว่า : ตื่นเต้น
32.lose heart
แปลว่า : ท้อแท้
33. disgust
แปลว่า : ทำให้ขยะแขยง, ทำให้น่ารังเกียจ
34. worry
แปลว่า : ทุกข์ใจ
35. painful
แปลว่า : ทุกข์ทรมาน
36. dreadful, fearful
แปลว่า : น่ากลัว
37. hateful, curseful
แปลว่า : น่าเกลียด
38. funny
แปลว่า : น่าขัน
39. trustworthy
แปลว่า : น่าเชื่อถือ
40. good-looking
แปลว่า : น่าดู
41. venerable
แปลว่า : น่านับถือ
42. fed up with, be sick of
แปลว่า : น่าเบื่อ,น่ารำคาญ
43. entertraining, playful
แปลว่า : น่าเล่น
44. suspicious
แปลว่า : น่าสงสัย
45. pitiful
แปลว่า : น่าสงสาร
46. lamentable
แปลว่า : น่าสังเวช,น่าโศกเศร้า
47. pity
แปลว่า : น่าเสียดาย
48. shameful, disgraceful
แปลว่า : น่าอับอาย
49.cheerful, delightful
แปลว่า : เบิกบาน
50. diffident
แปลว่า : ประหม่า
51. amaze
แปลว่า : ประหลาดใจ
52. gentle, relaxed
แปลว่า : ผ่อนคลาย
53. be satisfied, be pleased
แปลว่า : พอใจ
54. distressed
แปลว่า : ไม่สบายใจ
55. joyful
แปลว่า : ยินดี
56. anxious
แปลว่า : ร้อนใจ
57. suspect
แปลว่า : ระแวง
58. love
แปลว่า : รัก
59. disgusting, troublesome
แปลว่า : รำคาญ
60. envy
แปลว่า : ริษยา
61. hastily
แปลว่า : รีบร้อน
62. think, feel
แปลว่า : รู้สึกว่า
63. fast, quick
แปลว่า : เร็ว
64. romantic
แปลว่า : โรแมนติก
65. be ashamed
แปลว่า : ละอาย
66. difficulty
แปลว่า : ลำบาก
67. embarrassed
แปลว่า : ลำบากใจ
68. to be at ease, to rest
แปลว่า : วางใจ
69. awkward
แปลว่า : วางตัวถูก
70.doubt
แปลว่า : สงสัย
71. interested in
แปลว่า : สนใจ
72. be interesting, be fascinating
แปลว่า : สนุก
73. comfortable
แปลว่า : สบาย
74. feel happy
แปลว่า : สบายใจ
75. convenient
แปลว่า : สะดวก
76. pretend
แปลว่า : เสแสร้ง
77. grieve
แปลว่า : เสียใจ
78. repent
แปลว่า : เสียใจภายหลัง
79. regret
แปลว่า : เสียดาย
80. humiliation, feel ashamed
แปลว่า : เสียหน้า
81. depress
แปลว่า : หดหู่
82. fascinated
แปลว่า : หลงใหล
83. be hungry
แปลว่า : หิว
84. jealousy
แปลว่า : หึง
85. lonely, lonesome
แปลว่า : เหงา
86. be tired
แปลว่า : เหนื่อย
87. absent-minded
แปลว่า : เหม่อลอย,งงงัน
88. embarrassed
แปลว่า : อาย
89. sentiment, feeling
แปลว่า : อารมณ์
90. envious
แปลว่า : อิจฉา


ไม่ไหวบอกไหว : BOY PEACEMAKER [MUSIC VIDEO]


\”เธอรู้ไหมว่ามันไม่ง่ายเลยที่ฉันต้องยอมรับ
กับชีวิตในโลกที่มันไม่มีเธอ\”
ไม่ไหวบอกไหว เพลงใหม่จาก BOY PEACEMAKER
ติดตามความเคลื่อนไหวก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/GRANDMUSIK
ไม่ไหวบอกไหว BOY PEACEMAKER
คำร้อง ​​: กฤษติกร พรสาธิต
ทำนอง​​: กฤษติกร พรสาธิต
เรียบเรียง​​: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
โปรดิวเซอร์ ​: เรืองกิจ ยงปิยะกุล

ใจของฉันมันชา เมื่อเธอยืนยันออกมาว่าต้องไป
แม้ว่าฉันรักเธอมากแค่ไหน
ภาพวันนั้นที่เราเคยฝันมันคงไม่มีต่อไป
วันนี้เธอขอให้ฉันตัดใจ

เธอรู้มั๊ยว่ามันไม่ง่ายเลยที่ฉันต้องยอมรับ
กับชีวิตในโลกที่มันไม่มีเธอ
แต่ถึงแม้ยากเย็นเท่าไร ฉันก็จะยอมรับมันเอาไว้

เจ็บแค่ไหน ฉันก็จะฝืนแกล้งทำว่าไม่เป็นไร
บอกใจที่มันอ่อนแอตอนนี้ช่วยทนให้ไหว
แม้น้ำตาไหล ฝืนยิ้มมองเธอจากไป
เธอเลือกแล้ว ฉันก็ต้องยอมเข้าใจ
ไม่ไหวแคไหนต้องทนให้ไหว
END เจ็บแค่ไหน ทนให้ไหว ต้องทนฝืน ปล่อยเธอเดินไป ไม่มีเธอเหมือนเดิม ต้องทนไหว

ฉันก็พร้อมยินดี เมื่อเธอไปเจอกับทางที่ดีกว่า
แม้ว่าตรงนั้นจะไม่มีฉัน
ขอบใจนะที่ครั้งหนึ่งเธอเคยอยู่ตรงนี้กับฉัน
ให้ฉันรู้ว่าเคยโชคดีแค่ไหน

ในวันนี้มันคงไม่ง่ายเลยที่ฉันต้องยอมรับ
กับชีวิตในโลกที่มันไม่มีเธอ
และถึงแม้อยากรั้งเธอไว้
ฉันก็คงพูดได้เพียงในใจ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ไม่ไหวบอกไหว : BOY PEACEMAKER [MUSIC VIDEO]

[Eng Sub] SUPER10 น้องเฟี้ยท Diva เปิดหมวก บินตรงจากภูเก็ต SEASON4


กระจกสตูฯ ต้องร้าว จอรายการมีต้องสะเทือน! เสียงร้องและศิลปินตัวน้อย ที่ปลดปล่อยพลังงานความมีชีวิต ชีวา สดใส และอารมณ์ดี ไปกับ \”น้องเฟี้ยท\” หรือ ประภาพร ศรีเมือง ลูกสาวของคุณพ่อซึ่งเป็นนักร้องและนักดนตรี วันนี้เลยต้องขอมาถ่ายทอดบทเพลงพิเศษ ๆ ให้ฟังกันอย่างแน่นอน แต่ขอเตือนไว้ก่อนเลยว่าพลังเสียงของเธอนั้นอาจทำให้ใจของเราเต้นรัวกันอย่างแน่นอน เพราะแค่ครูเงาะขอไมค์ให้แค่เทสเสียง พวกเราก็ต้องอึ้งทั้งแก้วเสียง สำเนียง และ ความสามารถ ความพยายามในการแกะเนื้อร้องเองอีกด้วย
ความฝันของน้องเฟี้ยท ขอเพียงตู้เย็นเครื่องแรกให้กับครอบครัว วันนี้จึงขอแสดงพลังเสียงและลีลาโยกย้ายถ่ายทอดอย่างเต็มเปี่ยมไปกับเพลง Dance Monkey จาก Tones and I สนุกสุดเหวี่ยงแค่ไหน ไปดูกันเลย! Dance for me…oh oh ohh
รายการ Super10 ทุกวันเสาร์ เวลา 16.50 น.
ทางช่อง เวิร์คพอยท์ กดหมายเลข 23
และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของรายการได้ที่
เฟซบุ๊ก: https://www.facebook.com/superjeew
Super10 Superjeew เราสามคนให้ผ่าน

[Eng Sub] SUPER10 น้องเฟี้ยท Diva เปิดหมวก บินตรงจากภูเก็ต SEASON4

คำแพง – แซ็ค ชุมแพ [Official Audio]


ดาวน์โหลดเพลงคำแพง แซ็ค ชุมแพ กด 492285 รหัสศิลปิน 272
ติดต่องานโชว์ โทร.0818235155 พี่ตั้ม สามารถ ทองขาว
……………………………………………………………………….
เพลงคำแพง แซ็ค ชุมแพ
คำร้อง/ทำนอง เอ๊ะ ต้นไม้มิวสิค
เรียบเรียง นนท์ อานนท์ ต้นไม้มิวสิค
Graphic Director น๊อตซิ่ง ต้นไม้มิวสิค
Producer เอ๊ะ ต้นไม้มิวสิค
สังกัด Tonmai Music \u0026 Studio
………………………………………………………………………..
เขามีความหมายกับเจ้า เจ้ามีความหมายต่ออ้าย
เจ้าให้เขาหมดใจหมดกาย อ้ายกะยอมตายให้เจ้าได้คือกัน
ครองฮักสองคนโลดตอนนี้ โชคดีให้เป็นของเจ้า
โชคร้ายอ้ายสิรับเอา อ้ายบ่สมน้องกะคือว่า
บ่แม่นหมาวัดและกะบ่ได้ใจนาง
หว่านแหลงดาง กะดักใจนางไว้บ่ได้
เฮ็ดดีปานได๋ เฮ็ดดีปานได๋ เจ้ากะบ่หัวซา
นั่งฮ้องนอนไห้ ย้อนสงสารใจเจ้าของ
น้องบ่เคยมอง ย่างสากกะบ่อยากใกล้
ฮักเจ้าหลาย ฮักเจ้าหลาย ได้ยินบ่
เป็นจั่งได๋น้องความฮัก ปานถืกกับดักฮัดหัวใจ
ติดกับดักฮักคนเดียวออกบ่ได้
อ้ายคงทำได้แค่รอ ถึงจะท้อแต่บ่เคยหมดหวัง
ยอมเจ็บยอมให้หัวใจพัง ซังเด้ซัง ซังหัวใจเจ้าของ
ได้แต่กอดตัวเองไว้ยามเหงา เจ้ากอดเขา เขากอดเจ้าคงบ่ห่าง
จั่งจ่อก่ออยู่เถียงนาฮ้าง เบิ่งเขาย่างผ่านไป
บ่แม่นหมาวัดและกะบ่ได้ใจนาง
หว่านแหลงดาง กะดักใจนางไว้บ่ได้
เฮ็ดดีปานได๋ เฮ็ดดีปานได๋ เจ้ากะบ่หัวซา
นั่งฮ้องนอนไห้ ย้อนสงสารใจเจ้าของ
น้องบ่เคยมอง ย่างสากกะบ่อยากใกล้
ฮักเจ้าหลาย ฮักเจ้าหลาย ได้ยินบ่
บ่แม่นหมาวัดและกะบ่ได้ใจนาง
หว่านแหลงดาง กะดักใจนางไว้บ่ได้
เฮ็ดดีปานได๋ เฮ็ดดีปานได๋ เจ้ากะบ่หัวซา
นั่งฮ้องนอนไห้ ย้อนสงสารใจเจ้าของ
น้องบ่เคยมอง ย่างสากกะบ่อยากใกล้
ฮักเจ้าหลาย ฮักเจ้าหลาย ได้ยินบ่
รอเจ้าอยู่เด้อ คำแพง

คำแพง - แซ็ค ชุมแพ [Official Audio]

“เธอคิดมากไปเองงงง!” หรือ “เธอระแวงแล้ว!” ให้เลือกใช้ 2 ประโยคนี้ได้เลย


ครั้งต่อไปที่เพื่อนเราเริ่มคิดมาก หรือระแวง แล้วเราต้องการบอกว่า “เธอคิดมากไปเองงงง!” หรือ “เธอระแวงแล้ว!” ให้เลือกใช้ 2 ประโยคนี้ได้เลย
.
➡️ You’re overthinking
➡️ I think you’re being paranoid
.
คำว่า paranoid มีความหมายว่าระแวงนั่นเอง
.
ใครมีเพื่อนที่ขี้ระแวง เรื่องอะไรๆก็คิดมาก แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนดูด้วยนะคะ
.
👉ถ้าอยากพูดได้เหมือนฝรั่ง รีบกด See first เพจ Now I Love English ด้วยนะคะ ลินีมีวิดีโอใหม่/ความรู้ฟรีลงทุกวัน ❤️
https://m.facebook.com/nowiloveenglish
📞 สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่นพิเศษเพิ่มเติมได้ทางนี้เลยค่ะ! ♥
เรียนภาษาอังกฤษ nowiloveenglish learnenglish เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คอร์สออนไลน์nowiloveenglish

“เธอคิดมากไปเองงงง!” หรือ “เธอระแวงแล้ว!” ให้เลือกใช้ 2 ประโยคนี้ได้เลย

[สปอยนรก] ผู้กล้าสุดแกร่งขี้ระแวงขั้นวิกฤติ คลิปเดียวจบ!!!!!🎁🌵🍄


ชื่อเรื่อง The Hero is Overpowered but Overly Cautious
ดูทุกตอนได้ที่ Netflix
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
•DISCLAIMER•
I do not own the anime, music, artwork or the lyrics. All rights reserved to their respective owners! This video is not meant to infringe any of their copyrights. Please support the creators of this awesome anime series by watching them online in legal sites. If you are the owners and want me to remove the video please contact me by sending me an email and I will do it immediately. Please do not resort to any unnecessary copyright strikes.
Our Business email is [email protected]
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
สปอยอนิเมะ​ สปอยนรก​ ​สปอยจนจบ​ อนิเมะสนุก​ อนิเมะมันๆ​ อนิเมะใหม่ๆ​ สปอยอนิเมะมาใหม่ ผู้กล้า จอมมาร เซยะ ริสต้า

[สปอยนรก] ผู้กล้าสุดแกร่งขี้ระแวงขั้นวิกฤติ คลิปเดียวจบ!!!!!🎁🌵🍄

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ระแวง ภาษา อังกฤษ

See also  9 เรื่องยุโรปยุคกลาง ที่คนสมัยนี้เล่ากันไปแบบผิด ๆ !!! | ยุคกลาง ภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *