Skip to content
Home » [Update] คำศัพท์ ”*สต๊อก*” แปลว่าอะไร? | สต็อก เขียนอย่างไร – NATAVIGUIDES

[Update] คำศัพท์ ”*สต๊อก*” แปลว่าอะไร? | สต็อก เขียนอย่างไร – NATAVIGUIDES

สต็อก เขียนอย่างไร: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

บริการเปิดพจนานุกรมอัตโนมัติ ติดโพย (PopThai)

บริการ ติดโพย (PopThai)
เป็นบริการเปิดพจนานุกรมอัตโนมัติ โดยผู้ใช้สามารถป้อนข้อความ ทีละประโยค หรือ เป็นหน้าเลยก็ได้ ไม่จำเป็นต้องทีละคำสองคำ
ระบบจะทำการแนบความหมายของคำหรือวลีภาษาต่างประเทศ
(ปัจจุบันสนับสนุน ภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่นและเยอรมัน)
ติดกับเนื้อหานั้นๆ และจะแสดงผลความหมายเมื่อเอาเมาส์ไปวางเหนือคำหนึ่งๆ
ช่วยให้สามารถเข้าใจเนื้อหาของเวบภาษาต่างประเทศได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ความหมายของคำจะปรากฏขึ้นมาเมื่อท่านเอาเมาส์ไปวางบนคำหรือวลีที่มีอยู่ในพจนานุกรม
โดยไม่จำเป็นต้องกดปุ่มใดๆ

ดังตัวอย่างในรูปข้างล่างนี้

คุณสมบัติ / Features

 • แสดงความหมายของคำโดยอัตโนมัติ เพียงวางเมาส์ไว้บนคำที่ต้องการทราบความหมาย
 • สนับสนุนเวบหลากภาษา (ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น และเยอรมัน)
 • ค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมๆกัน ในฐานข้อมูลของ Longdo ได้แก่
  Lexitron2, Hope, Nontri, Longdo อังกฤษ-ไทย, Longdo เยอรมัน-ไทย เป็นต้น
 • แสดงได้ทั้งความหมายของคำเดี่ยว และคำผสม ได้อย่างถูกต้อง
  เช่น Secretary of State=รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ (ในภาพตัวอย่าง),
  High school=โรงเรียนมัธยมปลาย

 • แสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรมได้ เช่น
  เมื่อวางเมาส์ไว้บนคำว่า executed/abusing ซึ่งไม่มีในพจนานุกรม
  เครื่องจะแสดงความหมายของคำว่า execute/abuse ให้โดยอัตโนมัติ
 • เรียกใช้งานได้ง่ายเพียงกดปุ่ม PopThai บน

  Longdo Toolbar

  เพื่อแนบความหมายหน้าจอที่เปิดชมอยู่ในขณะนั้น
 • แก้ไข Link ในหน้าที่แสดง เพื่อให้สามารถเปิดชม Link เหล่านั้นผ่านบริการ PopThai
  ได้ทันทีเช่นเดียวกัน
 • สนับสนุนบราวเซอร์ชั้นนำทั่วไป เช่น Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Konqueror, etc.
 • แสดง Link ให้ผู้ใช้ช่วยป้อนความหมายสำหรับคำที่ยังไม่มีอยู่ในพจนานุกรม
 • ใหม่: บริการ Vocabulary แสดงสรุปรายการคำศัพท์พร้อมความหมาย สำหรับพิมพ์ออกมาอ่านได้สะดวก
  วิธีใช้งาน ให้เลือกตรงตัวเลือกบริการด้านบน ให้เป็น Vocabulary แทน PopThai. (PopThai ในโหมดปกติ จะเหมาะกับการใช้งาน on-line
  หน้าจอคอมพิวเตอร็ ส่วนบริการ Vocabulary เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการพิมพ์รายการคำศัพท์และความหมายออกมาบนกระดาษไว้อ่าน off-line)
 • ใหม่: บริการ Pronunciation Guide แสดงคำอ่านของคำใน เว็บ หรือ text ที่ป้อนให้ ข้างบนคำนั้นๆ, นอกเหนือไป
  จากการแสดง pop-up ความหมาย. วิธีใช้งาน ให้เลือกตรงตัวเลือกบริการด้านบน ให้เป็น Pronunciation.
  ขณะนี้ใช้ได้กับภาษาอังกฤษ (แสดงคำอ่านภาษาอังกฤษ) และภาษาญี่ปุ่น (แสดง hiragana เหนือคันจิ). บริการนี้
  ใช้ extension ของ browser ที่ชื่อ Ruby ปัจจุบันมีแค่ IE browser ที่สนับสนุน ถ้าเป็น browser อื่นๆ จะเห็นคำอ่านปรากฎในวงเล็บแทน

วิธีใช้

ท่านสามารถป้อนเนื้อหาหรือ URL ของเว็บไซต์ที่ต้องการให้แนบความหมายนี้ ในช่องใส่ข้อความค้นหาปกติ

หลังจากนั้นเลือกบริการที่ต้องการ (เช่น ถ้าป้อนข้อความ ให้เลือก PopThai (text) ถ้าป้อน URL ให้เลือก PopThai (URL)) ถ้าท่านไม่เลือกบริการ
ระบบจะเดาบริการที่ท่านต้องการ จากข้อความที่ท่านใส่เข้ามา (ว่าเป็นข้อความหรือเป็น URL) โดยอัตโนมัติ,
จากนั้นกด Submit เป็นอันเสร็จ

ในกรณีที่ท่านใส่ URL ระบบจะไปทำการดาวน์โหลดเนื้อหาของหน้านั้นๆ มาและแนบความหมาย พร้อมแก้ไขลิงค์ต่างๆ ให้เป็นผ่านบริการ PopThai เ
พื่อที่ว่าเมื่อท่านกดที่ลิงค์ใดๆ ต่อไปจากเพจนั้นๆ ก็จะมีการแนบความหมายมาให้ด้วยในทันที

เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้ท่านสามารถใช้ PopThai ผ่าน Longdo Toolbar โดยเมื่อท่านเปิดดูเว็บไซต์ใดๆ อยู่ตามปกติ และต้องการใช้บริการ PopThai สำหรับ
หน้านั้นๆ สามารถทำได้ทันที โดยคลิกที่ปุ่ม PopThai บน Toolbar รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดอ่านที่ Longdo Toolbar

See also  การบันทึกรายรับรายจ่าย - สื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ ป.3 | การ บันทึก รายรับ รายจ่าย | การออกแบบเว็บไซต์ด้วยตนเอง

คำเตือน ในกรณีของ URL นี้ ถึงแม้ทางผู้ดูแลระบบลองดูจะได้ทำการทดสอบกับหลายเว็บไซต์
แล้วก็ตาม ยังมีบางเว็บไซต์ที่ข้อมูลเวลาที่ระบบไปโหลดมาจะแตกต่างจากที่ท่านเปิดดูโดยใช้ browser โดยตรง โปรดระวังด้วย และไม่ควรใช้กับหน้าเว็บไซต์ที่
ต้องการความถูกต้องสูง)

Problems & TODO

 • inflected word support (German)
 • support HTTP POST
 • other foreign language support (Japanese, French)

[Update] คำศัพท์ ”*สต๊อก*” แปลว่าอะไร? | สต็อก เขียนอย่างไร – NATAVIGUIDES

บริการเปิดพจนานุกรมอัตโนมัติ ติดโพย (PopThai)

บริการ ติดโพย (PopThai)
เป็นบริการเปิดพจนานุกรมอัตโนมัติ โดยผู้ใช้สามารถป้อนข้อความ ทีละประโยค หรือ เป็นหน้าเลยก็ได้ ไม่จำเป็นต้องทีละคำสองคำ
ระบบจะทำการแนบความหมายของคำหรือวลีภาษาต่างประเทศ
(ปัจจุบันสนับสนุน ภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่นและเยอรมัน)
ติดกับเนื้อหานั้นๆ และจะแสดงผลความหมายเมื่อเอาเมาส์ไปวางเหนือคำหนึ่งๆ
ช่วยให้สามารถเข้าใจเนื้อหาของเวบภาษาต่างประเทศได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ความหมายของคำจะปรากฏขึ้นมาเมื่อท่านเอาเมาส์ไปวางบนคำหรือวลีที่มีอยู่ในพจนานุกรม
โดยไม่จำเป็นต้องกดปุ่มใดๆ

ดังตัวอย่างในรูปข้างล่างนี้

คุณสมบัติ / Features

 • แสดงความหมายของคำโดยอัตโนมัติ เพียงวางเมาส์ไว้บนคำที่ต้องการทราบความหมาย
 • สนับสนุนเวบหลากภาษา (ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น และเยอรมัน)
 • ค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมๆกัน ในฐานข้อมูลของ Longdo ได้แก่
  Lexitron2, Hope, Nontri, Longdo อังกฤษ-ไทย, Longdo เยอรมัน-ไทย เป็นต้น
 • แสดงได้ทั้งความหมายของคำเดี่ยว และคำผสม ได้อย่างถูกต้อง
  เช่น Secretary of State=รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ (ในภาพตัวอย่าง),
  High school=โรงเรียนมัธยมปลาย

 • แสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรมได้ เช่น
  เมื่อวางเมาส์ไว้บนคำว่า executed/abusing ซึ่งไม่มีในพจนานุกรม
  เครื่องจะแสดงความหมายของคำว่า execute/abuse ให้โดยอัตโนมัติ
 • เรียกใช้งานได้ง่ายเพียงกดปุ่ม PopThai บน

  Longdo Toolbar

  เพื่อแนบความหมายหน้าจอที่เปิดชมอยู่ในขณะนั้น
 • แก้ไข Link ในหน้าที่แสดง เพื่อให้สามารถเปิดชม Link เหล่านั้นผ่านบริการ PopThai
  ได้ทันทีเช่นเดียวกัน
 • สนับสนุนบราวเซอร์ชั้นนำทั่วไป เช่น Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Konqueror, etc.
 • แสดง Link ให้ผู้ใช้ช่วยป้อนความหมายสำหรับคำที่ยังไม่มีอยู่ในพจนานุกรม
 • ใหม่: บริการ Vocabulary แสดงสรุปรายการคำศัพท์พร้อมความหมาย สำหรับพิมพ์ออกมาอ่านได้สะดวก
  วิธีใช้งาน ให้เลือกตรงตัวเลือกบริการด้านบน ให้เป็น Vocabulary แทน PopThai. (PopThai ในโหมดปกติ จะเหมาะกับการใช้งาน on-line
  หน้าจอคอมพิวเตอร็ ส่วนบริการ Vocabulary เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการพิมพ์รายการคำศัพท์และความหมายออกมาบนกระดาษไว้อ่าน off-line)
 • ใหม่: บริการ Pronunciation Guide แสดงคำอ่านของคำใน เว็บ หรือ text ที่ป้อนให้ ข้างบนคำนั้นๆ, นอกเหนือไป
  จากการแสดง pop-up ความหมาย. วิธีใช้งาน ให้เลือกตรงตัวเลือกบริการด้านบน ให้เป็น Pronunciation.
  ขณะนี้ใช้ได้กับภาษาอังกฤษ (แสดงคำอ่านภาษาอังกฤษ) และภาษาญี่ปุ่น (แสดง hiragana เหนือคันจิ). บริการนี้
  ใช้ extension ของ browser ที่ชื่อ Ruby ปัจจุบันมีแค่ IE browser ที่สนับสนุน ถ้าเป็น browser อื่นๆ จะเห็นคำอ่านปรากฎในวงเล็บแทน

วิธีใช้

ท่านสามารถป้อนเนื้อหาหรือ URL ของเว็บไซต์ที่ต้องการให้แนบความหมายนี้ ในช่องใส่ข้อความค้นหาปกติ

หลังจากนั้นเลือกบริการที่ต้องการ (เช่น ถ้าป้อนข้อความ ให้เลือก PopThai (text) ถ้าป้อน URL ให้เลือก PopThai (URL)) ถ้าท่านไม่เลือกบริการ
ระบบจะเดาบริการที่ท่านต้องการ จากข้อความที่ท่านใส่เข้ามา (ว่าเป็นข้อความหรือเป็น URL) โดยอัตโนมัติ,
จากนั้นกด Submit เป็นอันเสร็จ

ในกรณีที่ท่านใส่ URL ระบบจะไปทำการดาวน์โหลดเนื้อหาของหน้านั้นๆ มาและแนบความหมาย พร้อมแก้ไขลิงค์ต่างๆ ให้เป็นผ่านบริการ PopThai เ
พื่อที่ว่าเมื่อท่านกดที่ลิงค์ใดๆ ต่อไปจากเพจนั้นๆ ก็จะมีการแนบความหมายมาให้ด้วยในทันที

เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้ท่านสามารถใช้ PopThai ผ่าน Longdo Toolbar โดยเมื่อท่านเปิดดูเว็บไซต์ใดๆ อยู่ตามปกติ และต้องการใช้บริการ PopThai สำหรับ
หน้านั้นๆ สามารถทำได้ทันที โดยคลิกที่ปุ่ม PopThai บน Toolbar รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดอ่านที่ Longdo Toolbar

คำเตือน ในกรณีของ URL นี้ ถึงแม้ทางผู้ดูแลระบบลองดูจะได้ทำการทดสอบกับหลายเว็บไซต์
แล้วก็ตาม ยังมีบางเว็บไซต์ที่ข้อมูลเวลาที่ระบบไปโหลดมาจะแตกต่างจากที่ท่านเปิดดูโดยใช้ browser โดยตรง โปรดระวังด้วย และไม่ควรใช้กับหน้าเว็บไซต์ที่
ต้องการความถูกต้องสูง)

See also  [Update] รวมใบงาน แผนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 | ใบงานประวัติศาสตร์ ป.6 - NATAVIGUIDES

Problems & TODO

 • inflected word support (German)
 • support HTTP POST
 • other foreign language support (Japanese, French)


Why I recommended $KEEPR on my students and How should we trade it tomorrow?


In this video we will discuss how we should trade $KEEPR for tomorrow
1. What is par value ?
2. Computation in par value
3. Why they do to increase the par value?
4. What should be our expectation for tomorrow’s trading
5. [EXCLUSIVE] Trading plan for $KEEPR on its listing date discussed
👇 STOCK UPDATE NEWSLETTER SUBSCRIPTION ONGOING 👇
https://forms.gle/h5SqNgU2pCvvLhzH9
👇 HOW TO ORDER EARNING YOUR FIRST MILLION IN STOCKS BOOK 👇
https://www.facebook.com/MillenialTrader/posts/1218357208577048
👇 SUBSCRIBE TO HERALD TAN’S YOUTUBE CHANNEL NOW 👇
https://www.youtube.com/channel/UCs8TY9qjXBg2pqdRiqRuxDw
Herald Tan started his stock market trading and investing career since he was 2nd year college while taking up his bachelor’s degree in Engineering. Over Mr. Tan’s 3years of experience in the market, he specialized in trading the market using technical analysis and combined his portfolio with stocks that are good for longterm investment.
Beyond from making money in trading and investing in the market, he was also a stock market consultant and mentor who teaches on how to trade and invest in the market effectively. He was also a resource speaker in several schools and companies teaching financial education and stock market as well.
Today, Mr. Tan continues to publish videos and article through his social media platform to educate people on how to make a wise decision with their investments.
👇 CONNECT WITH HERALD TAN ON SOCIAL MEDIA👇
Facebook: https://www.facebook.com/MillenialTrader/
HeraldTan
MillennialTrader
PSEeasy
KEEPR
vincicapitalholdings
FOO
followonoffering
oversubscription
philippinestockexchange
philippinestockmarket
PSE
stockmarket
techncalanalysis
earningyourfirstmillioninstocks

See also  c ws40 เขียนโปรแกรมคำนวณเงินเดือน ตัวอย่างที่ 1 กระบวนการ Input Process Output | โปรแกรมคํานวณเงินเดือน

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Why I recommended $KEEPR on my students and How should we trade it tomorrow?

excel ช่วยคุมสต็อกสินค้า


excel ช่วยคุมสต็อกสินค้า

excel ช่วยคุมสต็อกสินค้า

สอนคุมสต็อกสินค้าด้วยโปรแกรม excel


สอนคุมสต็อกสินค้าด้วยโปรแกรม excel
ดาวโหลด:
www.kknaccounting.com/stock.xlsx

สอนคุมสต็อกสินค้าด้วยโปรแกรม excel

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม stock สินค้าอย่างง่ายด้วย VB.NET + SQL Server 2008 (โดยละเอียด)


รับสอนเขียนโปรแกรม โดยเจ้าของคลิป
ภาษา Visual Basic, C
ฐานข้อมูล Microsoft Sql, Microsoft Access, MySql
ทำรายงานด้วย RDLC, Crystal Report, Telerik
ทำไฟล์ติดตั้งโปรแกรม
แก้บัค
สอนเขียนโปรแกรมที่คุณอยากเขียน หรือ เป็นโปรเจคจบของคุณ
ชม. ละ 250 บาท เรียนออนไลน์
ขั้นตอนการจองเรียนและเริ่มเรียน
1. เช็ควันเวลาที่ว่าง https://fb.com/book/projectforstudy/
2. กดจอง จากนั้นจะมีข้อความตอบรับ และโอนเงินคอนเฟิร์ม
3. เจอกันเวลานัดหมาย
Download File :: http://goo.gl/0qkbyf
คลังความรู้ดี ๆ ที่เปิดให้คนไทยได้ศึกษาฟรี ๆ
===============================================
Website : http://www.projectforstudy.com/
Facebook : https://www.facebook.com/vbpossible
===============================================

ตัวอย่างง่าย ๆ ในการใช้ VB.NET + SQL Server 2008 เขียนโปรแกรมตัด stock ประกอบด้วยการทำงาน ดั้งนี้
1. จำหน่ายสินค้าออก
2. รับเข้าสินค้า
3. คืนสินค้า
4. แจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด stock
4.1 แจ้งเตือนสินค้าเมื่อ เหลือน้อยกว่า 3 ชิ้น
4.2 แจ้งเตือยสินค้าใกล้หมดแบบ กำหนดเอง
แนะนำหากมีเวลาดูให้จบก่อนสักหนึ่งรอบ เนื่องจากมีการแก้ไขบัคในระหว่างเขียนโปรแกรมเยอะ หากดูข้ามไปมาอาจจะทำให้เขียนโปรแกรมนี้ลำบาก เมื่อดูจบแล้วค่อยเริ่มทำตาม หรือจะลงมือเขียนโปรแกรมจัดการ stock ของตัวเองก็ตามสะดวกนะครับ ขอบคุณที่ติดตาม

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม stock สินค้าอย่างง่ายด้วย VB.NET + SQL Server 2008 (โดยละเอียด)

การสต็อกนมแม่ การรักษาน้ำนม แช่น้ำนม และ ละลายนมแม่ คู่มือแม่มือใหม่ ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ล้วน!


คลิปใหม่ คลิก http://bit.ly/PRAEW
การสต็อกนมแม่ หลังจากที่ปั้มนมเสร็จ ต้องล้างมือให้สะอาดก่อน ฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อที่มือทุกครั้ง จากนั้น ล้างกรวยแล้วก็อบฆ่าเชื้อใหม่ แล้วเก็บในถุงซิปล็อค เก็บไว้ได้ 1 วัน ถ้าไม่สะดวกล้างบ่อย ๆ สามารถเก็บในถุงซิปล็อคใส่เข้าไปในตู้เย็นช่องธรรมดา หลังจากเก็บกรวยเรียบร้อย ก็จัดการน้ำนม สำหรับคุณแม่ที่ปั้มล้วนก็แยกขวดไว้ให้ลูกทานได้เลย ที่เหลือนำมาเก็บไว้ทำสต็อก
การรักษานมแม่ เริ่มต้นจากรันเลขของถุงน้ำนมไว้จะสะดวกกว่า เขียนลำดับเริ่มต้นจาก 1 2 3 ไปถึงถุงที่ 30 แล้วเก็บแพคนี้ไว้ในถุงของเขา เวลาหยิบมาใช้ก็หยิบจากเลข 1 เลข 2 เลข 3 แบบนี้ เมื่อหยิบถุงที่ 1 มาใช้ เขียนวันที่และออนซ์ลงไป สต็อกแต่ละถุงตามปริมาณที่ลูกกิน หลังจากที่เทนมลงไปในถุงเก็บน้ำนมเรียบร้อยแล้ว ต้องรีดลมออก เพราะลมจะทำให้น้ำนมแม่มีกลิ่นเหม็นหืน เวลาเอาไปวางที่ช่องฟรีสให้วางเป็นแนวราบ น้ำนมแข็งเป็นแนวราบจะเป็นไซส์ที่ประหยัดพื้นที่ในตู้เย็นเยอะที่สุด นำไปจัดเรียงในสต็อกถุงใหญ่เรียงง่ายที่สุด เอาถุงซิปล็อคขนาดใหญ่ ใส่เรียงเข้าไปตามหมายเลขที่รันไว้ แล้วก็เขียนเลขวันที่และเลขที่รันลงไป แช่ในช่องฟรีส ที่อุณหภูมิความเย็น 4 องศา อยู่ได้ประมาณ 6 เดือน เวลาละลายสต็อกออกมาก็ต้องชิมก่อนทุกครั้ง ควรแยกน้ำนมเก็บเป็นสัดส่วน ไม่ควรเก็บปะปนกับอาหาร
การละลายน้ำนมสต็อก หยิบออกมาจากถุงใหญ่ที่อยู่ในช่องฟรีส เลือกหยิบจากเลขที่รันไว้น้อยที่สุดหรือดูจากวันที่ ให้เลือกละลายน้ำนมที่เก่าที่สุดก่อน ที่เหลือเก็บใส่ช่องฟรีสต่อ เอาไปละลายไว้ในช่องธรรมดา แล้วหยิบออกมาใช้ทีละชิ้น ในกรณีที่ลูกร้องไห้งอแงแล้วน้ำนมยังอยู่ในช่องฟรีสอยู่ ให้หาภาชนะที่ปากกว้าง เอาน้ำนมถุงช่องฟรีสใส่ลงไป แล้วใส่น้ำประปาหรือน้ำเปล่าที่มีอุณหภูมิธรรมดาเทลงไป น้ำนมแม่จะละลายเร็วมาก ห้ามใส่ไมโครเวฟหรือเครื่องอุ่น เพราะอุณหภูมิสูงจะทำให้คุณค่าทางสารอาหารของแม่หายไปเยอะมาก หลังจากละลายเรียบร้อย ก็เทใส่ขวดให้ลูกทาน ใช้กรรไกรที่ใช้สำหรับการตัดถุงน้ำนมโดยเฉพาะ ตัดที่ข้างถุงเป็นสามเหลี่ยม ให้น้ำนมไหลออกทางนี้ ก่อนให้ลูกทานคุณแม่ลองชิมก่อนเสมอ น้ำนมที่เอาออกมาจากฟรีสแล้ว พอละลายแล้ว ไม่แนะนำให้เอากลับไปใส่ในฟรีสเพื่อสต็อกอีก ให้ค่อยๆเคลียร์แล้ว ละลายแล้วก็ละลายเลยให้ลูกทานให้หมด
การเลี้ยงเด็กคนนึงให้เติบโตขึ้นมาเป็นเรื่องที่ละเอียด แม่มือใหม่เลี้ยงลูกมีหลายๆอย่างที่บางทีเราไม่ทราบ พอได้มีประสบการณ์ได้ศึกษา ก็อยากแชร์ เพจนี้เลยตั้งขึ้นเพื่ออยากบอกเล่าการเลี้ยงลูกในแบบของแพรว และข้อมูลต่างๆที่เป็นความรู้สำหรับแม่มือใหม่ทุกคนนะคะ
Facebook : https://www.facebook.com/sherlynsmomme
Line : https://line.me/R/ti/p/%40praew
IG : https://www.instagram.com/praew.official
Youtube : http://bit.ly/ติดตามPRAEW
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดเลยคือ “เวลา ความรัก และความใส่ใจ” ที่ใครก็ไม่สามารถทำหน้าทีนี้ได้ดีกว่าคนเป็นแม่แน่นอน และไม่ว่าจะเลี้ยงลูกในแบบไหน ก็ขอให้เลี้ยงลูกอย่างมีความสุข เพราะเมื่อเราHappy ลูกก็ Happy ไปด้วยค่ะ
PRAEW แม่มือใหม่เลี้ยงลูก คู่มือแม่มือใหม่

การสต็อกนมแม่ การรักษาน้ำนม แช่น้ำนม และ ละลายนมแม่ คู่มือแม่มือใหม่ ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ล้วน!

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ สต็อก เขียนอย่างไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *