Home » [Update] คำศัพท์ ”*เมืองขึ้น*” แปลว่าอะไร? | ประเทศ เมืองหลวง ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[Update] คำศัพท์ ”*เมืองขึ้น*” แปลว่าอะไร? | ประเทศ เมืองหลวง ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

ประเทศ เมืองหลวง ภาษา อังกฤษ: คุณกำลังดูกระทู้

Work of the United Nations for the Independence of Colonial Peoplesงานขององค์การสหประชาชาติ ในการช่วยให้ชาติอาณานิคมทั้งหลายได้รับความเป็นเอกราช
นับตั้งแต่เริ่มตั้งองค์การสหประชาชาติเมื่อปี ค.ศ.1945 เป็นต้นมา มีชนชาติของดินแดนที่ยังมิได้ปกครองตนเอง รวมทั้งดินแดนในภาวะทรัสตีตามส่วนต่าง ๆ ของโลก ได้รับความเป็นเอกราชไปแล้วไม่น้อยกว่า 170 ล้านคน ดินแดนที่แต่ก่อนยังไม่มีฐานะปกครองตนเองราว 50 แห่งได้กลายฐานะเป็นรัฐเอกราช มีอธิปไตยไปแล้ว ขณะนี้ยังเหลือดินแดนที่ยังมิได้ปกครองตนเองอีกไม่มาก กำลังจะได้รับฐานะเป็นประเทศเอกราชต่อไปแม้ว่าปัจจัยสำคัญที่สุดซึ่งทำให้ เกิดวิวัฒนาการอันมีความสำคคัญทางประวัติศาสตร์ จะได้แก่ความปรารถนาอย่างแรงกล้าของประชาชนในดินแดนเมืองขึ้นทั้งหลาย แต่องค์การสหประชาชาติก็ได้แสดงบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนชนชาติ ที่ยังมิได้เป็นเอกราช และชาติที่ยังปกครองดินแดนเหล่านั้นอยู่ ให้รีบเร่งที่จะให้ชาชาติในดินแดนเหล่านั้นได้รับฐานะเป็นเอกราชโดยเร็วที่ สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การที่องค์การสหประชาชาติมีบทบาทหน้าที่ดังกล่าวเพราะ ถือตามหลักแห่งความเชื่อศรัทธาที่ว่า มนุษย์ไม่ว่าชายหรือหญิง และชาติทั้งหลายไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกัน และได้ยืนยันความตั้งใจอันแน่วแน่ของประเทศสมาชิกที่จะใช้กลไกระหว่างประเทศ ส่งเสริมให้ชนชาติทั้งหลายในโลกได้ประสบความก้าวหน้าทั้งในทางเศรษฐกิจและ สังคมนอกจากนั้น เพื่อเร่งรัดให้ชนชาติที่ยังอยูใต้การปกครองแบบอาณานิคมได้ก้าวหน้าไปสู่ เอกราช สมัชชาของสหประชาชาติ (General Assembly of the United Nations) ก็ได้ออกปฏิญญา (Declaration) เกี่ยวกับการให้ความเป็นเอกราชแก่ประเทศและชนชาติอาณานิคม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1960 ซึ่งในปฏิญญานั้น ได้ประกาศยืนยันความจำเป็นที่จะให้ลัทธิอาณานิคมไม่ว่าในรูปใด สิ้นสุดลงโดยเร็วและปราศจากเงื่อนไขใด ๆ สมัชชายังได้ประกาศด้วยว่า การที่บังคับชนชาติอื่นให้ตกอยู่ใต้อำนาจการปกครอง แล้วเรียกร้องประโยชน์จากชนชาติเหล่านั้น ถือว่าเป็นการปฏิเสธไม่ยอมรับสิทธิมนุษยชนขั้นมูลฐาน เป็นการขัดกับกฎบัตรของสหประชาชาติ เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมสันติภาพและความร่วมมือของโลกสมัชชาสหประชาชาติ ยังได้ประกาศต่อไปว่า จะต้องมีการดำเนินการโดยด่วนที่สุด โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อสงวนใด ๆ ตามเจตนารมณ์ ซึ่งแสดงออกอย่างเสรี โดยไม่จำกัดความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ หลักความเชื่อถือ หรือผิว เพื่อให้ดินแดนทั้งหลายที่ยังไม่ได้มีการปกครองของตนเองเหล่านั้นได้รับความ เป็นเอกราชและอิสรภาพโดยสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1961 สมัชชาสหประชาชาติก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อตรวจดูและให้มีการปฏิบัติให้เป็นตามคำปฏิญญาของสหประชาชาติ และถึงสิ้นปี ค.ศ. 1962 คณะกรรมการดังกล่าวได้ประชุมกันหลายต่อหลายครั้งทั้งในและนอกสำนักงานใหญ่ ขององค์การสหประชาชาติ แล้วรวบรวมเรื่องราวหลักฐานจากบรรดาตัวแทนของพรรคการเมืองทั้งหลาย จากดินแดนที่ยังไม่ได้รับการปกครองตนเอง แล้วคณะกรรมการได้ตั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยมุ่งจะเร่งรัดให้การปกครองอาณานิคมสิ้นสุดลงโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
[การทูต]

Table of Contents

[Update] | ประเทศ เมืองหลวง ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

The only disability in life is a bad attitude.

อุปสรรคเดียวที่ขัดขวางความก้าวหน้าของชีวิต คือ การมีทัศนคติอันเลวร้าย

– Scott Hamiton –


Countries of the World – Nations Vocabulary for Kids


Countries of the World Nations and Vocabulary for Kids Fun Children’s Learning Videos
★ SUBSCRIBE ➜ http://bit.ly/SUB2ELF | Clean Up Song for Children ➜ https://youtu.be/oYH2WGThc8
More “Kids Learning” Videos:
★ Clean Up Song for Children ➜ https://www.youtube.com/watch?v=oYH2WGThc8
★ Counting Numbers Song ➜ https://www.youtube.com/watch?v=EjT5SA9WrY4
★ Learn Colors Preschool Chant ➜ https://www.youtube.com/watch?v=qhOTU8_1Af4
★ The Colors Song By ELF Learning ➜ https://www.youtube.com/watch?v=lH2C2R57_Yo
== Follow Us on Social Media ==
Facebook ➜ https://www.facebook.com/elflearning
G+ ➜ https://plus.google.com/+ELFKidsVideos
Twitter ➜ https://twitter.com/ELFLearning

★ Get our 1st CD Let’s Take A Walk:
CDBaby: http://www.cdbaby.com/cd/elflearning
Amazon: http://goo.gl/qIWhGU
★ Get our 2nd CD Classroom Classics
iTunes: https://itunes.apple.com/jp/album/kidssongs2classroomclassics/id866000243?l=en
CDBaby: http://www.cdbaby.com/cd/elflearning2
Amazon: http://goo.gl/z7clDu
★ Get our Halloween Song Halloween PeekABoo!
iTunes: https://itunes.apple.com/jp/album/halloweenpeekaboo!single/id1040339116?l=en
CDBaby: http://www.cdbaby.com/cd/elflearning3
Amazon: http://goo.gl/YwZKQJ
Get our Phonics Books, Games and More:
http://www.elflearning.jp
(In Japan) http://goo.gl/iIe26t
ELF Learning creates songs, videos and other learning materials for kids all over the world. Based in Japan, we publish books, CDs, DVDs and of course…learning videos! Our videos are designed for children ages 2~10 and cover a wide range of topics.
Our song videos are a mix of original and classic children’s songs. We try hard to add the ELF touch clear vocals, different genres and lots of FUN!
Our learning videos cover vocabulary, phrases and patterns perfect for the ESL and EFL classroom.
Many of our videos work well with special needs children, especially those with Autistic Disorder, Speech and Language Impairments and Speech, Reading and Learning Disabilities. We often receive emails from parents thanking us for helping their child learn to speak or read and each time it makes our day!
ELF Learning Everyone Loves FUN Learning!

See also  วิธีเริ่มต้น ขายของตามตลาดนัด สำหรับมือใหม่ จะมีวิธีติดต่อลงของขายยังไง ขายอะไรดี | ขายของตลาดนัด | Nataviguides
See also  อยากเปิดร้านอาหาร ต้องเตรียมเจอปัญหาอะไรบ้าง | เปิดร้านเบเกอรี่ | Nataviguides

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Countries of the World - Nations Vocabulary for Kids

49ประเทศในทวีปเอเชีย


หัดทำวีดีโอครับ
49ประเทศในทวีปเอเชีย
มีประเทศอะไรบ้าง
ผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
เป็นกำลังใจกดไลด์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ
ฝากติดตามเพจด้วยนะครับ
https://www.facebook.com/fretsiM

49ประเทศในทวีปเอเชีย

Learn Country, Capital City, Flag and Language Spoken – Speak English, Learn English,


Please see my POPULAR ENGLISH WORDS playlist http://www.youtube.com/playlist?list=PLrmNKGsfF5XEUWvibWVk9lhhWciGFRpr
Speak English, Learn English,
Countries Capital Cities and Language
See playlist http://www.youtube.com/playlist?list=PLrmNKGsfF5WcMmsGLGMNMI9rryiM16nF for more videos like this

Learn Country, Capital City, Flag and Language Spoken -  Speak English, Learn English,

“วัดนวมินทรราชูทิศ” วัดไทยต่างแดนที่ใหญ่ที่สุดในโลก มูลค่าก่อสร้าง 2,200 ล้านบาท


“วัดนวมินทรราชูทิศ” วัดไทยต่างแดนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในย่านเรย์นแฮม เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยเนื้อที่ทั้งหมด 92 เอเคอร์หรือ 220 ไร่ ใช้เงินก่อสร้างสูงถึง 65 ล้านดอลลาร์ หรือราว 2,200 ล้านบาท ซึ่งได้รับบริจาคโดย Sudono Salim คหบดีและมหาเศรษฐีชาวอินโดนีเซียที่เคารพนับถือพระพรหมวชิรญาณ (เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นประธานโครงการก่อสร้าง)

นอกเหนือจากส่วนของห้องนิทรรศการเทิดพระเกียรติแล้ว ยังมีสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา​ ซึ่งมีพระพุทธรูปน้ำหนักรวมทั้งหมด 4,000 ปอนด์หรือ 1800 กิโลกรัมในวัด และสุดท้ายมีการส่งเสริมให้เยาวชนไทยต่างแดนได้เรียนรู้วัฒนธรรม ภาษาและดนตรีไทยอย่างจริงจัง หากพุทธศาสนิกชนท่านใดมีโอกาสเดินทางไปยังรัฐแมสซาชูเซตส์ ก็สามารถไปเยี่ยมชมวัดกันได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซค์ http://watnawamin.org/ หรือโทร 5088231800 ที่อยู่ Wat Nawamintararachutis 382 South Street East , Raynham MA. U.S.A. 02767
วัดไทยต่างแดน คนไทยในอเมริกา วัดนวมินทรราชูทิศ

“วัดนวมินทรราชูทิศ” วัดไทยต่างแดนที่ใหญ่ที่สุดในโลก มูลค่าก่อสร้าง 2,200 ล้านบาท

เมืองหลวงประเทศต่างๆทั่วโลก 195 ประเทศ


เมืองหลวงประเทศต่างๆทั่วโลก 195 ประเทศ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ประเทศ เมืองหลวง ภาษา อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.