Skip to content
Home » [Update] คําคมความรักภาษาอังกฤษ พร้อมแปล แคปชั่น คำคมสั้นๆ ซึ้งๆ | the rest of my life แปล ว่า – NATAVIGUIDES

[Update] คําคมความรักภาษาอังกฤษ พร้อมแปล แคปชั่น คำคมสั้นๆ ซึ้งๆ | the rest of my life แปล ว่า – NATAVIGUIDES

the rest of my life แปล ว่า: คุณกำลังดูกระทู้

คําคมภาษาอังกฤษ คําคมความรักภาษาอังกฤษ พร้อมแปลไทย

คําคมความรัก ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหมาย บรรยายความรู้สึกจากก้นบึ้งของหัวใจ ผ่านตัวอักษรภาษาอังกฤษและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย ความหมายกินใจ ช่วยส่งต่อความรักได้อย่างงดงาม

ข้อควรระวัง : เตรียมผ้าเช็ดหน้าไว้ให้ดี เพราะคุณอาจจะต้องเสียน้ำตาให้กับความหมายที่กินใจได้โดยไม่รู้ตัว

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 1
Without you, the world has no meaning
แปลว่า : ถ้าปราศจากเธอ โลกก็หมดความหมาย

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 2
Memories never hurt anyone. Only a clinging mind hurt ourselves.
แปลว่า : ความทรงจำไม่เคยทำร้ายใคร ใจที่ยึดเหนี่ยวต่างหากที่ทำร้ายตัวเอง

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 3
Loving someone is supposed to bring you up, not let you down.
แปลว่า : การรักใครสักคน ควรจะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้น ไม่ใช่ดึงให้ตกต่ำลง

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 4
I look at you and see the rest of my life in front of my eyes.
แปลว่า : ฉันมองที่คุณ และฉันก็เห็นชีวิตที่เหลือของฉันอยู่ตรงหน้า

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 5
All, everything that I understand, I only understand because I love.
แปลว่า : ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันเข้าใจ ฉันล้วนเข้าใจเพราะความรัก

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 6
I’m much more me when I’m with you.
แปลว่า : ฉันเป็นตัวของฉันมากขึ้น เมื่อฉันอยู่กับคุณ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 7
The best and most beautiful things in this world cannot be seen or even heard, but must be felt with the heart.
แปลว่า : สิ่งที่ดีและสวยงามที่สุดบนโลกใบนี้ ไม่สามารถเห็นหรือได้ยิน แต่ต้องรับรู้ด้วยหัวใจ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 8
I saw that you were perfect, and so I loved you. Then I saw that you were not perfect and I loved you even more.
แปลว่า : ฉันเห็นว่าคุณสมบูรณ์แบบ ฉันเลยรักคุณ จากนั้นฉันก็เห็นความไม่สมบูรณ์ของคุณ และฉันก็รักคุณมากกว่าเดิม

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 9
The heart wants what it wants. There’s no logic to these things. You meet someone and you fall in love and that’s that.
แปลว่า : หัวใจเพียงแค่ต้องการสิ่งที่มันต้องการ ไม่มีตรรกะใดสำหรับสิ่งเหล่านี้ เพียงแค่คุณพบบางคน และตกหลุมรัก ทั้งหมดก็มีเพียงแค่นี้เอง

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 10
If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day so I never have to live without you.
แปลว่า : หากคุณมีอายุ 100 ปี ฉันขอมีอายุน้อยกว่าคุณ 1 วัน เพื่อที่ฉันจะได้ไม่ต้องมีชีวิตอยู่โดยปราศจากคุณ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 11
If I know what love is, it is because of you.
แปลว่า : ถ้าฉันรู้ว่าความรักคืออะไร นั่นก็เป็นเพราะคุณ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 12
When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible.
แปลว่า : เมื่อคุณรู้ว่าคุณต้องการใช้ชีวิตที่เหลือกับใคร คุณก็คงต้องการให้ชีวิตที่เหลือนั้นเริ่มขึ้นโดยเร็ววัน

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 13
I realized I was thinking of you, and I began to wonder how long you’d been on my mind. Then it occurred to me: Since I met you, you’ve never left.
แปลว่า : ฉันรับรู้ได้ว่าฉันคิดถึงคุณอยู่ และฉันก็เริ่มสงสัยว่าคุณเข้ามาอยู่ในหัวใจของฉันตั้งแต่เมื่อไร แล้วฉันก็พบว่า ตั้งแต่ที่ฉันได้พบคุณ คุณก็ไม่เคยไปไหนจากใจฉันเลย

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 14
Love is like war: easy to begin but very hard to stop.
แปลว่า : ความรักก็เหมือนสงคราม ง่ายที่จะเริ่ม แต่ยากที่จะหยุด

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 15
Thinking of you keeps me awake. Dreaming of you keeps me asleep. Being with you keeps me alive.
แปลว่า : การคิดถึงเธอทำให้ฉันตื่น การฝันถึงเธอทำให้ฉันหลับ และการได้อยู่กับเธอทําให้ฉันยังคงมีชีวิตอยู่

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 16
I wish I could turn back the clock. I’d find you sooner and love you longer.
แปลว่า : ฉันอยากจะหมุนนาฬิกา ให้เวลาย้อนกลับไป ฉันจะได้เจอคุณเร็วกว่านี้ และรักคุณได้นานกว่านี้

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 17
You know it’s love when all you want is that person to be happy, even if you’re not part of their happiness.
แปลว่า : คุณจะรู้ว่านั่นคือความรัก เมื่อสิ่งที่คุณต้องการทั้งหมดคือให้คนนั้นมีความสุข แม้ว่าคุณจะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของความสุขของเขา

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 18
Where there is love there is life.
แปลว่า : ความรักอยู่ที่ใด ชีวิตก็อยู่ที่นั่น

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 19
I want you. All of you. Your flaws. Your mistakes. Your imperfections. I want you, and only you.
แปลว่า : ฉันต้องการคุณ ทั้งหมดที่เป็นคุณ ข้อบกพร่องของคุณ ความผิดพลาดของคุณ ความไม่สมบูรณ์แบบของคุณ ฉันต้องการคุณ เพียงแค่คุณ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 20
Because I could watch you for a single minute and find a thousand things that I love about you.
แปลว่า : เพราะฉันมองคุณเพียงแค่นาทีเดียว ฉันก็เจอสิ่งต่างๆ นับพัน ที่ทำให้ฉันรักคุณ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 21
All of me loves all of you.
แปลว่า : “ทั้งหมดที่เป็นฉัน” รัก “ทั้งหมดที่เป็นคุณ”

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 22
When two people are meant for each other, no time is too long, no distance is too far, and nobody can keep them apart.
แปลว่า : เมื่อคน 2 คนมีความหมายต่อกัน ก็ไม่มีช่วงเวลาใดที่นานเกินไป ไม่มีระยะทางใดที่ไกลเกินไป และไม่มีใครที่จะแยกพวกเขาออกจากกัน

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 23
You are the source of my joy, the center of my world and the whole of my heart.
แปลว่า : คุณคือต้นกำเนิดความสุขของฉัน เป็นศูนย์กลางโลกของฉัน และเป็นทั้งหมดของหัวใจฉัน

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 24
I don’t need paradise because I found you.
แปลว่า : ฉันไม่ต้องการสวรรค์ เพราะฉันพบคุณแล้ว

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 25
You are the last thought in my mind before I drift off to sleep and the first thought when I wake up each morning.
แปลว่า : คุณคือความคิดสุดท้ายในใจของฉันก่อนนอน และเป็นสิ่งแรกในความคิดของฉันเมื่อตื่นนอนทุกเช้า

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 26
Everywhere I look I am reminded of your love. You are my world.
แปลว่า : ไม่ว่าฉันจะมองไปที่ไหน ก็รับรู้ได้ถึงความรักของคุณ เพระคุณคือโลกของฉัน

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 27
Love is not about how many days, weeks or months you’ve been together, it’s all about how much you love each other every day.
แปลว่า : ความรักไม่ใช่จำนวนวัน จำนวนสัปดาห์ หรือแม้แต่จำนวนเดือนที่อยู่คุณด้วยกัน แต่ทั้งหมดมีเพียงแค่ว่า คุณรักกันมากเท่าไหร่ในแต่ละวัน

See also  [Update] 10 สำนวนการใช้ภาษาอังกฤษที่ทุกคนควรทราบ | are you free แปล ว่า - NATAVIGUIDES

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 28
Thank you for always being my rainbow after the storm.
แปลว่า : ขอบคุณที่คอยเป็นสายรุ้งอันสดใสให้กับฉัน หลังจากพายุผ่านพ้นไป

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 29
I may not be your first date, kiss or love. But I want to be your last everything.
แปลว่า : ฉันอาจจะไม่ใช่เดทแรก จูบแรก หรือรักแรกของคุณ แต่ฉันอยากเป็นสิ่งสุดท้ายทุกอย่างของคุณ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 30
Together with you is my favorite place to be.
แปลว่า : สถานที่ที่ฉันชอบอยู่ ก็คือที่ที่มีคุณอยู่ด้วย

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 31
Thank God someone threw me away so you could pick me up and love me.
แปลว่า : ขอบคุณพระเจ้าที่ใครบางคนทิ้งฉันมา จึงทำให้เธอสามารถหยิบฉันขึ้นมา และรักฉัน

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 32
There are only two times I want to be with you, now and forever.
แปลว่า : มีเพียงแค่ 2 เวลาเท่านั้นที่ฉันจะอยากอยู่กับคุณ คือ.. ตอนนี้ และ ตลอดไป

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 33
I went to sleep last night with a smile because I knew I’d be dreaming of you. But I woke up this morning with a smile because you weren’t a dream. Good morning baby!
แปลว่า : เมื่อคืนฉันยิ้มก่อนนอน เพราะฉันรู้ว่าฉันจะฝันถึงคุณ แต่เช้านี้ฉันตื่นมาด้วยรอยยิ้ม เพราะว่าคุณไม่ใช่ความฝัน .. อรุณสวัสดิ์ที่รัก!

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 34
If I did anything right in my life it was when I gave my heart to you.
แปลว่า : ถ้าชีวิตนี้ฉันได้ทำบางอย่างที่ถูกต้อง นั่นก็คือตอนที่มอบหัวใจของฉันให้กับคุณ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 35
If I would choose between breathing and loving you, I would use my last breath to say, “I love you.”
แปลว่า : ถ้าฉันต้องเลือกระหว่างลมหายใจกับการได้รักคุณ ฉันจะใช้ลมหายใจสุดท้าย เพื่อที่จะกล่าวคำว่า “ฉันรักคุณ”

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 36
I love you for all that you are, all that you have been and all that you will be.
แปลว่า : ฉันรักทั้งหมดที่คุณเป็น ทั้งหมดที่คุณเคยเป็น และทั้งหมดที่คุณจะเป็น

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 37
My heart is perfect because you are in it.
แปลว่า : หัวใจของฉันสมบูรณ์ เพราะว่ามีคุณอยู่ข้างใน

คำคมความรัก ภาษาอังกฤษ (English Love Quotes) ตอนที่ 2

เรียนภาษาอังกฤษ กับ คำคมความรักภาษาอังกฤษ (English Love Quotes) ข้อคิดดีๆ เกี่ยวกับความรัก ภาษาอังกฤษ แปลไทย

A reporter asked the couple, “How did you manage to stay together for 65 years”
The woman replied, “We were born in a time when if something was broken we would fix it, not throw it away.”

นักข่าวถามคู่รักว่า “คุณทำอย่างไรถึงอยู่ด้วยกันมาได้ 65 ปี”
ผู้หญิงตอบว่า “เราเกิดมาในยุคที่หากมีอะไรเสียเราจะซ่อมมัน ไม่ใช่ทิ้งมัน”

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 38
I have never loved anyone as much as I love you.
แปลว่า : ฉันไม่เคยรักใครเท่ากับที่ฉันรักคุณ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 39
There is no reason not to follow your heart.
แปลว่า : ไม่มีเหตุผลใด ที่จะไม่ทำตามหัวใจของคุณ (Steve Jobs)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 40
When I saw you I fell in love, and you smiled because you knew.
แปลว่า : เมื่อฉันเห็นคุณ ฉันตกหลุมรัก และคุณยิ้ม เพราะคุณรู้ (William Shakespeare)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 41
I love you not only for what you are but for what I am when I’m with you.
แปลว่า : ฉันรักคุณไม่ใช่เพียงเพราะที่คุณเป็นคุณ แต่เพราะฉันเป็นฉัน เมื่อฉันอยู่กับคุณ (Roy Croft)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 42
Love is just a word, but you bring it definition.
แปลว่า : รัก เป็นแค่คำหนึ่งคำ แต่คุณนั่นแหละที่ให้นิยามกับมัน (Eminem)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 43
Love is not who you can see yourself with. It is who you can’t see yourself without.
แปลว่า : การรักใคร ไม่ใช่การเห็นตัวคุณเองอยู่กับเขา แต่เป็นการที่ไม่สามารถเห็นตัวเองหากไม่มีเขา

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 44
You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams.
แปลว่า : คุณรู้ว่าคุณมีรัก เมื่อคุณไม่สามารถนอนให้หลับ เพราะความจริงช่างดีกว่าความฝัน (Dr. Seuss)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 45
There is always some madness in love. But there is also always some reason in madness.
แปลว่า : มีความบ้างคลั่งอยู่ในความรักเสมอ แต่ก็มีเหตุผลอยู่เสมอ ในความบ้าคลั่ง (Friedrich Nietzsche)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 46
Being someone’s first love may be great, but to be their last is beyond perfect.
แปลว่า : การเป็นคนแรกของใครสักคนคือสิ่งที่ยอดเยี่ยม แต่การเป็นคนสุดท้ายคือสิ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุด

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 47
You can’t blame gravity for falling in love.
แปลว่า : คุณไม่สามารถโทษแรงโน้มถ่วง สำหรับการตกหลุมรัก (Albert Einstein)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 48
Because of you, half the time I don’t even know I’m smiling.
แปลว่า : เพราะคุณ บางครั้งฉันก็ไม่รู้ตัวเลยว่าฉันกำลังยิ้มอยู่

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 49
And in the end, the love you take is equal to the love you make.
แปลว่า : และในตอนสุดท้าย ความรักที่คุณได้ เท่ากับรักที่คุณให้

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 50
You never stop loving someone. You either never did, or you always.
แปลว่า : คุณไม่สามารถหยุดรักใครได้หรอก มีเพียงแค่ ไม่เคยรัก หรือ รักอยู่เสมอ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 51
It’s crazy what people do for love, and it’s even more crazy what love does to people.
แปลว่า : มันบ้ามากสำหรับสิ่งที่ผู้คนทำเพื่อรัก และมันบ้ายิ่งกว่าสำหรับสิ่งที่รักทำกับผู้คน

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 52
The different between “like”, “love” and “in love” is the same as “for now”, “for a while” and “forever”
แปลว่า : ความแตกต่างระหว่าง “ความชอบ” “ความรัก” และ “ตกหลุมรัก” ก็เสมือนกับ “ณ เวลานี้” “ณ ช่วงเวลาหนึ่ง” และ “ตลอดกาล”

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 53
The way to love anything is to realize that it may be lost.
แปลว่า : วิธีการรักอะไรก็ตาม คือการตระหนักว่าจะสูญเสียมันไป (Gilbert K. Chesterton)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 54
There are all kinds of love in this world but never the same love twice.
แปลว่า : บนโลกใบนี้มีรักทุกรูปแบบ แต่ไม่มีรักใดที่จะซ้ำรักเดิม (F. Scott Fitzgerald)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 55
We waste time looking for the perfect lover, instead of creating the perfect love.
แปลว่า : เราเสียเวลามองหารักที่สมบูรณ์ แทนที่จะสร้างความรักที่สมบูรณ์ (Tom Robbins)

See also  Baby Shark Submarine + More Nursery Rhymes \u0026 Kids Songs - CoComelon | เร็ว ๆ ภาษา อังกฤษ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 56
Love me when I least deserve it, because that’s when I really need it.
แปลว่า : รักฉันตอนที่ฉันสมควรได้รับน้อยที่สุด เพราะนั่นคือตอนที่ฉันต้องการมันมากที่สุด (Swedish proverb)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 57
You can love someone so much. But you can never love people as much as you can miss them.
แปลว่า : คุณสามารถรักใครคนนึงมาก แต่คุณไม่สามารถรักพวกเขาได้เท่ากับการที่คุณคิดถึงพวกเขา

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 58
I fell in love the way you fall asleep; slowly, and then all at once.
แปลว่า : ฉันหลงรักคุณ เหมือนอย่างเวลาที่คุณกำลังจะหลับ เป็นไปอย่างช้าๆ จนกระทั่งหลับสนิท (John Green)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 59
The best relationship is when you can act like lovers and best friends.
แปลว่า : ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด คือเมื่อคุณสามารถเป็นได้ทั้งคนรัก และเพื่อนสนิทที่ดีที่สุด

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 60
We don’t meet people by accident. They are meant to cross our path for a reason.
แปลว่า : เราไม่ได้เจอผู้คนโดยบังเอิญ เพื่อเขาถูกกำหนดให้เข้ามาในชีวิตเพื่อเหตุผลบางประการ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 61
If you love someone, showing them is better than telling them.
If you stop loving someone, telling them is better than showing them.
แปลว่า : ถ้าคุณรักใคร แสดงให้เขาเห็น ดีกว่าบอกให้เขาฟัง
ถ้าคุณเลิกรักใคร บอกให้เขาฟัง ดีกว่าแสดงให้เขาเห็น (Ritu Ghatourey)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 62
The scariest thing about distance is you don’t know whether they’ll miss you or forget about you.
แปลว่า : สิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับระยะทาง คือคุณไม่รู้เลยว่าเขาจะคิดถึงคุณ หรือว่าลืมคุณ (Nicholas Sparks)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 63
If you have love, you don’t need to have anything else. If you don’t have it, it doesn’t matter much what else you have.
แปลว่า : หากคุณมีความรัก คุณไม่จำเป็นต้องมีสิ่งอื่นใด หากคุณไม่มีความรัก มันไม่สำคัญเลยว่าคุณจะมีสิ่งใด (James M. Barrie)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 64
When two people really care about each other, they always find a way to make it work. No matter how hard it is.
แปลว่า : เมื่อคนสองคนแคร์กันจริงๆ พวกเขาจะหาทางเพื่อให้เป็นไปได้ ไม่ว่ามันจะยากเย็นสักเพียงใดก็ตาม

[Update] 30 คําอวยพรวันเกิด ผู้ใหญ่ ภาษา อังกฤษ | the rest of my life แปล ว่า – NATAVIGUIDES

วันเกิดของผู้ใหญ่ที่เราเคารพรักเวียนมาถึงทั้งทีจะมีแค่ของขวัญอย่างเดียวได้ยังไง อยากให้ท่านประทับใจ ก็ต้องมีคำอวยพรความหมายดีๆไว้ให้ด้วย อย่างน้อยเขาก็ได้รู้ว่า เรานั้นรักและเคารพเขามากเท่าไร การแสดงออกทางกายสำคัญก็จริง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่า คำพูดดีๆสักคำก็ทำให้คนฟังชุ่มชื่นหัวใจได้มากกว่าของขวัญราคาแพงอีก ใครที่กำลังหาคำอวยพรวันเกิดผู้ใหญ่แบบฉบับภาษาอังกฤษ เราได้รวบรวมมาไว้ให้แล้ว รวมถึงคำอวยพรวันเกิดพ่อและแม่อีกด้วย

คำอวยพร วัน เกิด ผู้ใหญ่ ภาษา อังกฤษ

“Hope your special day brings you all that your heart desires! Here’s wishing you a day full of pleasant surprises! Happy birthday!”
แปลว่า “ขอให้วันพิเศษนี้นำพาสิ่งที่ใจคุณต้องการมาหาคุณ ขอให้เป็นวันที่เต็มไปด้วยเรื่องประหลาดใจที่น่ายินดี สุขสันต์วันเกิดนะ”

“I wish you all the best on your day!”
แปลว่า “ฉันขอให้คุณเจอแต่สิ่งที่ดีที่สุดในวันเกิดของคุณ!”

“Wish you all the happiness in the world!”
แปลว่า “ขอให้ความสุขทั่วทั้งโลกมารวมกันอยู่ที่คุณเลย!”

“May lady luck visit your home today and forever.”
“ขอให้โชคลาภมาหาคุณในวันนี้และตลอดไป”

Hope your birthday is as special as you are. May all your wishes and dream come true. Enjoy your birthday.
แปลว่า หวังว่าวันเกิดของคุณจะมีความพิเศษเหมือนกับตัวคุณ คิดหวังหรือใฝ่ฝันอะไรไว้ก็ขอให้สมปรารถนา ขอให้มีความสุขมากๆ ในวันเกิด

May the light of the candles enlighten your life for the rest of the days. God bless you on your birthday. Wish you all the best!
แปลว่า ขอให้แสงเทียนให้แสงสว่างแก่ชีวิตคุณไปตลอดทั้งวัน ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆ

Wishing you a beautiful day with good health and happiness forever. Happy birthday!
แปลว่า ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีความสุขตลอดไป แฮปปี้เบิร์ธเดย์

Your dedication, determination, and vision inspires me to always give my best. Happy birthday!
แปลว่า ความทุ่มเท ความตั้งใจ และวิสัยทัศน์ของคุณเป็นแรงบันดาลใจให้ฉัน สุขสันต์วันเกิด!

On this special day, I wish you happiness and fulfillment for the rest of your days. Happy birthday!
แปลว่า ในวันพิเศษวันนี้ ขออวยพรให้คุณมีความสุขและสมหวังในชีวิต สุขสันต์วันเกิด!

Happy birthday, I wish you a long and successful career.
แปลว่า สุขสันต์วันเกิด ขอให้คุณมีหน้าที่การงานที่ยืนยาวและประสบความสำเร็จ

คํา อวยพร วัน เกิด แม่ ภาษา อังกฤษ

Have a great day mom and happy birthday.
แปลว่า ขอให้เป็นวันแห่งความสุขนะแม่ สุขสันต์วันเกิด

Happy birthday my lovely mom. Love you so much
แปลว่า สุขสันต์วันเกิดแด่คุณแม่ผู้น่ารัก รักแม่มากนะ

Happy birthday to the best cook in the world. Thanks for the great food, mom.
แปลว่า สุขสันต์วันเกิดแด่กุ๊กที่ดีที่สุดในโลก ขอบคุณสำหรับอาหารที่แสนอร่อยนะแม่

Thank you for being so kind, patient and loving. Happy birthday, mom.
แปลว่า ขอบคุณที่มีจิตใจอันงดงาม ความอดทด ความรักที่มอบให้ สุขสันต์วันเกิดแม่

Despite our many misunderstandings and fights, you know that deep inside we love each other more than anything in this world. Happy birthday to you, my dearest mom .
แปลว่า แม้เราจะทะเลาะกันบ้าง แต่คุณรู้ดีว่าในใจของเรานั้นรักกันมากกว่าสิ่งใดในโลกนี้ สุขสันต์วันเกิดแม่สุดที่รักของฉัน

Thanks for always believing in me, Mom. Have a terrific day today.
แปลว่า ขอบคุณที่แม่เชื่อในตัวลูกเสมอมา ขอให้แม่มีความสุขมาก ๆ

Of all the mums in the world I’m so glad you’re mine. You’re a mum in a million.
แปลว่า มีผู้คนเป็นล้าน ๆ บทโลกใบนี้ แต่กลับฉันดีใจเหลือเกินที่ฉันได้เป็นลูกของแม่

I’m so lucky to have you as my mother… I’m sure no one else would have put up with me this long. Happy Mother’s Day!
แปลว่า หนูโชคดีมากที่มีแม่เป็นแม่ … หนูมั่นใจว่าจะไม่มีใครทนกับหนูได้นานขนาดนี้ สุขสันต์วันแม่!

Mom, I know it’s hard for you on Mother’s Day… to hide the fact that I’m your *favorite* child. Happy Mother’s Day!
แปลว่า แม่ หนูรู้ว่ามันยากสำหรับแม่ในวันแม่ … ที่จะซ่อนความจริงที่ว่าหนูเป็นลูกคนโปรดของแม่ สุขสันต์วันแม่!

I’m glad that you’re my mother, because I’m not sure anyone else could have put up with me this long! Love you Mom!
แปลว่า ลูกดีใจที่แม่เป็นแม่ของลูก เพราะลูกไม่แน่ใจว่าจะมีใครทนกับลูกได้นานขนาดนี้! รักแม่!

คำอวยพร วัน เกิด พ่อ ภาษา อังกฤษ

Thank you for always being there for me and never giving up on me, Dad. I will always love and appreciate you. You are the greatest Dad in the world. Happy birthday.
แปลว่า ขอบคุณที่พ่ออยู่เคียงข้างลูกเสมอ และไม่เคยยอมแพ้ ลูกรักและซาบซึ้งถึงพ่อเสมอ พ่อเป็นพ่อที่ดีที่สุดในโลก สุขสันต์วันเกิด.

See also  A day at Private Boarding School | 1วันในโรงเรียนประจำที่ต่างประเทศ🇳🇿 | การเรียนต่อต่างประเทศ

No one’s had a bigger influence on my life than you. Happy Birth Day dad!
แปลว่า ไม่มีใครมีอิทธิพลต่อชีวิตลูกมากไปกว่าแม่อีกแล้ว สุขสันต์วันเกิดนะพ่อ!

To the person who has done more for me than anyone in this world! Love you!
แปลว่า แด่คนที่ทำเพื่อลูกมากกว่าใครในโลกนี้! รักพ่อนะ!

When I think back of the sacrifices you made, you deserve a Daddy Year!
แปลว่า เมื่อนึกถึงการเสียสละของพ่อที่ผ่านมา พ่อสมควรได้รับรางวัลคุณพ่อยอดเยี่ยมประจำปี!

Any man can be a father, but it takes someone special to be called “Dad.” DAD, you’re the best!
แปลว่า ผู้ชายทุกคนสามารถเป็นพ่อได้ แต่ต้องเรียกเป็นคนที่พิเศษถึงจะเรียกว่า “พ่อ” ได้ พ่อคือพ่อที่เก่งที่สุด!

May your day be filled with love and joy. I feel so blessed to have you as my DAD.
แปลว่า ขอให้วันนี้เต็มไปด้วยความรักและความสุข ลูกรู้สึกมีความสุขมากที่มีพ่อเป็นพ่อ

I love you, DAD. I know I don’t say it enough for all you’ve done for me.
แปลว่า ลูกรักพ่อ ลูกรู้ว่ามันอาจจะเป็นคำพูดไม่เพียงพอสำหรับทุกสิ่งที่พ่อทำเพื่อลูก

Happy Birth Day to you DAD, and thank you for everything you do for our family. We’d be so lost without you. You’re the best!
แปลว่า สุขสันต์วันเกิดนะพ่อ แด่คุณพ่อของเรา และขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่พ่อทำเพื่อครอบครัวของเรา เราอาจจะหลงทางหากไม่มีพ่อ พ่อเก่งที่สุด!

DAD, you are the most outstanding man in my life, and you’ll always be my number one. Have a very Happy Birth Day to you DAD!
แปลว่า พ่อคุณเป็นผู้ชายที่โดดเด่นที่สุดในชีวิตของผม และพ่อจะเป็นหมายเลขหนึ่งของผมตลอดไป ขอให้มีความสุขมาก ๆ ในวันเกิดนะพ่อ!

Happy Birth Day to the most amazing DAD DY. Thanks for all the diaper changes, meal times (even when I throw my food on the floor), and endless outfit changes. You really are amazing!
แปลว่า สุขสันต์วันเกิดนะพ่อ แด่พ่อที่น่าทึ่งที่สุด ขอบคุณสำหรับการเปลี่ยนผ้าอ้อม, เวลากินข้าว (แม้ว่าหนูจะโยนอาหารลงบนพื้นก็ตาม) และการเปลี่ยนชุดที่ไม่รู้จบ พ่อยอดเยี่ยมจริงๆ!

ความรักความปรารถนาดีสามารถส่งถึงกันได้ง่ายๆด้วยการใส่ใจ ยิ่งกับผู้ใหญ่ที่เราเคารพรักรวมถึงพ่อและแม่ด้วยแล้ว ท่านๆเหล่านี้จริงๆแล้วไม่ได้อยากได้ของขวัญของฝากอะไรมากมายเลย บางครั้งเพียงแค่การถามสารทุกข์สุกดิบหรือคำอวยพรดีๆสักคำก็ชื่นใจไปตลอดแล้วล่ะ


The rest of my life ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ


“The Rest of My Life” เรื่องราวของ ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ นักเศรษฐศาสตร์แถวหน้า เป็นที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจการเงิน ชีวิตในวัยหนุ่ม ทำงานหนัก ไม่ใส่ใจสุขภาพ พอเริ่มป่วยออดๆแอดๆ ก็รู้ว่าถึงเวลาชีวิตต้องเปลี่ยน เริ่มศึกษาข้อมูลด้านสุขภาพ อดอาหารเพื่อปรับสภาพเซลล์ ออกกำลังกายด้วยการวิ่ง ปรับสมดุลชีวิตเรื่องการทำงานและพักผ่อน ใช้ชีวิตตามวัฏจักรธรรมชาติ
จากความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตครั้งสำคัญ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ บรรลุเป้าหมายสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน เขาได้นำข้อมูลการวิจัยด้านสุขภาพมาวิเคราะห์ เรียบเรียง และถ่ายทอด ปัจจุบันเป็นวิทยากรบรรยายด้าน Health Aging ที่ผู้คนให้สนใจมากกว่าเรื่องเศรษฐกิจ โดยเป้าหมายในชีวิต อยากมีสุขภาพดีจนถึงวาระสุดท้าย ไม่เป็นภาระให้คนรอบข้าง เป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจได้เป็นอย่างดี
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปรารถนาให้คนไทยตระหนักในความสำคัญของการดูแลสุขภาพหัวใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

The rest of my life ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

Dan + Shay, Justin Bieber – 10,000 Hours (Official Music Video)


LISTEN TO THE NEW ALBUM:
https://wmna.sh/goodthings_thealbum
LYRICS:
Do you love the rain
Does it make you dance
When you’re drunk with your friends at a party
 
What’s your favorite song
Does it make you smile
Do you think of me
 
When you close your eyes, tell me what are you dreaming
Everything, I wanna know it all
 
I’d spend 10,000 hours
And 10,000 more
Oh, if that’s what it takes to learn that sweet heart of yours
And I might never get there
But I’m gonna try 
If it’s 10,000 hours
Or the rest of my life
I’m gonna love you
 
Do you miss the road
That you grew up on
Did you get your middle name from your grandma
 
When you think about
Your forever now
Do you think of me
 
Want the good and the bad, everything in between
That’ll cure my curiosity
10000Hours DanAndShay JustinBieber GoodThings

Dan + Shay, Justin Bieber - 10,000 Hours (Official Music Video)

Betrayal – Michael Learns To Rock【MLTR】 (w/ lyrics)


Song: Betrayal
Singer: Michael Learn To Rock
­
♪ Lyrics:
My love has gone away,
quietly after a hundered days.
This is what’s she has always said she won’t stay
for more than what she can repay.
I can still hear her say there
that I’m not hearing tender play
The day she let me kiss her was a display,
of love to those who she betray.
How can I put someone to the test,
when I thought I got the best.
Untill the taste of bitterness then I regret
but still that I won’t detest,
the love I can’t forget,
like someone who has left.
How can i leave someone for the rest
when i’m alone facing the best
Untill they take some try to reason i regret
But still that i won’t detest
who i can never forget
like someone i once met.

Betrayal - Michael Learns To Rock【MLTR】 (w/ lyrics)

Ludacris – Rest Of My Life ft. Usher, David Guetta (Official Music Video)


Music video by Ludacris performing Rest Of My Life. ©: The Island Def Jam Music Group
Ludacris RestOfMyLife Vevo HipHop OfficialMusicVideo

Ludacris - Rest Of My Life ft. Usher, David Guetta (Official Music Video)

SOJA: Rest of My Life (Lyrics)


Good song by SOJA enjoy it… and subscribe

SOJA: Rest of My Life (Lyrics)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ the rest of my life แปล ว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *